ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.12.2011 р. N 1110

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в області

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації" та "Про автомобільний транспорт", постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету", від 29 січня 2003 р. N 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги", з метою запровадження єдиного підходу при підготовці розрахунків та розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в Тернопільській області в умовах відсутності законодавчо врегульованого механізму відшкодування витрат перевізникам:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться залізничним, електричним та внутрішньообласним міським та приміським автомобільним транспортом загального користування в Тернопільській області, за рахунок субвенції з державного бюджету (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Районним державним адміністраціям, виконавчому комітету Тернопільської міської ради:

2.1. Рекомендувати при здійсненні компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян керуватись Методичними рекомендаціями.

2.2. Щороку до 15 листопада подавати планові розрахунки сум необхідних компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на наступний рік, обчислені відповідно до Методичних рекомендацій, Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

3. Головному управлінню статистики в Тернопільській області забезпечити подання інформації про виконану транспортну роботу з регулярних міських і приміських перевезень за 9 місяців року, що передує плановому, в розрізі районів та міста Тернополя Головним управлінням праці та соціального захисту населення, розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації щороку до 15 листопада.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації щороку до 10 грудня подавати Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян між районними бюджетами та бюджетом міста Тернополя, затверджений протоколом засідання постійно діючої робочої групи з питань розрахунку обсягу компенсації витрат за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним, залізничним та електротранспортом при облдержадміністрації, для включення в проект обласного бюджету на відповідний рік.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 лютого 2010 року N 71 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в області".

6. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникам голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
30.12.2011 N 1110

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться залізничним, електричним та внутрішньообласним міським та приміським автомобільним транспортом загального користування в Тернопільській області, за рахунок субвенції з державного бюджету

I. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації визначають механізм здійснення компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним, електричним та внутрішньообласним міським та приміським автомобільним транспортом загального користування в Тернопільській області за рахунок та в межах субвенції з державного бюджету, передбаченої на зазначені цілі.

1.2. Законодавчою та нормативною основою Методичних рекомендацій є Бюджетний кодекс України, закони України про Державний бюджет України на відповідний рік, "Про автомобільний транспорт", "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256 "Про затвердження Порядку фінансування місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з Державного бюджету", зі змінами та доповненнями, від 29 січня 2003 р. N 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги", зі змінами та доповненнями, від 3 грудня 2008 р. N 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", зі змінами та доповненнями, від 16 грудня 2009 р. N 1359 "Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян", наказ Міністерства статистики України від 27.05.96 N 150 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 травня 1996 р. за N 258/1283, зі змінами і доповненнями, інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

II. Розподіл обсягу субвенції між районними бюджетами та бюджетом міста Тернополя

2.1. Районні державні адміністрації, виконавчий комітет Тернопільської міської ради щороку до 15 листопада подають Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації планові розрахунки сум необхідних компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на наступний рік, обчислені відповідно до цих Методичних рекомендацій.

2.2. Головне управління статистики в Тернопільській області подає інформацію про виконану транспортну роботу з регулярних міських і приміських перевезень за 9 місяців року, що передує плановому, в розрізі районів та міста Тернополя Головним управлінням праці та соціального захисту населення, розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації щороку до 15 листопада.

2.3. Головні управління праці та соціального захисту населення, розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації, враховуючи розрахунки, подані районними державними адміністраціями, виконкомом Тернопільської міської ради, інформацію Головного управління статистики в Тернопільській області та дані про суми пільг, нарахованих перевізниками за 9 місяців звітного року, щороку до 1 грудня подають на розгляд постійно діючої робочої групи з питань розрахунку обсягу компенсації витрат за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним, залізничним та електротранспортом, утвореної головою обласної державної адміністрації, пропозиції до розрахунку розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян між районними бюджетами та бюджетом міста Тернополя.

2.4. Розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян між районними бюджетами та бюджетом міста Тернополя здійснюється відповідно до планових розрахунків сум необхідних компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на наступний рік, поданих районними державними адміністраціями, виконавчим комітетом Тернопільської міської ради.

2.5. Якщо обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, виділений для області, менший від суми планових розрахунків компенсаційних виплат, поданих районними державними адміністраціями та виконкомом Тернопільської міської ради, розподіл обсягу субвенції між районними бюджетами та бюджетом міста Тернополя здійснюється робочою групою при обласній державній адміністрації, пропорційно до обсягів виконаної транспортної роботи та сум пільг, нарахованих перевізниками, у кожному районі (місті) за підсумками 9 місяців року, що передує плановому, за формою згідно з додатком 1 до Методичних рекомендацій, у такій послідовності:

- визначається обсяг коштів для здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян шляхом віднімання від виділеного для області загального обсягу субвенції суми коштів, необхідних для надання пільг з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг;

- від визначеного обсягу коштів для здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд віднімається заборгованість з цих виплат, що виникла на останню звітну дату, визначається коефіцієнт розподілення субвенції шляхом додавання половини часток районів, міста Тернополя у виконаній роботі (тис. пас. км) і сум пільг, нарахованих перевізниками (тис. грн.) за 9 місяців року, що передує плановому. Сума субвенцій (тис. грн.) до розподілення визначається шляхом множення коефіцієнту розподілення на суму субвенції без заборгованості (тис. грн.);

- визначається обсяг виділеної субвенції для районів та міста Тернополя шляхом додавання до розподіленої суми субвенції суми заборгованості (не може перевищувати обсягу потреби в коштах для районів (міста Тернополя).

2.6. Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації щороку до 10 грудня подає Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян між районними бюджетами та бюджетом міста Тернополя, затверджений протоколом засідання постійно діючої робочої групи з питань розрахунку обсягу компенсації витрат за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним, залізничним та електротранспортом при облдержадміністрації, для включення в проект обласного бюджету на відповідний рік.

III. Розрахунок місячного розміру компенсаційних виплат

3.1. Перевізники щомісяця до 5 числа надають головному розпоряднику бюджетних коштів розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці на міських (окрім обласного центру) та приміських автобусних маршрутах, які не виходять за межі області, за формами згідно з додатками 2, 3 до Методичних рекомендацій, які затверджуються договором про здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Перевізники несуть відповідальність за достовірність наданих розрахунків.

3.2. При розрахунку сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян застосовуються коефіцієнти співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів до пасажирів, що оплачують проїзд.

3.2.1. Для визначення коефіцієнтів співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів і пасажирів, що оплачують проїзд, та розрахунку планових обсягів компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій громадян на наступний рік утворюються комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування (далі - Комісії). Склад і повноваження Комісій затверджуються райдержадміністраціями.

3.2.2. До складу Комісії входять: заступник голови райдержадміністрації - голова комісії, представники розпорядника бюджетних коштів, управлінь та відділів райдержадміністрацій з питань транспорту, економіки, фінансів, юридичного, представники перевізників, а також громадських організацій (за згодою).

3.2.3. Розрахунок коефіцієнтів співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів і платних пасажирів проводиться не рідше одного разу на півріччя згідно з актом обстеження пасажиропотоку (додаток 4) щодо кожного перевізника та маршруту і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації на кожного перевізника та маршрут окремо і доводиться до кожного учасника розрахунків.

3.2.4. Значення затверджених райдержадміністраціями коефіцієнтів співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів і платних пасажирів не можуть перевищувати значення коефіцієнтів співвідношення, затверджених Головним управлінням статистики в Тернопільській області на відповідний рік згідно з Інструкцією про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 27.05.96 N 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 1996 р. N 258/1283.

3.3. Розрахунки сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян погоджуються структурним підрозділом райдержадміністрації, до компетенції якого належать питання транспорту.

IV. Здійснення компенсаційних виплат

4.1. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють компенсаційні виплати перевізникам на підставі договорів щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміських (міських) внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування, які укладаються на основі договорів на перевезення пасажирів між перевізником та замовником перевезень.

4.2. Договори щодо здійснення компенсаційних виплат укладаються між перевізником, районною державною адміністрацією та головним розпорядником бюджетних коштів. Укладені договори повинні містити маршрути, на яких здійснюються пільгові перевезення, і порядок їх компенсації.

На внутрішньообласних приміських автобусних маршрутах, що виходять за межі одного району, міста, перевізниками укладаються договори щодо здійснення компенсаційних виплат лише з однією з районних державних адміністрацій та головним розпорядником бюджетних коштів.

4.3. Відмова перевізника від укладання договору щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та відповідне подання райдержадміністрації є підставою для розірвання замовником перевезень (Головне управління розвитку інфраструктури облдержадміністрації) договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на автобусному маршруті.

4.4. На підставі наданих відповідно до пункту 3.1 Методичних рекомендацій розрахунків головні розпорядники бюджетних коштів щомісяця:

- здійснюють розрахунки з перевізниками за надані пільгові послуги;

- складають акти звіряння.

4.5. Головні розпорядники коштів приймають до відшкодування суми нарахованих пільг за фактично надані послуги у звітному місяці, але не більш як на 1/12 від річного обсягу коштів, передбачених у районному бюджеті на відповідні цілі, зменшеному на суму заборгованості попередніх періодів.

4.6. Відшкодування перевізникам за пільгові перевезення окремих категорій громадян здійснюються за умови надходження субвенції з державного бюджету у межах помісячного розпису асигнувань відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256.

4.7. У разі, якщо послуги з пільгового перевезення пасажирів у районі надаються декількома перевізниками, прийняття розрахунків від перевізників та їх фінансування головними розпорядниками бюджетних коштів може проводитися пропорційно до сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, згідно з розрахунками, поданими кожним перевізником, або в іншому порядку, визначеному районною державною адміністрацією.

4.8. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян припиняється у разі закінчення терміну дії договору про перевезення пасажирів, закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.

4.9. Відшкодування перевізникам за пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним та електротранспортом загального користування на міських маршрутах у місті Тернополі здійснюється в порядку, визначеному виконкомом Тернопільської міської ради.

4.10. Відшкодування за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом здійснюється відповідно до Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. N 1359.

V. Прикінцеві положення

5.1. Методичні рекомендації діють до їх відміни або до затвердження центральними органами виконавчої влади відповідного нормативно-правового акта, що буде регламентувати відносини у цій сфері.

 

Заступник голови - керівник
апарату обласної
державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 

Додаток 1
до п. 2.5  Методичних рекомендацій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання постійно діючої робочої групи з питань розрахунку обсягу компенсації витрат за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним, залізничним та електротранспортом при облдержадміністрації
від N ___

РОЗРАХУНОК
розподілу частини субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян між районними бюджетами та бюджетом міста Тернополя на 20__ рік

N
з/п

Адміністративно-
територіальна одиниця

Потреба в коштах на 20__ рік за розра-
хунками РДА та ВКТМР
(тис. грн.)

Обсяг коштів, виділених на компен-
саційні виплати за пільговий проїзд у
20__ році
(тис. грн.)

Заборго-
ваність на 01.__.20__
(тис. грн.)

Обсяг коштів, виділених на компен-
саційні виплати за пільговий проїзд за мінусом заборго-
ваності
(тис. грн.)
(3 = 1 - 2)

Виконана транспортна робота з регулярних міських і приміських перевезень за 9 місяців 20___ року
(тис. пас. км)

Частка виконаної транс-
портної роботи
(7 = 4 у районі (місті) / 4 "Всього по області")

Сума пільг, нарахо-
ваних перевіз-
никами за
9 місяців 2011 року
(тис. грн.)

Частка суми пільг, нарахо-
ваних перевіз-
никами за
9 місяців
2011 року
(9 = 8 у районі (місті) / 8 "Всього по області")

Коефі-
цієнт розподі-
лення субвенції
10 = (7 + 9) / 2)

Розподіл субвенції без враху-
вання заборго-
ваності
(тис. грн.)
(11 = 10 * 3 "Всього по області")

Розподіл субвенції з ураху-
ванням заборго-
ваності
(тис. грн)
(12 = 2 + 11)

Всього

у тому числі:

міські переве-
зення

при-
міські переве-
зення

А

Б

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Бережанський

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Борщівський

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Бучацький

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Гусятинський

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Заліщицький

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Збаразький

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Зборівський

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Козівський

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Кременецький

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Лановецький

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Монастириський

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Підволочиський

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Підгаєцький

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Теребовлянський

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Тернопільський

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Чортківський

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Шумський

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по районах

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

м. Тернопіль

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

Автотранспорт

 

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

х

Електротранспорт

 

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

х

Залізничний транспорт

 

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

х

Всього по області

 

 

 

 

 

 

 

х

 

х

х

 

 

Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

(П. І. П.)

Начальник Головного управління інфраструктури облдержадміністрації

(П. І. П.)

 

Додаток 2
до п. 3.1 Методичних рекомендацій

Погоджено
_____
структурний підрозділ, до компетенції
якого належать питання транспорту
М. П.

РОЗРАХУНОК
суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на приміських маршрутах

_______
(назва перевізника)
_______
(за звітний період)

Назва маршруту

Виручка від пасажирів, що оплачують проїзд,
грн.

Тариф за 1 пас/км.,
грн.

Середня дальність поїздки,
км.

Середня вартість поїздки одного пасажира, грн.
(гр. 2 х гр. 3)

Кількість пасажирів, що оплачують проїзд, чол.
(гр. 1 / гр. 4)

Коефіцієнт співвідношення по району (перевізнику)

Кількість пільговиків, чол.
(гр. 5 х гр. 6)

Сума компенсації, грн.
(гр. 4 х гр. 7)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

х

х

х

х

х

х

 

 

Перевізник

__________
(підпис)

______
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер
(виконавець)

 
__________
(підпис)

 
______
(П. І. Б.)

"___" _ 201_ р.

 

 

 

Додаток 3
до п. 3.1 Методичних рекомендацій

Погоджено
_____
структурний підрозділ, до компетенції
якого належать питання транспорту
М. П.

РОЗРАХУНОК
суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на міських маршрутах

_______
(назва перевізника)
_______
(за звітний період)

Назва маршруту

Виручка від пасажирів, що оплачують проїзд,
грн.

Тариф за одну поїздку,
грн.

Кількість пасажирів, що оплачують проїзд, чол.
(гр. 1 / гр. 2)

Коефіцієнт співвідношення по місту
(перевізнику)

Кількість пільговиків, чол. (гр. 3 х гр. 4)

Сума компенсації, грн.
(гр. 2 х гр. 5)

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Перевізник

__________
(підпис)

______
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер
(виконавець)

 
__________
(підпис)

 
______
(П. І. Б.)

"___" _ 201_ р.

 

 

 

Додаток 4
до п. 3.2.3 Методичних рекомендацій

АКТ
обстеження пасажиропотоку на
____ маршруті
(міському, приміському)
звичайного режиму руху
N _
назва маршруту

Дата

Початок рейсу

Напрям (прямий, зворотній)

Марка та N автобуса

Кількість платних пасажирів

Кількість пільгових пасажирів

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

х

х

х

 

 

Коефіцієнт співвідношення пільгових і платних пасажирів - ___________ (Разом (сума) гр. 6 / Разом (сума) гр. 5)

Представник перевізника:
___ (Ініціали, прізвище)

М. П.

Представники комісії:
___ (Ініціали, прізвище)
___ (Ініціали, прізвище)
___ (Ініціали, прізвище)
___ (Ініціали, прізвище)
___ (Ініціали, прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали