МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 травня 2011 року N 142

Про затвердження Методичних рекомендацій відбору вугледобувних підприємств

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 398 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах" (Постанова N 398) наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації відбору вугледобувних підприємств державної форми власності або господарських товариств з видобутку вугілля, 100 відсотків акцій яких належать державі (далі - вугледобувні підприємства), для одержання коштів за бюджетною програмою "Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Поповича І. М.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
23.05.2011 N 142

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ВІДБОРУ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ КОШТІВ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ, А САМЕ ОСНАЩЕННЯ НОВІТНІМИ ПРИЛАДАМИ КОНТРОЛЮ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ШАХТНОЇ АТМОСФЕРИ ТА ЗАСОБАМИ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ДЕГАЗАЦІЇ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці методичні рекомендації розроблено відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 398 (Постанова N 398) (далі - постанова), з метою проведення відбору вугледобувних підприємств державної форми власності або господарських товариств з видобутку вугілля, 100 відсотків акцій яких належать державі (далі - вугледобувні підприємства) для одержання коштів державного бюджету, які спрямовуються на придбання новітніх приладів, систем, засобів контролю за параметрами шахтної атмосфери та дегазації.

2. ПОРЯДОК ВІДБОРУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ НОВІТНІМИ ПРИЛАДАМИ, СИСТЕМАМИ, ЗАСОБАМИ КОНТРОЛЮ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ШАХТНОЇ АТМОСФЕРИ ТА ДЕГАЗАЦІЇ

Порядок відбору вугледобувних підприємств для оснащення новітніми приладами, системами, засобами контролю за параметрами шахтної атмосфери та дегазації здійснюється згідно з багатофакторним принципом.

Згідно з вимогами постанови (Постанова N 398) відбір вугледобувних підприємств здійснюється на підставі поданих підприємствами пропозицій щодо підвищення безпеки праці (далі - пропозиції), підготовлених відповідно до затверджених у встановленому порядку програм підвищення безпеки праці вугледобувного підприємства (далі - Комплексна програма).

Пропозиції готуються у розрізі відокремлених або структурних підрозділів із зазначенням кількості, орієнтовної ціни (тис. грн.) та загальної орієнтовної суми (тис. грн.) за підписом технічного директора, заступників керівника з охорони праці та з економічних питань, затверджуються керівником державного підприємства, до складу якого входять вугледобувні підприємства, погоджуються із Макіївським науково-дослідним інститутом, Донецьким науково-дослідним вугільним інститутом, Науково-дослідним інститутом гірничорятувальної справи та пожежної безпеки "Респіратор".

Підготовлені у встановленому порядку пропозиції та обґрунтування щодо необхідності придбання зазначеної кількості новітніх приладів, систем, засобів контролю за параметрами шахтної атмосфери та дегазації надаються на розгляд Міненерговугілля у місячний термін після відкриття бюджетного процесу за відповідною програмою.

Відбір вугледобувних підприємств здійснюється за такими критеріями:

- категорійність шахт за газом метаном;

- небезпека шахт за раптовими викидами вугілля та газу;

- небезпека шахт за самозайманням вугілля;

- небезпека шахт за вибухами вугільного пилу;

- забезпеченість приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації.

Визначення критерію, що враховує категорійність шахт за газом метаном - K1 = 1 ё 1,5.

Вугільні шахти розподіляються на 5 категорій в залежності від відносного метановиділення: негазові (K1 = 1,0); 1 категорія - до 5 м3/т середньодобового видобутку шахти 1 = 1,1); 2 категорія - від 5 до 10 м31 = 1,2); 3 категорія - від 10 до 15 м31 = 1,3); сверхкатегорна понад 15 м31 = 1,4); небезпечна за раптовими викидами вугілля та газу 1 = 1,5).

Визначення критерію, що враховує небезпеку шахт за раптовими викидами вугілля та газу - К2 = 1; 1,5; 1,7.

На вугільних шахтах, які безпечні за раптовими викидами вугілля та газу К2 = 1,0, на шахтах, небезпечних за раптовими викидами вугілля та газу К2 = 1,5.

У випадку, якщо шахта небезпечна за суфлярними виділеннями метану коефіцієнт К2 збільшується до 1,7.

Визначення критерію, що враховує небезпеку шахт за самозайманням вугілля - К3 = 1; 1,1; 1,5.

На вугільних шахтах, які несхильні до самозаймання вугілля К3 = 1,0, на шахтах, схильних до самозаймання вугілля К3 = 1,1.

У випадку, якщо на шахті за попередній рік мали місце ендогенні пожежі К3 збільшується до 1,5.

Визначення критерію, що враховує небезпеку шахт за вибухами вугільного пилу - К4 = 1; 1,1; 1,5.

На вугільних шахтах, які безпечні за вибухами вугільного пилу К4 = 1,0, на шахтах, небезпечних за вибухами вугільного пилу К4 = 1,1.

У випадку, якщо на шахті за попередній рік мали місце вибухи вугільного пилу К4 збільшується до 1,5.

Визначення критерію забезпечення приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації - К5 = 1 ё 3.

На вугільних шахтах, де стан забезпеченості приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації задовільний К5 = 1,0. На шахтах, де стан забезпеченості незадовільний К5 = 1,1 - 2,0.

У випадку, якщо шахта потребує придбання великої кількості приладів та обладнання К5 збільшується до 3,0.

Критерій забезпеченості приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації визначається головним розпорядником бюджетних коштів на підставі проведеного аналізу за статистичними даними за попередній рік.

Зведена інформація щодо ускладнюючих небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які мають вплив на техніко-економічні показники роботи вугледобувних підприємств (шахт), і які використовуються в якості критеріїв відбору вугледобувних підприємств для оснащення новітніми приладами, контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації приведена у додатку.

Для кожної шахти на основі окремих критеріїв визначається загальний критерій (коефіцієнт)

Кзаг.i = К1 + К2 + К3 + К4 + К5.

Середній загальний коефіцієнт по вугледобувному підприємству, до складу якого входять декілька (n) шахт, розраховується за формулою

 

,

де S - знак суми;

n - кількість шахт у складі державного підприємства.

На підставі отриманих значень середніх коефіцієнтів складається перелік вугледобувних підприємств у порядку зменшення впливу небезпечних факторів на виробничий процес в цілому по Міненерговугіллю.

Відбір вугледобувних підприємств для оснащення новітніми приладами, системами, засобами контролю за параметрами шахтної атмосфери та дегазації здійснюється в напрямку від найбільших до найменших значень середніх коефіцієнтів критеріїв.

 

Директор Департаменту
промислової і економічної безпеки,
охорони праці та цивільного захисту

О. Онищенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали