ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.06.2011 р. N 335

Про затвердження Методики і Показників проведення оцінки ефективності здійснення райдержадміністраціями та структурними підрозділами облдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 N 522 "Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України" (Постанова N 522), керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити:

1.1. Методику проведення оцінки ефективності здійснення райдержадміністраціями та структурними підрозділами облдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України (далі - Методика).

1.2. Показники, за якими проводиться оцінка ефективності здійснення райдержадміністраціями та структурними підрозділами облдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України (далі - Показники).

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування застосовувати Методику і Показники, затверджені цим розпорядженням, під час провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

 

В. о. голови облдержадміністрації

С. Г. Дергунов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
16.06.2011 N 335

МЕТОДИКА
проведення оцінки ефективності здійснення райдержадміністраціями та структурними підрозділами облдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України

1. Ця Методика застосовується під час проведення оцінки ефективності здійснення райдержадміністраціями та структурними підрозділами облдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України (далі - оцінка).

2. Оцінка проводиться щороку в жовтні, а також за ініціативою голови облдержадміністрації з урахуванням результатів перевірки виконання вимог законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України (далі - акти законодавства та доручення), аналізу організації ведення діловодних процесів, відомостей, які містяться в інформаціях, довідках, архівних і аналітичних матеріалах, інших документах.

3. Оцінка проводиться робочою групою облдержадміністрації. Склад робочої групи та її голова затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.

4. Строк проведення оцінки не повинен перевищувати 10 робочих днів.

5. Оцінка проводиться за Показниками, затвердженими цим розпорядженням.

6. За результатами проведення оцінки протягом п'яти робочих днів складається звіт, який підписується головою і членами робочої групи та подається голові облдержадміністрації.

Звіт розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та структурного підрозділу облдержадміністрації, в яких проводилась оцінка, а також на веб-сайті облдержадміністрації.

7. Результати проведення оцінки діяльності райдержадміністрації заслуховуються на засіданні колегії облдержадміністрації.

Звіт, складений за результатами проведення оцінки діяльності структурного підрозділу облдержадміністрації, заслуховується на нарадах під головуванням заступника голови, який координує діяльність цього підрозділу.

8. За результатами проведення оцінки діяльність райдержадміністрації та структурного підрозділу облдержадміністрації визначається як:

- ефективна, якщо всі показники, за якими проводилася оцінка, визначено позитивними;

- недостатньо ефективна, якщо один або два такі показники визначено негативними;

- неефективна, якщо три і більше зазначених показників визначено негативними.

9. На підставі звіту голова райдержадміністрації, керівник структурного підрозділу облдержадміністрації, в якому проводилася оцінка, приймає рішення про:

- заохочення відповідних осіб, які здійснюють контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства та дорученнями;

- застосування до відповідних осіб заходів дисциплінарного впливу, передбачених законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

- проведення аналізу причин невиконання завдань, визначених актами законодавства та дорученнями;

- здійснення заходів щодо поліпшення організації роботи з виконання завдань, визначених актами законодавства та дорученнями, у т.ч. підвищення кваліфікації відповідних осіб.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
16.06.2011 N 335

ПОКАЗНИКИ,
за якими проводиться оцінка ефективності здійснення райдержадміністраціями та структурними підрозділами облдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України

1. Дотримання строків виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України (далі - завдання).

2. Дотримання порядку реєстрації та розгляду (резолюції) законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України в електронній базі даних реєстрації документів, реєстраційно-контрольних картках.

3. Дотримання порядку формування справ, банків даних (електронна реєстрація документів), картотек.

4. Дотримання вимог щодо:

4.1. Розгляду і встановлення строків виконання завдань.

4.2. Підготовки проектів відповідей, які містять інформацію про їх виконання, а також подання пропозицій стосовно продовження строків виконання завдань.

4.3. Змісту, рівня підготовки, належного оформлення, погодження документів (розпорядження, накази), або відповідей (інформацій), які розробляються на виконання завдань.

4.4. Організації контролю за виконанням завдань структурним підрозділом з контролю апарату райдержадміністрації або спеціалістом з контролю структурного підрозділу облдержадміністрації, у т. ч.:

- розроблення графіків здійснення контролю за виконанням завдань,

- розроблення та затвердження планів заходів контролю за виконанням завдань та здійснення контролю за їх виконанням.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали