ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.12.2011 р. N 743

Про затвердження Методики розподілу додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення та районів області

Відповідно до частини четвертої статті 97 Бюджетного кодексу України та з метою розподілу додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів:

1. Затвердити Методику розподілу додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення та районів області (далі - Методика), що додається.

2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Копачевський М. А.) розподіл додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів здійснювати відповідно до обсягів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік та згідно цієї Методики.

3. Розпорядження голови облдержадміністрації від 24 грудня 2010 року N 610 "Про затвердження Методики розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення та районів області" визнати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Барецького В. І.

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації

І. Мовчан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
27.12.2011 N 743

МЕТОДИКА
розподілу додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення та районів області

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика розроблена з метою розподілу на основі єдиного підходу обсягу додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, що визначається Бюджетним кодексом України та Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

1.2. Терміни, що використовуються в цій Методиці, вживаються в такому значенні:

- Бюджет регіону - зведений бюджет міста обласного значення чи зведений бюджет району області.

- Символ "i", що використовується у формулах, терміни "бюджет "i", регіон "i", бюджет регіону "i" - бюджет окремого регіону.

- Додаткова дотація - додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів.

1.3. Критеріями, що впливають на розподіл коштів, визначаються такі фактори:

- Чисельність населення в регіоні (Критерій 1).

- Рівень видатків захищених статей по бюджетах районів та міст обласного значення (Критерій 2).

- Штатна чисельність працівників бюджетної сфери в регіоні (Критерій 3).

- Рівень розгалуженості мережі бюджетних установ районів та міст обласного значення (Критерій 4).

1.4. Вплив окремих критеріїв на розподіл додаткової дотації визначається коефіцієнтами впливу.

Кошти додаткової дотації, що розподілені застосовуючи фактор впливу штатної чисельності працівників бюджетної сфери та рівня розгалуженості мережі бюджетних установ районів та міст обласного значення, направляються на забезпечення скорочення штатної чисельності працівників бюджетної сфери та оптимізації мережі бюджетних установ.

2. Розподіл додаткової дотації між обласним бюджетом та бюджетами регіонів

2.1. Обсяг додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, що визначається для області законом про Державний бюджет України на відповідний рік, розподіляється між обласним бюджетом та бюджетами регіонів відповідно до Бюджетного кодексу України наступним чином:

25 % - для обласного бюджету;

75 % - для бюджетів регіонів, що підлягає розподілу.

3. Розподіл між критеріями впливу обсягу додаткової дотації в цілому для бюджетів регіонів

3.1. Розподіл між критеріями впливу обсягу додаткової дотації в цілому для бюджетів регіонів, що підлягає розподілу, визначається за формулами:

Dk1 = k1 х Dreg;

Dk2 = k2 х Dreg;

Dk3 = k3 х Dreg;

Dk4 = k4 х Dreg;

Показники, що застосовуються у зазначених формулах, мають такий зміст:

Dreg - обсяг додаткової дотації в цілому для бюджетів регіонів, що підлягає розподілу;

Dk1 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 1;

Dk2 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 2;

Dk3 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 3;

Dk4 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 4;

К1 - коефіцієнт впливу по Критерію 1, К1 = 0,20;

К2 - коефіцієнт впливу по Критерію 2, К2 = 0,30;

К3 - коефіцієнт впливу по Критерію 3, К3 = 0,30;

К4 - коефіцієнт впливу по Критерію 4, К4 = 0,20.

3.2. Сума додаткової дотації для регіону "i" визначається як сума додаткових дотацій по 4 критеріям за формулою:

Di = Dk1i + Dk2i + Dk3i + Dk4i

де:

Dk1i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону "i", визначений відповідно до Критерію 1;

Dk2i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону "i", визначений відповідно до Критерію 2;

Dk3i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону "i", визначений відповідно до Критерію 3;

Dk4i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону "i", визначений відповідно до Критерію 4.

4. Визначення обсягу дотації для бюджету регіону "i" на основі Критерію 1

4.1. Обсяг додаткової дотації для бюджету регіону "i" на основі Критерію 1 (від чисельності населення в регіоні) обраховується за формулою, виходячи з вимог Бюджетного кодексу України щодо питомої ваги населення в регіоні та врахування особливостей територій, які мають низький показник чисельності населення.

 

 

 

Ni

 

 

Oi

Dk1i

=

Dk1a

_______

+

Dk1b

_______,

 

 

 

еNi

 

 

еOi

 

 

еNi

 

де Oi

=

_______

Ni;

 

 

еi

 

При умові набуття показником Oi від'ємного значення, показнику Oi присвоюється значення 0 (нуль);

Dk1i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону "i", визначений як сума додаткових дотацій Dk1a + Dk1b;

Dk1a - додаткова дотація, обрахована як 50 відсотків обсягу додаткової дотації, розподілена між бюджетами регіонів відповідно Критерію 1 до питомої ваги чисельності населення в регіоні до загальної чисельності у всіх регіонах області;

Dk1b - додаткова дотація, обрахована як 50 відсотків обсягу додаткової дотації, розподілена між бюджетами регіонів відповідно Критерію 1 до відхилень чисельності населення в регіоні "i" від середньої чисельності населення по всіх регіонах, що мають позитивне значення (по регіонах, що мають чисельність нижче середньорегіонального рівня);

Ni - чисельність населення в регіоні "i";

еNi - загальна чисельність населення у всіх регіонах;

еi - кількість регіонів;

Oi - відхилення чисельності населення в регіоні "i" від середньої чисельності населення по всіх регіонах;

еOi - сума відхилень чисельності населення в регіоні "i" від середньої чисельності населення по всіх регіонах, що мають позитивне значення (по регіонах, що мають чисельність нижче середньорегіонального рівня).

5. Визначення обсягу дотації для бюджету регіону "i" на основі Критерію 2

5.1. Обсяг додаткової дотації для бюджету регіону "i" на основі Критерію 2 (від питомої ваги видатків на захищені статті зведених бюджетів районів та міст обласного значення) обраховується за формулою:

 

 

 

Zahstri

Dk2i

=

Dk2

_________,

 

 

 

еZahstri

Dk2i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону "i", визначений відповідно до Критерію 2;

Dk2 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 2;

Zahstri - обсяг видатків на захищені статті в регіоні "i";

еZahstri - загальна сума видатків на захищені статті у всіх регіонах.

6. Визначення обсягу дотації для бюджету регіону "i" на основі Критерію 3

6.1. Обсяг додаткової дотації для бюджету регіону "i" на основі Критерію 3 (від штатної чисельності працівників бюджетної сфери в регіоні) обраховується за формулою:

 

 

 

Shi

Dk3i

=

Dk3

_________,

 

 

 

еShi

Dk3i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону "i", визначений відповідно до Критерію 3;

Dk3 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 3;

Shi - штатна чисельність працівників бюджетної сфери в регіоні "i";

SShi - загальна штатна чисельність працівників бюджетної сфери у всіх регіонах.

7. Визначення обсягу дотації для бюджету регіону "i" на основі Критерію 4

7.1. Обсяг додаткової дотації для бюджету регіону "і" на основі Критерію 4 (від рівня розгалуженості мережі бюджетних установ районів та міст обласного значення) обраховується за формулою:

 

 

 

Ui

Dk4i

=

Dk4

_________,

 

 

 

еU

Dk4i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону "i", визначений відповідно до Критерію 4;

Dk4 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 4;

Ui - кількості бюджетних установ в регіоні "i";

еU - загальна кількості бюджетних установ по бюджетах регіонів області.

8. Прикінцеві положення

8.1. Всі визначення та терміни стосовно доходів, видатків, потреб у бюджетних призначеннях на фінансування видатків, всіх інших бюджетних категорій, що вказані в цій Методиці, застосовуються виключно в частині загального фонду місцевих бюджетів.

8.2. Кожен з показників Di бюджету окремого регіону "i" заокруглюється для приведення до арифметичної точності грошових одиниць, який буде затверджуватись рішенням сесії обласної ради "Про обласний бюджет" на відповідний рік, та може бути скоригованим на суму мінімально допустимої величини даної точності.

8.3. Належна сума додаткової дотації для обласного бюджету враховується у загальний обсяг ресурсів доходної частини загального фонду обласного бюджету на відповідний рік і спрямовується на видаткові призначення розпорядників коштів обласного бюджету.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали