МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.08.2011

м. Київ

N 303

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2011 р. за N 1097/19835

Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 452 (Указ N 452/2011), Кодексу України про надра та статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами.

2. Державній екологічній інспекції України (Жила П. Б.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

М. В. Злочевський

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. І. Мярковський

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

Голова Державної служби
гірничого нагляду та
промислової безпеки України

О. Хохотва

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
29.08.2011 N 303

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2011 р. за N 1097/19835

МЕТОДИКА
визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика розроблена відповідно до Кодексу України про надра, Податкового кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Гірничого закону України та інших нормативно-правових актів про надра.

1.2. У цій Методиці терміни вживаються у такому значенні:

охорона надр - сукупність заходів, які забезпечують найповніше комплексне вилучення корисних копалин, збереження або припустимі зміни геоморфологічних структур, властивостей та екологічного стану верхнього шару літосфери;

самовільне користування надрами - користування надрами за відсутності дозвільної документації на користування надрами, передбаченої законом.

1.3. Ця Методика встановлює основні вимоги щодо порядку визначення заподіяних збитків і застосовується при визначенні відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами.

1.4. Ця Методика поширюється на посадових осіб, які уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) за використанням і охороною надр, відповідно до наданих їм повноважень.

1.5. В основу нарахування збитків покладена базова ставка збитків у частках мінімальної заробітної плати (м. з. пл.), наведена у додатку 1 до цієї Методики.

1.6. Приклад розрахунку збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, наведено в додатку 2 до цієї Методики.

1.7. Ця Методика застосовується при визначенні відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, у тому числі торфу загальною глибиною розробки понад два метри.

1.8. Збитки, заподіяні внаслідок порушення законодавства про надра, підлягають компенсації державі юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними особами та особами без громадянства, відповідно до законодавства.

II. Порядок встановлення факту порушення законодавства
про охорону надр та обсягів самовільно видобутих надр

2.1. Факт самовільного користування надрами встановлюється особами, які уповноважені здійснювати державний контроль (нагляд) за використанням і охороною надр під час проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю).

2.2. Для встановлення факту самовільного користування надрами та визначення обсягу видобутих надр використовується пряме вимірювання (заміри розробок, кар'єрів, накопичених надр) разом з аналізом матеріалів геологорозвідувальних робіт (геологічні, гідрогеологічні карти родовищ за їх наявності).

III. Розрахунок збитків, заподіяних державі внаслідок
самовільного користування надрами

3.1. Збитки розраховуються особами, які уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) за використанням і охороною надр.

3.2. Розмір збитків (З), встановлених за фактом самовільного користування надрами, визначається шляхом встановлення обсягу самовільно видобутих надр і), помноженого на базову ставку (додаток 1) відшкодування збитків (Pi), за формулою

 

,

де Ді - обсяг самовільно видобутих надр (т; м3; кг);

Pi- базова ставка збитків у частках мінімальної заробітної плати;

N - величина мінімальної заробітної плати (грн.).

Для визначення обсягу самовільно видобутих надр безпосередньо на місці видобування виконують прямі вимірювання лінійних розмірів: довжини, ширини та висоти, розраховують об'єм через добуток лінійних розмірів за допомогою відповідного засобу вимірювальної техніки, що має метрологічне підтвердження.

3.3. Збитки, розраховані за цією Методикою, стягуються відповідно до законодавства.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

Д. Д. Мормуль

 

Додаток 1
до Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами

Базова ставка збитків у частках мінімальної заробітної плати (м. з. пл.)

N
з/п

Перелік мінеральних ресурсів

Значення показника, м. з. пл./т; м3; кг

1

2

3

1

Горючі надра

 

Нафта, конденсат (у тоннах)

15,380

 

Газ природний (у тис. м3)

3,940

 

Вугілля кам'яне (в тоннах)

1,360

 

Вугілля буре (в тоннах)

0,052

 

Торф (у тоннах)

0,055

2

Металеві надра

 

Залізна руда для збагачення (в тоннах)

0,341

 

Залізна руда багата (в тоннах)

1,070

 

Марганцева руда (в тоннах)

2,03

 

Нікелева руда (силікатна) (в тоннах)

0,909

 

Інші металеві корисні копалини (у тоннах)

0,374

 

Руди кольорових металів (у тоннах)

0,238

 

Уранова руда (в тоннах)

0,299

 

Руди рідкісних металів (у тоннах)

0,676

 

Золоторудна сировина (в тоннах)

1,496

3

Сировина нерудна для металургії

 

Бентонітова глина (в тоннах)

0,336

 

Глина вогнетривка (в тоннах)

0,077

 

Доломіт (у тоннах)

1,06

 

Флюсовий вапняк (у тоннах)

1,06

 

Кварцит та пісок кварцовий для металургії (в тоннах)

2,32

 

Пісок формувальний (у тоннах)

2,36

 

Кварцит для виробництва кремнію (в тоннах)

0,247

 

Інша нерудна сировина (в тоннах)

1,950

4

Гірничохімічна сировина

 

Сірчана руда (в тоннах)

0,608

 

Калійно-магнієва сіль (у тоннах)

1,28

 

Кухонна сіль кам'яна (в тоннах)

0,548

 

Крейда для содової промисловості (в тоннах)

2,41

 

Вапняк для цукрової промисловості (в тоннах)

2,39

 

Сировина для виробництва мінеральних пігментів (у тоннах)

0,57

 

Крейда для хімічної промисловості (в тоннах)

2,40

 

Інша гірничохімічна сировина (в тоннах)

0,808

5

Гірничорудна сировина

 

Графітова руда (в тоннах)

0,36

 

Сировина для виготовлення оптичної та п'єзооптичної продукції (в кілограмах)

1,28

 

Сировина для виробництва адсорбційних матеріалів (у тоннах)

0,34

 

Сировина для виробництва абразивних матеріалів (у тоннах)

0,20

 

Пірофіліт (у тоннах)

3,19

 

Озокерит (у тоннах)

3,23

 

Інша гірничорудна сировина (в тоннах)

0,304

6

Сировина ювелірна, ювелірно-виробна, виробна, для облицювальних матеріалів

 

Бурштин (у кілограмах)

1,42

 

Топаз, моріон, берил (у кілограмах)

0,265

 

Напівдорогоцінне каміння (в кілограмах)

0,00729

 

Сировина виробна (в тоннах)

0,114

 

Високодекоративне каміння (в м3)

0,171

 

Інші види декоративного каміння (в м3)

0,119

7

Сировина будівельна

 

Сировина для виготовлення цементу (в тоннах)

1,59

 

Крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна (в тоннах)

2,36

 

Гіпс (у тоннах)

2,41

 

Керамзитова сировина (в м3)

1,40

 

Цегельно-черепична сировина (в м3)

0,146

 

Камінь будівельний (у м3)

0,706

 

Камінь пиляний (у м3)

0,602

 

Глина тугоплавка (в тоннах)

0,663

 

Пісок для виробництва скла (в тоннах)

1,05

 

Польовошпатова сировина (в тоннах)

2,75

 

Каолін первинний (у тоннах)

0,377

 

Перліт (у м3)

0,33

 

Сировина для виробництва мінеральної вати (в тоннах)

0,561

 

Піщано-гравійна сировина, пісок будівельний (у м3)

0,168

 

Бітуми (в тоннах)

0,79

 

Сировина для вапнування кислих ґрунтів (у тоннах)

1,56

 

Інша будівельна сировина (в тоннах)

1,33

8

Грязі лікувальні (в м3)

0,96

 

 

 

 

Додаток 2
до Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами

Приклад розрахунку збитків від порушення законодавства про використання та охорону надр при самовільному користуванні надрами

N з/п

Показники

Позна-
чення

Одиниця виміру

Джерело отримання або розрахунок показників

Значення

1

2

3

4

5

6

1

Обсяг самовільно добутого польового шпату

Д

т

Прямий метод (безпосереднє замірювання)

20,04

2

Базова ставка збитків у частках мінімальної заробітної плати

В

м. з. пл. / т

Додаток 1

2,75

3

Величина мінімальної заробітної плати

N

грн.

Закон України "Про державний бюджет України"

960,00

4

Розмір відшкодування збитків

З

грн.

В • N • Д

52905,60

Розрахунок: З = 20,04 • 960,0 • 2,75 = 52905,60 грн.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали