ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.07.2011 р. N 1190

Київ

Про затвердження міського плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 330-р "Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (Розпорядження N 330-р), з метою створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити міський план заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (далі - міський план заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям - виконавцям міського плану заходів:

2.1. Забезпечити виконання міського плану заходів.

2.2. До 31 січня 2012 року інформувати голову Київської міської державної адміністрації про результати виконання міського плану заходів.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

  

Голова

О. Попов

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
07.07.2011 N 1190

Міський план заходів
з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

N з/п

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Джерела фінансування

I. Охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей

Охорона здоров'я

1.

Підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг, що надається дітям

1) запровадження клінічних протоколів медичної допомоги дітям у закладах охорони здоров'я на основі принципів науково-доказової медицини

Головне управління охорони здоров'я

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

2) забезпечити першочергове санаторно-курортне лікування дітей-інвалідів. Вивчити питання щодо створення ліжок для санаторно-курортного лікування дітей-інвалідів у супроводі одного з батьків на базі санаторіїв Київського міського дитячого санаторно-курортного медичного об'єднання

Головне управління охорони здоров'я

протягом року

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

3) забезпечення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію

Головне управління охорони здоров'я

протягом року

-

4) медикаментозне забезпечення дітей пільгових категорій в межах діючого законодавства

Головне управління охорони здоров'я

протягом року

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

2.

Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам

1) забезпечення проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду дітей до 18 років у дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах за участю батьків

Головне управління охорони здоров'я, районні в місті Києві державні адміністрації

протягом року

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

2) продовження роботи із створення мережі центрів (відділень, кабінетів) медико-соціальної допомоги дітям та молоді "Клініка, дружня до молоді"

Головне управління охорони здоров'я, районні в місті Києві державні адміністрації

протягом року

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

3) проведення для лікарів, середнього медичного персоналу тренінгів з метою поширення досвіду роботи зазначених центрів стосовно надання дітям та молоді медичних послуг

Головне управління охорони здоров'я

протягом року

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

4) проведення у закладах охорони здоров'я профілактичних заходів з метою інформування батьків про способи запобігання виникненню дефіциту йоду у дітей

Головне управління охорони здоров'я, районні в місті Києві державні адміністрації

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

3.

Сприяння створенню середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя

розроблення для батьків рекомендацій щодо збереження здоров'я дітей

Головне управління охорони здоров'я, районні в місті Києві державні адміністрації

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

Протидія ВІЛ/СНІДУ, туберкульозу та наркоманії.

4.

Формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей

1) проведення в загальноосвітніх закладах у Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом (1 грудня) уроку на тему "Не дай СНІДу шанс"

Головне управління освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

IV квартал

Не потребує фінансових ресурсів

2) проведення вуличної профілактичної роботи з підлітками групи ризику в контексті ВІЛ/СНІД за технологією мультидисциплінарних команд

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні в місті Києві державні адміністрації

протягом року

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

Оздоровлення та відпочинок

5.

Збереження, розвиток та ефективне використання мережі дитячих оздоровчих закладів

проведення загальноміських заходів "Літо-2011" з метою запобігання правопорушенням серед дітей та стосовно них, забезпечення належного громадського порядку, безпеки дітей на території закладів відпочинку та оздоровлення, в місцях концентрації молоді, проведення масових заходів у літній період

Головне управління сім'ї, молоді та спорту, Служба у справах дітей, ГУ МВС України в місті Києві (за згодою), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне управління освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

II - III квартал

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

II. Освіта

1.

Створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти з метою забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави

сприяння збільшенню кількості дітей, залучених до роботи в гуртках за напрямами позашкільної освіти

Головне управління освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

III. Культурний і духовний розвиток дитини

1.

Створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів соціально-культурної сфери

сприяння участі дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу в щорічному благодійному дитячому фестивалі "Світ талантів - цвіт нації"

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне управління освіти і науки

протягом року

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

IV. Захист прав дітей різних категорій.

Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

1.

Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків

1) проведення навчання осіб, які виявили бажання стати опікунами, піклувальниками, прийомними батьками та батьками-вихователями

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей

протягом року

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

2) підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів вже створених прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей, районні в місті Києві державні адміністрації

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

3) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед батьків з питань профілактики шкідливих звичок дітей та запровадження системи ранньої профілактики, психолого-педагогічного діагностування, індивідуальної виховної роботи з дітьми

Головне управління освіти і науки, Головне управління сім'ї, молоді та спорту, Служба у справах дітей, районні и місті Києві державні адміністрації і

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

4) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед батьків щодо відповідального ставлення до виконання ними своїх обов'язків

Головне управління сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні в місті Києві державні адміністрації

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

5) проведення заходів до Дня захисту дітей

Служба у справах дітей Головне управління сім'ї, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації

травень - червень

Не потребує фінансових ресурсів

6) проведення заходів до новорічних свят для дітей із сімей пільгових категорій

Головне управління сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні в місті Києві державні адміністрації

IV квартал

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

7) підтримка діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, яка спрямована на розвиток здібностей, змістовне дозвілля, захист прав, правову освіту дітей тощо

Головне управління сім'ї, молоді та спорту. Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні в місті Києві державні адміністрації

протягом року

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

2.

Удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися у складних життєвих обставинах

1) забезпечити діяльність спеціалізованого формування "Служба соціальної підтримки сімей" на базі Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

протягом року

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

2) здійснювати підготовку спеціалістів для роботи в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо організації і проведення соціальної роботи з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

II квартал 2011 року

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

3.

.Запобігання відмові батьків від дітей раннього віку, зокрема дітей із вродженими вадами розвитку

1) забезпечити фахове консультування у пологових будинках батьків, у яких народилися діти з вродженими вадами; запровадити систему підготовки

Головне управління охорони здоров'я. Головне управління сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні в місті Києві державні адміністрації

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

2) запровадити систему підготовки дітей і молоді до сімейного життя та відповідального батьківства

4.

Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання

проведення зовнішньо-профілактичних рейдів "Діти вулиці", "Урок", перевірок комп'ютерних клубів, Інтернет-кафе, ігрових залів та вжиття заходів щодо профілактичної роботи з дітьми, виявленими під час рейдів

Служба у справах дітей, ГУ МВС України в місті Києві (за згодою), районні в місті Києві державні адміністрації

протягом року

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5.

Забезпечення функціонування системи нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

забезпечення функціонування та удосконалення Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти"

Служба у справах дітей, районні в місті Києві державні адміністрації

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

6.

Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) проведення заходів до Дня усиновлення

Служба у справах дітей, районні в місті Києві державні адміністрації

30 вересня

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

2) проведення роз'яснювальної роботи з метою формування у населення культури усиновлення дітей старшого віку, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей, районні в місті Києві державні адміністрації

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

3) розміщення інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують родини, у засобах масової інформації з метою активізації процесу усиновлення таких дітей громадянами України

Служба у справах дітей

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

7.

Підвищення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у будинки сімейного типу і прийомні сім'ї

1) проведення для спеціалістів служб у справах дітей семінарів з питань усиновлення, влаштування дітей під опіку, піклування, в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу

Служба у справах дітей

III - IV квартал

Бюджет м. Києва з межах затвердженого обсягу видатків

2) розроблення та затвердження положення "Про патронат"

Служба у справах дітей

III - IV квартал

Не потребує фінансових ресурсів

8.

Підвищення кваліфікації членів Комісій з питань захисту прав дитини

проведення для членів Комісій з питань захисту прав дитини навчальних тренінгів з метою прийняття ними рішень в кращих інтересах та потребах дітей

Служба у справах дітей, районні в місті Києві державні адміністрації

III - IV квартал

Бюджет м. Києва з межах затвердженого обсягу видатків

9.

Створення умов для адаптації молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та її доступу до різних видів соціальних послуг

надання комплексної соціальної допомоги дівчатам, які тривалий час перебувають на вулиці і опинились у складних життєвих обставинах в умовах денного центру

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

протягом року

Бюджет м. Києва з межах затвердженого обсягу видатків

Захист дітей-інвалідів

10.

Підтримка дітей-інвалідів, забезпечення їх соціального супроводу з метою самореалізації

1) сприяння поширенню досвіду благодійних організації щодо взаємодопомоги батьків дітей-інвалідів та надання психологічної підтримки за принципом "батьки для батьків"

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

протягом року

Бюджет м. Києва з межах затвердженого обсягу видатків

2) сприяти діяльності Центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

Боротьба з використанням дитячої праці

11.

Розроблення та запровадження механізму взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок і організацій роботодавців, інших громадських організацій, до сфери діяльності яких належить здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з використанням найгірших форм дитячої праці

проведення разом з представниками професійних спілок та організації роботодавців перевірок стану дотримання вимог законодавства про працю неповнолітніх осіб на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності

Служба у справах дітей, районні в місті Києві державні адміністрації, Територіальна державна інспекція праці у м. Києві (за згодою)

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм поводження з ними

12.

Забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження, проведення відповідної профілактичної роботи

1) проведення для працівників структурних підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту семінарів з питань жорстокого поводження з дітьми та запобігання насильству в сім'ї

Головне управління сім'ї, молоді та спорту, київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

протягом року

Бюджет м. Києва в межах затвердженого обсягу видатків

2) організація профілактичного відвідування житла громадян, які перебувають на обліку у зв'язку із схильністю до вчинення насильства в сім'ї

ГУ МВС України в місті Києві (за згодою)

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

13

Забезпечення соціального патронату дітей, які відбувають покарання у спеціальних виховних установах Державної пенітенціарної служби або звільнені з них

забезпечення соціального патронажу дітей, які відбувають покарання у спеціальних виховних установах та супроводження дітей, які звільняються з місць позбавлення волі

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. ГУ МВС України в місті Києві (за згодою)

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

14.

Удосконалення порядку проведення моніторингу стану дитячої злочинності та злочинів, вчинених проти дітей

подання органам виконавчої влади статистичних даних про злочини та інші правопорушення, вчинені дітьми, із зазначенням їх віку, статі, місця перебування, а також злочинів, вчинених дорослими стосовно дітей

ГУ МВС України в місті Києві (за згодою)

протягом року

Не потребує фінансових ресурсів

  

Заступник голови,
керівник апарату

 

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали