КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 26 січня 2012 року N 16/7353

Про затвердження міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2012 - 2015 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 67, частини другої статті 85 та статті 91 Бюджетного кодексу України, рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою посилення законності та правопорядку в столиці Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову комплексну програму профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2012 - 2015 роки згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) у 2012 - 2015 роках передбачити видатки на здійснення заходів з реалізації міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2012 - 2015 роки з урахуванням вимог пункту 2 статті 85 Бюджетного кодексу України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київради
26.01.2012 N 16/7353

МІСЬКА ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В МІСТІ КИЄВІ "БЕЗПЕЧНА СТОЛИЦЯ" НА 2012 - 2015 РОКИ

I. ПАСПОРТ
міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2012 - 2015 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Указ Президента України від 18.02.2002 N 143 "Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян", Указ Президента України від 27.10.2009 N 870 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року "Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції", розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1209-р "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року" (Розпорядження N 1209-р), рішення Київської міської ради від 10.07.2003 N 616/776 "Про затвердження Концепції безпеки міста Києва", доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О. Г. від 01.04.2011 N 13701

3.

Розробник програми

Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробник програми

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві, Управління Служби безпеки України у місті Києві, Державна податкова адміністрація у місті Києві, Головне управління юстиції в місті Києві, прокуратура міста Києва, Контрольно-ревізійне управління у місті Києві, Київська регіональна митниця, Управління міграційної служби у м. Києві, Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області, Київський слідчий ізолятор, Київська міська санітарно-епідеміологічна станція, Київський міський та районні штаби громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення, Головне управління комунального господарства, Головне управління житлового господарства, Головне управління з питань захисту прав споживачів, Головне управління освіти і науки, Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління містобудування та архітектури, Головне управління житлового забезпечення, Головне управління транспорту та зв'язку, Головне управління земельних ресурсів, Головне управління охорони здоров'я, Головне управління комунальної власності м. Києва, Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва, Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження, Головне управління з питань реклами, Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики, Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції, Управління преси та інформації, Служба у справах дітей, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна корпорація "Київавтодор", комунальне підприємство "Київдорсервіс", комунальне підприємство "Київміськсвітло", комунальне підприємство "Київський метрополітен", комунальне підприємство "Київреклама", районні в місті Києві державні адміністрації

7.

Термін реалізації програми

2012 - 2015 роки

8.

Обсяги і джерела фінансування програми

Орієнтовні обсяги фінансування програми складають 355631,20 тис. грн., із них: у 2012 році - 148590,25; у 2013 році - 71716,65; у 2014 році - 70903,65; у 2015 році - 64420,65.

Заходи, щодо яких орієнтовні обсяги фінансування в програмі не зазначені, виконуються у межах коштів, передбачених у державному та місцевому бюджетах на відповідний рік органам виконавчої влади, правоохоронним органам, відповідальним за виконання визначених програмою заходів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Обсяги фінансування на здійснення заходів програми передбачити з урахуванням вимог пункту 2 статті 85 Бюджетного кодексу України.

У разі необхідності, за згодою постійної комісії Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики і за погодженням з постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку цільова направленість допомоги може бути змінена в межах виділених коштів.

II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Нині, незважаючи на заходи, що вживаються міською владою та правоохоронними органами, криміногенна ситуація в столиці є складною.

У 2010 році зареєстровано 35 тис. 946 злочинів, що на 1 тис, або 3 відсотки, більше ніж у 2009 році (34 тис. 944). Рівень злочинності на 10 тис. населення склав 129 злочинів, що перевищив аналогічний показник по Україні (109). Більше половини всіх злочинів складають протиправні посягання майнової спрямованості, зокрема: крадіжки - 19168, що на 1462, або на 8 відсотків більше ніж у 2009 році, 2890 шахрайств та 2744 пограбування.

Зареєстровано на 14 відсотків більше злочинів, учинених у громадських місцях (з 7246 до 8250). Питома вага таких протиправних посягань, від загальної кількості злочинів, зареєстрованих у 2010 році, становить 23 відсотки (у 2009 році - 22 відсотки). Упродовж 2010 року в громадських місцях вчинено понад 2 тис. пограбувань і 170 розбійних нападів, з них майже половина пограбувань (1956) та розбійних нападів (138) припадає на вулиці.

Зберігається стійка тенденція зростання рівня злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних та сильнодіючих речовин. Це свідчить як про подальшу наркотизацію населення, так і про підвищення навантаження на працівників міліції.

Перенасичення міських автомагістралей транспортними засобами значно перевищує їх пропускну спроможність, знижує рівень безпеки дорожнього руху. Так, на вулицях міста Києва зареєстровано 53 тис. дорожньо-транспортних пригод, у тому числі 2471 - з потерпілими, в яких загинуло 197 осіб та 2892 травмовано.

Таким чином, рівень забезпечення безпеки міста і його жителів від різного виду загроз життю, здоров'ю та майну не в повній мірі відповідає загальновизнаним стандартам безпеки, притаманним, зокрема, європейським столицям.

Основною причиною такого стану справ є розрізненість системи суб'єктів профілактики правопорушень усіх рівнів, відсутність комплексності в підході до проблеми забезпечення безпеки Києва.

У цих умовах пріоритетними напрямками є створення систем соціальної профілактики правопорушень, комплексного забезпечення безпеки населення, території та об'єктів в місті, яке, в свою чергу, вимагає розробки та реалізації довгострокових заходів організаційного, практичного, профілактичного та нормотворчого характеру. Початковим етапом комплексного підходу до питання забезпечення безпеки в місті є ця програма, розроблена з урахуванням позитивного досвіду нині діючих міських програм аналогічного спрямування.

III. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є:

- забезпечення ефективної реалізації державної політки на пріоритетному напрямку розвитку держави, а саме у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування;

- сприяння стабільному соціально-економічному розвитку міста, покращенню інвестиційного клімату;

- створення системи соціальної профілактики правопорушень, атмосфери суспільної нетерпимості до злочинів;

- підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення міста Києва, гостей столиці, туристів, у тому числі під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, вдосконалення діяльності органів державної влади, правоохоронних органів, покращення їх матеріально-технічного забезпечення.

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, НЕОБХІДНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відповідно до Концепції Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 року N 219-р (Розпорядження N 219-р), захист прав і свобод громадян, зміцнення законності та правопорядку визначено одним з пріоритетних напрямків реалізації державної політики у 2012 році.

Крім цього, у 2012 році в місті Києві відбудеться фінальна частина чемпіонату Європи з футболу, під час якої столицю України відвідає велика кількість туристів, у тому числі іноземних громадян. Забезпечення безпеки цих осіб є важливим завданням міської влади та правоохоронних органів.

Необхідність комплексного вирішення питання забезпечення безпеки в місті Києві обґрунтовується тим, що характерною рисою мегаполісів є значна щільність проживання населення, концентрація культурних і матеріальних цінностей, наявність великої кількості потенційно небезпечних об'єктів. Це визначає високу небезпеку для життя й здоров'я населення, ймовірність виникнення й тяжкість можливих наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру.

Особливої актуальності програмі надає той факт, що аналогічної державної програми профілактики правопорушень немає. Крім цього, комплексна програма профілактики та протидії злочинності "Безпечна столиця" не дублює інші державні, місцеві та цільові програми, зокрема щодо підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, водночас її виконання сприятиме ефективній реалізації державної політики в різних сферах суспільного життя, вирішенню нагальних соціальних проблемних питань.

Позитивний приклад реалізації програми може слугувати підставою для розробки та впровадження в життя аналогічних програмних документів у державі та інших регіонах.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а реалізація заходів, щодо яких орієнтовні обсяги фінансування в програмі не зазначені, здійснюється в межах коштів, передбачених у державному і місцевому бюджеті на відповідний рік органам виконавчої влади, правоохоронних органами, відповідальним за виконання визначених програмою заходів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

Поряд з цим реалізація програми, а саме: підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення міста Києва, сприятиме подальшому стабільному соціально-економічному розвитку міста та покращенню інвестиційного, клімату.

Ресурсне забезпечення програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

148590,25

71716,65

70903,65

64420,65

355631,20

Бюджет м. Києва

148590,25

713716,65

70903,65

64420,65

355631,20

Кошти інших джерел

-

-

-

-

-

Обсяги фінансування на здійснення заходів програми передбачити з урахуванням вимог пункту 2 статті 85 Бюджетного кодексу України. Строк виконання програми - 2012 - 2015 роки.

V. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Основні завдання програми:

- вдосконалення системи реагування на заяви та повідомлення про злочини та правопорушення;

- упровадження сучасних технічних засобів, які сприятимуть профілактиці та протидії злочинності (систем відеоспостереження, засобів екстреного виклику міліції тощо);

- покращення інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та правоохоронних органів з використанням сучасних телекомунікаційних і інформаційних технологій;

- активізація участі громадськості в забезпеченні правопорядку в державі;

- провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання негативного ставлення до протиправних діянь;

- здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя, запобігання проявам расової та релігійної нетерпимості;

- проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями, а також розроблення механізму екстреного реагування на факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення в злочинну діяльність;

- формування системи реінтеграції бездомних осіб та соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- створення необхідних умов для запобігання в житлових будинках і на прибудинкових територіях нещасним випадкам, дорожньо-транспортним та іншим пригодам, що можуть спричинити шкоду здоров'ю людей, пошкодження або знищення майна.

Соціальний ефект реалізації програми

Передбачається, що реалізація програми до 2015 року дасть можливість:

- скоротити кількість злочинів проти життя та здоров'я особи;

- підвищити рівень розкриття тяжких та особливо тяжких видів злочинів;

- забезпечити на високому рівні громадський порядок та безпеку;

- підвищити ефективність та оперативність роботи органів внутрішніх справ з реагування на заяви і повідомлення громадян про злочини, розшуку і затримання злочинців у найкоротший термін;

- покращити профілактику правопорушень в середовищі неповнолітніх та молоді;

- зменшити кримінальний тиск на економічні відносини;

- обмежити незаконний обіг зброї та наркотиків;

- посилити контроль за міграційними потоками та знизити рівень незаконної міграції;

- забезпечити збереження майна фізичних і юридичних осіб, муніципального, відомчого та іншого житлового фонду;

- залучити громадян до активної діяльності з охорони правопорядку в місті Києві;

- підвищити рівень довіри населення до органів державної влади.

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію виконання програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації, який забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян; взаємодії та розвитку зв'язків з судами, правоохоронними органами та Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Загальний контроль за реалізацією заходів програми здійснюється постійною комісією з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики Київської міської ради.

Відповідальні виконавці заходів програми, зазначені в графі "Виконавець" розділу "Напрями діяльності та заходи міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця", один раз на півріччя - до 30 січня та 30 липня надають Управлінню з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) узагальнені відомості про результати виконання програми.

Узагальнену інформацію про виконання програми Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в місячний термін надає постійній комісії Київської міської ради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики Київської міської ради.

Крім цього, Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує один раз на півроку подання Головному управлінню економіки та інвестицій, Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання програми за I півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

Виконавці заходів програми несуть відповідальність за їх якісне та своєчасне виконання, раціональне використання фінансових коштів і ресурсів, що виділяються на їх реалізацію.

З урахуванням реалізації заходів програми та виділених в поточному році фінансових ресурсів координатор та виконавці програми надають свої пропозиції на наступний рік щодо обсягів фінансування з обґрунтуванням до Головного фінансового управління виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

За відсутності фінансування заходів програми виконавці за погодженням із замовником вносять в Київську міську раду пропозиції про зміну термінів їх виконання або зняття з контролю.

За необхідності постійна комісія з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики Київської міської ради вносить пропозиції до Головного управління економіки та інвестицій та до Головного фінансового управління про продовження терміну реалізації програми.

Хід та результати виконання заходів програми можуть розглядатися на засіданнях сесій Київради із заслуховуванням звітів керівників органів виконавчої влади міста і виконавців.

VII. СКОРОЧЕНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЩО ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ В ТЕКСТІ

1. ГУМВС - Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві.

2. УСБУ - Управління Служби безпеки України у місті Києві.

3. ДПА - Державна податкова адміністрація у місті Києві.

4. ГУ юстиції - Головне управління юстиції в місті Києві.

5. ГУ внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення - Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. КП "Київський метрополітен" - комунальне підприємство "Київський метрополітен".

7. Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції - Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8. Прокуратура - прокуратура міста Києва.

9. КРУ - Контрольно-ревізійне управління в місті Києві.

10. ГУ комунального господарства - Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

11. ГУ житлового господарства - Головне управління житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

12. ГУ з питань захисту прав споживачів - Головне управління з питань захисту прав споживачів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

13. Служба у справах дітей - Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

14. ГУ освіти і науки - Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

15. УДДУПВП - Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області.

16. ГУ у справах сім'ї, молоді та спорту - Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

17. Райдержадміністрації - районні в місті Києві державні адміністрації.

18. ГУ праці та соцзахисту - Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

19. ГУ містобудування та архітектури - Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

20. ГУ житлового забезпечення - Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

21. ГУ транспорту та зв'язку - Головне управління транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

22. КК "Київавтодор" - комунальна корпорація "Київавтодор".

23. КП "Київдорсервіс" - комунальне підприємство "Київдорсервіс".

24. КП "Київміськсвітло" - комунальне підприємство "Київміськсвітло".

25. КП "Київреклама" - комунальне підприємство "Київреклама".

26. ГУ земельних ресурсів - Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

27. ГУ охорони здоров'я - Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

28. ГУ контролю за благоустроєм - Головне управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

29. ГУ комунальної власності м. Києва - Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

30. ГУ з питань регуляторної політики та підприємництва - Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

31. ГУ енергетики, енергоефективності та енергозбереження - Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

32. ГУ з питань реклами - Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

33. Управління преси та інформації - управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

34. "Call-центр 1551" - комунальне підприємство "Госпкомобслуговування".

35. Міський штаб громадського формування - Київський міський штаб громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону.

36. Районні штаби громадського формування - районні штаби громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону.

37. ГУ промислової, науково-технічної та інноваційної політики - Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

38. КМНКЛ "Соціотерапія" - Київська міська наркологічна клінічна лікарня "Соціотерапія".

VIII. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В МІСТІ КИЄВІ "БЕЗПЕЧНА СТОЛИЦЯ"

N з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Загальний обсяг фінансування, джерела

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Організаційні заходи

1.1.

Розглядати на засіданнях колегій, координаційних та міжвідомчих нарадах, круглих столах питання про стан профілактики та протидії злочинності, захисту прав та свобод громадян

Один раз на півріччя, 2012 - 2015 роки

Прокуратура,
Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції,
ГУМВС, УСБУ

 

 

 

 

 

Удосконалення механізму взаємодії та оперативного прийняття управлінських рішень органами влади та правоохоронними органами

1.2.

Залучати до участі в засіданнях колегій правоохоронних органів керівників Київської міської державної адміністрації та депутатів Київської міської ради

2012 - 2015 роки

Прокуратура,
ГУМВС, УСБУ,
Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції

 

 

 

 

 

Покращення взаємодії органів влади та правоохоронних органів

1.3.

Розміщувати раз на півріччя на сайті Київської міської державної адміністрації та правоохоронних органів Києва інформацію про хід виконання програми

2012 - 2015 роки

Управління преси та інформації,
Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції,
ГУМВС, УСБУ, ДПА,
ГУ юстиції

 

 

 

 

 

Підвищення рівня інформування населення про заходи, що вживаються владою із забезпечення правопорядку та безпеки

1.4.

Розробити концепцію та дизайн комунікаційного проекту "Інтернет-телебачення київської міліції", зареєструвати логін "102tv.kiev.ua", здійснювати заходи щодо просування його в інформаційному полі України

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУМВС

168,0
Бюджет міста Києва

24,0

36,0

48,0

60,0

Популяризація роботи міліції та покращення іміджу міліції

1.5.

Створити та підтримувати функціонування телепроекту ГУМВС "Гаряча лінія 102", що виходить на ТРК "Київ"

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУМВС, Управління преси та інформації

864,0
Бюджет міста Києва

216,0

216,0

216,0

216,0

Інформування громадськості про криміногенну обстановку в столиці та проведення профілактично-роз'яснювальної роботи

1.6.

Збільшити обсяги соціальної реклами, телепередач, спрямованих на формування правосвідомості громадян, пропаганду здорового способу життя, запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, жорстокості серед молоді та дітей, інформування про сучасні прояви торгівлі людьми, правові основи запобігання та протидії насильству в сім'ї і види допомоги особам, які від нього потерпають

2012 - 2015 роки

ГУ у справах сім'ї, молоді та спорту,
ГУ з питань реклами,
КП "Київреклама", Управління преси та інформації, ГУМВС

 

 

 

 

 

Зростання рівня правової культури, формування негативного ставлення до правопорушень та злочинів

1.7.

Організувати цикли передач у засобах масової інформації та спеціальні рубрики про позитивний досвід роботи громадських формувань. Проводити моніторинг громадської думки щодо діяльності громадських формувань

2012 рік

Міський штаб громадського формування,
Управління преси та інформації, ГУМВС

 

 

 

 

 

Формування позитивного іміджу діяльності громадських формувань

1.8.

Проводити детальний аналіз стану та термінів розгляду звернень громадян щодо порушення їх прав і свобод та законності вирішення таких скарг, інформації, яка надходить на "гарячу лінію" Київської міської державної адміністрації

2012 - 2015 роки

"Call-центр 1551", Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції,
ГУМВС, УСБУ, Прокуратура, ГУ юстиції

 

 

 

 

 

Недопущення порушення прав і свобод, тортур і катувань у правоохоронних органах

1.9.

З метою оперативного реагування на повідомлення про неправомірні дії працівників міліції, порушення прав та законних інтересів громадян розмістити в засобах масової інформації, на рекламних щитах міста інформацію про дію телефонів довіри ГУМВС

2012 - 2015 роки

ГУМВС, Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції, Управління преси та інформації, ГУ з питань реклами

 

 

 

 

 

Зміцнення і розширення зв'язків з громадськістю, посилення законності в діяльності ОВС, забезпечення дотримання прав і свобод громадян

2. Захист життя, здоров'я, майна громадян від злочинних посягань, профілактика правопорушень

2.1.

Здійснити заходи щодо виявлення фактів незаконного відчуження житла, насамперед такого, що належить особам похилого віку, самотнім, хворим, визнаним недієздатними, хворим на алкоголізм, та поновлення прав потерпілих. Забезпечити облік таких осіб для їх соціально-правового захисту

2012 - 2015 роки

Райдержадміністрації,
ГУ охорони здоров'я,
ГУ юстиції, ГУМВС

 

 

 

 

 

Захист прав осіб похилого віку, самотніх, хворих, визнаних недієздатними

2.2.

Розробити посібник "Як не стати жертвою злочинів" та розповсюдити його серед робочих колективів, у ЗМІ, вищих і середніх навчальних закладах столиці та за місцем проживання громадян. Передбачити в посібнику рубрику "Твоя безпечна столиця" з наданням реквізитів підрозділів столичної міліції, телефонів "довіри" тощо. Прогнозований тираж - 15 тисяч примірників (щороку)

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУМВС

900,0
Бюджет міста Києва

225,0

225,0

225,0

225,0

Підвищення правової культури населення, захист життя, здоров'я, майна громадян від злочинних посягань

2.3.

Вийти з пропозицією до власників обмінних пунктів валюти, ломбардів щодо необхідності обладнання входів до вказаних установ засобами відеонагляду з метою попередження злочинів та фіксування осіб, які вчиняють розбійні напади на вказані установи

2012 - 2015 роки

ГУМВС

 

 

 

 

 

Зменшення кількості вчинених розбійних нападів та розшук осіб, які їх вчиняють

2.4.

З метою посилення контролю за операціями, пов'язаними з металобрухтом, активізації завдань з попередження і розкриття фактів крадіжок, розкрадань, розукомплектування обладнання об'єктів і підприємств енергетики, комунальної власності, транспорту, зв'язку тощо, організувати відпрацювання пунктів прийому металобрухту

2012 - 2015 роки

ГУ промислової, науково-технічної та інноваційної політики,
ГУ з питань регуляторної політики та підприємництва,
ГУ комунального господарства,
ГУ житлового господарства, райдержадміністрації, ГУМВС

 

 

 

 

 

Зменшення та недопущення фактів розкрадань люків, решіток, ліфтового обладнання, інших металевих виробів та майна

2.5.

Провести відпрацювання холодокомбінатів, продовольчих баз, складів та суб'єктів роздрібної торгівлі (супермаркетів, продовольчих магазинів) і м'ясопереробних підприємств та споживчих ринків міста Києва з метою протидії потраплянню на споживчий ринок харчової продукції та сировини, яка за своїми властивостями не відповідає встановленим нормам

2012 - 2015 роки

ГУ з питань захисту прав споживачів,
ГУ внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення,
ГУМВС, ДПА,
Київська міська санітарно-епідеміологічна станція

 

 

 

 

 

Недопущення на споживчий ринок неякісної та небезпечної продукції

2.6.

Установити в громадських місцях засоби екстреного зв'язку "громадянин - міліція"

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУМВС

8000,0
Бюджет міста Києва

8000,0

Залежно від обсягів бюджету міста

Залежно від обсягів бюджету міста

Залежно від обсягів бюджету міста

Покращення криміногенної ситуації у житловому секторі

2.7.

Удосконалити роботу спостережних комісій з надання особам, які звільняються або звільнились з місць позбавлення волі, допомоги в соціальній адаптації

2012 - 2015 роки

Райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Зниження рівня рецидивної злочинності, інтеграція раніше судимих осіб у соціум, попередження вчинення ними злочинів

2.8.

Проводити вибірку осіб, які звільнятимуться протягом наступного кварталу, на основі матеріалів індивідуально-виховної та профілактичної роботи, аналізувати їх поведінку під час відбування покарання, наміри щодо вчинення злочинів після звільнення. Відповідну інформацію надавати до органів внутрішніх справ, а також до центрів соціальних служб

Щоквартально, упродовж 2012 - 2015 років

УДДУПВП,
ГУ праці та соціального захисту населення, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

Зниження рівня рецидивної злочинності

2.9.

Сприяти професійній підготовці, перепідготовці молоді та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, за професіями, які користуються попитом на ринку праці, та забезпечувати їх працевлаштування

Постійно

Київський міський центр зайнятості,
Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Соціальна адаптація неповнолітніх та недопущення їх повернення на шлях учинення правопорушень

2.10.

Проводити заходи, спрямовані на підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми

2012 - 2015 роки

ГУМВС, ГУ у справах сім'ї, молоді та спорту

 

 

 

 

 

Зменшення кількості постраждалих від торгівлі людьми

2.11.

Здійснювати роз'яснювальну роботу з особами, які мають міграційні наміри, громадянами іноземних держав, особами без громадянства та проводити моніторинг ситуації щодо протидії торгівлі людьми в м. Києві

2012 - 2015 роки

ГУМВС,
Управління міграційної служби у м. Києві,
ГУ у справах сім'ї, молоді та спорту,
ГУ охорони здоров'я, Київський міський центр для сім'ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

Зменшення кількості постраждалих від торгівлі людьми

3. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище

3.1.

Організовувати заходи щодо утвердження здорового способу життя, направлені на профілактику і попередження алкогольної, тютюнової та наркотичної залежності молоді, запобігання поширенню в молодіжному середовищі ВІЛ-інфекції/СНІДу, хвороб, що передаються статевим шляхом, серед учнівської та студентської молоді у навчальних закладах системи освіти

2012 - 2015 роки

ГУ у справах сім'ї, молоді та спорту,
Київський міський центр для сім'ї, дітей та молоді, ГУ освіти і науки,
ГУ охорони здоров'я, райдержадміністрації, ГУМВС

 

 

 

 

 

Зменшення кількості правопорушень та злочинів, вчинених неповнолітніми, підвищення їх загальноосвітнього рівня щодо негативного впливу наркотиків та алкоголю на життя та здоров'я

3.2.

Забезпечити виявлення, облік та проведення роботи по соціально-правовому захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах через ухиляння батьків від виконання батьківських обов'язків, схильність до систематичного залишення місця проживання, вчинення насильства над дітьми в сім'ї

2012 - 2015 роки

Служба у справах дітей, Київський міський центр для сім'ї, дітей та молоді, ГУ освіти і науки, райдержадміністрації, ГУМВС

 

 

 

 

 

Забезпечення соціально-правового захисту дітей

3.3.

З метою правового виховання населення, особливо молоді, проводити в навчальних закладах профілактичні лекції з роз'яснення діючого законодавства України щодо відповідальності неповнолітніх за злочини, правопорушення тощо

2012 - 2015 роки

ГУ юстиції, ГУМВС, Прокуратура,
ГУ освіти і науки, райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Підвищення загальноосвітнього рівня неповнолітніх, роз'яснення їх прав, обов'язків та можливих наслідків негативної поведінки, зменшення злочинних проявів, таких як хуліганство, розпиття спиртних напоїв та інше

3.4.

Вживати заходів, направлених на виявлення фактів незаконного відчуження житла, що належить дітям. Забезпечувати відновлення прав таких дітей

2012 - 2015 роки

ГУМВС, Прокуратура, райдержадміністрації, Служба у справах дітей, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

Запобігати незаконному відчуженню житла, що належить дітям

3.5.

З метою організації належної профілактичної роботи щодо попередження злочинності серед неповнолітніх, у тому числі вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних речовин, та недопущення учинення відносно них злочинів, забезпечити укладання договорів з УДСО щодо здійснення охорони загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок коштів міського бюджету

2012 - 2015 роки

ГУ освіти і науки, райдержадміністрації, ГУМВС

28800,0
Бюджет міста Києва

28800,0

Залежно від обсягів бюджету міста

Залежно від обсягів бюджету міста

Залежно від обсягів бюджету міста

Зменшення правопорушень серед учнів шкіл, поліпшення криміногенної ситуації в підлітковому середовищі

3.6.

Для попередження негативного впливу на свідомість неповнолітніх ужити заходів, спрямованих на обмеження розповсюдження реклами алкогольної та тютюнової продукції у місцях масового відпочинку та концентрації неповнолітніх (школи, дитячі заклади, лікарні тощо)

2012 - 2015 роки

ГУ з питань реклами, райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Пропаганда здорового способу життя серед населення міста, зменшення рівня злочинності серед неповнолітніх

3.7.

Створити спільно з агентством "Юн-прес" проект під назвою: "Злочинність - очима підлітків" із залученням юних журналістів, членів редакційних комітетів шкільної преси до створення профілактичних матеріалів щодо попередження злочинності та правопорушень у дитячому та підлітковому середовищі

2012 - 2013 роки

ГУ освіти і науки, ГУМВС

 

 

 

 

 

Правове виховання молоді

3.8.

Обладнати відповідно до міжнародних стандартів у кожному райуправлінні ГУМВС "зелені кімнати" для спілкування та проведення процесуальних заходів, а саме: встановити дзеркала позавізуального спостереження, відеоапаратуру, м'які меблі, якісну звукоізоляцію

2012 рік

КМДА, ГУМВС

540,0
Бюджет міста Києва

540,0

 

 

 

Поліпшення криміногенної ситуації в підлітковому середовищі

3.9.

Організувати виявлення та вилучення неповнолітніх, які бродяжать та жебракують на території міста, та систематичне проведення зовнішньо-профілактичних заходів з відпрацювання окремих мікрорайонів, місць концентрації неповнолітніх та молоді щодо виявлення дітей, які схильні до вживання наркотичних, токсичних речовин та алкогольних напоїв

2012 - 2015 роки

ГУМВС, райдержадміністрації, Служба у справах дітей

 

 

 

 

 

Зменшення правопорушень на вулицях столиці, поліпшення криміногенної ситуації в підлітковому середовищі

3.10.

Виготовити інформаційну продукцію на тему: "Відповідальність дітей в Україні", "Вік і кримінальна відповідальність неповнолітніх в Україні", "Відповідальність батьків за порушення прав дитини", а також буклетів щодо попередження наркоманії, пияцтва та тютюнопаління у дитячому середовищі з метою розповсюдження зазначеної продукції серед неповнолітніх та у навчальних закладах міста Києва, серед педагогічних колективів

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУМВС

265,0
Бюджет міста Києва

45,0

55,0

75,0

90,0

Підвищення рівня правової культури молоді

3.11.

З метою проведення профілактичної роботи в підлітковому середовищі в рамках телевізійних програм "Територія закону", "Чергова частина" створити цикл програм для дітей з роз'ясненням положень чинного законодавства, оглядом правопорушень, учинених дітьми

Щорічно

КМДА, ГУМВС, ГУ юстиції

636,0
Бюджет міста Києва

204,0

144,0

144,0

144,0

Попередження вчинення правопорушень неповнолітніми

3.12.

З метою недопущення проникнення у свідомість дітей культу насильства, жорстокості та порнографії здійснювати моніторинг всесвітньої комп'ютерної мережі Інтернет, направлений на виявлення та блокування доступу до сайтів зазначеної категорії

2012 - 2015 роки

ГУМВС, УСБУ, Прокуратура

 

 

 

 

 

Своєчасне виявлення та блокування доступу до сайтів, які пропагують культ насильства та жорстокості

4. Запобігання поширенню наркоманії

4.1.

Систематично проводити перевірки додержання вимог законодавства з питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у розважальних закладах та інших місцях масового відпочинку громадян (ресторани, дискотеки, кафе, бари, казино, нічні клуби). Вживати заходів щодо припинення діяльності таких закладів у разі встановлення фактів уживання чи збуту в них наркотичних засобів або психотропних речовин

2012 - 2015 роки

ГУМВС, райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Припинення розповсюдження наркотиків у розважальних закладах, утягнення молоді в наркоманію

4.2.

Організувати в навчальних закладах міста Києва проведення семінарів, лекцій на тему профілактики наркоманії та алкоголізму

2012 - 2015 роки

ГУ освіти і науки, ГУ охорони здоров'я, ГУМВС

 

 

 

 

 

Профілактика підліткової наркоманії та пияцтва

4.3.

Організувати у слідчому ізоляторі проведення лекцій та семінарів із залученням різних громадських організацій на тему шкідливого впливу наркотичних засобів на організм людини та негативних наслідків, які виникають у результаті їх вживання

2012 - 2015 роки

УДДУПВП

 

 

 

 

 

Профілактика незаконного обігу та вживання наркотичних засобів

4.4.

Установлювати і розвивати зв'язки з неурядовими міжнародними громадськими організаціями для підтримки програм профілактики та боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів на території міста, використовувати з цією метою можливості благодійних фондів сприяння боротьбі з наркоманією та наркобізнесом

 

ГУ у справах сім'ї, молоді та спорту, ГУ охорони здоров'я, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, КМНКЛ "Соціотерапія", УСБУ, ГУМВС

 

 

 

 

 

Профілактика незаконного обігу та вживання наркотичних засобів за допомогою громадських організацій

4.5.

З метою недопущення витоку у незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів систематично перевіряти підприємства, установи та організації, яким видані ліцензії на діяльність, пов'язану з виробленням, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, відпуском та знищенням таких засобів, речовин та прекурсорів

2012 - 2015 роки

ГУМВС, УСБУ, Прокуратура

 

 

 

 

 

Недопущення витоку в незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

4.6.

Здійснювати моніторинг Інтернет-ресурсів на предмет виявлення реклами наркотичних засобів та проведення заходів з припинення діяльності вказаних сайтів, встановлення і затримання винних осіб, вирішення питання щодо притягнення до відповідальності рекламодавців та закриття сайтів

Постійно

ГУМВС, УСБУ, Прокуратура

 

 

 

 

 

Зменшення фактів розповсюдження наркотиків

4.7.

Провести перевірки підприємств, що займаються розповсюдженням виробів медичного призначення та лікарських засобів (наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів), на предмет виявлення суб'єктів підприємницької діяльності, які функціонують без отримання спеціальної ліцензії або реалізують фальсифіковані вироби медичного призначення

Щорічно

ГУМВС, УСБУ,
ГУ охорони здоров'я

 

 

 

 

 

Недопущення продажу фальсифікованих лікарських засобів

5. Попередження та зменшення кримінального тиску на економічні відносини

5.1.

Провести перевірки суб'єктів господарювання всіх форм власності, які здійснюють свою діяльність у галузі житлово-комунального господарства

2012 - 2015 роки

ГУМВС, КРУ, УСБУ, КМДА

 

 

 

 

 

Виявлення зловживань у сфері ЖКГ, фактів необґрунтованого нарахування тарифів, захист соціально незахищених верств населення

5.2.

Провести перевірки комунальних підприємств щодо цільового використання коштів місцевого бюджету та заходи з викриття зловживань із бюджетними коштами, виділеними на фінансування цільових програм міського та державного рівня, проведення в їх рамках закупівлі товарів, виконання робіт чи надання послуг. Особливу увагу приділити оперативному супроводженню цільової програми, спрямованої на підготовку міста до проведення фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012 та "Комплексного розвитку зеленої зони міста Києва до 2015 року, концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста"

2012 - 2015 роки

ГУМВС, КРУ, УСБУ, КМДА

 

 

 

 

 

Посилити контроль за використанням бюджетних коштів

5.3.

З метою виявлення фактів самозахоплень земельних ділянок та самовільного будівництва на них організувати проведення перевірок щодо законності розміщення об'єктів в охоронних зонах інженерних мереж ПАТ "Київенерго", ПАТ "Київгаз" та охоронних зонах водопровідних та каналізаційних мереж ПАТ "Київводоканал"

Постійно

ГУМВС,
Держкомзем,
ДПА,
ГУ земельних ресурсів

 

 

 

 

 

Припинення самозахоплень земельних ділянок та самовільного будівництва

5.4.

Організувати та провести оперативно-розшукові заходи, спрямовані на документування протиправної діяльності осіб, що створюють підприємства з ознаками фіктивності та конвертаційних центрів, які спеціалізуються на наданні послуг з мінімізації податкових зобов'язань діючим суб'єктам господарювання, незаконному відшкодуванні ПДВ, виведенні в тіньовий обіг бюджетних коштів

Постійно

ГУМВС,
ДПА,
УСБУ

 

 

 

 

 

Викорінення "тіньової" економіки та умов, які їй сприяють.
Вжиття координованих спільних заходів з попередження та нейтралізації цього виду злочину

5.5.

Організувати та провести комплекс заходів, спрямованих на попередження та викриття правопорушень з боку посадових осіб підприємств електроенергетики, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг не на конкурсних засадах або з порушенням Порядку придбання товарів, робіт та послуг ліцензіатами

2012 - 2015 роки

ГУМВС, Прокуратура, ГУ енергетики, енергоефективності та енергозбереження

 

 

 

 

 

Декриміналізація паливно-енергетичного комплексу міста

5.6.

Провести заходи, спрямовані на виявлення та документування діяльності підпільних цехів з виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції, у першу чергу товарів народного споживання

Щоквартально, 2012 - 2015 роки

ГУМВС,
ДПА

 

 

 

 

 

Підвищення рівня захисту від злочинних посягань на економіку міста

5.7.

Провести комплекс оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на недопущення порушень чинного законодавства при переміщенні товарів (особливо продовольчої групи) через державний кордон України і розповсюдження їх на території міста Києва. Вжити заходів щодо виявлення фактів корупції та хабарництва з боку службових осіб митних органів

щорічно

Київська регіональна митниця,
ДПА,
ГУМВС

 

 

 

 

 

Протидія незаконному переміщенню товарів через державний кордон

5.8.

Провести роботу щодо запобігання та викриття фактів хабарництва в органах влади і управління, медичних та навчальних закладах, особливо під час відчуження державного та комунального майна, вступних іспитів, перевідних сесій тощо

2012 - 2015 роки

УСБУ,
ГУМВС,
Прокуратура,
ДПА

 

 

 

 

 

Зменшення фактів хабарництва в органах влади і управління, медичних та навчальних закладах

5.9.

Вжити заходів з виявлення фактів незаконного виробництва, розповсюдження і реалізації аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та інших об'єктів інтелектуальної власності

2012 - 2015 роки

ДПА, УСБУ,
ГУМВС

 

 

 

 

 

Викорінення "тіньової" економіки, мінімізація частки контрафактної продукції на ринках столиці

6. Забезпечення безпеки в житловому фонді міста та об'єктах міського господарства

6.1.

Щороку проводити загальноміську профілактичну операцію "Візит", під час якої забезпечити обхід максимальної кількості помешкань громадян з врученням господарям візитних карток з інформацією про дні і години прийому громадян та пам'яток-порад щодо запобігання різним видам злочинів. Одночасно з мешканцями проводити профілактичні бесіди з попередження квартирних крадіжок, а також неухильного виконання правил з дотримання тиші в громадських місцях, утримання домашніх тварин, протипожежної безпеки тощо

2012 - 2015 роки

ГУМВС

 

 

 

 

 

Налагодження партнерських відносин з населенням, виявлення та документування злочинців, вирішення проблемних питань щодо забезпечення правопорядку

6.2.

Виготовити візитні картки дільничних інспекторів міліції для їх розповсюдження серед громадян на території обслуговування

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУМВС

500,0
Бюджет міста Києва

500,0

 

 

 

Налагодження партнерських відносин з населенням

6.3.

При погодженні проектів забудови житлових мікрорайонів передбачати в новозбудованих будинках приміщення для прийому громадян дільничними інспекторами міліції та штабів громадського формування, а у під'їздах - кімнати для чергових (консьєржів)

Постійно

ГУМВС, ГУ містобудування та архітектури, ГУ житлового забезпечення, райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Покращання криміногенної ситуації у житловому секторі

6.4.

На виконання Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" здійснювати необхідне фінансування громадських формувань з охорони правопорядку і державного кордону та забезпечити їх належними умовами для роботи

2012 - 2015 роки

КМДА, Міський та районні штаби громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, райдержадміністрації

23980,0
Бюджет міста Києва

5995,0

5995,0

5995,0

5995,0

Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним правопорушенням.
Показники:
показники затрат:
- кількість членів формування; показники продукту;
- кількість отриманих доручень (листів, звернень);
показники ефективності:
- кількість отриманих доручень (листів, звернень);
- витрати на утримання членів формування;
показники якості:
- відсоток вчасно виконаних доручень (листів, звернень) до загальної кількості;
- динаміка кількості отриманих доручень в порівнянні з минулим роком

6.5.

Спільно з комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло" щокварталу організовувати перевірки стану зовнішнього освітлення вулиць та прибудинкових територій, вживати заходів з усунення недоліків у роботі освітлювального обладнання. Про виявлені факти розкрадань освітлювального обладнання невідкладно інформувати відповідні територіальні органи внутрішніх справ з метою вжиття заходів з установлення та притягнення до відповідальності винних осіб

2012 - 2015 роки

ГУ контролю за благоустроєм,
ГУ містобудування та архітектури,
КП "Київміськсвітло", райдержадміністрації, ГУМВС

 

 

 

 

 

Покращення криміногенної ситуації у житловому секторі

6.6.

Проводити роботу з керівництвом комунальних підприємств, організацій з утримання житла щодо можливості встановлення систем тривожного сповіщення на постах консьєржів та систем відеонагляду житлових будинків міста з метою протидії пограбуванням та крадіжкам з житлових будинків та поблизу них, у тому числі з автомобілів

Постійно

КМДА, ГУ житлового господарства, ГУМВС, райдержадміністрації

32000,0
Бюджет міста Києва

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

Зменшення та запобігання злочинним проявам та захист громадян

6.7.

Установити наземні пристрої обмеження швидкості руху транспорту та відповідні дорожні знаки в місцях обмеженої видимості та підвищеної небезпеки для пішоходів

2012 - 2015 роки

ГУ транспорту та зв'язку, райдержадміністрації, ГУМВС

 

 

 

 

 

Запобігання дорожньо-транспортному травматизму

6.8.

З урахуванням ситуації в місті, пов'язаної з нелегальною міграцією, виявляти та перекривати канали проникнення на територію міста нелегальних мігрантів через державний кордон

2012 - 2015 роки

ГУМВС,
УСБУ, райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Зменшення нелегальної міграції на території міста та знешкодження каналів нелегальної міграції

6.9.

Відповідно до вимог Закону України "Про попередження насильства в сім'ї" у Дніпровському, Оболонському, Печерському та Подільському районах міста створити притулки для осіб, які зазнали насильства в сім'ї

2012 - 2013 роки

ГУ у справах сім'ї, молоді та спорту

600,0
Бюджет міста Києва

600,0

Залежно від обсягів бюджету міста

Залежно від обсягів бюджету міста

Залежно від обсягів бюджету міста

Покращення криміногенної ситуації у житловому секторі

7. Безпека дорожнього руху

7.1.

Завершити будівництво другої черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом та центрального пункту керування

2012 рік

ГУ транспорту та зв'язку, КП "Київдорсервіс", ГУМВС

Бюджет міста Києва

Залежно від обсягів бюджету міста

Залежно від обсягів бюджету міста

Залежно від обсягів бюджету міста

Залежно від обсягів бюджету міста

Покращення пропускної спроможності, зниження рівня аварійності, створення учасникам дорожнього руху безпечних і комфортних умов

7.2.

Обстежити стан зовнішнього штучного освітлення вулично-шляхової мережі, підземних пішохідних переходів, залізничних переїздів тощо. Про виявлені недоліки інформувати керівництво Київської міської державної адміністрації

2012 - 2015 роки

ГУМВС,
КП "Киїміськсвітло"

 

 

 

 

 

Покращення криміногенної обстановки на території міста

7.3.

На одному з телеканалів міста Києва започаткувати новий телепроект під робочою назвою "Вільна смуга", в якому висвітлювати заходи, що вживаються міською владою та ДАІ задля безпеки дорожнього руху, профілактики травматизму, порушень правил дорожнього руху

2012 - 2015 роки

Управління преси та інформації, ГУМВС

865,0
Бюджет міста Києва

220,0

215,0

215,0

215,0

Зниження рівня аварійності та травматизму на автошляхах міста

7.4.

Організувати та провести
- Конкурс веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху (КВН-ЮІР), передбачивши нагородження учасників призами
- Операцію "Моя дитина - пасажир"
- Акцію "Бережімо дітей" на майданчиках, в парках відпочинку - Рейди "Увага! Діти - на дорозі"
- Акцію "Будь помітнішим на дорозі" - виготовлення світло-відбивних флікерів

2012 - 2015 роки

ГУ освіти і науки,
ГУМВС

1100,0
Бюджет міста Києва

275,0

275,0

275,0

275,0

Активізація роботи по попередженню дитячого дорожньо-транспортного травматизму на дорогах столиці

7.5.

Створити:

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1

Тематичні білборди поблизу шкіл, які безпосередньо прилягають до проїзної частини з підвищеною аварійною ситуацію

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУ МВС

88,0
Бюджет міста Києва

22,0

22,0

22,0

22,0

Привернення уваги водіїв при під'їзді до шкіл

7.5.2

Перший мультиплікаційний фільм за однойменною книжкою автора Ю. Трофімова "Уважний пішохід"

2012 - 2013 роки

КМДА, ГУ МВС

200,0
Бюджет міста Києва

100,0

100,0

 

 

Ознайомлення дітей змалку з основами безпеки дорожнього руху

7.6.

Розробити обладнання дитячого автомайданчика, який рекомендувати загальноосвітнім та дошкільним навчальним закладам, увести його в перелік методичного забезпечення

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУ МВС

120,0
Бюджет міста Києва

30,0

30,0

30,0

30,0

Набуття практичних навичок дисциплінованого пішохода

7.7.

Закупити та впровадити 31 мобільний та 10 стаціонарних програмно-апаратних комплексів реєстрації транспортних потоків

2012 рік

КМДА,
ГУМВС

5178,0
Бюджет міста Києва

5178,0

 

 

 

Виконання завдань по забезпеченню безпеки дорожнього руху, охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю

8. Розвиток системи централізованого управління нарядами міліції "ЦУНАМІ"

8.1.

Установити технічні засоби відеоспостереження в місцях масового перебування громадян, найбільших автошляхах, у першу чергу виїздах з міста Києва, станціях метрополітену

2012 - 2015 роки

ГУ транспорту та зв'язку, ГУ містобудування та архітектури,
КП "Київський Метрополітен",
КК "Київавтодор", райдержадміністрації, ГУМВС

28620,0
Бюджет міста Києва

16085,0

6300,0

6235,0

Залежно від обсягів бюджету міста

Своєчасне виявлення та реагування на правопорушення, встановлення осіб, які їх учинили, оперативне усунення заторових та аварійних ситуацій

8.2.

Придбати телекомунікаційне обладнання та прокласти волоконно-оптичні канали зв'язку з метою модернізації та розвитку Єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі передачі даних та інтеграції її з мережами інших відомств

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУМВС

17831,9
Бюджет міста Києва

3131,9

4800,0

5100,0

4800,0

Модернізація та розвиток обладнання з метою підвищення оперативності обміном інформацією, створення баз даних, установлення осіб, які вчинили злочини

8.3.

Впровадити програмне забезпечення систем відеоспостереження з можливістю розпізнавання державних номерних знаків транспортних засобів, облич, передачі відеоінформації з відеокамер до чергової частини ГУ МВС. Подальший розвиток такої системи

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУМВС

2000,0
Бюджет міста Києва

500,0

500,0

500,0

500,0

Своєчасне виявлення та реагування на правопорушення, встановлення осіб, які їх учинили

8.4.

З метою модернізації та недопущення втрати інформації придбати сервер та сховища даних на блейд-платформі, а також здійснити роботи з монтажу, налагодження та його обслуговування

2012 рік

КМДА, ГУМВС

1250,0
Бюджет міста Києва

950,0

100,0

100,0

100,0

Забезпечення постійної роботи інформаційних систем

8.5.

Придбати мережеве устаткування з метою розвитку та підтримки комп'ютерної мережі ГУ МВС

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУМВС

1600,0
Бюджет міста Києва

400,0

400,0

400,0

400,0

Розвиток комп'ютерної мережі Головного управління

8.6.

З метою зберігання в системі "Цунамі" телефонної розмови з заявником по спецлінії "102" для своєчасного реагування на повідомлення та їх миттєвої перевірки, придбати технічне устаткування та програмний модуль запису та аналізу телефонних розмов "AWAYA"

2012 рік

КМДА, ГУМВС

950,0
Бюджет міста Києва

950,0

 

 

 

Забезпечення оперативного реагування на заяви та повідомлення громадян про злочини

8.7.

Для здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих мобільних нарядів груп затримання, підтримки в робочому стані системи GPS-моніторингу та модернізації застарілого обладнання придбати GSM-GPS пристрої типа "Кронос", "Дрозд" та блоки індикації

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУМВС

1400,0
Бюджет міста Києва

350,0

350,0

350,0

350,0

Забезпечення оперативного реагування на злочини та пригоди, організація розкриття злочинів по гарячих слідах

8.8.

Оновити геоінформаційну систему, яка використовується в системі централізованого управління нарядами міліції "ЦУНАМІ"

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУМВС

240,0
Бюджет міста Києва

60,0

60,0

60,0

60,0

Внесення уточнень та оновлення електронної карти міста для швидкого реагування на протиправні діяння

8.9.

Підключити до системи "ЦУНАМІ" відеосистему КП "Київський метрополітен"

2012 - 2015 роки

ГУ транспорту та зв'язку, КП "Київський метрополітен",
ГУМВС

850,0
Бюджет міста Києва

550,0

150,0

100,0

50,0

Оперативність прийняття інформації про злочини і пригоди, своєчасне реагування нарядів ЛУв метрополітені, покращення криміногенної ситуації на станціях Київського метрополітену

8.10.

Обладнати автомобілі патрульних нарядів сучасною комп'ютерною, офісною технікою та засобами комунікації (нетбуки, планшети, принтери)

2012 - 2015 роки

ГУМВС

 

 

 

 

 

Підвищення рівня дотримання прав і свобод громадян, зменшення часу, необхідного для перевірки осіб, затриманих за правопорушення, забезпечення складання процесуальних матеріалів на місці

8.11.

Провести автоматизацію та модернізацію адресно-довідкового бюро при ГУМВС

2012 - 2014 роки

КМДА, ГУМВС

750,0
Бюджет міста Києва

750,0

Залежно від обсягів бюджету міста

Залежно від обсягів бюджету міста

 

Підвищення рівня інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ

9. Матеріально-технічне забезпечення

9.1.

Виділити земельні ділянки для облаштування спеціальних майданчиків тимчасового зберігання транспортних засобів

2012 рік

ГУ земельних ресурсів, райдержадміністрації, ГУМВС

 

 

 

 

 

Забезпечення виконання вимог адміністративного законодавства, поліпшення стану благоустрою

9.2.

Придбати сучасні засоби радіозв'язку та спеціальної техніки:
1. 811 радіостанцій носимих
2. 200 радіостанцій автомобільних
3. 682 комплекти гарнітури до радіостанцій носимих
4. 500 акумуляторів до носимих радіостанцій
5. Поліграфи
Забезпечити щорічну заміну засобів зв'язку, які відпрацювали встановлений термін експлуатації

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУМВС

3025,0
Бюджет міста Києва

1650,0

800,0

250,0

325,0

Забезпечення стабільного безперебійного зв'язку під час виконання завдань по забезпеченню безпеки дорожнього руху

9.3.

З метою забезпечення оперативного реагування на вчинення злочинів, а також охорони громадського порядку під час масових заходів придбати сучасні автомобілі відповідно до затверджених норм

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУМВС

76063,2
Бюджет міста Києва

19015,8

19015,8

19015,8

19015,8

Оперативність реагування на злочини та прибуття на місце вчинення протиправних діянь

9.4.

Опрацювати питання щодо забезпечення дільничних інспекторів міліції службовим житлом на території обслуговування, з подальшою передачею його в особисту власність при умові роботи на дільниці не менше 10-ти років, а також сприяння у наданні їм довгострокових кредитів для придбання квартир

2012 рік

ГУ житлового забезпечення, ГУМВС

 

 

 

 

 

Підтримка служби дільничних інспекторів міліції та сприяння іміджу служби

9.5.

Забезпечити дільничних інспекторів міліції 313 службовими приміщеннями, а також телефонним зв'язком та оргтехнікою у 219 кабінетах

2012 - 2015 роки

КМДА, райдержадміністрації, ГУМВС

1500,0
Бюджет міста Києва

1500,0

Залежно від обсягів бюджету міста

Залежно від обсягів бюджету міста

Залежно від обсягів бюджету міста

Підвищення рівня довіри населення до працівників внутрішніх справ та підняття іміджу столичної міліції

9.6.

Виділити кошти для виготовлення службової документації для дільничних інспекторів міліції (книги прийому громадян, паспорта дільниць тощо)

2012 рік

КМДА, райдержадміністрації, ГУМВС

35,7
Бюджет міста Києва

35,7

 

 

 

Покращення рівня правоохоронного обслуговування киян

9.7.

Виділити та обладнати службові приміщення для роботи нарядів міліції на ринках м. Києва

2012 - 2013 роки

ГУМВС, райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Створення належних умов для роботи працівників міліції

9.8.

З метою покращення житлового забезпечення працівників правоохоронних органів сприяти їм у виділенні житла

2012 - 2015 роки

ГУ житлового забезпечення, райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Покращення житлових умов працівників правоохоронних органів

9.9.

Забезпечити Кінологічний центр новим автотранспортом, з обладнаною системою кондиціювання, придатним для безперешкодного перевезення службових собак на місця подій

2012 - 2013 роки

КМДА, ГУМВС

280,0
Бюджет міста Києва

140,0

140,0

 

 

Розкриття злочинів по гарячих слідах, забезпечення реагування на повідомлення про виявлення підозрілих предметів, закладання вибухових речовин, застосування спеціально-пошукових собак по пошуку наркотиків

9.10.

Вирішити питання щодо створення додаткового опорного пункту міліції в селищах Чапаєвка та Конча-Заспа

2012 рік

ГУ містобудування та архітектури, ГУ комунальної власності м. Києва, Голосіївська райдержадміністрація, ГУМВС

 

 

 

 

 

Покращення громадського порядку та оперативне реагування на злочини га повідомлення на території селищ

9.11.

З метою охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, забезпечення реагування на заяви та повідомлення громадян, розкриття та припинення злочинних посягань та своєчасного виїзду працівників ОВС на місце вчинення злочинів та правопорушень придбати пально-мастильні матеріали

2012 - 2015 роки

КМДА, райдержадміністрації, ГУМВС

94191,4
Бюджет міста Києва

23547,85

23547,85

23547,85

23547,85

Покращення матеріально-технічного забезпечення

9.12.

З метою оперативного розслідування та профілактики злочинів, учинених з застосуванням вогнепальної зброї, закупити автоматизовану балістичну ідентифікаційну систему "ТАИС"

2013 рік

КМДА, ГУМВС

240,0
Бюджет міста Києва

-

240,0

 

 

Підвищиться оперативність розкриття та профілактика злочинів, вчинених з застосуванням вогнепальної зброї

9.13.

Для забезпечення належного рівня виконання заходів щодо профілактики та протидії злочинності при формуванні проекту міського бюджету м. Києва передбачити асигнування на:
- забезпечення створення та впровадження сучасних інформаційних технологій;
- поштові послуги;
- послуги охорони;
- придбання засобів зв'язку, оргтехніки та спеціальних засобів;
- сервісне обслуговування та ремонт устаткування і обладнання;
- придбання пально-мастильних матеріалів;
- придбання канцелярського приладдя;
- придбання форменого одягу та речового майна для особового складу;
- проведення ремонтів та утримання адміністративних приміщень;
- придбання обладнання, меблів та інших матеріально-технічного оснащення;
- проведення експертизи у кримінальних справах;
- забезпечення діяльності громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону

2012 - 2015 роки

КМДА, ГУМВС, УСБУ, Прокуратура, ГУ юстиції, ДПА, КРУ, Київська регіональна митниця, Київська міська санітарно-епідеміологічна станція, УДДУПВП, Київський слідчий ізолятор, Міський та районні штаби громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

20000,0
Бюджет міста Києва

20000,0

Залежно від обсягів бюджету міста

Залежно від обсягів бюджету міста

Залежно від обсягів бюджету міста

Покращення матеріально-технічного забезпечення.
Показники:
показники затрат:
- обсяг асигнувань;
показники продукту:
- кількість зареєстрованих злочинів;
- кількість розкритих злочинів;
показники продуктивності (ефективності):
- зменшення кількості скоєних злочинів у порівнянні з минулим роком;
показники результативності якості):
- рівень розкриття злочинів

 

Загальний обсяг фінансування

 

 

355631,20

148590, 25

71716,6 5

70903,65

64420,6 5

 

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г.  Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали