КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 травня 2011 року N 200/5587

Про затвердження Міської цільової програми "Гаряча вода у місті Києві" на 2011 - 2015 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та на виконання пункту 5 пріоритету 3 Плану заходів щодо реалізації пріоритетів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010 - 2014 роки, затвердженого рішенням Київської міської ради від 16.09.2010 N 12/4824 "Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010 - 2014 роки", Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму "Гаряча вода у місті Києві" на 2011 - 2015 роки (далі - Програма) згідно з додатком.

2. Поадресний перелік будинків, що потребують відновлення системи циркуляції гарячої води, та перелік теплових мереж, що потребують здійснення ремонтних робіт, кожні півроку переглядати та погоджувати у профільній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, а питання термінів і обсягів фінансування ремонтних робіт кожні півроку погоджувати у профільній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

3. Доручити районним у м. Києві державним адміністраціям за участю публічного акціонерного товариства "Акціонерна енергетична компанія "Київенерго" здійснити інвентаризацію мереж, які не мають балансоутримувача, та включити їх до Програми до 01.09.2011.

4. Головному розпоряднику бюджетних коштів щоквартально звітувати перед комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійною комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу про фінансування Програми та обсяги виконання робіт.

5. Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснювати в межах коштів головних розпорядників на відповідний бюджетний рік.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу і постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київради
25.05.2011 N 200/5587

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
"ГАРЯЧА ВОДА У МІСТІ КИЄВІ" НА 2011 - 2015 РОКИ
(відновлення циркуляції гарячого водопостачання)

1. ПАСПОРТ

Міської цільової програми "Гаряча вода міста Києва" на 2011 - 2015 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення Київської міської ради від 16.09.2010 N 12/4824 "Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010 - 2014 роки

3.

Розробник програми

ТОВ "ЕСТА"

4.

Співрозробники програми

Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
районні у м. Києві державні адміністрації;
АК "Київенерго"

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Районні у місті Києві державні адміністрації;
АК "Київенерго"

7.

Термін реалізації програми

2011 - 2015 роки

7.1

Етапи виконання програми

I етап - 2011 рік
II етап - 2011 - 2014 роки
III етап - 2014 - 2015 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:

1988280 тис. грн.

8.1

коштів бюджету м. Києва

1988280 тис. грн.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Відсутність циркуляції гарячої води в житлових будинках має негативний вплив на якість надання послуги з централізованого постачання гарячої води, оскільки для отримання води температурою, що відповідає вимогам санітарних норм і правил, мешканцям квартир потрібно її зливати, що призводить до значних витрат питної води. Це викликає справедливі нарікання споживачів на неякісне надання послуги з централізованого постачання гарячої води, особливо мешканців тих квартир, які обладнані лічильниками гарячої води.

Кількість житлових будинків міста з непрацюючою циркуляційною системою

N
за/п

Адміністративний район

Кількість житлових будинків

1

Голосіївський

268

2

Дарницький

56

3

Деснянський

113

4

Дніпровський

445

5

Оболонський

183

6

Печерський

45

7

Подільський

111

8

Святошинський

509

9

Солом'янський

419

10

Шевченківський

379

 

Всього

2528

З кожним роком збільшується кількість будинків, у яких не працюють циркуляційні лінії централізованого гарячого водопостачання. До "CALL-ЦЕНТРУ" Київської міської державної адміністрації щоденно надходять близько 1000 усних звернень киян на неякісне гаряче водопостачання.

Станом на сьогодні більшість мереж гарячого водопостачання комунальної власності територіальної громади міста Києва перебувають у володінні та користуванні Акціонерної енергопостачальної компанії "Київенерго".

У володінні та користуванні АК "Київенерго" перебуває 460 км мереж гарячого водопостачання у двотрубному вимірюванні.

Із них понад 151 км трубопроводів гарячого водопостачання має пошкоджені циркуляційні лінії та відімкнені.

Із 460 км мереж гарячого водопостачання тільки 16,3 км перекладено за технологією попередньо ізольованих пластмасових труб (із полімерних матеріалів).

Причинами виходу з ладу циркуляційних мереж гарячого водопостачання є тривалий термін їх експлуатації, понад 25 років, не працюють (або відсутні) насосні агрегати циркуляції гарячого водопостачання, пошкоджені або вийшли з ладу теплообмінники, пошкоджені внутрішньобудинкові мережі.

Розподіл мереж гарячого водопостачання за термінами експлуатації

км

до 5 років

до 10 років

до 15 років

до 20 років

до 25 років

більше 25 років

всього

44,384

44,600

48,198

53,483

56,625

214,335

461,625

9,6 %

9,7 %

10,4 %

11,5 %

12,3 %

46,5 %

100 %

В основному мережі гарячого водопостачання прокладені у непрохідних залізобетонних каналах з підвісною ізоляцією з мінеральної вати, яка має низькі теплоізолюючі властивості, особливо при її зволоженні. Підвісна ізоляція з мінеральної вати є недовговічною, руйнується раніше нормативного терміну роботи теплових мереж, сприяє утворенню кислого середовища при зволоженні та корозії металу. Основним типом антикорозійного покриття є покриття трубопроводів ізолом по ізольній мастиці, яке не забезпечує надійного захисту трубопроводів через низьку термостійкість та високу сірчистість ізолу. Частина трубопроводів теплових мереж знаходиться на значній глибині в зоні періодичного затоплення ґрунтовими водами, що призводить до інтенсивної корозії трубопроводів, істотних втрат теплової енергії та понаднормативного споживання теплової енергії.

Розвиток централізованого теплопостачання у місті Києві на початку 70-х років спонукав проектні організації до впровадження центральних теплових пунктів, що було пов'язано з масовою забудовою нових житлових масивів та необхідністю проведення будівництва у найкоротші терміни і з мінімальними капітальними затратами. Як правило, внутрішньоквартальні трубопроводи централізованого опалення прокладались у непрохідних залізобетонних каналах разом з трубопроводами гарячого водопостачання. На сьогоднішній день у володінні та користуванні АК "Київенерго" перебуває 883 км теплових розподільчих мереж у двотрубному вимірюванні.

Із них тільки 49,2 км перекладено за технологією попередньо ізольованих трубопроводів.

В основному теплові розподільчі мережі прокладені у непрохідних залізобетонних каналах з підвісною ізоляцією з мінеральної вати, яка має такі ж недоліки, як і при ізоляції трубопроводів гарячого водопостачання.

У зв'язку з виробітком нормативного терміну експлуатації понад 25 років 419 км або 47,5 % теплових розподільчих мереж потребують відновлення та модернізації.

Незадовільні темпи заміни фізично зношених трубопроводів теплових розподільчих мереж, термін експлуатації яких перевищує нормативно-допустимий, призводить до збільшення кількості пошкоджень теплових мереж, виявлених під час експлуатації. Цей показник з кожним роком зростає. Для прикладу: якщо у 2005 році було зафіксовано 1839 пошкоджень теплових розподільчих мереж, у тому числі 1391 експлуатаційне, 448 - після випробувань, то у 2009 році уже 2464 пошкодження, у тому числі 1875 експлуатаційних, 589 - після випробувань.

Основними причинами пошкоджень теплових розподільчих мереж є електрохімічна корозія металу, яка зумовлена:

- фізичним зношенням трубопроводів внаслідок тривалої експлуатації, що призвело до розгерметизації каналів, пошкодження теплоізоляції, антикорозійного покриття, руйнування перекриття каналу;

- періодичним підтопленням та замуленням ґрунтовими поверхневими водами та водами пошкоджених інженерних комунікацій ділянок теплових мереж під час пошкоджень;

- недостатньою надійністю та довговічністю теплової ізоляції та антикорозійного покриття трубопроводів;

- незадовільною якістю будівельних конструкцій (каналів, камер тощо), внаслідок чого є можливість потрапляння вологи на трубопроводи та інше обладнання;

- наявністю електричних кабельних мереж поблизу тепломереж.

Таким чином, для забезпечення надійного та якісного теплопостачання споживачів, зменшення кількості пошкоджень, підвищення надійності та довговічності трубопроводів, зменшення втрат теплової енергії при її транспортуванні, економії паливно-енергетичних ресурсів в умовах зростання цін на імпортований природний газ Програмою передбачено заміну внутрішньоквартальних трубопроводів централізованого опалення у разі спільного прокладання їх з трубопроводами гарячого водопостачання.

3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Мета Програми полягає в наданні високоякісної послуги з централізованого гарячого водопостачання, задоволенні потреб споживачів у гарячій воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів, підвищенні ефективності і надійності в роботі циркуляційної мережі гарячого водопостачання, зменшення втрат теплової енергії при її транспортуванні, впровадженні нових технологічних процесів і матеріалів, а також економного використання паливно-енергетичних ресурсів.

4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; ТЕРМІНИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Задовольнити потреби споживачів у гарячій воді можливо двома шляхами. Перший шлях - це збереження існуючої чотиритрубної схеми підключення будівель до теплових мереж та заміна трубопроводів системи ГВП на попередньо ізольовані пластикові. Другий шлях - це відмова від центральних теплових пунктів та встановлення обладнання для приготування гарячої води безпосередньо в кожному будинку. З одного боку це підвищить загальний коефіцієнт корисної дії системи теплопостачання та зменшить непродуктивні витрати теплової та електричної енергії. Разом з тим, необхідно взяти до уваги, що у переважній більшості врахованих у Програмі будівель, перші поверхи - житлові. Згідно з вимогами пункту 16.21 ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі" теплові пункти не допускається розташовувати суміжно, під або над приміщеннями квартир, а також спалень та кімнат для ігор дитячих дошкільних закладів, спалень шкіл-інтернатів, готелів, гуртожитків, санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, палатами й операційними лікарень, приміщеннями для тривалого перебування хворих, кабінетами лікарів, залами розважальних закладів. Тому рішення щодо вибору варіанту забезпечення споживачів послугою з гарячого водопостачання необхідно приймати в кожному конкретному випадку окремо та за необхідності виконати техніко-економічне обґрунтування.

Для відновлення циркуляційних мереж гарячого водопостачання прийнято рішення використовувати попередньо ізольовані пластикові труби, розраховані на граничний тиск 10 кгс/см2 та температуру 75° C.

Наприкінці 90-х років, з появою на світовому ринку нових технологій у виробництві труб, у місті почали використовувати (при новому будівництві та реконструкції об'єктів теплопостачання) попередньо ізольовані труби для мереж гарячого водопостачання, які мають термін експлуатації від 30 до 50 років. На теперішній час на об'єктах АК "Київенерго" прокладено понад 16 км пластикових труб. Десятирічний досвід експлуатації пластикових труб показав їхню надійність, ефективність та високий рівень енергозбереження у порівнянні із сталевими трубами.

Основні переваги пластикових труб:

- довговічність (до 50 років експлуатації) завдяки корозійній стійкості матеріалу труби до непідготовленої підігрітої води;

- відповідність нормам екологічної безпеки;

- високий рівень енергозбереження завдяки зменшенню теплових та гідравлічних втрат у системі;

- простота монтажу;

- мінімальні експлуатаційні витрати.

Незважаючи на більшу початкову вартість прокладання пластикових трубопроводів, їх використання найбільш доцільне та окуповує себе завдяки зменшення пошкоджень та за рахунок довговічності трубопроводів. Крім того, за останні роки із розвитком виробництва пластикових труб їх вартість значно знизилась.

У світовій практиці використання попередньо ізольованих пластикових трубопроводів та інших сучасних матеріалів триває не один десяток років і з часом було відібрано найкращі рішення, які на сьогодні стали певним стандартом, тому перехід на застосування таких трубопроводів не тільки вирішить цілу низку проблемних питань, а й приблизить теплопостачання міста до європейських стандартів.

На сьогоднішній день існує дві базові технології виробництва попередньо ізольованих пластикових трубопроводів для будівництва мереж гарячого водопостачання.

Пластикові трубопроводи, виготовлені за технологією PE-RT, мають жорстку конструкцію. Тому технологія їх прокладання істотно не відрізняється від технології прокладання попередньо ізольованих стальних трубопроводів. Трубопроводи PE-RT постачаються у вигляді прямолінійних відрізків завдовжки 12 метрів та фасонних частин. Збирання ділянок трубопроводів виконується на місці з використанням спеціального зварювального апарату. Безперечною перевагою вищезазначених трубопроводів є їх достатньо низька ціна. Разом з тим, наявні на сьогоднішній день на ринку України трубопроводи PE-RT мають істотні недоліки. А саме:

- значна кількість з'єднувальних швів при прокладанні внутрішньоквартальних мереж ГВП та, як наслідок, - зниження надійності мереж;

- істотне збільшення тривалості виконання монтажних робіт через технологічні вимоги до виконання зварних з'єднань;

- відсутність антидифузійного прошарку, наявність якого регламентована вимогою ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі" п. 12.3.

Пластикові трубопроводи, виготовлені за технологією PE-X (багатошаровий зшитий поліетилен), позбавлені вищезазначених технологічних недоліків. Вони постачаються у бухтах, завдовжки до 200 метрів, гнучкі. Це дає змогу виконати монтаж зовнішніх мереж між тепловими камерами або між тепловою камерою та будівлею суцільним відрізком без з'єднань. Така технологія в кілька разів скорочує час виконання монтажних робіт та забезпечує істотне підвищення надійності експлуатації мереж.

Враховуючи вищу вартість трубопроводів PE-X, рішення щодо використання тієї чи іншої технології в конкретному випадку необхідно приймати на підставі техніко-економічних розрахунків.

При заміні внутрішньо квартальних трубопроводів гарячого водопостачання Програмою передбачається перекладання трубопроводів централізованого опалення, у разі спільного прокладання їх з трубопроводами ГВП, з використанням попередньо ізольованих труб, розрахованих на граничний тиск 16 кгс/см2 та температуру 150° C.

На сьогоднішній день роботи з будівництва нових мереж теплопостачання, реконструкції та заміни існуючих виконуються за технологією ПІТ (попередньо ізольовані трубопроводи), які за час експлуатації показали переваги в частині надійності, довговічності, ефективності та енергозбереження.

Для підвищення енергоефективності роботи енергетичного та насосного обладнання Програмою також передбачено:

- заміну консольних циркуляційних насосів гарячого водопостачання з обладнанням на сучасні у разі потреби цих робіт для відновлення роботи циркуляційних мереж ГВП;

- заміну (модернізацію) в центральних теплових пунктах фізично зношених та морально застарілих кожухотрубних теплообмінників на сучасні енергозберігаючі пластинчаті водопідігрівачі гарячого водопостачання з високим ККД та системою регулювання.

З метою контролю за роботою енергетичного обладнання теплових пунктів, параметрів теплоносія та своєчасного реагування на виникнення аварійних ситуацій Програмою передбачено впровадження диспетчеризації системи гарячого водопостачання у теплових пунктах та теплових мережах, застосування якої буде сприяти скороченню витрат енергоресурсів.

Обсяг диспетчеризації систем гарячого водопостачання у теплових пунктах та теплових мережах

N

Назва

Куди передається

Опис

1

Стан циркуляційних насосів

Районні диспетчерські пункти теплових мереж, узагальнена інформація до центральної диспетчерської системи енергозабезпечення міста

Насос 1 - робота, аварія, резерв
Насос 2 - робота, аварія, резерв

2

Регулятор температури

Автоматичний режим, аварія

3

Температура води в системі ГВП

Температури Т3, Т4 на виході з бойлерної

4

Тиск води

Тиск в трубопроводах В1, Т3, Т4

5

Стан дренажного приямка теплопункту

Рівень в дренажному приямку - вода відсутня, нормальний, аварійний

6

Стан дренажного насоса теплопункту

Робота, аварія, вимкнено

7

Стан дренажного приямку теплової камери

Рівень в дренажному приямку - вода відсутня, нормальний, аварійний

8

Стан дренажного насоса теплової камери

Робота, аварія, вимкнено

9

Доступ до теплового пункту

Несанкціонований доступ до теплового пункту

Оцінка вартості виконання заходів проведена на підставі:

- технічного завдання на розроблення Програми;

- зібраних вихідних даних щодо адресного переліку будівель та обсягів реконструкції;

- укрупнених норм проектування;

- прайс-листів виробників та постачальників обладнання та матеріалів;

- вимог Державних будівельних норм щодо визначення вартості виконання проектних та будівельно-монтажних робіт.

Остаточне прийняття рішення щодо вибору конкретної технології та постачальників обладнання і матеріалів проводиться при розробці технічного завдання на виконання робіт, відповідної проектно-кошторисної документації, проведення тендерних процедур на закупівлю послуг, робіт, обладнання та матеріалів. Враховуючи істотну різницю у вартості трубопроводів PE-RT та PE-X, при оцінці вартості заходів був прийнятий усереднений варіант виконання Програми.

Оцінка вартості виконання заходів Програми проведена на підставі розрахунків та вартості виконання аналогічних робіт.

Фінансування Програми може здійснюватись за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів бюджету міста Києва;

- інших джерел фінансування, які не заборонені законодавством України.

Для реалізації Програми необхідні кошти в сумі 1988280 тис. грн., у тому числі для відновлення циркуляції гарячого водопостачання 994800 тис. грн.

Прогнозований обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми за етапами наведено в Додатку 4.

Фактичне фінансування заходів Програми здійснюється у межах коштів, затверджених у відповідних бюджетах на кожний поточний рік.

Програма розрахована на 2011 - 2015 роки.

Виконання заходів Програми передбачається в три етапи.

На I етапі (2011 рік) планується заміна внутрішньоквартальних трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання, при цьому циркуляційні насоси ГВП у теплових пунктах та внутрішньобудинкова система ГВП мають задовільний стан та не потребують заміни.

На II етапі (2011 - 2014 роки) проводяться роботи з заміни внутрішньоквартальних трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання і циркуляційних насосів ГВП з обладнанням у теплових пунктах (внутрішньобудинкова система ГВП має задовільний стан та не потребує заміни).

На III етапі (2014 - 2015 роки) виконується заміна внутрішньоквартальних трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання, циркуляційних насосів ГВП з обладнанням у теплових пунктах для будинків, у яких внутрішньобудинкова система ГВП пошкоджена і потребує заміни.

До виконання III етапу Програми балансоутримувачі житлових будинків мають привести у задовільний стан внутрішньобудинкові системи гарячого водопостачання.

5. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Програма підготовлена з урахуванням пропозицій районних у м. Києві державних адміністрацій, акціонерної енергопостачальної компанії "Київенерго" та містить оптимально опрацьовані заходи щодо забезпечення досягнення визначеної мети.

Для досягнення мети, визначеної Програмою, передбачається виконання комплексу взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на відновлення роботи циркуляційних мереж гарячого водопостачання та надання високоякісної послуги з централізованого гарячого водопостачання, що відповідає нормативним вимогам.

Адресний перелік заходів, передбачених Програмою до виконання, викладені в Додатках 2, 3.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені в Додатку 5.

Результативні якісні показники Програми:

- забезпечення населення м. Києва високоякісною послугою з гарячого водопостачання, що відповідає нормативним вимогам;

- забезпечення надійності функціонування системи централізованого гарячого водопостачання;

- зменшення питомих енерговитрат в системі ГВП;

- скорочення аварійності на розподільчих мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання;

- зниження втрат теплової енергії при її транспортуванні;

- забезпечення справедливості і прозорості формування тарифів за послуги гарячого водопостачання.

Виконання завдань та заходів Міської цільової програми "Гаряча вода міста Києва" на 2011 - 2015 роки дозволить:

- відновити циркуляцію гарячого водопостачання в 2527 житлових будинках;

- виконати заміну пошкоджених внутрішньоквартальних трубопроводів гарячого водопостачання та централізованого опалення в кількості 151,887 км у 4-трубному вимірі;

- замінити пошкоджені циркуляційні насоси гарячого водопостачання в теплових пунктах - 892 шт.;

- виконати заміну теплообмінників гарячого водопостачання в теплових пунктах в кількості 609 одиниць;

- зменшити втрати питної води в системі гарячого водопостачання на 45 %;

- зменшити втрати теплової енергії в системі гарячого водопостачання та внутрішньоквартальних трубопроводах централізованого опалення на 12,0 %;

- зменшити витрати електроенергії на привід циркуляційних та мережних насосів на 30 %.

Основні очікувані результати від виконання Програми, в тому числі за етапами виконання, наведені в Додатку 7 до Програми.

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:

- загальний контроль за реалізацією програми здійснюється Головним управлінням енергетики, енергоефективності та енергозбереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- міські замовники і виконавці заходів програми несуть відповідальність за їх якісне і своєчасне виконання, раціональне використання коштів і матеріальних ресурсів, що виділяються на реалізацію програми;

- виконавці мають право вносити відповідні коригування до Програми у разі виконаних робіт з відновлення мереж гарячого водопостачання або їх виведення з експлуатації;

- за відсутності фінансування заходів програми міські замовники і виконавці вносять до Київської міської ради пропозиції про зміну термінів їх виконання;

- хід і результати виконання заходів програми можуть розглядатися на засіданнях сесії Київської міської ради із заслуховуванням звітів керівників органів виконавчої влади міста, замовників і виконавців;

- Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує раз на півроку подання Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальненої інформації про хід виконання Програми за I півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

 

Додаток N 1
до Міської цільової програми "Гаряча вода" у місті Києві" на 2011 - 2015 роки

ПОГОДЖЕНО:
В. о. начальника Головного управління палива, енергетики та енергозбереження Київської міської державної адміністрації
Ю. І. Клочков

"___" 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Заступник голови Київської міської державної адміністрації
___________ О. В. Мазурчак
"___" 20__ р.

Технічне завдання
на розроблення Міської цільової програми "Гаряча вода"
(відновлення циркуляції гарячого водопостачання) у м. Києві

1. Опис поточної ситуації

1.1. Трубопроводи гарячого водопостачання - ГВП (подавальний та циркуляційний), насосні агрегати циркуляції ГВП, внутрішньобудинкові циркуляційні трубопроводи ГВП виробили свій нормативний ресурс та перебувають в аварійному стані.

1.2. Трубопроводи опалення (ЦО) мають аварійний стан та прокладені разом з трубопроводами ГВП.

2. Програмою передбачити:

2.1. Заміну внутрішньоквартальних трубопроводів ГВП з використанням попередньо ізольованих пластикових труб, розрахованих на граничний тиск 10 кгс/см2 та температуру 75° C.

2.2. Заміну внутрішньоквартальних трубопроводів ЦО (у разі спільного прокладення з трубопроводами ГВП) з використанням попередньо ізольованих труб, розрахованих на граничний тиск 16 кгс/см2 та температуру 150° C.

2.3. Заміну консольних циркуляційних насосів ГВП з обладнанням на сучасні (у разі потреби).

3. Програма має включати:

3.1. Адресний перелік теплових пунктів із зазначенням довжини теплових мереж, кількості циркуляційних насосів ГВП, що потребують заміни, та укрупненої вартості. Укрупнена вартість складається з вартості проекту на відновлення усіх мереж ГВП та ЦО (у разі спільного прокладення з трубопроводами ГВП) від теплового пункту та вартості матеріалів і будівельно-монтажних робіт, необхідних для заміни пошкоджених ділянок мережі ГВП разом з ЦО (від теплової камери до теплової камери, від теплової камери до житлового будинку). У зв'язку з виконанням відновлювальних робіт мереж ЦО та ГВП необхідно передбачити можливість коригування адресного переліку.

4. Етапи реалізації Програми:

4.1. I етап - заміна внутрішньоквартальних трубопроводів ЦО та ГВП (циркуляційні насоси ГВП з обладнанням у теплових пунктах та внутрішньобудинкова система ГВП має задовільний стан та не потребує заміни).

4.2. II етап - заміна внутрішньоквартальних трубопроводів ЦО та ГВП та циркуляційних насосів ГВП з обладнанням у теплових пунктах (внутрішньобудинкова система ГВП має задовільний стан та не потребує заміни).

4.3. III етап - заміна внутрішньоквартальних трубопроводів ЦО та ГВП, циркуляційних насосів ГВП з обладнанням у теплових пунктах (внутрішньобудинкова система ГВП пошкоджена та потребує заміни). До виконання III етапу Програми внутрішньобудинкові системи ГВП мають бути приведені у задовільний технічний стан.

Примітка. Також як тепловий пункт вважати котельню, в якій встановлено тепловий модуль (водопідігрівач).

 

Заступник технічного директора -
керівник теплотехнічного департаменту

О. В. Крижній

 

Додаток 2
до Міської цільової програми "Гаряча вода у місті Києві" на 2011 - 2015 роки"

Адресний перелік будівель, де необхідно відновити циркуляцію гарячого водопостачання

Кіль-
кість будин-
ків

N
п/п

Адреса житлового будинку

Форма власності житлового будинку

Адреса теплопункту

Стан внутрішньо-
будинкових мереж

Не працюють (відсутні) циркуля-
ційні насоси,
шт.

Пошкоджені зовнішні мережі тепло-
постачання у 4-трубному вимірі,
м

Необхідна заміна тепло-
обмінника ГВП з тепловим наванта-
женням,
Гкал

Укрупнена вартість відновлення циркуляції гарячого водо-
постачання,
тис. грн.

Форма власності теплопункту (ТП) та теплових мереж (т/м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Голосіївський район

1

1

В. Васильківська, 114

комунальна

В. Васильківська, 114

 

2

75

0,68

1110

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

2

2

В. Васильківська, 66

комунальна

В. Васильківська, 66

Пошкоджена

 

 

0,058

60

КП "ЖЕО-107"

3

3

В. Васильківська, 76-а

комунальна

В. Васильківська, 76-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

4

4

В. Васильківська, 76-б

комунальна

В. Васильківська, 76-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

5

5

В. Яна, 16

комунальна

В. Яна, 16

 

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

6

6

В. Китаївська, 61-а

комунальна

В.Китаївська, 61-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

7

7

Васильківська., 11/11

комунальна

Васильківська, 11/11

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

8

8

Васильківська, 13

комунальна

Васильківська, 13

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

9

9

Васильківська, 23/16

комунальна

Васильківська, 23/16

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

10

10

Васильківська, 29/22

комунальна

Васильківська, 29/22

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

11

11

Васильківська, 2

ЖБК

Васильківська, 2-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

12

12

Васильківська, 2-а

комунальна

Васильківська, 2-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

13

13

Васильківська, 4

ОСББ

Васильківська, 2-а

 

2

290

1,50

3856

АЕК "Київенерго"

14

14

Васильківська, 6

комунальна

Васильківська, 2-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

15

15

Васильківська, 8-а

комунальна

Васильківська, 2-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

16

16

Васильківська, 38

комунальна

Васильківська, 40-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

17

17

Васильківська, 40

комунальна

Васильківська, 40-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

18

18

Васильківська, 40-а

комунальна

Васильківська, 40-а

 

 

190

 

2356

АЕК "Київенерго"

19

19

Васильківська, 42

комунальна

Васильківська, 42

 

 

130

 

1612

АЕК "Київенерго"

20

20

Ломоносова, 30/1

ЖБК

Васильківська, 42

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

21

21

Ломоносова, 30/2

ЖБК

Васильківська, 42

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

22

22

Васильківська, 47 к. 3

комунальна

Васильківська, 47 к. 3

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

23

23

Васильківська, 49 к. 2

комунальна

Васильківська, 49 к. 2

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

24

24

Васильківська, 49 к. 3

комунальна

Васильківська, 49 к. 3

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

25

25

Васильківська, 47/3

комунальна

Васильківська, 49/2

 

 

170

 

2108

АЕК "Київенерго"

26

26

Васильківська, 49/3

комунальна

Васильківська, 49/2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

27

27

Васильківська, 7/7

відомчий

Васильківська, 5/7

 

 

50

 

620

АЕК "Київенерго"

28

28

Задорожний пров., 5/1

комунальна

Васильківська, 5/7

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

29

29

Задорожний пров., 5/2

відомчий

Васильківська, 5/7

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

30

30

Васильківська, 53/2

комунальна

Васильківська, 55

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

31

31

Васильківська, 53/3

комунальна

Васильківська, 55

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

32

32

Васильківська, 53/4

комунальна

Васильківська, 55

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

33

33

Васильківська, 55

комунальна

Васильківська, 55

Пошкоджена

 

310

 

3844

АЕК "Київенерго"

34

34

Голосіївський просп., 126/2

комунальна

Васильківська, 55

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

35

35

Голосіївський просп., 126/3

комунальна

Васильківська, 55

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

36

36

Голосіївський просп., 126/4

комунальна

Васильківська, 55

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

37

37

Володимирська, 76-а

комунальна

Володимирська, 76-а

 

 

 

0,065

60

КП "ЖЕО-105"

38

38

Володимирська, 81-а

комунальна

Володимирська, 81-а

 

 

 

0,055

60

КП "ЖЕО-105"

39

39

Героїв Оборони, 7

комунальна

Г.Оборони, 7

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

40

40

Глушкова просп., 16

комунальна

Глушкова просп., 18-а

 

 

240

 

2976

АЕК "Київенерго"

41

41

Теремківська, 1

комунальна

Глушкова просп., 18-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

42

42

Теремківська, 3

комунальна

Глушкова просп., 18-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

43

43

Теремківська, 5

комунальна

Глушкова просп., 18-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

44

44

Бурмистенка, 3

комунальна

Голосіївський просп., 100/2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

45

45

Бурмистенка, 7/11

ЖБК

Голосіївський просп., 100/2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

46

46

Голосіївський просп., 100/2

комунальна

Голосіївський просп., 100/2

 

 

235

0,77

3014

АЕК "Київенерго"

47

47

Жуковського, 4

комунальна

Голосіївський просп., 100/2

 

 

 

 

 

комунальна

48

48

Ломоносова, 11

ЖБК

Голосіївський просп., 100/2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

49

49

Голосіївський просп., 114/1

комунальна

Голосіївський просп., 112

 

 

160

 

1984

АЕК "Київенерго"

50

50

Голосіївський просп., 114/2

комунальна

Голосіївський просп., 112

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

51

51

Голосіївський просп., 118/1

комунальна

Голосіївський просп., 120/1

 

 

170

 

2108

АЕК "Київенерго"

52

52

Голосіївський просп., 118/2

комунальна

Голосіївський просп., 120/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

53

53

Голосіївський просп., 120/2

комунальна

Голосіївський просп., 120/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

54

54

Голосіївський просп., 122 к. 2

комунальна

Голосіївський просп., 122 к. 2

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

55

55

Голосіївський просп., 122 к. 3

комунальна

Голосіївський просп., 122 к. 3

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

56

56

Голосіївський просп., 120/3

комунальна

Голосіївський просп., 122/2

Пошкоджена

 

80

 

992

АЕК "Київенерго"

57

57

Голосіївський просп., 122/3

комунальна

Голосіївський просп., 122/2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

58

58

Голосіївський просп., 15-а

комунальна

Голосіївський просп., 19

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

59

59

Голосіївський просп., 17

комунальна

Голосіївський просп., 19

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

60

60

Голосіївський просп., 17-а

комунальна

Голосіївський просп., 19

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

61

61

Голосіївський просп., 17б

комунальна

Голосіївський просп., 19

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

62

62

Голосіївський просп., 19

комунальна

Голосіївський просп., 19

 

2

305

1,18

3992

АЕК "Київенерго"

63

63

Голосіївський просп., 21

комунальна

Голосіївський просп., 21-а

 

 

20

1,18

378

АЕК "Київенерго"

64

64

Голосіївський просп., 74

комунальна

Голосіївський просп., 74

 

 

 

0,301

70

КП "ЖЕО-103"

65

65

Голосіївський просп., 88

комунальна

Голосіївський просп., 88

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

66

66

Бурмистенка, 6/1

комунальна

Голосіївський просп., 94/96

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

67

67

Бурмистенка, 6/2

комунальна

Голосіївський просп., 94/96

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

68

68

Бурмистенка, 8/2

комунальна

Голосіївський просп., 94/96

 

 

155

 

1922

АЕК "Київенерго"

69

69

Бурмистенка, 8/9

комунальна

Голосіївський просп., 94/96

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

70

70

Голосіївський просп., 94

комунальна

Голосіївський просп., 94/96

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

71

71

Голосіївський просп., 94/1

комунальна

Голосіївський просп., 94/96

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

72

72

Голосіївський просп., 96

комунальна

Голосіївський просп., 94/96

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

73

73

Ломоносова, 5/1

комунальна

Голосіївський просп., 94/96

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

74

74

Ломоносова, 5/2

комунальна

Голосіївський просп., 94/96

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

75

75

Ломоносова, 7

комунальна

Голосіївський просп., 94/96

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

76

76

Голосіївський просп., 97-а

комунальна

Голосіївський просп., 97-а

Пошкоджена

 

150

0,247

1930

ТОВ "Квартет"

77

77

Горького, 23-б

комунальна

Горького, 23-б

 

 

 

0,031

60

КП "ЖЕО-105"

78

78

Горького, 24-б

комунальна

Горького, 24-б

Пошкоджена

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

79

79

Деміївська, 35

комунальна

Деміївська, 45

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

80

80

Деміївський пров., 6

комунальна

Деміївський пров., 3

 

 

60

 

744

АЕК "Київенерго"

81

81

Деміївський пров., 8

комунальна

Деміївський пров., 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

82

82

Димитрова, 22

комунальна

Димитрова, 22

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

83

83

Дубініна Володі, 3

відомчий

Дубініна Володі, 3

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

84

84

Дубініна Володі, 5/15

відомчий

Дубініна Володі, 5/15

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

85

85

Дубініна Володі, 7/14

відомчий

Дубініна Володі, 5/15

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

86

86

Бурмистренка, 11

ЖБК

Дубініна, 14

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

87

87

Бурмистренка, 13

комунальна

Дубініна, 14

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

88

88

Васильківська, 19/15

комунальна

Дубініна, 14

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

89

89

Васильківська, 21/18

комунальна

Дубініна, 14

Пошкоджена

 

 

 

 

ТОВ "Квартет"

90

90

Дубініна Володі, 12/12

комунальна

Дубініна, 14

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

91

91

Дубініна Володі, 14

ЖБК

Дубініна, 14

Пошкоджена

 

420

 

5208

АЕК "Київенерго"

92

92

Дубініна Володі, 16

відомчий

Дубініна, 14

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

93

93

Жилянська, 30/32-в

комунальна

Жилянська, 30/32-в

 

 

 

0,080

60

КП "ЖЕО-107"

94

94

В. Яна, 2

комунальна

Жилянська, 45

 

2

30

0,34

522

АЕК "Київенерго"

95

95

Жилянська, 55

комунальна

Жилянська, 55

 

 

 

0,065

60

КП "ЖЕО-107"

96

96

Жилянська, 72

комунальна

Жилянська, 72

 

 

 

0,170

60

КП "ЖЕО-107"

97

97

Жилянська, 9-в

комунальна

Жилянська, 9-в

 

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

98

98

Голосіївська, 18

комунальна

Забіли, 7

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

99

99

Забіли, 7

комунальна

Забіли, 7

 

2

85

0,16

1194

АЕК "Київенерго"

100

100

Заболотного, 102

комунальна

Заболотного, 102

 

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

101

101

Заболотного, 112

комунальна

Заболотного, 112

 

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

102

102

Заболотного, 114

комунальна

Заболотного, 114

 

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

103

103

Заболотного, 120

комунальна

Заболотного, 120

 

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

104

104

Заболотного, 136

комунальна

Заболотного, 136

 

 

 

0,355

70

ТОВ "ЖЕК-108"

105

105

Заболотного, 156 к. 2

комунальна

Заболотного, 156 к. 2

 

 

 

0,422

100

ТОВ "ЖЕК-108"

106

106

Заболотного, 10

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

107

107

Заболотного, 12

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

108

108

Заболотного, 14

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

109

109

Заболотного, 16

ЖБК

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

110

110

Заболотного, 18

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

111

111

Заболотного, 2

комунальна

Заболотного, 30-а

 

2

1500

2,43

18860

АЕК "Київенерго"

112

112

Заболотного, 20

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

113

113

Заболотного, 20-а

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

114

114

Заболотного, 22

ЖБК

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

115

115

Заболотного, 24

ЖБК

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

116

116

Заболотного, 26

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

117

117

Заболотного, 28

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

118

118

Заболотного, 30

ЖБК

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

119

119

Заболотного, 30-а

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

120

120

Заболотного, 32

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

121

121

Заболотного, 34

ЖБК

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

122

122

Заболотного, 36

ЖБК

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

123

123

Заболотного, 38

ЖБК

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

124

124

Заболотного, 4

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

125

125

Заболотного, 40

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

126

126

Заболотного, 42

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

127

127

Заболотного, 44

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

128

128

Заболотного, 46

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

129

129

Заболотного, 48

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

130

130

Заболотного, 50

комунальна

Заболотного, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

131

131

Заболотного, 52

комунальна

Заболотного, 76-а

 

2

1100

3,83

13940

АЕК "Київенерго"

132

132

Заболотного, 54

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

133

133

Заболотного, 56

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

134

134

Заболотного, 58

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

135

135

Заболотного, 6

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

136

136

Заболотного, 60

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

137

137

Заболотного, 62

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

138

138

Заболотного, 64

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

139

139

Заболотного, 66

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

140

140

Заболотного, 68

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

141

141

Заболотного, 70

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

142

142

Заболотного, 72

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

143

143

Заболотного, 74

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

144

144

Заболотного, 76

ЖБК

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

145

145

Заболотного, 78

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

146

146

Заболотного, 8

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

147

147

Заболотного, 80

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

148

148

Заболотного, 82

ЖБК

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

149

149

Заболотного, 84

ЖБК

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

150

150

Заболотного, 86

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

151

151

Заболотного, 88

комунальна

Заболотного, 76-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

152

152

Заболотного, 92

комунальна

Заболотного, 92

 

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

153

153

Заболотного, 94

комунальна

Заболотного, 94

 

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

154

154

Касіяна, 2

ЖБК

Касіяна, 2-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

155

155

Касіяна, 2-а

комунальна

Касіяна, 2-а

 

2

490

2,42

6336

АЕК "Київенерго"

156

156

Касіяна, 2-б

ЖБК

Касіяна, 2-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

157

157

Касіяна, 6

комунальна

Касіяна, 2-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

158

158

Касіяна, 6-а

комунальна

Касіяна, 2-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

159

159

Касіяна, 6-б

комунальна

Касіяна, 2-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

160

160

Керамічний пров., 7

відомчий

Керамічний пров., 9/5

 

 

57

 

707

АЕК "Київенерго"

161

161

Керамічний пров., 9/5

комунальна

Керамічний пров., 9/5

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

162

162

Задорожний пров., 3/2

комунальна

Красилівська, 4-а

Пошкоджена

 

 

 

 

КП "ЖЕО-103"

163

163

Задорожний пров., 3/3

комунальна

Красилівська, 4-а

Пошкоджена

 

 

 

 

КП "ЖЕО-103"

164

164

Красилівська, 2/3

комунальна

Красилівська, 4-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

165

165

просп. 40-річчя Жовтня, 82

комунальна

Красилівська, 4-а

Пошкоджена

 

 

 

 

КП "ЖЕО-103"

166

166

просп. 40-річчя Жовтня, 84

комунальна

Красилівська, 4-а

Пошкоджена

 

 

 

 

КП "ЖЕО-103"

167

167

Стельмаха, 6

комунальна

Красилівська, 4-а

Пошкоджена

 

465

 

5766

КП "ЖЕО-103"
ТП - відомч.,
т/м - АЕК "Київенерго"

168

168

Кустанайська, 12

комунальна

Кустанайська, 12

 

 

210

 

2604

АЕК "Київенерго"

169

169

Кустанайська, 14

комунальна

Кустанайська, 12

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

170

170

Кустанайська, 14-а

комунальна

Кустанайська, 12

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

171

171

Кустанайська, 14-б

комунальна

Кустанайська, 12

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

172

172

Кустанайська, 8/1

комунальна

Кустанайська, 12

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

173

173

Кустанайська, 8/2

комунальна

Кустанайська, 12

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

174

174

Л. Толстого, 17-б

комунальна

Л. Толстого, 17

 

 

 

 

 

комунальна

175

175

Л. Толстого, 19

комунальна

Л. Толстого, 17

 

 

 

 

 

комунальна

176

176

Л. Толстого, 17

комунальна

Л. Толстого, 17

Пошкоджена

2

 

 

80

КП "ЖЕО-105"

177

177

Л. Толстого, 17-а

комунальна

Л. Толстого, 17-а

 

 

 

0,157

60

КП "ЖЕО-105"

178

178

Л. Толстого, 23

комунальна

Л. Толстого, 23

Пошкоджена

2

 

0,060

140

КП "ЖЕО-105"

179

179

Л. Толстого, 43

комунальна

Л. Толстого, 43

 

 

 

0,036

60

КП "ЖЕО-105"

180

180

Л. Толстого, 51/102

комунальна

Л. Толстого, 51/102

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

181

181

Ломоносова, 19/11

комунальна

Ломоносова, 21/14

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

182

182

Ломоносова, 24

комунальна

Ломоносова, 24

 

 

 

0,435

100

ТОВ "Квартет"

183

183

Коломийський пров., 13/23

комунальна

Ломоносова, 29

 

 

112

 

1389

АЕК "Київенерго"

184

184

Ломоносова, 34/2

відомчий

Ломоносова, 34/1

 

 

32

 

397

комунальна

185

185

Ломоносова, 75

комунальна

Ломоносова, 79

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

186

186

Ломоносова, 77

комунальна

Ломоносова, 79

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

187

187

Ломоносова, 79

комунальна

Ломоносова, 79

 

 

150

 

1860

АЕК "Київенерго"

188

188

М. Ботанічна, 17/4

комунальна

М. Ботанічна, 17/4

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

189

189

М. Ботанічна, 6/8

комунальна

М. Ботанічна, 6/8

Пошкоджена

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

190

190

Майкопська, 14-а

комунальна

Майкопська, 14-а

 

 

 

0,079

60

КП "ЖЕО-103"

191

191

Малокитаївська, 7

комунальна

Малокитаївська, 7

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

192

192

Малокитаївська, 7-а

комунальна

Малокитаївська, 7

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

193

193

Метрологічна, 1

відомчий

Метрологічна, 1

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

194

194

Метрологічна, 2-а

комунальна

Метрологічна, 2-а

 

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

195

195

Метрологічна, 6

комунальна

Метрологічна, 6

 

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

196

196

Наб.-Корчуватська, 56/66, к. 2

комунальна

Наб.-Корчуватська, 56/66, к. 2

 

 

60

 

744

АЕК "Київенерго"

197

197

Наб.-Корчуватська, 56/66, к. 3

комунальна

Наб.-Корчуватська, 56/66, к. 2

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

198

198

Наб.-Корчуватська, 90

комунальна

Наб.-Корчуватська, 92

 

 

255

 

3162

АЕК "Київенерго"

199

199

Наб.-Корчуватська, 94

комунальна

Наб.-Корчуватська, 92

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

200

200

Голосіївська, 3

комунальна

Науки просп., 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

201

201

Малокитаївська, 7

комунальна

Науки просп., 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

202

202

Малокитаївська, 7-а

комунальна

Науки просп., 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

203

203

Науки просп.,10

комунальна

Науки просп., 10

 

6

45

 

798

АЕК "Київенерго"

204

204

В. Китаївська, 10

комунальна

Науки просп., 13

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

205

205

Науки просп., 18

комунальна

Науки просп., 18

 

 

120

 

1488

АЕК "Київенерго"

206

206

Науки просп., 20

комунальна

Науки просп., 18

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

207

207

Стратегічне шосе, 11

комунальна

Науки просп., 22

 

 

45

 

558

АЕК "Київенерго"

208

208

Науки просп., 42/1 к. 11

комунальна

Науки просп., 42/1 к. 11

 

 

 

0,230

70

КП "ЖЕО-110"

209

209

Науки просп., 42/1 к. 12

комунальна

Науки просп., 42/1 к .12

 

 

 

0,234

70

КП "ЖЕО-110"

210

210

Науки просп., 42/1 к. 13

комунальна

Науки просп., 42/1 к. 13

 

 

 

0,150

60

КП "ЖЕО-110"

211

211

Науки просп., 42/1 к. 14

комунальна

Науки просп., 42/1 к. 14

 

 

 

0,085

60

КП "ЖЕО-110"

212

212

Науки просп., 62

комунальна

Науки просп., 64

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

213

213

Науки просп., 64

комунальна

Науки просп., 64

 

 

475

 

5890

АЕК "Київенерго"

214

214

Науки просп., 70/1

комунальна

Науки просп., 64

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

215

215

Науки просп., 74/2

комунальна

Науки просп., 64

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

216

216

Науки просп., 78

комунальна

Науки просп., 78

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

217

217

Новопирогівська, 23

комунальна

Новопирогівська, 25

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

218

218

Новопирогівська, 25

комунальна

Новопирогівська, 25

 

 

560

 

6944

АЕК "Київенерго"

219

219

Новопирогівська, 27/2

комунальна

Новопирогівська, 25

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

220

220

Новопирогівська, 29

комунальна

Новопирогівська, 25

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

221

221

Наб.-Корчуватська, 82

комунальна

Новопирогівська, 31

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

222

222

Плєщеєва, 34

комунальна

Новопирогівська, 31

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

223

223

Паньківська, 18

комунальна

Паньківська, 18

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

224

224

Родимцева, 15-а

комунальна

Родимцева, 17

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

225

225

Родимцева, 17

комунальна

Родимцева, 17

 

 

120

 

1488

АЕК "Київенерго"

226

226

Родимцева, 5

комунальна

Родимцева, 3-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

227

227

Родимцева, 9

комунальна

Родимцева, 9

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

228

228

Саксаганського, 101

комунальна

Саксаганського, 101

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

229

229

Саксаганського, 20

комунальна

Саксаганського, 20

 

 

 

0,029

60

КП "ЖЕО-105"

230

230

Саксаганського, 26/26

комунальна

Саксаганського, 26/26

Пошкоджена

2

 

0,106

140

КП "ЖЕО-105"

231

231

Саксаганського, 30-а

комунальна

Саксаганського, 30-а

 

 

 

0,034

60

КП "ЖЕО-105"

232

232

Саксаганського, 32

комунальна

Саксаганського, 32

Пошкоджена

2

 

0,024

140

КП "ЖЕО-105"

233

233

Саксаганського, 36

комунальна

Саксаганського, 36

Пошкоджена

2

 

0,029

140

КП "ЖЕО-105"

234

234

Саксаганського, 42

комунальна

Саксаганського, 42

Пошкоджена

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

235

235

Саксаганського, 43-а

комунальна

Саксаганського, 43-б

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

236

236

Саксаганського, 43-б

комунальна

Саксаганського, 43-б

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

237

237

Саксаганського, 51

комунальна

Саксаганського, 51

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

238

238

Саксаганського, 57-а

комунальна

Саксаганського, 57-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

239

239

Саксаганського, 57-б

комунальна

Саксаганського, 57-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

240

240

Саксаганського, 61/17

комунальна

Саксаганського, 61/17

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

241

241

Саксаганського, 65

комунальна

Саксаганського, 65

 

 

 

0,060

60

КП "ЖЕО-107"

242

242

Саксаганського, 67

комунальна

Саксаганського, 67

 

 

 

0,109

60

КП "ЖЕО-107"

243

243

Саксаганського, 68

комунальна

Саксаганського, 68

Пошкоджена

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

244

244

Саксаганського, 69

комунальна

Саксаганського, 69

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

245

245

Саксаганського, 79

комунальна

Саксаганського, 79

 

 

 

0,036

60

КП "ЖЕО-107"

246

246

Саксаганського, 81

комунальна

Саксаганського, 81

 

 

 

0,055

60

КП "ЖЕО-107"

247

247

Саксаганського, 84/86

комунальна

Саксаганського, 84/86

 

 

 

0,021

60

КП "ЖЕО-105"

248

248

Саксаганського, 87

комунальна

Саксаганського, 87

 

 

 

0,226

70

КП "ЖЕО-107"

249

249

Сєченова, 3

комунальна

Сєченова, 3

 

 

 

0,144

60

ТОВ "Квартет"

250

250

Сєченова, 7

комунальна

Сєченова, 7

 

 

 

0,083

60

ТОВ "Квартет"

251

251

Сєченова, 10/1

ОСББ

Сєченова, 10/1

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

252

252

Сєченова, 10/2

комунальна

Сєченова, 10/2

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

253

253

Тарасівська, 2

комунальна

Тарасівська, 2

Пошкоджена

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

254

254

Тарасівська, 16

комунальна

Тарасівська, 16

Пошкоджена

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

255

255

Тарасівська, 12

комунальна

Тарасівська, 12

Пошкоджена

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

256

256

Тарасівська, 23/25

комунальна

Тарасівська, 23/25

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

257

257

Тарасівська, 29/50

комунальна

Тарасівська, 29/50

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

258

258

Тарасівська, 30

комунальна

Тарасівська, 30

 

 

 

0,432

100

КП "ЖЕО-107"

259

259

Тарасівська, 36-а

комунальна

Тарасівська, 36-а

 

 

 

0,137

60

КП "ЖЕО-107"

260

260

Тарасівська, 3-а

комунальна

Тарасівська, 3-а

 

 

 

0,098

60

КП "ЖЕО-105"

261

261

Жилянська, 45

комунальна

Тарасівська, 42

Пошкоджена

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

262

262

Тарасівська, 8

комунальна

Тарасівська, 8

Пошкоджена

2

 

0,072

140

КП "ЖЕО-105"

263

263

Теремківська, 2-а

комунальна

Теремківська, 2-а

 

 

 

0,790

100

КП "ЖЕО-109"

264

264

Червонозоряний просп., 134-а

комунальна

Червонозоряний просп., 134-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

265

265

Китаївська, 9

комунальна

Червонопрапорна, 48

 

 

120

 

1488

АЕК "Київенерго"

266

266

Якубовського, 7

комунальна

Якубовського, 7-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

Всього по Голосіївському району:

Загальна кількість будівель, шт.

266

Довжина пошкоджених зовнішніх мереж теплопостачання у 4-трубному вимірі, м

9241

Кількість циркуляційних насосів, що необхідно встановити, шт.

70

Кількість теплообмінників ГВП, що необхідно встановити, шт.

48

Укрупнена вартість відновлення гарячого водопостачання, тис. грн.

121238

Кіль-
кість будин-
ків

N
п/п

Адреса житлового будинку

Форма власності житлового будинку

Адреса теплопункту

Стан внутрішньо-
будинкових мереж

Не працюють (відсутні) циркуля-
ційні насоси,
шт.

Пошкоджені зовнішні мережі тепло-
постачання у 4-трубному вимірі,
м

Необхідна заміна тепло-
обмінника ГВП з тепловим наванта-
женням,
Гкал

Укрупнена вартість відновлення циркуляції гарячого водо-
постачання,
тис. грн.

Форма власності теплопункту (ТП) та теплових мереж (т/м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2. Дарницький район

267

1

Бориспільська, 37

відомча

Бориспільська, 43

 

 

255

 

3162

АЕК "Київенерго"

268

2

Бориспільська, 39

відомча

Бориспільська, 43

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

269

3

Декабристів, 8

комунальна

Вербицького, 14-Д СЕВП-15

 

 

30

 

372

АЕК "Київенерго"

270

4

Вереснева, 5

комунальна

Вереснева, 5 (ІТП)

Пошкоджена

 

 

 

 

КП "Господар"

271

5

Вереснева, 26

комунальна

Волго-Донська, 66

 

 

245

 

3038

АЕК "Київенерго"

272

6

Вереснева, 26/28

комунальна

Волго-Донська, 66

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

273

7

Бориспільська, 12

комунальна

Волго-Донський пров., 2-Б (ЦТП)

 

 

 

 

 

КП "Господар"

274

8

Волго-Донський пров., 2-а

комунальна

Волго-Донський пров., 2-Б (ЦТП)

 

 

275

 

3410

КП "Господар"

275

9

Руднєва, 1-а

комунальна

Волго-Донський пров., 2-Б (ЦТП)

 

 

 

 

 

КП "Господар"

276

10

Тростянецька, 97

комунальна

Волго-Донський пров., 58-Б (ЦТП)

 

 

55

 

682

КП "Господар"

277

11

Дяченка, 6

комунальна

Геофізиків, 10

 

 

744

 

9226

АЕК "Київенерго"

278

12

Заслонова, 13-Б

комунальна

Заслонова, 13-Б

 

1

 

 

40

КП "Господар"

279

13

Заслонова, 20

комунальна

Заслонова, 20

Пошкоджена

1

 

 

40

АЕК "Київенерго"

280

14

Заслонова, 22

комунальна

Заслонова, 22

Пошкоджена

1

 

 

40

АЕК "Київенерго"

281

15

Дяченка, 6

комунальна

Леніна, 23

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

282

16

Дяченка, 8

комунальна

Леніна, 23

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

283

17

Леніна, 17

комунальна

Леніна, 23

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

284

18

Леніна, 19

комунальна

Леніна, 23

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

285

19

Леніна, 21

комунальна

Леніна, 23

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

286

20

Леніна, 25

комунальна

Леніна, 23

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

287

21

Леніна, 23

комунальна

Леніна, 23

 

 

1850

 

22940

АЕК "Київенерго"

288

22

Леніна, 43-а

комунальна

Леніна, 23

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

289

23

Леніна, 41

комунальна

Леніна, 41

 

 

325

 

4030

АЕК "Київенерго"

290

24

Леніна, 41-а

комунальна

Леніна, 41

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

291

25

Леніна, 41-б

комунальна

Леніна, 41

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

292

26

Леніна, 45

комунальна

Леніна, 41

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

293

27

Леніна, 43

комунальна

Леніна, 41

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

294

28

Новодарницька, 27-А

комунальна

Новодарницька, 27-А

 

1

 

 

40

КП "Господар"

295

29

Поліська, 1

комунальна

Поліська, 10

 

 

650

 

8060

АЕК "Київенерго"

296

30

Поліська, 12

комунальна

Поліська, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

297

31

Поліська, 18

комунальна

Поліська, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

298

32

Поліська, 20

комунальна

Поліська, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

299

33

Поліська, 22

комунальна

Поліська, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

300

34

Поліська, 24

комунальна

Поліська, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

301

35

Поліська, 26

комунальна

Поліська, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

302

36

Привокзальна, 8

комунальна

Привокзальна, 8

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

303

37

Привокзальна, 10/1

комунальна

Привокзальна, 8/1

 

 

200

 

2480

АЕК "Київенерго"

304

38

Російська, 52/16

комунальна

Російська, 50 (ЦТП)

 

 

90

 

1116

АЕК "Київенерго"

305

39

Санаторна, 9

комунальна

Санаторна, 9 (ІТП)

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

306

40

Сосюри, 4

комунальна

Сосюри, 4 (ІТП)

 

1

35

 

474

КП "Господар"

307

41

Горлівська, 124/1

відомча

Харківське Шосе, 174-Б

 

 

265

 

3286

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - відомчі

308

42

Горлівська, 124/2

відомча

Харківське Шосе, 174-Б

 

 

 

 

 

відомчі

309

43

Горлівська, 124/3

відомча

Харківське Шосе, 174-Б

 

 

 

 

 

відомчі

310

44

Заслонова, 13-Б

комунальна

Харківське шосе, 21/1

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

311

45

Харківське шосе, 21

комунальна

Харківське шосе, 21/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

312

46

Харківське шосе, 21/1

комунальна

Харківське шосе, 21/1

Пошкоджена

1

210

 

2644

АЕК "Київенерго"

313

47

Харківське шосе, 21/3

комунальна

Харківське шосе, 21/3

Пошкоджена

2

 

 

80

АЕК "Київенерго"

314

48

Харківське шосе, 21/4

комунальна

Харківське шосе, 21/3

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

315

49

Харківське шосе, 21/5

комунальна

Харківське шосе, 21/5

 

 

190

 

2356

КП "Господар"

316

50

Харківське шосе, 21/6

комунальна

Харківське шосе, 21/6

 

1

 

 

40

БМЕУ-1 ПЗЗ

317

51

Тростянецька, 12

комунальна

Харківське шосе, 59-Б (ЦТП)

 

2

440

 

5536

КП "Господар"

318

52

Харківське шосе, 59

комунальна

Харківське шосе, 59-Б (ЦТП)

 

 

 

 

 

КП "Господар"

319

53

Харківське шосе, 61

комунальна

Харківське шосе, 59-Б (ЦТП)

 

 

 

 

 

КП "Господар"

320

54

Харківське шосе, 63

комунальна

Харківське шосе, 59-Б (ЦТП)

 

 

 

 

 

КП "Господар"

321

55

Харківське шосе, 65

комунальна

Харківське шосе, 59-Б (ЦТП)

 

 

 

 

 

КП "Господар"

322

56

Ялтинська, 5-А

комунальна

Ялтинська, 9

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

Всього по Дарницькому району:

Загальна кількість будівель, шт.

56

Довжина пошкоджених зовнішніх мереж теплопостачання у 4-трубному вимірі, м

5859

Кількість циркуляційних насосів, що необхідно встановити, шт.

11

Кількість теплообмінників ГВП, що необхідно встановити, шт.

-

Укрупнена вартість відновлення гарячого водопостачання, тис. грн.

73092

Кіль-кість будин-ків

N
п/п

Адреса житлового будинку

Форма власності житлового будинку

Адреса теплопункту

Стан внутрішньо-
будинкових мереж

Не працюють (відсутні) циркуля-
ційні насоси,
шт.

Пошкоджені зовнішні мережі тепло-
постачання у 4-трубному вимірі,
м

Необхідна заміна тепло-
обмінника ГВП з тепловим наванта-
женням,
Гкал

Укрупнена вартість відновлення циркуляції гарячого водо-
постачання,
тис. грн.

Форма власності теплопункту (ТП) та теплових мереж (т/м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3. Деснянський район

323

1

Бальзака, 50

комунальна

Бальзака, 48-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

324

2

Бальзака, 52

комунальна

Бальзака, 48-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

325

3

Бальзака, 54/21

комунальна

Бальзака, 48-а

 

2

75

1,64

1190

АЕК "Київенерго"

326

4

Бальзака, 86

комунальна

Бальзака, 84-а

 

 

40

3,26

716

АЕК "Київенерго"

327

5

Бальзака, 88

комунальна

Бальзака, 84-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

328

6

Бальзака, 88-а

комунальна

Бальзака, 84-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

329

7

Беретті, 6-б

комунальна

Беретті, 10

 

 

120

1,44

1668

АЕК "Київенерго"

330

8

Беретті, 6

комунальна

Беретті, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

331

9

Бикова, 8

комунальна

Бикова, 8-а

 

 

25

4,25

670

АЕК "Київенерго"

332

10

Данькевича, 7

ЖБК

Бикова, 8-а

 

 

 

 

 

ЖБК

333

11

Маяковського, 54/9

ЖБК

Бикова, 8-а

 

 

 

 

 

ЖБК

334

12

Братиславська, 28

ЖБК

Братиславська, 34

 

2

260

0,85

3434

АЕК "Київенерго"

335

13

Братиславська, 30

ЖБК

Братиславська, 34

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

336

14

Братиславська, 30-а

відомча

Братиславська, 34

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

337

15

Братиславська, 32

ЖБК

Братиславська, 34

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

338

16

Братиславська, 32-а

ЖБК

Братиславська, 34

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

339

17

Братиславська, 34

комунальна

Братиславська, 34

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

340

18

Маяковського, 38/10

ЖБК

Висоцького, 11-а

 

 

145

3,83

2018

АЕК "Київенерго"

341

19

Маяковського, 38-б

ЖБК

Висоцького, 11-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

342

20

Сабурова, 8-а

комунальна

Висоцького, 11-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

343

21

Висоцького,8-а

комунальна

Висоцького, 4-а

 

 

25

4,75

670

АЕК "Київенерго"

344

22

Волкова, 2

комунальна

Волкова, 6/55

 

2

230

1,31

3112

АЕК "Київенерго"

345

23

Волкова, 4

комунальна

Волкова, 6/55

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

346

24

Драйзера, 10

комунальна

Драйзера, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

347

25

Драйзера, 6-а

комунальна

Драйзера, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

348

26

Драйзера, 8-а

комунальна

Драйзера, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

349

27

Драйзера, 8-б

комунальна

Драйзера, 10

 

 

185

2,26

2474

АЕК "Київенерго"

350

28

Маяковського, 16-А

ЖБК

Драйзера, 10

 

 

 

 

 

ЖБК

351

29

Маяковського, 16/12

ЖБК

Драйзера, 10

 

 

 

 

 

ЖБК

352

30

Драйзера, 11

ЖБК

Драйзера, 11

 

 

160

1,83

2164

ТП - АЕК "Київенерго", т/м - ЖБК

353

31

Маяковського, 14/13

комунальна

Драйзера, 11

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

354

32

Драйзера, 14/33

комунальна

Драйзера, 16

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

355

33

Драйзера, 16

ЖБК

Драйзера, 16

 

2

110

2,23

1624

ТП - АЕК "Київенерго", т/м - ЖБК

356

34

Драйзера, 18

комунальна

Драйзера, 16

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

357

35

Драйзера, 20

комунальна

Драйзера, 16

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

358

36

Драйзера, 20-а

комунальна

Драйзера, 16

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

359

37

Маяковського, 35

ЖБК

Драйзера, 16

 

 

 

 

 

ЖБК

360

38

Маяковського, 35-А

комунальна

Драйзера, 16

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

361

39

Маяковського, 37

ЖБК

Драйзера, 16

 

 

 

 

 

ЖБК

362

40

Драйзера, 28

комунальна

Драйзера, 26

 

 

50

1,90

800

АЕК "Київенерго"

363

41

Драйзера, 30

комунальна

Драйзера, 26

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

364

42

Драйзера, 5

ОСББ

Драйзера, 3

 

 

65

1,20

986

АЕК "Київенерго"

365

43

Драйзера, 9

ЖБК

Драйзера, 9

 

 

135

1,49

1854

ТП - АЕК "Київенерго", т/м - ЖБК

366

44

Драйзера, 9-В

комунальна

Драйзера, 9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

367

45

Драйзера, 9-Г

комунальна

Драйзера, 9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

368

46

Закревського, 17

комунальна

Закревського, 19

 

 

160

1,63

2164

АЕК "Київенерго"

369

47

Закревського, 19

ЖБК

Закревського, 19

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

370

48

Драйзера, 2-а

комунальна

Закревського, 27/2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

371

49

Закревського, 27/2

комунальна

Закревського, 27/2

 

 

25

2,39

490

АЕК "Київенерго"

372

50

Закревського, 31

комунальна

Закревського, 35-а

 

 

190

1,71

2536

АЕК "Київенерго"

373

51

Закревського, 35

комунальна

Закревського, 35-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

374

52

Закревського, 35-А

ЖБК

Закревського, 35-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

375

53

Закревського, 43

комунальна

Закревського, 47-а

 

 

265

1,62

3466

АЕК "Київенерго"

376

54

Закревського, 45

комунальна

Закревського, 47-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

377

55

Маяковського, 32-д

комунальна

Закревського, 47-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

378

56

Каштанова, 11

комунальна

Каштанова, 13-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

379

57

Каштанова, 5

комунальна

Каштанова, 13-а

 

 

145

4,57

2158

АЕК "Київенерго"

380

58

Маяковського, 1 А

комунальна

Каштанова, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

381

59

Маяковського, 3

комунальна

Каштанова, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

382

60

Маяковського, 3-Б

комунальна

Каштанова, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

383

61

Маяковського, 3-В

ЖБК

Каштанова, 3-а

 

 

 

 

 

ЖБК

384

62

Маяковського, 5

ОСББ

Каштанова, 3-а

 

 

235

4,63

3274

ТП - АЕК "Київенерго", т/м - ЖБК

385

63

Маяковського 11-а/2

комунальна

Каштанова, 8-г

 

 

900

5,33

11520

АЕК "Київенерго"

386

64

Каштанова, 10

ЖБК

Каштанова, 8-г

 

 

 

 

 

ЖБК

387

65

Каштанова, 4

комунальна

Каштанова, 8-г

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

388

66

Каштанова, 8

комунальна

Каштанова, 8-г

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

389

67

Каштанова, 8-а

комунальна

Каштанова, 8-г

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

390

68

Каштанова, 8-б

комунальна

Каштанова, 8-г

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

391

69

Маяковського, 11

комунальна

Каштанова, 8-г

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

392

70

Маяковського, 15-в

ЖБК

Каштанова, 8-г

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

393

71

Драйзера, 9-Д

комунальна

Маяковського, 12

 

 

600

4,01

7690

АЕК "Київенерго"

394

72

Маяковського, 8

комунальна

Маяковського, 12

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

395

73

Маяковського, 8-а

комунальна

Маяковського, 12

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

396

74

Маяковського, 8-б

комунальна

Маяковського, 12

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

397

75

Маяковського, 8-в

комунальна

Маяковського, 12

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

398

76

Маяковського, 24-А

комунальна

Маяковського, 24-а

 

 

45

1,98

738

АЕК "Київенерго"

399

77

Маяковського, 24-Б

комунальна

Маяковського, 24-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

400

78

Беретті, 5-А

комунальна

Маяковського, 37-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

401

79

Маяковського, 37-А

ЖБК

Маяковського, 37-а

 

 

200

1,45

2660

АЕК "Київенерго"

402

80

Закревського, 11

ЖБК

Маяковського, 4

 

 

640

3,47

8156

АЕК "Київенерго"

403

81

Закревського, 13

ЖБК

Маяковського, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

404

82

Закревського, 13-а

комунальна

Маяковського, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

405

83

Закревського, 5-а

комунальна

Маяковського, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

406

84

Закревського, 7

комунальна

Маяковського, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

407

85

Маяковського, 59

комунальна

Маяковського, 59-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

408

86

Маяковського, 59-А

відомча

Маяковського, 59-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

409

87

Маяковського, 61

комунальна

Маяковського, 59-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

410

88

Сабурова, 11-а

комунальна

Маяковського, 59-а

 

 

290

2,00

3776

АЕК "Київенерго"

411

89

Маяковського, 67

комунальна

Маяковського, 69а

 

 

125

5,45

1910

АЕК "Київенерго"

412

90

Маяковського, 63-а

комунальна

Маяковського, 69-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

413

91

Сабурова, 18

комунальна

Маяковського, 69-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

414

92

Маяковського, 89

комунальна

Маяковського, 93-А

 

 

90

4,51

1476

АЕК "Київенерго"

415

93

Маяковського, 91-А

комунальна

Маяковського, 93-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

416

94

Мілютенка, 46

комунальна

Мілютенка, 42-а

 

 

120

2,13

1668

АЕК "Київенерго"

417

95

Мілютенка, 11-А

комунальна

Мілютенка, 7

 

 

60

0,77

844

АЕК "Київенерго"

418

96

Бальзака, 18

ЖБК

Ніколаєва, 13

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

419

97

Бальзака, 20

комунальна

Ніколаєва, 13

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

420

98

Ніколаєва, 15

комунальна

Ніколаєва, 13

 

 

40

3,75

716

АЕК "Київенерго"

421

99

Ніколаєва, 15-а

комунальна

Ніколаєва, 13

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

422

100

Ніколаєва, 15-б

комунальна

Ніколаєва, 13

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

423

101

Маяковського, 21

ЖБК

Ніколаєва, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

424

102

Маяковського, 21-а

комунальна

Ніколаєва, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

425

103

Маяковського, 21-б

комунальна

Ніколаєва, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

426

104

Маяковського, 23

комунальна

Ніколаєва, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

427

105

Ніколаєва, 11

комунальна

Ніколаєва, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

428

106

Ніколаєва, 5

комунальна

Ніколаєва, 3

 

 

255

4,06

3522

АЕК "Київенерго"

429

107

Ніколаєва, 9

комунальна

Ніколаєва, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

430

108

Ніколаєва, 9-а

комунальна

Ніколаєва, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

431

109

Сабурова, 1

комунальна

Сабурова, 1-А

 

 

135

1,87

1854

АЕК "Київенерго"

432

110

Сабурова, 1-А

ЖБК

Сабурова, 1-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

433

111

Маяковського, 34

комунальна

Сабурова, 5

 

 

520

2,37

6628

АЕК "Київенерго"

434

112

Сабурова, 5

комунальна

Сабурова, 5

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

435

113

Цветаєвої, 12

комунальна

Цвєтаєвої, 16

 

 

150

4,88

2220

АЕК "Київенерго"

Всього по Деснянському району:

Загальна кількість будівель, шт.

113

Довжина пошкоджених зовнішніх мереж теплопостачання у 4-трубному вимірі, м

6815

Кількість циркуляційних насосів, що необхідно встановити, шт.

8

Кількість теплообмінників ГВП, що необхідно встановити, шт.

35

Укрупнена вартість відновлення гарячого водопостачання, тис. грн.

92846

Кіль-
кість будин-
ків

N
п/п

Адреса житлового будинку

Форма власності житлового будинку

Адреса теплопункту

Стан внутрішньо-
будинкових мереж

Не працюють (відсутні) циркуля-
ційні насоси,
шт.

Пошкоджені зовнішні мережі тепло-
постачання у 4-трубному вимірі,
м

Необхідна заміна тепло-
обмінника ГВП з тепловим наванта-
женням,
Гкал

Укрупнена вартість відновлення циркуляції гарячого водо-
постачання,
тис. грн.

Форма власності теплопункту (ТП) та теплових мереж (т/м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4. Дніпровський район

436

1

А.-Атинська, 101

комунальна

А.-Атинська, 101

 

2

310

 

3924

АЕК "Київенерго"

437

2

А.-Атинська, 101-а

комунальна

А.-Атинська, 101

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

438

3

А.-Атинська, 103/1

комунальна

А.-Атинська, 101

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

439

4

А.-Атинська, 101-б

комунальна

А.-Атинська, 101

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

440

5

А.-Атинська, 99/2

комунальна

А.-Атинська, 101

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

441

6

Волховська, 3

комунальна

А.-Атинська, 101

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

442

7

Макаренка, 4

комунальна

А.-Атинська, 101

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

443

8

А.-Атинська, 52

комунальна

А.-Атинська, 56

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

444

9

А.-Атинська, 52-а

комунальна

А.-Атинська, 56

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

445

10

А.-Атинська, 54

комунальна

А.-Атинська, 56

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

446

11

А.-Атинська, 56

комунальна

А.-Атинська, 56

 

2

300

 

3800

АЕК "Київенерго"

447

12

А.-Атинська, 64-а

комунальна

А.-Атинська, 64-а

 

2

95

 

1258

АЕК "Київенерго"

448

13

А.-Атинська, 66

комунальна

А.-Атинська, 64-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

449

14

А.-Атинська, 68

комунальна

А.-Атинська, 68

 

2

120

 

1568

АЕК "Київенерго"

450

15

А.-Атинська, 68-а

комунальна

А.-Атинська, 68

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

451

16

А.-Атинська, 70

комунальна

А.-Атинська, 70

 

2

280

 

3552

АЕК "Київенерго"

452

17

А.-Атинська, 72

комунальна

А.-Атинська, 70

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

453

18

Літинська, 1-а

комунальна

А.-Атинська, 70

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

454

19

А. Навої, 57

комунальна

А. Навої, 59

 

2

40

0,22

646

АЕК "Київенерго"

455

20

А. Навої, 59

комунальна

А. Навої, 59

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

456

21

Азербайджанська, 2

комунальна

Азербайджанська, 2

 

2

30

0,25

522

АЕК "Київенерго"

457

22

Азербайджанська, 4

комунальна

Азербайджанська, 2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

458

23

Бажова, 10

комунальна

Бажова, 10

 

2

25

0,29

460

АЕК "Київенерго"

459

24

Краківська, 11

комунальна

Бажова, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

460

25

Бишівський пров., 9

комунальна

Бишівський пров., 9 (не обс.)

 

 

40

 

496

АЕК "Київенерго"

461

26

Будівельників, 12 (8 - 11 п.)

комунальна

Будівельників, 12-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

462

27

Будівельників, 12-а

комунальна

Будівельників, 12-а

 

2

105

0,40

1452

АЕК "Київенерго"

463

28

Будівельників, 12-б

комунальна

Будівельників, 12-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

464

29

Будівельників, 14

комунальна

Будівельників, 14

 

2

305

0,42

3962

АЕК "Київенерго"

465

30

Будівельників, 16

комунальна

Будівельників, 14

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

466

31

Будівельників, 18

комунальна

Будівельників, 14

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

467

32

Будівельників, 20/8

комунальна

Будівельників, 14

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

468

33

Будівельників, 11

комунальна

Будівельників, 17

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

469

34

Будівельників, 17

комунальна

Будівельників, 17

 

2

145

0,64

1978

АЕК "Київенерго"

470

35

Миру, 12

комунальна

Будівельників, 19

 

2

115

0,40

1576

АЕК "Київенерго"

471

36

Миру, 14

комунальна

Будівельників, 19

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

472

37

Будівельників, 21/9

комунальна

Будівельників, 21/9

 

2

30

0,09

512

АЕК "Київенерго"

473

38

Будівельників, 23

комунальна

Будівельників, 21/9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

474

39

Будівельників, 24

комунальна

Будівельників, 22/11

 

 

 

 

 

комунальна

475

40

Будівельників, 26/8

комунальна

Будівельників, 22/11

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

476

41

Будівельників, 22/11

комунальна

Будівельників, 22/11

 

2

355

0,45

4582

АЕК "Київенерго"

477

42

Червоноткацька, 10

комунальна

Будівельників, 22/11

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

478

43

Будівельників, 6-а

комунальна

Будівельників, 6-а

 

2

640

1,04

8146

АЕК "Київенерго"

479

44

Будівельників, 4

комунальна

Будівельників, 6-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

480

45

Будівельників, 4-а

комунальна

Будівельників, 6-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

481

46

Будівельників, 8

комунальна

Будівельників, 6-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

482

47

Будівельників, 8-а

комунальна

Будівельників, 6-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

483

48

Гагаріна, 5/2

комунальна

Будівельників, 6-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

484

49

Бучми, 6-а

ЖБК

Бучми, 6

 

2

120

 

1568

АЕК "Київенерго"

485

50

Бучми, 6-в

комунальна

Бучми, 6

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

486

51

Бучми, 6-г

ЖБК

Бучми, 6

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

487

52

Ватутіна, 26 (3 пар.)

комунальна

Ватутіна, 26-б

 

 

75

2,37

1110

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - ЖБК

488

53

Ватутіна, 28-а (8 - 9 пар.)

комунальна

Ватутіна, 28-а

 

 

30

1,57

552

АЕК "Київенерго"

489

54

Верховної Ради бульв., 16-Б

комунальна

Верховної Ради бульв., 22-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

490

55

Верховної Ради бульв., 16-Б

комунальна

Верховної Ради бульв., 22-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

491

56

Верховної Ради бульв., 18

комунальна

Верховної Ради бульв., 22-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

492

57

Верховної Ради бульв., 18-А

комунальна

Верховної Ради бульв., 22-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

493

58

Верховної Ради бульв., 18-Б

комунальна

Верховної Ради бульв., 22-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

494

59

Верховної Ради бульв., 22

комунальна

Верховної Ради бульв., 22-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

495

60

Верховної Ради бульв., 22-А

комунальна

Верховної Ради бульв., 22-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

496

61

Верховної Ради бульв., 22-Б

комунальна

Верховної Ради бульв., 22-Б

 

2

875

2,19

11110

АЕК "Київенерго"

497

62

Верховної Ради бульв., 24

комунальна

Верховної Ради бульв., 22-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

498

63

Верховної Ради бульв., 24-А

комунальна

Верховної Ради бульв., 22-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

499

64

Верховної Ради бульв., 10

комунальна

Верховної Ради бульв., 10-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

500

65

Верховної Ради бульв., 10-а

комунальна

Верховної Ради бульв., 10-а

 

2

135

0,31

1824

АЕК "Київенерго"

501

66

Верховної Ради бульв., 12-А

комунальна

Верховної Ради бульв., 14-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

502

67

Верховної Ради бульв., 14

комунальна

Верховної Ради бульв., 14-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

503

68

Верховної Ради бульв., 14-А

комунальна

Верховної Ради бульв., 14-А

 

2

105

0,45

1482

АЕК "Київенерго"

504

69

Верховної Ради бульв. 31-а

відомча

Верховної Ради бульв., 31 (не обс.)

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

505

70

Мініна, 2

відомча

Верховної Ради бульв., 31 (не обс.)

 

 

180

 

2232

АЕК "Київенерго"

506

71

Мініна, 4

відомча

Верховної Ради бульв., 31 (не обс.)

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

507

72

Лебедєва, 3

відомча

Верховної Ради бульв., 33/1

 

 

65

 

806

АЕК "Київенерго"

508

73

Верховної Ради бульв., 1-А

комунальна

Верховної Ради бульв., 3-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

509

74

Верховної Ради бульв., 3

комунальна

Верховної Ради бульв., 3-А

 

 

 

 

 

комунальна

510

75

Верховної Ради бульв., 3-А

комунальна

Верховної Ради бульв., 3-А

 

2

110

0,43

1544

АЕК "Київенерго"

511

76

Курнатовського, 24

комунальна

Вільде, 3

 

 

 

0,36

70

АЕК "Київенерго"

512

77

Вільде, 4

комунальна

Вільде, 4

 

2

170

0,59

2288

АЕК "Київенерго"

513

78

Вільде, 6

комунальна

Вільде, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

514

79

Микитенка, 21

комунальна

Вільде, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

515

80

Микитенка, 23

комунальна

Вільде, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

516

81

Возз'єднання просп., 1

комунальна

Возз'єднання просп., 1

 

2

920

 

11488

АЕК "Київенерго"

517

82

Возз'єднання просп., 1-а

комунальна

Возз'єднання просп., 1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

518

83

Возз'єднання просп., 1-б

комунальна

Возз'єднання просп., 1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

519

84

Возз'єднання просп., 1-в

комунальна

Возз'єднання просп., 1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

520

85

Возз'єднання просп., 5

комунальна

Возз'єднання просп., 1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

521

86

Возз'єднання просп., 5-а

відомча

Возз'єднання просп., 1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

522

87

Возз'єднання просп., 5-б

відомча

Возз'єднання просп., 1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

523

88

Возз'єднання просп., 7

комунальна

Возз'єднання просп., 1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

524

89

Возз'єднання просп., 12

комунальна

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

525

90

Возз'єднання просп., 14

комунальна

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

526

91

Возз'єднання просп., 16

комунальна

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

1255

2,54

15782

АЕК "Київенерго"

527

92

Возз'єднання просп., 16-а

комунальна

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

528

93

Возз'єднання просп., 18

комунальна

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

529

94

Возз'єднання просп., 18-а

комунальна

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

530

95

Возз'єднання просп., 20/2

комунальна

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

531

96

Тампере, 12

комунальна

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

532

97

Тампере, 12-а

відомча

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

533

98

Тампере, 12-б

комунальна

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

534

99

Тампере, 14

відомча

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

535

100

Тампере, 2/20

комунальна

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

536

101

Тампере, 4

комунальна

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

537

102

Тампере, 6

комунальна

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

538

103

Тампере, 8

комунальна

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

539

104

Тампере, 8-б

комунальна

Возз'єднання просп., 16-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

540

105

Верховної Ради бульв., 26

комунальна

Гагаріна, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

541

106

Верховної Ради бульв., 26-А

комунальна

Гагаріна, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

542

107

Верховної Ради бульв., 26-Б

комунальна

Гагаріна, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

543

108

Верховної Ради бульв., 26-В

комунальна

Гагаріна, 13б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

544

109

Верховної Ради бульв., 28

комунальна

Гагаріна, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

545

110

Гагаріна, 13

комунальна

Гагаріна, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

546

111

Гагаріна, 13-а

комунальна

Гагаріна, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

547

112

Гагаріна, 13-б

комунальна

Гагаріна, 13-б

 

2

880

1,48

11172

АЕК "Київенерго"

548

113

Гагаріна, 15

комунальна

Гагаріна, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

549

114

Гагаріна, 17

комунальна

Гагаріна, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

550

115

Гагаріна, 19/30

комунальна

Гагаріна, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

551

116

Гагаріна, 20

комунальна

Гагаріна, 20-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

552

117

Гагаріна, 20-а

комунальна

Гагаріна, 20-а

 

2

80

0,20

1132

АЕК "Київенерго"

553

118

Дніпровська наб., 7

комунальна

Дніпровська наб., 7

 

 

125

 

1550

АЕК "Київенерго"

554

119

Дубового, 40

комунальна

Дубового, 40

 

2

20

0,02

388

АЕК "Київенерго"

555

120

Карбишева, 10

комунальна

Карбишева, 14-а

 

2

230

2,51

3152

АЕК "Київенерго"

556

121

Карбишева, 12

комунальна

Карбишева, 14-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

557

122

Карбишева, 18-б

комунальна

Карбишева, 14-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

558

123

Карбишева, 20-а

комунальна

Карбишева, 14-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

559

124

Березнева, 3

комунальна

Каунаська, 12/2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

560

125

Каунаська, 12

комунальна

Каунаська, 12/2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

561

126

Каунаська, 12/1

комунальна

Каунаська, 12/2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

562

127

Каунаська, 12/2

комунальна

Каунаська, 12/2

 

2

325

 

4110

АЕК "Київенерго"

563

128

Каунаська, 14

комунальна

Каунаська, 12/2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

564

129

Каунаська, 16/1

комунальна

Каунаська, 12/2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

565

130

Каунаська, 4

ЖБК

Каунаська, 4/2

 

 

 

 

 

ЖБК

566

131

Каунаська, 4/1

комунальна

Каунаська, 4/2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

567

132

Каунаська, 4/2

комунальна

Каунаська, 4/2

 

2

315

 

3986

АЕК "Київенерго"

568

133

Каунаська, 6/1

комунальна

Каунаська, 4/2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

569

134

Я. Гашека, 3

комунальна

Каунаська, 4/2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

570

135

Кибальчича, 10

комунальна

Кибальчича, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

571

136

Кибальчича, 12-б

комунальна

Кибальчича, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

572

137

Кибальчича, 8

комунальна

Кибальчича, 10

 

2

225

0,50

2970

АЕК "Київенерго"

573

138

Кибальчича, 14

комунальна

Кибальчича, 14

 

2

200

0,63

2660

АЕК "Київенерго"

574

139

Кибальчича, 16

комунальна

Кибальчича, 14

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

575

140

Курнатовського, 19-а

комунальна

Кибальчича, 14

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

576

141

Кибальчича, 4

комунальна

Кибальчича, 6

 

2

55

0,34

832

АЕК "Київенерго"

577

142

Кибальчича, 6

комунальна

Кибальчича, 6

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

578

143

Перова бульв., 48 (1 - 3 пар.)

комунальна

Кибальчича, 3-а

 

 

105

2,52

1522

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - ЖБК

579

144

Перова бульв., 48 (4 - 6 пар.)

ЖБК

Кибальчича, 3-а

 

 

 

 

 

ЖБК

580

145

Краківська, 14/6

комунальна

Краківська, 14/6

 

2

215

0,50

2846

АЕК "Київенерго"

581

146

Краківська, 16

комунальна

Краківська, 14/6

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

582

147

Пожарського, 11

комунальна

Краківська, 14/6

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

583

148

Краківська, 25-б

відомчий адміністрати-вний

Краківська, 25

 

 

390

 

4836

АЕК "Київенерго"

584

149

Попудренка, 40

відомча

Краківська, 25

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

585

150

Попудренка, 42

відомча

Краківська, 25

 

 

 

 

 

відомчі

586

151

Попудренка, 44

відомча

Краківська, 25

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

587

152

Попудренка, 44-а

відомча

Краківська, 25

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

588

153

Курнатовського, 11

комунальна

Курнатовського, 11

 

2

185

0,40

2444

АЕК "Київенерго"

589

154

Стальського, 20

комунальна

Курнатовського, 11

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

590

155

Курнатовського, 11-а

комунальна

Курнатовського, 11-а

 

2

60

0,30

894

АЕК "Київенерго"

591

156

Курнатовського, 11-б

комунальна

Курнатовського, 11-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

592

157

Курнатовського, 15

комунальна

Курнатовського, 15

 

2

160

0,30

2134

АЕК "Київенерго"

593

158

Микитенка, 15

комунальна

Курнатовського, 15

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

594

159

Курнатовського, 15-б

комунальна

Курнатовського, 15-б

 

2

85

0,33

1204

АЕК "Київенерго"

595

160

Микитенка, 13

комунальна

Курнатовського, 15-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

596

161

Курнатовського, 17

комунальна

Курнатовського, 17

 

2

70

0,33

1018

АЕК "Київенерго"

597

162

Курнатовського, 19

комунальна

Курнатовського, 17

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

598

163

Курнатовського, 17-а

комунальна

Курнатовського, 17-а

 

2

70

0,74

1048

АЕК "Київенерго"

599

164

Курнатовського, 17-б

комунальна

Курнатовського, 17-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

600

165

Курнатовського, 26-а

комунальна

Курнатовського, 26-а

 

2

30

0,36

522

АЕК "Київенерго"

601

166

Курнатовського, 28

комунальна

Курнатовського, 26-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

602

167

Курнатовського, 3

комунальна

Курнатовського, 3

 

2

205

0,40

2692

АЕК "Київенерго"

603

168

П.Запорожця, 19

комунальна

Курнатовського, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

604

169

П.Запорожця, 21

комунальна

Курнатовського, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

605

170

Курнатовського, 30

комунальна

Курнатовського, 32

 

2

85

0,24

1204

АЕК "Київенерго"

606

171

Курнатовського, 32

комунальна

Курнатовського, 32

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

607

172

Курнатовського, 32-а

комунальна

Курнатовського, 32

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

608

173

Курнатовського, 5

комунальна

Курнатовського, 5-а

 

2

95

0,32

1328

АЕК "Київенерго"

609

174

Курнатовського, 5-а

комунальна

Курнатовського, 5-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

610

175

Лебедєва, 12

відомча

Лебедєва, 10/19

 

 

10

 

124

АЕК "Київенерго"

611

176

Літинська, 1-б

комунальна

Літинська, 1-б

 

2

75

 

1010

АЕК "Київенерго"

612

177

М. Слобідська, 4

комунальна

М. Слобідська, 4-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

613

178

М. Слобідська, 4-б

комунальна

М. Слобідська, 4-б

 

 

185

2,48

2474

АЕК "Київенерго"

614

179

М. Слобідська, 6/2

комунальна

М. Слобідська, 4-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

615

180

А.-Атинська, 896

комунальна

Макаренка, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

616

181

А.-Атинська, 89-а

комунальна

Макаренка, 3

 

2

875

 

10930

АЕК "Київенерго"

617

182

А.-Атинська, 91

комунальна

Макаренка, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

618

183

А.-Атинська, 93

комунальна

Макаренка, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

619

184

А.-Атинська, 95

комунальна

Макаренка, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

620

185

А.-Атинська, 97/1

комунальна

Макаренка, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

621

186

Макаренка, 5/8

комунальна

Макаренка, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

622

187

Макаренка, 3

комунальна

Макаренка, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

623

188

О. Дундича, 2

комунальна

Макаренка, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

624

189

С. Лазо, 2

комунальна

Макаренка, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

625

190

С. Лазо, 3

відомча

Макаренка, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

626

191

Марганецька, 10

комунальна

Марганецька, 10

 

2

380

 

4792

АЕК "Київенерго"

627

192

Марганецька, 12

комунальна

Марганецька, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

628

193

Марганецька, 14/11

комунальна

Марганецька, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

629

194

Марганецька, 16/16

комунальна

Марганецька, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

630

195

Марганецька, 8/2

комунальна

Марганецька, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

631

196

С. Лазо, 11/9

відомча

Марганецька, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

632

197

С. Лазо, 13/14

комунальна

Марганецька, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

633

198

С. Лазо, 7/10

відомча

Марганецька, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

634

199

С. Лазо, 9

відомча

Марганецька, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

635

200

Марганецька.22

комунальна

Марганецька, 22

 

2

330

 

4172

АЕК "Київенерго"

636

201

Марганецька.24

комунальна

Марганецька, 22

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

637

202

А.-Атинська, 109-а

комунальна

Марганецька, 26

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

638

203

Марганецька, 26

комунальна

Марганецька, 26

 

2

225

 

2870

АЕК "Київенерго"

639

204

Вільде, 8

комунальна

Микитенка, 27

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

640

205

Микитенка, 25

комунальна

Микитенка, 27

 

2

145

0,61

1978

АЕК "Київенерго"

641

206

Микитенка, 27

комунальна

Микитенка, 27

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

642

207

Микитенка, 5-а

комунальна

Микитенко, 7-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

643

208

Микитенка, 7-в

комунальна

Микитенко, 7-в

 

2

175

0,39

2320

АЕК "Київенерго"

644

209

Миропільська, 15-а

відомча

Миропільська, 15-б

 

2

190

0,57

2536

АЕК "Київенерго"

645

210

Миропільська.15-б

відомча

Миропільська, 15-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

646

211

Возз'єднання просп., 4

комунальна

Миру просп., 5

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

647

212

Возз'єднання просп., 6

комунальна

Миру просп., 5

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

648

213

Возз'єднання просп., 8/2

комунальна

Миру просп., 5

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

649

214

Миру просп., 3

комунальна

Миру просп., 5

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

650

215

Миру просп., 5

комунальна

Миру просп., 5

 

2

205

1,09

2752

АЕК "Київенерго"

651

216

Миру просп., 7

комунальна

Миру просп., 5

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

652

217

Чудновського, 2/8

комунальна

Миру просп., 5

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

653

218

Чудновського, 2-а

комунальна

Миру просп., 5

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

654

219

Чудновського, 4

комунальна

Миру просп., 5

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

655

220

Чудновського, 4-а

комунальна

Миру просп., 5

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

656

221

Чудновського, 6

комунальна

Миру просп., 5

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

657

222

Миру просп., 13

комунальна

Миру просп., 9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

658

223

Миру просп., 13-а

комунальна

Миру просп., 9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

659

224

Миру просп., 13-б

комунальна

Миру просп., 9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

660

225

Миру просп., 13-в

комунальна

Миру просп., 9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

661

226

Миру просп., 15

комунальна

Миру просп., 9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

662

227

Миру просп., 9

комунальна

Миру просп., 9

 

2

1230

1,51

15512

АЕК "Київенерго"

663

228

Миру просп., 9-а

комунальна

Миру просп., 9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

664

229

Миру просп., 9-б

комунальна

Миру просп., 9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

665

230

Тампере, 16

комунальна

Миру просп., 9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

666

231

Чудновського, 5

комунальна

Миру просп., 9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

667

232

Новаторів, 2-а

комунальна

Новаторів, 2-а

 

 

20

0,13

308

АЕК "Київенерго"

668

233

Курнатовського, 5-б

комунальна

П. Запорожця, 17

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

669

234

П. Запорожця, 17

комунальна

П. Запорожця, 17

 

2

60

0,29

894

АЕК "Київенерго"

670

235

П. Запорожця, 17-а

комунальна

П. Запорожця, 17-а

 

2

30

0,04

512

АЕК "Київенерго"

671

236

П. Запорожця, 3

комунальна

П. Запорожця, 3

 

 

 

0,19

60

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

672

237

П. Запорожця, 5

комунальна

П. Запорожця, 9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

673

238

П. Запорожця, 7

комунальна

П. Запорожця, 9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

674

239

П. Запорожця, 9

комунальна

П. Запорожця, 9

 

2

135

0,45

1854

АЕК "Київенерго"

675

240

П. Запорожця, 5-а

комунальна

П. Запорожця, 9-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

676

241

П. Запорожця, 7-а

комунальна

П. Запорожця, 9-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

677

242

П. Запорожця, 9-а

комунальна

П. Запорожця, 9-а

 

2

125

0,47

1730

АЕК "Київенерго"

678

243

Перова бульв., 11

комунальна

Перова бульв., 11-б

 

2

160

0,62

2164

АЕК "Київенерго"

679

244

Перова бульв., 11-а

комунальна

Перова бульв., 11-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

680

245

Перова бульв., 11-б

комунальна

Перова бульв., 11-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

681

246

Перова бульв., 11-в

комунальна

Перова бульв., 11-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

682

247

Перова бульв., 15

комунальна

Перова бульв., 15-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

683

248

Перова бульв., 15-а

комунальна

Перова бульв., 15-а

 

2

65

0,54

986

АЕК "Київенерго"

684

249

Перова бульв., 15-б

комунальна

Перова бульв., 15-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

685

250

Перова бульв., 15-в

комунальна

Перова бульв., 15-в

 

2

35

0,26

584

АЕК "Київенерго"

686

251

Перова бульв., 16-а

комунальна

Перова бульв., 16-а

 

2

55

0,34

832

АЕК "Київенерго"

687

252

Перова бульв., 16-б

комунальна

Перова бульв., 16-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

688

253

Перова бульв., 23

комунальна

Перова бульв., 23

 

2

180

0,26

2382

АЕК "Київенерго"

689

254

Перова бульв., 25

комунальна

Перова бульв., 23

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

690

255

Перова бульв., 23-а

комунальна

Перова бульв., 23-а

 

2

35

0,26

584

АЕК "Київенерго"

691

256

Серова, 30-б

комунальна

Перова бульв., 23-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

692

257

Перова бульв., 22

комунальна

Перова бульв., 24

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

693

258

Перова бульв., 24

комунальна

Перова бульв., 24

 

2

170

0,54

2288

АЕК "Київенерго"

694

259

Перова бульв., 24-а

комунальна

Перова бульв., 24

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

695

260

Перова бульв., 24-б

комунальна

Перова бульв., 24

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

696

261

Перова бульв., 25-а

комунальна

Перова бульв., 25-а

 

2

65

0,28

956

АЕК "Київенерго"

697

262

Перова бульв., 25-б

комунальна

Перова бульв., 25-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

698

263

Перова бульв., 30

комунальна

Перова бульв., 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

699

264

Перова бульв., 30-а

комунальна

Перова бульв., 30-а

 

2

120

0,48

1668

АЕК "Київенерго"

700

265

Перова бульв., 30-б

комунальна

Перова бульв., 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

701

266

Перова бульв., 32

комунальна

Перова бульв., 32

 

2

70

0,17

1008

АЕК "Київенерго"

702

267

Перова бульв., 34/2

комунальна

Перова бульв., 32

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

703

268

Воскресенська, 3

комунальна

Перова бульв., 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

704

269

Перова бульв., 4

комунальна

Перова бульв., 4

 

2

80

0,34

1142

АЕК "Київенерго"

705

270

Микитенка, 3-а

комунальна

Перова бульв., 40

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

706

271

Перова бульв., 40

комунальна

Перова бульв., 40

 

2

110

0,37

1514

АЕК "Київенерго"

707

272

Перова бульв., 40-а

комунальна

Перова бульв., 40-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

708

273

Перова бульв., 40-б

комунальна

Перова бульв., 40-б

 

2

150

0,33

2010

АЕК "Київенерго"

709

274

Кібальчича, 8-а

комунальна

Перова бульв., 42-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

710

275

Перова бульв., 42-б

комунальна

Перова бульв., 42-б

 

2

65

0,30

956

АЕК "Київенерго"

711

276

Воскресенська, 7

комунальна

Перова бульв., 6

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

712

277

Воскресенська, 7-а

комунальна

Перова бульв., 6

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

713

278

Перова бульв., 6

комунальна

Перова бульв., 6

 

2

95

0,46

1358

АЕК "Київенерго"

714

279

Перова бульв., 5

комунальна

Перова бульв., 7-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

715

280

Перова бульв., 5-а

комунальна

Перова бульв., 7-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

716

281

Перова бульв., 7

комунальна

Перова бульв., 7-а

 

2

280

0,25

3622

АЕК "Київенерго"

717

282

Перова бульв., 9

комунальна

Перова бульв., 7-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

718

283

Перова бульв., 9-а

комунальна

Перова бульв., 7-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

719

284

Перова бульв., 10

комунальна

Перова бульв., 8

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

720

285

Перова бульв., 8

комунальна

Перова бульв., 8

 

2

20

0,20

388

АЕК "Київенерго"

721

286

Перова бульв., 9-б

комунальна

Перова бульв., 9-б

 

2

45

0,34

708

АЕК "Київенерго"

722

287

Перова бульв., 9-в

комунальна

Перова бульв., 9-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

723

288

Пожарського, 5

комунальна

Пожарського, 5

 

2

240

0,32

3126

АЕК "Київенерго"

724

289

Пожарського, 7

комунальна

Пожарського, 5

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

725

290

Пожарського, 9

комунальна

Пожарського, 5

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

726

291

Червоногвардійська, 4

відомча

Попудренка, 46/2

 

 

35

 

434

відомчі

727

292

Празька, 18

комунальна

Празька, 20

 

2

110

0,29

1514

АЕК "Київенерго"

728

293

Празька, 20

комунальна

Празька, 20

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

729

294

Празька, 25

комунальна

Празька, 23

 

 

100

 

1240

АЕК "Київенерго"

730

295

Празька, 22

комунальна

Празька, 24

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

731

296

Празька, 26

комунальна

Празька, 24

 

2

50

0,29

770

АЕК "Київенерго"

732

297

Празька, 27

комунальна

Празька, 29/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

733

298

Празька, 29

комунальна

Празька, 29/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

734

299

Празька, 29/1

комунальна

Празька, 29/1

 

2

50

0,62

800

АЕК "Київенерго"

735

300

Празька, 31

комунальна

Празька, 29/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

736

301

Празька, 10

комунальна

Празька, 8

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

737

302

Празька, 6

комунальна

Празька, 8

 

2

85

0,38

1204

АЕК "Київенерго"

738

303

Празька, 8

комунальна

Празька, 8

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

739

304

А.-Атинська, 105/2

комунальна

Рогозівська, 1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

740

305

Волховська, 8

комунальна

Рогозівська, 1

 

 

310

 

3844

відомчі

741

306

Волховська, 10

комунальна

Рогозівська, 1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

742

307

Волховська, 12/14

комунальна

Рогозівська, 1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

743

308

Волховська, 4

комунальна

Рогозівська, 1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

744

309

Волховська, 6

комунальна

Рогозівська, 1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

745

310

Рогозівська, 1

комунальна

Рогозівська, 1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

746

311

Волховська, 5

комунальна

С. Лазо, 10/8

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

747

312

Макаренка, 6

комунальна

С. Лазо, 10/8

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

748

313

С. Лазо, 10/8

комунальна

С. Лазо, 10/8

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

749

314

С. Лазо, 12/7

комунальна

С. Лазо, 10/8

 

2

275

0,50

3590

АЕК "Київенерго"

750

315

С. Лазо, 5а

ЖЕК, ДВРЗ

С. Лазо, 5-а

 

2

35

0,96

644

АЕК "Київенерго"

751

316

С. Лазо, 5-б

ЖЕК, ДВРЗ

С.Лазо, 5-б

 

2

50

0,80

800

АЕК "Київенерго"

752

317

Серафимовича, 13

комунальна

Серафимовича, 13/1

 

2

270

 

3428

АЕК "Київенерго"

753

318

Серафимовича, 13-А

комунальна

Серафимовича, 13/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

754

319

Бучми, 3

комунальна

Серафимовича, 13/2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

755

320

Серафимовича, 13/2

комунальна

Серафимовича, 13/2

 

2

110

 

1444

АЕК "Київенерго"

756

321

Серафимовича, 15

комунальна

Серафимовича, 15/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

757

322

Серафимовича, 15/1

комунальна

Серафимовича, 15/1

 

2

185

 

2374

АЕК "Київенерго"

758

323

Серафимовича, 17/1

ЖБК

Серафимовича, 15/1

 

 

 

 

 

ЖБК

759

324

Серафимовича, 19

комунальна

Серафимовича, 19

 

2

250

 

3180

АЕК "Київенерго"

760

325

Серафимовича, 19-А

комунальна

Серафимовича, 19

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

761

326

Серафимовича, 21

ЖБК

Серафимовича, 19

 

 

 

 

 

ЖБК

762

327

Березняківська, 4

комунальна

Серафимовича, 19/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

763

328

Березняківська, 6

комунальна

Серафимовича, 19/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

764

329

Серафимовича, 17/2

комунальна

Серафимовича, 19/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

765

330

Серафимовича, 19/2

комунальна

Серафимовича, 19/1

 

2

320

 

4048

АЕК "Київенерго"

766

331

Бучми, 4

комунальна

Серафимовича, 9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

767

332

Серафимовича, 9

комунальна

Серафимовича, 9

 

2

110

 

1444

АЕК "Київенерго"

768

333

Сергієнка, 11

комунальна

Сергієнка, 13

 

2

60

0,23

894

АЕК "Київенерго"

769

334

Сергієнка, 13

комунальна

Сергієнка, 13

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

770

335

Сергієнка, 19

комунальна

Сергієнка, 19

 

2

90

0,16

1256

АЕК "Київенерго"

771

336

Сергієнка, 21

комунальна

Сергієнка, 19

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

772

337

Сергієнка, 23

комунальна

Сергієнка, 23

 

2

55

0,22

832

АЕК "Київенерго"

773

338

Сергієнка, 23-а

комунальна

Сергієнка, 23

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

774

339

Сєрова, 28

комунальна

Сєрова, 28

 

2

105

0,35

1452

АЕК "Київенерго"

775

340

Сєрова, 30

комунальна

Сєрова, 28

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

776

341

Сєрова, 30-а

комунальна

Сєрова, 28

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

777

342

Перова бульв., 25-в

комунальна

Сєрова, 34

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

778

343

Сєрова, 34

комунальна

Сєрова, 34

 

2

240

0,47

3156

АЕК "Київенерго"

779

344

Сєрова, 36

комунальна

Сєрова, 34

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

780

345

Стальського, 32

відомча

Стальського, 28-а

 

 

10

 

124

відомчі

781

346

Стальського, 10

комунальна

Стальського, 10

 

2

40

0,23

646

АЕК "Київенерго"

782

347

Стальського, 8

комунальна

Стальського, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

783

348

Стальського, 14

комунальна

Стальського, 16

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

784

349

Стальського, 16

комунальна

Стальського, 16

 

2

155

0,36

2072

АЕК "Київенерго"

785

350

Стальського, 18

комунальна

Стальського, 16

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

786

351

Стальського, 14-б

комунальна

Стальського, 16-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

787

352

Стальського, 16-а

комунальна

Стальського, 16-а

 

2

150

0,51

2040

АЕК "Київенерго"

788

353

Стальського, 18-а

комунальна

Стальського, 16-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

789

354

Стальського, 4

комунальна

Стальського, 4

 

2

60

0,35

894

АЕК "Київенерго"

790

355

Стальського, 6

комунальна

Стальського, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

791

356

Возз'єднання просп., 22/1

комунальна

Тампере, 1/22

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

792

357

Возз'єднання просп., 24

комунальна

Тампере, 1/22

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

793

358

Возз'єднання просп., 26/2

комунальна

Тампере, 1/22

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

794

359

Тампере, 1/22

комунальна

Тампере, 1/22

 

2

935

1,35

11854

АЕК "Київенерго"

795

360

Тампере, 3

комунальна

Тампере, 1/22

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

796

361

Тампере, 5-а

комунальна

Тампере, 1/22

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

797

362

Тампере, 7

комунальна

Тампере, 1/22

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

798

363

Шліхтера, 10

комунальна

Тампере, 1/22

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

799

364

Шліхтера, 2/26

комунальна

Тампере, 1/22

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

800

365

Шліхтера, 4

комунальна

Тампере, 1/22

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

801

366

Шліхтера, 6

комунальна

Тампере, 1/22

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

802

367

Шліхтера, 6-а

комунальна

Тампере, 1/22

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

803

368

Шліхтера, 8

комунальна

Тампере, 1/22

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

804

369

Тампере, 11

комунальна

Тампере, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

805

370

Тампере, 13-а

комунальна

Тампере, 13-б

 

2

990

1,23

12536

АЕК "Київенерго"

806

371

Тампере, 15

комунальна

Тампере, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

807

372

Тампере, 17/2

комунальна

Тампере, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

808

373

Шліхтера, 12

комунальна

Тампере, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

809

374

Шліхтера, 14

комунальна

Тампере, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

810

375

Шліхтера, 14-а

комунальна

Тампере, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

811

376

Шліхтера, 16

комунальна

Тампере, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

812

377

Шліхтера, 18/2

комунальна

Тампере, 13-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

813

378

Тичини просп., 3

комунальна

Тичини просп., 3

 

 

195

 

2418

АЕК "Київенерго"

814

379

Тичини просп., 3-А

ЖБК

Тичини просп., 3

 

 

 

 

 

ЖБК

815

380

Тичини просп., 5/1

комунальна

Тичини просп., 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

816

381

Тичини просп., 5

комунальна

Тичини просп., 5

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

817

382

Тичини просп., 5-А

ЖБК

Тичини просп., 5

 

 

175

 

2170

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - ЖБК

818

383

Тичини просп., 9

комунальна

Тичини просп., 5

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

819

384

Тичини просп., 9-б

ЖБК

Тичини просп., 5

 

 

 

 

 

ЖБК

820

385

Березнева, 7

комунальна

Харківське шосе, 18/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

821

386

Харківське шосе, 12

комунальна

Харківське шосе, 18/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

822

387

Харківське шосе, 14

комунальна

Харківське шосе, 18/1

 

2

615

 

7706

АЕК "Київенерго"

823

388

Харківське шосе, 16

комунальна

Харківське шосе, 18/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

824

389

Харківське шосе, 18

комунальна

Харківське шосе, 18/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

825

390

Я. Гашека, 10

комунальна

Харківське шосе, 18/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

826

391

Харківське шосе, 4/1

ЖБК

Харківське шосе, 8/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

827

392

Харківське шосе, 6

комунальна

Харківське шосе, 8/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

828

393

Харківське шосе, 8

комунальна

Харківське шосе, 8/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

829

394

Харківське шосе, 8/1

комунальна

Харківське шосе, 8/1

 

2

670

 

8388

АЕК "Київенерго"

830

395

Я. Гашека, 9

ЖБК

Харківське шосе, 8/1

 

 

 

 

 

ЖБК

831

396

Харківське шосе, 13

комунальна

Харківське шосе, 11

 

2

65

 

886

АЕК "Київенерго"

832

397

Астраханська, 3

комунальна

Хорольська, 8/4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

833

398

Двинська, 4

комунальна

Хорольська, 8/4

 

2

180

0,73

2412

АЕК "Київенерго"

834

399

Хорольська, 8/4

комунальна

Хорольська, 8/4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

835

400

Червоногвардійська, 6

відомча

Червоногвардійська, 8/29

 

 

15

 

186

АЕК "Київенерго"

836

401

Червоноткацька, 16

комунальна

Червоноткацька, 16-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

837

402

Червоноткацька, 16-а

комунальна

Червоноткацька, 16-а

 

2

80

0,29

1142

АЕК "Київенерго"

838

403

Червоноткацька, 18

комунальна

Червоноткацька, 18-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

839

404

Червоноткацька, 18-а

комунальна

Червоноткацька, 18-а

 

2

80

0,30

1142

АЕК "Київенерго"

840

405

Верховної Ради бульв., 25

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

841

406

Верховної Ради бульв., 25-А

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

842

407

Верховної Ради бульв., 27

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

843

408

Верховної Ради бульв., 27-А

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

844

409

Верховної Ради бульв., 27-Б

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

845

410

Верховної Ради бульв., 29

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

846

411

Верховної Ради бульв., 29-А

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

847

412

Мініна, 1

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

848

413

Мініна, 3

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

849

414

Пожарського, 2

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

850

415

Пожарського, 6

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

851

416

Червоноткацька, 20

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

852

417

Червоноткацька, 20-а

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

853

418

Червоноткацька, 22

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

854

419

Червоноткацька, 22-а

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

2

1695

0,24

21168

АЕК "Київенерго"

855

420

Червоноткацька, 22-б

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

856

421

Червоноткацька, 24

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

857

422

Червоноткацька, 24-а

комунальна

Червоноткацька, 22-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

858

423

Мініна, 6

відомча

Червоноткацька, 26

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

859

424

Мініна, 8

відомча

Червоноткацька, 27

 

 

165

 

2046

АЕК "Київенерго"

860

425

Червоноткацька, 26

відомча

Червоноткацька, 28

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

861

426

Лебедєва, 7

відомча

Червоноткацька, 30

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

862

427

Лебедєва, 5

відомча

Червоноткацька, 30

 

 

165

 

2046

АЕК "Київенерго"

863

428

Червоноткацька, 30

відомча

Червоноткацька, 30

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

864

429

Миру просп. 8

комунальна

Чудновського, 7

 

2

85

0,53

1234

АЕК "Київенерго"

865

430

Шалетт, 7

комунальна

Шалетт, 5

 

 

80

0,13

1052

АЕК "Київенерго"

866

431

Каунаська, 10

комунальна

Я. Гашека, 6

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

867

432

Каунаська, 10/1

комунальна

Я. Гашека, 6

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

868

433

Каунаська, 8/2

комунальна

Я. Гашека, 6

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

869

434

Каунаська, 8/2

комунальна

Я. Гашека, 6

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

870

435

Я. Гашека, 4

комунальна

Я. Гашека, 6

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

871

436

Я. Гашека, 6

комунальна

Я. Гашека, 6

 

2

260

 

3304

АЕК "Київенерго"

872

437

Празька, 4

комунальна

Я. Гашека, 17/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

873

438

Харківське шосе, 1

комунальна

Я. Гашека, 17/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

874

439

Харківське шосе, 3

комунальна

Я. Гашека, 17/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

875

440

Харківське шосе, 5

комунальна

Я. Гашека, 17/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

876

441

Харківське шосе, 5/1

комунальна

Я. Гашека, 17/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

877

442

Харківське шосе, 5/2

комунальна

Я. Гашека, 17/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

878

443

Харківське шосе, 7/13

комунальна

Я. Гашека, 17/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

879

444

Я. Гашека, 17/1

комунальна

Я. Гашека, 17/1

 

2

710

0,46

8984

АЕК "Київенерго"

880

445

Я. Гашека, 17/2

комунальна

Я. Гашека, 17/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

Всього по Дніпровському району:

Загальна кількість будівель, шт.

445

Довжина пошкоджених зовнішніх мереж теплопостачання у 4-трубному вимірі, м

28090

Кількість циркуляційних насосів, що необхідно встановити, шт.

218

Кількість теплообмінників ГВП, що необхідно встановити, шт.

94

Укрупнена вартість відновлення гарячого водопостачання, тис. грн.

365836

Кіль-
кість будин-
ків

N
п/п

Адреса житлового будинку

Форма власності житлового будинку

Адреса теплопункту

Стан внутрішньо-
будинкових мереж

Не працюють (відсутні) циркуля-
ційні насоси,
шт.

Пошкоджені зовнішні мережі тепло-
постачання у 4-трубному вимірі,
м

Необхідна заміна тепло-
обмінника ГВП з тепловим наванта-
женням,
Гкал

Укрупнена вартість відновлення циркуляції гарячого водо-
постачання,
тис. грн.

Форма власності теплопункту (ТП) та теплових мереж (т/м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5. Оболонський район

881

1

Попова, 15

ЖБК

Автозаводська, 5-А

 

 

35

1,99

614

АЕК "Київенерго"

882

2

Попова, 17

ЖБК

Автозаводська, 5-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

883

3

Богатирська, 10

комунальна

Богатирська, 16

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

884

4

Богатирська, 8

комунальна

Богатирська, 16

 

 

90

1,97

1296

АЕК "Київенерго"

885

5

Вишгородська, 40/14

ЖБК

Вишгородська, 38

 

 

50

 

620

АЕК "Київенерго"

886

6

Вишгородська, 48-б

ЖБК

Вишгородська, 46-в

 

 

35

 

434

АЕК "Київенерго"

887

7

Вишгородська, 10

комунальна

Вишгородська.10

 

 

70

 

868

АЕК "Київенерго"

888

8

Героїв Дніпра, 45

комунальна

Героїв Дніпра, 43

 

 

50

1,75

800

АЕК "Київенерго"

889

9

Героїв Дніпра, 19

комунальна

Героїв Дніпра, 19

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

890

10

Героїв Дніпра, 23

ЖБК

Героїв Дніпра, 19

 

 

260

2,66

3444

АЕК "Київенерго"

891

11

Героїв Дніпра, 25

комунальна

Героїв Дніпра, 19

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

892

12

Героїв Дніпра, 27

комунальна

Героїв Дніпра, 19

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

893

13

Героїв Дніпра, 16-Б

комунальна

Героїв Дніпра, 20-А

 

2

10

2,11

384

АЕК "Київенерго"

894

14

Героїв Дніпра, 22-А

комунальна

Героїв Дніпра, 26

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

895

15

Оболонський, 37А

комунальна

Героїв Дніпра, 26

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

896

16

Оболонський, 43

комунальна

Героїв Дніпра, 26

 

2

240

2,34

3236

АЕК "Київенерго"

897

17

Героїв Дніпра, 32

комунальна

Героїв Дніпра, 32-А

 

 

150

2,29

2040

АЕК "Київенерго"

898

18

Героїв Дніпра, 32-А

комунальна

Героїв Дніпра, 32-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

899

19

Героїв Дніпра, 32-Б

комунальна

Героїв Дніпра, 32-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

900

20

Героїв Дніпра, 34-А

ОСББ

Героїв Дніпра, 32-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

901

21

Героїв Дніпра, 34-Б

комунальна

Героїв Дніпра, 32-А

 

 

 

 

 

ЖБК

902

22

Героїв Дніпра, 36

комунальна

Героїв Дніпра, 32-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

903

23

Героїв Дніпра, 36-А

комунальна

Героїв Дніпра, 32-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

904

24

Героїв Дніпра, 36-Б

комунальна

Героїв Дніпра, 36-Б

 

2

260

2,36

3484

АЕК "Київенерго"

905

25

Героїв Дніпра, 38-Б

комунальна

Героїв Дніпра, 36-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

906

26

Героїв Дніпра, 38-В

комунальна

Героїв Дніпра, 36-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

907

27

Героїв Дніпра, 38-Г

комунальна

Героїв Дніпра, 36-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

908

28

Героїв Дніпра, 38-Д

комунальна

Героїв Дніпра, 36-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

909

29

Героїв Сталінграда, 51

комунальна

Героїв Дніпра, 40-А

 

 

55

2,22

862

АЕК "Київенерго"

910

30

Героїв Сталінграда, 53

ЖБК

Героїв Дніпра, 40-А

 

 

 

 

 

ЖБК

911

31

Героїв Дніпра, 47

комунальна

Героїв Дніпра, 43

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

912

32

Героїв Дніпра, 61

комунальна

Героїв Дніпра, 57

 

 

40

1,83

676

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

913

33

Героїв Дніпра, 15

комунальна

Героїв Дніпра, 7

 

 

90

2,40

1296

АЕК "Київенерго"

914

34

Героїв Сталінграда, 27-А

комунальна

Героїв Сталінграда, 27-А

 

 

60

1,99

924

АЕК "Київенерго"

915

35

Малиновського, 27/23

ЖБК

Героїв Сталінграда, 25-А

 

 

 

 

 

ЖБК

916

36

Малиновського, 27-Б

комунальна

Героїв Сталінграда, 25-А

 

2

40

1,75

756

АЕК "Київенерго"

917

37

Героїв Сталінграда, 30

комунальна

Героїв Сталінграда, 26

 

 

265

2,32

3466

АЕК "Київенерго"

918

38

Героїв Сталінграда, 32

комунальна

Героїв Сталінграда, 26

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

919

39

Прирічна, 1

ЖБК

Героїв Сталінграда, 26

 

 

 

 

 

ЖБК

920

40

Прирічна, 1-А

ЖБК

Героїв Сталінграда, 26

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

921

41

Героїв Сталінграда, 36

комунальна

Героїв Сталінграда, 36

 

 

120

2,52

1708

АЕК "Київенерго"

922

42

Прирічна, 5

комунальна

Героїв Сталінграда, 36

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

923

43

Героїв Сталінграда, 39-А

комунальна

Героїв Сталінграда, 39-В

 

 

540

1,51

6876

АЕК "Київенерго"

924

44

Героїв Сталінграда, 39-Б

ЖБК

Героїв Сталінграда, 39-В

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

925

45

Героїв Сталінграда, 43

комунальна

Героїв Сталінграда, 39-В

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

926

46

Героїв Сталінграда, 43-Б

ЖБК

Героїв Сталінграда, 39-В

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

927

47

Героїв Сталінграда, 42

комунальна

Героїв Сталінграда, 42-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

928

48

Героїв Сталінграда, 42-А

комунальна

Героїв Сталінграда, 42-Б

 

 

750

3,22

9520

АЕК "Київенерго"

929

49

Героїв Сталінграда, 42-Б

ЖБК

Героїв Сталінграда, 42-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

930

50

Героїв Сталінграда, 42-В

комунальна

Героїв Сталінграда, 42-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

931

51

Прирічна, 17

комунальна

Героїв Сталінграда, 42-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

932

52

Прирічна, 17-В

комунальна

Героїв Сталінграда, 42-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

933

53

Прирічна, 17-Г

комунальна

Героїв Сталінграда, 42-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

934

54

Героїв Дніпра, 62

комунальна

Героїв Сталінграда, 49-Б

 

 

120

1,37

1668

АЕК "Київенерго"

935

55

Героїв Дніпра, 64

комунальна

Героїв Сталінграда, 49-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

936

56

Героїв Сталінграда, 50

комунальна

Героїв Сталінграда, 50

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

937

57

Героїв Сталінграда, 52

комунальна

Героїв Сталінграда, 50

 

 

140

2,92

1956

АЕК "Київенерго"

938

58

Героїв Сталінграда, 54

комунальна

Героїв Сталінграда, 50

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

939

59

Героїв Сталінграда, 63

комунальна

Героїв Сталінграда, 61

 

 

180

2,47

2412

АЕК "Київенерго"

940

60

Героїв Сталінграда, 59-А

комунальна

Героїв Сталінграда, 61

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

941

61

Героїв Сталінграда, 63-А

комунальна

Героїв Сталінграда, 61

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

942

62

Героїв Сталінграда, 11-А

комунальна

Героїв Сталінграда, 9-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

943

63

Героїв Сталінграда, 9

комунальна

Героїв Сталінграда, 9-А

 

2

110

1,77

1624

АЕК "Київенерго"

944

64

Дніпроводська, 11

комунальна

Дніпроводська, 10

 

 

190

 

2356

АЕК "Київенерго"

945

65

Дніпроводська, 13/1

комунальна

Дніпроводська, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

946

66

Л. Гавро, 17-А

ЖБК

Др. Народів, 2-А

 

 

30

2,11

552

АЕК "Київенерго"

947

67

Дубровицька, 10

комунальна

Дубровицька, 10

 

 

40

 

496

АЕК "Київенерго"

948

68

З. Гайдай, 6

комунальна

З. Гайдай, 10-А

 

 

120

2,35

1668

АЕК "Київенерго"

949

69

Богатирська, 2

комунальна

З. Гайдай, 9/8

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

950

70

З. Гайдай, 7-Б

комунальна

З. Гайдай, 9/8

 

2

810

 

10124

АЕК "Київенерго"

951

71

Івашкевича, 10

комунальна

Івашкевича, 10

 

2

180

0,39

2382

АЕК "Київенерго"

952

72

Івашкевича, 12

комунальна

Івашкевича, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

953

73

Івашкевича, 14

комунальна

Івашкевича, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

954

74

Мукачівська, 9

комунальна

Івашкевича, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

955

75

Вишгородська, 30

комунальна

Івашкевича, 3

 

 

50

1,14

750

АЕК "Київенерго"

956

76

Вишгородська, 32/2

комунальна

Івашкевича, 3

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

957

77

Л. Гавро, 18

комунальна

Л. Гавро, 18-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

958

78

М. Залки, 1/12

комунальна

Л. Гавро, 18-а

 

 

80

2,12

1172

АЕК "Київенерго"

959

79

Л. Гавро, 22-Б

комунальна

Л. Гавро, 24-Б

 

2

20

1,19

458

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

960

80

Л. Гавро, 3

ЖБК

Л. Гавро, 3

 

2

30

1,87

632

АЕК "Київенерго"

961

81

Л. Гавро, 2

комунальна

Л. Гавро, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

962

82

Л. Гавро, 2-А

комунальна

Л. Гавро, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

963

83

Л. Гавро, 2-Б

ЖБК

Л. Гавро, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

964

84

Л. Гавро, 4

комунальна

Л. Гавро, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

965

85

Л. Гавро, 4-А

комунальна

Л. Гавро, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

966

86

Л. Гавро, 8

комунальна

Л. Гавро, 4

 

 

220

2,39

2908

АЕК "Київенерго"

967

87

Л. Гавро, 7

ЖБК

Л. Гавро, 9

 

2

275

2,50

3670

АЕК "Київенерго"

968

88

Л. Гавро, 9

ЖБК

Л. Гавро, 9

 

 

 

 

 

ЖБК

969

89

Л. Гавро, 9-А

ЖБК

Л. Гавро, 9

 

 

 

 

 

ЖБК

970

90

М. Залки, 10-Б

комунальна

М. Залки, 10-В

 

2

10

1,18

334

АЕК "Київенерго"

971

91

М. Залки, 10-В

комунальна

М. Залки, 10-В

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

972

92

М. Залки, 2/12 (II ввід)

комунальна

М. Залки, 2/12

 

2

20

1,05

458

АЕК "Київенерго"

973

93

М. Залки, 4

комунальна

М. Залки, 4-А

 

2

80

1,92

1252

АЕК "Київенерго"

974

94

М. Залки, 4-А

комунальна

М. Залки, 4-А

 

 

 

 

 

комунальна

975

95

М. Залки, 4-Б

комунальна

М. Залки, 4-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

976

96

М. Залки, 6-Б

ЖБК

М. Залки, 4-А

 

 

 

 

 

ЖБК

977

97

Героїв Сталінграда, 7

комунальна

М. Залки, 5-А

 

 

80

1,89

1172

АЕК "Київенерго"

978

98

Др. Народів, 5

комунальна

Малиновського, 25

 

 

400

2,00

5140

АЕК "Київенерго"

979

99

Малиновського, 25-Г

ЖБК

Малиновського, 25

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

980

100

Малиновського, 7

комунальна

Малиновського, 3-А

 

 

75

 

930

АЕК "Київенерго"

981

101

Малиновського, 7-А

комунальна

Малиновського, 3-Б

 

 

100

 

1240

АЕК "Київенерго"

982

102

Міська, 2

Комунальна

Міська, 2

 

 

26

 

322

АЕК "Київенерго"

983

103

Оболонський просп., 14-а

комунальна

Оболонський просп., 14-В

 

 

320

1,62

4148

АЕК "Київенерго"

984

104

Оболонський просп., 14-б

комунальна

Оболонський просп., 14-В

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

985

105

Оболонський просп., 14-в

комунальна

Оболонський просп., 14-В

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

986

106

Оболонський просп., 15

комунальна

Оболонський просп., 15

 

 

75

 

930

ЖБК

987

107

Оболонський просп., 15-А

комунальна

Оболонський просп., 15

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

988

108

Оболонський просп., 18-А

комунальна

Оболонський просп., 16-Е

 

 

320

1,99

4148

АЕК "Київенерго"

989

109

Оболонський просп., 22-Б

комунальна

Оболонський просп., 22-А

 

2

130

0,69

1792

АЕК "Київенерго"

990

110

вул. З. Гайдай, 2

комунальна

Оболонський просп., 23-А

 

 

85

 

1054

АЕК "Київенерго"

991

111

Оболонський просп., 31

комунальна

Оболонський просп., 33-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

992

112

Оболонський просп., 33

комунальна

Оболонський просп., 33-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

993

113

Оболонський просп., 33-А

комунальна

Оболонський просп., 33-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

994

114

Оболонський просп., 37

комунальна

Оболонський просп., 33А

 

2

400

1,94

5220

АЕК "Київенерго"

995

115

Оболонський просп., 37-В

комунальна

Оболонський просп., 33-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

996

116

Оболонський просп., 39

комунальна

Оболонський просп., 33-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

997

117

Оболонський просп., 30

комунальна

Оболонський просп., 34-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

998

118

Оболонський просп., 34

комунальна

Оболонський просп., 34-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

999

119

Оболонський просп., 34/ 1

комунальна

Оболонський просп., 34-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1000

120

Оболонський просп., 34-А

комунальна

Оболонський просп., 34-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1001

121

Оболонський просп., 34-В

комунальна

Оболонський просп., 34-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1002

122

Оболонський просп., 34-Г

комунальна

Оболонський просп., 34А

 

 

220

2,84

2948

АЕК "Київенерго"

1003

123

Героїв Дніпра, 30

ЖБК

Оболонський просп., 36-А

 

 

180

2,52

2452

АЕК "Київенерго"

1004

124

Оболонський просп., 40

комунальна

Оболонський просп., 36-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1005

125

Оболонський просп., 40-А

комунальна

Оболонський просп., 36-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1006

126

Малиновського, 13

комунальна

Оболонський просп., 5-А

 

 

170

1,88

2288

АЕК "Київенерго"

1007

127

Малиновського, 13-Б

комунальна

Оболонський просп., 5-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1008

128

Оболонський просп., 7

комунальна

Оболонський просп., 7-б

 

2

290

1,61

3856

АЕК "Київенерго"

1009

129

Оболонський просп., 7-Б

комунальна

Оболонський просп., 7-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1010

130

Оболонський просп., 7-В

комунальна

Оболонський просп., 7-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1011

131

Оболонський просп., 7-Г

комунальна

Оболонський просп., 7-б

 

 

 

 

 

комунальна

1012

132

Героїв Дніпра, 35

комунальна

Озерна, 18

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1013

133

Озерна, 14

комунальна

Озерна, 18

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1014

134

Озерна, 14

комунальна

Озерна, 18

 

2

250

2,23

3360

АЕК "Київенерго"

1015

135

Озерна, 16

комунальна

Озерна, 18

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1016

136

Озерна, 16

комунальна

Озерна, 18

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1017

137

Озерна, 18

комунальна

Озерна, 18

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1018

138

Озерна, 20

комунальна

Озерна, 18

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1019

139

Озерна, 20

комунальна

Озерна, 18

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1020

140

Озерна, 22

комунальна

Озерна, 26

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1021

141

Озерна, 30/51

комунальна

Озерна, 26

 

 

240

2,38

3156

АЕК "Київенерго"

1022

142

Північна, 10

комунальна

Північна, 16

 

 

90

2,28

1296

АЕК "Київенерго"

1023

143

Північна, 2-Б

комунальна

Північна, 2

 

2

55

1,80

942

АЕК "Київенерго"

1024

144

Північна, 2-Г

комунальна

Північна, 2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1025

145

Північна, 2-Д

від. ГУ МВД

Північна, 2

 

 

 

 

 

від. ГУ МВД

1026

146

Північна, 50

комунальна

Північна, 54-Б

 

 

170

 

2108

АЕК "Київенерго"

1027

147

Північна, 54

комунальна

Північна, 54-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1028

148

Петра Панча, 2

комунальна

Полярна, 6-А

 

 

30

4,35

732

АЕК "Київенерго"

1029

149

Петра Панча, 4

комунальна

Полярна, 6-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1030

150

Петра Панча, 11-А

ЖБК

Полярна, 8-В

 

 

220

3,76

2948

АЕК "Київенерго"

1031

151

Петра Панча, 11-Б

ЖБК

Полярна, 8-В

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1032

152

Агрегатна, 2

комунальна

Попова пров., 5-а

 

 

122

 

1513

АЕК "Київенерго"

1033

153

Попова пров, 5-а

комунальна

Попова пров., 5-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1034

154

Попова, 11

комунальна

Попова, 11

 

 

245

0,38

3108

АЕК "Київенерго"

1035

155

Попова, 6

комунальна

Попова, 8

 

 

85

 

1054

АЕК "Київенерго"

1036

156

Приозерна, 2-Б

комунальна

Приозерна, 2-Б

 

2

240

2,38

3236

АЕК "Київенерго"

1037

157

Приозерна, 4

ЖБК

Приозерна, 2-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1038

158

Приозерна, 4-А

ЖБК

Приозерна, 2-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1039

159

Приозерна, 8

ЖБК

Приозерна, 2-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1040

160

Приозерна, 8-А

комунальна

Приозерна, 2-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1041

161

Прирічна, 19

комунальна

Прирічна, 19

 

 

60

2,20

924

АЕК "Київенерго"

1042

162

Прирічна, 27

комунальна

Прирічна, 27

 

 

150

2,89

2080

АЕК "Київенерго"

1043

163

Івашкевича, 8-А

комунальна

Сокальська, 6

 

2

40

0,45

676

АЕК "Київенерго"

1044

164

Тимошенка, 18

комунальна

Тимошенка, 18

 

2

220

1,56

2988

АЕК "Київенерго"

1045

165

Тимошенка, 1-Г

комунальна

Тимошенка, 1-Е

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1046

166

Тимошенка, 1-Д

комунальна

Тимошенка, 1-Е

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1047

167

Тимошенка, 1-Е

комунальна

Тимошенка, 1-Е

 

 

310

 

3844

АЕК "Київенерго"

1048

168

Малиновського, 1

комунальна

Тимошенка, 2-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1049

169

Тимошенка, 2-А

комунальна

Тимошенка, 2-А

 

 

220

 

2728

АЕК "Київенерго"

1050

170

Тимошенка, 2-Г

комунальна

Тимошенка, 2-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1051

171

Тимошенка, 4-А

комунальна

Тимошенка, 2-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1052

172

Героїв Сталінграда, 39

комунальна

Тимошенка, 33/35

 

 

255

1,34

3342

АЕК "Київенерго"

1053

173

Тимошенка, 4

комунальна

Тимошенка, 6-А

 

 

230

1,67

3032

АЕК "Київенерго"

1054

174

Тимошенка, 11

комунальна

Тимошенка, 7-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1055

175

Тимошенка, 11-А

комунальна

Тимошенка, 7-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1056

176

Тимошенка, 3

комунальна

Тимошенка, 7-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1057

177

Тимошенка, 3-В

комунальна

Тимошенка, 7-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1058

178

Тимошенка, 5

комунальна

Тимошенка, 7-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1059

179

Тимошенка, 7

комунальна

Тимошенка, 7-А

 

 

55

2,68

902

АЕК "Київенерго"

1060

180

Тимошенка, 7-А

комунальна

Тимошенка, 7-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1061

181

Фрунзе, 152

комунальна

Фрунзе, 152

 

 

50

0,34

690

АЕК "Київенерго"

1062

182

Червонофлотська, 10 (ЦТП)

Комунальна

Червонофлотська, 10

 

 

70

 

868

АЕК "Київенерго"

1063

183

Червонофлотська, 12

Комунальна

Червонофлотська, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

Всього по Оболонському району:

Загальна кількість будівель, шт.

183

Довжина пошкоджених зовнішніх мереж теплопостачання у 4-трубному вимірі, м

12193

Кількість циркуляційних насосів, що необхідно встановити, шт.

42

Кількість теплообмінників ГВП, що необхідно встановити, шт.

59

Укрупнена вартість відновлення гарячого водопостачання, тис. грн.

163343

Кіль-
кість будин-
ків

N
п/п

Адреса житлового будинку

Форма власності житлового будинку

Адреса теплопункту

Стан внутрішньо-
будинкових мереж

Не працюють (відсутні) циркуля-
ційні насоси,
шт.

Пошкоджені зовнішні мережі тепло-
постачання у 4-трубному вимірі,
м

Необхідна заміна тепло-
обмінника ГВП з тепловим наванта-
женням,
Гкал

Укрупнена вартість відновлення циркуляції гарячого водо-
постачання,
тис. грн.

Форма власності теплопункту (ТП) та теплових мереж (т/м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6. Печерський район

1064

1

Гусовського, 1

комунальна

Гусовського, 1

 

2

80

0,63

1172

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1065

2

Кловський узвіз, 24

комунальна

Гусовського, 1

 

 

 

 

 

комунальна

1066

3

Різницька, 8

комунальна

Гусовського, 1

 

 

 

 

 

комунальна

1067

4

Дружби Народів, 17-А

комунальна

Дружби Народів, 17/5

 

2

60

0,07

884

АЕК "Київенерго"

1068

5

Дружби Народів, 26/1

комунальна

Дружби Народів, 26/1 (Підвисоцького, 3)

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1069

6

Підвисоцького, 3

комунальна

Дружби Народів, 26/1 (Підвисоцького, 3)

 

2

140

0,27

1886

АЕК "Київенерго"

1070

7

Буслівська, 20

комунальна

Звіринецька, 63 ЦТП к/к

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1071

8

Звіринецька, 61

комунальна

Звіринецька, 63 ЦТП к/к

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1072

9

Звіринецька, 63

комунальна

Звіринецька, 63 ЦТП к/к

 

 

490

 

6076

АЕК "Київенерго"

1073

10

Звіринецька, 65

комунальна

Звіринецька, 63 ЦТП к/к

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1074

11

Звіринецька, 65-а

комунальна

Звіринецька, 63 ЦТП к/к

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1075

12

Правобережна, 3

комунальна

Звіринецька, 63 ЦТП к/к

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1076

13

Правобережна, 6

відомчий

Звіринецька, 63 ЦТП к/к

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1077

14

Соловцова, 3

комунальна

Звіринецька, 63 ЦТП к/к

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1078

15

Лихачова, 3

комунальна

І. Кудрі, 38-Б

 

2

225

 

2870

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - АЕК "Київенерго", комунальні

1079

16

Лихачова, 5

комунальна

І. Кудрі, 38-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1080

17

Лихачова, 7

комунальна

І. Кудрі, 38-Б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1081

18

Кіквідзе, 13

комунальна

Кіквідзе, 13

 

 

90

 

1116

ТП - комунальні,
т/м - АЕК "Київенерго"

1082

19

Кіквідзе, 13-А

комунальна

Кіквідзе, 13

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1083

20

Кіквідзе, 23

комунальна

Кіквідзе, 23

 

2

265

0,65

3466

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1084

21

Кіквідзе, 25

комунальна

Кіквідзе, 23

 

 

 

 

 

комунальна

1085

22

Кіквідзе, 27

комунальна

Кіквідзе, 23

 

 

 

 

 

комунальна

1086

23

Кіквідзе, 29

комунальна

Кіквідзе, 23

 

 

 

 

 

комунальна

1087

24

Кіквідзе, 31

комунальна

Кіквідзе, 23

 

 

 

 

 

комунальна

1088

25

Копиленка, 3

комунальна

Копиленка, 3-А

 

2

305

0,41

3962

АЕК "Київенерго"

1089

26

Кутузова пров., 4

комунальна

Копиленка, 3-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1090

27

Кутузова, 2

комунальна

Копиленка, 3-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1091

28

Кутузова, 4

комунальна

Копиленка, 3-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1092

29

Чигоріна, 61

комунальна

Л. Українки, 30-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1093

30

Чигоріна, 61-а

комунальна

Л. Українки, 30-а

 

 

145

 

1798

ТП - комунальні,
т/м - АЕК "Київенерго"

1094

31

Лихачова, 2

комунальна

Лихачова, 6

 

2

240

0,45

3156

АЕК "Київенерго"

1095

32

Лихачова, 4

комунальна

Лихачова, 6

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1096

33

Лихачова, 6

комунальна

Лихачова, 6

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1097

34

Лихачова, 6-а

комунальна

Лихачова, 6

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1098

35

Дружби Народів, 27

комунальна

Лихачова, 8

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1099

36

Ліхачова, 8-Б

комунальна

Лихачова, 8

 

2

230

0,40

3002

АЕК "Київенерго"

1100

37

Н. Данченка, 5

комунальна

Н. Данченка, 5

 

2

100

0,06

1380

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1101

38

Драгомирова, 10-А

комунальна

Підвисоцького, 12-А

 

2

40

0,13

636

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1102

39

Підвисоцького, 18

комунальна

Підвисоцького, 20

 

2

30

0,29

522

АЕК "Київенерго"

1103

40

Рибальська, 10

комунальна

Рибальська, 10

 

2

120

0,25

1638

АЕК "Київенерго"

1104

41

Соловцова, 8

комунальна

Соловцова, 8

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1105

42

Тверський тупик, 10

комунальна

Тверський тупик, 6/8

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1106

43

Тверський тупик, 6/8

комунальна

Тверський тупик, 6/8

 

2

135

0,47

1854

АЕК "Київенерго"

1107

44

Цитадельна, 7

комунальна

Цитадельна, 7-9

 

2

235

0,32

3064

АЕК "Київенерго"

1108

45

Цитадельна, 9

комунальна

Цитадельна, 7-9

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

Всього по Печерському району:

Загальна кількість будівель, шт.

45

Довжина пошкоджених зовнішніх мереж теплопостачання у 4-трубному вимірі, м

2930

Кількість циркуляційних насосів, що необхідно встановити, шт.

28

Кількість теплообмінників ГВП, що необхідно встановити, шт.

13

Укрупнена вартість відновлення гарячого водопостачання, тис. грн.

38482

Кіль-
кість будин-
ків

N
п/п

Адреса житлового будинку

Форма власності житлового будинку

Адреса теплопункту

Стан внутрішньо-
будинкових мереж

Не працюють (відсутні) циркуля-
ційні насоси,
шт.

Пошкоджені зовнішні мережі тепло-
постачання у 4-трубному вимірі,
м

Необхідна заміна тепло-
обмінника ГВП з тепловим наванта-
женням,
Гкал

Укрупнена вартість відновлення циркуляції гарячого водо-
постачання,
тис. грн.

Форма власності теплопункту (ТП) та теплових мереж (т/м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7. Подільський район

1109

1

Вітряні Гори, 3

комунальна

Вітряні Гори, 3

 

 

32

 

397

АЕК "Київенерго"

1110

2

Гречка, 11

ЖБК

Гречка, 11-а

 

 

 

 

 

ЖБК

1111

3

Гречка, 11-а

комунальна

Гречка, 11-а

 

 

140

 

1736

комунальна

1112

4

Гречка, 12-А

комунальна

Гречка, 12

 

2

65

0,27

956

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - ЖБК, комунальні

1113

5

Гречка, 12-В

комунальна

Гречка, 12-Б

 

2

135

 

1754

ТП-ЖБК,
т/м - комунальні

1114

6

Гречка, 12-Г

комунальна

Гречка, 12-Б

 

 

 

 

 

комунальна

1115

7

Гречка, 16

комунальна

Гречка, 18

 

 

 

 

 

комунальна

1116

8

Гречка, 18-А

комунальна

Гречка, 18

 

2

60

0,47

924

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1117

9

Гречка, 18-В

комунальна

Гречка, 18-Б

 

2

135

0,49

1854

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1118

10

Гречка, 18-Г

комунальна

Гречка, 18-Б

 

 

 

 

 

комунальна

1119

11

Гречка, 20-Б

комунальна

Гречка, 20-А

 

2

190

0,40

2536

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1120

12

Гречка, 20-В

комунальна

Гречка, 20-А

 

 

 

 

 

комунальна

1121

13

Гречка, 20-Г

комунальна

Гречка, 20-А

 

 

 

 

 

комунальна

1122

14

Гречка, 22

ЖБК

Гречка, 22

 

 

 

 

 

ЖБК, комунальна

1123

15

Гречка, 24

комунальна

Гречка, 22

 

2

700

2,02

8940

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1124

16

Гречка, 24-А

комунальна

Гречка, 22

 

 

 

 

 

ЖБК, комунальна

1125

17

Гречка, 24-Б

ЖБК

Гречка, 22

 

 

 

 

 

ЖБК, комунальна

1126

18

Гречка, 24-В

комунальна

Гречка, 22

 

 

 

 

 

ЖБК, комунальна

1127

19

Гречка, 26

комунальна

Гречка, 22

 

 

 

 

 

ЖБК, комунальна

1128

20

Гречка, 8-В

комунальна

Гречка, 8-Б

 

2

135

0,37

1824

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1129

21

Гречка, 8-Г

комунальна

Гречка, 8-Б

 

 

 

 

 

комунальна

1130

22

Западинська, 3-а

комунальна

Западинська, 3-а

 

 

65

 

806

АЕК "Київенерго"

1131

23

Западинська, 3-б

комунальна

Западинська, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1132

24

Копилівська, 10-а

комунальна

Копилівська, 12

 

 

 

 

 

комунальна

1133

25

Копилівська, 10-б

комунальна

Копилівська, 12

 

 

 

 

 

комунальна

1134

26

Копилівська, 12-а

комунальна

Копилівська, 12

 

2

365

0,63

4706

комунальна

1135

27

Копилівська, 12-б

комунальна

Копилівська, 12

 

 

 

 

 

комунальна

1136

28

Копилівська, 65

комунальна

Копилівська, 65

 

2

30

0,19

512

комунальна

1137

29

Костянтинівська, 51

комунальна

Костянтинівська, 61

 

 

 

 

 

комунальна

1138

30

Костянтинівська, 53

комунальна

Костянтинівська, 61

 

 

 

 

 

комунальна

1139

31

Костянтинівська, 55

комунальна

Костянтинівська, 61

 

 

 

 

 

комунальна

1140

32

Костянтинівська, 57

комунальна

Костянтинівська, 61

 

 

 

 

 

комунальна

1141

33

Костянтинівська, 59/5

комунальна

Костянтинівська, 61

 

 

 

 

 

комунальна

1142

34

Костянтинівська, 59/6

комунальна

Костянтинівська, 61

 

 

 

 

 

комунальна

1143

35

Костянтинівська, 61

комунальна

Костянтинівська, 61

 

 

700

2,07

8860

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1144

36

Оболонська, 4-А

комунальна

Костянтинівська, 61

 

 

 

 

 

комунальна

1145

37

Оболонська, 6

комунальна

Костянтинівська, 61

 

 

 

 

 

комунальна

1146

38

Оболонська, 7-А

комунальна

Костянтинівська, 61

 

 

 

 

 

комунальна

1147

39

Оболонська, 9-А

комунальна

Костянтинівська, 61

 

 

 

 

 

комунальна

1148

40

Оленівська, 8

комунальна

Костянтинівська, 61

 

 

 

 

 

комунальна

1149

41

Фрунзе, 30/5

комунальна

Костянтинівська, 61

 

 

 

 

 

комунальна

1150

42

Юрківська, 2-6/32

комунальна

Костянтинівська, 61

 

 

 

 

 

комунальна

1151

43

Юрківська, 8/12

комунальна

Костянтинівська, 61

 

 

 

 

 

комунальна

1152

44

Петропавлівська, 12

комунальна

Петропавлівська, 12

 

 

30

 

372

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1153

45

Порика просп., 12

комунальна

Порика просп., 18

 

 

315

0,83

4036

АЕК "Київенерго"

1154

46

Порика просп., 14

комунальна

Порика просп., 18

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1155

47

Порика просп., 16

комунальна

Порика просп., 18

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1156

48

Порика просп., 18

комунальна

Порика просп., 18

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1157

49

Правди просп., 33

ЖБК

Правди просп., 37-а

 

 

 

 

 

ЖБК, комунальна

1158

50

Правди просп., 35

комунальна

Правди просп., 37-а

 

 

150

3,42

2080

ТП - АЕК "Київенерго", т/м - комунальні

1159

51

Правди просп., 62-А

комунальна

Правди просп., 62-Б

 

 

450

1,74

5760

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1160

52

Правди просп., 62-Б

комунальна

Правди просп., 62-Б

 

 

 

 

 

комунальна

1161

53

Свободи, 1/61-А

комунальна

Правди просп., 62-Б

 

 

 

 

 

комунальна

1162

54

Свободи, 36

комунальна

Правди просп., 62-Б

 

 

 

 

 

ЖБК

1163

55

Свободи, 1/60

комунальна

Правди просп., 62-Б

 

 

 

 

 

комунальна

1164

56

Правди просп., 64-Б

комунальна

Правди просп., 64

 

 

62

1,12

899

АЕК "Київенерго"

1165

57

Світлицького, 21

комунальна

Світлицького, 23

 

2

63

0,37

931

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1166

58

Світлицького, 23-А

комунальна

Світлицького, 23

 

 

 

 

 

комунальна

1167

59

Свободи, 24-б

ЖБК

Світлицького, 28-в

 

 

50

1,64

800

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - АЕК "Київенерго", ЖБК

1168

60

Світлицького, 25

комунальна

Свободи просп., 16

 

 

 

 

 

комунальна

1169

61

Світлицького, 27

комунальна

Свободи просп., 16

 

 

 

 

 

комунальна

1170

62

Світлицького, 29/18

комунальна

Свободи просп., 16

 

 

 

 

 

комунальна

1171

63

Свободи просп., 16

комунальна

Свободи просп., 16

 

2

120

0,53

1668

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1172

64

Свободи просп., 2

ЖБК

Свободи просп., 2-В

 

 

 

 

 

ЖБК, комунальна

1173

65

Свободи просп., 2-А

ЖБК

Свободи просп., 2-В

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1174

66

Свободи просп., 2-В

ЖБК

Свободи просп., 2-В

 

 

220

 

2728

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - ЖБК, комунальні

1175

67

Свободи просп., 30

комунальна

Свободи просп., 40

 

 

640

1,50

8116

АЕК "Київенерго"

1176

68

Свободи просп., 30-А

комунальна

Свободи просп., 40

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1177

69

Свободи просп., 30-Б

комунальна

Свободи просп., 40

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1178

70

Свободи просп., 32

комунальна

Свободи просп., 40

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1179

71

Свободи просп., 38

комунальна

Свободи просп., 40

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1180

72

Сирецька, 30/1

комунальна

Сирецька, 30/1

 

 

 

 

 

комунальна

1181

73

Сирецька, 32/34

комунальна

Сирецька, 30/1

 

2

85

 

1134

комунальна

1182

74

Сирецька, 36

відомче

Сирецька, 30/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1183

75

Сирецька, 40

комунальна

Сирецька, 42/44

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1184

76

Сирецька, 42/44

комунальна

Сирецька, 42/44

 

 

85

0,55

1154

ТП - АЕК "Київенерго", т/м - комунальні

1185

77

Почайнинська, 13/9

комунальна

Спаська, 31

 

 

 

 

 

комунальна

1186

78

Почайнинська, 16

комунальна

Спаська, 31

 

2

540

1,14

6906

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1187

79

Почайнинська, 17/25

комунальна

Спаська, 31

 

 

 

 

 

комунальна

1188

80

Почайнинська, 18

комунальна

Спаська, 31

 

 

 

 

 

комунальна

1189

81

Почайнинська, 19

комунальна

Спаська, 31

 

 

 

 

 

комунальна

1190

82

Сковороди, 11

комунальна

Спаська, 31

 

 

 

 

 

комунальна

1191

83

Спаська, 21-23

комунальна

Спаська, 31

 

 

 

 

 

комунальна

1192

84

Спаська, 22

комунальна

Спаська, 31

 

 

 

 

 

комунальна

1193

85

Хорива, 22/28

комунальна

Спаська, 31

 

 

 

 

 

комунальна

1194

86

Хорива, 32

комунальна

Спаська, 31

 

 

 

 

 

комунальна

1195

87

Хорива, 34

комунальна

Спаська, 31

 

 

 

 

 

комунальна

1196

88

Хорива, 40

комунальна

Спаська, 31

 

 

 

 

 

комунальна

1197

89

Гречка, 2

комунальна

Стеценка, 10

 

 

 

 

 

комунальна

1198

90

Гречка, 4

комунальна

Стеценка, 10

 

 

 

 

 

комунальна

1199

91

Гречка, 6

комунальна

Стеценка, 10

 

 

 

 

 

комунальна

1200

92

Стеценка, 10

комунальна

Стеценка, 10

 

2

150

0,33

2010

ТП - АЕК "Київенерго", т/м - комунальні

1201

93

Стеценка, 2

комунальна

Стеценка, 4

 

2

160

0,47

2164

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1202

94

Стеценка, 2-А

комунальна

Стеценка, 4

 

 

 

 

 

комунальна

1203

95

Фрунзе, 89

комунальна

Фрунзе, 89

 

2

20

 

328

комунальна

1204

96

Світлицького, 13

комунальна

Червонопільська, 14/14

 

 

 

 

 

комунальна

1205

97

Червонопільська, 16

комунальна

Червонопільська, 14/14

 

2

130

0,50

1792

ТП - АЕК "Київенерго",
т/м - комунальні

1206

98

Червонопільська, 20/15

комунальна

Червонопільська, 14/14

 

 

 

 

 

комунальна

1207

99

Світлицького, 19

комунальна

Червонопільська, 21

 

 

 

 

 

комунальна

1208

100

Червонопільська, 21

комунальна

Червонопільська, 21

 

2

85

0,37

1204

ТП - АЕК "Київенерго", т/м - комунальні

1209

101

Червонопільська, 23/17

комунальна

Червонопільська, 21

 

 

 

 

 

комунальна

1210

102

Червонопільська, 2-а

комунальна

Червонопільська, 2

 

 

130

 

1612

АЕК "Київенерго"

1211

103

Червонопільська, 2-б

комунальна

Червонопільська, 2

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1212

104

Червонопільська, 6/26

комунальна

Червонопільська, 8

 

 

90

 

1116

АЕК "Київенерго"

1213

105

Іжакевича, 4

комунальна

Червонопільська, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1214

106

Іжакевича, 5/9

комунальна

Червонопільська, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1215

107

Межова, 11/12

комунальна

Червонопільська, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1216

108

Червонопільська, 10

комунальна

Червонопільська, 10

Пошкоджена

 

285

 

3534

АЕК "Київенерго"

1217

109

Червонопільська, 12-а

комунальна

Червонопільська, 10

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1218

110

Іжакевича, 1/24

комунальна

Червонопільська, 8

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1219

111

Червонопільська, 8

ЖБК

Червонопільська, 8

Пошкоджена

 

35

 

434

АЕК "Київенерго"

Всього по Подільському району:

Загальна кількість будівель, шт.

111

Довжина пошкоджених зовнішніх мереж теплопостачання у 4-трубному вимірі, м

6647

Кількість циркуляційних насосів, що необхідно встановити, шт.

36

Кількість теплообмінників ГВП, що необхідно встановити, шт.

23

Укрупнена вартість відновлення гарячого водопостачання, тис. грн.

86583

Кіль-
кість будин-
ків

N
п/п

Адреса житлового будинку

Форма власності житлового будинку

Адреса теплопункту

Стан внутрішньо-
будинкових мереж

Не працюють (відсутні) циркуля-
ційні насоси,
шт.

Пошкоджені зовнішні мережі тепло-
постачання у 4-трубному вимірі,
м

Необхідна заміна тепло-
обмінника ГВП з тепловим наванта-
женням,
Гкал

Укрупнена вартість відновлення циркуляції гарячого водо-
постачання,
тис. грн.

Форма власності теплопункту (ТП) та теплових мереж (т/м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8. Святошинський район

1220

1

Синьоозерна, 6-А

комунальна

Берковецька, 6

 

 

20

 

248

АЕК "Київенерго"

1221

2

Біличанська, 1

комунальна

Біличанська, 1

 

 

120

0,885

1618

АЕК "Київенерго"

1222

3

Біличанська, 3

комунальна

Біличанська, 1

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1223

4

Біличанська, 5

комунальна

Біличанська, 1

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1224

5

Булаховського, 22

комунальна

Булаховського, 32-а

 

 

 

 

 

комунальна

1225

6

Булаховського, 28

комунальна

Булаховського, 32а

 

 

685

2,07

8674

АЕК "Київенерго"

1226

7

Булаховського, 28-б

комунальна

Булаховського, 32-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1227

8

Булаховського, 28-в

комунальна

Булаховського, 32-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1228

9

Булаховського, 28-г

комунальна

Булаховського, 32-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1229

10

Булаховського, 30

комунальна

Булаховського, 32-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1230

11

Булаховського, 30-а

комунальна

Булаховського, 32-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1231

12

Булаховського, 30-б

комунальна

Булаховського, 32-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1232

13

Булаховського, 32

комунальна

Булаховського, 32-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1233

14

Булаховського, 34

комунальна

Булаховського, 36-а

 

2

1010

2,63

12824

АЕК "Київенерго"

1234

15

Булаховського, 34-а

комунальна

Булаховського, 36-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1235

16

Булаховського, 36

комунальна

Булаховського, 36-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1236

17

Булаховського, 38

комунальна

Булаховського, 36-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1237

18

Булаховського, 40

комунальна

Булаховського, 36-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1238

19

Булаховського, 42/43

комунальна

Булаховського, 36-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1239

20

Наумова, 37

комунальна

Булаховського, 36-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1240

21

Наумова, 37-а

комунальна

Булаховського, 36-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1241

22

Наумова, 37-б

комунальна

Булаховського, 36-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1242

23

Наумова, 39

комунальна

Булаховського, 36-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1243

24

Наумова, 41

комунальна

Булаховського, 36-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1244

25

Булгакова, 2

комунальна

Булгакова, 4-а

 

 

566,0

1,16

7148

АЕК "Київенерго"

1245

26

Булгакова, 2-а

комунальна

Булгакова, 4-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1246

27

Булгакова, 4

комунальна

Булгакова, 4-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1247

28

Булгакова, 4-а

комунальна

Булгакова, 4-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1248

29

Булгакова, 6

ЖБК

Булгакова, 4-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1249

30

Булгакова, 6-а

комунальна

Булгакова, 4-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1250

31

Булгакова, 8

комунальна

Булгакова, 4-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1251

32

Булгакова, 8-а

комунальна

Булгакова, 4-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1252

33

В. Кучера, 4

комунальна

В. Кучера, 8

 

2

140

0,66

1916

АЕК "Київенерго"

1253

34

В. Кучера, 6

комунальна

В. Кучера, 8

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1254

35

В. Кучера, 8

комунальна

В. Кучера, 8

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1255

36

Вернадського, 61

комунальна

Вернадського, 69

 

 

135

 

1674

АЕК "Київенерго"

1256

37

Вернадського, 63

комунальна

Вернадського, 69

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1257

38

Вернадського, 65

комунальна

Вернадського, 69

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1258

39

Вернадського, 67

комунальна

Вернадського, 69

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1259

40

Вернадського, 71

комунальна

Вернадського, 71

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1260

41

Вернадського, 71-А

комунальна

Вернадського, 73

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1261

42

Вернадського, 73

комунальна

Вернадського, 73

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1262

43

Вернадського, 75

комунальна

Вернадського, 75

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1263

44

Верховинна, 34

комунальна

Верховинна, 34

 

 

100

0,3

1310

АЕК "Київенерго"

1264

45

Верховинна, 80-А

комунальна

Верховинна, 80-А

 

 

260

 

3224

АЕК "Київенерго"

1265

46

Верховинна, 80-Б

комунальна

Верховинна, 80-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1266

47

Львівська, 51

комунальна

Верховинна, 80-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1267

48

Котельникова, 32/11

комунальна

Верховинна, 85-А

 

 

32

 

397

АЕК "Київенерго"

1268

49

Вітрука, 7-а

комунальна

Вітрука, 7-а

 

 

192,0

 

2381

АЕК "Київенерго"

1269

50

Депутатська, 6

комунальна

Вітрука, 7-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1270

51

Г. Барського, 3 (0,5)

комунальна

Г. Барського, 7

 

 

 

 

 

ЖБК

1271

52

Г. Барського, 7

комунальна

Г. Барського, 7

 

 

320

2,17

4148

АЕК "Київенерго"

1272

53

Г. Барського, 7-а

комунальна

Г. Барського, 7

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1273

54

Симиренка, 14/9

комунальна

Г. Барського, 7

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1274

55

Героїв Космосу, 1

комунальна

Героїв Космосу, 1-в

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1275

56

Героїв Космосу, 1-а

комунальна

Героїв Космосу, 1-в

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1276

57

Героїв Космосу, 1-б

комунальна

Героїв Космосу, 1-в

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1277

58

Героїв Космосу, 1-в

комунальна

Героїв Космосу, 1-в

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1278

59

Г. Юри, 11

комунальна

Героїв Космосу, 1-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1279

60

Г. Юри, 11-а

комунальна

Героїв Космосу, 1-в

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1280

61

Г. Юри, 15

комунальна

Героїв Космосу, 1-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1281

62

Г. Юри, 9-а

комунальна

Героїв Космосу, 1-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1282

63

Г. Юри, 9-б

комунальна

Героїв Космосу, 1-в

Пошкоджена

 

380

2,42

4892

АЕК "Київенерго"

1283

64

Л. Курбаса просп., 2/13

комунальна

Героїв Космосу, 1-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1284

65

Л. Курбаса просп.,4

комунальна

Героїв Космосу, 1-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1285

66

Г. Юри, 9

комунальна

Героїв Космосу, 1-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1286

67

Героїв Космосу, 5

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1287

68

Героїв космосу, 5-а

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1288

69

Героїв Космосу, 7

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1289

70

Героїв Космосу, 7-а

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1290

71

Г. Юри, 1/11

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1291

72

Г. Юри, 3

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

 

2

1375

 

17130

АЕК "Київенерго"

1292

73

Г. Юри, 5

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1293

74

Г. Юри, 7-а

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1294

75

Г. Юри, 7-б

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1295

76

Г. Юри, 7-в

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1296

77

Рикова, 1

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1297

78

Рикова, 1/23

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1298

79

Рикова, 3

комунальна

Героїв Космосу, 7а-

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1299

80

Рикова, 5

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1300

81

Рикова, 7

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1301

82

Рикова, 9

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1302

83

Г. Юри, 3-а

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1303

84

Г. Юри, 4

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1304

85

Г. Юри, 6а-

комунальна

Героїв Космосу, 7-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1305

86

В. Кучера, 10

комунальна

Г. Потапова, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1306

87

Г. Потапова, 10

комунальна

Г. Потапова, 4

 

 

340

1,77

4396

АЕК "Київенерго"

1307

88

Г. Потапова, 10-а

комунальна

Г. Потапова, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1308

89

Г. Потапова, 8

комунальна

Г. Потапова, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1309

90

Картвелішвілі, 9

комунальна

Г. Потапова, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1310

91

Потапова, 6

комунальна

Г. Потапова, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1311

92

Г. Юри, 10

комунальна

Г. Юри, 18-б

 

2

490

 

6156

АЕК "Київенерго"

1312

93

Г. Юри, 12

комунальна

Г. Юри, 18-б

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1313

94

Г. Юри, 14

комунальна

Г. Юри, 18-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1314

95

Г. Юри, 14-а

комунальна

Г. Юри, 18-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1315

96

Г. Юри, 14-в

ЖБК

Г. Юри, 18-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1316

97

Г. Юри, 16

комунальна

Г. Юри, 18-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1317

98

Г. Юри, 18

комунальна

Г. Юри, 18-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1318

99

Г. Юри, 18-а

ЖБК

Г. Юри, 18-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1319

100

Г. Юри, 2/12

комунальна

Г. Юри, 4

 

 

435

1,60

5574

АЕК "Київенерго"

1320

101

Г. Юри, 4

комунальна

Г. Юри, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1321

102

Г. Юри, 6

комунальна

Г. Юри, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1322

103

Г. Юри, 6-а

комунальна

Г. Юри, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1323

104

Г. Юри, 8

комунальна

Г. Юри, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1324

105

Коласа Якуба вул., 12

комунальна

Г. Юри, 4

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1325

106

Коласа Якуба вул., 8-в

комунальна

Г. Юри, 4

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1326

107

Г. Юри, 10-А

комунальна

Г. Юри, 18-б

 

 

20

2,16

428

АЕК "Київенерго"

1327

108

Депутатська вул., 5

комунальна

Депутатська вул., 3

 

 

18

 

223

АЕК "Київенерго"

1328

109

Доброхотова, 11

комунальна

Доброхотова, 11

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1329

110

Доброхотова, 11-а

комунальна

Доброхотова, 11

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1330

111

Семашка, 17

комунальна

Доброхотова, 11

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1331

112

Доброхотова, 10

комунальна

Доброхотова, 12

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1332

113

Доброхотова, 12

комунальна

Доброхотова, 12

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1333

114

Доброхотова, 14

комунальна

Доброхотова, 14

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1334

115

Доброхотова, 2

комунальна

Доброхотова, 4-А

 

 

95

0,768

1278

АЕК "Київенерго"

1335

116

Доброхотова, 4

комунальна

Доброхотова, 4-А

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1336

117

Доброхотова, 6

комунальна

Доброхотова, 8

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1337

118

Доброхотова, 8

комунальна

Доброхотова, 8

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1338

119

Доброхотова, 9

комунальна

Доброхотова, 9

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1339

120

Жмеринська, 4

комунальна

Жмеринська, 6-а

 

 

80,0

 

992

АЕК "Київенерго"

1340

121

Жмеринська, 6

комунальна

Жмеринська, 6-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1341

122

Жмеринська, 16

комунальна

Жмеринська, 16

Пошкоджена

2

130

1,46

1872

АЕК "Київенерго"

1342

123

Жмеринська, 18

комунальна

Жмеринська, 16

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1343

124

Жмеринська, 22

комунальна

Жмеринська, 16

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1344

125

Зодчих, 66

комунальна

Жмеринська, 16

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1345

126

Жмеринська, 24

комунальна

Жмеринська, 24

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1346

127

Жмеринська, 28

комунальна

Жмеринська, 24

Пошкоджена

2

210

1,18

2814

АЕК "Київенерго"

1347

128

Жмеринська, 36

відомче

Жмеринська, 36

 

 

120

 

1488

АЕК "Київенерго"

1348

129

Жолудєва, 1

комунальна

Жолудєва, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1349

130

Жолудєва, 1-а

комунальна

Жолудєва, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1350

131

Жолудєва, 1-б

відомче

Жолудєва, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1351

132

Жолудєва, 1-в

комунальна

Жолудєва, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1352

133

Жолудєва, 1-г

комунальна

Жолудєва, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1353

134

Жолудєва, 1-д

комунальна

Жолудєва, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1354

135

Жолудєва, 3

комунальна

Жолудєва, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1355

136

Жолудєва, 3-а

комунальна

Жолудєва, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1356

137

Жолудєва, 5

комунальна

Жолудєва, 3-а

 

 

695

1,40

8798

АЕК "Київенерго"

1357

138

Жолудєва, 5-а

комунальна

Жолудєва, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1358

139

Жолудєва, 4-б

комунальна

Жолудєва, 4-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1359

140

Жолудєва, 4-г

комунальна

Жолудєва, 4-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1360

141

Корольова просп., 12-л

комунальна

Жолудєва, 4-в

 

 

287

1,80

3739

АЕК "Київенерго"

1361

142

Симиренка, 5

комунальна

Жолудєва, 4-в

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1362

143

Корольова просп. 2/12

комунальна

Жолудєва, 6

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1363

144

Жолудєва, 8

комунальна

Жолудєва, 6-в

 

 

15

1,85

366

АЕК "Київенерго"

1364

145

Жолудєва, 6

комунальна

Жолудєва, 6

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1365

146

Зодчих, 18

ЖБК

Зодчих, 20

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1366

147

Зодчих, 18-а

комунальна

Зодчих, 20

Пошкоджена

 

295

0,89

3788

АЕК "Київенерго"

1367

148

Зодчих, 18-б

ЖБК

Зодчих, 20

 

 

 

 

 

відомче

1368

149

Зодчих, 18-в

ЖБК

Зодчих, 20

 

 

 

 

 

відомче

1369

150

Зодчих, 18-д

ЖБК

Зодчих, 20

 

 

 

 

 

відомче

1370

151

Зодчих, 20

комунальна

Зодчих, 20

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1371

152

Зодчих, 24

комунальна

Зодчих, 24

Пошкоджена

2

189

0,85

2554

АЕК "Київенерго"

1372

153

Зодчих, 26

комунальна

Зодчих, 24

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1373

154

Зодчих, 26-а

комунальна

Зодчих, 24

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1374

155

Зодчих, 26-б

комунальна

Зодчих, 24

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1375

156

Зодчих, 28

комунальна

Зодчих, 24

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1376

157

Зодчих, 28-а

комунальна

Зодчих, 28

 

 

490

0,64

6176

АЕК "Київенерго"

1377

158

Зодчих, 28-б

комунальна

Зодчих, 28

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1378

159

Л.-Вольгемут, 5

комунальна

Зодчих, 28

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1379

160

Л.-Вольгемут, 5-а

комунальна

Зодчих, 28

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1380

161

Зодчих, 32

ЖБК

Зодчих, 32

 

 

70

0,15

928

АЕК "Київенерго"

1381

162

Зодчих, 34

комунальна

Зодчих, 38

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1382

163

Зодчих, 36

комунальна

Зодчих, 38

Пошкоджена

 

193

1,93

2573

АЕК "Київенерго"

1383

164

Зодчих, 38

комунальна

Зодчих, 38

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1384

165

Зодчих, 40

комунальна

Зодчих, 38

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1385

166

Зодчих, 4

комунальна

Зодчих, 4

Пошкоджена

2

97

0,74

1383

АЕК "Київенерго"

1386

167

Зодчих, 6б

комунальна

Зодчих, 4

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1387

168

Зодчих, 44

комунальна

Зодчих, 44

 

 

130

0,60

1712

АЕК "Київенерго"

1388

169

Зодчих, 46

комунальна

Зодчих, 44

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1389

170

Зодчих, 54

комунальна

Зодчих, 54

 

2

360

1,51

4724

АЕК "Київенерго"

1390

171

Зодчих, 56

комунальна

Зодчих, 54

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1391

172

Зодчих, 56-а

відомче

Зодчих, 54

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1392

173

Тулузи вул., 2/58

комунальна

Зодчих, 54

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1393

174

Тулузи вул., 4

комунальна

Зодчих, 54

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1394

175

Зодчих вул., 66

комунальна

Зодчих, 66

 

 

48,0

 

595

АЕК "Київенерго"

1395

176

Зодчих, 68/2

комунальна

Зодчих, 68/2

 

 

86

0,39

1136

АЕК "Київенерго"

1396

177

Зодчих, 6

комунальна

Зодчих, 6-а

Пошкоджена

2

423

1,07

5455

АЕК "Київенерго"

1397

178

Зодчих, 6-а

комунальна

Зодчих, 6-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1398

179

Кольцова, 3-а

комунальна

Зодчих, 6-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1399

180

Кольцова, 3-б

комунальна

Зодчих, 6-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1400

181

Кольцова, 5-а

комунальна

Зодчих, 6-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1401

182

Кольцова, 5-б

комунальна

Зодчих, 6-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1402

183

Кольцова, 5-В

ЖБК

Зодчих, 6-а

 

 

 

 

 

відомче

1403

184

Зодчих, 10

комунальна

Зодчих, 8

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1404

185

Зодчих, 12

комунальна

Зодчих, 8

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1405

186

Зодчих, 14

комунальна

Зодчих, 8

Пошкоджена

 

450

0,81

5710

АЕК "Київенерго"

1406

187

Зодчих, 16

комунальна

Зодчих, 8

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1407

188

Зодчих, 8

АТ"Київхліб"

Зодчих, 8

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1408

189

Ірпінська, 65

комунальна

Ірпінська, 65-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1409

190

Ірпінська, 67

комунальна

Ірпінська, 65-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1410

191

Ірпінська, 69

комунальна

Ірпінська, 65-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1411

192

Ф. Пушиної, 44/50

ЖБК

Ірпінська, 65-а

 

 

380

2,90

4932

АЕК "Київенерго"

1412

193

Чорнобильська, 12

ЖБК

Ірпінська, 65-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1413

194

Чорнобильська, 14

ЖБК

Ірпінська, 65-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1414

195

Чорнобильська, 6

комунальна

Ірпінська, 65-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1415

196

Чорнобильська, 12-а

ЖБК

Ірпінська, 65-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1416

197

Картвелішвілі, 3-а

комунальна

Картвелішвілі, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1417

198

Картвелішвілі, 3-б

комунальна

Картвелішвілі, 3-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1418

199

Картвелішвілі, 3-в

комунальна

Картвелішвілі, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1419

200

Л. Курбаса пр., 5

комунальна/ ЖБК

Картвелішвілі, 3-а

 

 

275

1,19

3540

АЕК "Київенерго"

1420

201

Л. Курбаса пр., 5-а

комунальна

Картвелішвілі, 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1421

202

Г. Потапова, 1/5

комунальна

Картвелішвілі, 5-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1422

203

Г. Потапова, 1-а

комунальна

Картвелішвілі, 5-а

Пошкоджена

 

539,0

1,78

6864

АЕК "Київенерго"

1423

204

Г. Потапова, 1-б

комунальна

Картвелішвілі, 5-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1424

205

Г. Потапова, 1-в

комунальна

Картвелішвілі, 5-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1425

206

Г. Потапова, 1-г

комунальна

Картвелішвілі, 5-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1426

207

Картвелішвілі, 5

комунальна

Картвелішвілі, 5-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1427

208

Картвелішвілі, 5-а

комунальна

Картвелішвілі, 5-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1428

209

Кільцева дорога, 1

ЖБК

Кільцева дорога, 5-а

 

2

382,0

2,69

5037

ЖБК

1429

210

Кільцева дорога, 1-а

комунальна

Кільцева дорога, 5-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1430

211

Кільцева дорога, 1-г

комунальна

Кільцева дорога, 5-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1431

212

Кільцева дорога, 5

комунальна

Кільцева дорога, 5-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1432

213

Кільцева дорога, 5-а

ЖБК

Кільцева дорога, 5-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1433

214

Клавдіївська вул., 36

комунальна

Клавдіївська, 36

 

 

30,0

 

372

АЕК "Київенерго"

1434

215

Коласа Якуба, 14

комунальна

Коласа Якуба, 14-А

Пошкоджена

 

125,0

0,25

1620

АЕК "Київенерго"

1435

216

Коласа Якуба, 17

комунальна

Коласа Якуба, 15-б

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1436

217

Коласа Якуба, 21

комунальна

Коласа Якуба, 15-б

Пошкоджена

 

305

1,44

3962

АЕК "Київенерго"

1437

218

Коласа Якуба, 1-а

комунальна

Коласа Якуба, 1-в

 

 

345

2,42

4458

АЕК "Київенерго"

1438

219

Коласа Якуба, 1-в

комунальна

Коласа Якуба, 1-в

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1439

220

Коласа Якуба, 3/1

комунальна

Коласа Якуба, 1-в

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1440

221

Р. Роллана, 14

комунальна

Коласа Якуба, 1-в

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1441

222

Чаадаєва вул., 3

комунальна

Коласа Якуба, 1-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1442

223

Кіпріанова, 2

ЖБК

Коласа Якуба, 23

 

 

 

 

 

ЖБК

1443

224

Кіпріанова, 4

комунальна

Коласа Якуба, 23

Пошкоджена

 

260

1,35

3404

АЕК "Київенерго"

1444

225

Жмеринська, 32

комунальна

Коласа Якуба, 23-б

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1445

226

Жмеринська, 32-а

ЖБК

Коласа Якуба, 23-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1446

227

Кіпріанова, 6

комунальна

Коласа Якуба, 23-б

Пошкоджена

 

531

1,35

6764

АЕК "Київенерго"

1447

228

Кіпріанова, 6-а

комунальна

Коласа Якуба, 23-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1448

229

Коласа Якуба, 23-а

комунальна

Коласа Якуба, 23-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1449

230

Коласа Якуба, 27-в

комунальна

Коласа Якуба, 23-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1450

231

Коласа Якуба, 23-в

ЖБК

Коласа Якуба, 23-б

 

 

 

 

 

ЖБК

1451

232

Героїв Космосу, 11

комунальна

Коласа Якуба, 29-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1452

233

Героїв Космосу, 13

комунальна

Коласа Якуба, 29-а

 

2

390

1,67

5096

АЕК "Київенерго"

1453

234

Коласа Якуба, 29

комунальна

Коласа Якуба, 29-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1454

235

Коласа Якуба, 4

комунальна

Коласа Якуба, 6-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1455

236

Коласа Якуба, 4-а

комунальна

Коласа Якуба, 6-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1456

237

Коласа Якуба, 4-б

комунальна

Коласа Якуба, 6-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1457

238

Коласа Якуба, 6

комунальна

Коласа Якуба, 6-а

 

 

545

 

6758

АЕК "Київенерго"

1458

239

Коласа Якуба, 6-а

комунальна

Коласа Якуба, 6-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1459

240

Коласа Якуба, 11

комунальна

Коласа Якуба, 7

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1460

241

Коласа Якуба, 5

комунальна

Коласа Якуба, 7

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1461

242

Коласа Якуба, 7

комунальна

Коласа Якуба, 7

 

 

200

1,52

2660

АЕК "Київенерго"

1462

243

Коласа Якуба, 9

комунальна

Коласа Якуба, 7

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1463

244

Кольцова, 18

ЖБК

Кольцова, 20

 

 

80

0,93

1122

АЕК "Київенерго"

1464

245

Кольцова, 20

комунальна

Кольцова, 20

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1465

246

Кольцова, 22

ЖБК

Кольцова, 20

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1466

247

Кольцова, 24

комунальна

Кольцова, 24

 

 

75

0,33

1000

АЕК "Київенерго"

1467

248

Кольцова, 24-а

відомче

Кольцова, 24

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1468

249

Кольцова, 1

комунальна

Кольцова, 1

Пошкоджена

 

19,0

 

236

АЕК "Київенерго"

1469

250

Кольцова, 11

ЖБК

Кольцова, 13-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1470

251

Кольцова, 11-а

ЖБК

Кольцова, 13-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1471

252

Кольцова, 13-а

ЖБК

Кольцова, 13-а

 

2

190

0,54

2536

АЕК "Київенерго"

1472

253

Кольцова, 9

ЖБК

Кольцова, 13-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1473

254

Кольцова, 15

комунальна

Кольцова, 15

Пошкоджена

2

45

0,88

768

АЕК "Київенерго"

1474

255

Кольцова, 15-а

комунальна

Кольцова, 15-а

Пошкоджена

2

25

0,59

490

АЕК "Київенерго"

1475

256

Л.-Вольгемут, 2-а

комунальна

Кольцова, 17-а

Пошкоджена

 

92,0

 

1141

АЕК "Київенерго"

1476

257

Л.-Вольгемут, 4

комунальна

Кольцова, 17-г

Пошкоджена

 

276,0

 

3422

АЕК "Київенерго"

1477

258

Кольцова, 18-а

комунальна

Кольцова, 18

 

2

60

0,22

894

АЕК "Київенерго"

1478

259

Кольцова, 17

комунальна

Кольцова, 19-а

Пошкоджена

 

220

1,45

2908

АЕК "Київенерго"

1479

260

Кольцова, 17-в

комунальна

Кольцова, 19-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1480

261

Кольцова, 17-г

відомче

Кольцова, 19-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1481

262

Кольцова, 19

комунальна

Кольцова, 19-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1482

263

Кольцова, 24

комунальна

Кольцова, 24

 

 

75,0

 

930

АЕК "Київенерго"

1483

264

Кольцова, 3

комунальна

Кольцова, 7

Пошкоджена

 

120

1,24

1668

АЕК "Київенерго"

1484

265

Кольцова, 5

комунальна

Кольцова, 7

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1485

266

Кольцова, 7

комунальна

Кольцова, 7

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1486

267

Корольова, 1/2

комунальна

Корольова, 11/1

 

2

595

1,84

7638

АЕК "Київенерго"

1487

268

Корольова, 11/1

комунальна

Корольова, 11/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1488

269

Корольова, 1-а

комунальна

Корольова, 11/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1489

270

Корольова, 3

ЖБК

Корольова, 11/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1490

271

Корольова, 3-а

комунальна

Корольова, 11/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1491

272

Корольова, 3-б

комунальна

Корольова, 11/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1492

273

Корольова, 5

ЖБК

Корольова, 11/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1493

274

Корольова, 7

комунальна

Корольова, 11/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1494

275

Корольова, 9-а

відомче

Корольова, 11/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1495

276

Корольова вул., 9-б

відомче

Корольова, 11/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1496

277

Сім'ї Сосніних, 2/1

комунальна

Корольова, 11/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1497

278

Сім'ї Сосніних, 2-а

комунальна

Корольова, 11/1

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1498

279

Булгакова вул., 17

комунальна

Корольова просп., 12-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1499

280

Корольова просп., 12

комунальна/ ЖБК

Корольова просп., 12-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1500

281

Корольова просп., 12-а

комунальна

Корольова просп., 12-а

Пошкоджена

 

745

2,14

9418

АЕК "Київенерго"

1501

282

Корольова просп., 12-б

комунальна

Корольова просп., 12-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1502

283

Корольова просп., 12-г

комунальна

Корольова просп., 12-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1503

284

Корольова просп., 14

комунальна/ ЖБК

Корольова просп., 12-а

Пошкоджена

 

 

 

 

комунальна

1504

285

Корольова просп., 18

комунальна

Корольова просп., 12-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1505

286

Булгакова вул., 15

комунальна/ ЖБК

Корольова просп., 12-ж

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1506

287

Булгакова вул., 15-а

комунальна

Корольова просп., 12-ж

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1507

288

Булгакова вул., 5-а

комунальна

Корольова просп., 12-ж

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1508

289

Булгакова вул., 5-б

комунальна

Корольова просп., 12-ж

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1509

290

Булгакова вул., 9

комунальна

Корольова просп., 12-ж

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1510

291

Корольова просп., 12-ж

комунальна

Корольова просп., 12-ж

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1511

292

Корольова просп., 12-и

комунальна

Корольова просп., 12-ж

 

 

275

1,86

3590

АЕК "Київенерго"

1512

293

Корольова просп., 2-а

комунальна

Корольова просп., 2-в

 

 

415

1,65

5326

АЕК "Київенерго"

1513

294

Корольова просп., 2-б

комунальна

Корольова просп., 2-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1514

295

Корольова просп., 2-в

ЖБК

Корольова просп., 2-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1515

296

Симиренка, 1-б

комунальна

Корольова просп., 2-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1516

297

Симиренка, 1-в

комунальна

Корольова просп., 2-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1517

298

Симиренка, 1-г

комунальна

Корольова просп., 2-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1518

299

Жолудєва, 6-В

комунальна/ ЖБК

Корольова просп., 6-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1519

300

Корольова просп., 6

комунальна/ ЖБК

Корольова просп., 6-а

Пошкоджена

 

610

1,82

7744

комунальна

1520

301

Корольова просп., 8

комунальна/ ЖБК

Корольова просп., 6-а

Пошкоджена

 

 

 

 

комунальна

1521

302

Котельникова, 53

комунальна

Котельникова, 53

 

 

270,0

 

3348

АЕК "Київенерго"

1522

303

Котельникова, 53-а

комунальна

Котельникова, 53

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1523

304

Кричевського, 20

комунальна

Котельникова, 53

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1524

305

Верховинна, 5-А

комунальна

Котельникова, 7/13

Пошкоджена

 

675,0

 

8370

АЕК "Київенерго"

1525

306

Верховинна, 5-Б

комунальна

Котельникова, 7/13

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1526

307

Верховинна, 7

комунальна

Котельникова, 7/13

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1527

308

Котельникова, 10

комунальна

Котельникова, 7/13

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1528

309

Котельникова, 12

комунальна

Котельникова, 7/13

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1529

310

Котельникова, 2/14

комунальна

Котельникова, 7/13

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1530

311

Котельникова, 3

комунальна

Котельникова, 7/13

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1531

312

Котельникова, 7

комунальна

Котельникова, 7/13

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1532

313

Котельникова, 51-А

комунальна

Крамського, 16

 

 

80

 

992

АЕК "Київенерго"

1533

314

Депутатська, 25

комунальна

Краснова, 8-А

 

 

240

1,433

3156

АЕК "Київенерго"

1534

315

Депутатська, 30

комунальна

Краснова, 8-А

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1535

316

Краснова.10

комунальна

Краснова, 8-А

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1536

317

Краснова.12

комунальна

Краснова, 8-А

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1537

318

просп. Перемоги, 122-А

комунальна

Краснова, 8-А

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1538

319

просп. Перемоги, 128/2

комунальна

Краснова, 8-А

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1539

320

Курбаса Л. просп., 10-в

відомче

Курбаса Л. просп., 12-б

 

 

 

 

 

відомче

1540

321

Курбаса Л. просп., 10-г

комунальна

Курбаса Л. просп., 12-б

 

 

 

 

 

комунальна

1541

322

Курбаса Л. просп., 12-б

комунальна

Курбаса Л. просп., 12-б

Пошкоджена

 

260

1,67

3404

АЕК "Київенерго", комунальна

1542

323

Тулузи, 18

ЖБК

Курбаса Л. просп., 12-б

 

 

 

 

 

ЖБК

1543

324

Тулузи, 20

ЖБК

Курбаса Л. просп., 12-б

 

 

 

 

 

ЖБК

1544

325

Тулузи, 22

ЖБК

Курбаса Л. просп., 12-б

 

 

 

 

 

ЖБК

1545

326

Тулузи, 24

ЖБК

Курбаса Л. просп., 12-б

 

 

 

 

 

ЖБК

1546

327

Тулузи, 26

ЖБК

Курбаса Л. просп., 12-б

 

 

 

 

 

ЖБК

1547

328

Курбаса Л. просп., 13

ЖБК

Курбаса Л. просп., 13-а

Пошкоджена

 

210

0,71

2704

відомче

1548

329

Курбаса Л. просп., 13-а

ЖБК

Курбаса Л. просп., 13-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1549

330

Курбаса Л. просп., 19/1

ЖБК

Курбаса Л. просп., 13-а

 

 

 

 

 

відомче

1550

331

Курбаса Л. просп., 10

комунальна

Курбаса Л. просп., 14-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1551

332

Курбаса Л. просп., 10-ж

комунальна

Курбаса Л. просп., 14-а

Пошкоджена

 

360

1,67

4644

АЕК "Київенерго"

1552

333

Курбаса Л. просп., 12

комунальна

Курбаса Л. просп., 14-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1553

334

Курбаса Л. просп., 14

комунальна

Курбаса Л. просп., 14-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1554

335

Курбаса Л. просп., 16

комунальна

Курбаса Л. просп., 14-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1555

336

Кольцова, 17-б

відомче

Курбаса Л. просп., 15

 

 

 

 

 

відомче

1556

337

Кольцова, 17-в

відомче

Курбаса Л. просп., 15

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1557

338

Курбаса Л. просп., 15

комунальна

Курбаса Л. просп., 15

Пошкоджена

2

240,0

0,84

3186

АЕК "Київенерго"

1558

339

Курбаса Л. просп., 3

комунальна

Курбаса Л. просп., 3-а

 

 

235

1,33

3094

АЕК "Київенерго"

1559

340

Курбаса Л. просп., 3-А

комунальна

Курбаса Л. просп., 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1560

341

Курбаса Л. просп., 3-Г

комунальна

Курбаса Л. просп., 3-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1561

342

Картвелішвілі, 1

ЖБК

Курбаса Л. просп., 5-б

 

2

245

0,56

3218

АЕК "Київенерго"

1562

343

Картвелішвілі, 3

ЖБК

Курбаса Л. просп., 5-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1563

344

Курбаса Л. просп., 5-б

ЖБК

Курбаса Л. просп., 5-б

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1564

345

Курбаса Л. просп., 9-б

відомче

Курбаса Л. просп., 9-е

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1565

346

Курбаса Л. просп., 9-в

відомче

Курбаса Л. просп., 9-е

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1566

347

Курбаса Л. просп., 9-г

відомче

Курбаса Л. просп., 9-е

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1567

348

Курбаса Л. просп., 9-д

ЖБК

Курбаса Л. просп., 9-е

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1568

349

Курбаса Л. просп., 9-е

комунальна

Курбаса Л. просп., 9-е

 

2

255

1,04

3372

АЕК "Київенерго"

1569

350

Курбаса Л. просп., 9-ж

відомче

Курбаса Л. просп., 9-е

 

 

 

 

 

ЖБК

1570

351

Л.-Вольгемут, 1

комунальна

Л.-Вольгемут, 1-в

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1571

352

Л.-Вольгемут, 1-а

комунальна

Л.-Вольгемут, 1-в

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1572

353

Л.-Вольгемут, 1-б

комунальна

Л.-Вольгемут, 1-в

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1573

354

Л.-Вольгемут, 1-в

комунальна

Л.-Вольгемут, 1-в

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1574

355

Л.-Вольгемут, 5

комунальна

Л.-Вольгемут, 1-в

 

 

387

0,45

4899

АЕК "Київенерго"

1575

356

Л.-Вольгемут, 5-а

комунальна

Л.-Вольгемут, 1-в

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1576

357

Зодчих, 30

комунальна

Л.-Вольгемут, 2-а

Пошкоджена

2

680

1,67

8692

АЕК "Київенерго"

1577

358

Зодчих, 32-б

відомче

Л.-Вольгемут, 2-а

 

 

 

 

 

відомче

1578

359

Зодчих, 32-в

комунальна

Л.-Вольгемут, 2-а

Пошкоджена

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1579

360

Л.-Вольгемут, 2-а

комунальна

-Л.-Вольгемут, 2-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1580

361

Л.-Вольгемут, 4

комунальна

Л.-Вольгемут, 2-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1581

362

Львівська вул., 59-А

комунальна

Львівська вул., 57-А

 

 

110

 

1364

АЕК "Київенерго"

1582

363

Наумова вул., 23

комунальна

Наумова вул., 23-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1583

364

Наумова, 23-а

комунальна

Наумова вул., 23-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1584

365

Наумова, 23-б

комунальна

Наумова вул., 23-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1585

366

Наумова, 23-в

комунальна

Наумова вул., 23-а

 

 

365

2,35

4706

АЕК "Київенерго"

1586

367

Наумова, 25

комунальна

Наумова вул., 23-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1587

368

Наумова, 27

комунальна

Наумова вул., 23-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1588

369

Підлісна вул., 5/21

комунальна

Наумова вул., 23-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1589

370

Ірпінська, 62

комунальна

Палладіна, 13-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1590

371

Ірпінська, 62-а

комунальна

Палладіна, 13-а

 

 

635

5,05

8234

АЕК "Київенерго"

1591

372

Ірпінська, 64

комунальна

Палладіна, 13-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1592

373

Ірпінська, 66

ЖБК

Палладіна, 13-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1593

374

Ірпінська, 68

комунальна

Палладіна, 13-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1594

375

Ірпінська, 70

комунальна

Палладіна, 13-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1595

376

Палладіна, 13

комунальна

Палладіна, 13-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1596

377

Уборевича, 7-а

комунальна

Палладіна, 13-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1597

378

Уборевича, 3

комунальна

Палладіна, 13-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1598

379

Уборевича, 7

комунальна

Палладіна, 13-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1599

380

Уборевича, 7-а

комунальна

Палладіна, 13-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1600

381

Уборевича, 9

комунальна

Палладіна, 13-а

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1601

382

Перемоги просп., 103-А

комунальна

Перемоги просп., 103-А

 

 

50

 

620

АЕК "Київенерго"

1602

383

Перемоги просп., 116-а

комунальна

Перемоги просп., 116/1

 

 

38,0

 

471

АЕК "Київенерго"

1603

384

Перемоги просп., 144

комунальна

Перемоги просп., 144

 

 

195

2,40

2598

АЕК "Київенерго"

1604

385

Перемоги просп., 144-А

комунальна

Перемоги просп., 144

 

 

 

 

 

АЕК "Київенерго"

1605

386

Перемоги просп., 146/2

комунальна

Перемоги просп., 144

 

 

Картка документа

Назва: Програма Київської міськоїа ради від 25.05.2011 № 200/5587 Про затвердження Міської цільової програми "Гаряча вода у місті Києві" на 2011 - 2015 роки
 
Орган, що видав: Київська міська рада

Документи Київської міськоїа ради


Рішення Київської міськоїа ради від 26.04.2018 N 801/4865 Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049
 
Рішення Київської міськоїа ради від 26.04.2018 N 800/4864 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
 
Рішення Київської міськоїа ради від 26.04.2018 N 798/4862 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 березня 2018 року N 374/4438 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"
 
Угода Київської міськоїа ради від 24.04.2018 N 517/4581 Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" на підставі рішень Київської міської ради від 21.12.2000 N 128/1105, від 21.12.2000 N 129/1106, від 21.12.2000 N 131/1108 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від 25.11.2002, від 28.09.2006, від 29.12.2006, від 30.04.2007, від 07.11.2013, від 30.11.2016, від 19.12.2017 відповідно до рішень Київської міської ради від 28.09.2006 N 31/88, від 28.09.2006 N 102/159, від 26.04.2007 N 474/1135, від 23.10.2013 N 274/9762, від 28.07.2016 N 854/854, від 20.06.2017 N 439/2661, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.12.2006 N 1868)
 
Рішення Київської міськоїа ради від 19.04.2018 N 484/4548 Про визначення комунального підприємства "Київпастранс" та комунального підприємства "Київський метрополітен" перевізниками акредитованих осіб та вболівальників на період проведення в місті Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018
 
Умови Київської міськоїа ради від 19.04.2018 N 485/4549 Про підтримку участі комунального підприємства "Київпастранс" у проекті "Міський громадський транспорт України"
 
Рішення Київської міськоїа ради від 17.04.2018 N 436/4500 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 N 787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва"
 

 

 


 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали