КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2011 року N 9/5396

Про затвердження Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про вищу освіту", Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 N 208 "Про питання удосконалення системи охорони здоров'я", рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 30.12.2010 N 567/5379 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" (Рішення N 567/5379) Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки, що додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Затвердити план заходів щодо реалізації Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки.

2.2. Створити комісію по відбору студентів для навчання в Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця за участю представників депутатських фракцій Київської міської ради та Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

3. Встановити, що Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є відповідальним за виконання Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки.

4. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити реалізацію заходів у межах асигнувань, які щороку передбачаються у місцевому бюджеті по галузі "Охорона здоров'я" за відповідними напрямками, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік, а також інших коштів, не заборонених законодавством України.

5. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
17.02.2011 N 9/5396 

Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки

У всьому світі первинна медико-санітарна допомога є важливим інструментом впливу на поліпшення стану здоров'я населення, профілактики захворювань, підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення населення доступною та якісною медичною допомогою у відповідності до стратегії та принципів європейської політики "Здоров'я для всіх". На первинну ланку охорони здоров'я припадає понад 80 % первинних звернень пацієнтів, які починають і закінчують лікування безпосередньо за місцем проживання.

Зважаючи на викладене, проблема комплектації кадрів, особливо лікарських кадрів у місті Києві, відноситься до основних проблем первинної ланки медико-санітарної допомоги галузі охорони здоров'я.

Питання кадрового забезпечення первинної ланки надання медико-санітарної допомоги населенню є ключовим в системі охорони здоров'я.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

У місті Києві склалась критична ситуація щодо забезпечення лікарськими кадрами закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади м. Києва.

Відповідно до інформації Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) налічується 15898 лікарських посад (57 посад на 10 тис. населення). Зайнято 14651 лікарська посада. Вакантні посади лікарів у цілому по місту Києву становлять 1247 одиниць. Із загального числа працюючих лікарів осіб пенсійного віку - 2832, що становить 23 % працюючих.

Гостро стоїть проблема кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги та фтизіатричної служби.

Потреба в лікарських кадрах первинної медико-санітарної допомоги дорослої мережі становить 357 осіб (дільничні терапевти, лікарі загальної практики - сімейної медицини), педіатричної мережі становить 165 осіб (дільничні педіатри).

Відповідно до Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки (далі - програма) планується направити для проходження навчання 140 студентів, що дасть можливість скоротити дефіцит лікарів первинної медико-санітарної допомоги на 26,8 %.

Зважаючи на викладене, проблема комплектації кадрів, особливо лікарських кадрів у місті Києві, відноситься до основних проблем первинної ланки медико-санітарної допомоги галузі охорони здоров'я.

Питання кадрового забезпечення первинної ланки надання медико-санітарної допомоги населенню є ключовим в системі охорони здоров'я.

ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

Відповідно до Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки планується направити для проходження навчання 140 студентів, що дасть можливість скоротити дефіцит лікарів первинної медико-санітарної допомоги на 26,8 %.

Реалізація програми буде здійснюватись за рахунок коштів міського бюджету, в межах асигнувань, які щороку передбачаються у бюджеті міста Києва по галузі "Охорона здоров'я" за відповідними напрямками, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік, а також інших коштів, не заборонених законодавством України.

Ресурсне забезпечення Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки додається (додаток 1).

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Метою програми є створення умов для забезпечення закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, кваліфікованими лікарськими медичними кадрами, в першу чергу закладів первинної медико-санітарної допомоги. Цільове навчання молоді в Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця призведе до зменшення соціальної напруги, пов'язаної з кадровим дефіцитом, та покращить доступність кваліфікованої лікарської допомоги населенню міста Києва, якість медичної допомоги громадянам, що в свою чергу призведе до зменшення кількості ускладнень, відповідно інвалідності та смертності населення, скорочення витрат від тимчасової та постійної непрацездатності.

Основні завдання програми - забезпечення закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, висококваліфікованими лікарськими кадрами у відповідності до потреби, що призведе в подальшому до:

- створення умов для зниження рівня загальної захворюваності населення;

- зменшення загальної летальності;

- створення умов для збереження працездатності та поліпшення умов лікування хворих, збільшення тривалості їх життя;

- зниження видатків на надання медичної допомоги населенню міста Києва.

Реалізація програми надасть можливість створення умов для безперешкодного доступу до вищої медичної освіти молоді із малозабезпечених та неповних сімей, забезпечить фаховими медичними працівниками з вищою освітою заклади охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, та сприятиме цільовому направленню випускників Національного медичного університету їм. О. О. Богомольця до закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

Етапи реалізації програми:

Перший етап - заплановані кошти в розмірі 519,3 тис. грн.:

- оплата за навчання студентів, починаючи з першого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія";

- оплата за навчання студентів, починаючи з четвертого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія".

Другий етап - заплановані кошти в розмірі 1124,3 тис. грн.:

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс), плюс новий набір студентів на навчання (четвертий - шостий курс).

Третій етап - заплановані кошти в розмірі 1295,8 тис. грн.:

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс), плюс новий набір студентів на навчання (четвертий - шостий курс).

Четвертий етап - заплановані кошти в розмірі 1381,6 тис. грн.:

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);

- завершене навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс);

- оплата за новий набір студентів на навчання (четвертий - шостий курс).

П'ятий етап - заплановані кошти в розмірі 1295,8 тис. грн.:

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);

- завершене навчання студентів, які навчались з 2012 року а спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс).

Шостий етап - заплановані кошти в розмірі 1124,3 тис. грн.

- оплата за продовжене навчання студентів, які навчаються, з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);

- завершене навчання студентів, які навчались з 2013 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс).

Сьомий етап - заплановані кошти в розмірі 519,3 тис. грн.:

- завершення навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);

- завершене навчання студентів, які навчались з 2014 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс).

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки додаються (додаток 2).

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація програми буде здійснюватись за рахунок коштів міського бюджету, в межах асигнувань, які щороку передбачаються у бюджеті міста Києва по галузі "Охорона здоров'я" за відповідними напрямками, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік, а також інших коштів, не заборонених законодавством України.

Фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо джерел покриття витрат, необхідних для виконання заходів програми, додаються (додаток 3).

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Це рішення підготовлено з метою забезпечення закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, лікарськими кадрами.

Прогноз соціальних наслідків затвердження програми - покращення забезпечення закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, кваліфікованими лікарськими кадрами, що забезпечить поліпшення доступності кваліфікованої медичної допомоги населенню міста Києва.

Показники витрат та якості Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки додаються (додаток 4).

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію програми здійснює Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке буде забезпечувати раз на півроку надання Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку інформації про хід виконання Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки за I півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

Контроль за ходом виконання Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 

 

ПАСПОРТ
Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки

1. 

Ініціатор розроблення програми 

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

2. 

Розробник програми 

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

3. 

Замовник (відповідальний виконавець) програми 

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

4. 

Учасники (співвиконавці) програми 

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця 

5. 

Термін реалізації програми 

2011 - 2017 роки 

5.1. 

Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 

Перший етап 2011 рік - навчання студентів, починаючи з першого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія"; навчання студентів, починаючи з четвертого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія".
Другий етап 2012 рік - продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс), плюс новий набір студентів на навчання (четвертий - шостий курс).
Третій етап 2013 рік - продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);
продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс), плюс новий набір студентів на навчання (четвертий - шостий курс).
Четвертий етап 2014 рік - продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);
завершення навчання студентів, які навчались з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс), плюс новий набір студентів на навчання (четвертий - шостий курс).
П'ятий етап 2015 рік - продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);
завершення навчання студентів, які навчались з 2012 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс).
Шостий етап 2016 рік - продовження навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);
завершення навчання студентів, які навчались з 2013 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс).
Сьомий етап 2017 рік - завершення навчання студентів, які навчаються з 2011 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (перший - шостий курс);
завершення навчання студентів, які навчались з 2014 року за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (четвертий - шостий курс). 

6. 

Перепік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми 

Бюджет міста Києва 

7. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 

Перший етап - заплановані кошти в розмірі 519,3 тис. грн.
Другий етап - заплановані кошти в розмірі - 1124,3 тис. грн.
Третій етап - заплановані кошти в розмірі 1295,8 тис. грн.
Четвертий етап - заплановані кошти в розмірі 1381,6 тис. грн. П'ятий етап - заплановані кошти в розмірі 1295,8 тис. грн.
Шостий етап - заплановані кошти в розмірі 1124,3 тис. грн.
Сьомий етап - заплановані кошти в розмірі 519,3 тис. грн. 

7.1. 

коштів бюджету м. Києва 

7260,4 тис. грн.  

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

О. Довгий 

 

Додаток 1
до Програми
17.02.2011 N 9/5396 

Ресурсне забезпечення Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки

тис. грн.

 

1 етап 2011 рік 

2 етап 2012 рік 

3 етап 2013 рік 

4 етап 2014 рік 

5 етап 2015 рік 

6 етап 2016 рік 

7 етап 2017 рік 

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

519,3 

1124,3 

1295,8 

1381,6 

1295,8 

1124,3 

519,3 

7260,4 

Бюджет м. Києва 

519,3 

1124,3 

1295,8 

1381,6 

1295,8 

1124,3 

519,3 

7260,4 

Кошти інших 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

О. Довгий 

 

Додаток 2
до Програми
17.02.2011 N 9/5396 

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки

N з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк виконання заходу 

Виконавці 

Джерела фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: 

Очікуваний результат 

  

  

  

  

  

  

Всього:  

7260,4

Скорочення дефіциту лікарів первинної медико-
санітарної допомоги на 26,8 % 

 

Підготовка кваліфікованих лікарських медичних кадрів первинної медико-
санітарної допомоги 

Навчання студентів, починаючи з першого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" Навчання студентів, починаючи з четвертого курсу по шостий курс, за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" 

  
  
  
2011 - 2017 рр. 
  
  
  

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва 

1 етап: 

2011 

519,3 

Бюджет м. Києва 

2 етап: 

2012 

1124,3 

Бюджет м. Києва 

3 етап: 

2013 

1295,8 

Бюджет м. Києва 

4 етап: 

2014 

1381,6 

Бюджет м. Києва 

5 етап: 

2015 

1295,8 

Бюджет м. Києва 

6 етап: 

2016 

1124,3 

Бюджет м. Києва 

7 етап: 

2017 

519,3 

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

О. Довгий 

 

Додаток 3
до Програми
17.02.2011 N 9/5396 

Фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо джерел покриття витрат, необхідних для забезпечення виконання Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки

Спеціальність 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

 

січень - червень 

вересень - грудень

січень - червень 

вересень - грудень 

січень - червень 

вересень - грудень 

січень - червень 

вересень - грудень 

січень - червень 

вересень - грудень 

січень - червень 

вересень - грудень 

січень - червень 

вересень - грудень 

Лікувальна справа з 1-го курсу 

  

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

  

Вартість навчання за семестр на одного студента з 1-го курсу (грн.)* 

  

7540 

7540 

7540 

7540 

7540 

7540 

7540 

7540 

7540 

7540 

7540 

7540 

  

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "лікувальна справа" з 1-го курсу (грн.)* 

  

226200 

226200 

226200 

226200 

226200 

226200 

226200 

226200 

226200 

226200 

226200 

226200 

  

Лікувальна справа з 4-го курсу 

  

10 

10 

10 

10 

10 

10 

  

  

  

  

  

  

  

Лікувальна справа з 4-го курсу 

  

  

  

10 

10 

10 

10 

10 

10 

  

  

  

  

  

Лікувальна справа з 4-го курсу 

  

  

  

  

  

10 

10 

10 

10 

10 

10 

  

  

  

Лікувальна справа з 4-го курсу 

  

  

  

  

  

  

  

10 

10 

10 

10 

10 

10 

  

Загальна кількість студентів на семестр з 4-го курсу 

  

10 

10 

20 

20 

30 

30 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

  

Вартість навчання за семестр на одного студента з 4-го курсу (грн.)* 

  

4475 

4475 

4475 

4475 

4475 

4475 

4475 

4475 

4475 

4475 

4475 

4475 

  

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "лікувальна справа" з 4-го курсу (грн.)* 

  

44750 

44750 

89500 

89500 

134250 

13450 

134250 

134250 

89500 

89500 

44750 

44750 

  

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "лікувальна справа" (грн.)* 

  

270950 

270950 

315700 

315700 

360450 

360450 

360450 

360450 

315700 

315700 

270950 

270950 

  

Педіатрія з 1-го курсу 

  

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

  

Вартість навчання за семестр на одного студента з 1-го курсу (грн.)* 

  

6911 

6911 

6911 

6911 

6911 

6911 

6911 

6911 

6911 

6911 

6911 

6911 

  

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "педіатрія" з 1-го курсу (грн.)* 

  

207330 

207330 

207330 

207330 

207330 

207330 

207330 

207330 

207330 

207330 

207330 

207330 

  

Педіатрія з 4-го курсу 

  

10 

10 

10 

10 

10 

10 

  

  

  

  

  

  

  

Педіатрія з 4-го курсу 

  

  

  

10 

10 

10 

10 

10 

10 

  

  

  

  

  

Педіатрія з 4-го курсу 

  

  

  

  

  

10 

10 

10 

10 

10 

10 

  

  

  

Педіатрія з 4-го курсу 

  

  

  

  

  

  

  

10 

10 

10 

10 

10 

10 

  

Загальна кількість студентів на семестр з 4-го курсу 

  

10 

10 

20 

20 

30 

30 

30 

30 

20 

20 

10 

10 

  

Вартість навчання за семестр на одного студента з 4-го курсу (грн.)* 

  

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

  

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "педіатрія" з 4-го курсу (грн.)* 

  

41000 

41000 

82000 

82000 

123000 

123000 

123000 

123000 

82000 

82000 

41000 

41000 

  

Обсяг коштів на семестр на всіх студентів по спеціальності "педіатрія" (грн.)* 

  

248330 

248330 

289330 

289330 

330330 

330330 

330330 

330330 

289330 

289330 

248330 

248330 

  

Всього будуть навчатися студентів 

  

80 

80 

100 

100 

120 

120 

120 

120 

100 

100 

80 

80 

  

Загальний обсяг коштів на семестр на всіх студентів за спеціальностями "лікувальна справа" та "педіатрія" (грн.)* 

  

519280 

519280 

605030 

605030 

690780 

690780 

690780 

690780 

605030 

605030 

519280 

519280 

  

Загальний обсяг коштів на навчання по фінансових роках (грн.)* 

519280 

1124310 

1295810

1381560

1295810

112310

519280

  


* Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється вищим навчальним закладом у грошовій одиниці України - гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік (п. 6 ст. 64 Закону України "Про вищу освіту").

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

О. Довгий 

 

Додаток 4
до Програми
17.02.2011 N 9/5396 

Показники витрат та якості Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки

Показники 

1 етап
2011 рік 

2 етап
2012 рік 

3 етап
2013 рік 

4 етап
2014 рік 

5 етап
2015 рік 

6 етап
2016 рік 

7 етап
2017 рік 

  

січень - червень 

вересень - грудень 

січень - червень 

вересень - грудень 

січень - червень 

вересень - грудень 

січень - червень 

вересень - грудень 

січень - червень 

вересень - грудень 

січень - червень 

вересень - грудень 

січень - червень 

вересень - грудень 

Показники витрат 

Кількість студентів по спеціальності "лікувальна справа"

  

40 

40  

50 

50  

60 

60  

60 

60 

60 

50  

50 

40  

40 

Середні витрати на 1 студента по спеціальності "лікувальна справа", грн. 

  

6774 

6774  

6314 

6314  

6008 

6008  

6008 

6008  

5262 

6314  

5419 

6774 

  

6774 

13088 

12322 

12015 

11269 

11733 

6774 

Кількість студентів по спеціальності "педіатрія", осіб 

  

40 

40  

50 

50  

60 

60  

60 

60 

60 

50  

50 

40  

40 

Середні витрати на 1 студента по спеціальності "педіатрія", грн. 

  

6208

6208 

5787 

5787  

5506 

5506 

5506 

5506 

4822 

5787  

4967 

6208 

  

6208 

11995 

11292 

11011 

10328 

10753 

6208 

Показники якості 

Відсоток чисельності студентів по спеціальності "лікувальна справа" у плановому періоді відповідно 

  

125 

120 

100 

100 

83,3 

80 

Відсоток чисельності студентів по спеціальності "педіатрія" у плановому періоді відповідно до 

  

125 

120 

100 

100 

83,3 

80 

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

О. Довгий 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали