КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 26 січня 2012 року N 21/7358

Про затвердження Міської цільової програми технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини четвертої статті 17 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" та з метою вдосконалення системи цивільного захисту населення, оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на території м. Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки, що додається.

2. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачати видатки на реалізацію заходів Міської цільової програми технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки при формуванні бюджетних запитів на 2012 - 2016 роки.

3. Визначити відповідальним виконавцем Міської цільової програми технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щорічно подавати Київській міській раді звіт про виконання Міської цільової програми технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки.

5. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні проекту бюджетів м. Києва на 2012 - 2016 роки враховувати видатки на фінансування Міської цільової програми технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
26.01.2012 N 21/7358

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки

ПАСПОРТ
Міської цільової програми технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Київська міська рада

2.

Дата і номер розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення Київської міської ради від 10.07.2003 N 616/776 "Про затвердження Концепції безпеки міста Києва"

3.

Розробник програми

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій ВО КМР (КМДА)

4.

Співрозробники програми

Комунальна аварійно-рятувальна служба "Київська служба порятунку"

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій ВО КМР (КМДА)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Головні управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в м. Києві державні адміністрації, комунальна аварійно-рятувальна служба "Київська служба порятунку" (далі - КАРС "КСП")

7.

Термін реалізації програми

2012 - 2016 роки

7.1.

Етапи виконання програми

1. Переоснащення, доукомплектування штату та утримання правобережного загону служби 2012 - 2016 роках
2. Дооснащення, доукомплектування штату та утримання аварійно-рятувальної водолазної станції 2012 - 2016 роках
3. Створення та утримання лівобережного загону служби 2012 - 2016 роках
4. Створення та утримання районних аварійно-рятувальних взводів 2012 - 2016 роках
5. Створення та утримання учбово-тренувального полігону служби 2013 - 2016 роках

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет м. Києва
Власні надходження КАРС "Київська служба порятунку"

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання програми (тис. грн.), всього, у тому числі:

190273,9

9.1.

Коштів бюджету м. Києва

182914,7

 

коштів інших джерел (власні надходження)

7359,2

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА МІСЬКА ПРОГРАМА ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ, ПЕРСПЕКТИВНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ "КИЇВСЬКА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ" НА 2012 - 2016 РОКИ

Під час розроблення Міської цільової програми технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки враховувались чинники можливого виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру, шляхи своєчасного запобігання та ліквідації їх наслідків, системної організації роботи всіх підрозділів служби.

Статистичні дані свідчать: щорічно відбуваються зміни кліматичних чинників, внаслідок чого підвищується ризик виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру (паводки, підтоплення, землетруси, зсуви, лісові пожежі тощо). Підвищення загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру зумовлюється постійним розвитком виробничої діяльності, виникненням нових виробництв та матеріалів, більшість з яких у процесі свого функціонування та після його завершення являють собою джерела забруднення навколишнього середовища і становлять екологічну загрозу, особливо в місцях надмірної концентрації виробництва. Крім того, внаслідок зносу технологічного обладнання на підприємствах, викликаних економічними негараздами, значно підвищується ризик виникнення техногенних аварій, пов'язаних, у першу чергу, із викидом хімічно небезпечних речовин. На сьогоднішній день на території міста знаходяться 38 хімічно небезпечних об'єктів, з яких 2 мають I ступінь хімічної небезпеки і використовують до 200 т хлору, 9 мають II ступінь хімічної небезпеки і використовують 198 т аміаку, 12 - III ступінь хімічної небезпеки з 157 т аміаку та 15 об'єктів відносяться до IV ступеню хімічної небезпеки і використовують до 27 т аміаку та 70 т інших хімічно небезпечних речовин.

Динаміка виїздів оперативних підрозділів служби на надзвичайні ситуації техногенного, природного та побутового характеру збільшується щорічно від 43 до 64 %, з 40 виїздів на місяць у 2005 році до 212 у 2011 році.

АНАЛІЗ
виїздів КАРС "Київська служба порятунку" на надзвичайні ситуації

Рівень, характер, тип і вид НС

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010

01.07.2011

Всього

НС техногенного походження

1

Аварії на транспорті

33

54

64

47

18

41

6

263

2

Пожежі, вибухи

7

32

32

29

17

14

17

148

3

Аварії з викиданням (загр. вик.) НХР на інших об'єктах

0

4

2

0

1

2

0

9

4

Наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад ГДК

138

202

240

304

250

275

174

1583

НС природного характеру

1

Геологічні НС

0

2

4

0

1

1

4

12

2

Метеорологічні НС

40

11

69

120

62

215

74

591

НС соціально-політичного характеру

1

Виїзди на обстеження об'єктів та територій на наявність вибухонебезпечних предметів часів ВВВ

194

317

320

552

445

775

196

2799

2

Виїзди лабораторії на проведення замірів

0

0

0

22

208

340

216

786

3

Нещасні випадки на воді

9

4

17

11

16

9

9

75

4

Нещасні випадки на виробництві

8

28

26

31

10

3

6

112

Інші НС

1

Деблокування постраждалих

444

486

555

687

609

644

260

3685

2

Інші

140

346

406

435

366

426

280

2399

Всього НС

1013

1486

1735

2238

2003

2745

1242

12462

1

Врятовано людей, всього

48

101

232

196

156

116

56

905

2

Вилучено боєприпасів

6

257

298

90

34

54

11

750

Стабільно високим є показник травматизму та загибелі людей під час дорожньо-транспортних пригод. Оперативні підрозділи служби брали участь у ліквідації 257 ДТП, врятовано 48 життів.

Аналіз ДТП за 2006 - 2010 роки та потерпілі в них

Роки

Потерпілі в ДТП, осіб

З них

загинуло

поранено

2006

4273

333

3940

2007

5342

451

4891

2008

4607

394

4213

2009

3672

233

3439

2010

3089

197

2892

Виходячи з статистики надзвичайних ситуацій та надзвичайних подій, які стались в м. Києві протягом 2006 - 2010 років, можна чітко прослідкувати тенденцію до їх збільшення.

Аналіз надзвичайних ситуацій (НС) і надзвичайних подій (НП) у м. Києві за 2006 - 2010 роки (станом на 01.01.2011)

Тип (клас)

Кількість надзвичайних ситуацій і надзвичайних подій по роках

2006

2007

2008

2009

2010

Всього

463

1016

1301

1402

1993

у т. ч.: техногенного походження

249

691

1011

1166

1644

природного характеру

14

29

5

1

17

соціально-політичного характеру

200

296

285

235

332

  

Кількість НС і НП за типом (класами) за 2006 - 2010 роки

Тип (клас)

Розподіл НС і НП за типом (класами) по роках, %

рік

у середньому за
2006 - 2010 рр.

2006

2007

2008

2009

2010

Техногенного походження

53,8

68,0

77,7

83,2

82,5

73,0

Природного характеру

3,0

2,9

0,4

0,1

0,9

1,4

Соціально-політичного характеру

43,2

29,1

21,9

16,8

16,7

25,5

  

Екстраполюючи зазначені тенденції на період 2012 - 2016 років, статистичний прогноз передбачає зростання чинників виникнення надзвичайних ситуацій у природній, техногенній та соціально-політичній сфері в середньому на 41,4 % щорічно. Готовність до локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій буде визначатись кількістю, чисельним складом оперативних підрозділів, рівнем їх технічного оснащення та професійної підготовки. Важливим чинником сталої роботи аварійно-рятувальної служби є своєчасне фінансування організаційних та матеріально-технічних заходів (утримання) служби.

За сім років своєї діяльності оперативні підрозділи комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" здійснили 12,5 тис. виїздів на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, понад 1400 киянам надано першу медичну допомогу, врятовано більше 900 людських життів, під час обстеження будівельних майданчиків вилучено 750 вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни. Допомога мешканцям міста Києва, що потрапили в надзвичайну ситуацію, відповідно до законодавства здійснюється безкоштовно. Крім того, з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації підрозділи служби здійснюють аварійне обслуговування потенційно небезпечних підприємств міста, за зверненнями райдержадміністрацій та ЖЕКів виконують аварійно-попереджувальні роботи на території житлових масивів.

Відповідно до п. 2 розділу IV Міської програми розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2007 - 2011 роки передбачалось створення та забезпечення сталого функціонування водолазно-рятувального підрозділу служби. Цей пункт був внесений до цієї програми у зв'язку із тим, що режим роботи аварійно-рятувальних станцій КП "ПЛЕСО" (далі - АРС) з 9-00 до 21-00, тобто у літній період, коли світловий день триває з 4-00 до 22-00, понад 5 годин на добу стан безпеки на водних об'єктах не контролюється. Неодноразово виникали надзвичайні ситуації, коли випадки утоплення громадян або падіння у водойми автомобілів ставались у нічний час (після 22-00) і рятувальні роботи переносились на ранок наступного дня, тому що в цей час АРС не працювали. В зимовий період надзвичайні події виникали в темний період доби під час перетинання дітьми та дорослими громадянами водойм із тонким льодом з метою скорочення дороги (Русанівський канал, Оболонські затоки, струмки, стави та озера в приватному секторі Дарницького, Солом'янського районів тощо). Тому створення аварійно-рятувальних водолазних станцій, рятувальних станцій та постів у складі КАРС "Київська служба порятунку", яка на відміну від КП "ПЛЕСО" працює в цілодобовому режимі, обумовлене необхідністю створення цілодобової служби порятунку на водних об'єктах. У 2010 році до складу служби від КП "ПЛЕСО" передана рятувальна станція N 7 в затоці Оболонь єдиним майновим комплексом. Стан споруд станції - незадовільний: дебаркадер, елінг для плавзасобів та пірси для швартування суден - в аварійному стані. Сьогоднішній штат станції складає 13 штатних одиниць, що недостатньо для організації цілодобового чергування в зоні відповідальності та проведення водолазно-рятувальних робіт. У міських програмах створення КАРС "Київська служба порятунку" на 2004 - 2006 роки та розвитку КАРС "Київська служба порятунку" на 2007 - 2011 роки передбачалась передача водолазно-рятувальної служби КП "ПЛЕСО" єдиним майновим комплексом до складу КАРС "Київська служба порятунку" для створення єдиної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах м. Києва. Однак це питання досі не вирішено і потребує подальшого розгляду.

У зв'язку із збільшенням кількості викликів на надзвичайні ситуації значно зростає навантаження на оперативні підрозділи служби. Враховуючи велику інтенсивність та екстремальні умови використання обладнання, спеціального спорядження та одягу, підвищений знос обмежує можливості їх використання під час виконання рятувальних робіт. Основний оперативно-рятувальний автомобіль на базі ГАЗ 2705 "ГАЗЕЛЬ" (експлуатується з 2004 року) потребує капітального ремонту, але в зв'язку з тим, що це єдиний спеціалізований автомобіль, оснащений вмонтованою спецтехнікою, на сьогодні зняти його з експлуатації неможливо. Тому необхідно дооснастити правобережний загін служби інженерною технікою, сучасним аварійно-рятувальним обладнанням та спорядженням, придбати два спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі

Велика територія м. Києва, значне навантаження на транспортну інфраструктуру не дають можливості швидкого реагування на надзвичайні ситуації силами одного правобережного підрозділу служби. Тому вкрай необхідне створення лівобережного підрозділу та розгалуженої системи рятувальних підрозділів на рівні районних аварійно-рятувальних взводів. Враховуючи існуючий стан оснащення, правобережний загін, маючи 2 оперативні автомобілі, може здійснити одночасно 2 виїзди на аварійні ситуації побутового характеру або 1 виїзд на серйозну аварію техногенного або природного характеру. Час під'їзду на аварійну ситуацію - від 5 до 60 хвилин, в залежності від відстані до місця НС (до 30 км) та завантаженості шляхів.

  

Рішенням Київської міської ради від 23.04.2009 N 336/1392 для створення лівобережного підрозділу служби надано в оренду нежилу будівлю на вул. Павла Усенка, 7/9, площею 2737,0 кв. м, що належить КП "Київпастранс". Оскільки будівля знаходиться у непридатному до експлуатації стані, необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію та здійснити будівельні роботи по її реконструкції. Також необхідно набрати штат підрозділу в кількості 96 штатних одиниць та придбати відповідне спорядження та обладнання, провести підготовку особового складу до дій за призначенням та атестацію.

Введення базового лівобережного загону та районних аварійно-рятувальних взводів дозволить знизити час реагування на надзвичайні ситуації до 10 - 15 хвилин. Тобто, відповідно до світової практики "золотої години" (перша година після виникнення НС, протягом якої найбільш вірогідне знаходження та рятування життя людини, яка потрапила в ситуацію, що загрожує її життю та здоров'ю) на першочергові аварійно-рятувальні роботи по пошуку та вилученню постраждалих залишиться 45 - 50 хвилин. Крім того, в разі виникнення масштабної надзвичайної ситуації є можливість збільшення сил реагування за рахунок залучення районних рятувальних підрозділів (додатково до 9 екіпажів із спорядженням).

  

При створенні розгалуженої системи аварійно-рятувальних підрозділів необхідне створення системи сталого зв'язку для оперативного управління та координації дій рятувальних груп. До КАРС "Київська служба порятунку" передана в користування від Головного управління з питань надзвичайних ситуацій система транкінгового зв'язку, встановлена на будівлі АТ "Київміськбуд", але обладнання повністю вичерпало терміни експлуатації і потребує заміни.

У зв'язку із специфікою аварійно-рятувальної роботи працівники оперативних підрозділів служби під час виконання службових обов'язків отримують велике фізичне та психологічне навантаження. Тривалий вплив негативних факторів може призвести до часткової або повної втрати професійної придатності. Тому запобіжні заходи, а саме: медико-психологічна реабілітація після важких аварійно-рятувальних робіт, щорічний медичний огляд, професійне навчання, забезпечення відповідними умовами праці, підвищення рівня заробітної плати є конче необхідні як заходи по підвищенню соціального захисту працівників служби. Виконання цих заходів сприятиме накопиченню кадрового потенціалу служби, зменшенню плинності кадрів, підвищенню престижності професії рятувальника, покращенню соціального захисту сімей працівників служби, формуванню стабільного трудового колективу.

Заходи по технічному переоснащенню, перспективному та соціальному розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" дозволять своєчасно та більш ефективно виконувати роботи по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що виникають на території м. Києва.

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Міська цільова програма технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки створена з метою забезпечення сталої діяльності мобільної, технічно оснащеної, багатофункціональної аварійно-рятувальної служби постійної готовності для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, мінімізації їх наслідків, захисту населення і території міста Києва від їх негативного впливу.

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Шляхи і засоби розв'язання проблеми

Досягти мети планується шляхом вирішення організаційних, матеріально-технічних та фінансових проблем.

Вирішення організаційних проблем досягається через створення оптимальної організаційно-штатної структури служби, яка забезпечить виконання дій за призначенням у мінімальні строки з максимальною ефективністю, а саме:

- розбудова правобережного загону та аварійно-рятувальної водолазної станції, створення лівобережного загону, восьми районних аварійно-рятувальних взводів, учбово-тренувального полігону;

- збільшення загальної чисельності працівників служби до 520 штатних одиниць, в т. ч.:

базовий правобережний загін - 108,

базовий лівобережний загін - 96,

аварійно-рятувальна водолазна станція - 65,

районні аварійно-рятувальні взводи - 8 х 30 = 240,

учбово-тренувальний полігон - 11,

у т. ч. по роках:

таблиця N 1

N

Назва підрозділу

Кількість одиниць на 01.01.2012

Кількість одиниць на 31.12.2016

Кількість штатних одиниць по роках

2012

2013

2014

2015

2016

Кількість одиниць

Зміна

Кількість одиниць

Зміна

Кількість одиниць

Зміна

Кількість одиниць

Зміна

Кількість одиниць

Зміна

 

Правобережний загін

84

108

90

+6

96

+6

99

+3

102

+3

108

+6

 

Лівобережний загін

-

96

-

-

-

-

-

-

60

+60

96

+36

 

Аварійно-рятувальна водолазна станція

13

65

32

+19

39

+7

47

+8

51

+4

65

+14

 

Районні аварійно-рятувальні взводи (8 х 30 шт. од.)

-

240

Штатна кількість працівників та утримання районних аварійно-рятувальних взводів вносяться замовником міської цільової програми до річних бюджетних запитів після виділення приміщень для цих підрозділів

240

 

 

Учбово-тренувальний полігон

-

11

-

-

5

+5

11

+6

11

-

11

-

Всього:

97

280
(520*)

122
(152*)

+25
(+55*)

140
(230*)

+18
(+73*)

157
(307*)

+17
(+77*)

224
(434*)

+67
(+127*)

280
(520*)

+56
(+86*)


* - після створення районних аварійно-рятувальних взводів

Вирішення матеріально-технічних проблем досягається через створення безпечних умов праці рятувальників, забезпечення підрозділів необхідними службовими приміщеннями, сучасним технічним оснащенням та спорядженням. Створення безпечних умов праці рятувальників включає в себе:

- професійне навчання з профільних професій, які необхідні під час проведення аварійно-рятувальних робіт;

- медичне забезпечення рятувальників (щорічні медичні комісії, медико-психологічна реабілітація);

- забезпечення виконання вимог техніки безпеки та правил охорони праці шляхом забезпечення працівників спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту.

Забезпечення підрозділів служби необхідними службовими приміщеннями включає в себе:

- проектування та капітальний ремонт приміщення базового лівобережного підрозділу на вул. П. Усенка, 7/9;

- реконструкція дебаркадеру та споруд аварійно-рятувальної водолазної станції на вул. Прирічній (затока Оболонь);

- виділення та ремонт приміщень для районних аварійно-рятувальних пунктів;

- виділення території та будівництво учбово-тренувального полігону (Печерський учбовий центр).

Забезпечення підрозділів служби сучасним технічним оснащенням та спорядженням включає в себе:

- переоснащення оперативних підрозділів базового правобережного загону шляхом оновлення парку аварійно-рятувальних автомобілів, засобів індивідуального захисту, засобів зв'язку та оповіщення, комп'ютерної техніки, часткове оновлення меблів;

- дооснащення аварійно-рятувальної водолазної станції водолазним ботом з декомпресійною камерою, рятувальним судном на повітряній подушці (для пересування рятувальників взимку до снігу та льоду), мобільним водолазним автомобілем, сучасним водолазним спорядженням, засобами підводного та надводного зв'язку, медичним реанімаційним обладнанням;

- оснащення базового лівобережного загону, районних аварійно-рятувальних пунктів, учбово-тренувального полігону технікою та спорядженням відповідно до табелів оснащення.

Вирішення фінансових проблем досягається через створення сталої системи фінансування діяльності служби, яке включає в себе:

- видатки: оплата праці, придбання пально-мастильних та розхідних матеріалів, професійне навчання та медичне забезпечення рятувальників, страхування рятувальників та автотранспорту, оплата комунальних послуг, зв'язку, заходів з охорони праці та техніки безпеки;

- видатки на технічне оснащення (придбання основних засобів);

- видатки на проектування, будівництво та реконструкцію приміщень на вул. П. Усенка, 7/9 (лівобережний загін), вул. Прирічній (аварійно-рятувальна водолазна станція), приміщень для аварійно-рятувальних районних взводів.

Строки та етапи виконання програми

Міська цільова програма технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки розрахована на 5 років і є довгостроковою. Програма діє з 01.01.2012 по 31.12.2016.

Виконання програми складається з таких етапів:

1. Доукомплектування штату, дооснащення та підтримка в стані постійної готовності до дій за призначенням правобережного загону служби.

2. Дооснащення, доукомплектування штату та підтримка в стані постійної готовності до дій за призначенням аварійно-рятувальної водолазної станції.

3. Створення та підтримка в стані постійної готовності до дій за призначенням лівобережного загону служби.

4. Створення та підтримка в стані постійної готовності до дій за призначенням районних аварійно-рятувальних взводів.

5. Створення та підтримка в стані постійної готовності до дій за призначенням учбово-тренувального полігону служби.

Етапи здійснюються одночасно по всіх роках виконання міської цільової програми.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування КАРС "Київська служба порятунку" здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету м. Києва та власних надходжень (відшкодування за виконання аварійно-попереджувальних робіт та обслуговування потенційно небезпечних об'єктів).

Таблиця N 2

Джерела фінансування

Загальні обсяги фінансування по роках (грн.)

Сума

2012

2013

2014

2015

2016

З бюджету м. Києва

27443642,28

40858816,11

31143018,30

38814908,04

44654301,04

182914685,77

За рахунок власних надходжень

1100000,00

1349873,40

1382569,40

1598013,00

1928748,00

7359203,80

Сума

28543642,28

42208689,51

32525587,70

40412921,04

46583049,04

190273889,57

Розрахунки зроблені з урахуванням середнього індексу інфляції 12 % на рік

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Основні завдання програми

Основними завданнями міської цільової програми є:

- забезпечення сталого функціонування підрозділів КАРС "Київська служба порятунку";

- удосконалення нормативно-правової бази діяльності КАРС "Київська служба порятунку";

- забезпечення надійного захисту рятувальників від дії шкідливих факторів під час проведення аварійно-рятувальних робіт;

- зменшення часу реагування на надзвичайні ситуації;

- підвищення ефективності проведення аварійно-рятувальних робіт;

- підвищення безпеки мешканців м. Києва та гостей столиці під час відпочинку на водних об'єктах;

- удосконалення професійної підготовки рятувальників до дій за призначенням;

- надання належної долікарняної та психологічної допомоги потерпілим;

- підвищення соціального захисту рятувальників та їх сімей;

- підвищення престижності професії рятувальника.

Напрями діяльності та заходи програми

N
з/п

Назва напряму діяльності

Заходи програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

1

Забезпечення сталого фінансування підрозділів КАРС "Київська служба порятунку"

При підготовці бюджетних запитів на 2012 - 2016 роки передбачати асигнування для утримання підрозділів КАРС "Київська служба порятунку" у постійній готовності до дій за призначенням, заходів щодо зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази, медико-психологічної реабілітації рятувальників, забезпечення заходів з питань охорони праці та соціального розвитку

Щорічно

ГУ з питань надзвичайних ситуацій, КАРС "Київська служба порятунку"

Бюджет м. Києва
Власні надходження КАРС "КСП"

-

Постійна готовність підрозділів КАРС "КСП" до виконання пошукових, аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій, надання належної допомоги постраждалим

Відповідно до бюджетних запитів враховувати при складанні проекту місцевого бюджету м. Києва необхідні обсяги коштів для фінансування заходів міської цільової програми

Щорічно

Головне фінансове управління Головне управління економіки та інвестицій

Бюджет м. Києва
Власні надходження КАРС "КСП"

-

Розробити та затвердити в установленому порядку нормативно-правову базу фінансової підтримки, норм матеріально-технічного забезпечення та іншої діяльності КАРС "КСП"

I півріччя 2012 року

ГУ з питань надзвичайних ситуацій КАРС "КСП"

-

-

Законодавче врегулювання організаційної та фінансово-господарської діяльності КАРС

Розробити та затвердити в установленому порядку перспективний штатний розклад КАРС "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 рр.

До 1 лютого 2012 року

КМДА
КАРС "КСП"

-

-

2

Виділення для КАРС "Київська служба порятунку" території та приміщень для перспективного розвитку служби (учбово-тренувальний полігон, районні аварійно-рятувальні взводи)

Розглянути питання щодо виділення та землевідведення території для створення учбово-тренувального полігону та асигнувань для його спорудження

I півріччя 2012 року

ГУ земельних ресурсів, ГУ комунальної власності, КАРС "КСП"

-

-

Підвищення рівня професійної підготовки рятувальників до виконання дій за призначенням

Розглянути питання щодо виділення приміщення для створення районного аварійно-рятувального взводу у Шевченківському районі м. Києва

I півріччя 2012 року

ГУ комунальної власності, ГУ з НС, Шевченківська РДА, КАРС "КСП"

-

-

Скорочення термінів реагування на надзвичайні ситуації, що виникають на території Шевченківського району, заходи безпеки під час проведення заходів ЄВРО-2012 на спорткомплексі "Олімпійський"

Розглянути питання щодо виділення приміщення для створення районного аварійно-рятувального взводу у Деснянському та Солом'янському районах м. Києва

II півріччя 2012 року

ГУ комунальної власності, ГУ з НС, Деснянська та Солом'янська РДА, КАРС "КСП"

-

-

Скорочення термінів реагування на надзвичайні ситуації, що виникають на території вказаних районів

Розглянути питання щодо виділення приміщення для створення районного аварійно-рятувального взводу у Печерському та Оболонському районах м. Києва

I півріччя 2013 року

ГУ комунальної власності, ГУ з НС, Печерська та Оболонська РДА, КАРС "КСП"

-

-

Скорочення термінів реагування на надзвичайні ситуації, що виникають на території вказаних районів

Розглянути питання щодо виділення приміщення для створення районного аварійно-рятувального взводу у Голосіївському та Дарницькому районах м. Києва

I півріччя 2014 року

ГУ комунальної власності, ГУ з НС, Голосіївська та Дарницька РДА, КАРС "КСП"

-

-

Скорочення термінів реагування на надзвичайні ситуації, що виникають на території вказаних районів

Розглянути питання щодо виділення приміщення для створення районного аварійно-рятувального взводу у Святошинському районі м. Києва

I півріччя 2015 року

ГУ комунальної власності, ГУ з НС, Голосіївська та Дарницька РДА, КАРС "КСП"

-

-

Скорочення термінів реагування на надзвичайні ситуації, що виникають на території вказаних районів

Розглянути питання передачі до складу КАРС "Київська служба порятунку" рятувально-водолазної служби КП "ПЛЕСО" цілісним майновим комплексом

I півріччя 2012 року

ГУ комунальної власності, ГУ з НС, КАРС "КСП"

-

-

Створення водолазно-рятувальної служби для забезпечення цілодобової безпеки на водних об'єктах м. Києва

3

Дооснащення та доукомплектування штату та утримання правобережного загону служби

Придбання спеціального обладнання, техніки та спорядження для правобережного загону служби згідно з додатком

2012 - 2016 роки

ГУ з НС, КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва
Власні надходження КАРС "КСП"

10452,0

Розширення можливостей оперативних підрозділів правобережного загону, підвищення якості проведення аварійно-рятувальних робіт та скорочення часу на локалізацію надзвичайних ситуацій

Збільшення штатної чисельності, здійснення підбору та комплектування підрозділів особовим складом, забезпечення проходження медичної комісії, утримання та інші заходи згідно з таблицею N 1

2012 - 2016 роки

ГУ з НС, КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва

75662,1

4

Дооснащення та доукомплектування штату аварійно-рятувальної водолазної станції

Придбати спеціальне обладнання, техніку та спорядження і здійснити дооснащення аварійно-рятувальної водолазної станції служби згідно з додатком

2012 - 2016 роки

ГУ з НС, КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва
Власні надходження КАРС "КСП"

8375,5

Розширення можливостей рятувальних підрозділів АРВС, підвищення якості проведення аварійно-рятувальних робіт та скорочення часу на локалізацію надзвичайних ситуацій на водних об'єктах

Збільшення штатної чисельності, підбір та комплектування підрозділів особовим складом, проходження медичної комісії, професійної підготовки, атестації працівників АРВС, утримання та інші заходи згідно з таблицею N 1

2012 - 2016 роки

ГУ з НС 
КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва

31813,0

5

Створення базового лівобережного загону служби

Розробити проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту будівлі на вул. П. Усенка, 7/9

лютий - вересень 2012 року

ГУ з НС, КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва

1800,0

Отримання можливостей швидкого реагування на надзвичайні ситуації в лівобережній частині м. Києва, підвищення якості проведення аварійно-рятувальних робіт та скорочення часу на локалізацію надзвичайних ситуацій

Здійснити I етап капітального ремонту будівлі на вул. П. Усенка, 7/9

вересень - грудень 2012 року

ГУ з НС, КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва

10000,0

Здійснити II етап капітального ремонту будівлі на вул. П. Усенка, 7/9

січень 2013 - липень 2014 років

ГУ з НС, КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва

8000,0

Придбати спеціальне обладнання, техніку та спорядження для оснащення лівобережного загону згідно з додатком

липень 2014 - березень 2015 року

ГУ з НС, КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва
Власні надходження КАРС "КСП"

16944,5

Збільшення штатної чисельності, здійснення підбору та комплектування підрозділів особовим складом, забезпечення проходження медичної комісії, утримання та інші заходи згідно з таблицею N 1

січень - грудень 2015 року

ГУ з НС, КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва

23068,1

6

Створення районних аварійно-рятувальних взводів

Створення районного аварійно-рятувального взводу у Шевченківському районі м. Києва

травень 2012 року

ГУ з НС, КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва

Вноситься додатково після виділення приміщення

Скорочення термінів оперативного реагування та надання невідкладної медичної допомоги мешканцям м. Києва, що потрапили в надзвичайні ситуації природного, техногенного та побутового характеру

Створення районних аварійно-рятувальних взводів у Деснянському та Солом'янському районах м. Києва

червень - грудень 2013 року

ГУ з НС, КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва

Вноситься додатково після виділення приміщення

Створення районних аварійно-рятувальних взводів у Оболонському та Печерському районах м. Києва

червень - грудень 2014 року

ГУ з НС, КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва

Вноситься додатково після виділення приміщення

Створення районних аварійно-рятувальних взводів у Голосіївському та Дарницькому районах м. Києва

червень - грудень 2015 року

ГУ з НС
КАРС КСП

Бюджет м. Києва

Вноситься додатково після виділення приміщення

Створення районного аварійно-рятувального взводу у Святошинському районі м. Києва

червень - грудень 2016 року

ГУ з НС, КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва

Вноситься додатково після виділення приміщення

Утримання 8 районних аварійно-рятувальних взводів

2012 - 2016 роки

ГУ з НС, КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва
Власні надходження КАРС "КСП"

Вноситься додатково після виділення приміщення

7

Створення учбово-тренувального полігону служби

Виготовити проектно-кошторисну документацію для реконструкції полігону

червень - грудень 2012 року

ГУ з НС, КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва

300,0

Підвищення якості професійної підготовки особового складу КАРС "КСП", відпрацювання безпечних приймів надання допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях

Провести реконструкцію учбово-тренувального полігону

січень - листопад 2013 року

КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва

100,0

Придбати спеціальні тренажери, техніку та спорядження згідно з додатком

листопад 2013 - червень 2015 років

ГУ з НС, КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва

180,0

Здійснити комплектування штату полігону особовим складом згідно з таблицею N 1

січень - березень 2013 року

КАРС "КСП"

Бюджет м. Києва

3578,7

Проводити спеціальну підготовку особового складу КАРС "Київська служба порятунку" на учбово-тренувальному полігоні

Постійно

КАРС "КСП"

-

-

8

Соціальний розвиток КАРС "Київська служба порятунку"

Створити систему професійної підготовки особового складу КАРС "Київська служба порятунку"

січень - травень 2012 року

КАРС "КСП"

-

-

Підвищення соціального захисту працівників, підвищення престижності професії
рятувальника, створення кадрового резерву служби

Здійснювати заходи щодо покращення умов охорони і оплати праці, формування джерел підвищення заробітної плати особовому складу служби

Постійно

КАРС "КСП"

-

-

Забезпечити розвиток медичного, медико-психологічного обслуговування та оздоровлення працівників служби

Постійно

КАРС "КСП"

-

-

Здійснити заходи щодо покращення житлових умов працівників служби за державними програмами будівництва і придбання доступного житла громадянами України

2012 - 2014 роки

ГУ ЖКГ, ГУ з НС, КАРС "КСП"

-

-

11

Висвітлення діяльності КАРС "Київська служба порятунку"

Забезпечувати всебічне висвітлення в ЗМІ заходів, які проводить служба щодо запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та захисту населення

Постійно

Засоби масової інформації, ГУ з НС, КАРС "КСП"

-

-

Створення позитивного іміджу комунальної служби як підрозділу КМДА

Рекомендувати рекламним агенціям, які володіють правом розміщення реклами на вулицях міста, безкоштовно проводити розробку, видання та розміщення реклами щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та загибелі людей через них

Постійно

ГУ з питань взаємодії з ЗМІ, ГУ з НС, КАРС "КСП"

-

-

ВСЬОГО (орієнтовний обсяг фінансування за програмою):

190273,9

 

Результативні показники програми

Виконання етапів та більшості заходів програми здійснюється одночасно за напрямами діяльності, що наведені вище.

Показники витрат (ресурсне забезпечення програми) визначаються за наступними параметрами:

Обсяги коштів на виконання програми, які планується залучити, розподіляються таким чином:

таблиця N 3

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Загальні обсяги фінансування по роках (грн.)

Усього витрат на виконання програми (грн.)

2012

2013

2014

2015

2016

З бюджету м. Києва

27443642,28

40858816,11

31143018,30

38814908,04

44654301,04

182914685,77

За рахунок власних надходжень

1100000,00

1349873,40

1382569,40

1598013,00

1928748,00

7359203,80

Всього:

28543642,28

42208689,51

32525587,70

40412921,04

46583049,04

190273889,57

у т. ч. по етапах:

таблиця N 4

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Показники витрат на I етап виконання програми (тис. грн.)

Усього витрат на виконання програми

2012

2013

2014

2015

2016

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

16980,4

17095,4

15984,7

14755,1

21298,5

86114,1

Бюджет м. Києва

16325,4

16012,7

14928,2

13938,1

20268,3

81472,7

Власні надходження

655,0

1082,7

1056,5

817,0

1030,2

4641,4

таблиця N 5

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Показники витрат на II етап виконання програми (тис. грн.)

Усього витрат на виконання програми

2012

2013

2014

2015

2016

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

4463,2

5281,7

6697,2

12157,7

11588,5

40188,5

Бюджет м. Києва

4018,2

5014,5

6371,1

11818,9

11246,2

38468,9

Власні надходження

445,0

267,2

326,1

339,0

342,3

1719,6

таблиця N 6

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Показники витрат на III етап виконання програми (тис. грн.)

Усього витрат на виконання програми

2012

2013

2014

2015

2016

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

6800,0

19570,0

8774,5

12292,7

12375,3

59812,5

Бюджет м. Києва

6800,0

19570,0

8774,5

11850,7

11819,1

58814,3

Власні надходження

-

-

-

442,0

556,2

998,2

таблиця N 7

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Показники витрат на IV етап виконання програми (тис. грн.)

Усього витрат на виконання програми

2012

2013

2014

2015

2016

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

Бюджет м. Києва

-

-

-

-

-

-

Власні надходження

-

-

-

-

-

-

таблиця N 8

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Показники витрат на V етап виконання програми (тис. грн.)

Усього витрат на виконання програми

2012

2013

2014

2015

2016

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

300,0

261,6

1069,2

1207,2

1320,7

4158,7

Бюджет м. Києва

300,0

261,6

1069,2

1207,2

1320,7

4158,7

Власні надходження

-

-

-

-

-

-

таблиця N 9

N

Показник

на 01.01.2012

Джерело інформації

на 31.12.2016

Джерело інформації

Кількість по роках:

2012

2013

2014

2015

2016

1

Кількість працівників (штатних одиниць)

97

Статистичні дані

520

Статистичні дані

122
(152*)

140
(230*)

157
(307*)

224
(434*)

280
(520*)


* після створення районних аварійно-рятувальних взводів

Показники продукту визначаються за такими параметрами:

таблиця N 10

N

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Кількість по роках:

2012

2013

2014

2015

2016

1

Кількість виїздів на аварійні ситуації

Од.

Звітність КАРС "КСП"

2800

3000

3500

4000

5000

2

Кількість виїздів на профілактику (попередження) НС

Од.

1200

1400

1600

2000

2500

3

Кількість отриманих аварійних викликів

Од.

2800

3000

3500

4000

5000

Показники ефективності визначаються за такими параметрами:

таблиця N 11

N

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Кількість по роках:

2012

2013

2014

2015

2016

1

Середні витрати на один аварійний виїзд (3 год., 1 відділення 5 чол.)

тис. грн.

Звітність КАРС "КСП"

3,5

3,8

4,3

4,8

5,4

Показники якості програми визначаються за такими параметрами:

таблиця N 12

N

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Кількість по роках:

2012

2013

2014

2015

2016

1

Динаміка виїздів

%

Звітність КАРС "КСП"

100,0

107,1

116,6

114,3

125,0

2

Динаміка витрат на один виїзд

%

100,0

108,6

113,2

111,6

112,5

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координатором Міської цільової програми технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки є перший заступник голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

Контроль за виконанням програми здійснює Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Звіт про виконання програми надається відповідальним виконавцем постійній комісії Київської міської ради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) один раз на півроку: за I півріччя до 25 вересня та за рік до 25 березня.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація заходів, визначених цією міською цільовою програмою, сприятиме:

- запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на потенційно небезпечних об'єктах та окремих територіях м. Києва;

- швидкісному та якісному реагуванню на надзвичайні ситуації, скороченню термінів їх локалізації та ліквідації наслідків;

- економії коштів місцевого бюджету м. Києва на відшкодування збитків та виплату компенсацій населенню за шкоду, заподіяну внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного та побутового характеру;

- підвищенню рівня безпеки під час проведення масових заходів в столиці України;

- запобіганню погіршенню стану екологічної безпеки, своєчасному реагуванню на надзвичайні ситуації екологічного характеру;

- поліпшенню стану техногенної та природної безпеки життєдіяльності громадян у м. Києві;

- створенню позитивного іміджу діяльності Київської міської державної адміністрації.

 

Додаток

ПЛАН
виконання робіт, придбання спеціального обладнання та спорядження по підрозділах КАРС "Київська служба порятунку"

Заходи програми

Виконання робіт та придбання спеціального обладнання та спорядження

2012

2013

2014

2015

2016

Переоснащення правобережного загону

- придбання аварійно-рятувального автомобіля на базі вантажного шасі 5 - 7 т

-

1

-

-

-

- придбання аварійно-рятувального автомобіля АРА-М

2

-

-

-

-

- придбання причепів 1,5 т

2

1

-

-

-

- придбання засобів індивідуального захисту (6 од.)

-

3

-

3

-

- придбання газоаналізаторів

2

-

3

-

-

- придбання міношукача

1

-

-

-

-

- придбання засобів зв'язку

10

-

5

-

5

- придбання оргтехніки (ПЕОМ компл.)

4

-

3

-

2

- придбання меблів

-

2 компл.

-

2 компл.

-

- ремонт приміщень ПЗ

-

косметичний

-

-

косметичний

- придбання мобільного пункту розташування особового складу під час виїзних аварійних робіт

-

1 компл.

-

-

-

Дооснащення аварійно-рятувальної водолазної станції

- відновлення дебаркадеру

Капітальний ремонт

 

 

 

 

- відновлення елінгу

-

Капітальний ремонт

-

-

-

- зведення тимчасової споруди автомобільного боксу

-

-

1

-

-

- зведення тимчасової споруди компресорної

1

-

-

-

-

- зведення тимчасової споруди медпункту

-

-

-

-

1

- зведення тимчасової споруди наплавного пірсу

I черга

II черга

-

-

-

- придбання апарату на повітряній подушці

1

-

-

-

-

- придбання водолазного бота

-

-

-

1

-

- придбання водолазного спорядження

3

-

9

-

9

- придбання водолазної барокамери

-

-

-

1

- придбання меблів (компл.)

1

1

1

-

-

- придбання оргтехніки (ПЕОМ в компл.)

1

-

-

-

-

- придбання засобів зв'язку

-

10

-

-

-

- придбання рятувальних засобів (компл.)

2

-

-

2

-

- придбання медичного обладнання медпункту

1

-

-

1

-

- придбання системи відеоспостереження

1

-

-

-

-

Створення лівобережного загону

- розробка проектної документації та ремонт приміщень

1

-

-

 

-

- 1 черга

*

*

 

 

 

- 2 черга

-

-

*

-

-

- придбання аварійно-рятувального автомобіля на базі вантажного шасі 5 - 7 т

-

1

-

-

-

- придбання аварійно-рятувального автомобіля АРА-М

1

1

-

-

-

- придбання автовишки

-

1

-

-

-

- придбання автоевакуатора

-

-

1

-

-

- придбання автокрана

-

-

-

1

-

- придбання засобів індивідуального захисту (скафандрів)

3

6

3

-

-

- придбання газоаналізаторів стаціонарної лабораторії (компл.)

-

1

-

-

-

- придбання засобів зв'язку

5

10

5

-

-

- придбання оргтехніки

1

4

4

 

 

- придбання меблів (компл.)

 

2

5

12

-

Створення районних аварійно-рятувальних пунктів

Голосіївського

 

 

 

1

 

Дарницького

-

-

-

1

-

Деснянського

-

1

-

-

-

Оболонського

-

-

1

-

-

Печерського

-

-

1

-

-

Святошинського

-

-

-

-

1

Солом'янського

-

1

-

-

-

Шевченківського

1

-

-

-

-

Створення учбово-тренувального полігону

- виготовлення проектної документації

1

-

-

-

-

- ремонт споруд полігону

-

1

-

-

-

- придбання обладнання (тренажери, альпстінка)

-

1

1

1

-

Створення системи зв'язку служби

Придбання обладнання для ретрансляторів

1

-

1

-

-

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали