ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.03.2011 р.

N 21/228-09

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - судді Овечкіна В. Е., суддів - Чернова Є. В., Цвігун В. Л., розглянувши касаційну скаргу Харківської районної державної адміністрації на постанову від 23.12.2010 року Харківського апеляційного господарського суду у справі N 21/228-09 господарського суду Харківської області за позовом обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство "Аква-3" до: 1) Харківської районної державної адміністрації, 2) Управління державного комітету земельних ресурсів у Харківському районі, про зобов'язання вчинити певні дії (у справі взяли участь представники сторін: від позивача - Донченко В. І., довір. від 01.06.2010, Радик І. А., посв. N 353; від відповідача 1 - не з'явились; від відповідача 2 - не з'явились), встановив:

Заяву Харківської районної державної адміністрації б/н, б/д про відмову від касаційної скарги колегією суддів відхилено.

Рішенням господарського суду Харківської області від 16.07.2010 року (судді Н. Пелипенко, Н. Калініченко, А. Савченко) в задоволенні позовних вимог про зобов'язання Харківської РДА затвердити містобудівне обґрунтування від 24.12.2008 року стосовно земельної ділянки визначеній в акті вибору від 15.08.2008 року площею 25 га відмовлено. Припинено провадження у справі по п. 4 ст. 80 ГПК України в частині позовних вимог "вважати погодженим Управлінням Держкомзему у Харківському районі містобудівне обґрунтування від 24.12.2008 року". Рішення суду мотивоване тим, що містобудівна документація не пройшла громадського обговорення та що позивач обрав спосіб захисту своїх прав не передбачений ст. 16 ЦК України.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 23.12.2010 року (судді В. Сіверін, Н. Білоконь, О. Терещенко) рішення суду від 16.07.2010 року скасовано в частині відмови від задоволення позову. В цій частині прийняте нове рішення, яким зобов'язано Харківську РДА затвердити містобудівне обґрунтування від 14.12. 2008 року.

Харківська РДА в касаційній скарзі просить скасувати прийняту постанову та в задоволенні вимог відмовити.

Постанова апеляційного суду прийнята з порушенням ст. 126 ЗК України, оскільки у позивача відсутні документи, що підтверджують його право користування земельною ділянкою. Обслуговуючий кооператив "Садівниче товариство "Аква 3" до РДА з клопотанням щодо надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки на території Русько-Тишківської селищної ради не звертався. Кооператив має можливість отримати право користування земельною ділянкою лише за результатами проведення земельних торгів. Оскаржувана постанова не відповідає ст. 24, ч. 2 ст. 26 Закону України "Про планування та забудову територій", де зазначено, що лише за результатами громадського обговорення орган виконавчої влади приймає рішення про затвердження (або ні) містобудівного обґрунтування.

Крім цього, Харківський апеляційний господарський суд постановою у справі N 21/154-10 від 09.12.2010 року визнав, що за садівничим товариством "Аква" зберігається право на використання земельної ділянки площею 45 га на території Русько-Тишківської сільради згідно з рішенням виконавчого комітету Харківської районної ради від 17.03.92 року N 371 до оформлення права землекористування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

Таким чином, апеляційний суд постановами по справам N 21/228-09 та 21/154-10 визнав за різними юридичними особами право на одну й ту ж саму земельну ділянку. Апеляційний суд не звернув уваги на те, що рішення по цій справі стосуються прав громадян, яким затвердили матеріали вибору земельних ділянок та надали дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок.

Ознайомившись з матеріалами та обставинами справи на предмет надання їм попередніми судовими інстанціями належної юридичної оцінки та повноти встановлення обставин, дотримання норм матеріального та процесуального права, згідно з вимогами ст. 1115 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно ст. 1117 Господарського процесуального кодексу України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Судом апеляційної інстанції встановлено наступне.

Обслуговуючий кооператив "Садівниче Товариство "АКВА-3" звернувся з заявою до Харківської районної державної адміністрації про здійснення акту вибору земельної ділянки площею 25 га для розташування ділянок для ведення індивідуального садівництва членами садового товариства на території Русько-Тишківської сільської ради за межами населеного пункту.

15.08.2008 року головою Харківської районної державної адміністрації затверджено акт вибору земельної ділянки садового товариства "АКВА-3 орієнтованою площею 25 га, що знаходиться на території Русько-Тишківської сільської ради.

24.12.2008 року членами СТ "Аква" та самим товариством в КП "Архітектурне бюро Харківського району"було замовлено містобудівне обґрунтування на земельну ділянку площею 25 га, що розташована за межами населеного пункту на території Русько-Тишківської сільської ради, визначену в акті вибору земельної ділянки від 15.08.2008 року.

Вищезазначене містобудівне обґрунтування від 24.12.2008 року розроблялось на підставі рішення будівельної комісії Харківської райдержадміністрації N 9 від 30.10.2008 року, у відповідності до вимог Законів України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про архітектурну діяльність" та було узгоджене 01.06.2009 року з Управлінням Держкомзему у Харківському районні Харківської області.

Містобудівне обґрунтування від 24.12.2008 року стосовно земельної ділянки, визначеній в акті вибору від 15.08.2008 р. площею 25 га, є видом містобудівної документації, де відповідно до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил положень містобудівної документації визначаються містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, обов'язкові для врахування при відведенні земельної ділянки.

На момент звернення позивача до господарського суду не існувало положення, яке б регулювало порядок громадського обговорення містобудівної документації, тоді як організація проведення громадських слухань була покладена на відповідні районні органи виконавчої ради.

А тому рішення місцевого господарського суду в частині відмови в задоволенні позовних вимог про зобов'язання першого відповідача - Харківську райдержадміністрацію затвердити містобудівне обґрунтування від 24.12.2008 року стосовно земельної ділянки, визначеної в акті вибору від 15.08.2008 року, площею 25 га, шляхом видачі відповідного розпорядження, слід скасувати та прийняти в цій частині нове рішення, яким позов у цій частині задовольнити.

З огляду на встановлені обставини справи колегія суддів зазначає наступне.

Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам передбачено ст. 123 Земельного кодексу України. Зокрема зазначено (п. 4 ст. 123 ЗК України), що до клопотання про відведення земельної ділянки додаються матеріали передбаченіч. 15 ст. 151 цього Кодексу, документи, що обґрунтовують її розмір, призначення та місце розташування. Порядок, строки розгляду клопотання та погодження місця розташування об'єкта регламентовані в ст. 151 Земельного кодексу України.

Цією статтею (п. 16), а також п. 9 ст. 123 цього Кодексу встановлено, що відмова власника землі, органів місцевого самоврядування, органів державної влади у погодженні місця розташування об'єкта може бути оскаржена в суді.

Судами попередніх інстанцій не встановлено, що Харківська районна державна адміністрацій відмовила позивачу у погодженні місця розташування об'єкта.

Крім цього, судами неправильно застосовано Закон України "Про планування і забудову територій". В преамбулі цього Закону вказано, що він встановлює правові та організаційні основи планування, забудови та іншого використання територій і спрямовані на забезпечення сталого розвитку населених пунктів. Натомість, судами попередніх інстанцій встановлено, що спірна земельна ділянка площею 25 га знаходиться на території Русько-Тишківської сільської ради за межами населеного пункту.

Відповідно до ст. 1 ГПК України юридичні особи мають право звернутися до господарського суду за захистом свої порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. Статтею 12 ГПК України встановлено, що господарським судам підвідомчі справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів.

Статтею 123 ЗК України встановлено, що надання земельних ділянок юридичним особам здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за проектами відведення цих ділянок.

Судами попередніх інстанцій не встановлено, що в зазначеному порядку позивачу надана земельна ділянка. Зважаючи на це, суди не встановили яке право позивача порушено, в чому воно полягає та в порядку якого судочинства вирішується питання оскарження дій або бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

На підставі викладеного колегія суддів дійшла висновку, що судові рішення по цій справі прийняті при неповному дослідженні всіх обставин справи з неправильним застосуванням норм матеріального та процесуального права, що відповідно до ст. 11110 ГПК України є підставою для їх скасування.

Під час повторного розгляду справи необхідно усунути вказані порушення. Ретельно з'ясувати всі обставини справи та надати їм правильну юридичну оцінку. На підставі встановленого винести законне обґрунтоване рішення суду.

Керуючись ст. 1115 - 11112 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Харківської районної державної адміністрації задовольнити частково.

Рішення господарського суду Харківської області від 16.07.2010 року та Постанову Харківського апеляційного суду від 23.12.2010 року у справі N 21/228-09 скасувати.

Справу направити на новий розгляд до господарського суду Харківської області.

 

Головуючий, суддя

В. Овечкін

Судді:

Є. Чернов

 

В. Цвігун

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали