ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.03.2011 р. N 99

Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом для надання пільг і житлових субсидій

На виконання статті 102 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року N 253 "Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання у 2011 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (Постанова N 253), від 27 грудня 2001 року N 1763 "Про надання населенню субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" та від 31 січня 2007 року N 77 "Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам":

1. Місцевим бюджетам надавати пільги та субсидії населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу для побутових потреб готівкою за рахунок субвенції з державного бюджету:

пільги - із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балону скрапленого газу на домогосподарство в рік, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, - із розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство в рік;

субсидії - із розрахунку: тверде паливо - дві тонни на домогосподарство; скраплений газ, який використовується для приготування їжі, - два балони (42 кілограми) на рік на одну-дві особи, три балони (63 кілограми) - на три-чотири особи, чотири балони (84 кілограми) - на п'ять і більше осіб. У разі споживання скрапленого газу від групових резервуарних установок мінімальна норма забезпечення скрапленим газом становить 42 кілограми на одну особу на рік, але не більш як 210 кілограмів.

3. Взяти до відома, що постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року N 253 (Постанова N 253) затверджено граничні показники вартості твердого палива та скрапленого газу для надання у 2011 році пільг та житлових субсидій населенню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі 703 грн. за одну тонну твердого палива та 101 грн. за один балон скрапленого газу для побутових потреб.

4. Затвердити Порядки виплати коштів для надання населенню субсидій і пільг готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу (додаються).

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 вересня 2010 року N 307 "Про затвердження норм забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом для надання пільг та житлових субсидій".

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Білоус Н. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
25.03.2011 N 99

Порядок
виплати коштів для надання населенню субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу

1. Згідно з цим Порядком проводиться виплата коштів для надання населенню субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу.

2. Відповідно до ст. 102 Бюджетного кодексу України управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів призначають і здійснюють виплату субсидій на тверде паливо та скраплений газ готівкою за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу та виходячи з обсягу відповідних бюджетних призначень.

3. За призначенням субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу громадяни звертаються до управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів за місцем реєстрації.

4. Призначення та виплата субсидії готівкою проводиться один раз на рік. Про виплату субсидії готівкою робиться відмітка в особовій справі та особовому рахунку заявника.

5. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів проводять призначення субсидій готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу, складають відомості та списки на виплату субсидій в розрізі відділень поштового зв'язку або установ банку.

6. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів щомісяця до 5 числа наступного періоду готують та подають дані про нараховані суми призначених субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу та заявку на потребу в коштах до фінансових управлінь райдержадміністрацій, міськвиконкомів.

7. Фінансові управління райдержадміністрацій, міськвиконкомів готують реєстри щодо призначених субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу із зазначенням нарахованих сум і кредиторської заборгованості місцевих бюджетів та щомісяця до 7 числа наступного періоду подають їх Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації за формою, установленою Державним казначейством.

8. Головне фінансове управління облдержадміністрації протягом двох операційних днів після отримання коштів субвенції надає Головному управлінню Державного казначейства України в області платіжні доручення щодо перерахування коштів на рахунки районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення.

9. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів отримані кошти з місцевих бюджетів на їх рахунки, відкриті в територіальних управліннях Державного казначейства, передають виплатні документи (відомості) до відповідних відділень поштового зв'язку або установ банку та у п'ятиденний строк здійснюють розрахунки згідно з нарахованими сумами щодо призначених субсидій на придбання твердого палива і скрапленого газу.

10. Виплата субсидії готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу громадянам здійснюється за місцем реєстрації через поштові відділення зв'язку або установи банку.

11. У разі виплати особам коштів готівкою через державні підприємства зв'язку управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів перераховують кошти державним підприємствам зв'язку, які здійснюють грошові виплати за погодженими з цими органами графіками, та відшкодовують зазначеним підприємствам поштові витрати за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

12. Грошові виплати через установи уповноважених банків здійснюються відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх особові рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року N 1596.

13. Поштові відділення зв'язку (установи банку) в термін, який визначений договором, звітують перед відповідним управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, міськвиконкому про суми фактичних виплат коштів громадянам на придбання твердого палива та скрапленого газу.

14. Оперативний бухгалтерський облік на виплату готівкової субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів відповідно до Інструкції про порядок організації оформлення, фінансування та виплати пенсій і грошової допомоги підприємствами поштового зв'язку України, затвердженої наказом Держкомітету зв'язку України, Міністерства праці та соціальної політики України, Пенсійним фондом України від 2 липня 1998 року N 101/123/67.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
25.03.2011 N 99

Порядок
виплати коштів для надання населенню пільг готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу

1. Згідно з цим Порядком проводиться виплата коштів для надання населенню пільг готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу.

2. Відповідно до ст. 102 Бюджетного кодексу України управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів призначають і здійснюють виплату пільг на тверде паливо та скраплений газ готівкою за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу та виходячи з обсягу відповідних бюджетних призначень.

3. Пільга на придбання твердого палива у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надається ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мали особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мали особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру, частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу"; абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; багатодітним сім'ям; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України.

Пільга на скраплений газ надається ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мали особливі заслуги перед Батьківщиною, багатодітним сім'ям.

4. Пільговику, який має право на пільгу з оплати твердого палива згідно з кількома законами, призначається грошова виплата згідно з одним Законом України за його вибором.

5. За призначенням пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою громадяни (крім медичних, фармацевтичних, педагогічних працівників та працівників культури) звертаються до управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів або до сільських, селищних рад за зареєстрованим місцем проживання з відповідною заявою, до якої додають довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення.

6. Особи, які мають право на безоплатне забезпечення вугіллям для побутових потреб згідно із статтею 48 Гірничого закону України до управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів або до сільських, селищних рад за зареєстрованим місцем проживання пред'являють трудову книжку та пенсійне посвідчення (крім непрацевлаштованих працівників), що підтверджують відповідність вимогам статті 48 зазначеного Закону, а також подають:

заяву та довідку, передбачені пунктом 5 цього Порядку;

довідку про перебування на обліку в центрі зайнятості (непрацевлаштовані працівники);

висновок медико-соціальної експертизи (інваліди);

акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 3 до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 (сім'ї працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника).

У разі коли особа, яка має право на безоплатне забезпечення вугіллям для побутових потреб згідно із статтею 48 Гірничого закону України, отримує пенсію відповідно до Списку N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, та Списку N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року N 36, і у трудовій книжці відсутні відомості про характер роботи на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля і вуглебудівних підприємствах, територіальний орган Пенсійного фонду України подає до управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів або до сільських, селищних рад за зареєстрованим місцем проживання за його запитом і на підставі наявних у пенсійній справі документів інформацію про стаж та характер роботи на таких підприємствах із зазначенням підпункту, пункту, розділу і номера Списку.

Якщо особі, яка має право на безоплатне забезпечення вугіллям для побутових потреб згідно із статтею 48 Гірничого закону України, пенсія призначена на загальних підставах і у трудовій книжці відсутні відомості про виконання робіт на технологічній лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, управління праці та соціального захисту населення керується переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 48 зазначеного Закону.

7. Сільські, селищні ради складають список осіб окремо за кожною пільговою категорією населення (далі - список).

Список, підписаний сільським, селищним головою (іншою уповноваженою особою) і завірений печаткою, подається управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації для звіряння з інформацією, внесеною до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі - ЄДАРП).

У разі, якщо в ЄДАРП відомості про пільговика відсутні, вживаються заходи щодо їх включення відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року N 117.

Звірений список затверджується керівником управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації і є підставою для призначення готівки на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Один примірник (копія) списку передається структурному підрозділу з питань субсидій для використання під час призначення житлових субсидій.

Сільські, селищні ради щомісяця до другого числа наступного періоду інформують управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій про зміни стосовно пільговика (реєстрація місця проживання, підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для опалення, приготування їжі, смерть).

8. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів проводять призначення пільги на тверде паливо та скраплений газ готівкою, складають відомості та списки на виплату пільг в розрізі відділень поштового зв'язку або установ банку.

9. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів щомісяця до 5 числа наступного періоду готують та подають інформацію про фактично нараховані суми пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу до фінансових управлінь райдержадміністрацій, міськвиконкомів.

10. Фінансові управління райдержадміністрацій, міськвиконкомів готують реєстри щодо наданих пільг з придбання твердого палива та скрапленого газу із зазначенням нарахованих сум і кредиторської заборгованості місцевих бюджетів та щомісяця до 7 числа наступного періоду подають їх Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації за формою, установленою Державним казначейством.

11. Головне фінансове управління облдержадміністрації протягом двох операційних днів після отримання коштів субвенції надає Головному управлінню Державного казначейства України в області платіжні доручення щодо перерахування коштів на рахунки районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення.

12. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів отримані кошти з місцевих бюджетів на їх рахунки, відкриті в територіальних управліннях Державного казначейства, передають виплатні документи (відомості) до відповідних поштових відділень зв'язку або установ банку та у п'ятиденний строк здійснюють розрахунки згідно з нарахованими сумами щодо наданих пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу.

13. Призначення та виплата пільги на тверде паливо і скраплений газ готівкою проводиться один раз на рік.

14. Грошова виплата проводиться за вибором пільговика державними підприємствами зв'язку або перераховується на його особовий рахунок в банку, про що зазначається у заяві.

Виплата проводиться безпосередньо пільговику або уповноваженій ним особі за довіреністю, що оформлена в установленому порядку.

15. У разі виплати особам коштів готівкою через державні підприємства зв'язку управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів перераховують кошти державним підприємствам зв'язку, які здійснюють грошові виплати за погодженими з цими органами графіками, та відшкодовують зазначеним підприємствам поштові витрати за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

16. Грошові виплати через установи уповноважених банків здійснюються відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх особові рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року N 1596.

17. Поштові відділення зв'язку (установи банку) в термін, який визначений договором, звітують перед відповідним управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, міськвиконкому про суми фактичних виплат коштів громадянам на придбання твердого палива та скрапленого газу.

18. У разі смерті пільговика, включеного до затвердженого списку, члени сім'ї померлого, визначені ст. 51 Бюджетного кодексу України, які проживали разом з ним, можуть отримати кошти готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу на підставі:

- заяви одного з членів сім'ї, поданої не пізніше закінчення бюджетного періоду;

- копії свідоцтва про смерть пільговика;

- виданої в установленому порядку довідки про факт проживання членів сім'ї разом з пільговиком.

19. У разі зміни реєстрації місця проживання з вибуттям за межі району (міста) протягом бюджетного періоду пільговик подає довідку щодо придбання твердого палива та скрапленого газу на пільгових умовах за попереднім зареєстрованим місцем проживання.

У разі зміни умов проживання пільговика (підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для його опалення, приготування їжі тощо) отримані ним кошти готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу не повертаються. Пільги з оплати послуг газо-, тепло-, електропостачання для опалення житла, приготування їжі надаються пільговику з наступного бюджетного періоду.

У разі зміни протягом бюджетного періоду будь-якого іншого виду опалення житла особи на пічне опалення готівка на придбання твердого палива нараховується виходячи з кількості місяців, що залишилися до кінця бюджетного періоду, та середньомісячної вартості твердого палива, визначеної шляхом ділення річної вартості твердого палива на дванадцять місяців. При встановленні газобалонної установки сума готівки на скраплений газ обраховується аналогічно.

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали