КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 2012 р. N 53

Київ

Про затвердження номенклатури та кількості товарів, операції з ввезення і вивезення яких здійснюються відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки

Відповідно до статті 2 Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити на період до 1 січня 2015 р. номенклатуру та кількість товарів, операції з ввезення і вивезення яких здійснюються відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки від 11 лютого 2001 р., згідно з додатками 1 і 2.

2. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з ввезення товарів з митної території Російської Федерації на митну територію України згідно з Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки від 11 лютого 2001 р., подають щомісяця до 10 числа наступного періоду митному органові, що здійснив митне оформлення товарів, звільнених від обкладення ввізним митом та податком на додану вартість, погоджений з Державним космічним агентством звіт про цільове використання таких товарів у трьох примірниках за встановленою Державною митною службою формою. Один примірник звіту залишається в митному органі, другий примірник з відміткою митного органу подається зазначеними суб'єктами щомісяця до 15 числа наступного періоду Державному космічному агентству, а третій - Державній податковій службі.

У разі виявлення фактів нецільового використання товарів митні та податкові органи вживають заходів до нарахування та стягнення несплачених сум ввізного мита, податку на додану вартість, штрафів та пені в порядку та розмірах, визначених законом.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1163 "Про затвердження номенклатури та кількості товарів, операції з ввезення і вивезення яких здійснюються відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 3, ст. 75);

постанову Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. N 531 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1163" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 50, ст. 1644);

постанову Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. N 429 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1163" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 30, ст. 1304).

4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2012 р. N 53

НОМЕНКЛАТУРА ТА КІЛЬКІСТЬ
товарів, операції з ввезення (імпорт, тимчасове ввезення) яких з митної території Російської Федерації на митну територію України здійснюються згідно з Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки від 11 лютого 2001 року

Код згідно з УКТЗЕД (ДКПП)

Найменування товару (послуги)

Одиниця виміру

Кількість

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля", м. Дніпропетровськ

3820 00 00 90

Антифриз "Термосол А-25"

літрів

20000

3921 90

Інші плівки з пластмаси:
плівка поліамідна ПМ-1ЭУ 600.20
ТУ6-05-2015-86 згідно з паспортом

кілограмів

1

4901

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів:

 

 

науково-технічний звіт "Проведення експериментальних досліджень в аеродинамічних трубах та на газодинамічних стендах для визначення аеродинамічних та газодинамічних характеристик моделей ракети-носія космічного призначення "Циклон-4" (брошури, комплекти);

штук

3

"Звіт про готовність бортового програмного забезпечення даних на пуск ракети-носія "Зеніт-2S" ("Зеніт-2SБ") SL** до пуску ракети космічного призначення "Зеніт-3SL" ("Зеніт-3SLБ") з космічним апаратом"; технічна документація з аналізу роботи системи керування ракети космічного призначення "Зеніт-3SL", ракети космічного призначення "Зеніт-3SLБ", у тому числі з дороблення алгоритмів бортового польотного завдання та інструкції;
"Розрахунок балістичний" (брошури, комплекти);

штук

60

повідомлення на зміни в документації на двигун РД171М (брошури);

- " -

5

з літерою "О" на трубопровідну арматуру для систем космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (книги, брошури, комплект)

- " -

2

4906 00 00 00

Плани та креслення для архітектурних, інженерних, промислових, комерційних, топографічних або аналогічних цілей, які є оригіналами, виконаними від руки; тексти рукописні; фоторепродукції на сенсибілізованому папері та копії, виконані за допомогою копіювального паперу, зазначених вище товарів:

 

 

конструкторська документація:

 

 

з літерою "О" на трубопровідну арматуру для систем космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (книги, брошури, комплект);

- " -

2

сповіщення на зміну (з додатками) конструкторської документації на пневмоустаткування системи забезпечення стислими газами 2Г82 космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект);

- " -

1

на комплект арматури для систем станції заправки технічного комплексу космічного апарату і головного блоку та технологічного обладнання зони тимчасового зберігання космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект)

- " -

1

6815 10

Вироби з каменю або інших мінеральних речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби з цих матеріалів) в іншому місці не зазначені: вироби з вуглецевих матеріалів:
стрічка вуглецева високо-модульна Кулон 500/0,07 Марка Б
СТО 75969440-007-2009 згідно з паспортом

кілограмів

5,4

7607 19 91 00

Фольга алюмінієва (тиснена або не тиснена, на основі або без основи з паперу, картону, пластмаси чи аналогічних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 міліметра:
стрічка ЛЭФС 40 х 30 ТУ2245-020-18425183-2006 згідно з паспортом

метрів

130

8412

Інші двигуни та силові установки:
маслонасосна станція МНС-32.60 (комплект);

штук

1

компресорний агрегат АВШ-2,5/400

- " -

1

8414

Насоси повітряні або вакуумні:
вакуумна установка;

- " -

1

насос вакуумний мембранний для обладнання холодильного центру космічного ракетного комплексу "Циклон-4"

- " -

3

8415

Частини приладів для змінювання температури і вологості повітря:
обладнання для підготовки та подачі повітря до системи термостатування високого тиску космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект)

- " -

1

8419

Машини, обладнання промислове для обробки матеріалів шляхом зміни температури:
камера холоду та тепла КХТ-0,5;

- " -

2

камера холоду та тепла КХТ-0,16

- " -

2

8421

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів:
фільтри поглинаючі з комплектувальними елементами (касети) для системи збору та нейтралізації парів і промислових стоків космічного ракетного комплексу "Циклон-4": трьохкасетні фільтри СА777.Сб0201, СА778.Сб0201, СА853.Сб0201, СА853.Сб0301

штук

28

8471

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації:

 

 

цифровий самописець S-Recorder L;

- " -

2

промисловий комп'ютер АСМЕ II 800;

- " -

1

адаптер інтерфейсу RS-485/RS-232/USB;

- " -

2

промисловий комп'ютер Simatic Panel PC 870;

- " -

1

промисловий комп'ютер MIC 2000 з модулями

- " -

1

8481

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі:

 

 

пневмоарматура системи забезпечення стислими газами космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект);

- " -

1

обладнання холодильного центру космічного ракетного комплексу "Циклон-4": клапани сильфонні КПЛВ.491146.020-01 ТУ 26-07-1573-91 (dY = 20); клапани сильфонні ИУСЮ.491246.001-17 ТУ 26-07-1573-91 (dY = 6); клапани сильфонні ИУСЮ.491246.001-11 ТУ 26-07-1573-91 (dY = 15); запобіжні мембрани МР-2
МР-2.150.2004-170.00 ТУ 3645-001-27137885-99;

- " -

34

трубопровідна арматура для систем космічного ракетного комплексу "Циклон-4":
клапани запірні прямоточні КПЛВ.491141.004, КПЛВ.491145.003; крани шарові з ручним керуванням КПЛВ.491825.008; клапани з пневмоприводом нормально закриті з прямоточною проточною частиною КПЛВ.492145.002; клапани з пневмоприводом нормально закриті зі зміщеними фланцями КПЛВ.492145.001, КПЛВ.492155.007, КПЛВ.492155.008, КПЛВ.492155.009; клапани з пневмоприводом нормально закриті з кутовою проточною частиною КПЛВ.492245.001, КПЛВ.492245.002, КПЛВ.492245.003, КПЛВ.492255.001, КПЛВ.492255.002, КПЛВ.492255.003; клапани запірно-регулюючі з електроприводом КПЛВ.493155.001, КПЛВ.493155.002; крани шарові регулюючі з електроприводом КПЛВ.493725.001; клапани запобіжні КПЛВ.494145.011, КПЛВ.494145.012, КПЛВ.494145.013, КПЛВ.494145.015, КПЛВ.494145.018; клапани зворотні КПЛВ.494315.001, КПЛВ.494315.002, КПЛВ.494325.001, КПЛВ.494325.002;

штук

581

комплект арматури для систем станції заправки технічного комплексу космічного апарата і головного блоку та технологічного обладнання зони тимчасового зберігання космічного ракетного комплексу "Циклон-4":
клапани сильфонні запірні ручні з дублюючим сальником
КПЛВ.491146.034-11Ю4, КПЛВ.491146.035-11Ю4, КПЛВ.491146.036-11Ю4, КПЛВ.491141.006; клапани сильфонні запірні ручні КПЛВ.491141.004, КПЛВ.491145.004, КПЛВ.491141.005; клапани сильфонні запірні з пневмоприводом КПЛВ.492145.003; клапани зворотні прохідні КПЛВ.494316.004-06Ю4, КПЛВ.494316.001-13Ю4; клапани запобіжні мембранні КПЛВ.494145.019, КПЛВ.494145.020

- " -

445

8501

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
двигуни постійного струму ДБ-60-60-4Б, ДБ-60-90-4Б

штук

400

8506

Первинні елементи та первинні батареї:
батарея літієва 10ER14PS-2, варіант 2

- " -

21

8507

Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми:
батарея акумуляторна 15Н1456 виробу А18М

- " -

3

8523

Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні пристрої для зберігання інформації, "smart-картки" та інші носії для запису звуку або інших явищ, записані або незаписані, включаючи матриці та форми для виготовлення дисків, крім виробів групи 37:

 

 

технічна і конструкторська документація з літерою "О" на трубопровідну арматуру для систем космічного ракетного комплексу "Циклон-4" на диску для лазерних систем зчитування

- " -

2

науково-технічний звіт "Проведення експериментальних досліджень в аеродинамічних трубах та на газодинамічних стендах для визначення аеродинамічних та газодинамічних характеристик моделей ракети-носія космічного призначення "Циклон-4" (на дисках для лазерних систем зчитування, комплект)

- " -

3

8526

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:
апаратура (прилади) системи керування виробів А18, А18М (комплекти)

- " -

6

8537

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 чи 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517:
контролер Simatic S7-1200

штук

1

8544

Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями:
кабелі виробів А18, А18М (комплекти)

- " -

6

8803

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:
частини виробів А18, А18М (комплекти)

- " -

6

9024

Машини та пристрої для випробування твердості, міцності, розтягування та стискання, пружності або інших механічних властивостей матеріалів (наприклад, металів, деревини, текстильних матеріалів, паперу, пластмас):

 

 

машина випробувальна МИРИ-200К, розривна (комплект);

- " -

1

машина розривна ИР5143-200 (комплект);

- " -

1

випробувальна машина ZDM-200 (комплект);

- " -

1

випробувальна машина EU-100 (комплект)

- " -

1

9026

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю витрати, рівня, тиску чи інших змінних характеристик рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032:
рівнемір типу ПМП-201 обладнання холодильного центру космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект)

штук

3

9027

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю в'язкості, пористості, розширення, поверхневого натягу або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю кількості тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми:
гелієвий масспектрометричний ТИ1-22

- " -

1

9031

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
вібраційний стенд ВСВ-220-320

- " -

1

Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова", м. Дніпропетровськ

2710

Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 масових відсотків або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти

кілограмів

2558700

2811

Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів: інші неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів

кілограмів

618000

2818

Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів: корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію

- " -

12000

2827

Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів: хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид оксиди

- " -

6000

2901

Органічні хімічні сполуки: вуглеводні ациклічні

- " -

300

2928 00

Органічні хімічні сполуки: органічні похідні гідразину або гідроксиламіну

- " -

318000

2929

Органічні хімічні сполуки: сполуки, до складу яких входять інші функціональні групи із вмістом азоту

- " -

6306

3207

Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш: готові пігменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники, склоподібні емалі та глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні речовини та аналогічні препарати видів, які використовують для виробництва кераміки, емалевих та скляних виробів; склоподібна фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул або пластівців

літрів

150

3208

Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш: фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи

кілограмів

32817

3209

Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш: фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі

- " -

450

3210 00

Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш: інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури та клейові фарби); готові водні пігменти, які використовують для остаточної обробки шкіри

- " -

180

3214

Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш: замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; не вогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо

- " -

75,9

3403

Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, воски штучні та готові, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "стоматологічний віск" і суміші на основі гіпсу для стоматології: мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для видалення з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 70 масових відсотків або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів

кілограмів

681

3506

Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти: готові клеї та інші готові клеїльні препарати (адгезиви), не включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 1 кілограма

- " -

2430

3603 00

Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі матеріали: шнури вогнепровідні, шнури детонаторні; капсулі ударні або детонаторні, запали, електродетонатори

штук

7500

3701

Фотографічні або кінематографічні товари: фотопластинки та фотоплівка, плоскі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону чи тканини; плівка плоска для моментальної фотографії, сенсибілізована, неекспонована, в упаковках або без них

- " -

900

3703

Фотографічні або кінематографічні товари: фотопапір, картон і текстильні матеріали, сенсибілізовані, неекспоновані

рулонів

300

3810

Різноманітна хімічна продукція: засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та інші допоміжні засоби для паяння або зварювання металів; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металів та інших матеріалів; матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродів, стрижнів та прутків

кілограмів

600

3814 00

Різноманітна хімічна продукція: розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків

- " -

4500

3819 00 00

Різноманітна хімічна продукція: гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи нафтопродуктів менш як 70 масових відсотків

- " -

3600

3824

Різноманітна хімічна продукція: готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних із нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені

- " -

12000

3901

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: полімери етилену в первинних формах

- " -

3000

3904

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів у первинних формах

- " -

30

3906

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: акрилові полімери у первинних формах

кілограмів

600

3907

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли, у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах

- " -

900

3908

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: поліаміди у первинних формах

- " -

300

3909

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні смоли та поліуретани у первинних формах

- " -

1560

3916

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: моноволокна з максимальним поперечним перетином більш як 1 міліметр (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів

штук

99

3917*

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: труби, трубки і шланги та їх фітинги (з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси

кілограмів

480

3917*

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: труби, трубки і шланги та їх фітинги (з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси

метрів

6000

3920*

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами

штук

30

3920*

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами

кілограмів

150

3921

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси

- " -

540

3926*

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914

штук

16200

3926*

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914

комплектів

25

4002

Каучук, гума та вироби з них: каучук синтетичний і фактис, одержані з олій або масел, у первинних формах або у формі пластин, листів або стрічок; суміші будь-якого продукту товарної позиції 4001 з одним із продуктів цієї товарної позиції у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смуг або стрічок

кілограмів

120

4005

Каучук, гума та вироби з них: невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смуг або стрічок

- " -

900

4008*

Каучук, гума та вироби з них: пластини, листи, стрічки, смуги, прутки і фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім твердої гуми

- " -

360

4008*

Каучук, гума та вироби з них: пластини, листи, стрічки, смуги, прутки і фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім твердої гуми

штук

3300

4016

Каучук, гума та вироби з них: інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої

- " -

6900

4017 00

Каучук, гума та вироби з них: гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких формах, включаючи відходи, скрап та уламки; вироби з твердої гуми

метрів

2100

4823

Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону: інші папір та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон, розрізані за певною формою (або розмірами); інші вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон

рулонів

4500

4901*

Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани: друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів

комплектів

1

4901*

Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани: друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів:
технічна документація на ракету-носій 11К69

штук

16

4906 00 00 00

Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани: плани та креслення для архітектурних, інженерних, промислових, комерційних, топографічних або аналогічних цілей, які є оригіналами, виконаними від руки; тексти рукописні; фоторепродукції на сенсибілізованому папері та копії, виконані за допомогою копіювального паперу, зазначених вище товарів

комплектів

1

5208

Бавовна: тканини бавовняні, з вмістом бавовни 85 масових відсотків або більше, з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2

метрів

15000

5310

Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі: тканини з джутових або інших текстильних луб'яних волокон товарної позиції 5303

- " -

30000

5401

Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів: нитки швейні з синтетичних або штучних волокон, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі

кілограмів

27

5402

Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів: нитки комплексні синтетичні (крім швейних ниток) не розфасовані для роздрібної торгівлі, включаючи синтетичні мононитки з лінійною щільністю менш як 67 децитексів

- " -

750

5404

Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів: мононитки синтетичні з лінійною щільністю 67 децитексів або більше і з поперечним перерізом не більш як 1 міліметр; стрічкові та подібної форми нитки (наприклад, штучна соломка) із синтетичних текстильних матеріалів завширшки не більш як 5 міліметрів

- " -

450

5407*

Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів: тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5404

метрів

3750

5407*

Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів: тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5404

кв. метрів

1500

5607

Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них: шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, просочені або не просочені, з покриттям або без покриття, в оболонці або без оболонки, з гуми чи пластмаси

метрів

6000

5903

Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення: текстильні матеріали, просочені, з покриттям або дубльовані пластмасами, крім матеріалів товарної позиції 5902

кв. метрів

21000

5906*

Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення: текстильні матеріали прогумовані, крім тканин товарної позиції 5902

- " -

18300

5906*

Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення: текстильні матеріали прогумовані, крім тканин товарної позиції 5902

метрів

15000

5907 00

Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення: текстильні матеріали, просочені або покриті іншим способом; полотна, розписані для театральних декорацій, художніх студій чи аналогічного використання

кв. метрів

6000

5911*

Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення: текстильні матеріали та вироби технічного призначення, про які йдеться у примітці 7 до цієї групи

метрів

24000

5911*

Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення: текстильні матеріали та вироби технічного призначення, про які йдеться у примітці 7 до цієї групи

штук

12

6307

Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що використовувалися; ганчір'я: інші готові вироби, включаючи викройки одягу

- " -

12

6812

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів: волокно азбестове оброблене; суміші на основі азбесту або азбесту та карбонату магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту (наприклад, нитки, тканини, одяг, головні убори, взуття, прокладки), армовані або не армовані, крім виробів товарної позиції 6811 або 6813

кілограмів

3000

6815

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів: вироби з каменю або інших мінеральних речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не зазначені

штук

600

6902

Керамічні вироби: цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, крім виробів з кремнеземистого кам'яного борошна або з аналогічних кремнеземистих порід

кілограмів

120000

6903

Керамічні вироби: інші вироби з вогнетривкої кераміки (реторти, тиглі, муфелі, насадки, глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з кремнеземистого кам'яного борошна або аналогічних кремнеземистих порід

штук

60

7019*

Скло та вироби із скла: скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини)

метрів

6000

7019*

Скло та вироби із скла: скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини)

кілограмів

990

7202

Чорні метали: феросплави

- " -

66000

7203

Чорні метали: продукти прямого відновлення залізної руди та інші губчасті залізні матеріали у кусках, котунах або подібних формах; залізо, яке має мінімальну чистоту за масою 99,94 % у кусках, котунах або подібних формах

- " -

3000

7206

Чорні метали: вуглецева сталь у зливках або інших первинних формах (крім заліза товарної позиції 7203)

- " -

5000

7207

Чорні метали: напівфабрикати з вуглецевої сталі

- " -

10000

7208

Чорні метали: прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 міліметрів або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття

- " -

5000

7209

Чорні метали: плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 600 міліметрів або більше, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), неплакований, без гальванічного або іншого покриття

- " -

20000

7210

Чорні метали: прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 міліметрів або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям

- " -

3000

7211

Чорні метали: прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 міліметрів, неплакований, без гальванічного або іншого покриття

кілограмів

30000

7212

Чорні метали: прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 міліметрів, плакований, з гальванічним або іншим покриттям

- " -

5000

7214

Чорні метали: інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування

- " -

170000

7215

Чорні метали: інші прутки та бруски з вуглецевої сталі

- " -

125000

7216

Чорні метали: кутики, фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталі

- " -

320000

7217

Чорні метали: дріт з вуглецевої сталі

- " -

70000

7218

Чорні метали: сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах; напівфабрикати з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

- " -

300000

7219

Чорні метали: прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки 600 міліметрів або більше

- " -

1500000

7220

Чорні метали: прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 міліметрів

- " -

70000

7222

Чорні метали: інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

- " -

1716000

7223 00

Чорні метали: дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

кілограмів

50000

7224

Чорні метали: інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших легованих сталей

- " -

40000

7225

Чорні метали: прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 міліметрів або більше

- " -

282000

7226

Чорні метали: прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 міліметрів

- " -

24000

7228

Чорні метали: інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей

- " -

310000

7229

Чорні метали: дріт з інших легованих сталей

- " -

34000

7304

Вироби з чорних металів: труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва)

- " -

240000

7307

Вироби з чорних металів: фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки) з чорних металів

штук

3000

7314

Вироби з чорних металів: тканина металева (включаючи безперервні стрічки), ґрати, сітки та огорожі з дроту з чорних металів; просічно-витяжний лист з чорних металів

кв. метрів

4600

7318

Вироби з чорних металів: гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів

кілограмів

3400

7326*

Вироби з чорних металів: інші вироби з чорних металів

- " -

200000

7326*

Вироби з чорних металів: інші вироби з чорних металів

штук

6000

7403

Мідь і вироби з неї: мідь рафінована та мідні сплави необроблені

кілограмів

15000

7407

Мідь і вироби з неї: прутки, бруски та профілі мідні

- " -

30000

7408

Мідь і вироби з неї: дріт мідний

- " -

6000

7409

Мідь і вироби з неї: плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад 0,15 міліметра

- " -

46000

7410

Мідь і вироби з неї: фольга мідна (тиснена або нетиснена, без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси чи аналогічних матеріалів), завтовшки не більш як 0,15 міліметра (без урахування основи)

- " -

4300

7411

Мідь і вироби з неї: труби та трубки мідні

- " -

46000

7413 00

Мідь і вироби з неї: провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби мідні, електрично не ізольовані

метрів

900000

7419

Мідь і вироби з неї: інші вироби мідні

кілограмів

4000

7505

Нікель і вироби з нього: прутки, бруски, профілі та дріт нікелеві

- " -

170000

7506

Нікель і вироби з нього: плити, листи, стрічки та фольга нікелеві

- " -

200000

7508*

Нікель і вироби з нього: інші вироби нікелеві

- " -

50000

7508*

Нікель і вироби з нього: інші вироби нікелеві

кв. метрів

2000

7601

Алюміній і вироби з нього: алюміній необроблений

кілограмів

6000

7604

Алюміній і вироби з нього: прутки, бруски та профілі алюмінієві

- " -

1100000

7605

Алюміній і вироби з нього: дріт алюмінієвий

- " -

40000

7606

Алюміній і вироби з нього: плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 міліметра

- " -

2000000

7607

Алюміній і вироби з нього: фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена, на основі або без основи з паперу, картону, пластмаси або подібних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 міліметра

кілограмів

8000

7608*

Алюміній і вироби з нього: труби та трубки алюмінієві з алюмінієвих сплавів

- " -

345000

7608*

Алюміній і вироби з нього: труби та трубки алюмінієві з алюмінієвих сплавів

штук

150

7616

Алюміній і вироби з нього: інші вироби алюмінієві

кілограмів

505000

7801

Свинець і вироби з нього: свинець необроблений

- " -

10000

7804

Свинець і вироби з нього: плити, листи, стрічки та фольга із свинцю; порошки та луска свинцеві

- " -

1000

7901

Цинк і вироби з нього: цинк необроблений

- " -

12000

8001

Олово і вироби з нього: олово необроблене

- " -

1500

8101

Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них: вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи відходи та брухт

- " -

2000

8102

Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них: молібден і вироби з молібдену, включаючи відходи та брухт

- " -

600

8105

Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них: штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт

- " -

300

8108*

Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них: титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт

штук

60

8108*

Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них: титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт

кілограмів

215300

8113 00

Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них: металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт

штук

60

8307

Інші вироби з недорогоцінних металів: труби гнучкі з недорогоцінних металів, з фітингами або без них:

- " -

3240

8311

Інші вироби з недорогоцінних металів: дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогічні вироби з недорогоцінних металів або карбідів металів, з покриттям або наповненням флюсовим матеріалом, для паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, зварювання або осадження металів чи карбідів металів; дріт і прутки із спеченого порошку з недорогоцінних металів, для металізації напилюванням

кілограмів

10000

8412

Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини: інші двигуни та силові установки

штук

2060

8421

Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини: центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів

- " -

3600

8479

Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини: машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені

- " -

600

8481

Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини: крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі

- " -

3810

8482

Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини: підшипники кулькові або роликові

штук

54405

8483

Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини: вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, підшипники ковзання для валів; зубчасті передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи, включаючи поліспасти; муфти та пристрої для з'єднання валів (включаючи універсальні шарніри)

- " -

2120

8501

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок)

- " -

261

8502

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі

- " -

270

8504

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі

- " -

450

8505

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: електромагніти; магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування; електромагнітні або з постійними магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; електромагнітні піднімальні головки

- " -

120

8506

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: первинні елементи та первинні батареї

штук

84

8507

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми

- " -

240

8532

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні

- " -

300

8533

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів

- " -

810

8536

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів

- " -

112785

8541

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані

штук

16410

8544*

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями

кілограмів

13500

8544*

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями

метрів

24772020

8547

Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повністю зроблена з ізоляційних матеріалів або із застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (наприклад, муфт з гвинтовою нарізкою), вмонтованих під час формування лише з метою складання, крім ізоляторів, товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх з'єднувальні деталі з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією

кілограмів

600

8803*

Літальні апарати, космічні апарати та їх частини: частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802

штук

10500

виріб 11С691 - перша ступінь ракети-носія 11К69

- " -

8

виріб 11С692 - друга ступінь ракети-носія 11К69

- " -

8

комплектуючі елементи ракети-носія 11К69

- " -

232

8803*

Літальні апарати, космічні апарати та їх частини: частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802

комплектів

8

9014*

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя:
компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти

штук

150

9014*

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя:
компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти

комплектів

21

9015

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: прилади та інструменти топографічні (включаючи фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні або геофізичні, крім компасів; далекоміри

штук

4

9026

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: прилади та апаратура для вимірювання або контролю витрати, рівня, тиску чи інших змінних характеристик рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032

- " -

9570

9027

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю в'язкості, пористості, розширення, поверхневого натягу або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю кількості тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми

- " -

30

9029

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прилади; спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи

- " -

42

9030

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю електричних величин, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та інших іонізуючих випромінювань

штук

6

9031

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні

- " -

1368

9032*

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

комплектів

21

9032*

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

штук

14423

9033 00 00 00

Частини та приладдя для машин, приладів, інструментів або апаратури

- " -

400

9306*

Складові частини та вироби товарної позиції 9306:
блоки згідно з формуляром 00.6321.3730.0000.00.0 до виробу 15Я184 - складових частин А18М; вироби 15Ф183 та 15Б157

- " -

38

9306*

Складові частини та вироби товарної позиції 9306:
прилади системи керування до виробів А18 та А18М

комплектів

4

Державне підприємство "Укроборонсервіс", м. Київ

8412

Двигуни та силові установки:
двигуни ракетні РД171М, камера згорання 00.1723.0100.0000.00.0

штук

20

8803

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:
перша та друга ступені ракети-носія 11К69 з комплектуючими елементами та документацією

- " -

8

9032

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
комплект бортової апаратури системи керування ракети-носія "Зеніт-2SБ"

комплектів

10

Державне науково-виробниче підприємство "Об'єднання Комунар", м. Харків

2843

Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, із визначеним або невизначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів:
палладій (II) хлорид "ч"

кілограмів

1,6

3204

Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу

- " -

51

3208

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи

- " -

2300

3907

Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах

- " -

1160

3908

Поліаміди у первинних формах

- " -

2300

3909

Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні смоли та поліуретани у первинних формах

- " -

2300

3917

Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад, з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси

- " -

1500

3920

Інші плити, листи, плавки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами

кв. метрів

22000

3921

Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси

кілограмів

2750

4002

Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій або масел, у первинних формах або у формі пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого продукту товарної позиції 4001 з одним із продуктів цієї товарної позиції у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смуг або стрічок

- " -

3200

4005

Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смуг або стрічок

- " -

2200

4008

Пластини, листи, стрічки, смуги, прутки і фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім твердої гуми

- " -

200

4016

Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої (амортизатори)

штук

2500

5903

Текстильні матеріали, просочені, з покриттям або дубльовані пластмасами, крім матеріалів товарної позиції 5902

кв. метрів

8500

7019*

Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини)

погон. метрів

6000

7019*

Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини)

кілограмів

8000

7106

Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку

- " -

6,5

7115

Інші вироби з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами

- " -

8

7214

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування

кілограмів

11000

7215

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі

- " -

8

7222

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

- " -

25000

7226

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 міліметрів

- " -

7500

7228

Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей

- " -

24500

7409

Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад як 0,15 міліметра

- " -

1500

7410

Фольга мідна (тиснена або нетиснена, без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси чи аналогічних матеріалів), завтовшки не більш як 0,15 міліметра (без урахування основи)

- " -

1000

741300

Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби мідні, електрично не ізольовані

метрів

150000

7506

Плити, листи, стрічки та фольга нікелеві

кілограмів

4500

7604

Прутки, бруски та профілі алюмінієві

- " -

8800

7606

Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 міліметра

- " -

50000

7607

Фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена, на основі або без основи з паперу, картону, пластмаси або подібних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 міліметра

- " -

165

7616

Інші вироби алюмінієві

штук

800

8003 00 00 00

Прутки, бруски, профілі та дріт олов'яні

кілограмів

1500

8104

Магній і вироби з магнію, включаючи відходи та брухт

- " -

5500

8105

Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт

- " -

1600

8414

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього

штук

280

8482

Підшипники кулькові або роликові

- " -

16000

8501

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок)

- " -

1800

8502

Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі

- " -

40

8504

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі

- " -

35840

8532

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні

- " -

683500

8533

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів

- " -

1502175

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів

- " -

228240

контактори

штук

400

8541

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світло- випромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані оптрони, оптопари, стабілітрони, стабістори, кварцеві резонатори, транзисторні матриці

- " -

314850

- " -

12000

8542

Електронні інтегровані схеми

- " -

1538000

8544*

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями

кілограмів

2500

8544*

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями

метрів

1500000

9014

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:
вимірювально-перетворювальні головки

штук

240

9032

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
датчики синхронної передачі, корпуса, кришки

- " -

460

ПАТ "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань", м. Харків

8471

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені

штук

15

8504

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі

- " -

78

8523

Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні пристрої для зберігання інформації, "smart-картки" та інші носії для запису звуку або інших явищ, записані або не записані, включаючи матриці та форми для виготовлення дисків, крім виробів групи 37

- " -

6

8526

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування

- " -

12

8529

Частини, призначені головним чином для апаратури товарнихпозицій 8525 - 8528

- " -

120

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більше як 1000 В

- " -

2375

8543

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції

- " -

30

9015

Прилади та інструменти топографічні (включаючи фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні або геофізичні, крім компасів; далекоміри

- " -

3

ПАТ "ХАРТРОН", м. Харків

8803

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802

штук

4

8506

Первинні елементи та первинні батареї

- " -

8

8507

Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми

- " -

4

9014

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти

- " -

16

9026

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю витрати, рівня, тиску чи інших змінних характеристик рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032

- " -

8

Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС ЛТД (товариство з обмеженою відповідальністю), м. Харків

4901

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів

кілограмів

150

8471

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації

штук

6

8506

Первинні елементи та первинні батареї

- " -

30

8507

Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми

- " -

6

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, контактори, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів

штук

12

8537

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 чи 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517

- " -

12

8544

Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями

кілограмів

1500

8803

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802

штук

15

8805

Обладнання стартове для літальних апаратів; палубні гальмові або аналогічні пристрої; наземні тренажери для льотного складу; їх частини

- " -

15

9014

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:

- " -

60

9031

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні

- " -

6

9032

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

- " -

6

Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (товариство з обмеженою відповідальністю), м. Харків

8504

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі

штук

438

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів

- " -

1050

8541

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані

- " -

27159

8542

Електронні інтегровані схеми

- " -

4473

ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Хартрон-ЮКОМ", м. Запоріжжя

8504

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
модулі, що входять до складу наземної апаратури інформаційно-управляючої системи ракетно-космічного комплексу "Рокот": модулі МИП3В, МПС; джерела живлення ВИП-220М-5/10,
ВИП-220М-12.6/4; блоки живлення 40У32, 40У34, 40У36

- " -

25

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів:
реле ОС РПС 32Б, РПС 32Б; ОС РПС 34Б, РПС 34Б; ОС РПС 36Б, РПС 36Б; перемикачі дистанційні ОС ДП-1-25; ДП-1-25; ОС ДП-1-50; ДП-1-50; електроз'єднувачі: вилка ОС РС 19АТВ, РС 19АТВ; вилка ОС МР-1-102-2-В,
МР-1-102-2-В; розетка ОС РС 19АТВ, РС 19АТВ з кожухом; вилка ОС РС 32АТВ, РС 32АТВ; вилка ОС РС 50АТВ, РС 50АТВ; розетка ОС РС 50АТВ, РС 50АТВ з кожухом; модуль МКП2, що входить до складу наземної апаратури інформаційно-управляючої системи ракетно-космічного комплексу "Рокот"

штук

250

8537

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517:
контролери, що входять до складу наземної апаратури інформаційно-управляючої системи ракетно-космічного комплексу "Рокот":
контролери СИКОН ТС1775.К3-02, СИКОН ТС1775.К1-04, СИКОН ТС1775.30-01, СИКОН ТС1775.К1-XX

- " -

10

8538

Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8535, 8536 чи 8537:
корпуси, крейди з носіями конструкцій для установки і комунікації модулів та блоків пристроїв інформаційно-управляючої системи ракетно-космічного комплексу "Рокот":
крейт БУЭП; модулі та блоки, що входять до складу наземної апаратури інформаційно-управляючої системи ракетно-космічного комплексу "Рокот": МТ64М, МВТК32П, МППТ16М, МДХ2, БРС, МВВД64И, АЧП3-04.Ех, АЧП2.Ех, МИКД4, МСК43, МСК43м, СМ, ПО1, БТА-М, МГР, БУП1, МФТ4, МАВВ32, МСКЧ1М, МСКЧ3, МСКЧ3м, СЕВ, АЧП.Х, АЧП3-03, МВД4С, МВВД4С, АЧП2, АЧП3;
генмонтажна плата, що входить до складу наземної апаратури інформаційно-управляючої системи ракетно-космічного комплексу "Рокот"

штук

452

9014

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:
астровимірювальна система, комплект вимірювачів кутових швидкостей, контрольно-випробувальна апаратура для астровимірювальної системи та комплекту вимірювачів кутових швидкостей

- " -

13

9032

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
прилади для системи вимірювання для ракетно-космічного комплексу "Рокот": прилад 41А02, комплект РБП; прилади для системи вимірювання для ракетно-космічного комплексу "Стрела": прилад 41Д02; прилади для системи керування ракетно-космічного комплексу VLS-1: прилад 41А19, КПА 41А19; прилади для системи керування бортовим комплексом виробу 77КМ N 17501 ФГБ МКС ("МКС/ФГБ"): 23А288, 23А287М, 41А01, 23А281-4, 23А281-5, 11М156М, 11М157М, 23У431, 23А291, КИП 23А291М1

- " -

16

Інститут хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України, м. Київ

3911

Смоли нафтові, кумаронові, інденові, кумароноінденові та політерпени, полісульфіди, полісульфони та інші речовини, зазначені у примітці 3 до цієї групи, у первинних формах, не включені до інших товарних позицій:
льотні зразки полімерних матеріалів "Біополімер"

штук

64

7612

Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємності трубчасті, що деформуються, і жорсткі) та аналогічні ємності для будь-яких речовин з алюмінію (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю не більш як 300 літрів, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, без механічного або теплотехнічного обладнання: переносний герметичний контейнер для зберігання і транспортування полімерних матеріалів:
наукова апаратура "Біополімер"

- " -

4

ПАТ "ЕЛМІЗ", м. Київ

3921

Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси:
блок медіорт 13 марка 5 ТУ2254-053-21095499-96

- " -

450

7318

Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів:
шайби

- " -

13050

7415

Вироби з міді та бронзи:
шайби, прокладки

- " -

3500

7419

Інші вироби мідні:
екрани, пружини

- " -

11700

7616

Інші вироби алюмінієві:
корпуса

- " -

100

8104*

Магній і вироби з магнію, включаючи відходи та брухт:
магнієві злитки (лиття); злитки з магнієвого сплаву МА2-1 (заготовки)

кілограмів

3600

8104*

Магній і вироби з магнію, включаючи відходи та брухт:
магнієві злитки (лиття); заготовки; поковки; поковки з магнієвого сплаву МА2-1 для виготовлення деталей, що працюють на малих навантаженнях

штук

324

8501

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
ДБ4 з ППК-3Н-27; інші

- " -

38

8504

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
ТИГ-1, ТИМ, БТИ-1; М600, М2000, МР100Ф2-9, МП140; інші

- " -

14050

8529*

Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8525 - 8528:
2АО-ВКА, АВ-753, 4АО-ВКА, 2АСФ1-М-ВКА-03

- " -

133

8529*

Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8525 - 8528:
апаратура (частини апаратури) 17Р64-03 у складі: К1-ВКА-03

комплектів

3

8532

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні:
К52, К53-4, К53-7, К53-18, К52-9, К53-22; К50-17; КТ-4, Б18; інші

штук

20375

8533

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів:
С2-29, С2-33; СТ4-16; Б19К; СП5-3В; СП5-16В; СП3-28-0,125, СП3-19; інші; ОС С2-29В, ОС С2-33Н

- " -

829125

8534 00

Схеми друковані, що мають лише струмопровідні елементи та контакти

- " -

450

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів:
СР, СРГ; МР, РС; СНЦ інші; РДВ-11, А РК ПКК, 8Э-122 ОС, ДП-1 РК ПКК гр. 3У, РЭК-60 ОС "9", РЭК-63 ОС "9"

штук

247545

8541

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані; інші

- " -

45880

8542

Електронні інтегровані схеми та електронні модулі (схеми інтегровані електронні цифрові монолітні):
526ПС1, 124КТ1А, 1НТ251, 175, 572, 706, 734, 765, 134, 133, 142,198, 286, 530, 533, 564; 571, 590, 526; 521; 544; 249; інші

- " -

44675

8543

Машини та апаратура електрична, що мають індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені:
генератор кварцовий ГК54

- " -

25

8544*

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові:
ПЭВТЛК, ПЭКМ, ПЭТВ-2; інші

кілограмів

300

8544*

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові:
МСЭ 16-13, МС16-13; РК50; інші

метрів

118000

8547

Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повністю зроблена з ізоляційних матеріалів або із застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (наприклад, муфт з гвинтовою нарізкою), вмонтованих під час формування лише з метою складання, крім ізоляторів, товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх з'єднувальні деталі з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією:
ЩЕ7; інші

штук

6825

ВАТ "Чернігівський завод радіоприладів", м. Чернігів

3208

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи:
емалі на основі акрилових полімерів: АК-512; інші

кілограмів

150

3214

Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; не вогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо:
ґрунтовка для малярних робіт; інші; напівфабрикати, в тому числі затверджував N 1 та розчинник 211.4; інші

- " -

75

3506

Готові клеї та інші готові клеїльні препарати (адгезиви), не включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 1 кілограм:
клей БФ-4; інші

кілограмів

100

3701

Фотопластинки та фотоплівка, плоскі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону чи тканини; плівка плоска для моментальної фотографії, сенсибілізована, неекспонована, в упаковках або без них:
фотоплатівки та фотоплівки плоскі, сенсибілізовані, неекспоновані; інші; марок ВРП, ПФС; інші

кв. метрів

41

3707

Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних засобів (адгезивів) тощо); продукти незмішані, дозовані для застосування у фотографії або розфасовані для роздрібної торгівлі і готові до використання: фотохімікати, фоторезисти (емульсії сенсибілізовані ФП-25, ФП-383; інші), проявник ВРП-М, фіксуючий розчин КФ-фото; інші

кілограмів

300

3909

Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні смоли та поліуретани у первинних формах:
смоли фенольні, смоли СФ-0112; фенопласт 03-010-02ТВ, СП1-342-02; інші

- " -

200

5903

Текстильні матеріали, просочені, з покриттям або дубльовані пластмасами, крім матеріалів товарної позиції 5902: текстильні матеріали просочені, лаковані тканини

кв. метрів

180

7226

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:
прокат плоский з інших легованих сталей, завширшки менш як 600 мм з електротехнічної сталі; інший; плоский прокат; інший, крім гарячого прокатування завтовшки менш як 4,75 мм; інший; стрічки із марок 3422, 3423, 3424; інші

кілограмів

500

7505

Прутки, бруски, профілі та дріт нікелеві:
із сплавів 36НХТЮ, 29НКЭИ78А-ВИ, прутки із сплавів нікелю, плоский прокат із сплавів нікелю

- " -

700

7506

Плити, листи, стрічки та фольга нікелеві:
стрічки марок 29НК, 50Н1, 79НМ, 34НКМП, плоский прокат із сплавів нікелю

- " -

300

7604

Прутки, бруски та профілі алюмінієві:
прутки з алюмінієвих сплавів марок Д16, АМГ, ВД5, АМЦ; інші

- " -

2500

7606

Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 міліметра:
плити, листи з алюмінієвих сплавів, товщина яких перевищує 0,2 міліметра

- " -

4000

8003 00 00 00

Прутки, бруски, профілі та дріт олов'яні:
дріт з олова; проволока, прутки марки ПОС61

- " -

600

8104

Магній і вироби з магнію, включаючи відходи та брухт:
магній і вироби з магнію, магнієві листи, плити із сплавів МА20, МА2-1

- " -

3000

8108

Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт:
титанові прутки з сплавів Вт156, титанові прутки, бруски, профілі та дріт, титанові пластини, листи, стрічки та фольга

- " -

100

8112

Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній (кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а також вироби з цих металів:
хром необроблений, порошки; інший

кілограмів

9

8501

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок)

штук

82

8504

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі

- " -

8337

8529

Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8525 - 8528: антени та антенні відбивачі будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами; фільтри та розподільники антен; інші

- " -

112

8532

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні

- " -

43500

8533

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів

- " -

368800

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів

- " -

15241

8541

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані

- " -

50120

8542

Електронні інтегровані схеми

штук

90010

8543 20 00 00

Машини та апаратура електрична, що мають індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені; генератори сигналів

- " -

740

8544*

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові:
проводи мідні емальовані та лаковані, проводи обмоткові; мідні; емальовані або лаковані; інші; проводи ПЭТВ-2 ОС, ПЭТР-155 ОС, ПЭВТЛК ОС; інші

кілограмів

300

8544*

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові:
кабелі коаксіальні РК та інші коаксіальні провідники електричні, інші, проводи електричні ізольовані монтажні з ізоляцією із спікаємої плівки одножильні МС ОС, МСЭ ОС, ЛФ; інші; інші провідники електричні напругою понад 80 В, але не більш як 1000 В; проводи монтажні теплостійкі у фторопластовій ізоляції МГТФ, МГТФЭ; інші

метрів

170200

8547

Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повністю зроблена з ізоляційних матеріалів або із застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (наприклад, муфт з гвинтовою нарізкою), вмонтованих під час формування лише з метою складання, крім ізоляторів, товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх з'єднувальні деталі з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією

штук

1460

ТОВ "Датчикове підприємство "Завод РАПІД", м. Чернігів

8532

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні

- " -

13200

8533

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів

- " -

76200

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів

- " -

18000

8541

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані

- " -

9000

8542

Електронні інтегровані схеми

- " -

900

9025

Ареометри та аналогічні занурювальні прилади, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів

- " -

45

9032

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

штук

900

ПрАТ "Гарантспецсервіс", м. Київ

62.30.10

Послуги з гарантійного обслуговування приладів та блоків ракетно-космічного призначення складових частин та виробів 15А18М, 15А35 товарної позиції 9306:
15Л860-01÷11, 15Л791, 15Н1838-01÷10, 22А024, 22А025, 22А026, 15Я94, 15Я136,15Я137, 15Н1864-2, 15Н1217-1, 15Н1217-2-1÷4, 15Н1871-71-1÷8, 15Н1311-012÷075, 15Н1698-011÷074,И-0101-2, И-0102-3, И-0103-2, И-0104-3, И-0105-3, И-0106-3, И-0107-2, И-0108, И-0109-2-1, И-0110, 50БПС-10-05, БОС1÷3, БП-30-1,0, БФ-5, 15Н1142-24

- " -

180

9306

Послуги з гарантійного обслуговування приладів та блоків ракетно-космічного призначення складових частин та виробів 15А18М, 15А35 товарної позиції 9306:
15Л860-01÷11, 15Л791, 15Н1838-01÷10, 22А024, 22А025, 22А026, 15Я94, 15Я136,15Я137, 15Н1864-2, 15Н1217-1, 15Н1217-2-1÷4, 15Н1871-71-1÷8, 15Н1311-012÷075, 15Н1698-011÷074, И-0101-2, И-0102-3, И-0103-2, И-0104-3, И-0105-3, И-0106-3, И-0107-2, И-0108, И-0109-2-1, И-0110, 50БПС-10-05, БОС1÷3, БП-30-1,0, БФ-5, 15Н1142-24

- " -

180

Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал", м. Київ

2845 10 00 00

Ізотопи, крім включених до товарної позиції 2844, їх органічні або неорганічні сполуки, з визначеним або не визначеним хімічним складом:
гелій, збагачений ізотопом гелій-3, ТУ 95.783-90Е; неон, збагачений ізотопом неон-20 (99,99 %), ТУ 95.1294-84; неон, збагачений ізотопом неон-22 (95 %), ТУ 951294-84

кілограмів

1

7014 00 00 00

Скляні вироби для сигналізації та оптичні елементи із скла, оптично не оброблені:
заготовки оптичного скла марок ТК-116, БК-108, ТФ-10

штук

792

8414

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні, або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
вакуумна установка для асферизації дзеркал УРМ-3

- " -

визначається кількістю укладених контрактів і договорів

8501

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
ДПР-42-Ф1-02, ДИД-05 У ОС, ДИД-2ТВ ОС, ДПМ-25-Н1-04,
УРД-2-192

- " -

2032

8533

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів: резистори перемінні
СПЗ-19А-0,5В

- " -

394

8542

Електронні інтегровані схеми:
564 ТР2, 544УД1А, 544УД1Б, 544УД2А ОСМ, 142ЕНЗ, 142ЕНЗ ОСМ

- " -

10000

8540 99 00 00

Лампи, трубки, з термокатодом, холодним чи фотокатодом (лампи, трубки вакуумні, паро чи газонаповнені, ртутні дугові випрямні лампи та трубки, електронно-променеві трубки, телевізійні передавальні трубки):
катод холодний Яе.730.019, Яе.0730.019 ТУ, Геттер (газопоглинач) КРБ-8МА ОД0.359.004

- " -

2100

9014

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:
вимірювально-перетворювальні головки; комплекти виробів

- " -

547

8Ш122П-01, гіромотори ГМА-4Ю1Н Кл. 2 (протичасовий), гіротеодоліти ГТ-3, гірокомпаси: 1Г17, 1Г17-1, 1Г47, 1Г47-2, 1Г50, системи 15Ш51, 15Ш52, 15Ш53, 15Ш64, 9Ш129, 9Ш138 (15Ш53-05 ЗИП-Г, 15Ш53-05 ЗИП-Р, 15Ш53-05 ЗИП-0, 9Ш138-03, 9Ш138-1, 9Ш138-2, 9Ш138-03 ЗИП-Г, 9Ш138-2 ЗИП-Г) та складові частини до них

 

 

Державне підприємство "Львівський державний завод "ЛОРТА", м. Львів

8473

Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та аналогічних виробів), призначені винятково або головним чином для машин товарних позицій 8469 - 8472:
механізм МЗ-100СТ

штук

12

8482

Підшипники кулькові або роликові:
підшипники: 5-23 ТУ4479-73, 5-1000900 ТУ4479-73, 6-1000805Ю1Т

- " -

474

8535

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, перемикачі, роз'єднувачі, запобіжники плавкі, блискавковідводи, обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги понад 1000 В:
з'єднувачі ОС 2РМТ, ОС РС, ОС МР1, ОС СР

- " -

3 465

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В:
ОС РПС32, ОС РПС45, ОС РЭС-48А, А5ВМ, ДП1-25, КМ1-1,
КМ2-1, МТ

- " -

810

8540

Лампи, трубки електронні з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (лампи, трубки вакуумні, паро- чи газонаповнені, ртутні дугові випрямні лампи та трубки, електронно-променеві трубки, телевізійні передавальні трубки):
лампа УВ277Г

штук

3

8542

Електронні інтегровані схеми:
мікросхема ОС 133, ОС1нт251, ОС 134, ОС 564, 164

- " -

21375

8543

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені: виріб 11Р419

- " -

3

Радіоастрономічний інститут Національної академії наук України, м. Харків

8471

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
реєстратор даних проекту "Радіоастрон" КРТ-РДР-3

комплектів

1

8526

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:

 

 

прилад Тюнер-Р НРДК.464213.008

- " -

1

відеоконвертер РАЦЕ.468157.008

- " -

1

8543

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені:
стандарт частоти та часу водневий VCH-1005

- " -

1

8609

Контейнери (включаючи ємності для перевезення рідких вантажів), спеціально призначені та оснащені для перевезень одним або кількома видами транспорту:
контейнер спеціальний для перевезення основного блоку виробу "Водневий стандарт частоти"

штук

2

Державне підприємство "Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування", м. Харків

8541

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фото чутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані:
діоди 2ДСБ-150-ЗА-1 ПЗ

- " -

375

Державне підприємство "Харківський приладобудівний завод ім. Т. Г. Шевченка"

8543

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції, в іншому місці цієї групи не описані або зазначені:
тимчасове ввезення на переробку приладів комплексу 35

- " -

визначається кількістю укладених контрактів і договорів

Національний центр управління та випробувань космічних засобів, м. Євпаторія

7308

Металоконструкції (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони) з чорних металів; листи, стержні, кутики, фасонні профілі, труби та аналогічні вироби з чорних

- " -

6

металів, призначені для використання у металоконструкціях:
PP1858 шафа PROLINE ECLOS) 1800 х 600 х 800 мм, PSS188 бокові полиці SOLID SIDE 1800 х 800 мм

 

 

8414

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
вентилятори 10713-104 (вентилятор 19"O.SCH.230V)

штук

2

8471

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
виріб 6900200, системний блок: CPU Intel Core i7-2600/FSUS P8P67-M, PRO/DDR-III, BGB/GV-N450-1Gb/2TBх2/Ascot 6SR9/DVD-RW/+RW/ Keyboard/ Mouse, наземний радіотехнічний комплекс управління космічними апаратами у далекому космосі, AdvantiX модель IPC-sys2-2-А3 станція технологічного управління 1.3 Core 2 Duo E6400 2.13 Ghz/2GB/320CB/DVD-RW/LAN/IPC-510BP/400W с ПО на 1CD, клавіатура SVEN Basic 304 black USB, миша Oklick 125M Optical (800 dpi), Black, USB)

- " -

22

8504

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
джерело живлення 103006456-6591 POWERWARE Eaton 9130 1500R-XL2U с ПО на 1 CD

- " -

8

8517

Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для стільникових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв'язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528: телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для стільникових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку:

 

 

медіаконвертор Allied Telesys AT-MC 1004 1000BaseSX (SC) to 1000BaseTX с ПО на 1 CD, комутатор Allied Telesys AT-GS900/24 24*10/100/1000, Міжмережевий екран Cisco ASA 5520 Appliance with SW, HA, 4GE + 1 FE, DES (ASA5520-K8)

штук

26

сітьова плата Allied Telesys AT-2916Т 10/100/1000Base T/RJ45 Adapter, 32 Bit, PCI-Bus, DM 163024 уставні елементи (плата)

- " -

14

8528

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, який записує або відтворює звук або зображення:
монітори Samsung P2250N (LRYKU) 21.5" /1920 х 1080/2ms/D-SUB/Чорний гранат с ПО на 1 CD та NEC24" LCD2490WUXi2, Silver-White

- " -

8

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів:
виріб 7240220

- " -

2

8538

Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8535, 8536 або 8537:
комплекти монтажні Allied Telesys AT-TRAY1 для одного МС-конвертера на стіну/у стійку 19', Allied Telesys AT-TRAY4 для 4-х МС-конвертерів на стіну/у стійку 19', крос стоїчний 1U 19" 24 порта FC/ST без столу (з планками під адаптери), 40304-051 (19" панель 2НЕ ELOXIERT), 8613160 (направляючі шини 600 мм)

штук

23

8540

Лампи, трубки електронні з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад, лампи, трубки вакуумні, паро- чи газонаповнені, ртутні дугові випрямні лампи та трубки, електронно-променеві трубки, телевізійні передавальні трубки):
клістрони КУ-342

- " -

10

8543

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені в частини:
генератори сигналів приймач-формувач МКВ.464349.002, підвищуючий конвертер з попереднім підсилювачем потужності МКВФ.468123.002, пристрій синхронізації (хронізатор) МКВФ.467879.001, водневий стандарт частоти та часу Ч1-1007, стандарти частоти та часу Ч1-76А та Ч1-75А, пристрій формування та передачі опорних частот МКВФ.468352.003, пристрій прийому, розмноження опорних та еталонних частот МКВФ.468352.001

- " -

21

8544

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями: кабелі коаксіальні та інші:
кабель подовжений USB2-AA M/F, 3 метри USB2.0 та кабель для монітора VGA подовжений HD-15M/F, потрійний екран, феритові кільця (3.0 м)

- " -

18

9030

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю електричних величин, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та інших іонізуючих випромінювань:
контрольно-вимірювальні прилади МКВФ.464955.001

штук

1

9032

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
пристрій управління опозиціонером МКВФ468219.002

- " -

3

ТОВ Науково-виробниче підприємство "АНТЕКС-автоматика", м. Сєвєродонецьк Луганської області

8531

Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної позиції 8512 або 8530:
сигналізатори вибухозахищені
ВС-4-3СФ-12В, ВС-4-3СН-12В,
ВС-3-ГС-24В-115дБ/0,35 м

- " -

780

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів:
сполучені ящики

- " -

150

9027

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю в'язкості, пористості, розширення, поверхневого натягу або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю кількості тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми:
газоаналізатори СФГ-М МЕКВ 413322.006, ИФГ-М 5Б2.840.494, перетворювач стрічкокасетний ПЛК УТАМ5.184.000

штук

946

Примітки:

1. Під час визначення кількості ввезеного товару за позиціями, що мають відмітку (*), враховується тільки одна одиниця виміру, зазначена у рахунку-фактурі (інвойсі), за яку встановлена конкретна ціна.

2. Під час ввезення на митну територію України зазначена номенклатура товарів оформляється без процедури оцінки відповідності та сертифікації.

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2012 р. N 53

НОМЕНКЛАТУРА ТА КІЛЬКІСТЬ
товарів, операції з вивезення (експорт, тимчасове вивезення) яких з митної території України на митну територію Російської Федерації здійснюються згідно з Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки від 11 лютого 2001 року

Код згідно
з УКТЗЕД (ДКПП)

Найменування товару (послуги)

Одиниця виміру

Кількість

Примітки

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля", м. Дніпропетровськ

4901

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів:

 

 

 

технічна документація:

 

 

 

про можливість продовження терміну експлуатації виробів А18М за етапами 14, 15, 16 (звіт щодо дефектації матеріальної частини виробу А18М; збірка звітів, актів, протоколів з дефектації систем, вузлів, агрегатів виробу А18М; збірка висновків щодо можливості продовження терміну експлуатації систем, вузлів і агрегатів виробу А18М; акт з утилізації матеріальної частини виробу А18М; збірка актів утилізації вузлів, систем, агрегатів виробу А18М; звіт щодо робіт на об'єктах Замовника), брошури (комплект);

штук

30

Міністерство оборони
Російської Федерації
ЗАТ "АСКОНД"
(м. Москва)

про можливість продовження терміну зберігання виробів А18 (висновки про можливість продовження терміну зберігання вузлів, агрегатів і систем виробу А18 розробки ДП "КБ "Південне" та суміжних підприємств; технічний звіт про можливість продовження терміну зберігання виробу А18; висновок про можливість продовження терміну зберігання виробу А18; висновки про продовження термінів зберігання виробів А18, призначених для пусків за програмою "Дніпро"), брошури (комплект);

штук

16

Міністерство оборони
Російської Федерації
ЗАТ "АСКОНД"
(м. Москва)

програмно-методична документація про продовження терміну зберігання виробів А18 (технічне завдання на проведення робіт з продовження терміну зберігання виробів А18; програма робіт з продовження терміну зберігання виробів А18; програма робіт у Центрі ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет - філії ФДУП "ЦЭНКИ" з проведення дефекації виробу А18), брошури (комплект);

- " -

3

- " -

розрахунково-балістична документація на ракети космічного призначення "Зеніт-3SL", "Зеніт-3SLБ" з космічним апаратом; "Аналіз польоту ракети космічного призначення"; "Завдання на пуск"; "Вихідні дані для розробки розрахунково-балістичної документації щодо ракети космічного призначення"; "Вихідні дані для розробки та перевірки польотного завдання, балістичної документації на пуск ракети-носія у складі ракети космічного призначення"; "Вихідні дані для системи керування ракети-носія у складі ракети космічного призначення"; "Коефіцієнти рівнянь збуреного руху"; "Таблиця балістична ракети-носія у складі ракети космічного призначення"; "Вектор стану на момент відокремлення розгінного блоку від блоку другого ступеня ракети-носія та його розкидки"; технічне завдання на виконання дослідно-конструкторських робіт щодо ракет космічного призначення "Зеніт-3SL", "Зеніт-3SLБ" з космічним апаратом, брошури (комплект);

- " -

100

 

для забезпечення авторського нагляду за виготовленням ракетоносіїв "Зеніт-2S" NN SL34-SL42 (підсумкові, зведені звіти, звіти щодо електровипробувань системи керування і системи вимірювань ракетоносіїв "Зеніт-2S"), брошури (комплект);

штук

27

 

технічна та експлуатаційна документація на космічний ракетний комплекс "Зеніт-М" і повідомлення про її заміну, брошури (комплект);

- " -

60

 

технічна документація та звітні матеріали для забезпечення підготовки і пуску ракет-носіїв та ракет космічного призначення з космічного ракетного комплексу "Зеніт-М", брошури (комплект);

- " -

30

 

для забезпечення авторського, технічного (гарантійного) нагляду і технічного сприяння в організації ремонту систем і агрегатів космічного ракетного комплексу "Зеніт-М", брошури (комплект);

- " -

18

 

технічні звіти щодо забезпечення надійності космічного ракетного комплексу "Зеніт-М" по темі "Надійність", брошури (комплект);

- " -

6

 

технічна та експлуатаційна документація щодо інтеграції космічних апаратів з космічним ракетним комплексом "Зеніт-М", брошури (комплект);

- " -

30

 

щодо пускової інтеграції космічних апаратів з космічним ракетним комплексом "Зеніт-М", брошури (комплект);

- " -

9

 

щодо аналітичної інтеграції космічного апарату "AMOS-4" з космічним ракетним комплексом "Зеніт-М", аналізу місії та керування програмою "Наземний старт" для забезпечення запуску космічного апарату "AMOS-4", брошури (комплект);

штук

14

 

щодо аналітичної інтеграції космічного апарату "Либідь" з космічним ракетним комплексом "Зеніт-М", аналізу місії, керування місією на системному рівні, авторського нагляду за виготовленням ракет-носіїв "Зеніт-2SБ60", "Зеніт-2SБ80", брошури (комплект);

- " -

32

 

проектна технічна документація "Панель сонячних батарей космічного апарата", брошури, альбоми (комплект);

- " -

4

 

технічна, експлуатаційна та конструкторська документація розроблення ракет космічного призначення, ракетних комплексів за програмами: "Морський старт", "Наземний старт", "Зеніт-М" ("Графік місії по запуску космічного апарата", План аналітичної інтеграції космічного апарата, документ контролю інтерфейсів, ескізний (технічний) проект, документ проекту місії, План верифікації вимог документа контролю інтерфейсів космічного апарата, "Звіт по верифікації вимог" та інші), книги, брошури, (комплект)

- " -

75

 

4906 00 00 00

Плани та креслення для архітектурних, інженерних, промислових, комерційних, топографічних або аналогічних цілей, які є оригіналами, виконаними від руки; тексти рукописні; фоторепродукції на сенсибілізованому папері та копії, виконані за допомогою копіювального паперу, зазначених вище товарів:
конструкторська документація: проектна конструкторська документація "Панель сонячних батарей космічного апарата", брошури, альбоми (комплект)

- " -

4

 

60.30.10

Послуги космічного транспорту (послуги, що пов'язані із запуском космічних кораблів і виводом на орбіту супутників та космічних апаратів):

 

 

 

підготовка ракет-носіїв і ракет космічного призначення в цілому на технічному комплексі, підготовка та пуск ракет космічного призначення на стартовому комплексі, вимірювання прискорень та вібрацій під час транспортування космічних апаратів, космічних головних частин і ракет космічного призначення "Зеніт-3SLБ" та контроль чистоти на технічному комплексі космічних апаратів, технічному комплексі космічних головних частин і заправній станції 11Г12 для забезпечення запуску космічних апаратів "AMOS-4", "Либідь" з космічного ракетного комплексу "Зеніт-М";

згідно з договорами

 

 

послуги за програмою "Морський старт" (щороку технічне обслуговування систем і агрегатів, виносного вимірювального пункту; вирішення адміністративних та технічних питань на системному рівні; проведення робіт щодо інтеграції корисного навантаження і аналізу місії, передстартової підготовки та проведення пускових операцій; приймання телеметричної інформації за допомогою виносного вимірювального пункту; доставка польотного завдання та даних на пуск; транспортування ступенів ракети-носія "Зеніт-3SL" з порту Октябрський до Базового порту; авторський нагляд за виготовленням ракет-носіїв "Зеніт-3SL");

- " -

 

 

виконання робіт та надання послуг із забезпечення запуску космічних апаратів з космічного ракетного комплексу "Зеніт-М"

- " -

 

 

74.30.1

Послуги щодо технічних випробувань та аналізу:
технічне обслуговування (дослідження, перевірки та регулювання параметрів) блоків насосів 00.6321.3730.0000.00.0 системи терморегулювання виробу А18М

згідно з договорами

 

ВАТ "Корпорация Рособщемаш" (м. Москва)

74.30.15

Послуги щодо технічного контролю:

 

 

 

проведення робіт з річного технічного обслуговування систем, продовження призначених показників ресурсу систем та комплектувальних елементів ЗІП-Г,
ремонт (дороблення) систем, агрегатів космічного ракетного комплексу Зеніт-М";

- " -

 

 

послуги з гарантійного нагляду за комплексом П118М на об'єктах Замовника (РТО, піврічне ТО, ДПП, ППГН, доробки та усунення несправностей);

- " -

 

Федеральне державне унітарне підприємство "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (м. Москва)

авторський нагляд та авторське супроводження в процесі експлуатації комплексу П118М, в тому числі підприємств співвиконавців КП СПС "Арсенал", ПАТ "НВК "Курс";

- " -

 

- " -

послуги під час перевірки доробок та технічного обладнання виробу А18 (ракета-носій "Дніпро")

- " -

 

ЗАТ "Международная космическая компания "Космотрас" (м. Москва)

послуги щодо розроблення технічної, конструкторської та експлуатаційної документації на панелі сонячних батарей космічного апарату

- " -

 

 

8506

Первинні елементи та первинні батареї:
панелі сонячних батарей космічного апарата згідно з паспортами 03.0991.0000.0000.01.0 ПС, 03.0991.0000.0000.02.0 ПС, 03.0991.0000.0000.00.0 ПС (комплект)

штук

3

 

8537

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517:

 

 

 

технологічне обладнання апаратури супутникової навігації КИ644 (комплект);

- " -

1

 

комплекс контрольно-перевірочної апаратури
"Сириус-М" ААЖМ.421419.004 (комплект)

- " -

1

 

Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод
імені О. М. Макарова", м. Дніпропетровськ

3923

Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та інші вироби з пластмас для герметизації, закупорювання

- " -

3000

 

4016

Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої

- " -

1240

 

4901 99 00 00
9306*

Обслуговування складових частин та виробів товарної позиції 9306:
надання консультаційних послуг під час виконання планових робіт на комплексі 118М (РТО, ТО, ДПП, РВР, введення в експлуатацію, виведення з експлуатації, заміна виробів, забезпечення безпечної експлуатації): річне та піврічне технічне обслуговування, дистанційні періодичні перевірки на об'єктах Міністерства оборони Російської Федерації; ремонтно-відновлювальні роботи виробу А18М (заміна виробів 15Х615); зняття виробів А18М з бойового чергування; річне технічне обслуговування навчальних виробів Ф173 на об'єктах Міністерства оборони Російської Федерації

комплектів

3

ВАТ "Корпорация Рособщемаш" (м. Москва)

4901 99 00 00
9306*

Послуги з ремонту та доробки системи терморегулювання (фільтри ФБ і блоки змішувачів) виробу А18М

штук

45

ЗАТ "Международная космическая компания "Космотрас" (м. Москва)

Піврічне технічне обслуговування виробів РС-20Б за
ОТУ-БХ на об'єктах Російської Федерації

- " -

6

- " -

Послуги з гарантійного обслуговування приладів та блоків ракетно-космічного призначення складових частин та виробів товарної позиції 9306:
розробка технологічної документації; обладнання і матеріальна частина за темою "Дніпро"

- " -

24

- " -

7616

Алюміній і вироби з нього:
інші вироби алюмінієві

- " -

700

 

8108

Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них:
титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт

- " -

9

 

8412

Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини: інші двигуни та силові установки:
ремонт, дослідження

- " -

18

 

8480

Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини: опоки для металоливарного виробництва; піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім виливниць) для лиття металів, карбідів металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми або пластмас

- " -

3

 

8481

Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини: крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі: ремонт, дослідження

штук

9

 

8504

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
ремонт, дослідження

- " -

9

 

8507

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми

- " -

300

 

ремонт, дослідження

- " -

24

 

8536

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В: з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів:
ремонт, дослідження

- " -

84

 

8538

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8535, 8536 або 8537

штук

270

 

8802
8803

Літальні апарати, космічні апарати та їх частини: інші апарати літальні (наприклад, вертольоти, літаки); космічні апарати (включаючи супутники) та суборбітальні і космічні ракети-носії; частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:

 

 

 

ракети-носії "Зеніт-М", "Зеніт-2SБ" за темою "Федеральний старт";

- " -

4

 

космічна головна частина за темою "Дніпро";

- " -

6

 

ракета-носій "Зеніт-2S" за темою "Морський старт";

- " -

14

 

ракета-носій "Зеніт-2SБ" за темою "Наземний старт"

- " -

9

 

9014

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: компаси для визначення напрямку, інші навігаційні прилади та інструменти:
ремонт, дослідження товарних позицій 8535, 8536 або 8537

- " -

78

 

9026

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: прилади та апаратура для вимірювання або контролю витрати, рівня, тиску чи інших змінних характеристик рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032:
ремонт, дослідження

штук

93

 

9029

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прилади; спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи:
ремонт, дослідження

- " -

6

 

9031

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
ремонт, дослідження

- " -

21

 

9032

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
ремонт, дослідження

- " -

132

 

9306*

Складові частини та вироби товарної позиції 9306:

 

 

 

космічна головна частина на базі виробу 15Ф183;

штук

2

ВАТ "Корпорация Рособщемаш" (м. Москва)

прилад газового контролю 15Ц36;

- " -

2

- " -

блоки насосів системи терморегулювання 00.6321.3730.0000.00.0;

- " -

15

- " -

двигуни БН, ДБ-60-60-4А, ДП-60-60-4Б;

- " -

160

- " -

блок змішувач системи терморегулювання 00.6321.3760.0000.00.0;

- " -

30

- " -

трубопровід 00.6321.3760. 0160.00.0;

- " -

15

- " -

трубопровід 00.6321.3760. 0170.00.0;

- " -

15

- " -

нагрівач 00.6321.3712. 0000.00.0;

- " -

15

- " -

нагрівач 00.6321.3712. 0000.01.0

- " -

10

- " -

9306*

Комплект оснащення базової системи вимірів згідно з формуляром 00.5456.4899.0000.04.0 виробу 15ФМ

комплектів

3

- " -

9306*

Комплект оснащення базової системи вимірів згідно з формуляром 00.0214.4099.0000.20.0 ракети-носія А18М

- " -

3

- " -

Державне підприємство "Укроборонсервіс", м. Київ

8526

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування: апаратури (прилади):
бортовий радіотехнічний комплекс Квант В ИЮ 1.381.311 ТУ, Квант ВД ИЮ 1.381.379 ТУ для космічних апаратів

штук

20

ЗАТ "Завод экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева" (м. Корольов Московської області)

8802

Інші апарати літальні (наприклад, вертольоти, літаки); космічні апарати (включаючи супутники) та суборбітальні і космічні ракетоносії:
ракета-носій "Зеніт" за темою "Наземний старт", ракета-носій 11К77 "Зеніт-2SБ60"

- " -

20

Федеральне державне унітарне підприємство "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (м. Москва)

Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Київприлад", м. Київ

8536

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В:

штук

3500

 

з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів:
пристрої мікропроцесорного захисту, автоматики, контролю і управління приєднань 35-6 кВ: МРЗС 05М, МРЗС 05,
МРЗС 05-01, МРЗС 05-02, МРЗС 05-04, МРЗС 05-05

 

 

 

8543*

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені:
блоки, які спеціально призначені для виробів 11Ф732 та 11Ф615А-55

комплектів

24

ЗАТ "Завод экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева" (м. Корольов Московської області)

8543*

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені:
чарунки СЛИЮ 641.114.001-02, СЛИЮ 641.114.002-02, СЛИЮ 641.112.015, СЛИЮ.641112.009, СЛИЮ.641112.011, СЛИЮ.641112.013, ЗЗУ 5221.007. ЗЗУ.5222.006, ЗЗУ.5221.006-01, ЗЗУ 5226.005, ЗЗУ 5226.010. 33У.5221.010

штук

107800

- " -

Державне науково-виробниче підприємство "Об'єднання Комунар", м. Харків

4901
4906 00 00 00

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів;
Плани та креслення для архітектурних, інженерних, промислових, комерційних, топографічних або аналогічних цілей, які є оригіналами, виконаними від руки; тексти рукописні; фоторепродукції на сенсибілізованому папері та копії, виконані за допомогою копіювального паперу, зазначених вище товарів:
науково-технічна, конструкторська та експлуатаційна документація на складові частини наземного перевірочно-пускового електрообладнання системи керування виробу 11А511У

- " -

100

 

73.10

Послуги та роботи, які пов'язані з розробкою, виробництвом, використанням, складанням, випробуванням, модифікацією та модернізацією наземного перевірочно-пускового електрообладнання системи керування виробів 11А511У, 11А511У-ФГ, 11А511У-ПВБ; системи керування виробу 8К82К

штук

визначається кількістю укладених контрактів і договорів

 

8505

Електромагніти; магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування; електромагнітні або з постійними магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; електромагнітні піднімальні головки

- " -

- " -

 

8516

Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені; прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту; побутові електронагрівальні прилади; елементи опору нагрівальні, крім включених до товарної позиції 8545:
каркаси обігріву

- " -

- " -

 

8536

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В: з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів

- " -

4452

 

9031

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
складові частини контрольно-вимірювального комплексу 11Н560М РСИЛ 373812.003

штук

10

 

9032

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
наземно перевірочно-пускового електрообладнання та складові частини до нього системи керування ракети-носія 11А511У, прилади 8Л345 (Ф177), бортові прилади, апаратура для системи керування ракет-носіїв 11А511У та 11А511У-ФГ та їх складові частини, бортові прилади, апаратура та електрообладнання для системи керування ракети-носія "Протон-М" 8К82КМ та їх складові частини, прилад ПА67УМ ЕФИТ.468333.007, рами ЦЕ6.197.964-04, ЦЕ6.197.964-05, радіатори ЕФИТ.301417.007, блоки радіатора ЕФИТ.301417.008, бортові прилади, апаратура та електрообладнання системи керування ракети-носія типу "Зеніт-2S" та їх складові частини, складові частини моноблоку ПС032, прилад ПС366, бортові прилади, апаратура та електрообладнання систем керування ракет-носіїв 11А511У, 11А511У-ФГ, "Зеніт-2S", "Зеніт-2SБ", 8К78М-М1М (блоки А-Д, И, Л.БОЗ), 8К82КМ "Протон-М", 8К82К "Протон", та їх складові частини; наземне перевірочно-пускове електрообладнання для систем керування ракет-носіїв 11А511У, 11А511У-ФГ,
8К78М-М1М, 8К82К, 8К82КМ та їх складові частини; програмні стрічки п'ятидоріжкові ТУ 6-17-437-81 до системи керування ракети-носія 11А511У

- " -

5760

 

62.30.10
74.30.1

Гарантійне обслуговування (дослідження, ремонт, доробки, регулювання, технічне обслуговування) виробів товарної позиції 9032: прилади та апаратура для автоматичного регулювання або контролю: бортові прилади, апаратура та електрообладнання систем керування ракети-носіїв 11А511У, 11А511У-ФГ; "Зеніт-2S", "Зеніт-2SБ";
8К78М-М1М (блоки А-Д, И; Л.БОЗ), 8К82КМ "Протон-М", 8К82К "Протон"; та їх складові частини

штук

визначається кількістю укладених контрактів і договорів

 

Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та
Національного космічного агентства України

9015

Прилади та інструменти топографічні (включаючи фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні або геофізичні, за винятком компасів; далекоміри:
магнітометри LEMI-606, LEMI-012, LEMI-146

штук

7

 

9030

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю електричних величин, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та інших іонізуючих випромінювань:
електрометри LEMI-605

- " -

2

 

ПАТ "ХАРТРОН", м. Харків

4901
8523
[8524]

"Технологія" (крім "загальнодоступної") у вигляді науково-технічної, конструкторської, експлуатаційної документації та "програмне забезпечення" (крім "загальнодоступного"), що необхідні для "розроблення", "виробництва" та "використання" "компонентів" систем управління і вимірювання космічної ракети-носія "Дніпро та обладнання, що необхідне для "розроблення", "виробництва" та "Використання" "компонентів" вищезазначених систем управління і вимірювання

кілограмів
штук
комплектів

визначається кількістю укладених контрактів і договорів

ЗАТ "Международная космическая компания "Космотрас" (м. Москва)

62.30.10

Послуги з "розроблення", "виробництва", використання" "компонентів" систем управління і вимірювання космічної ракети-носія "Дніпро" та обладнання, що необхідне для "розроблення", "виробництва" та "використання" "компонентів" вищезазначених систем управління і вимірювання

 

 

 

62.30.10

Послуги з "розроблення", "виробництва", "використання" "технологій" (крім "загальнодоступних") та "програмного забезпечення" (крім "загальнодоступного"), що "необхідні" для "компонентів" систем управління і вимірювання космічної ракети-носія "Дніпро" та обладнання, що необхідне для "розроблення", "виробництва" та "використання" "компонентів" вищезазначених систем управління і вимірювання

 

- " -

- " -

8803

"Компоненти", що спеціально "призначені" для "використання" космічної ракети-носія "Дніпро"

- " -

- " -

- " -

9014
9032

"Компоненти" систем управління і вимірювання, що "спеціально призначені" для космічної ракети-носія "Дніпро"

кілограмів
штук
комплектів

визначається кількістю укладених контрактів і договорів

ЗАТ "Международная космическая компания "Космотрас" (м. Москва)

9031
9032

"Спеціально призначене" чи модифіковане виробниче обладнання і "спеціально призначені" для нього "компоненти", що необхідні для "розроблення", "виробництва" та "використання" "компонентів" систем управління і вимірювання космічної ракети-носія "Дніпро"

- " -

- " -

- " -

Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС ЛТД
(товариство з обмеженою відповідальністю), м. Харків

4901
8523

"Технологія" (крім "загальнодоступної") у вигляді науково-технічної, конструкторської, експлуатаційної документації та "програмне забезпечення" (крім "загальнодоступного"), що необхідні для "розроблення", "виробництва" та "використання" "компонентів" систем керування, балістичних ракет А18, А18М, А35, виробу 102Э, космічних ракет-носіїв "Дніпро", "Рокот", "Рокот-М", "Стріла", "Циклон-3", "Циклон-4", "Космос-3М", космічних апаратів "71Х6", "Альфа" та обладнання, що необхідне для "розроблення", "виробництва" та "використання" "компонентів" вищезазначених систем керування

- " -

визначається кількістю укладених контрактів і договорів

Федеральне державне унітарне підприємство "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева"
(м. Москва),
ЗАТ Науково-виробниче підприємство "Конверс-Электроприбор"
(м. Москва),
ВАТ "Военно-промышленная компания "Научно-производственное объединение машиностроения"
(м. Реутов Московської області),
ЗАТ" Международная космическая компания "Космотрас" (м. Москва),
Федеральне державне унітарне підприємство "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры"
(м. Москва),
ВАТ "Корпорация Рособщемаш" (м. Москва)

62.30.10

Послуги з "розроблення", "виробництва", "використання" "компонентів" систем керування, балістичних ракет А18, А18М, А35, виробу 102Э, космічних ракет-носіїв "Дніпро", "Рокот", "Рокот-М", "Стріла"
"Циклон-3", "Циклон-4", "Космос-3М" космічних апаратів "71Х6", "Альфа" та обладнання, що необхідне для "розроблення", "виробництва" та "використання" "компонентів" вищезазначених систем керування

 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів

- " -

62.30.10

Послуги з "розроблення", "виробництва", "використання" "технологій" (крім "загальнодоступних") та "програмного забезпечення" (крім "загальнодоступного"), що необхідні для "компонентів" систем керування, балістичних ракет А18, А18М, А35, виробу 102Э, космічних ракет-носіїв "Дніпро", "Рокот", "Рокот-М", "Стрела" "Циклон-3", "Циклон-4", "Космос-3М" космічних апаратів "71Х6", "Альфа" та обладнання, що необхідне для "розроблення", "виробництва" та "використання" "компонентів" вищезазначених систем керування

 

- " -

- " -

9014
9032

"Компоненти" систем керування балістичних ракет А18, А18М, А35, виробу 102Э, космічних ракет-носіїв "Дніпро", "Рокот", "Рокот-М", "Стела", "Циклон-3", "Циклон-4", "Космос-3М", космічних апаратів "71Х6", "Альфа"

кілограмів
штук
комплектів

визначається кількістю укладених контрактів і договорів

Федеральне державне унітарне підприємство "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева"
(м. Москва),
ВАТ Науково-виробниче підприємство "Конверс-Электроприбор"
(м. Москва),
ВАТ "Военно-промышленная компания "Научно-производственное объединение машиностроения"
(м. Реутов Московської області),
ЗАТ "Международная космическая компания "Космотрас" (м. Москва),
Федеральне державне унітарне підприємство "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры"
(м. Москва),
ВАТ "Корпорация Рособщемаш" (м. Москва)

9031
9032

"Спеціально призначене" чи модифіковане виробниче обладнання і "спеціально призначені" для нього "компоненти", що необхідні для "розроблення", "виробництва" та "використання" "компонентів" систем керування, балістичних ракет А18, А18М, А35, виробу 102Э, космічних ракет-носіїв "Дніпро", "Рокот", "Рокот-М", "Стрела", "Циклон-3",
"Циклон-4", "Космос-3М" космічних апаратів "71Х6", "Альфа"

кілограмів
штук
комплектів

визначається кількістю укладених контрактів і договорів

- " -

Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД
(товариство з обмеженою відповідальністю), м. Харків

8504

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
статичні перетворювачі

штук

30

ЗАТ Науково-виробниче підприємство "Конверс-Электроприбор"
(м. Москва)

8544

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями:
комплекти проводів та кабелів для ракет

штук

90

ЗАТ Науково-виробниче підприємство "Конверс-Электроприбор"
(м. Москва)

9014

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти: прилади для ракет

- " -

180

- " -

ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Хартрон-ЮКОМ", м. Запоріжжя

4901
8523

"Технологія" (крім "загальнодоступної") у вигляді науково-технічної, конструкторської, експлуатаційної документації та "програмне забезпечення" (крім "загальнодоступного"), які необхідні для "розроблення", "виробництва" та "використання" виробів (та їх компонентів) для ракет-носіїв "Рокот", "Стрела", "VLS-1", системи керування бортовим комплексом виробу "МКС/ФГБ".

 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів

- " -

4906 00 00 00

Плани та креслення для архітектурних, інженерних, промислових, комерційних, топографічних або аналогічних цілей, які є оригіналами, виконаними від руки; тексти рукописні; фоторепродукція на сенсибілізованому папері та копії, виконані за допомогою копіювального паперу, зазначених вище товарів:
розроблення технічної документації для продовження терміну експлуатації апаратури системи керування бортовим комплексом виробу 77КМ N 17501 ФГБ МКС ("МКС/ФГБ")

- " -

- " -

 

62.30.10
74.30.1

Послуги (технічна допомога) та роботи з "розроблення", "виробництва", "використання", ремонту, випробування, "модифікації", модернізації, підтримки в робочому стані, авторського, гарантійного нагляду, науково-технічного супроводження, обслуговування:
підтримка експлуатації експериментальної бази системи керування бортовим комплексом виробу 77КМ N 17501 ФГБ МКС ("МКС/ФГБ"), системи 15Н1864 Т61.382.037 РКК "Рокот"; модернізація системи керування бортовим комплексом виробу 77КМ N 17501 ФГБ МКС ("МКС/ФГБ") для продовження терміну експлуатації до 2024 року; переобладнання матеріальної бази для підтримки експлуатації експериментальної бази системи керування бортовим комплексом виробу 77КМ N 17501 ФГБ МКС ("МКС/ФГБ"); підтримка експлуатації штатних приладів системи керування бортовим комплексом виробу 77КМ N 17501 ФГБ МКС ("МКС/ФГБ")

 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів

ЗАТ Науково-виробниче підприємство "Конверс-Электроприбор"
(м. Москва)

62.30.10

Послуги з "розроблення", "виробництва", "використання" "технологій" (крім "загальнодоступних") та "програмного забезпечення" (крім "загальнодоступного"), що "необхідні" для "компонентів" систем керування і вимірювання ракет-носіїв "Рокот", "Стріла", VLS-1, системи керування бортовим комплексом виробу "МКС/ФГБ"

 

- " -

- " -

8504

Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя: трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
складові частини контрольно-перевірочної апаратури системи керування бортовим комплексом виробу 77КМ N 17501 ФГБ МКС ("МКС/ФГБ"); джерела живлення ВИП 220М-5/10, ВИП 220М-12.6/4, блоки живлення 40У32, 40У34, 40У36

штук

21

 

9032

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
прилади для системи вимірювання для ракетного космічного комплексу "Рокот": прилад 41А02, комплект РБП; прилади для системи вимірювання для ракетного космічного комплексу "Стрела": прилад 41Д02; прилади для системи керування ракетного космічного комплексу "VLS-1": прилад 41А19, КПА 41А19; прилади для системи керування бортовим комплексом виробу 77КМ N 17501 ФГБ МКС ("МКС,ФГБ"): прилади 23А288, 23А287М, 41А01, 23А281-4, 23А281-5, 11М156М, 11М157М, 23У431, 23А291, КИП 23А291М1

- " -

44

ЗАТ Науково-виробниче підприємство "Конверс-Электроприбор"
(м. Москва)

Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного Національної академії наук України, м. Київ

9032

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування: термостати: електронні:
з електричним пусковим пристроєм:
"Біолабораторія-М"

комплектів

3

 

Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Національної академії наук України, м. Київ

9031

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені:
макет наукової апаратури, учбово-тренувальний та польотний зразки наукової апаратури "Трубка" для модуля космічної станції

комплектів

5

 

Інститут хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України, м. Київ

3911

Смоли нафтові, кумаринові, інденові, кумаронінденові та політерпени, полісульфіди, полісульфони та інші речовини, зазначені у примітці 3 до цієї групи, у первинних формах, не включені до інших товарних позицій:
льотні зразки полімерних матеріалів "Біополімер"

штук

64

 

7612

Алюміній і вироби з нього: бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємності, що деформуються і жорсткі) та аналогічні ємності для будь-яких речовин з алюмінію (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю не більше як 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, без механічного або теплотехнічного обладнання: переносний герметичний контейнер для зберігання і транспортування полімерних матеріалів:
наукова апаратура "Біополімер"

- " -

4

 

ПАТ "ЕЛМІЗ", м. Київ

8526

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:
апаратура (прилади) 17Р64-03 ("Курс"), 17Р64-03 "ДВК" ("Курс"),
"Курс-НА", 17Р65 ("Курс-П")

комплектів

24

 

8531

Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне:
прилади "Сигнал-В", "Сигнал-Н"

- " -

18

 

8543

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені:
блоки для приладів 11Ф615 та 11Ф732

- " -

18

 

ВАТ "Чернігівський завод радіоприладів", м. Чернігів

9031

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
бортові командно-вимірювальні системи Квант В ИЮ 1.381.311 ТУ, Квант ВД ИЮ 1.381.379 ТУ

комплектів

222

ЗАТ "Завод экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева" (м. Корольов Московської області)

ТОВ "Датчикове підприємство "Завод РАПІД", м. Чернігів

9025

Ареометри та аналогічні занурювані прилади, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів:
термометри типу ТП, ТМ, ТТ, ТГЭ; термометри термоелектричні типу ТТ; елементи чуттєві типу ТЭП, ТЭМ; датчик температури термоелектричний типу ИС; датчики температури типу Ит, ДТО; датчики середньої температури рідини типу ТС

штук

73500

 

9026

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: прилади та апаратура для вимірювання або контролю витрати, рівня, тиску чи інших змінних характеристик рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032:
датчики тиску типу Bm, ДАВ; датчики абсолютного тиску типу Bm; датчики тиску частотні типу Bm; датчики динамічного тиску типу Bm; датчики швидкозмінних тисків типу ЛХ; перетворювачі тиску типу ДХС

- " -

1500

 

9027

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю в'язкості, пористості, розширення, поверхневого натягу або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю кількості тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми:
теплоприймач сумарного теплового потоку типу ФОА; теплоприймач променевого теплового потоку типу ФЛА

- " -

150

 

9029

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прилади; спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи:
датчики обертів типу Bm; перетворювачі первинні вимірювання частоти обертів типу Bm; перетворювачі частоти обертів типу ОГ; датчики числа обертів типу ИС

штук

1500

 

9031

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні: датчики переміщень безконтактні типу ПЛХ; перетворювачі первинні лінійних переміщень типу Bm; перетворювачі первинні кутових переміщень типу Bm; перетворювачі первинні лінійних і кутових переміщень типу Bm; перетворювачі типу Bm, ПСТД, ПРИНТ, Уран

- " -

1710

 

9032

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
акселерометри типу Bm та інші

- " -

150

 

ПрАТ "Гарантспецсервіс", м. Київ

62.30.10
9306

Послуги з гарантійного обслуговування приладів та блоків ракетно-космічного призначення складових частин та виробів 15А18М, 15А35 товарної позиції 9306: 15Л860-01÷11, 15Л791, 15Н1838-01÷10, 22А024, 22А025, 22А026, 15Я94, 15Я136,15Я137, 15Н1864-2, 15Н1217-1, 15Н1217-2-1÷4, 15Н1871-71-1÷8, 15Н1311-012÷075, 15Н1698-011÷074, И-0101-2, И-0102-3, И-0103-2, И-0104-3, И-0105-3, И-0106-3, И-0107-2, И-0108, И-0109-2-1, И-0110, 50БПС-10-05, БОС1÷3, БП-30-1,0, БФ-5, 15Н1142-24

штук

180

в/ч 54055
Міністерства оборони
Російської Федерації
ВАТ "Корпорация Рособщемаш" (м. Москва)

Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал", м. Київ

4901 99 00 00
62.30.10
74.30.1

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів:

 

 

 

Звіти стосовно теми "Авторський нагляд за системою 15Ш52 (15Ш52-1, 15Ш52-2)": БЦ1.620.086 ОТ АН/11,
БЦ1.620.086 ОТ АН/12,
БЦ1.620.086 ОТ АН/13,
БЦ1.620.086 ОТ АН/14;

штук

4

ВАТ "Военно-промышленная компания "Научно-производственное объединение машиностроения"
(м. Реутов
Московської області)

Звіт про виконання робіт щодо визначення можливості продовження строку експлуатації систем 15Ш52, 15Ш52-1, 15Ш52-2 до 37 років, до 38 років, до 39 років, до 40 років;

- " -

4

ВАТ "Серпуховский завод "Металлист"
(м. Серпухов Московської області)

Звіт про виконання робіт щодо визначення можливості продовження строку експлуатації агрегату 15Н1283 до 37 років, до 38 років, до 39 років, до 40 років;

штук

4

ВАТ "Серпуховский завод "Металлист"
(м. Серпухов Московської області)

Звіт про виконання робіт щодо визначення можливості продовження строку експлуатації комплекту 15Н1313 до 37 років, до 38 років, до 39 років, до 40 років;

- " -

4

- " -

Роботи з продовження строку експлуатації систем 15Ш53, 15Н1761 (послуги);
Звіт про проведені роботи щодо продовження строків експлуатації систем 15Ш53, 15Н1761 за 2011 рік, за 2012 рік, за 2013 рік, за 2014 рік;

- " -

4

ВАТ "Корпорация "МИТ" (м. Москва)

Роботи з авторського нагляду за системами 15Ш53 і 15Н1761(послуги);
Звіт з авторського нагляду в процесі експлуатації систем 15Ш53,15Н1761 за 1, 2, 3, 4 квартали 2011 року, 2012 року, 2013 року, 2014 року;

- " -

7

- " -

Звіт про виконані роботи з продовження строку експлуатації приладів системи 14Ш19 у складі ракетного космічного комплексу "Рокот" до 31.12.2011 р.;
висновок про можливість продовження строку експлуатації приладів системи 14Ш19 у складі ракетного космічного комплексу "Рокот" до 31.12.2011 р., до 31.12.2012 р., до 31.12.2013 р., до 31.12.2014 р.;

- " -

5

Федеральне державне унітарне підприємство "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева"
(м. Москва)

Здійснення технічного (гарантійного) нагляду, технічного (гарантійного) та сервісного обслуговування, експлуатації, шефмонтажу та введення в експлуатацію, продовження строку експлуатації виробів товарної позиції 9014: ілюмінаторів БЦ4.496.014, систем: 8Ш122П, 8Ш122П-01, 9Ш129, 9Ш138, 11Ш15, 11Ш115, 11Ш117, 14Ш11, 15Ш51, 15Ш52, 15Ш53, 15Ш64, 17Ш11, 9В-724, комплексів:
3Ч-34, 3Ч-37Б, 3Ч-37, 3Ч-40, 3Ч-40-03, 3Ч-48, 3Ч-65, ПП-191, виробів: 9В94, 9В160, 9В549, 9В868, 9С485, 9П149, апаратури 11Ю51 та складових частин до них;

штук

150

ВАТ "Военно-промышленная компания "Научно-производственное объединение машиностроения" (м. Реутов
Московської області),
ВАТ "Серпуховский завод "Металлист" (м. Серпухов Московської області),
ВАТ "Корпорация "МИТ" (м. Москва),
ВАТ "ГРЦ имени Академика В. П. Макеева"
(м. Міасс
Челябінської області)

Конструкторська документація комплекту приладів
14Ш19-01 АЖИЮ.305642.001 в складі:
комплект приладів 14Ш19-01 АЖИЮ.305642.001 (специфікація); призма БЦ5.936.383 (специфікація і креслення згідно із специфікацією);
ілюмінатор БЦ4.496.013 (специфікація і креслення згідно
із специфікацією);

комплектів

1

Федеральне державне унітарне підприємство "Московский завод электромеханической апаратуры"
(м. Москва)

62.30.10
74.30.1
9014*

Здійснення технічного (гарантійного) нагляду, технічного (гарантійного) та сервісного обслуговування, експлуатації, шефмонтажу та введення в експлуатацію, продовження строку експлуатації виробів товарної позиції 9014:
комплект гірокомпаса 1Г17 БЦ1.620.026,
комплект ЗІП груповий БЦ4.068.040 (для комплекту гірокомпаса 1Г17),
комплект ЗІП ремонтний БЦ4.068.041 (для комплекту гірокомпаса 1Г17)

штук

210

ВАТ "Сафоновский завод "Гидрометприбор" (м. Сафоново Смоленської області)

62.30.10
74.30.1
9031*

Здійснення технічного нагляду в процесі експлуатації виробів товарної позиції 9031:
систем 8Ш122П

- " -

визначається кількістю укладених контрактів і договорів

ВАТ "Военно-промышленная компания "Научно-производственное объединение машиностроения"
(м. Реутов
Московської області)

62.30.10
74.30.1
9031*

Здійснення авторського супроводження робіт виробів товарної позиції 9031:
систем 14Ш19, 11Ш15, 11Ш115, 11Ш117, 17Ш13;

- " -

- " -

- " -

62.30.10
74.30.1
9031*

Здійснення технічного нагляду в процесі експлуатації виробів товарної позиції 9031:
системи 3Ч-37 У2 модернізованої частини 2БЦ1.500.082-01

- " -

- " -

ВАТ "ГРЦ имени Академика В. П. Макеева"
(м. Міасс
Челябінської області)

62.30.10
74.30.1
9031*

Шефмонтажні роботи з системи 3Ч-37 У2 модернізована частина 2БЦ1.500.082-01

комплектів

1

- " -

9002

Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, оправлені, для інструментів або апаратури:
призма 9Ш112Сб02,
ілюмінатори БЦ4.496.089, БЦ4.496.014;
дзеркала БЦ3.910.095,
дзеркала БЦ3.910.089,
призма БЦ3.895.133
дзеркало БЦ3.910.082
призма БЦ3.895.039

штук

 
 
50
60
25
100
5
10
50

ВАТ "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" (м. Ковров Володимирської області),
ВАТ "Красноярский машиностроительный завод" (м. Красноярськ), виробниче об'єднання "Полет" - філія Федерального державного унітарного підприємства "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева"
(м. Омськ)

9014*

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:
комплект гірокомпаса 1Г17 БЦ1.620.026,
комплект ЗІП груповий БЦ4.068.040 (для комплекту гірокомпаса 1Г17),
комплект ЗІП ремонтний БЦ4.068.041 (для комплекту гірокомпаса 1Г17)

- " -

 
 
40
10
5

ВАТ "Сафоновский завод Гидрометприбор (м. Сафоново Смоленської області)

9031*

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя: контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
складові частини контрольно-вимірювального комплексу 11Н560М РСИЛ 373812.003

штук

10

ВАТ "Военно-промышленная компания "Научно-производственное объединение машиностроения"
(м. Реутов
Московської області)

9031*

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:

 

 

 

система 3Ч-37 У2 модернізована частина 2БЦ1.500.082-01

комплектів

2

ВАТ "ГРЦ имени Академика В. П. Макеева"
(м. Міасс
Челябінської області)

комплект приладів 2БЦ4.078.002

- " -

1

- " -

система 3Ч-37 У2 модернізована частина 2БЦ1.500.082-01 (комплект приладів після періодичних випробувань)

- " -

1

- " -

шеф-монтажні роботи з системи 3Ч-37 У2 модернізована частина 2БЦ1.500.082-01

- " -

1

- " -

9031*

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
вібростенд ВСВ-220-320

штук

1

- " -

Державне підприємство "Львівський державний завод "ЛОРТА", м. Львів

8471

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені: вироби:
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-01,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-02,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-03,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-04,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-05,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-06,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-07,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-08,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-09,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-10 та їх складові і запасні частини

штук

300

Федеральне державне унітарне підприємство "Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина" (м. Химки Московської області),
ТОВ "Научно-производственное предприятие "ИНКОС" (м. Химки
Московської області)

8471

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені: вироби:
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-01,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-02,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-03,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-04,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-05,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-06,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-07,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-08,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-09,
УСУК "САЛГИР-М"ЯЮ1.700.013-10 та їх складові і запасні частини після проведення робіт (послуг) з дослідження, ремонту, доробки, атестації, повторних випробовувань і перевірки

- " -

300

- " -

8803

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:

 

 

 

виріб 5У54 та його складові і запасні частини

штук

30

Федеральне державне унітарне підприємство "Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина" (м. Химки Московської області),
ТОВ "Научно-производственное предприятие "ИНКОС" (м. Химки Московської області)

виріб 5У54 та його складові і запасні частини після проведення робіт (послуг) з дослідження, ремонту, доробки, атестації, повторних випробовувань і перевірки

- " -

30

- " -

Державне підприємство "Харківський приладобудівний завод імені Т. Г. Шевченка", м. Харків

62.30.10
74.30.1
8471

Машини для автоматичної обробки інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у закодованому вигляді та машини для обробки цієї інформації, не включені до інших угруповань:
послуги з виконання робіт під час підготовки до випробувань і пуску виробів 8К82К ("Протон") на апаратурі СБН 11Л1143 МЕ1.330.110

штук

визначається кількістю укладених контрактів і договорів

Федеральне державне унітарне підприємство "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева"
(м. Москва)

62.30.10
74.30.1
8543

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені:
послуги з: гарантійного (авторського) нагляду (дослідження, дефектація) за приладами комплексу 35, експлуатації приладів комплексу 35 із складу бортової апаратури виробу А35, у тому числі під час підготовки до пуску зазначеного виробу на космодромі "Байконур"

штук

визначається кількістю укладених контрактів і договорів

ВАТ "Военно-промышленная компания "Научно-производственное объединение машиностроения"
(м. Реутов
Московської області),
Федеральне державне унітарне підприємство "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева"
(м. Москва)

Примітки:

1. Під час визначення кількості вивезеного товару за позиціями, що мають відмітку (*), враховується тільки одна одиниця виміру, зазначена у рахунку-фактурі (інвойсі), за яку встановлена конкретна ціна.

2. У колонці "Примітки" зазначені підприємства / організації Російської Федерації - імпортери товарів військового призначення.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали