Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві і садівництві, форм звітності та внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2012 N 365

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.12.2012

м. Київ

N 759


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2012 р. за N 2060/22372

Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві і садівництві, форм звітності та внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2012 N 365

Відповідно до пунктів 5, 7, 8, 9 Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року N 587 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2012 року N 285 (Постанова N 285)),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат на будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та ємністю від 500 тонн для зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва.

1.2. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат на придбання ліній товарної обробки плодів.

1.3. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат на будівництво камер швидкого заморожування плодів і ягід.

2. Затвердити такі форми звітності, що додаються:

2.1. Звіт про результати виїзної перевірки, проведеної комісією після завершення будівництва холодильника з регульованим газовим середовищем.

2.2. Звіт про результати виїзної перевірки, проведеної комісією після завершення будівництва камери швидкого заморожування.

3. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2012 року N 365 "Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку механізмів і техніки" (Перелік N 365), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за N 1114/21426, такі зміни:

3.1. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат по закладенню ягідних насаджень та догляду за ними до вступу у плодоношення без врахування проектних робіт та краплинного зрошення, затверджені зазначеним наказом, викласти у новій редакції, що додаються.

3.2. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат по закладенню плодових насаджень та догляду за ними до вступу у плодоношення без врахування проектних робіт та краплинного зрошення (маточні насадження), затверджені зазначеним наказом, викласти в новій редакції, що додаються.

3.3. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат із встановлення систем краплинного зрошення на виноградних та плодово-ягідних насадженнях, затверджені зазначеним наказом, викласти в новій редакції, що додаються.

3.4. Форму акта про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, затверджену наказом, викласти у новій редакції, що додається.

3.5. Пункт 2 розділу III Переліку механізмів та техніки для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, нового обладнання для сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках, що підлягають компенсації, затвердженого зазначеним наказом, доповнити новими абзацами такого змісту:

"контурні обрізчики;

машини для механічного проріджування зав'язі;

системи заповнення обприскувача робочою рідиною;

універсальні агрегати для обробітку міжрядь.".

4. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра

І. Ю. Бісюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
11.12.2012 N 759


Нормативи,
у межах яких проводиться компенсація витрат на будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та ємністю від 500 тонн для зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва

Ємність холодильника*, тонн

Нормативи на обладнання з монтажем

Проектні роботи, тис. грн

вартість споруди (фундамент, будівля, інженерне забезпечення тощо), тис. грн

вартість обладнання РГС, тис. грн

ємність камери зберігання, тонн

вартість камери зберігання (сендвіч, двері, ізоляція підлоги), тис. грн

вартість повітроохо-
лоджувачів у холодильній камері, тис. грн

допустима кількість камер

вартість холодильного обладнання без повітроохолоджувачів, тис. грн

500

2800

1326

100

227

71

2 - 5

700

283,7

150

299

101

200

372

135

250

429

172

1000

5180

2257

100

221

70

4 - 10

1257

313,6

150

297

101

200

369

134

250

425

169

2000

8500

3038

100

219

70

8 - 16

1965

373,5

150

295

100

200

365

134

250

421

165

5000

17980

6325

100

215

69

20 - 40

3350

539,3

150

294

100

200

362

133

250

417

162* У разі будівництва суб'єктом господарювання у звітному році більше одного холодильника з регульованим газовим середовищем розмір компенсації нараховується на загальну потужність.

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
11.12.2012 N 759


Нормативи,
у межах яких проводиться компенсація витрат на придбання ліній товарної обробки плодів

Ємність холодильника, тис. тонн

Нормативи на обладнання з монтажем

продуктивність лінії сортування, тонн/год.

кількість параметрів сортування

вартість сортувальної лінії, тис. грн

допустима кількість ліній сортування, штук

лінія пакування в пакети, тис. грн

лінія пакування та палетування, тис. грн

1,5 - 4,0

від 2,5

від 2

2380

1

 

 

4,1 - 8,0

від 5,5

від 3

2820

1

1110

2965

понад 8,1*

від 8,5

від 3

3690

1 (на 7,5 тис. тонн)

1110

6540* До лінії пакування та палетування обов'язково входить обладнання для пакування яблук на підложці, від 4 автоматичних укладальників на піддони, машини для вибірки палет, пересувної платформи, обв'язувальної машини, конвеєрів.

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
11.12.2012 N 759


Нормативи,
у межах яких проводиться компенсація витрат на будівництво камер швидкого заморожування плодів і ягід

Мінімальна площа насаджень*, га

Тунелі заморозки

Камера для зберігання**

Проектні роботи, тис. грн

вартість усього, тис. грн

вартість тунелю, тис. грн

холодильна потужність, кВт

вартість холодильного обладнання, тис. грн

мінімальний об'єм камер, м3

вартість камер з холодильною установкою, тис. грн

від 20

4600

1670

від 150

2930

850

750

85

від 30

5420

2040

від 250

3380

1275

1120

від 40

7775

2375

від 350

5400

1700

1500

від 45

8380

2680

від 550

5700

2125

1870* Ягідні кущові, суниця, вишня, слива.

** Розрахунок нормативного обсягу компенсації нараховується на фактично збудовані камери.

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
11.12.2012 N 759


 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова комісії

              (підпис)                 (ініціали, прізвище)

М. П.

 


ЗВІТ
про результати виїзної перевірки, проведеної комісією після завершення будівництва холодильника з регульованим газовим середовищем

__
                                                                                       (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання область, район)

Відповідно до наказу Мінагрополітики України від "___" 2012 року N _____ комісією в складі
представників:

___
                                                                                                              (посада)

______
(ініціали, прізвище)

___
                                                                                                              (посада)

______
(ініціали, прізвище)

___
                                                                                                              (посада)

______
(ініціали, прізвище)

за участю суб'єкта господарювання (його уповноваженого представника):

___
                                                                                                              (посада)

______
(ініціали, прізвище)

___
                                                                                                              (посада)

______
(ініціали, прізвище)

склали звіт про наступне:

Технологічні та вартісні показники холодильника з регульованим газовим середовищем, що вводиться в екплуатацію, відображені в таблиці


Ємність холодильника, 
тонн

Споруда

Обладнання РГС

Камери зберігання

Повітроохолоджувачі в камері

Холодильне обладнання без повітроохолоджувачів

Проектні роботи, тис. грн

Загальна вартість, тис. грн

зовнішні розміри, м (l x n)

вар-
тість, тис. грн

вироб-
ник, країна

продук-
тивність генера-
тора азота, м3/час

продук-
тивність адсор-
бера, м3/добу

вар-
тість, тис. грн

роз-
міри, м (l x n x h)

єм-
ність, тонн

вар-
тість, тис. грн

вироб-
ник, країна

потуж-
ність, кВт

вар-
тість, тис. грн

вироб-
ник, країна

потуж-
ність, кВт

вар-
тість, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Члени комісії:

_
               (підпис)             (ініціали, прізвище)

 

_
               (підпис)             (ініціали, прізвище)

 

_
               (підпис)             (ініціали, прізвище)

Суб'єкт господарювання (його уповноважений представник):

_
               (підпис)             (ініціали, прізвище)

 

_
               (підпис)             (ініціали, прізвище)

 

М. П. суб'єкта господарювання
(за наявності)

 


 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
11.12.2012 N 759


 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова комісії

            (підпис)                (ініціали, прізвище)

М. П.

 


ЗВІТ
про результати виїзної перевірки, проведеної комісією після завершення будівництва камери швидкого заморожування

__
                                                                                       (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання область, район)

Відповідно до наказу Мінагрополітики України від "___" 2012 року N _____ комісією в складі
представників:

___
                                                                                                              (посада)

______
(ініціали, прізвище)

___
                                                                                                              (посада)

______
(ініціали, прізвище)

___
                                                                                                              (посада)

______
(ініціали, прізвище)

за участю суб'єкта господарювання (його уповноваженого представника):

___
                                                                                                              (посада)

______
(ініціали, прізвище)

___
                                                                                                              (посада)

______
(ініціали, прізвище)

склали звіт про наступне:

Технологічні та вартісні показники камер швидкого заморожування плодів та ягід, що вводяться в екплуатацію, відображені в таблиці


Тунелі заморозки

Камера для зберігання

Проектні роботи, тис. грн

Загальна вартість, тис. грн

вартість усього,
тис. грн

вартість тунелю, тис. грн

холодильна потужність, кВт

вартість холодильного обладнання, тис. грн

вартість усього, тис. грн

об'єм камери, м3

вартість камери, тис. грн

потужність холодильного обладнання, кВт

вартість холодильного обладнання, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Члени комісії:

_
              (підпис)             (ініціали, прізвище)

 

_
              (підпис)             (ініціали, прізвище)

 

_
              (підпис)             (ініціали, прізвище)

Суб'єкт господарювання (його уповноважений представник):

_
              (підпис)             (ініціали, прізвище)

 

_
              (підпис)             (ініціали, прізвище)

 

М. П. суб'єкта господарювання
(за наявності)

 


 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 365
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11.12.2012 N 759)


Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат по закладенню ягідних насаджень та догляду за ними до вступу у плодоношення без врахування проектних робіт та краплинного зрошення

Найменування

Схема посадки*

Витрати на 1 гектар, тис. гривень

Тривалість створення, років

усього

підготовка ґрунту та посадка

спорудження шпалери**

догляд за насадженнями (з розрахунку на рік)

усього

у т. ч. вартість саджанців

усього

у т. ч. вартість

усього

у т. ч. хімічний захист

стовпчиків

дроту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Суниця

0,8 х 0,2

еліта

98,2

95,5

87,5

 

 

 

2,7

0,7

1

репродукція

51,4

48,7

40,6

 

 

 

2,7

0,7

1

Малина

3 х 0,5

64,2

38,0

30,0

18,4

10,4

4,0

3,9

0,6

2

3 х 0,4

71,9

45,7

37,5

18,4

10,4

4,0

3,9

0,6

2

Ожина

3 х 1,5

56,9

25,8

17,8

23,3

13,6

5,2

3,9

0,6

2

3 х 2,0

52,2

21,1

13,3

23,3

13,6

5,2

3,9

0,6

2

Лохина

3 х 1,5

однорічні

46

27,6

20

 

 

 

4,6

1,2

4

дворічні

65,9

52,1

44,5

 

 

 

4,6

1,2

3

3 х 1,2

однорічні

52,1

32,9

25

 

 

 

4,8

1,2

4

дворічні

77,8

63,4

55,5

 

 

 

4,8

1,2

3

Смородина

3 х 1

31,8

20,1

12,7

 

 

 

3,9

0,7

3

3 х 0,7

37,7

25,7

18,1

 

 

 

4,0

0,7

3

3 х 0,5

45,4

33,1

25,3

 

 

 

4,1

0,7

3

2,5 х 0,7

41,4

29,4

21,7

 

 

 

4,0

0,7

3

Аґрус

3 х 0,5

64,7

51,5

43,3

 

 

 

4,4

0,9

3

Обліпиха

4 х 2

однорічні

21,8

13,7

6,3

 

 

 

2,7

0,5

3

дворічні

21,6

16,2

8,8

 

 

 

2,7

0,5

2

Актинідія

5 х 4

дворічні

126,5

57

45

48,8

35,1

5,9

6,9

0

3* У разі використання іншої схеми посадки, передбаченої проектно-кошторисною документацією, проводиться перерахунок на фактично необхідну кількість садивного матеріалу.

** У разі використання стовпчиків, які були у використанні, норматив їх відшкодування зменшується на 50 відсотків.

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 365
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11.12.2012 N 759)


Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат по закладенню плодових насаджень та догляду за ними до вступу у плодоношення без врахування проектних робіт та краплинного зрошення (маточні насадження)

Найменування

Схема посадки / садивний матеріал

Витрати на 1 гектар, тис. гривень

Тривалість створення, років

усього

підготовка ґрунту та посадка

догляд за насадженнями (з розрахунку на рік)

усього

у т. ч. вартість саджанців

усього

у т. ч. хімічний захист

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Маточно-живцеві сади*

5 х 2

еліта, клас А

73,3

50,5

40

7,6

4,0

3

Маточники вегетативно розмножуваних підщеп

1,4 х 0,2

еліта, клас А

194,6

160,4

150

17,1

4,0

2* У разі закладення маточно-живцевих горіхових садів вартість саджанців розраховується із застосуванням нормативу вартості саджанців горіха для закладення промислових насаджень (в перерахунку на 1 саджанець).

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 365
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11.12.2012 N 759)


Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат із встановлення систем краплинного зрошення на виноградних та плодово-ягідних насадженнях

Найменування

Схема посадки

Вартість комплектуючих матеріалів та обладнання, тис. гривень

Затрати на будівництво систем зрошення, тис. гривень

усього*** витрат на 1 гектар, тис. гривень

усього

у тому числі

вузол забору та очищення води

зрошувальна мережа

1

2

3

4

5

6

7

Плодові та актинідія

7 х 4 - 6

12,0

2,7

9,3

2,3

14,3

6 х 3 - 4

13,0

2,9

10,1

2,4

15,4

5 х 2 - 4

14,1

3,0

11,1

2,6

16,7

4 х 1 - 2,5

15,3

3,0

12,3

2,8

18,1

3,3 х 1 - 1,5

17,0

3,5

13,5

3,2

20,2

Ягідні кущові

3 х 0,5 - 1

16,3

3,5

12,8

3,2

19,5

Суниця

0,8 х 0,2 - 0,3

18,6

3,5

15,1

3,4

22,0

Виноград

3 х 1 - 1,5

17,7

3,9

13,8

3,4

21,1

Маточник вегетативних підщеп*

1,4 х 0,2 - 0,3

19,9

3,9

16,0

4,0

23,9

Маточник суниці*

0,8 х 0,3

19,8

3,5

16,3

4,2

24,0

Горіх волоський**

10 х 8

15,3

3,0

12,3

2,6

17,9

10 х 10

14,9

3,0

11,9

2,6

17,5* Системи мікродощування.

** Установка краплинних ліній з розміщенням крапельниць навколо кожного дерева або мікродощувачів біля кожного дерева.

*** Витрати на краплинне зрошення компенсуються на кожну культуру у межах визначеного відповідними нормативами строку створення. Для гірських районів України нормативи витрат на встановлення систем краплинного зрошення застосовуються із врахуванням коефіцієнта 1,2.

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19.06.2012 N 365
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11.12.2012 N 759)


 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова комісії _______

 

М. П.


         (підпис)           (ініціали, прізвище)

__
                          (найменування (прізвище, ім'я, по батькові)
                                        суб'єкта господарювання)

 

 


АКТ
про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат*
станом на ___ 201_ р.

1. Підготовка ґрунту та посадка

Культура

Схема посадки

Підготовка ґрунту, га

Посадка, га

Фактично понесені витрати на підготовку ґрунту та посадку, тис. грн**

У т. ч. вартість саджанців, тис. грн

Обсяг виконаних робіт, виходячи з нормативу витрат, тис. грн

У т. ч. вартість саджанців, виходячи з нормативу витрат, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом**:

 

 

 

 

 

 

 


2. Догляд за молодими насадженнями

Культура

Схема посадки

Площа молодих насаджень, га

Фактично понесені витрати на догляд за молодими насадженнями, тис. грн

Обсяг виконаних робіт, виходячи з нормативу витрат, тис. грн

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Разом**:

 

 

 

 


3. Спорудження шпалери (хмелешпалери)

Культура

Схема посадки

Площа молодих насаджень, де проводилися роботи із спорудження шпалер (хмелешпалер), га, N плантації

Фактично понесені витрати із спорудження шпалер (хмелешпалер), тис. грн**

Обсяг виконаних робіт, виходячи з нормативу витрат, тис. грн

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Разом**:

 

 

 

 


4. Встановлення систем краплинного зрошення

Культура

Схема посадки

Площа молодих насаджень, де проводилися роботи із встановлення систем краплинного зрошення, га

Фактично понесені витрати із встановлення систем краплинного зрошення, тис. грн**

Обсяг виконаних робіт, виходячи з нормативу витрат, тис. грн

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Разом**:

 

 

 

 


5. Будівництво водонакопичувальних басейнів

Площа зрошення, га

Об'єм басейну, м3

Фактично понесені витрати на будівництво водонакопичувальних басейнів, тис. грн**

Обсяг виконаних робіт, виходячи з нормативу витрат, тис. грн

1

2

3

4

 

 

 

 

Разом**:

 

 

 


6. Проектні роботи

Культура

Площа проектування, га

Фактично понесені витрати, тис. грн**

Обсяг виконаних робіт, виходячи з нормативу витрат, тис. грн

1

2

3

4

 

 

 

 

Разом**:

 

 

 


7. Догляд за продуктивними насадженнями (для хмелярства)

Культура

Схема посадки

Площа продуктивних насаджень, га

Фактично понесені витрати на догляд за продуктивними насадженнями, тис. грн**

Обсяг виконаних робіт, виходячи нормативу витрат, тис. грн

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Разом**:

 

 

 

 


8. Розкорчування площ непродуктивних багаторічних насаджень

Культура

Площа насаджень, що розкорчо-
вуються, га

Схема посадки

Зрідженість насаджень, які розкорчо-
вуються, %

Фактично понесені витрати на розкорчування, тис. грн**

Обсяг виконаних робіт, виходячи з нормативу витрат, тис. грн

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Разом**:

 

 

 

 

 


9. Усього відомості про витрати

Фактично понесені витрати за весь комплекс проведених робіт, тис. грн**

Попередній обсяг компенсації, тис. грн

 

 


Керівник

М. П.
(за наявності)

______
                (підпис)                  (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

 

______
                (підпис)                  (ініціали, прізвище)* Окремо по виноградарству, садівництву та хмелярству.

** Суб'єктами господарювання не включаються до витрат суми податку на додану вартість.

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали