НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 липня 2011 року N 498

м. Київ

Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у серпні 2011 року

Відповідно до Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" та на виконання абзацу п'ятого пункту 2 статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" наказую:

Затвердити переліки питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у серпні 2011 року, що додаються:

Перелік питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії;

Перелік питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

Перелік питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

Перелік питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

Перелік питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з оптового постачання електричної енергії;

Перелік питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії;

Перелік питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії і з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

Перелік питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з транспортування нафти магістральними трубопроводами;

Перелік питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами;

Перелік питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами;

Перелік питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з постачання природного газу за регульованим тарифом та з розподілу природного газу;

Перелік питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом;

Перелік питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов із зберігання природного газу.

 

В. о. Голови Комісії

В. Меркушов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
27.07.2011 N 498

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії

Предметом планового заходу зі здійснення Національною комісією регулювання електроенергетики України державного нагляду (контролю) є результати діяльності ліцензіата за визначений період, що має дорівнювати календарному року.

1. Наявність оригіналу ліцензії з виробництва електричної енергії (пункт 1.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії).

2. Зміни банківських реквізитів і установчих документів, що підлягають державній реєстрації. Відповідність найменування та місцезнаходження ліцензіата даним, зазначеним в установчих документах, свідоцтві про державну реєстрацію та в ліцензії (пункт 3.5.5 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії).

3. Зміни виробничих потужностей електричної енергії (пункт 3.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії).

4. Відсутність фактів здійснення ліцензіатом спорідненому підприємству перехресних субсидій за рахунок ліцензованої діяльності та отримання перехресних субсидій від спорідненого підприємства для ліцензованої діяльності (пункт 2.9 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії).

5. Наявність розробленого ліцензіатом Порядку щодо гарантій про невикористання наявної в ліцензіата конфіденційної інформації для отримання конкурентної переваги та про нерозголошення інформації будь-кому (у тому числі тим, хто працює в іншому Спорідненому підприємстві) (пункт 3.5.8 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії).

6. Надання до НКРЕ та ТП НКРЕ звітності, передбаченої Мінфіном та Мінстатом України, та додаткової звітності з ліцензованої діяльності, її аналіз та достовірність даних відповідно до первинних документів ліцензіата (пункт 3.1.1 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії).

7. Дотримання ліцензіатом Правил Оптового ринку електричної енергії при формуванні цінових заявок (для виробників електричної енергії, що працюють за ціновими заявками) (пункт 3.2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, постанова НКРЕ від 12.09.2003 N 921).

8. Дотримання ліцензіатом законодавства та інших нормативних документів (пункт 3.6.1 Ліцензійних умов), зокрема:

8.1. Дотримання ліцензіатом затверджених тарифів (у тому числі "зелених" тарифів на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії). Відповідність фактичних витрат, наданих ліцензіатом, розрахункам тарифів, затверджених НКРЕ (постанова НКРЕ про затвердження тарифів на відпуск електричної енергії на відповідний період);

8.2. Виконання ліцензіатом Інвестиційної програми (ІП), що фінансується за рахунок тарифів на відпуск електричної енергії (у тому числі "зелених" тарифів на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії) та виробництво теплової енергії, затверджених НКРЕ (постанови НКРЕ від 12.10.2005 N 895 та N 896);

8.3. Відповідність здійснення ліцензіатом закупівель товарів, робіт та послуг Порядку, затвердженому постановою НКРЕ від 25.12.2002 N 1455, інвестиційній програмі згідно з джерелами фінансування, передбаченими в тарифах (для ліцензіатів, на яких розповсюджується постанова НКРЕ від 25.12.2002 N 1455);

8.4. Здійснення ліцензіатом продажу електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України з урахуванням використання електричної енергії на власні потреби (Закон України "Про електроенергетику", пункт 2.6 Ліцензійних умов, ГНД 34.09.205-2004);

8.5. Своєчасність та повнота сплати збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію відповідно до фактичних обсягів проданої електроенергії поза ОРЕ (постанова НКРЕ про збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію на відповідний період);

8.6. Унесення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії (постанова НКРЕ від 07.02.2003 N 122, постанова НКРЕ про сплату поточної плати на відповідний період);

8.7. Виконання ліцензіатом рішень НКРЕ відповідно до постанов та розпоряджень (постанова або розпорядження НКРЕ на відповідний період).

 

Заступник начальника
управління ліцензійного контролю
та територіальних представництв

С. Савчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
27.07.2011 N 498

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Предметом планового заходу зі здійснення Національною комісією регулювання електроенергетики України державного нагляду (контролю) є результати діяльності ліцензіата за визначений період, що має дорівнювати календарному року.

1. Наявність оригіналів ліцензій з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у наявності (пункт 2.1 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та Ліцензійних умов з передачі електроенергії).

2. Здійснення ліцензованої діяльності на території ліцензованої діяльності. Унесення змін до ліцензій стосовно закріпленої території (пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та Ліцензійних умов з передачі електроенергії).

3. Зміни банківських реквізитів і установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації). Відповідність місцезнаходження та найменування ліцензіата установчим документам (пункт 3.2.2 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та Ліцензійних умов з передачі електроенергії).

4. Дотримання законодавства та інших нормативних документів (пункт 3.4.1 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункт 3.5.1 Ліцензійних умов з передачі електроенергії), зокрема:

4.1. Відповідність фактичних витрат Ліцензіата витратам, відповідно до затвердженої НКРЕ структури тарифів на передачу та постачання електричної енергії (постанова НКРЕ на відповідний період);

4.2. Виконання схваленої інвестиційної програми (постанова НКРЕ на відповідний період);

4.3. Дотримання вимог постанов та розпоряджень НКРЕ щодо усунення порушень (постанова НКРЕ на відповідний період);

4.4. Дотримання вимог Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії (постанова НКРЕ від 12.03.2009 N 299);

4.5. Дотримання вимог нормативних документів, зокрема ПКЕЕ, ПКЕЕН, ПТЕ, ПУЕ, ГКД, ПТЕЕС;

4.6. Виконання вимог пункту 19 Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування (постанова КМУ від 20.05.2009 N 489);

4.7. Виконання вимог розпоряджень НКРЕ щодо надання інформації за Формою моніторингу показників якості послуг (постанова НКРЕ на відповідний період);

4.8. Прийняття ліцензіатом на баланс мереж (об'єктів), побудованих за рахунок або силами споживачів (інвесторів, забудовників) на виконання виданих ліцензіатом технічних умов, які є невід'ємною частиною вже існуючих мереж (об'єктів) (абзац перший статті 18 Закону України "Про електроенергетику");

4.9. Компенсація витрат споживачів (інвесторів, замовників, забудовників) на будівництво (реконструкцію) мереж (споруд) на виконання виданих ліцензіатом технічних умов, які є невід'ємною частиною вже існуючих мереж (об'єктів) (абзац другий статті 18 Закону України "Про електроенергетику");

4.10. Дотримання ліцензійних умов відповідно до звернень юридичних і фізичних осіб (стаття 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").

5. Ведення бухгалтерського обліку та звітності з ліцензованої діяльності з постачання та передачі електроенергії. Наявність порядку розподілу витрат за видами ліцензованої діяльності з постачання та передачі електроенергії (пункт 3.1.2 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та Ліцензійних умов з передачі електроенергії).

6. Відсутність фактів здійснення перехресного субсидіювання (пункт 2.10 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункт 2.9 Ліцензійних умов з передачі електроенергії).

7. Надання письмових звітів щодо нездійснення перехресного субсидіювання та незловживання своїм монопольним становищем (пункт 2.12 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункт 2.11 Ліцензійних умов з передачі електроенергії).

8. Здійснення ліцензованої діяльності за принципом економічної доцільності (пункт 2.5 Ліцензійних умов з постачання та передачі електроенергії).

9. Наявність переліку додаткових робіт, пов'язаних з ліцензованим видом діяльності. Погодження кошторису витрат на виконання робіт та послуг з територіальним представництвом НКРЕ (пункт 2.6 Ліцензійних умов з постачання та передачі електроенергії).

10. Здійснення ліцензіатом інших видів діяльності, не пов'язаних з ліцензованою (пункт 2.6 Ліцензійних умов з постачання та Ліцензійних умов з передачі електроенергії).

11. Надання до НКРЕ інформації щодо обсягів корисного відпуску електроенергії та розрахунків на отримання дотацій (пункт 3.8.3 Ліцензійних умов з постачання електроенергії, постанови НКРЕ від 26.02.2001 N 184, від 16.11.2006 N 1487, від 18.01.2007 N 27, від 21.02.2008 N 198, від 26.07.2007 N 996).

12. Здійснення розрахунків роздрібних тарифів відповідно до Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом. Дотримання термінів опублікування у ЗМІ детальної інформації про роздрібні тарифи (пункт 3.7 Ліцензійних умов з постачання електроенергії).

13. Здійснення розрахунків з оптовим постачальником електричної енергії за куповану на ОРЕ електричну енергію, а також із суб'єктом підприємницької діяльності - власником електромереж, що здійснює передачу належної ліцензіату електричної енергії (пункт 2.7 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та Закон України "Про електроенергетику").

14. Дотримання актів законодавства щодо якості надання послуг споживачам електричної енергії, відповідності електричної енергії показникам якості та забезпечення улаштування електроустановок (пункт 3.4.2 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункт 3.5.2 Ліцензійних умов з передачі електроенергії).

15. Відсутність фактів обмеження Ліцензіатом доступу до місцевих (локальних) мереж споживачів чи суб'єктів підприємницької діяльності (пункт 3.8 Ліцензійних умов з передачі електроенергії).

16. Відсутність фактів зловживання монопольним становищем (пункт 2.11 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункти 2.7 і 2.10 Ліцензійних умов з передачі електроенергії).

17. Достовірність даних погоджених ліцензіатом даних (макету 30900) споживачів ПНТ щодо обсягів споживання ними електроенергії (пункт 3.9.8 Ліцензійних умов з передачі електроенергії).

18. Виконання умов договору з ДП "Енергоринок" щодо забезпечення АСКОЕ (пункт 3.9.10 Ліцензійних умов з передачі електроенергії, постанова НКРЕ від 19.10.98 N 1349).

19. Надання до НКРЕ та ТП НКРЕ звітності, передбаченої Мінфіном та Мінстатом України, та статистичної звітності з ліцензованої діяльності з передачі та постачання електроенергії (пункт 3.1.1 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та Ліцензійних умов з передачі електроенергії).

20. Унесення поточної оплати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з передачі та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, визначена НКРЕ (пункт 3.5.1 Ліцензійних умов з постачання електроенергії та пункт 3.6.1 Ліцензійних умов з передачі електроенергії).

 

Заступник начальника
управління ліцензійного контролю
та територіальних представництв

С. Савчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
27.07.2011 N 498

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

Предметом планового заходу зі здійснення Національною комісією регулювання електроенергетики України державного нагляду (контролю) є результати діяльності ліцензіата за визначений період, що має дорівнювати календарному року.

1. Наявність оригіналу ліцензії з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (пункт 1.2 Ліцензійних умов).

2. Зміни банківських реквізитів і установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації). Відповідність місцезнаходження та найменування ліцензіата установчим документам (пункт 3.2.2 Ліцензійних умов, Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців").

3. Дотримання ліцензіатом законодавства України (пункт 3.10 Ліцензійних умов), зокрема:

3.1. Відповідність фактичних витрат Ліцензіата затвердженій структурі тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами. Стан виконання схваленої Інвестиційної програми (постанова НКРЕ про затвердження тарифу на відповідний період);

3.2. Виконання рішень НКРЕ відповідно до постанов та розпоряджень (постанови та/або розпорядження НКРЕ на відповідний період).

4. Ведення відокремленого бухгалтерського обліку та звітності з ліцензованої діяльності від обліку та звітів з інших видів діяльності. Обґрунтований розподіл витрат між ліцензованою та іншими видами підприємницької діяльності (пункт 3.1.2 Ліцензійних умов).

5. Відсутність фактів здійснення перехресного субсидіювання (пункт 2.6 Ліцензійних умов).

6. Здійснення ліцензіатом інших видів діяльності, не пов'язаних з ліцензованою (пункт 2.3 Ліцензійних умов).

7. Здійснення ліцензованої діяльності за принципом забезпечення надійності роботи об'єднаної енергосистеми України, дотримання норм експлуатації та економічної доцільності з метою досягнення найнижчої вартості електричної енергії для споживачів (пункт 2.8 Ліцензійних умов).

8. Наявність розроблених правил здійснення закупівлі допоміжних засобів, обладнання, матеріалів тощо на конкурентних засадах за принципами економічної доцільності, прозорості і неупередженості та за критеріями, установленими актами законодавства (пункт 3.6.5 Ліцензійних умов).

9. Наявність перспективних планів розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж, затверджених центральним органом виконавчої влади, погоджених НКРЕ (пункт 3.6.2 Ліцензійних умов).

10. Відсутність фактів зловживання ліцензіатом своїм монопольним становищем, як це визначено Законом України "Про захист економічної конкуренції" та іншими нормативно-правовими актами (пункт 2.7 Ліцензійних умов).

11. Відсутність фактів протидії ліцензіата діяльності з виробництва, передачі та/чи постачання електричної енергії іншим ліцензіатам (пункт 2.5 Ліцензійних умов).

12. Ремонт обладнання та електричних мереж згідно з графіками ремонтів та виконання аварійно-відновлювальних робіт виконується за погодженням з оптовим постачальником електричної енергії (пункт 3.3.5 Ліцензійних умов).

13. Здійснення передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та надання допоміжних заходів на договірній основі. Погодження з НКРЕ договорів і будь-яких змін до них (пункт 3.3.1 Ліцензійних умов).

14. Здійснення централізованого диспетчерського управління згідно з вимогами нормативних документів, інструкцій та відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії (пункт 3.4.1 Ліцензійних умов).

15. Наявність укладеного договору з оптовим постачальником електричної енергії про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами. Відповідність будь-яких змін та доповнень до Договору принципу економічної доцільності та погодження їх з НКРЕ (пункти 3.4.2 та 3.4.3 Ліцензійних умов).

16. Ведення контролю за схемами і режимами роботи об'єднаної енергетичної системи України, погодження графіків технічних ремонтів обладнання електростанцій та планування технічних ремонтів магістральних та міждержавних електричних мереж. Виконання заходів щодо запобігання аварійним ситуаціям та організація роботи з ліквідації їх наслідків в об'єднаній енергетичній системі України шляхом підтримки необхідного балансу потужності та енергії, забезпечення надійності та сталості її функціонування, а також паралельної роботи з енергетичними системами інших держав у відповідності до діючих з ними міждержавних угод та інших нормативно-правових актів (пункт 3.4.4 Ліцензійних умов).

17. Забезпечення планування, контролю за впровадженням та ефективною і надійною роботою систем протиаварійної автоматики, захисту, обліку, контролю частоти, а також каналів зв'язку та системи збору і передачі інформації суб'єктів ринку (пункт 3.4.5 Ліцензійних умов).

18. Забезпечення та здійснення комерційного обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України) (пункт 3.4.6 Ліцензійних умов).

19. Здійснення ліцензіатом, без відповідного дозволу оптового постачальника електричної енергії, погодженого з НКРЕ та центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, ліквідації або перепрофілювання об'єктів магістральних та міждержавних електричних мереж (пункт 3.6.1 Ліцензійних умов).

20. Наявність розробленої методики розрахунку плати за приєднання (від'єднання) до/від магістральних та міждержавних електричних мереж та змін до неї, погоджених з центральним органом виконавчої влади та НКРЕ (пункт 3.7.2 Ліцензійних умов).

21. Здійснення видачі технічних умов заявникам на приєднання до магістральних та міждержавних електричних мереж і змін потужності за наявності погодження оптовим постачальником електричної енергії згідно з порядком приєднання до магістральних та міждержавних електричних мереж (пункт 3.7.4 Ліцензійних умов).

22. Надання до НКРЕ та ТП НКРЕ звітності з ліцензованої діяльності, передбаченої Мінфіном та Держкомстатом України, та додаткової звітності з ліцензованої діяльності, визначеної НКРЕ в установленому порядку (пункт 3.1.1 Ліцензійних умов).

23. Унесення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (постанова НКРЕ від 07.02.2003 N 122, постанова НКРЕ про сплату поточної плати на відповідний період).

 

Заступник начальника
управління ліцензійного контролю
та територіальних представництв

С. Савчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
27.07.2011 N 498

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

Предметом планового заходу зі здійснення Національною комісією регулювання електроенергетики України державного нагляду (контролю) є результати діяльності ліцензіата за визначений період, що має дорівнювати календарному року.

1. Наявність оригіналу ліцензії з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (пункт 1.3 Ліцензійних умов).

2. Наявність змін установчих документів, що підлягають державній реєстрації, банківських реквізитів. Відповідність найменування та місцезнаходження ліцензіата відповідає даним, зазначеним в установчих документах, свідоцтві про державну реєстрацію та у ліцензії (пункт 3.2.2 Ліцензійних умов).

3. Закупівля ліцензіатом електричної енергії в оптового постачальника електричної енергії відповідно до умов його діяльності (пункт 2.4 Ліцензійних умов).

4. Здійснення ліцензіатом купівлі-продажу електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії відповідно до вимог Правил користування електричною енергією та Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії (пункт 2.4 Ліцензійних умов, постанова НКРЕ від 31.07.96 N 28, Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електроенергії).

5. Розроблення ліцензіатом Порядку щодо гарантій про невикористання наявної в ліцензіата конфіденційної інформації для отримання необґрунтованої конкурентної переваги та про нерозголошення інформації будь-кому (у тому числі тим, хто працює в іншому Спорідненому підприємстві) (пункти 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 Ліцензійних умов).

6. Надання ліцензіатом своєчасно та в установленому порядку до НКРЕ та ТП НКРЕ звітності, передбаченої Мінфіном та Мінстатом України, та додаткової звітності з ліцензованої діяльності (пункт 3.1.1 Ліцензійних умов).

7. Ведення ліцензіатом бухгалтерського обліку і підготовка фінансових звітів з ліцензованої діяльності окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності (пункт 3.1.2 Ліцензійних умов).

8. Передбачення ліцензіатом у договорах на користування електричною енергією та в договорах на передачу електричної енергії ліцензіату, що здійснює діяльність з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами і має у своїй структурі орган Диспетчерського управління, своїх прав і обов'язків, що стосуються роботи із споживачами, яку він не може самостійно виконувати (пункт 3.3.5 Ліцензійних умов).

9. Передбачення ліцензіатом у договорах на користування електричною енергією та договорах на передачу електричної енергії зчитування показників лічильників ліцензіатом, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами. Унесення ліцензіатом плати за користування місцевими (локальними) електричними мережами, які не є його власністю (пункт 3.8.2 Ліцензійних умов, стаття 17 Закону України "Про електроенергетику").

10. Ліцензіат вносить плату за користування місцевими (локальними) електричними мережами, які не є його власністю (стаття 17 Закону України "Про електроенергетику").

11. Дотримання ліцензіатом законодавства України (пункт 3.4.1 Ліцензійних умов), зокрема:

11.1. Нормативів достатності власних активів з урахуванням фактичних заявлених обсягів постачання електричної енергії (постанова НКРЕ від 29.07.99 N 983 "Про затвердження нормативів достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності");

11.2. Унесення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (постанова НКРЕ від 07.02.2003 N 122, постанова НКРЕ про сплату поточної плати на відповідний період);

11.3. Виконання рішень відповідно до постанов та розпоряджень НКРЕ (постанова або розпорядження НКРЕ на відповідний період).

 

Заступник начальника
управління ліцензійного контролю
та територіальних представництв

С. Савчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
27.07.2011 N 498

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з оптового постачання електричної енергії

Предметом планового заходу зі здійснення Національною комісією регулювання електроенергетики України державного нагляду (контролю) є результати діяльності ліцензіата за визначений період, що має дорівнювати календарному року.

1. Наявність оригіналу ліцензії з оптового постачання електричної енергії (пункт 1.2 Ліцензійних умов).

2. Наявність змін установчих документів, що підлягають державній реєстрації. Відповідність найменування та місцезнаходження ліцензіата відповідає даним, зазначеним в установчих документах, свідоцтві про державну реєстрацію та в ліцензії (пункт 3.2 Ліцензійних умов).

3. Виконання ліцензіатом функцій Розпорядника системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України (пункт 3.3 Ліцензійних умов).

4. Виконання ліцензіатом функцій розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії (пункт 3.4 Ліцензійних умов).

5. Виконання ліцензіатом інших функції, що виникають у процесі функціонування Оптового ринку електричної енергії, відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії (пункт 3.6 Ліцензійних умов).

6. Дотримання ліцензіатом вимог договору щодо централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергосистемою України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, погодженого з НКРЕ (пункти 3.7 і 3.8 Ліцензійних умов).

7. Стан виконання кошторису на оптове постачання електричної енергії. Відповідність фактичних витрат кошторису на оптове постачання електричної енергії, затвердженого НКРЕ (пункт 3.10 Ліцензійних умов).

8. Здійснення ліцензіатом закупівлі допоміжних засобів, обладнання, матеріалів та послуг за принципами економічної доцільності та за критеріями, установленими актами законодавства (пункт 3.9 Ліцензійних умов).

9. Здійснення ліцензіатом інших видів діяльності (пункт 2.3 Ліцензійних умов).

10. Відсутність фактів зловживання ліцензіатом своїм монопольним становищем (пункт 2.8 Ліцензійних умов).

11. Своєчасність надання ліцензіатом до НКРЕ та ТП НКРЕ звітності, передбаченої Мінфіном та Мінстатом України, та додаткової звітності з ліцензованої діяльності (пункт 3.1 Ліцензійних умов).

12. Дотримання ліцензіатом законодавства України (пункт 3.11 Ліцензійних умов), зокрема:

12.1. Виконання вимог щодо створення та діяльності Розрахункового центру щодо координації дій учасників розрахунків - підприємств паливно-енергетичного комплексу у процесі підтвердження та погашення заборгованості;

12.2. Виконання Правил Оптового ринку електричної енергії України (постанова НКРЕ від 12.11.97 N 1047а);

12.3. Дотримання вимог постанов та розпоряджень НКРЕ щодо усунення порушень (постанова або розпоряджень НКРЕ на відповідний період);

12.4. Звернення юридичних і фізичних осіб щодо порушення ліцензіатом Ліцензійних умов з оптового постачання електричної енергії.

12.5. Унесення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії (постанова НКРЕ від 07.02.2003 N 122, постанова НКРЕ про сплату поточної плати на відповідний період).

 

Заступник начальника
управління ліцензійного контролю
та територіальних представництв

С. Савчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
27.07.2011 N 498

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії

Предметом планового заходу зі здійснення Національною комісією регулювання електроенергетики України державного нагляду (контролю) є результати діяльності ліцензіата за визначений період, що має дорівнювати календарному року.

1. Зміни банківських реквізитів і установчих документів, що підлягають державній реєстрації. Відповідність найменування та місцезнаходження ліцензіата даним, зазначеним в установчих документах, свідоцтві про державну реєстрацію та в ліцензії (пункт 3.5.2 Ліцензійних умов з комбінованого виробництва).

2. Повідомлення про зміни в переліку основного обладнання когенераційних установок, що перебувають у власності ліцензіата, про здійснення кваліфікації когенераційних установок на кожний наступний рік після спливу строку попередньої кваліфікації (пункт 3.5.2 Ліцензійних умов з комбінованого виробництва).

3. Повідомлення ліцензіатом НКРЕ про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (пункт 3.5.2 Ліцензійних умов з комбінованого виробництва).

4. Відсутність фактів здійснення ліцензіатом перехресного субсидіювання (пункт 2.5 Ліцензійних умов з комбінованого виробництва).

5. Наявність фактів зловживань ліцензіатом своїм монопольним становищем (пункт 2.4 Ліцензійних умов з комбінованого виробництва).

6. Надання до НКРЕ та ТП НКРЕ звітності та фінансової звітності з ліцензованої діяльності, її аналіз та достовірність даних відповідно до первинних документів ліцензіата (пункти 3.2.1, 3.2.2 Ліцензійних умов з комбінованого виробництва).

7. Дотримання ліцензіатом законодавства та нормативно-технічних документів (пункт 3.1.1 Ліцензійних умов), зокрема:

7.1. Дотримання ліцензіатом затверджених тарифів (у тому числі "зелених" тарифів на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії). Відповідність фактичних витрат, наданих ліцензіатом, розрахункам тарифів, затверджених НКРЕ (постанова НКРЕ про затвердження тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на відповідний період);

7.2. Виконання ліцензіатом Інвестиційної програми (ІП), що фінансується за рахунок тарифів на відпуск електричної енергії (у тому числі "зелених" тарифів на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії) та виробництво теплової енергії, затверджених НКРЕ (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 897, постанова НКРЕ про затвердження тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на відповідний період);

7.3. Відповідність здійснення ліцензіатом закупівель товарів, робіт та послуг Порядку, затвердженому постановою НКРЕ від 25.12.2002 N 1455, та інвестиційній програмі згідно з джерелами фінансування, передбаченими в тарифах (для ліцензіатів, на яких розповсюджується постанова НКРЕ від 25.12.2002 N 1455);

7.4. Своєчасність та повнота сплати збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію відповідно до фактичних обсягів проданої електроенергії поза ОРЕ (постанова НКРЕ про збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію на відповідний період);

7.5. Унесення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії (постанова НКРЕ від 07.02.2003 N 122 "Про затвердження Положення про визначення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електро- та теплоенергетиці", постанова НКРЕ про сплату поточної плати на відповідний період);

7.6. Виконання ліцензіатом рішень НКРЕ постанов та розпоряджень (постанова або розпорядження НКРЕ на відповідний період).

 

Заступник начальника
управління ліцензійного контролю
та територіальних представництв

С. Савчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
27.07.2011 N 498

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії і з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

Предметом планового заходу зі здійснення Національною комісією регулювання електроенергетики України державного нагляду (контролю) є результати діяльності ліцензіата за визначений період, що має дорівнювати календарному року.

1. Наявність оригіналів ліцензій з виробництва електричної та теплової енергії (пункт 1.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та з виробництва теплової енергії).

2. Зміни банківських реквізитів і установчих документів, що підлягають державній реєстрації. Відповідність найменування та місцезнаходження ліцензіата даним, зазначеним в установчих документах, свідоцтві про державну реєстрацію та у ліцензії (пункт 3.5.5 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії).

3. Зміни виробничих потужностей електричної і теплової енергії (пункт 3.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та пункт 3.4.2 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії).

4. Зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (пункт 3.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та пункт 3.4.2 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії).

5. Відсутність фактів здійснення ліцензіатом спорідненому підприємству перехресних субсидій за рахунок ліцензованої діяльності та отримання перехресних субсидій від спорідненого підприємства для ліцензованої діяльності (пункт 2.9 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та пункт 2.3 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії).

6. Наявність фактів зловживань ліцензіатом своїм монопольним становищем (пункт 2.4 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії).

7. Наявність розробленого ліцензіатом Порядку щодо гарантій про невикористання наявної в ліцензіата конфіденційної інформації для отримання конкурентної переваги та про нерозголошення інформації будь-кому (у тому числі тим, хто працює в іншому Спорідненому підприємстві) (пункт 3.5.8 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії).

8. Надання до НКРЕ та ТП НКРЕ звітності, передбаченої Мінфіном та Мінстатом України, та додаткової звітності з ліцензованої діяльності, її аналіз та достовірність даних відповідно до первинних документів ліцензіата (пункт 3.1.1 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та пункти 3.2.1, 3.2.2 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії).

9. Дотримання ліцензіатом Правил Оптового ринку електричної енергії при формуванні цінових заявок (для виробників електричної енергії, що працюють за ціновими заявками) (пункт 3.2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, постанова НКРЕ від 12.09.2003 N 921).

10. Дотримання ліцензіатом законодавства та нормативно-технічних документів (пункт 3.6.1 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та пункт 3.1 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії), зокрема:

10.1. Дотримання ліцензіатом затверджених тарифів (у тому числі "зелених" тарифів на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії). Відповідність фактичних витрат, наданих ліцензіатом, розрахункам тарифів, затверджених НКРЕ (постанова НКРЕ про затвердження тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на відповідний період);

10.2. Виконання ліцензіатом Інвестиційної програми (ІП), що фінансується за рахунок тарифів на відпуск електричної енергії (у тому числі "зелених" тарифів на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії) та виробництво теплової енергії, затверджених НКРЕ (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 896, постанова НКРЕ про затвердження тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на відповідний період);

10.3. Відповідність здійснення ліцензіатом закупівель товарів, робіт та послуг Порядку, затвердженому постановою НКРЕ від 25.12.2002 N 1455, та інвестиційній програмі згідно з джерелами фінансування, передбаченими в тарифах (для ліцензіатів, на яких розповсюджується постанова НКРЕ від 25.12.2002 N 1455);

10.4. Здійснення ліцензіатом продажу електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України з урахуванням використання електричної енергії на власні потреби (Закон України "Про електроенергетику", пункт 2.6 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, ГНД 34.09.205-2004);

10.5. Своєчасність та повнота сплати збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію відповідно до фактичних обсягів проданої електроенергії поза ОРЕ (постанова НКРЕ про збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію на відповідний період);

10.6. Унесення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (постанова НКРЕ від 07.02.2003 N 122, постанова НКРЕ про сплату поточної плати на відповідний період);

10.7. Виконання ліцензіатом рішень НКРЕ відповідно до постанов та розпоряджень (постанова або розпорядження НКРЕ на відповідний період).

 

Заступник начальника
управління ліцензійного контролю
та територіальних представництв

С. Савчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
27.07.2011 N 498

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з транспортування нафти магістральними трубопроводами

Предметом планового заходу зі здійснення Національною комісією регулювання електроенергетики України державного нагляду (контролю) є результати діяльності ліцензіата за визначений період, що має дорівнювати календарному року.

1. Наявність діючої ліцензії з транспортування нафти магістральними трубопроводами (стаття 6 Закону України від 08.07.2010 N 2467-VI "Про засади функціонування ринку природного газу").

2. Повідомлення ліцензіатом вчасно та в установленому порядку про зміну банківських реквізитів і установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації). Відповідність місцезнаходження та найменування ліцензіата установчим документам (пункт 3.1.5 Ліцензійних умов).

3. Наявність у ліцензіата магістральних нафтопроводів, які перебувають у його власності чи користуванні (пункти 2.1.1, 2.1.3 Ліцензійних умов).

4. Наявність у ліцензіата договорів із замовниками про транспортування нафти магістральними трубопроводами (пункт 2.1.2 Ліцензійних умов).

5. Провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами за принципом економічної доцільності, забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації магістральних нафтопроводів (пункт 2.1.4 Ліцензійних умов).

6. Відсутність фактів зловживання своїм монопольним становищем. Забезпечення рівних прав доступу до системи магістральних нафтопроводів для всіх замовників послуг з транспортування нафти магістральними трубопроводами (стаття 8 Закону України "Про природні монополії", пункти 2.1.5, 2.2.3, 2.2.6 Ліцензійних умов).

7. Забезпечення обліку протранспортованої магістральними трубопроводами нафти спільно із замовниками (пункт 2.1.6 Ліцензійних умов).

8. Відсутність фактів надання перехресних субсидій за рахунок господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами (пункт 2.2.2 Ліцензійних умов).

9. Відсутність фактів провадження інших видів господарської діяльності, якщо вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами (пункт 2.2.4 Ліцензійних умов).

10. Відсутність фактів передоручення будь-кому отримання плати від замовників послуг з транспортування нафти магістральними трубопроводами (пункт 2.2.5 Ліцензійних умов).

11. Надання до НКРЕ в установленому порядку звітності та фінансової (бухгалтерської) звітності за результатами господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами (пункти 3.1.1, 3.1.2 Ліцензійних умов).

12. Надання до НКРЕ достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами (пункт 3.1.3 Ліцензійних умов).

13. Ведення бухгалтерського обліку з господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності (пункт 3.1.4 Ліцензійних умов).

14. Здійснення транспортування нафти магістральними трубопроводами на договірних засадах та за установленими НКРЕ тарифами (пункт 3.3 Ліцензійних умов).

15. Забезпечення доступу до використання потужностей магістральних трубопроводів замовникам, які мають намір отримувати послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами, на недискримінаційних засадах (пункт 3.4.1 Ліцензійних умов).

16. Передбачення в договорах на транспортування нафти магістральними трубопроводами умов, за яких замовник має право доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної техніки, що установлені на комерційних вузлах обліку нафти ліцензіата (пункт 3.4.5 Ліцензійних умов).

17. Здійснення обліку нафти, що надходить до магістральних нафтопроводів ліцензіата та транспортується магістральними нафтопроводами ліцензіата, відповідно до укладених договорів (пункт 3.4.7 Ліцензійних умов).

18. Розробка та погодження протягом одного року з моменту видачі ліцензії з Мінпаливенерго та НКРЕ порядку розподілу нафтотранспортних потужностей, якими встановлюється механізм їх розподілу (пункт 3.4.9 Ліцензійних умов).

19. Розробка та затвердження з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких буде проводитись будівництво магістрального нафтопроводу, з Мінпаливенерго та НКРЕ плану перспективного розвитку системи магістрального нафтопроводу на наступні 5 років (пункт 3.4.10 Ліцензійних умов).

20. Здійснення закупівлі нафти лише з метою заповнення системи магістральних нафтопроводів (пункт 3.5.3 Ліцензійних умов).

21. Одержання плати від замовників послуг з транспортування нафти магістральними трубопроводами за установленим НКРЕ тарифом (пункт 3.6 Ліцензійних умов).

22. Публікація в засобах масової інформації детальної інформації про установлений НКРЕ тариф на транспортування нафти магістральними трубопроводами, про перелік послуг, які надаються споживачу і включені до тарифу на транспортування нафти магістральними трубопроводами, та про розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних з провадженням господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами (пункт 3.6.2 Ліцензійних умов).

23. Дотримання ліцензіатом вимог законодавства України та нормативно-технічних документів (пункт 3.4.14 Ліцензійних умов), зокрема:

23.1. Виконання рішень НКРЕ щодо усунення порушень Ліцензійних умов (постанови про накладення штрафів та розпорядження щодо усунення порушень Ліцензійних умов на відповідний період);

23.2. Звернення фізичних та юридичних осіб щодо порушення ліцензіатом вимог Ліцензійних умов (стаття 7 Закону України від 12.07.2001 N 2665-III "Про нафту і газ").

 

Заступник начальника
управління ліцензійного контролю
та територіальних представництв

С. Савчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
27.07.2011 N 498

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами

Предметом планового заходу зі здійснення Національною комісією регулювання електроенергетики України державного нагляду (контролю) є результати діяльності ліцензіата за визначений період, що має дорівнювати календарному року.

1. Наявність діючої ліцензії з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами (стаття 6 Закону України від 08.07.2010 N 2467-VI "Про засади функціонування ринку природного газу").

2. Повідомлення ліцензіатом вчасно та в установленому порядку про зміну банківських реквізитів і установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації). Відповідність місцезнаходження та найменування ліцензіата установчим документам (пункт 3.1.5 Ліцензійних умов).

3. Наявність у ліцензіата магістральних нафтопродуктопроводів, які перебувають у його власності чи користуванні (пункти 2.1.1, 2.1.3 Ліцензійних умов).

4. Наявність у ліцензіата договорів із замовниками про транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами (пункт 2.1.2 Ліцензійних умов).

5. Провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами за принципом економічної доцільності, забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів (пункт 2.1.4 Ліцензійних умов).

6. Відсутність фактів зловживання своїм монопольним становищем. Забезпечення рівних прав доступу до системи магістральних нафтопродуктопроводів для всіх замовників послуг з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами (стаття 8 Закону України "Про природні монополії", пункти 2.1.5, 2.2.3, 2.2.6 Ліцензійних умов).

7. Забезпечення обліку протранспортованих магістральними трубопроводами нафтопродуктів спільно з замовниками (пункт 2.1.6 Ліцензійних умов).

8. Відсутність фактів надання перехресних субсидій за рахунок господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами (пункт 2.2.2 Ліцензійних умов).

9. Відсутність фактів провадження інших видів господарської діяльності, якщо вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами (пункт 2.2.4 Ліцензійних умов).

10. Відсутність фактів передоручення будь-кому отримання плати від замовників послуг з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами (пункт 2.2.5 Ліцензійних умов).

11. Надання до НКРЕ в установленому порядку звітності та фінансової (бухгалтерської) звітності за результатами господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами (пункти 3.1.1, 3.1.2 Ліцензійних умов).

12. Надання до НКРЕ достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами (пункт 3.1.3 Ліцензійних умов).

13. Ведення бухгалтерського обліку з господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності (пункт 3.1.4 Ліцензійних умов).

14. Здійснення транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами на договірних засадах та за установленими НКРЕ тарифами (пункт 3.3 Ліцензійних умов).

15. Забезпечення доступу до використання потужностей магістральних нафтопродуктопроводів замовникам, які мають намір отримувати послуги з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами, на недискримінаційних засадах (пункт 3.4.1 Ліцензійних умов).

16. Передбачення в договорах на транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами умов, за яких замовник має право доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної техніки, що встановлені на комерційних вузлах обліку нафтопродуктів ліцензіата (пункт 3.4.5 Ліцензійних умов).

17. Здійснення обліку нафтопродуктів, що надходять до магістральних нафтопроводів ліцензіата та транспортуються магістральними нафтопродуктопроводами ліцензіата відповідно до укладених договорів (пункт 3.4.7 Ліцензійних умов).

18. Розробка та погодження протягом одного року з моменту видачі ліцензії з Мінпаливенерго та НКРЕ порядку розподілу нафтопродуктотранспортних потужностей, яким установлюється механізм їх розподілу (пункт 3.4.9 Ліцензійних умов).

19. Розробка та затвердження з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких буде проводитись будівництво магістрального нафтопродуктопроводу, з Мінпаливенерго та НКРЕ плану перспективного розвитку системи магістрального нафтопродуктопроводу на наступні 5 років (пункт 3.4.10 Ліцензійних умов).

20. Здійснення закупівлі нафтопродуктів лише з метою заповнення системи магістральних нафтопродуктопроводів (пункт 3.5.3 Ліцензійних умов).

21. Одержання плати від замовників послуг з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами за установленим НКРЕ тарифом (пункт 3.6 Ліцензійних умов).

22. Публікація в засобах масової інформації детальної інформації про установлений НКРЕ тариф на транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами, про перелік послуг, які надаються споживачу і включені до тарифу на транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами, та про розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних з провадженням господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами (пункт 3.6.2 Ліцензійних умов).

23. Дотримання ліцензіатом вимог законодавства України та нормативно-технічних документів (пункт 3.4.14 Ліцензійних умов), зокрема:

23.1. Виконання рішень НКРЕ щодо усунення порушень Ліцензійних умов (постанови про накладення штрафів та розпорядження щодо усунення порушень Ліцензійних умов на відповідний період);

23.2. Звернення фізичних та юридичних осіб щодо порушення ліцензіатом вимог Ліцензійних умов (стаття 7 Закону України від 12.07.2001 N 2665-III "Про нафту і газ").

 

Заступник начальника
управління ліцензійного контролю
та територіальних представництв

С. Савчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
27.07.2011 N 498

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами

Предметом планового заходу зі здійснення Національною комісією регулювання електроенергетики України державного нагляду (контролю) є результати діяльності ліцензіата за визначений період, що має дорівнювати календарному року.

1. Наявність діючої ліцензії з транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

2. Повідомлення ліцензіатом вчасно та в установленому порядку про зміну банківських реквізитів і установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації). Відповідність місцезнаходження та найменування ліцензіата установчим документам.

3. Наявність магістральних трубопроводів, які перебувають у власності чи користуванні ліцензіата, згідно з переліком магістральних газопроводів.

4. Наявність договорів із замовниками та/або газопостачальними підприємствами про транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

5. Здійснення провадження господарської діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за принципом економічної доцільності, забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації магістральних трубопроводів.

6. Забезпечення обліку протранспортованого магістральними трубопроводами природного газу спільно із замовниками, газорозподільними та газопостачальними підприємствами.

7. Наявність договорів з газопостачальними підприємствами на виконання робіт, пов'язаних з обмеженням та відключенням від газопостачання споживачів-боржників.

8. Відсутність фактів зловживання своїм монопольним становищем. Забезпечення рівних прав доступу до системи магістральних трубопроводів для всіх замовників послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

9. Наявність договорів купівлі-продажу газу (контрактів) на виробничо-технологічні потреби з власниками газу та договорів про транспортування газу розподільними трубопроводами із споживачами.

10. Відсутність фактів провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, постачання природного газу за регульованим і нерегульованим тарифом.

11. Відсутність фактів надання перехресних субсидій за рахунок господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами.

12. Відсутність інших видів господарської діяльності, які перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами.

13. Надання до НКРЕ в установленому порядку звітності та фінансової (бухгалтерської) звітності за результатами господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами.

14. Надання до НКРЕ достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами.

15. Ведення окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності бухгалтерського обліку господарської діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

16. Забезпечення замовників, які мають намір отримувати послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, доступом до використання потужностей магістральних трубопроводів на недискримінаційних засадах.

17. Передбачення в договорах на транспортування природного газу магістральними трубопроводами умов, за яких замовник, газорозподільне та газопостачальне підприємство мають право доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної техніки, що установлені на комерційних вузлах обліку газу ліцензіата.

18. Передбачення в договорах про транспортування природного газу магістральними трубопроводами, укладених із замовником або газопостачальним підприємством, величини тиску, параметрів якості газу та умов, за яких ліцензіат має право обмежити або припинити надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

19. Здійснення централізованого диспетчерського управління з урахуванням вимог нормативних документів, забезпечення надійності і стабільності роботи газотранспортної системи.

20. Здійснення належним чином обліку природного та нафтового газу, що надходить до магістральних газопроводів ліцензіата та транспортується магістральними газопроводами ліцензіата, відповідно до укладених договорів.

21. Наявність розробленого та погодженого з Мінпаливенерго та НКРЕ протягом одного року з моменту видачі ліцензії Порядку розподілу газотранспортних потужностей, яким установлюється механізм їх розподілу.

22. Наявність розробленого та затвердженого Плану перспективного розвитку газотранспортної системи на наступні 5 років, погодженого з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких буде проводитись газифікація, з Мінпаливенерго та НКРЕ.

23. Наявність звернень в установленому порядку до НКРЕ для отримання вимог щодо провадження інших, крім ліцензованого, видів діяльності та виконання вимог з наданням відомостей щодо уникнення можливого ризику для ліцензованої діяльності.

24. Здійснення згідно з нормативними документами проектування, будівництва та прийняття в експлуатацію магістральних газопроводів та інших об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним технологічним процесом.

25. Здійснення підключення до магістральних газопроводів, що перебувають у власності чи користуванні ліцензіата, відповідно до законодавства України.

26. Відповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРЕ структури тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

27. Опублікування в засобах масової інформації в установлений термін детальної інформації про установлений НКРЕ тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, про перелік послуг, які надаються споживачу і включені до тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, та про розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних з провадженням господарської діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

28. Дотримання ліцензіатом вимог законодавства України та нормативно-технічних документів, зокрема:

28.1. Виконання рішень НКРЕ щодо усунення порушень Ліцензійних умов (постанови про накладення штрафів та розпорядження щодо усунення порушень Ліцензійних умов на відповідний період);

28.2. Звернення фізичних та юридичних осіб щодо порушення ліцензіатом вимог Ліцензійних умов.

 

Заступник начальника
управління ліцензійного контролю
та територіальних представництв

С. Савчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
27.07.2011 N 498

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з постачання природного газу за регульованим тарифом та з розподілу природного газу

Предметом планового заходу зі здійснення Національною комісією регулювання електроенергетики України державного нагляду (контролю) є результати діяльності ліцензіата за визначений період, що має дорівнювати календарному року.

1. Наявність діючих ліцензій з постачання природного газу за регульованим тарифом та з розподілу природного газу.

2. Повідомлення ліцензіатом вчасно та в установленому порядку про зміну банківських реквізитів і установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації). Відповідність місцезнаходження та найменування ліцензіата установчим документам.

3. Документальне підтвердження наявності в ліцензіата розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні, та договорів на технічне обслуговування розподільних мереж, які перебувають у користуванні ліцензіата.

4. Наявність договорів купівлі-продажу природного газу (контрактів) із власниками природного газу, договорів із замовниками та/або газопостачальними підприємствами про транспортування розподільними трубопроводами природного газу, договорів про транспортування природного газу магістральними трубопроводами. Відповідність обсягу, зазначеному в договорах купівлі-продажу природного газу (контрактах) та в договорах на постачання природного газу, обсягу, що зазначається в договорах на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

5. Наявність договорів з газотранспортними підприємствами про створення страхового запасу природного газу в натуральній формі, у обсягах, передбачених законодавством України.

6. Своєчасне укладення договорів із Державною інспекцією з енергозбереження на виконання робіт, пов'язаних з обмеженням та відключенням від газопостачання споживачів-боржників, договорів із споживачами на постачання природного газу, дотримання ліцензіатом умов договорів.

7. Відповідність фактичної території провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом та з розподілу природного і нафтового газу на території, зазначеній у ліцензіях, виданих НКРЕ.

8. Забезпечення необхідного контролю за надійністю, стабільністю роботи та безаварійністю експлуатації газорозподільних мереж.

9. Забезпечення обліку поставленого споживачам природного газу, також обсягу протранспортованого розподільними трубопроводами природного газу спільно з газотранспортними та/або газорозподільними підприємствами та обліку протранспортованого розподільними трубопроводами природного газу спільно з замовниками, газотранспортними та газопостачальними підприємствами.

10. Здійснення відповідно до нормативних документів проектування, будівництва та прийняття в експлуатацію газорозподільних мереж та інших об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним технологічним процесом.

11. Здійснення ліцензіатом відповідно до законодавства України підключення до газорозподільних мереж, що перебувають у власності чи користуванні ліцензіата.

12. Відповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРЕ структури тарифів на постачання та розподіл природного газу.

13. Відсутність перехресного субсидіювання між видами діяльності.

14. Виконання ліцензіатом у повному обсязі фінансових зобов'язань щодо своєчасної оплати газу, оплати послуг з транспортування і зберігання природного газу відповідно до умов укладених договорів.

15. Відповідність обсягів постачання та розподілу природного і нафтового газу обсягам, передбаченим у тарифах.

16. Відсутність фактів надання переваги будь-якому замовнику чи газопостачальному підприємству при укладенні договорів про транспортування газу розподільними трубопроводами, фактів прямого або опосередкованого заважання або протидії іншим газопостачальним підприємствам у провадженні ними діяльності з постачання природного газу та інших фактів зловживання монопольним становищем.

17. Відсутність негативного впливу результатів інших видів діяльності, крім ліцензованих, на ліцензовану діяльність.

18. Ведення бухгалтерського обліку діяльності з постачання та з розподілу природного газу окремо від обліків з інших видів діяльності з обґрунтованим розподілом витрат між основними та іншими видами господарської діяльності.

19. Наявність розробленого та затвердженого Плану перспективного розвитку газорозподільних мереж на наступні 5 років, погодженого з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких буде проводитись газифікація, Мінпаливенерго та НКРЕ.

20. Наявність документально оформлених обсягів протранспортованого та поставленого природного газу.

21. Дотримання ліцензіатом нормативів відрахування коштів відповідно до затвердженого алгоритму розподілу коштів.

22. Надання до НКРЕ в установленому порядку звітності та фінансової (бухгалтерської) звітності за результатами господарської діяльності з розподілу природного газу.

23. Надання до НКРЕ достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

24. Відсутність фактів провадження господарської діяльності із зберігання, транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами та постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

25. Опублікування в засобах масової інформації в установлений термін детальної інформації про встановлений НКРЕ тариф на постачання та розподіл природного газу, про перелік послуг, які надаються споживачу і включені до тарифу на постачання та розподіл природного газу, про розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних з провадженням господарської діяльності з постачання та розподілу природного газу.

26. Відсутність фактів передоручення будь-кому обов'язку щодо отримання плати за реалізований споживачам природний газ.

27. Дотримання ліцензіатом вимог законодавства України та нормативно-технічних документів, зокрема:

27.1. Відповідність до вимог законодавства джерел надходження природного газу різним категоріям споживачів;

27.2. Виконання рішень НКРЕ щодо усунення порушень Ліцензійних умов (постанови про накладення штрафів та розпорядження щодо усунення порушень Ліцензійних умов на відповідний період);

27.3. Використання за цільовим призначенням коштів, отриманих за рахунок цільової надбавки до тарифу на постачання природного газу на виконання Програми встановлення лічильників природного газу на відповідний період;

27.4. Визначення згідно з вимогами чинного законодавства України ціни на газ для споживачів з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання;

27.5. Звернення фізичних та юридичних осіб щодо порушення ліцензіатом вимог Ліцензійних умов.

 

Заступник начальника
управління ліцензійного контролю
та територіальних представництв

С. Савчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
27.07.2011 N 498

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов з постачання природного газу за нерегульованим тарифом

Предметом планового заходу зі здійснення Національною комісією регулювання електроенергетики України державного нагляду (контролю) є результати діяльності ліцензіата за визначений період, що має дорівнювати календарному року.

1. Наявність діючої ліцензії з постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

2. Повідомлення ліцензіатом вчасно та в установленому порядку про зміну банківських реквізитів і установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації). Відповідність місцезнаходження та найменування ліцензіата установчим документам.

3. Наявність договорів купівлі-продажу природного газу (контрактів) із власниками газу. Відповідність фактичних обсягів постачання природного газу за нерегульованим тарифом заявленим річним обсягам, зазначеним у заяві на видачу ліцензії.

4. Наявність договорів з газотранспортними підприємствами про створення страхового запасу природного газу в натуральній формі, у обсягах, передбачених законодавством України.

5. Дотримання ліцензіатом установлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку природного газу.

6. Здійснення ліцензіатом разом із спорідненими підприємствами ліцензованої діяльності в обсязі, що не перевищує 35 відсотків загального обсягу споживання природного газу в Україні.

7. Забезпечення обліку поставленого споживачам природного газу спільно з газотранспортними та/або газорозподільними підприємствами.

8. Наявність договорів з уповноваженим органом у сфері енергозбереження та/або газотранспортними та/або газорозподільними підприємствами на виконання робіт, пов'язаних з обмеженням та відключенням від газопостачання споживачів-боржників.

9. Наявність договорів з газотранспортними підприємствами про зберігання в підземних сховищах газу, що надійшов до газотранспортної системи за договорами купівлі-продажу ліцензіата і не був поставлений споживачам.

10. Надання до НКРЕ в установленому порядку звітності та фінансової (бухгалтерської) звітності за результатами господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

11. Надання до НКРЕ достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

12. Своєчасне повідомлення НКРЕ про намір змінити заявлений при отриманні ліцензії обсяг постачання природного газу з одночасним наданням документів, що підтверджують достатність власних активів у ліцензіата.

13. Наявність укладених договорів (контрактів) на закупівлю природного газу в достатньому обсязі для виконання договірних зобов'язань перед споживачем.

14. Наявність у договорах на постачання газу умов, за яких ліцензіат має право обмежити або припинити постачання газу споживачу, та зазначення стандартів послуг, які надаються споживачу.

15. Дотримання ліцензіатом умов, на яких укладання договорів про постачання природного газу із споживачами здійснюється лише за відсутності у споживачів заборгованості перед іншим постачальником газу або за згодою цього постачальника.

16. Наявність у договорах на постачання газу умов, на яких газотранспортне та/або газорозподільне підприємство має право доступу до зчитувань показників засобів вимірювальної техніки, що встановлені на комерційних вузлах обліку газу.

17. Наявність актів прийому-передачі природного газу із споживачами та/або газорозподільними та/або газотранспортними підприємствами про обсяги природного газу, поставлені споживачам, відповідно до укладених договорів.

18. Дотримання ліцензіатом вимог законодавства України та нормативно-технічних документів, зокрема:

18.1. Відповідність до вимог законодавства джерел надходження природного газу різним категоріям споживачів та обсяги страхового запасу природного газу;

18.2. Визначення ціни на газ для споживачів з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання згідно з вимогами чинного законодавства України;

18.3. Виконання рішень НКРЕ щодо усунення порушень Ліцензійних умов (розпорядження щодо усунення порушень Ліцензійних умов на відповідний період);

18.4. Звернення фізичних та юридичних осіб щодо порушення ліцензіатом вимог Ліцензійних умов.

 

Заступник начальника
управління ліцензійного контролю
та територіальних представництв

С. Савчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
27.07.2011 N 498

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки за дотриманням Ліцензійних умов із зберігання природного газу

Предметом планового заходу зі здійснення Національною комісією регулювання електроенергетики України державного нагляду (контролю) є результати діяльності ліцензіата за визначений період, що має дорівнювати календарному року.

1. Наявність діючої ліцензії із зберігання природного газу.

2. Повідомлення ліцензіатом вчасно та в установленому порядку про зміну банківських реквізитів і установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації). Відповідність місцезнаходження та найменування ліцензіата установчим документам.

3. Наявність договорів з замовниками про закачування, зберігання та відбір природного газу та/або створення страхового запасу природного газу.

4. Здійснення ліцензованої діяльності із зберігання природного газу лише у сховищах, які перебувають у його власності чи користуванні згідно з переліком підземних сховищ, затвердженим НКРЕ.

5. Відсутність фактів провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та з постачання природного газу за регульованим і нерегульованим тарифом.

6. Відсутність фактів перехресних субсидій за рахунок господарської діяльності із зберігання природного газу.

7. Відсутність фактів передоручення будь-кому отримання плати від замовників послуг із зберігання природного газу.

8. Відсутність фактів взаємодії з іншими ліцензіатами при розрахунку тарифу на зберігання природного газу та розгляді його в НКРЕ.

9. Надання до НКРЕ в установленому порядку звітності та фінансової (бухгалтерської) звітності за результатами господарської діяльності із зберігання природного газу.

10. Надання до НКРЕ достовірної інформації щодо провадження господарської діяльності із зберігання природного газу.

11. Ведення бухгалтерського обліку діяльності із зберігання природного газу окремо від обліків з інших видів діяльності з обґрунтованим розподілом витрат між основними та іншими видами господарської діяльності.

12. Здійснення ліцензіатом зберігання природного газу на договірних засадах та за установленими НКРЕ тарифами.

13. Виконання ліцензіатом у повному обсязі відповідно до умов укладених договорів про зберігання природного газу та/або створення страхового запасу газу, зобов'язання щодо обсягів та термінів закачування або відбору природного газу, використання страхового запасу природного газу.

14. Відсутність фактів зловживання своїм монопольним становищем. Забезпечення рівних прав доступу до підземних сховищ газу для всіх замовників.

15. Наявність Порядку закачування, зберігання та відбору природного газу в/із сховища.

16. Виконання заходів щодо підвищення технічного рівня обладнання підземних сховищ газу за принципом оптимізації витрат на їх утримання.

17. Здійснення обліку природного газу, що закачується до підземного сховища газу або відбирається із підземного сховища газу повіреними засобами вимірювальної техніки.

18. Виконання робіт з контролю за режимами роботи підземного сховища газу, забезпечення балансування обсягів газу в газотранспортній системі за рахунок збільшення/зменшення обсягів газу в підземних сховищах.

19. Надання оперативної інформації щодо обсягів природного газу, що надійшли до підземного сховища газу або відібрані із підземного сховища газу.

20. Здійснення ліцензіатом закупівлі газу лише для використання його на свої виробничо-технологічні потреби.

21. Забезпечення закачування та відбору природного газу в/із сховища на недискримінаційних засадах. Зокрема, ліцензіат не має права відмовити замовнику в укладенні договору про створення страхового запасу природного газу.

22. Відсутність фактів відбору природного газу, переданого замовником, відповідно до договору на зберігання та/або створення страхового запасу природного газу без письмової згоди замовника.

23. Одержання ліцензіатом виправданої плати та обґрунтованих прибутків від додаткових робіт.

24. Відповідність фактичних складових витрат та прибутку затвердженій структурі тарифу на закачування, зберігання та відбір природного газу.

25. Опублікування в засобах масової інформації в установлений термін детальної інформації про установлений НКРЕ тариф на закачування, зберігання та відбір природного газу, про перелік послуг, які надаються споживачу і включені до тарифу на закачування, зберігання та відбір природного газу, та про розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних з провадженням господарської діяльності з закачування, зберігання та відбору природного газу.

26. Дотримання ліцензіатом вимог законодавства України та нормативно-технічних документів, зокрема:

26.1. Виконання рішень НКРЕ щодо усунення порушень Ліцензійних умов (постанови про накладення штрафів та розпорядження щодо усунення порушень Ліцензійних умов на відповідний період);

26.2. Звернення фізичних та юридичних осіб щодо порушення ліцензіатом вимог Ліцензійних умов.

 

Заступник начальника
управління ліцензійного контролю
та територіальних представництв

С. Савчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали