РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 6 червня 1979 р. N 289

Київ

Про затвердження переліків професій, посад і категорій працівників річкового, автомобільного транспорту і автомобільних шляхів, яким виплачуються надбавки в зв'язку з постійною роботою в дорозі, роз'їзним характером робіт, а також при службових поїздках в межах дільниць, які вони обслуговують

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити переліки професій, посад і категорій працівників річкового, автомобільного транспорту і автомобільних шляхів, яким виплачуються надбавки в зв'язку з постійною роботою в дорозі, розрізним характером робіт, а також при службових поїздках в межах дільниць, які вони обслуговують, відповідно до Положення про порядок і розміри відшкодування витрат працівникам зв'язку, залізничного, річкового, автомобільного транспорту і автомобільних шляхів, постійна робота яких проходить в дорозі або має роз'їзний характер, а також при службових поїздках в межах дільниць, які вони обслуговують, затвердженого постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Секретаріату ВЦРПС від 16 грудня 1960 р. N 1335/31, згідно з додатками N 1 і 2.

Витрати на виплату надбавок працівникам за вказаними переліками провадяться без виділення додаткових коштів.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 серпня 1961 р. N 1001 /ЗП УРСР, 1961 р., N 8, ст. 107/ і від 27 грудня 1961 р. N 1696 /ЗП УРСР, 1961 р. N 12, ст. 166/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 34

 

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 6 червня 1979 р. N 289

ПЕРЕЛІК
професій, посад і категорій працівників річкового транспорту, яким виплачуються надбавки відповідно до Положення про порядок і розміри відшкодування витрат працівникам зв'язку, залізничного, річкового, автомобільного транспорту і автомобільних шляхів, постійна робота яких проходить в дорозі або має роз'їзний характер, а також при службових поїздках в межах дільниць, які вони обслуговують, затвердженого постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Секретаріату ВЦРПС від 16 грудня 1960 р. N 1335/31

I. Працівники, постійна робота яких проходить в дорозі, надбавка яким виплачується в розмірі 1,5 процента місячного посадового окладу /тарифної ставки/ за добу

Капітани-наставники, командири-наставники, механіки-наставники, лоцмани, начальники, старші інженери, інженери, старші техніки, техніки, старші робітники і робітники теплотехнічних, виробничо-теплотехнічних і динамометричних партій.

Контролери пасажирського транспорту роз'їзні.

Виконавці шляхових робіт, помічники виконавців шляхових робіт, майстри старші техніки, техніки, старші робітники, робітники, зайняті на шляхових роботах.

Старші інженери-інспектори і інженери-інспектори річкових інспекцій судноплавства.

Старші інспектори-капітани і інспектори-капітани річкових інспекцій судноплавства, групові інженери-механіки по флоту, групові механіки /електромеханіки/ по флоту.

II. Працівники, робота яких має роз'їзний характер або зв'язана з систематичними службовими поїздками в межах дільниць, які вони обслуговують, надбавка яким виплачується в розмірі 20 процентів місячного посадового окладу /тарифної ставки/ або 1,5 процента місячного посадового окладу /тарифної ставки/ за добу

Лінійні інженери-механіки по флоту, лінійні механіки /електромеханіки/ по флоту.

Монтери і техніки судноплавної обстановки шляху.

Інспектори несамохідного флоту.

Інструктори-водолази, старші водолазні спеціалісти водолазні спеціалісти, інструктори підривних робіт.

Начальники, старші інженери, інженери, старші техніки, техніки, старші робітники, робітники, кухарі розвідувальних руслових і підривних партій.

Робітники роз'їзних бригад судноплавної обстановки шляху.

Виконавці робіт, помічники виконавців робіт, старші інженери, інженери, майстри, старші техніки, техніки, старші робітники, робітники і кухарі, зайняті на капітальних виправних і шляхових роботах.

Старші прийомоздавальники вантажів роз'їзні, прийомоздавальники вантажів роз'їзні.

Старші інженери і інженери, старші техніки і техніки, старші майстри, майстри, робітники цехів і дільниць по технічному обслуговуванню флоту.

Завідуючі, старші інженери, інженери, старші техніки, техніки і робітники лабораторій автоматики, зайняті технічним обслуговуванням флоту і судноплавної обстановки шляху.

Шкіпери рейду.

Старші ревізори і ревізори руху, вантажної і комерційної роботи.

Начальники, старші майстри і майстри електрорадіонавігаційних камер, девіатори.

Креслярі розвідувальних і руслових партій.

Машиністи кранів /кранівники/, старші електромеханіки - капітани, змінні електромеханіки - помічники капітанів, мотористи плавучих самохідних кранів.

Машиністи, старші електромеханіки - командири, змінні електромеханіки - командири, боцмани, мотористи, лебідчики плавучих гідроперевантажувачів.

Примітки:

1. Персональний список працівників, яким встановлюється надбавка в розмірі 20 процентів місячного посадового окладу /тарифної ставки/, затверджується виходячи з умов їхньої роботи і характеру поїздок керівником підприємства /організації/ за погодженням з профспілковою організацією, з урахуванням того, що протягом місяця вони фактично знаходяться в роз'їздах 12 і більше днів. При цьому поїздки, що тривають протягом нормального робочого дня, в розрахунок цих днів не приймаються.

2. Працівникам зв'язку виплата аналогічних надбавок провадиться за переліком посад, професій і категорій працівників експлуатаційних підприємств і організацій зв'язку. передбаченим листами Державного комітету Ради міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати від 31 січня 1961 р. N 263-СН і ВЦРПС від 30 січня 1961 р. N 10/1-4-8641 /наказ Міністра зв'язку СРСР N 88 від 14 лютого 1961 р./.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 6 червня 1979 р. N 289

ПЕРЕЛІК
професій, посад і категорій працівників автомобільного транспорту і автомобільних шляхів, яким виплачуються надбавки відповідно до Положення про порядок і розміри відшкодування витрат працівникам зв'язку, залізничного, річкового, автомобільного транспорту і автомобільних шляхів, постійна робота яких проходить в дорозі або має роз'їзний характер, а також при службових поїздках в межах дільниць, які вони обслуговують, затвердженого постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Секретаріату ВЦРПС від 16 грудня 1960 р. N 1335/31

I. Працівники, постійна робота яких проходить в дорозі, надбавка яким виплачується в розмірі 1,5 процента місячного посадового окладу /тарифної ставки/ за добу

Водії автобусів і таксі, які постійно працюють на міжміських лініях пасажирського сполучення і водії вантажних автомобілів, які постійно працюють на регулярних міжміських перевезеннях.

Водії, зайняті централізованою доставкою автомобілів з заводі в-постачальник і в на адресу одержувачів.

Агенти і експедитори вантажних автомобільних станцій, зайняті супроводженням вантажів на регулярних міжміських перевезеннях.

II. Працівники, робота яких має роз'їзний характер або зв'язана з систематичними службовими поїздками в межах дільниць, які вони обслуговують, надбавка яким виплачується в розмірі 20 процентів місячного посадового окладу /тарифної ставки/ або 1,5 процента місячного посадового окладу /тарифної ставки/ за добу

Старші контролери, контролери пасажирського і вантажного транспорту, старші ревізори, ревізори автомобільного транспорту управлінь, об'єднань і підприємств автомобільного транспорту на міжміських перевезеннях.

Старші інженери, інженери, водії пересувних промислово-санітарних лабораторій по контролю за умовами праці.

Робітники об'єднань автобусних станцій, які постійно знаходяться в роз'їздах, зв'язаних з ремонтом устаткування автостанцій.

Майстри, робітники і водії пересувних ремонтних майстерень технічного обслуговування, постійно зайняті на ремонті і технічному обслуговуванні транспортних засобів, що належать громадянам в сільській місцевості.

Начальники, головні інженери, головні механіки, начальники виробничо-технічних /технічних/, планово-виробничих відділів, старші інженери, інженери, старші нормувальники, нормувальники, техніки, касири роз'їзні шляхових організацій, які безпосередньо здійснюють будівництво, ремонт і утримання шляхів і шляхових споруд на них.

Директори /начальники/, головні інженери, старші інженери, інженери і інспектори дирекцій автомобільних шляхів, що будуються.

Головні інспектори, старші інженери-інспектори, інженери-інспектори обласних шляхових інспекцій по контролю за якістю будівництва і станом автомобільних шляхів і шляхових споруд.

Водії автомобілів, робітники всіх професій, старші виконавці робіт, виконавці робіт, старші майстри, майстри, старші механіки, механіки, зайняті на будівництві, ремонті і утриманні автомобільних шляхів і шляхових споруд на них, виділені для роботи на лінії.

Примітки:

1. Персональний список працівників, яким встановлюється надбавка в розмірі 20 процентів місячного посадового окладу /тарифної ставки/, затверджується виходячи з умов їхньої робити і характеру поїздок керівником підприємства /організації/ за погодженням з профспілковою організацією, з урахуванням того, що протягом місяця вони фактично знаходяться в роз'їздах 12 і більше днів.

При цьому поїздки, що тривають протягом нормального робочого дня, в розрахунок кількості цих днів не приймаються.

2. Працівникам зв'язку виплата аналогічних надбавок провадиться за переліком посад, професій і категорій праці вник і в експлуатаційних підприємств і організацій зв'язку, передбаченим листами Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати від 31 січня 1961 р. N 263-СН і ВЦРПС від 30 січня 1961 р. N 10/1-4-8641 /наказ міністра зв'язку СРСР N 88 від 14 лютого 1961 р./.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали