МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 липня 2011 року N 29

Про затвердження переліку індексів керівництва та структурних підрозділів центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12 серпня 2011 року N 33 (Наказ N 33)

У зв'язку із затвердженням наказом Міністерства від 30.06.2011 N 26 структури центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України наказую:

1. Затвердити перелік індексів керівництва та структурних підрозділів центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

2. Установити, що нова індексація структурних підрозділів набирає чинності з 01.09.2011.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 21.04.2010 N 444 "Про затвердження переліку індексів керівництва та структурних підрозділів центрального апарату Міністерства та деякі питання організації роботи з документами".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В. П.

 

Виконуючий обов'язки Міністра

В. А. Копилов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
27.07.2011 N 29

ПЕРЕЛІК
індексів керівництва та структурних підрозділів центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Керівництво Міністерства

1

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України -
КЛЮЄВ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

2

Перший заступник Міністра -
КОПИЛОВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

3

Заступник Міністра - керівник апарату -
ПАВЛЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

4

Заступник Міністра -
БАНДУРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ


5 (Наказ N 33)


Позицію виключено (Наказ N 33)


6 (Наказ N 33)


Позицію виключено (Наказ N 33)


7 (Наказ N 33)


Позицію виключено (Наказ N 33)

Структурні підрозділи

20

Департамент документального забезпечення

2001

Відділ внутрішньої та вихідної кореспонденції

2002

Відділ вхідної кореспонденції

2003

Відділ організаційно-методичного забезпечення діловодства та архіву

2004

Відділ організації документообігу

2005

Сектор опрацювання документів з грифом "Для службового користування"

21

Адміністративно-господарський департамент

2101

Господарський відділ

2102

Відділ матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель

2103

Відділ координації фінансово-господарської діяльності підвідомчих установ і організацій

2104

Відділ з питань соціально-побутового забезпечення та охорони праці

22

Департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби

2201

Відділ кадрового забезпечення центрального апарату

2202

Відділ по роботі з керівними кадрами підвідомчих організацій

2203

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення проходження державної служби

2204

Відділ підвищення кваліфікації

23

Департамент інформаційних технологій

2301

Відділ розробки інформаційних систем

2302

Відділ супроводження інформаційних ресурсів

2303

Відділ захисту інформації

2304

Відділ супроводження користувачів

24

Юридичний департамент

241

Управління правового забезпечення економічної політики

2411

Відділ правового забезпечення бюджетної та податкової діяльності

2412

Відділ правового забезпечення інвестиційної діяльності

2413

Відділ правового забезпечення структурних перетворень та розвитку реального сектору економіки

242

Управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання

2421

Відділ правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва

2422

Відділ правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів

243

Управління правового захисту Інтересів Міністерства в судових та інших органах

2431

Відділ претензійно-договірної роботи

2432

Відділ позовної роботи

2433

Відділ систематизації актів законодавства та літературного редагування документів

2401

Відділ правового забезпечення державних закупівель

2402

Відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

25

Департамент реформування публічної адміністрації

251

Управління реформування публічної адміністрації

2511

Відділ реформування публічної адміністрації та публічної служби

2512

Відділ організації управління в системі центральних і місцевих органів виконавчої влади

2513

Відділ функціонального аналізу та оптимізації

252

Управління реформування системи адміністративних послуг

2521

Відділ аналізу адміністративних послуг

2522

Відділ спрощення адміністративних процедур

253

Управління організації планування та наукового забезпечення

2531

Відділ модернізації інструментів стратегічного управління

2532

Відділ наукового забезпечення

26

Департамент забезпечення роботи Міністра
(патронатна служба)

2601

Відділ організації роботи колегії та проведення нарад

2602

Відділ радників

2603

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення

2604

Відділ протоколу

2605

Відділ координації взаємодії з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами

2606

Відділ перспективних проектів

27

Департамент економіки оборони та безпеки

271

Управління економіки оборони та безпеки

2711

Відділ державного оборонного замовлення

2712

Відділ економіки оборони та безпеки

2713

Відділ економічного співробітництва у сфері оборони та безпеки

2714

Відділ спеціальної інформації

272

Управління мобілізаційної роботи та резервів

2721

Відділ мобілізаційної роботи

2722

Відділ державного матеріального резерву

2723

Відділ техногенної безпеки та резервного фонду бюджету

28

Департамент регіональної політики

281

Управління планування регіонального розвитку

2811

Відділ середньо- та довгострокового планування розвитку регіонів

2812

Відділ моніторингу регіонального розвитку та координації регіональних економічних служб

282

Управління інструментів регіонального розвитку

2821

Відділ стимулювання розвитку регіонів

2822

Відділ державних програм та проектів розвитку територій

2823

Відділ державної підтримки регіонального та місцевого розвитку

2801

Відділ з економічних питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою

2802

Відділ транскордонного співробітництва

29

Департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

2901

Відділ планування та фінансування бюджетних програм

2902

Відділ фінансового аналізу головного розпорядника

2903

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства

2904

Відділ розрахунків з оплати праці та соціальних питань

2905

Відділ консолідованої звітності та забезпечення службових відряджень за кордон

30

Департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування

301

Управління економічних реформ

3011

Відділ організації впровадження економічних реформ

3012

Відділ оцінки результативності економічних реформ

302

Управління макроекономічного прогнозування

3021

Відділ прогнозування монетарних показників, показників інфляції та платіжного балансу

3022

Відділ міжгалузевого балансу

3023

Відділ національних рахунків

3024

Відділ економічної безпеки та детінізації економіки

3025

Сектор взаємодії з органами державної статистики

303

Управління стратегічного планування розвитку економіки

3031

Відділ довгострокового планування та методології стратегічного планування

3032

Відділ середньо- та короткострокового планування розвитку національної економіки

3033

Відділ аналізу економічної політики

304

Управління державних цільових програм

3041

Відділ державних цільових програм

3042

Відділ наукових та науково-технічних програм

305

Управління економіки соціальної та гуманітарної сфери

3051

Відділ демографічної та міграційної політики

3052

Відділ економіки гуманітарної сфери

3053

Відділ соціальних стандартів та реформ

3054

Відділ політики зайнятості та доходів населення

31

Департамент фінансової політики

311

Управління фінансового планування та податкової політики

3111

Відділ фінансового планування суб'єктів господарювання державного сектору економіки

3112

Відділ фінансів підприємств та податкової політики

312

Управління бюджетної політики та ефективності використання коштів державної підтримки

3121

Відділ бюджетної та боргової політики

3122

Відділ ефективності державної підтримки

313

Управління розвитку фінансових ринків

3131

Відділ розвитку фондового ринку

3132

Відділ політики розвитку фінансових ринків

32

Департамент відносин власності

321

Управління реформування відносин власності

3211

Відділ методології реформування відносин власності

3212

Відділ з питань приватизації

3213

Відділ земельних відносин

3214

Відділ з питань передачі майна

322

Управління реформування державного сектору економіки

3221

Відділ реформування державного сектору

3222

Відділ моніторингу та аналізу ефективності управління державною власністю

3201

Відділ корпоративних відносин

33

Департамент державних закупівель та державного замовлення

3301

Відділ нормативно-методологічного забезпечення державних закупівель

3302

Відділ надання роз'яснень з питань державних закупівель

3303

Відділ моніторингу закупівель за процедурами "двоступеневі торги" та "закупівля в одного учасника", а також закупівель, що здійснюються суб'єктами природних монополій

3304

Відділ моніторингу процедур закупівель "відкриті торги", "запит цінових пропозицій" та "попередня кваліфікація учасника"

3305

Відділ аналізу державних закупівель та державного замовлення

34

Департамент технічного регулювання

341

Управління з питань стандартизації та оцінки відповідності

3411

Відділ з питань стандартизації

3412

Відділ з питань оцінки відповідності

3413

Відділ з питань запровадження системи управління якістю

3414

Сектор реєстру державної системи сертифікації

342

Управління з питань метрології

3421

Відділ наукового забезпечення метрологічної діяльності

3422

Відділ законодавчого забезпечення метрології

3423

Відділ державного метрологічного нагляду та метрологічних служб

343

Управління нормативно-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

3431

Відділ з питань нормативно-правового регулювання

3432

Відділ з питань технічних регламентів

3433

Відділ з питань міжнародного співробітництва

35

Департамент розвитку торгівлі

3501

Відділ політики, інфраструктури та регіонального розвитку внутрішньої торгівлі

3502

Відділ аналізу та прогнозування розвитку внутрішньої торгівлі

3503

Відділ з питань захисту прав споживачів

3504

Відділ з питань державного ринкового нагляду

3505

Відділ з питань інформаційного забезпечення у сфері державного ринкового нагляду

36

Департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

361

Управління державної регуляторної політики

3611

Відділ експертизи проектів регуляторних актів

3612

Відділ перегляду регуляторних актів

3613

Відділ аналізу ефективності провадження регуляторної політики

3614

Відділ розгляду проектів регіональних регуляторних актів

362

Управління дозвільної системну сфері господарської діяльності

3621

Відділ нормативно-правового забезпечення та методології дозвільної системи

3622

Відділ координації діяльності дозвільних органів

3623

Відділ координації діяльності дозвільних центрів та державних адміністраторів

3624

Відділ контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру

3625

Відділ моніторингу документів дозвільного характеру

363

Управління ліцензування у сфері господарської діяльності

3631

Відділ нормативно-правового забезпечення ліцензування

3632

Відділ методології та нагляду за дотриманням ліцензійного законодавства

3633

Сектор забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради

364

Управління розвитку та підтримки підприємництва

3641

Відділ моніторингу та прогнозування діяльності малого та середнього підприємництва

3642

Відділ програм розвитку підприємництва та фінансово-кредитної підтримки

3643

Відділ взаємодії з галузевими радами та громадськими об'єднаннями підприємців

3644

Відділ корпоративно-соціальної відповідальності

37

Департамент розвитку реального сектору економіки

371

Управління розвитку ринків

3711

Відділ зведеного аналізу та планування розвитку реального сектору економіки

3712

Відділ біржової торгівлі та організованих ринків товарних ресурсів

3713

Відділ аграрної політики, землекористування та продовольчої безпеки

3714

Відділ розвитку транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту та зв'язку

3715

Відділ енергетичної політики та енергетичної безпеки

372

Управління цінової політики

3721

Відділ методології ціноутворення та контрольно-наглядової діяльності

3722

Відділ цінової та тарифної політики на ринках природних монополій

3723

Відділ цінової та тарифної політики на споживчому ринку, ринках послуг та економіки житлово-комунального господарства

373

Управління з питань екології та природокористування

3731

Відділ екологічної політики

3732

Відділ розвитку мінерально-сировинної бази, природокористування та рентної політики

3701

Відділ енерго- та ресурсозбереження

38

Департамент промислової політики

381

Управління розвитку промисловості

3811

Відділ планування та прогнозування розвитку промисловості

3812

Відділ фінансового планування розвитку промисловості

3813

Відділ науково-технічної політики в промисловості

382

Управління розвитку галузей промисловості

3821

Відділ розвитку гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості

3822

Відділ розвитку машинобудування та радіоелектроніки

3823

Відділ розвитку сільськогосподарського та тракторного машинобудування

3824

Відділ розвитку легкої та інших галузей промисловості

383

Управління оборонно-промислового комплексу

3831

Відділ розвитку оборонно-промислового комплексу

3832

Відділ спеціальних програм та військово-технічного співробітництва

3833

Відділ політики у сфері державного експортного контролю

3834

Сектор ліцензування

39

Департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства

391

Управління інноваційно-інвестиційної політики

3911

Відділ інвестиційної та інноваційної політики

3912

Відділ інструментів інвестиційно-інноваційної діяльності

3913

Відділ кредитів та державних гарантій

3914

Відділ планування державних інвестицій

392

Управління інноваційних та інвестиційних проектів

3921

Відділ методології та експертизи інвестиційних та інноваційних проектів

3922

Відділ експертизи інфраструктурних проектів та проектів будівництва

3901

Відділ розвитку державно-приватного партнерства

40

Департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги

401

Управління співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями

4011

Відділ системних проектів та технічної допомоги міжнародних фінансових організацій

4012

Відділ інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій

402

Управління міжнародної технічної допомоги

4021

Відділ технічної допомоги іноземних країн

4022

Відділ технічної допомоги країн ЄС

4001

Відділ координації співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та міжнародної технічної допомоги

41

Департамент зовнішньоекономічної діяльності

411

Управління зовнішньоекономічної політики

4111

Відділ прогнозування та моніторингу зовнішньої торгівлі

4112

Відділ митно-тарифної та нетарифної політики

4113

Відділ розвитку експорту товарів та послуг

4114

Відділ політики та інструментів розвитку зовнішньої торгівлі

412

Управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності

4121

Відділ нетарифного регулювання

4122

Відділ контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності

4123

Відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій

42

Департамент співробітництва з Європейським Союзом

4201

Відділ координації співробітництва в рамках двосторонніх органів Україна - ЄС

4202

Відділ розвитку договірних відносин з ЄС в економічній сфері

4203

Відділ розвитку торговельного співробітництва з ЄС

4204

Відділ стратегічного планування співробітництва з ЄС

43

Департамент торговельно-економічного співробітництва

4301

Відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Західної Європи

4302

Відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Центральної та Східної Європи

4303

Відділ торговельно-економічного співробітництва з США, Канадою та країнами Центральної і Південної Америки

4304

Відділ торговельно-економічного співробітництва з Китаєм, Японією та країнами Тихоокеанського регіону

4305

Відділ роботи з іноземними представництвами

4306

Відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Близького, Середнього Сходу та Африки

44

Департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту

441

Управління співробітництва з СОТ

4411

Відділ торговельної політики у рамках СОТ

4412

Відділ моніторингу виконання угод СОТ

4413

Відділ співробітництва та переговорів з міжнародними організаціями і угрупованнями

4414

Відділ доступу до ринків у рамках СОТ

4415

Відділ обробки запитів і нотифікацій та інформаційного забезпечення

442

Управління з питань торговельного захисту

4421

Відділ антидемпінгових, захисних та компенсаційних розслідувань

4422

Відділ торговельних переговорів та доступу на ринки

4423

Відділ дослідження стану ринку

45

Департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією

4501

Відділ торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією

4502

Відділ торговельно-економічного співробітництва з Білорусією, Молдовою, країнами Закавказзя та Центральної Азії

4503

Відділ співробітництва в рамках СНД

4504

Відділ співробітництва в рамках структурних утворень ЄЕП, ГУАМ, ЄврАзЕС

46

Управління комунікацій з громадськістю

4601

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

4602

Відділ доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

80

Відділ комунікативних заходів та виставково-ярмаркової діяльності

81

Режимно-секретний відділ

82

Відділ контрольно-ревізійної роботи

83

Відділ контролю за виконанням доручень органів державної влади

84

Відділ з питань організації мобілізаційної роботи, цивільної оборони і пожежної безпеки

85

Сектор запобігання та протидії корупції.

 

 

Заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі
України - керівник апарату

В. П. Павленко

(Перелік із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.08.2011 р. N 33) (Наказ N 33)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали