МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 липня 2011 року N 444

Про затвердження переліку нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві"

З метою реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" (Закон N 3612-VI) наказую:

1. Затвердити перелік нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" (Закон N 3612-VI) (далі - Перелік), що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків забезпечити координацію розробки нормативно-правових актів згідно з Переліком структурними підрозділами Міністерства та установами, що належать до сфери управління МОЗ України.

3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, установ, що належать до сфери управління МОЗ України, начальникам Управління охорони здоров'я та курортів Вінницької та головних управлінь охорони здоров'я Донецької та Дніпропетровської обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації:

3.1. Забезпечити розробку нормативно-правових актів згідно з Переліком.

3.2. Подавати інформацію про стан підготовки нормативно-правових актів, передбачених Переліком, до Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я щомісяця до 2 числа наступного місяця, що настає за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

  

Міністр

О. В. Аніщенко

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
28.07.2011 N 444

Перелік нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" (Закон N 3612-VI)

з/п

Найменування нормативно-правового акта

Відповідальні виконавці

Строк виконання

1

4

5

6

 

Проекти постанов КМУ

 

 

1.

Про затвердження Примірного положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
УОЗ ОДА пілотних регіонів, ГУОЗ КМДА

15.10.2011

2.

Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

15.10.2011

3.

Стосовно фінансово-економічного забезпечення реалізації пілотного проекту та формування показників проекту бюджету на 2012 - 2014

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

01.11.2011

4.

Про порядок створення госпітальних округів

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

31.12.2011

 

Накази МОЗ України

 

 

1.

Про затвердження методичних рекомендацій щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров'я

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

01.09.2011

2.

Методичні рекомендації щодо розмежування медичних послуг між первинним, вторинним та третинним рівнями медичної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

01.09.2011

3.

Методологія розрахунку потреби населення у медичних послугах

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

01.09.2011

4.

Про затвердження номенклатури закладів охорони здоров'я

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

01.11.2011

5.

Про Примірний порядок надання первинної медико-санітарної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

15.09.2011

6.

Про внесення Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Центр медичної статистики

01.12.2011

7.

Про затвердження Примірного положення про центр первинної медико-санітарної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

15.08.2011

8.

Про затвердження Типового статуту центру первинної медико-санітарної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

01.03.2012

9.

Про Примірний порядок вибору лікаря первинної медичної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент нормативно-правового забезпечення

01.08.2011

10.

Про затвердження Примірного статуту (положення) лікарні інтенсивного лікування

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

01.11.2011

11.

Про затвердження Примірного статуту (положення) лікарні планового лікування

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

01.11.2011

12.

Про затвердження Примірного статуту (положення) лікарні відновного (реабілітаційного) лікування

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

01.11.2011

13.

Про затвердження Примірного статуту (положення) закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс"

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень

01.11.2011

14.

Про затвердження Примірного порядку направлення та госпіталізації пацієнтів до закладів охорони здоров'я державної і комунальної форм власності, що надають спеціалізовану (вторинну) та високоспеціалізовану (третинну) медичну допомогу

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент нормативно-правового забезпечення

01.10.2011

15.

Про затвердження примірних посадових інструкцій медичних працівників закладів охорони здоров'я, що надають спеціалізовану (вторинну) та високоспеціалізовану (третинну) медичну допомогу

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

01.12.2011

16.

Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування населення

Департамент нормативно-правового забезпечення
Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

01.11.2011

17.

Про затвердження індикаторів якості медичної допомоги

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя
Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

01.12.2011

18.

Про комплекс показників для проведення оцінки результатів пілотного проекту

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент лікувально-профілактичної допомоги

15.08.2011

19.

Про Примірні штати закладів первинної медичної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

15.08.2011

20.

Норми навантаження лікарів первинної медичної допомоги

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень
Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

01.01.2012

21.

Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів первинної медичної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

15.08.2011

22.

Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення лікарні планового лікування та її структурних підрозділів

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Український інститут стратегічних досліджень
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

01.11.2011

23.

Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення лікарні інтенсивного лікування та її структурних підрозділів

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

01.11.2011

24.

Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення лікарні відновного (реабілітаційного) лікування та її структурних підрозділів

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

01.11.2011

25.

Про затвердження Примірних переліків основних захворювань та станів

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

01.11.2011

26.

Штатний розпис територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
УОЗ ОДА пілотних регіонів, ГУОЗ КМДА

30.09.2011

27.

Про створення оперативно-диспетчерської служби в пілотних регіонах

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

01.11.2012

28.

Про розробку порядку розміщення бригад швидкої медичної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
УОЗ ОДА пілотних регіонів, ГУОЗ КМДА

15.09.2011

29.

Розрахунок кількості інтенсивних та реанімаційних бригад швидкої медичної допомоги в пілотних регіонах

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

15.09.2011

30.

Порядок забезпечення лікарськими засобами бригад ШМД центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пілотних регіонів

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент управління та контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя
УОЗ ОДА пілотних регіонів, ГУОЗ КМДА

15.10.2011

31.

Порядок забезпечення наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами бригад ШМД центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пілотних регіонів

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент управління та контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя
УОЗ ОДА пілотних регіонів, ГУОЗ КМДА

15.10.2011

32.

Про створення відділень невідкладної допомоги в лікарнях інтенсивного лікування пілотних регіонів

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
УОЗ ОДА пілотних регіонів, ГУОЗ КМДА

01.12.2011

33.

Про створення центрів травми пілотних регіонів

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
УОЗ ОДА пілотних регіонів, ГУОЗ КМДА

01.04.2012

34.

Про затвердження стандартів та протоколів надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Департамент управління та контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя

01.12.2011

35.

Про організацію навчання та підвищення кваліфікації лікарів з медицини невідкладних станів та фельдшерів швидкої медичної допомоги в пілотних регіонах

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

01.09.2011

  

Директор Департаменту з
реформ та розвитку галузі
охорони здоров'я

Л. М. Підгорна

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали