СУМСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 27.02.2012 р. N 85

Про затвердження переліку товарів групи "прикриття" та "ризику", імпорт яких здійснюється із застосуванням заходів посиленого контролю правильності класифікації згідно з УКТЗЕД

На виконання Положення про відділ митних платежів, затвердженого наказом Сумської митниці від 03.02.2012 року N 38, Плану заходів Сумської митниці на 2012 рік, спрямованих на розширення бази оподаткування, формування профілів ризику щодо бази оподаткування, забезпечення повноти обліку об'єктів оподаткування та вдосконалення організаційно-контрольних заходів, що впливають на стан надходжень митних платежів до Державного бюджету України та з метою забезпечення надходження в повному обсязі митних платежів до Держбюджету України, а також недопущення випадків невірної класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, їх переміщення через митний кордон України з порушенням митного законодавства, наказую:

1. Затвердити Перелік товарів групи "прикриття" та "ризику", імпорт яких здійснюється із застосуванням заходів посиленого контролю правильності класифікації згідно з УКТЗЕД, що додається.

2. Начальникам підрозділів митного оформлення митниці під персональну відповідальність забезпечити при митному оформленні товарів групи "прикриття" та "ризику" виконання заходів посиленого контролю з об'єктивним визначенням форм митного контролю.

3. Аналітичній групі, яка затверджується Розпорядженням начальника митниці, проводити аналіз оформлених митницею вантажних митних декларацій.

4. З метою здійснення відповідних заходів контролю під час митного оформлення, начальнику відділу митних інформаційних технологій (Малій О. С.):

4.1. Забезпечити внесення змін в довідники ПІК "Інспектор-2006" щодо товарів групи "прикриття" та "ризику".

4.2. Забезпечити надання інформації аналітичній групі щодо проведених митних оформлень товарів групи "прикриття" та "ризику" щоденно до 10 години наступного дня за митним оформленням.

5. Сектору контролю за класифікацією та кодуванням товарів відділу митних платежів здійснювати моніторинг вантажних митних декларацій, прийнятих до митного оформлення, та за необхідності ініціювати залучення посадової особи відділу для участі у проведенні митного контролю. Проводити аналіз оформлених митницею вантажних митних декларацій з метою формування об'єктивних переліків товарів при здійсненні митного оформлення яких обов'язкове проведення заходів посиленого контролю правильності класифікації товарів.

6. Відповідальність за здійснення заходів контролю за митним оформленням товарів покласти на керівників структурних підрозділів Сумської митниці - начальників митних постів, відділів митного оформлення, секторів митного оформлення, відділу митних платежів.

7. Наказ Сумської митниці від 24.02.2011 р. N 108 (Перелік N 108) "Про затвердження Переліку товарів групи "прикриття" та "ризику", митне оформлення яких здійснюється із застосуванням заходів особливого порядку митного оформлення" визнати таким, що втратив чинність.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників начальника митниці згідно з розподілом обов'язків.

 

Начальник митниці

В. В. Орлов

 

Додаток
до наказу Сумської митниці
27.02.2012 N 85

Перелік
товарів групи "прикриття" та "ризику", імпорт яких здійснюється із застосуванням заходів посиленого контролю правильності класифікації згідно з УКТЗЕД

N з/п

Код товару групи "прикриття"

Назва товару "прикриття"

Код товару групи "ризику"

Опис змісту ризику

Заходи контролю

1

1211 90 85 00

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені

1212 99 70 00

Включення рослинних продуктів до товарної позиції 1211 передбачає їхнє першочергове використання в парфюмерних, фармацевтичних, інсектицидних, фунгіцидних, паразитицидних або аналогічних цілях.
В товарній позиції 1212 УКТЗЕД класифікуються продукти рослинного походження, які використовуються в основному для харчових цілей.

Перевірка документів з інформацію щодо складу товару, призначення, порядку застосування, дозування. За необхідності - направлення зразків до митної лабораторії.

2

1803 10 00 00

Какао-паста, не знежирена

1806

У товарній підкатегорії 1803 10 00 00 можлива невірна класифікація продуктів на основі какао-пасти з домішками цукру, що класифікується у товарній позиції 1806 з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки документів про хімічний склад виробів на основі какао-пасти. За необхідності - направлення зразків до митної лабораторії.

3

2007

Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або горіхові пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

2008

Характерні особливості, що відрізняють товари товарних позицій 2007 та 2008 УКТЗЕД (наприклад, термічна обробка продукту, наявність/відсутність якої можна визначити лише експериментальним шляхом)

Посилений контроль перевірки документів про склад товару та спосіб приготування. Обов'язкове направлення зразків до митної лабораторії

4

2006, 2008

Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші частини рослин, консервовані

2006

"Плоди, консервовані шляхом осмотичного зневоднення" товарної позиції 2008 УКТЗЕД є товаром "прикриття" для "плодів, консервованих з додаванням цукру" товарної позиції 2006 УКТЗЕД

Посилений контроль перевірки документів про склад товару та спосіб приготування. Обов'язкове направлення зразків до митної лабораторії

5

2106 90 98 90

Харчові продукти, в іншому місці не зазначені

2106 90 92 00
2106 90 98 60
1806 1901

У товарній підкатегорії 2106 90 98 90 можлива невірна класифікація харчових продуктів, що класифікуються за товарними підкатегоріями 2106 90 92 00, 2106 90 98 60 та у товарних позиціях 1801,1901 з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки документів про склад товару та спосіб приготування. За необхідності - направлення зразків до митної лабораторії.

6

2709 00 10 00

Газовий конденсат природний

2710 11

У товарній підкатегорії 2709 00 10 00 можлива невірна класифікація легких дистилятів (газовий конденсат), які класифікуються у товарній підпозиції 2710 11 з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки документів про процеси, яким піддавався продукт при одержанні чи переробці. За необхідності - направлення зразків до митної лабораторії.

7

2815 11 0000

Гідроксид натрію (сода каустична) у твердому стані

2836 20 00 00
2836 30 00 00
3804 00 90 00
2815120010

У товарній підкатегорії 2815 11 00 00 можлива невірна класифікація карбонату та гідрокарбонату натрію (соди) за товарними підкатегоріями 2836 20 00 00, 2836 30 00 00 та лугу, що залишається від виробництва деревної целюлози товарної підкатегорії 3804 00 90 00 з більшими ставками ввізного мита

Посилений контроль перевірки документів з інформацією про хімічний склад. За необхідності - направлення зразків до митної лабораторії.

8

2815 12 00 90

Гідроксид натрію (сода каустична), у водному розчині (рідкий луг каустичної соди):

2815 12 00 10

У товарній підкатегорії 2815 12 00 90 можлива невірна класифікація водного розчину гідроксиду натрію (каустичної соди), який одержують діафрагмовим методом та який містить у своєму складі хлористий натрій не менш як 2 % з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки документів з інформацію щодо методу одержання водного розчину каустичної соди та зазначення масової частки хлориду (хлористого) натрію. За необхідності - направлення зразків до митної лабораторії.

9

3215 11 00 00
3215 19 00 00

Фарба друкарська

3215 90 10 00
3215 90 80 00

У товарних підкатегоріях 3215 11 00 00, 3215 19 00 00 можлива неправильна класифікація чорнила та туші для писання, малювання або креслення та інших чорнил і туші, концентрованих або неконцентрованих, у твердому стані або ні, які класифікуються у товарних підкатегоріях 3215 90 10 00, 3215 90 80 00 з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки документів з інформацію щодо хімічного складу товару. Контроль за цільовим призначенням. Перевірка маркування. За необхідності - направлення зразків до митної лабораторії.

10

3506 91 00 90

Адгезиви (клеїльні засоби) на основі полімерів товарних позицій 3901 - 3913

Група 39,
товарна позиція 3208

У товарній підкатегорії 3506 91 00 90 можлива невірна класифікація розчинів, які можуть класифікуються в товарній позиції 3909, якщо розчинника менше 50 % або у товарній позиції 3208, якщо розчинника більше 50 % з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки документів з інформацію щодо хімічного складу товару. Перевірка маркування. За необхідності - направлення зразків до митної лабораторії.

11

3901 10
3901 20

Поліетилен у первинних формах

3901 90

У товарних підпозиціях 3901 10, 3901 20 можлива невірна класифікація співполімерів поліетилену, які класифікуються у товарній підпозиції 3901 90 з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки документів з інформацією щодо хімічного складу товару. Контроль за цільовим призначенням. Перевірка маркування. За необхідності - направлення зразків до митної лабораторії.

12

4818

Папір туалетний та аналогічний папір, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах завширшки не більш як 36 см або розрізані за розміром або формою; носовики, серветки косметичні, рушники, скатертини та столові серветки, пелюшки для немовлят, гігієнічні серветки і тампони, простирадла та інші вироби господарсько-побутового, санітарно-гігієнічного або медичного призначення, предмети одягу з паперової маси, паперу, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна

3307,
3401

У товарну позицію 4818 включається туалетний папір та аналогічний папір, целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна, які використовують в господарсько-побутових чи санітарно-гігієнічних цілях у смугах або рулонах завширшки не більше 36 см. Ця товарна позиція не включає ароматизований папір або папір, просочений чи покритий косметичними засобами (група 33); папір і целюлозна вата, просочені чи покриті милом або детергентом (товарна позиція 3401), а також поліролями, кремами чи аналогічними засобами (товарна позиція 3405)

Посилений контроль перевірки документів з інформацію щодо складу товару, способу виробництва. Перевірка маркування. За необхідності - направлення зразків до митної лабораторії.

13

7616 10 00 00

Скоби з алюмінію

8305 20 00 00

У товарній підкатегорії 7616 10 00 00 можлива невірна класифікація скоб у блоках, які класифікуються за кодом 8305 20 00 00, з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки товаросупровідних документів. Посилений митний огляд.

14

8419 89 98 00

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнаннятоварної позиції 8415), для обробки матеріалів шляхом зміни температури, зокрема обладнання для копчення сирих ковбас, тощо

7309 00 59 00

У товарній підкатегорії 8419 89 98 00 можлива невірна класифікація
баків та аналогічних ємностей з чорних металів, які не обладнані пристроями нагріву та класифікуються за кодом 7309 00 59 00 з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки товаросупровідних документів. Посилений митний огляд.

15

8424 81 10 00

Механічні пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; вогнегасники, заряджені або незаряджені; пульверизатори та аналогічні пристрої; піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої

8705 90 90 90

У товарній підкатегорії 8424 81 10 00 можлива невірна класифікація
самохідних оприскувальних засобу, який має ознаки транспортного засобу та класифікуються за кодом 8705 90 90 90 з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки товаросупровідних документів. Посилений митний огляд. Особливу увагу звертати на будову та призначення товару.

16

8436 80 99 00

Інше обладнання для сільського господарства

8424 81 99 00
8424 89 00 00

У товарній підкатегорії 8436 10 00 00 можлива невірна класифікація
сільськогосподарських машини та механізмів, що призначені для розпилення рідин та порошків та класифікуються за кодами 8424 81 99 00, 8424 89 00 00 з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки товаросупровідних документів. Посилений митний огляд. Особливу увагу звертати на будову та призначення товару.

17

8479 82 00 00

Машини та механічні пристрої спеціального призначення для змішування, перемішування, подрібнення, розмелювання, грохочення, просіювання, гомогенізації, емульгування або розмішування

8474 20

У товарній підкатегорії 8474 82 00 00 можлива невірна класифікація машин для подрібнення або розмелювання мінеральних речовин які класифікуються у товарній підпозиції 8474 20 з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки товаросупровідних документів. Посилений митний огляд. Особливу увагу звертати на будову та призначення товару.

18

8716 39 30 10

Бортові, тентовані, напівпричепи - рефрижератори, напівпричепи - контейнеровози

8716 39 30 90

У товарній підкатегорії 8716 39 30 10 можлива невірна класифікація напівпричепів, що обладнані пристроями саморозвантаження та класифікуються за кодом 8716 39 30 90 з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки товаросупровідних документів. Посилений митний огляд. Особливу увагу звертати на будову та призначення товару.

19

9026 80 20 00

Прилади та апаратура електронні

9015 80 11 00

У товарній підкатегорії 9026 80 20 00 можлива невірна класифікація електронних інструментів та приладів для метеорології, гідрології та геофізики які класифікуються за кодом 9015 80 11 00 з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки товаросупровідних документів. Посилений митний огляд. Особливу увагу звертати на будову та призначення товару, особливості конструкції, технічні характеристики, принцип дії та призначення електронних виробів.

20

9031 80

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці 90 групи не зазначені

9017

У товарній підпозиції 9031 80 можлива невірна класифікація приладів ручних для вимірювання лінійних розмірів, які класифікуються у товарній позиції 9017 з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки товаросупровідних документів. Посилений митний огляд. Особливу увагу звертати на будову та призначення товару, особливості конструкції, технічні характеристики, принцип дії та призначення вимірювальних приладів

21

9032 10

Термостати

8536 30

У товарній підпозиції 9032 10 можлива невірна класифікація апаратури для захисту електричних кіл, які класифікуються у товарній підпозиції 8536 30 з більшою ставкою ввізного мита.

Посилений контроль перевірки товаросупровідних документів. Посилений митний огляд. Особливу увагу звертати на будову та призначення товару, особливості конструкції, технічні характеристики, принцип дії та призначення електротоварів

22

9403 90

Частини меблів з металу або пластмаси

8302 42 00 90,
3926

У товарній підпозиції 9403 90 можлива невірна класифікація арматури кріплення, фурнітури та аналогічних виробів для меблів, які класифікуються у товарній підкатегорії 8302 42 00 90 та товарній позиції 3926 з більшою ставкою ввізного мита.

Перевіряти інформацію у товаросупровідних документах. Звертати увагу на будову, особливості конструкції, та призначення виробів для меблів

 

Начальник відділу
митних платежів

А. М. Голуб

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали