ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 28.07.2011 р. N 326

Про затвердження Переліку товарів групи "ризику" та "прикриття"

З метою забезпечення безумовного виконання дохідної частини Державного бюджету України шляхом запобігання випадкам ухилення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності від сплати податків у повному обсязі, відповідно до статті 42 Митного кодексу України, Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.08.2007 N 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за N 968/14235, з метою оновлення переліку товарів групи "ризику" та "прикриття", та на виконання п. 6 Протоколу засідання колегії Держмитслужби від 09.07.2011 N 12 наказую:

1. Затвердити Перелік товарів групи "ризику" та "прикриття", митне оформлення яких при імпорті здійснюється за умови посиленого контролю за класифікацією товарів для цілей тарифного та нетарифного регулювання із застосуванням заходів особливого порядку митного оформлення, що додається.

2. Відповідальність за здійснення заходів контролю за митним оформленням товарів покласти на керівників підрозділів митного оформлення митниці.

3. З метою здійснення відповідних заходів контролю при здійсненні митного оформлення, начальнику відділу інформаційної роботи та митної статистики Мельнику П. М. забезпечити внесення змін у довідники програмного інформаційного комплексу "Інспектор-2006" щодо товарів групи "ризику" та "прикриття".

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Івано-Франківської митниці від 23.02.2011 N 58 "Про затвердження Переліку товарів групи "ризику" та "прикриття" (Наказ N 58).

5. Відділу організаційного та документального забезпечення (Кушнарьова І. М.) довести наказ до відома структурних підрозділів митниці згідно з розсилкою.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Івано-Франківської митниці Іонела В. І.

 

Начальник митниці

О. О. Ячкуринський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Івано-Франківської митниці
28.07.2011 N 326

ПЕРЕЛІК
товарів групи "ризику" та "прикриття", митне оформлення яких при імпорті здійснюється за умови посиленого контролю за класифікацією товарів для цілей тарифного та нетарифного регулювання із застосуванням заходів особливого порядку митного оформлення

N
з/п

Код УКТЗЕД

Назва (опис) товару

Підстави для застосування заходів на посилення контролю за правильністю класифікації згідно УКТЗЕД

Зміст заходів особливого порядку митного оформлення

1

2

3

4

5

1

0103 10 00 00

Свині живі, чистопородні племінні тварини

Ризик полягає в можливості декларування товарів - свині живі, інші під виглядом товарів - свині живі, чистопородні племінні тварини - різниця у ставках ввізного мита. Ставка ввізного мита на товари, які класифікуються за кодом УКТЗЕД 0103 91 10 00 - 5 %, 0103 91 90 00 - 5 %, 0103 92 11 00 - 8 %, 0103 92 19 00 - 8 %, 0103 92 90 00 - 8 %, а на зазначені товари - 0 %.

Перевірка інформації зазначеної у товаросупровідних документах. Надання інформації про підтвердження породи тварин (висновки, згідно яких тварини віднесені до категорії "чистопородні" компетентними національними органами).

2

0806 20 90 00

Виноград сушений

Ризик полягає у можливості декларування під кодом 0806 20 90 00 інших товарів - різниця у ставках ввізного мита. Ставка ввізного мита на товари, які класифікуються за кодом 2008 99 43 00 - 15 %, 2008 99 99 90 - 15 % а на товари товарної підкатегорії 0802 11 90 10 - 0 %.

Перевірка інформації зазначеної у товаросупровідних документах. Надання інформації про приготування (обробку) та склад товару.
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

3

1511

Тверді фракції олії пальмової для виробництва продуктів харчування

Ризик полягає у можливості декларування товарів у товарній позиції УКТЗЕД 1511, а не в позиції 1516 та 1517 (ставки ввізного мита 5-20 %)

Надання техніко-технологічної інформації про товар (вид обробки, склад) та його подальше використання (сертифікати якості, специфікацій ні дані)
Відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

4

1803

Какао-паста

Ризик полягає у можливості декларування товарів у товарній позиції УКТЗЕД 1803, а не в позиції 1806 (ставка ввізного мита 10 %)

Надання техніко-технологічної інформації про товар, його хімічний склад (сертифікати якості, специфікацій ні дані)
Відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

5

2106 90 98 90

Харчові продукти, не включені до інших угруповань

Ризик полягає у можливості невірної класифікації в залежності від складу продуктів, наявності крохмалю, спецій, приправ, цукру.

Надання техніко-технологічної інформації про товар та інформації про його подальше використання (сертифікати якості, специфікаційні дані).
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

6

2309 90 99 10

Попередні суміші премікси

Ризик полягає у можливості не декларування чи декларування не своїм найменуванням та не зазначення точних відомостей про товар у ВМД, зокрема про склад товару, наявність біологічно-активних, енергетичних та "формуючих тіло" речовин. Можливість класифікації за іншим кодом у групах УКТЗЕД 3705, 2936, 2923 - різниця у ставках ввізного мита.

Надання інформації про товар та про його подальше використання (сертифікати якості, нормативно-технічна документація, реєстраційні посвідчення).
Відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

7

2709 00 10 00
2709 00 90 00

Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів), газовий конденсат природний, інші

Ризик полягає у можливості декларування товарів під кодами 2709 00 10 00, 2709 00 90 00, а не в у товарній позиції УКТЗЕД 2710 (більша ставка ввізного мита, акцизний збір).

Надання інформації про процеси (методи) яким піддавався продукт при одержанні чи переробці (фракційний склад, вміст солей і т.д., який повинен відповідати показникам з паспорту певного родовища).
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

8

2710

Нафтопродукти

Ризик полягає у можливості декларування нафтопродуктів з більшою ставкою ввізного мита та більшою ставкою акцизного збору під видом нафтопродуктів з меншою ставкою ввізного мита та меншою ставкою акцизного збору мита.

Надання запиту у ВКМВ та КТ після консультації щодо його необхідності.
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

9

2711 11 0000
2711 14 0000
2711 19 0000

Газ природній
Етилен, пропілен, бутилен, бутадієн
Гази інші

Ризик полягає у можливості декларування під даними кодами УКТЗЕД інших газів та їх сумішей даної товарної позиції з акцизним збором.

Надання інформації про склад товару.
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

10

2815 12 00 90

Гідроксид натрію (сода каустична) у водному розчині (рідкий луг каустичної соди)

Ризик полягає у можливості декларування товарів за даним кодом УКТЗЕД, а не за кодом УКТЗЕД 2815 12 00 10 (ставка ввізного мита 5,5 %).

Надання інформації, щодо методу одержання водного розчину каустичної соди та зазначення масової частки хлориду (хлористого) натрію.
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

11

2901 10 00 00

Вуглеводні ациклічні

Ризик полягає у можливості декларування товарів під кодом УКТЗЕД 2901 10 00 00, а не в товарних позиціях УКТЗЕД 2710 та 2711 (ставки ввізного мита 0 - 10 %, акцизний збір).

Надання інформації, щодо хімічного складу, чистоти, наявності ізомерів.
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

12

2929 10 90 00

Ізоціанати

Ризик полягає у можливості декларування товарів за кодом УКТЗЕД 2929 10 90 00, а не за кодом УКТЗЕД 3909 50 90 90 (ставка ввізного мита 5 %)

Перевірка інформації зазначеної у товаросупровідних документах, інформації на етикетках, маркування. Надання інформації, щодо хімічного складу товару (сертифікати якості).
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

13

3004

Фармацевтичні товари, ліки, профілактичні препарати

Ризик полягає у можливості декларування товарів у позиції УКТЗЕД 3004, а не в товарних позиціях УКТЗЕД 2208, 2105 та групі 15.

Перевірка інформації зазначеної у товаросупровідних документах, інформації на етикетках, маркування. Надання інформації, щодо хімічного складу товару (сертифікати якості).
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

14

3208,
у разі декларування за ставкою ввізного мита менше 5 %

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводних середовищах; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи

Ризик полягає в можливості декларування в даній товарній позиції фарб та лаківтоварних позицій 3209 або 3208 зі ставкою ввізного мита 5 % та 6,5 % - різниця в ставках ввізного мита та наявності ризику щодо вмісту прекурсорів.

Надання техніко-технологічної інформації про призначення та спосіб використання (сертифікат якості або відповідності, де зазначено склад)
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ

15

3209 10 00 00

Фарби та лаки на основі акрилових або вінілових полімерів

Ризик полягає в можливості декларування фарб та лаків товарних позицій 3209 або 3208 під виглядом зазначених кодів - різниця в ставках ввізного мита - 5 % та 6,5 %.

Надання техніко-технологічної інформації про призначення та спосіб використання (сертифікат якості або відповідності, де зазначено склад)
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ

16

3215 11 00 00
3215 19 00 00

Фарба друкарська

Ризик полягає у можливості декларування товарів за даними кодами УКТЗЕД, а не за кодами УКТЗЕД 3215 90 10 00 та 3215 90 80 00 (ставка ввізного мита 5 %)

Перевірка інформації зазначеної у товаросупровідних документах, інформації на етикетках, маркування. Надання інформації, щодо хімічного складу товару (сертифікати якості) та цільового призначення.
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

17

3402,
у разі декларування за ставкою ввізного мита менше 6,5 %

Поверхнево-активні органічні речовини

Ризик полягає в можливості декларування поверхнево-активних, мийних засобів та засобів для чищення товарних підпозицій 3402 20, 3402 90 зі ставкою ввізного мита 6,5 % під виглядом поверхнево-активних речовин - різниця у ставках ввізного мита.

Надання техніко-технологічної інформації про призначення та спосіб використання (сертифікат якості або відповідності, де зазначено склад)
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ

18

3506 91 00 90

Адгезиви (клеїльні засоби) на основі полімерів товарних позицій 3901 - 3913 або каучуку

Ризик полягає в можливості декларування товарів товарної позиції 3506 зі ставкою ввізного мита 6,5 % та 5 % під виглядом зазначеного коду - різниця у ставках ввізного мита.

Надання техніко-технологічної інформації про призначення та спосіб використання (сертифікат якості або відповідності, де зазначено склад)
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ

19

3802

Вугілля активоване; продукція мінеральна природна активована; вугілля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугілля:

Ризик полягає в можливості невірного декларування товарів в залежності від способу активації, природньої структури.

Надання техніко-технологічної інформації про призначення та спосіб використання (сертифікат якості або відповідності, де зазначено склад)
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

20

3824 90 98 00

Інші продукти хімічної промисловості

Ризик полягає у можливості не декларування чи декларування не своїм найменуванням та не зазначення точних відомостей про товари у ВМД

Надання технічної документації (сертифікат якості, сертифікат виробника).
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

21

3901,
у разі декларування за ставкою ввізного мита менше 5 %

Полімери етилену в первинних формах

Ризик полягає, що з метою ухиляння від сплати митних платежів, в товарній підкатегорії 3901 10 90 00 можуть декларувати товари "сополімери поліетилену" товарної підпозиції 3901 90 - різниця у ставках ввізного мита

Надання інформації щодо вмісту поліетилену, назви товару, інформації виробника, враховувати, що густина поліетилену визначається без вмісту добавок.

22

3902 10 00 00

Полімери пропілену в первинних формах

Ризик полягає, що з метою ухилення від сплати митних платежів, в товарній підкатегорії 3902 10 00 00 можуть декларувати товари "співполімери пропілену" товарної підпозиції 3902 30 00 90 - різниця у ставках ввізного мита

Надання інформації товаровиробника, а саме: технічну або технологічну документацію із зазначенням відомостей про склад, властивості та призначення товару (вмісту мономерних ланок (мас. %) у складі співполімерів, технічні умови, технологія виготовлення, специфікації, каталоги й паспортні дані на вироби товаровиробників, дозволи, маркувальні етикетки, робочі креслення тощо).
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

23

3904,
крім 3904 21 00 00

Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах

Ризик полягає в можливості декларування непластифікованого полівінілхлориду товарної підкатегорії 3904 21 00 00 (ставка ввізного мита 5 %) під виглядом інших подібних (в залежності від їх хімічного складу) - різниця у ставках ввізного мита.

Надання інформації виробника про про хімічний склад та фізико-хімічні характеристики (сертифікат якості або відповідності, де зазначено склад)
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

24

3926 90 97 90

Вироби з пластмаси

Ризик полягає у можливості не декларування чи декларування не своїм найменуванням та не зазначення точних відомостей про товари у ВМД, зокрема про функції, які товари виконують.

Проведення митного огляду товару та надання технічної документації.
Скерування запиту до ВКМВ та КТ для прийняття Рішення про визначення коду товару або здійснення погодження коду

 

4006 10 00 00

Протекторні заготовки

Ризик полягає у можливості декларування за кодом 4006 10 00 00 (ставка ввізного мита 5 %) шинних протекторів з вулканізованої гуми, які мають класифікуватися за кодом УКТ ЗЕД 4012 90 30 00 (ставка ввізного мита 10 %).

Скерування запиту до ВКМВ та КТ для прийняття Рішення про визначення коду товару.
У разі необхідності, відбір проб (зразків) товарів з направленням для дослідження в Львівську СЕЗМО або ЦМУЛДЕР з подальшим прийняттям рішення про класифікацію товарів у ВКМВ та КТ.

25

7616 10 00 00

Скоби з алюмінію

Ризик полягає у можливості декларування товарів за кодом УКТЗЕД 7616 10 00 00, а не за кодом УКТЗЕД 8305 20 00 00 (ставка ввізного мита 10 %).

Перевірка інформації зазначеної у товаросупровідних документах, проводити огляд товарів.

26

7317

Скоби з чорних металів

Ризик полягає у можливості декларування товарів у позиції УКТЗЕД 7317, а не за кодом УКТЗЕД 8305 20 00 00 (ставка ввізного мита 10 %).

Обов'язкове проведення митного огляду товару та скерування запиту до ВКМВ та КТ для прийняття Рішення про визначення коду товару

27

8419
Коди із нульовою ставкою ввізного мита 0 %

Інші машини, агрегати та обладнання

Ризик полягає у можливості не декларування чи декларування не своїм найменуванням та не зазначення точних відомостей про товари у ВМД, зокрема про призначення та принцип функціонування машин, агрегатів та обладнання.

Проведення митного огляду товару та надання технічної документації.
Скерування запиту до ВКМВ та КТ для прийняття Рішення про визначення коду товару або здійснення погодження коду

28

8421 39 20 00

Обладнання для очищення повітря

Ризик полягає в можливості декларування за даним кодом промислових пилососів, які мають декларуватися у товарній позиції 8508 УКТ ЗЕД.

Проведення митного огляду товару та надання технічної документації.
Скерування запиту до ВКМВ та КТ для прийняття Рішення про визначення коду товару або здійснення погодження коду

29

8427 10 10 00
8427 20 19 00

Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням.

Ризик полягає у можливості декларування автонавантажувачів інших типів під виглядом зазначених - різниця у ставках ввізного мита.

Перевірка правильності заявленого коду товару здійснюється на підставі результатів проведення митного огляду товару та інформації зазначеної в технічній документації.
У разі непідтвердження заявленого коду за результатами митного огляду запит до ВКМВ та КТ для прийняття Рішення про визначення коду товару

30

8479 89 97 90

Інші машини та механічні пристрої

Ризик полягає у можливості не декларування чи декларування не своїм найменуванням та не зазначення точних відомостей про товари у ВМД, зокрема про призначення та принцип функціонування машин, агрегатів та обладнання.

Перевірка правильності заявленого коду товару здійснюється на підставі результатів проведення митного огляду товару та інформації зазначеної в технічній документації.
Скерування запиту до ВКМВ та КТ для прийняття Рішення про визначення коду товару або здійснення погодження коду.

31

8701 20 10 00

Трактори колісні для напівпричепів, нові

Ризик полягає в можливості декларування бувших у вжитку тракторів зі ставкою ввізного мита 10 % під видом нових - різниця у ставках ввізного мита.

Перевірка правильності заявленого коду товару здійснюється на підставі результатів проведення митного огляду товару та інформації зазначеної у технічній документації.
У разі не підтвердження заявленого коду за результатами митного огляду
скерування запиту до ВКМВ та КТ для прийняття Рішення про визначення коду товару або здійснення погодження коду.

32

8704,
у разі коли ТЗ збудовані на базі кузова легкового автомобіля та пікапи

Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів

Ризик полягає у можливості декларування в даній товарній позиції транспортних засобів товарної позиції 8703, на які встановлено акцизний збір.

Перевірка правильності заявленого коду товару здійснюється на підставі результатів проведення митного огляду товару та інформації зазначеної у технічній документації.
Скерування запиту до ВКМВ та КТ для прийняття Рішення про визначення коду товару або здійснення погодження коду.

33

8704 10 10 10
8704 10 10 90
8704 10 90 10
8704 10 90 90

Автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі

Ризик полягає в можливості декларування в даних товарних підкатегоріях інших транспортних засобів товарної позиції 8704 - різниця в ставках ввізного мита.

Перевірка правильності заявленого коду товару здійснюється на підставі результатів проведення митного огляду товару та інформації зазначеної у технічній документації.
Скерування запиту до ВКМВ та КТ для прийняття Рішення про визначення коду товару або здійснення погодження коду.

34

8707 90 90 00

Кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8701, 8702, 8704 та 8705

Ризик полягає у можливості декларування транспортних засобів під виглядом зазначених товарів та кузовів для легкових автомобілів.

Перевірка правильності заявленого коду товару здійснюється на підставі результатів проведення митного огляду товару та інформації зазначеної у технічній документації.
Скерування запиту до ВКМВ та КТ для прийняття Рішення про визначення коду товару або здійснення погодження коду.

35

8716 39 30 10
8716 40 00 10

Причепи та напівпричепи, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше та бортові напівпричепи нові

Ризик полягає у можливості декларування інших причепів та напівпричепів товарної позиції 8716 під виглядом зазначених - різниця у ставках ввізного мита.

Перевірка правильності заявленого коду товару здійснюється на підставі результатів проведення митного огляду товару та інформації зазначеної у технічній документації.
Скерування запиту до ВКМВ та КТ для прийняття Рішення про визначення коду товару або здійснення погодження коду.

Примітка. Не підлягають обов'язковій лабораторній перевірці товари, які надавались на лабораторне дослідження у 2011 році та поставляються одним суб'єктом ЗЕД і проходять митне оформлення в рамках одного контракту під одним найменуванням (артикулом). Не підлягають обов'язковій лабораторній перевірці товари, що ввозяться в незначній кількості (для маркетингових досліджень, "тестові" партії товарів, тощо).

 

Т. в. о. начальника відділу
контролю митної вартості та
класифікації товарів

І. М. Курус

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали