МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 жовтня 2011 року N 3116/5

Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

Відповідно до статей 14 (Закон N 2939-VI), 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та статті 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) наказую:

1. Затвердити Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, що додається.

2. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н. А.) забезпечити розміщення цього Переліку на веб-сайті Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції - керівника апарату Сєдова А. Ю.

 

Міністр

О. Лавринович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
04.10.2011 N 3116/5

ПЕРЕЛІК
видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України*


*Крім таємної та службової інформації

1. Інформація про Міністерство юстиції

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Міністерства юстиції.

1.2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівників Міністерства юстиції, департаментів, управлінь, прес-служби, відділів, секторів та їх заступників.

1.3. Положення про департаменти, управління, прес-службу, відділи, сектори.

2. Інформація про діяльність Міністерства юстиції (загальні питання)

2.1. Регламент роботи Міністерства юстиції.

2.2. Плани роботи Міністерства юстиції.

2.3. Звіти про виконання планів роботи Міністерства юстиції.

2.4. Інформація про наради, конференції, семінари, "круглі столи", що проводяться Міністерством юстиції.

2.5. Роз'яснення законодавства України, що підготовлені у структурних підрозділах Міністерства юстиції з питань, пов'язаних із діяльністю Міністерства юстиції, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції, а також стосовно актів, які ним видаються.

3. Інформація про роботу колегії Міністерства юстиції

4. Накази Міністерства юстиції (крім внутрішньоорганізаційних)

5. Інформація про діяльність рад, інших органів, що створені при Міністерстві юстиції

5.1. Інформація про роботу Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

5.2. Інформація про роботу Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

5.3. Інформація про роботу Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.

5.4. Інформація про роботу Громадської ради з питань дотримання прав людини в установах виконання покарань.

5.5. Інформація про роботу Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

5.6. Інформація про роботу Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

5.7. Інформація про роботу Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

6. Інформація про доступ до публічної інформації

6.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходиться у володінні Міністерства юстиції.

6.2. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

6.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

7. Інформація про спрямування та координацію Міністром юстиції діяльності Державної архівної служби України, Державної виконавчої служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної реєстраційної служби України, Державної служби України з питань захисту персональних даних

7.1. Перелік центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції, номери їх засобів зв'язку та номери засобів зв'язку їх керівників.

7.2. Пріоритети роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції.

7.3. Проекти нормативно-правових актів, розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції, що надійшли до Міністерства юстиції і підлягають обговоренню.

8. Інформація про законопроектну роботу Міністерства юстиції

8.1. Тексти проектів нормативно-правових актів, що розроблені Міністерством юстиції та підлягають громадському обговоренню (завізовані Міністром юстиції).

8.2. Інформація про ґендерно-правову експертизу актів законодавства.

9. Інформація про діяльність щодо захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України

9.1. Загальна інформація щодо позову, пред'явленого до закордонного юрисдикційного органу (назва сторін, їх національність, сектор економіки, в якому виник спір, назва закордонного юрисдикційного органу).

9.2. Загальна інформація щодо претензії, пред'явленої до держави Україна іноземним суб'єктом, стосовно якої існує загроза подання позову до закордонного юрисдикційного органу (назва сторін, їх національність, сектор економіки, в якому виник спір, назва закордонного юрисдикційного органу).

9.3. Загальна інформація щодо арбітражних рішень, винесених у справах, що розглядалися за участю держави Україна та іноземних суб'єктів у закордонних юрисдикційних органах.

10. Інформація про державну реєстрацію нормативно-правових актів

10.1. Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції.

10.2. Перелік нормативно-правових актів, повернутих без державної реєстрації для доопрацювання.

10.3. Перелік нормативно-правових актів, у державній реєстрації яких відмовлено.

10.4. Перелік актів, визнаних такими, що не підлягають державній реєстрації.

10.5. Перелік нормативно-правових актів, рішення про державну реєстрацію яких скасовано.

10.6. Перелік нормативно-правових актів, щодо яких анульовано скасування рішення про державну реєстрацію, та відповідні розпорядчі документи з цих питань.

11. Інформація про Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

11.1. Інформація про порядок надання доступу до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

11.2. Перелік нормативно-правових актів, що включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів і набрали чинності.

11.3. Перелік міжнародних договорів України, що включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів і набрали чинності.

12. Інформація про офіційне опублікування нормативно-правових актів в "Офіційному віснику України"

13. Інформація про оскарження нормативно-правових актів у судовому порядку

13.1. Інформація про оголошення щодо оскарження нормативно-правових актів.

13.2. Інформація про опублікування в "Офіційному віснику України" резолютивних частин рішень судів з оскарження нормативно-правових актів.

14. Інформація про офіційні збірники актів законодавства, видані Міністерством юстиції

14.1. Інформація про офіційні збірники актів законодавства та кодекси України.

14.2. Інформація про акти законодавства, що опубліковані у збірниках.

15. Інформація з питань обліку та систематизації законодавства

15.1. Інформація про роботу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі з питань систематизації законодавства.

15.2. Інформація про стан забезпечення офіційними збірниками нормативно-правових актів територіальних органів Міністерства юстиції.

15.3. Інформація щодо координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань систематизації законодавства.

15.4. Інформація про виконання доручення Прем'єр-міністра України М. Я. Азарова від 12.07.2010 N 42125/1/1-10 щодо забезпечення центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій "Офіційним вісником України".

15.5. Інформація про кількість актів законодавства, міжнародних договорів України, наданих Міністерству юстиції.

16. Інформація про діяльність Міністерства юстиції з правової освіти та координації правової роботи

16.1. Інформація щодо поліпшення правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях, пропозицій про усунення виявлених порушень і недоліків, притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

16.2. Інформація про правові громадські приймальні по наданню безкоштовної правової допомоги малозахищеним верствам населення (про місця розташування, контактні телефони, графіки прийому громадян).

16.3. Інформація про проведення Всеукраїнського "Тижня права".

16.4. Інформація про моніторинг проектів нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, поданих до Міністерства юстиції на правову експертизу.

16.5. Інформація про пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів, вдосконалення роботи, пов'язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, подані на розгляд до відповідних органів управління освітою.

17. Інформація з антикорупційної діяльності

17.1. План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Міністерства юстиції та територіальних органах юстиції.

17.2. Звіт про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Міністерства юстиції та територіальних органах юстиції.

18. Інформація з міжнародного співробітництва, рішення Європейського суду з прав людини

18.1. Міжнародні міжвідомчі договори України, укладені від імені Міністерства юстиції.

18.2. Інформація про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України.

18.3. Інформація про рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України.

18.4. Інформація про пропозиції щодо приведення законодавства України у відповідність із принципами та стандартами Ради Європи, інтеграції його в систему міжнародного права.

18.5. Інформація щодо дотримання і виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України з питань міжнародно-правових відносин і правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах.

18.6. Перелік міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин і правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, виконання яких забезпечується Міністерством юстиції.

18.7. Відомості щодо виконання функцій Національного органу України для сприяння контактам з Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

19. Інформація з питань нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

19.1. Перелік та умови отримання адміністративних послуг щодо видачі, переоформлення ліцензій на провадження діяльності арбітражних керуючих та видача дублікатів ліцензій; щодо видачі довідок з єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

19.2. Інформація щодо виданих, анульованих, визнаних недійсними ліцензій на провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

19.3. Інформація про результати засідань Комісії щодо подання пропозицій господарському суду стосовно кандидатур арбітражних керуючих та прийняті нею рішення.

19.4. Річні або квартальні плани проведення перевірок додержання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) ліцензійних умов; інформація про результати перевірок і про заходи, вжиті для усунення порушень, виявлених за результатами перевірок.

19.5. Документи, пов'язані з підготовкою арбітражних керуючих (інформація про заклади, які проводять курси з підготовки арбітражних керуючих; інформація про дату, час та місце проведення іспитів; інформація про персональний склад членів екзаменаційних комісій; перелік осіб, яким видано свідоцтва про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого).

19.6. Інформація про роботу Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

20. Інформація про діяльність Міністерства юстиції у сфері здійснення функцій центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису

21. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби

22. Інформація з питань експертного забезпечення правосуддя

22.1. Інформація з Державного реєстру атестованих судових експертів.

22.2. Інформація з Реєстру методик проведення судових експертиз.

23. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення

23.1. Витяги з річного та помісячного розпису асигнувань Державного бюджету України на відповідний рік.

23.2. Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду та зведені плани спеціального фонду за бюджетними програмами Міністерства юстиції.

23.3. Інформація про результативні показники виконання бюджетних програм.

23.4. Інформація, пов'язана з проведенням процедур закупівель юридичних послуг, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

23.5. Інформація щодо організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства юстиції.

24. Інформація про розгляд звернень громадян у Міністерстві юстиції

24.1. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

24.2. Графік телефонних "гарячих ліній".

24.3. Графік прийому громадян.

24.4. Порядок прийому громадян.

25. Інформація з питань організації контролю, дисципліни виконання

25.1. Інформація про результати проведених контрольних заходів (крім тієї, яка за рішенням керівництва Міністерства юстиції віднесена до службової відповідно до частини другої статті 6 (Закон N 2939-VI) та частини першої статті 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), у разі коли її оприлюднення або надання може завдати шкоди інтересам розслідування чи запобіганню злочину).

25.2. Піврічні плани контрольних заходів Міністерства юстиції.

26. Інформація з питань бухгалтерського обліку

27. Інформація про платні адміністративні послуги, що надаються Міністерством юстиції

27.1. Перелік платних адміністративних послуг, що надаються Міністерством юстиції.

27.2. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг, та правила їх оформлення.

28. Інформація щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

28.1. Щорічний план заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

28.2. Інформація щодо моніторингу виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

28.3. Інформація про здійснення науково-експертного, аналітичного, інформаційного та методологічного забезпечення виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

28.4. Інформація щодо перекладу актів acquis communautaire українською мовою та оновлення глосарія термінів acquis communautaire.

29. Інформація щодо підстав та порядку застосування до суддів дисциплінарної відповідальності

29.1. Інформаційні роз'яснення щодо підстав та порядку застосування до суддів дисциплінарної відповідальності згідно із Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

29.2. Інформаційні роз'яснення щодо повноважень Міністра юстиції як члена Вищої ради юстиції.

29.3. Перелік вимог до звернення щодо фактів порушення суддею присяги.

 

Директор Департаменту реєстрації
та систематизації нормативних
актів, правоосвітньої діяльності

Н. А. Железняк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали