ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.03.2012 р. N 144

Про затвердження Переліку відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню Запорізькою облдержадміністрацією

Керуючись статтями 25, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", зі змінами та доповненнями, з метою забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Запорізької облдержадміністрації, а також до інформації, що становить суспільний інтерес:

1. Затвердити Перелік відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню Запорізькою облдержадміністрацією (далі - Перелік), що додається.

2. Визначити офіційний веб-сайт Запорізької облдержадміністрації офіційним засобом оприлюднення публічної інформації, якою володіє облдержадміністрація.

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальним за облік та оприлюднення публічної інформації згідно з Переліком:

1) призначити відповідальну особу за облік та своєчасне подання публічної інформації (згідно з пунктами Переліку) для оприлюднення з числа співробітників структурного підрозділу із внесенням відповідних обов'язків до посадової інструкції співробітника. Контактну інформацію про відповідальну особу до 30.03.2012 надати відділу роботи із зверненнями громадян апарату та управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації у паперовому вигляді;

2) до 05.04.2012 надати відповідну інформацію у паперовому та електронному вигляді до управління у справах преси та інформації облдержадміністрації для оновлення розділу "Доступ до публічної інформації" офіційного веб-сайту Запорізької облдержадміністрації;

3) постійно забезпечувати облік та своєчасне подання не пізніше ніж за один робочий день до закінчення кінцевого терміну, відповідної інформації у паперовому та електронному вигляді до управління у справах преси та інформації облдержадміністрації для оприлюднення на офіційному веб-сайті Запорізької облдержадміністрації.

4. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації:

1) до 20.04.2012 разом з відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації забезпечити оновлення розділу "Доступ до публічної інформації" офіційного веб-сайту Запорізької облдержадміністрації та розміщення на ньому відповідної інформації структурних підрозділів облдержадміністрації;

2) постійно забезпечувати своєчасне, протягом одного робочого дня від отримання, розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Запорізької облдержадміністрації.

5. Відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації до 20.07.2012 надати узагальнену інформацію голові облдержадміністрації про стан виконання цього розпорядження.

6. Рекомендувати головам райдержадміністрацій Запорізької області затвердити переліки відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню райдержадміністраціями.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 08.08.2011 N 323 "Про періодичність розміщення переліку інформації про документи, що містять публічну інформацію, для оприлюднення на веб-сайті Запорізької облдержадміністрації".

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Пелиха Ю. Г.

 

Голова обласної
державної адміністрації

О. М. Пеклушенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
29.03.2012 N 144

ПЕРЕЛІК
відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню Запорізькою облдержадміністрацією

N
з/п

Назва категорії публічної інформації або документів

Відповідальний структурний підрозділ за облік та оприлюднення публічної інформації

Періодичність оприлюднення

1

2

3

4

1.

Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери контактних телефонів (відділу роботи із зверненнями громадян), адресу офіційного веб-сайту та електронної пошти облдержадміністрації

Загальний відділ апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до відповідних документів

2.

Перелік розпоряджень голови Запорізької облдержадміністрації (крім тих, що стосуються кадрових, внутрішніх та організаційних питань)

Загальний відділ апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж у вівторок тижня, наступного за звітнім

3.

Перелік вхідних документів облдержадміністрації, що містять публічну інформацію

Загальний відділ апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж у вівторок тижня, наступного за звітнім

4.

Перелік вихідних документів облдержадміністрації, що містять публічну інформацію

Загальний відділ апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж у вівторок тижня, наступного за звітнім

5.

Інформація про нормативно-правові засади діяльності облдержадміністрації: Конституція України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації України"

Юридичний відділ апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня офіційного отримання облдержадміністрацією відповідних змін до чинного законодавства України

6.

Регламент Запорізької облдержадміністрації

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня внесення змін до Регламенту облдержадміністрації

7.

Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності облдержадміністрації: розпорядження про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови та заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації включно зі схемою організаційної структури облдержадміністрації (додаток 1 до розподілу обов'язків)

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до відповідних документів

8.

Інформація про структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання: затверджені параметри обласного бюджету та програми державного бюджету за КПКВЛ 7781010 на відповідний рік, звіти про виконання обласного бюджету та програми державного бюджету за КПКВЛ 7781010 у відповідному році

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня затвердження відповідних документів

9.

Перелік та умови отримання адміністративних послуг, що надаються облдержадміністрацією, форми і зразки документів, розташування місць, де вони надаються, правила їх заповнення

Головне управління економіки облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до відповідних документів

10.

Проекти регуляторних актів облдержадміністрації разом із відповідним аналізом регуляторного впливу

Структурні підрозділи облдержадміністрації, що вносять проект регуляторного акта

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", але не пізніше ніж 20 робочих днів до прийняття акта

11.

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень облдержадміністрацією (громадська рада при облдержадміністрації, узагальнена інформація про профільні координаційні ради)

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до відповідних документів

12.

Плани проведення та порядок денний засідань колегії облдержадміністрації

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня затвердження плану проведення та порядку денного відповідного засідання

13.

Плани роботи та порядок денний засідань Громадської ради при Запорізькій облдержадміністрації

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня затвердження плану проведення та порядку денного відповідного засідання

14.

Плани проведення та порядок денний засідань профільних дорадчих органів при голові облдержадміністрації

Структурні підрозділи облдержадміністрації та апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня затвердження планів та порядків денних відповідних дорадчих органів

15.

Правила внутрішнього трудового розпорядку та розпорядок роботи облдержадміністрації

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до документа

16.

Вакансії, порядок та умови проходження оголошених апаратом облдержадміністрації конкурсів на заміщення вакантних посад

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації,

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оголошення відповідного конкурсу

17.

Вакансії, порядок та умови проходження оголошених структурними підрозділами облдержадміністрації конкурсів на заміщення вакантних посад

Структурні підрозділи облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оголошення відповідного конкурсу

18.

Графіки особистих прийомів громадян та особистих виїзних прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації, графіки проведення прямих "гарячих" телефонних ліній

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до документа

19.

Довідник робочих телефонів (номери службових телефонів та кабінетів) керівництва та посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації

Загальний відділ апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення довідника

20.

Витяги з положень про структурний підрозділ облдержадміністрації в частині функцій, повноважень та організаційної структури структурного підрозділу

Структурні підрозділи облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до положення про структурний підрозділ

21.

Витяги з положень про структурні підрозділи апарату облдержадміністрації в частині функцій, повноважень та організаційної структури структурного підрозділу

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до положення про структурний підрозділ

22.

Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті Запорізької облдержадміністрації

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до документа

23.

Зразки форм для подання запитів до Запорізької облдержадміністрації запитів на отримання публічної інформації

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до відповідних форм

24.

Інформація про місця надання форм запитів та про спеціально відведені місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня зміни розташування відповідних місць

25.

Звіти про задоволення запитів на публічну інформацію, які надійшли до апарату облдержадміністрації та до структурних підрозділів облдержадміністрації у відповідному періоді

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня затвердження звіту по апарату облдержадміністрації та зведеного звіту по структурних підрозділах облдержадміністрації

26.

Порядок оскарження рішень облдержадміністрації, дій чи бездіяльності її посадових осіб

Юридичний відділ апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня офіційного отримання облдержадміністрацією відповідних змін, внесених у чинне законодавство України

27.

Інформація про облік та оприлюднення публічної інформації, якою володіє облдержадміністрація (відповідне розпорядження голови облдержадміністрації)

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до розпорядження

28.

Переліки відомостей, що зберігаються у Запорізькій облдержадміністрації та містять службову і конфіденційну інформацію (відповідне розпорядження голови облдержадміністрації)

Структурні підрозділи облдержадміністрації, що ініціюють оновлення або внесення змін до переліку

Невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оновлення або внесення змін до розпорядження

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Ю. Г. Пелих

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали