МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 вересня 2011 року N 68

Про затвердження переліку відповідальних виконавців за бюджетними програмами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2011 рік та їх взаємодію на всіх стадіях бюджетного процесу

Відповідно до розподілу видатків Державного бюджету України на 2011 рік (додатки N 3 та N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік") Міністерством економічного розвитку і торгівлі України забезпечується виконання 25 бюджетних програм, спрямованих на виконання основних завдань та функцій Міністерства.

З метою належної організації роботи з виконання Державного бюджету України у 2011 році, раціонального і своєчасного використання бюджетних коштів, недопущення їх нецільового використання, зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни та підвищення ефективності бюджетного процесу наказую:

1. Затвердити перелік відповідальних виконавців за бюджетними програмами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2011 рік, що додається.

2. Установити, що відповідальні виконавці за бюджетними програмами надають для розгляду та опрацювання департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності у визначені терміни та в установленому порядку такі документи, погоджені відповідним заступником Міністра, що здійснює координацію їх роботи згідно з розподілом обов'язків:

попередні показники обсягів видатків за бюджетними програмами на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди з детальними обґрунтуваннями та розрахунками з урахуванням вимог Міністерства фінансів України за встановленими формами;

бюджетні запити з детальними обґрунтуваннями та розрахунками;

порядки використання бюджетних коштів;

проекти паспортів бюджетних програм та звіт про їх виконання з детальними обґрунтуваннями та розрахунками;

пропозиції щодо річного та помісячного розподілу бюджетних асигнувань, затверджених за відповідною бюджетною програмою, з детальними обґрунтуваннями та розрахунками для складання розпису державного бюджету;

розрахунки та економічні обґрунтування в розрізі кодів економічної класифікації видатків до проектів кошторисів для їх затвердження;

зміни до розпису державного бюджету в межах затверджених бюджетних програм з детальними обґрунтуваннями та розрахунками;

пропозиції щодо визначення одержувачів бюджетних коштів;

копії нормативно-правових документів про проведення самітів, міжнародних форумів, конференцій, виставок, семінарів, інших заходів, які потребують своєчасного проведення державних закупівель, складання кошторисів, забезпечення необхідним обсягом асигнувань та перерахувань коштів тощо;

пропозиції щодо формування проекту державного замовлення на поточний рік у натуральних і вартісних показниках за кожним його напрямом та звіти про його виконання за встановленими формами;

відповідну звітну інформацію згідно з вимогами законодавства.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату Павленка В. П.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
29.09.2011 N 68

ПЕРЕЛІК
відповідальних виконавців за бюджетними програмами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2011 рік

КПКВК

КФКВК

Назва програми

Відповідальні виконавці

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

адміністративно-господарський департамент
департамент інформаційних технологій
департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби
департамент реформування публічної адміністрації
департамент документального забезпечення
юридичний департамент
департамент забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

1201020

0411

Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ та установ і організацій СНД

департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту
департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями

департамент торговельно-економічного співробітництва
департамент співробітництва з Європейським Союзом
департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту
департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією
департамент регіональної політики
департамент економіки оборони та безпеки
департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги

1201040

0411

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

відділ комунікативних заходів та виставково-ярмаркової діяльності

1201070

0481

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі

департамент реформування публічної адміністрації
департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби Науково-дослідний економічний інститут

1201080

0487

Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем

департамент реформування публічної адміністрації

1201090

0950

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки

департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби

1201110

0950

Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва

департамент регіональної політики

1201120

0832

Фінансова підтримка журналу "Економіка України"

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування

1201170

0834

Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель" та створення і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель

департамент державних закупівель та державного замовлення
департамент інформаційних технологій
державне госпрозрахункове видавничо-поліграфічне підприємство "Зовнішторгвидав України"

1201320

0481

Прикладні розробки у сфері державного контролю за цінами

Державна інспекція з контролю за цінами
департамент розвитку реального сектору економіки

1201340

0490

Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

1201360

0490

Мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва

департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

1201370

0481

Підготовка до проведення Міжнародного чемпіонату із стратегічного менеджменту в Україні

департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства

1201610

0481

Заходи щодо зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень і прогнозування

департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування департамент інформаційних технологій

1202000

 

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

 

1202010

0411

Керівництво та управління у сфері технічного регулювання

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
департамент технічного регулювання

1202030

0481

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази

- " -

1202050

0487

Збереження та функціонування національної еталонної бази

- " -

1202060

0473

Державний нагляд за додержанням стандартів, державний метрологічний нагляд

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
департамент технічного регулювання

1202070

0411

Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими

- " -

1202080

0411

Виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
департамент розвитку торгівлі

1202130

0487

Забезпечення функціонування державних служб

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
департамент технічного регулювання

1202140

0481

Проведення незалежної експертизи (випробувань) якості товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
департамент розвитку торгівлі

1204000

 

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

 

1204010

0411

Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та підприємництва

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

 

Директор департаменту фінансування,
бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Г. Ж. Соломатіна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали