ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 грудня 2011 року N 1832

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

З метою забезпечення реалізації вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та враховуючи службову записку від 14.12.2011 N 18-123-5 Управління координації розробки та виконання програмних документів, наказую:

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік (далі - План), що додається (додаток 1).

2. Керівникам структурних підрозділів ФДМУ:

2.1. Здійснювати підготовку проектів регуляторних актів, аналізу "регуляторного впливу, заходів з відстеження результативності стосовно кожного регуляторного акта відповідно до норм Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2.2. У разі виникнення потреби у розробці проектів, що не увійшли до Плану, не пізніше десяти робочих днів з дня одержання відповідного завдання надавати інформацію Управлінню координації розробки та виконання програмних документів (за формою, наведеною у додатку 2) для внесення змін до Плану.

3. Структурним підрозділам, які відповідно до Плану визначені виконавцями, щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним, інформувати про хід виконання Плану Управління координації розробки та виконання програмних документів.

4. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення за поданням Управління координації розробки та виконання програмних документів:

4.1. У термін до 25 грудня 2011 року забезпечити оприлюднення Плану та протягом року змін до нього на веб-сторінці Фонду державного майна України в мережі Інтернет.

4.2. У термін до 15 січня 2012 року поінформувати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про місце та дату оприлюднення Плану.

5. Керівникам структурних підрозділів забезпечити неухильне виконання Плану.

6. Управлінню координації розробки та виконання програмних документів забезпечити узагальнення та подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України інформації щодо виконання Плану та здійснення Фондом державного майна України протягом року державної регуляторної політики.

7. Надати право директору Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності Григоренку Є. М. затверджувати зміни до Плану.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності Григоренка Є. М.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

Додаток 1
до наказу Фонду
15.12.2011 N 1832

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

N з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

2

3

4

5

6

1.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін та доповнень до Порядку проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність з чинним законодавством

Удосконалення Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом ФДМУ від 03.07.2000 N 1368 (зі змінами та доповненнями) з метою його організації на більш якісному рівні та у відповідності до нововведеного чинного законодавства

Управління планування та пільгового продажу

I півріччя 2012 року

2.

Проект закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

Виконання рішення Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації Верховної Ради України про ефективність використання державного майна цілісних майнових комплексів, переданих в оренду, від 20.10.2011

Підвищення ефективності орендних відносин та забезпечення збереження переданого в оренду державного та комунального майна

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

I півріччя 2012 року

3.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності"

Необхідність удосконалення процедур, пов'язаних з підготовкою земельних ділянок до продажу разом з об'єктами приватизації

Удосконалення процедур, пов'язаних з підготовкою земельних ділянок до продажу разом з об'єктами приватизації

Відділ земельних відносин

IV квартал 2012 року

4.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів", затвердженого наказом ФДМУ від 29.10.2001 N 1977"

Указ Президента України від 09.12.2010 N 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"

Внесення змін до складу Комісії з тестування навчальних закладів

Управління з питань оціночної діяльності

I квартал 2012 року

5.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Порядку роботи Наглядової ради", затвердженого наказом ФДМУ від 08.05.2002 N 791"

Стаття 21 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

Оптимізація роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності, підвищення ефективності її роботи

Управління з питань оціночної діяльності

II квартал 2012 року

6.

Наказ фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії", затвердженого наказом ФДМУ від 13.11.2002 N 1997"

Стаття 15 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

Оптимізація роботи Екзаменаційної комісії, підвищення ефективності її роботи

Управління з питань оціночної діяльності

II квартал 2012 року

7.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єкта оціночної діяльності", затвердженого наказом ФДМУ від 14.03.2002 N 479"

Стаття 20 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

Оптимізація роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності в частині анулювання свідоцтв суб'єктів оціночної діяльності

Управління з питань оціночної діяльності

II квартал 2012 року

Пункт 9.2.1 Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента від 27.04.2011 N 504/2011 (Указ N 504/2011)

Заощадження коштів та скорочення терміну підготовки відповідного пакета документів з метою отримання суб'єктами господарювання у ФДМУ сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

8.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, що стосуються національних стандартів"

Необхідність удосконалення національних стандартів оцінки та приведення їх у відповідність до нових законодавчих та України

Забезпечення реалізації сучасних суспільних інтересів у сфері оціночної діяльності шляхом підвищення рівня професіоналізму суб'єктів оціночної діяльності, якості об'єктивної інформації про ринок оціночної діяльності

Управління з питань оціночної діяльності

IV квартал 2012 року

9.

Проект Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (нова редакція)

Необхідність гармонізації діючих норм оцінки майна та приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів і сучасних умов ринкової економіки України

Створення правових засад для належного функціонування сфери оціночної діяльності та забезпечення збалансування системи державного та громадського регулювання

Управління з питань оціночної діяльності

IV квартал 2012 року

 

Директор Департаменту координації
розробки та виконання програмних
документів, оцінки та розпорядження
об'єктами державної власності

Є. Григоренко

 

Додаток 2
до наказу Фонду
15.12.2011 N 1832

Форма подання інформації щодо розробки проектів регуляторних актів у 2012 році

N з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 


* - для проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України;

- для проектів нормативно-правових актів ФДМУ зазначається строк подання проекту регуляторного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Керівник структурного підрозділу

___
(підпис)

 

Директор Департаменту координації
розробки та виконання програмних
документів, оцінки та розпорядження
об'єктами державної власності

Є. Григоренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали