Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Плану-графіка проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 червня 2019 року N 542

Про затвердження Плану-графіка проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік

З метою забезпечення реалізації вимог статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) наказую:

1. Затвердити План-графік проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік (далі - План-графік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів:

1) заходи з відстеження результативності, оприлюднення та подання Державній регуляторній службі України звітів про відстеження регуляторних актів здійснювати у порядку та строки, встановлені Законом;

2) у разі розроблення та прийняття регуляторних актів, що не увійшли до Плану-графіка, стосовно яких необхідно здійснити заходи з відстеження результативності у 2019 році, не пізніше ніж через десять робочих днів з дня прийняття акта надавати інформацію Управлінню законодавчого забезпечення та взаємодії з державними органами для внесення змін до Плану-графіка за формою, наведеною у додатку.

3. Управлінню комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю за поданням Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з державними органами забезпечити оприлюднення Плану-графіка та змін до нього на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
05 червня 2019 року N 542

План-графік
проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік

N
з/п

Назва регуляторного акта

Строк набрання чинності

Строк відстеження

Вид відстеження (базове, повторне, періодичне)

Структурний підрозділ, що розробив регуляторний акт

1

2

3

4

5

6

1

Наказ Фонду від 25 травня 2018 року N 686 "Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна" (Порядок N 686)

03.07.2018

лютий

базове
(проведено)

Управління орендних відносин

2

Наказ Фонду від 13 січня 2017 року N 35 "Про внесення змін до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна" (Наказ N 35)

03.03.2017

лютий

повторне
(проведено)

Управління орендних відносин

3

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року N 224 "Про внесення змін до Методики оцінки майна" (Постанова N 224)

20.03.2019

квітень

базове
(проведено)

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

4

Наказ Фонду від 16 січня 2018 року N 47 "Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності" (Наказ N 47)

13.03.2018

квітень

повторне
(проведено)

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

5

Наказ Фонду від 22 травня 2018 року N 680 "Про затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства" (План N 680)

11.06.2018

квітень

базове
(проведено)

Департамент приватизації Управління підготовки до приватизації

6

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року N 1145 "Про проведення інвентаризації об'єктів державної власності" (Постанова N 1145)

15.11.2011

травень

періодичне
(проведено)

Департамент моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

7

Наказ Фонду від 02 травня 2018 року N 592 "Про затвердження Типового договору про продаж об'єкта малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика" (Договір N 592)

22.06.2018

червень

повторне

Департамент приватизації Управління продажу об'єктів малої приватизації

8

Наказ Фонду та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 15 травня 2018 року N 656/307 "Про затвердження Порядку авторизації електронних майданчиків" (Порядок N 656/307)

12.06.2018

червень

повторне

Департамент моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

9

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 386 "Про затвердження Порядку продажу об'єктів великої приватизації державної власності" (Постанова N 386)

12.06.2018

червень

базове

Департамент приватизації Управління продажу об'єктів великої приватизації

10

Наказ Фонду від 21 травня 2018 року N 672 "Про затвердження Порядку надання потенційними покупцями об'єктів великої приватизації коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу" (Порядок N 672)

26.06.2018

червень

базове

Департамент приватизації Управління продажу об'єктів великої приватизації

11

Наказ Фонду від 17 травня 2018 року N 658 "Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку" (Порядок N 658)

12.06.2018

липень

повторне

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

12

Наказ Фонду від 27 серпня 2018 року N 1113 "Про внесення змін до Типових договорів оренди" (Наказ N 1113)

09.10.2018

вересень

базове

Управління орендних відносин

13

Наказ Фонду від 22 травня 2018 року N 675 "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об'єктів права державної власності до відповідного переліку об'єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації"

10.07.2018

вересень

повторне

Департамент приватизації Управління формування переліків об'єктів приватизації

14

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 року N 749 "Про затвердження Порядку примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії" (Постанова N 749)

12.10.2017

жовтень

повторне

Управління з питань розпорядження державним майном

15

Наказ Фонду від 18 вересня 2017 року N 1464 "Про затвердження Змін до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренду майна, що належить до державної власності"

31.10.2017

жовтень

повторне

Управління орендних відносин

16

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року N 886 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна" (Постанова N 886)

25.11.2017

жовтень

повторне

Управління орендних відносин

17

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року N 971 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 N 358" (Постанова N 971)

01.12.2018

грудень

повторне

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

18

Наказ Фонду від 18 жовтня 2018 року N 1327 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації органами приватизації" (Порядок N 1327)

21.12.2018

грудень

базове

Департамент внутрішнього аудиту та контролю Управління контролю постприватизаційних процесів

19

Наказ Фонду від 18 жовтня 2018 року N 1328 "Про затвердження Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного (комунального) майна" (Порядок N 1328)

21.12.2018

грудень

базове

Департамент внутрішнього аудиту та контролю Управління контролю постприватизаційних процесів

20

Наказ Фонду від 18 жовтня 2018 року N 1329 "Про затвердження Порядку оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації в органі приватизації" (Порядок N 1329)

21.12.2018

грудень

базове

Департамент внутрішнього аудиту та контролю Управління контролю постприватизаційних процесів

21

Наказ Фонду від 18 жовтня 2018 року N 1330 "Про затвердження Порядку надання органами приватизації згоди на подальше відчуження, передачу в заставу або внесення до статутного капіталу господарського товариства об'єктів приватизації, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою (територіальною громадою)" (Порядок N 1330)

21.12.2018

грудень

базове

Департамент внутрішнього аудиту та контролю Управління контролю постприватизаційних процесів

22

Наказ Фонду від 18 жовтня 2018 року N 1331 "Про затвердження Порядку повернення у державну (комунальну) власність об'єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів" (Порядок N 1331)

26.12.2018

грудень

базове

Департамент внутрішнього аудиту та контролю Управління контролю постприватизаційних процесів

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

 

Додаток

Пропозиції до плану-графіка
проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік

N
з/п

Назва регуляторного акта

Строк набрання чинності

Строк відстеження

Вид відстеження (базове, повторне, періодичне)

Структурний підрозділ, що розробив регуляторний акт

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу ________
                                                                                     (підпис)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали