МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 вересня 2011 року N 485

Про затвердження Плану нових науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у вугільній промисловості Міненерговугілля на 2011 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету" та з метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету у 2011 році на проведення наукових досліджень і розробок за бюджетною програмою КПКВ 1101030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" наказую:

1. Затвердити План нових науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у вугільній промисловості на 2011 рік, що додається.

2. Департаменту вугільної промисловості (Вівчаренко О. В.) надати Комітету з конкурсних торгів (Макуха В. О.) пропозиції щодо включення до річного плану закупівель перелік науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з науково-технічного забезпечення вугільної промисловості на 2011 рік відповідно до затвердженого цим наказом Плану.

Термін 09.09.2011

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Поповича І. М.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
09.09.2011 N 485

План нових науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у вугільній промисловості Міненерговугілля на 2011 рік

Шифр і найменування договору, роботи

Головна організація і основні співвиконавці

Терміни виконання (початок -
закінчення)

Обсяги фінансування, тис. грн.

Підстава для виконання

Мета і зміст роботи, очікуваний результат

Всього план

в т. ч. на 2011 р.

Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на типові технічно та економічно оптимізовані комплекси устаткування повної механізації робіт у виробках, що примикають до комбайнових і стругових лав, із пропускною здатністю до 700 т/годину

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

1100,0

190,0

1. Інноваційний проект, представлений на III Міжнародному інвестиційному Саміті м. Донецьк 29 - 30.09.2010 р.
2. "Правила безпеки у вугільних шахтах" НПАОП 10.0-1.01-10 (розділ IV.1 п. 21)

Підвищення на 20 - 25 % переднього навантаження на пави, скорочення на 25 - 35 % чисельності персоналу добувних дільниць за рахунок істотного зниження обсягів важкої ручної праці.
Підвищення рівня безпеки

Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації ж високопродуктивну та високоресурсну буронавантажувальну машину з гідравлічною ударно-обертальною бурильною головкою для проведення виробок продуктивністю по навантаженню до 4,5 м3/хв. та продуктивністю по бурінню до 2,0 м/хв. при проходці по породах міцністю до f Ј 16 за шкалою проф. М. М. Протод'яконова перетином 9 - 27 м2 з живильником який використовується як монтажний полок для зведення кріплення

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

1180,0

255,0

1. Програма стабілізації розвитку вугільної галузі на 2010 рік (п. 4), затверджена Міністром вугільної промисловості України від 29.01.2010

Кратне збільшення у 2 - 3 рази темпів проведення виробок по міцних і абразивних породах за рахунок істотного підвищення продуктивності з буріння шпурів і навантаження породи, а також зниження трудомісткості робіт з кріплення.
Своєчасне відновлення фронту очисних робіт для високонавантажених лав при відпрацюванні пластів з міцними бічними породами

Розроблення технологічних схем та типових комплектів устаткування кінцевих дільниць лав і сполучень "лава-штрек", які забезпечують підвищення навантажень і якості вугілля, механізоване викладення охоронних породних смуг високої щільності, виключення вивалів вугілля та породи

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

1400,0

445,0

1. Наказ Мінвуглепрому N 487 від 01.12.2010 "Про порядок погодження технічної документації на відпрацювання лав та впровадження очисних комплексів".
2. Наказ Мінвуглепрому від 25.08.2010 N 316 "Про підвищення навантажень на очисні комплекси" (п. 3.1).
3. "Правила безпеки у вугільних шахтах" НПАОП 10.0-1.01-10 (розділ IV.1 п. 21).
4. "Нормативи з безпеки забійних машин, комплексів і агрегатів" НПАОП 10.0.-3-01-90 (п. 3.1.1.1, 3.1.1.6, 3.3.7.9 - 3.3.7.12)

Зріст на 20 % навантажень на лави, зниження зольності вугілля на 5 %, підвищення якості вугілля та і безпеки ведення очисних робіт.
Розробка сучасного обладнання для механізації процесів кріплення, закладки породи та транспортування гірничої маси в зонах сполучень лав з примикаючими виробками.
Розробка каталогу технологічних схем з типовим комплектом машин для інженерно-технічного персоналу вуглевидобувних підприємств України

Розроблення стріловидного виконавчого органу, оснащеного дисковими шарошками для прохідницьких комбайнів по породах міцністю до f Ј 12 за шкалою проф. М. М. Протод'яконова, а також виключення фрикційного іскріння і значного зниження пилоутворення

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

1200,0

200,0

1. Програма стабілізації розвитку вугільної галузі на 2010 рік, затверджена Міністром вугільної промисловості України від 29.01.2010 (п. 4).
2. "Правила безпеки у вугільних шахтах" НПАОП 10.0-1.01-10 (7. Боротьба з рудничним пилом і вибухозахист, п. 4)

Збільшення темпів проведення виробок у 3 - 4 рази за рахунок розширення сфери застосування стріловидних прохідницьких комбайнів по міцності порід.
Своєчасне відновлення фронту очисних робіт з істотним підвищенням безпеки й поліпшенням умов праці прохідників

Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на комплекти регульованого приводу, адаптованого під стрічкові конвеєри, що перебувають в експлуатації, та системи автоматизованого керування конвеєрними лініями, які забезпечують автоматичне регулювання руху стрічки в залежності від грузопотоку гірничої маси

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

1085,0

135,0

Програма стабілізації розвитку вугільної галузі на 2010 рік, затверджена Міністром вугільної промисловості України від 29.01.2010 (п. 36)

Зменшення енерговитрат до 25 % на транспортування гірничої маси, підвищення строку служби стрічки, роликів, привідних блоків на 30 - 50 %, скорочення часу пошуку й ліквідації аварійних ситуацій. Підвищення безпеки праці за рахунок виключення пробуксовки стрічки на привідних барабанах.
Адаптація з загальношахтною системою безпеки

Створення фільтрувальної станції зі зворотним промиванням, тонкістю фільтрації не грубіше 25 (50) мкм і високою брудоємністю для очисних комплексів

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

810,0

155,0

1. Наказ Мінвуглепрому від 25.08.2010 N 316 "Про підвищення навантажень на очисні комплекси" (п. 3.1).
2. Нормативи з безпеки забійних машин, комплексів і агрегатів (п. 2.12.4)

Підвищення у 2 - 3 рази надійності й ресурсу силової й керувальної гідравліки - найбільш дорогої частини механізованих кріплень, скорочення простоїв і подовження не менше ніж у 1,5 разу міжремонтного строку служби сучасних очисних комплексів за рахунок виключення забруднень робочої рідини й пов'язаного з ним гідро-абразивного зношування

Створення системи освітлення на базі компактних світлодіодних світильників, максимально адаптованих до механізованих кріплень, у т. ч. для відпрацювання тонких пластів

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

650,0

230,0

"Правила безпеки у вугільних шахтах" НПАОП 10.0-1.01-10 (VIII "Електротехнічне господарство", п. 11.3 д)

Підвищення рівня безпеки роботи в очисних вибоях, зниження травматизму й поліпшення умов праці обслуговуючого персоналу, а також зменшення енергоспоживання порівняно з аналогами на 40 %, що дозволить збільшити довжину освітлюваного вибою на 20 %

Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на систему гарантованого дорозпору секцій механізованого кріплення до початкового

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

685,0

155,0

1. Наказ Мінвуглепрому від 25.08.2010 N 316 "Про підвищення навантажень на очисні комплекси" (п. 3.1).
2. Програма стабілізації розвитку вугільної галузі на 2010 р., затверджена Міністром 29.01.2010 (п. 18).
3. Наказ Мінвуглепрому від 04.12.2008 N 628 "Про мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на вугільну галузь України" (п. 10, додаток 2)

Підвищення безпеки ведення очисних робіт, якості вугілля за рахунок зменшення обсягів обвалень порід покрівлі.
Збільшення навантажень на лави на 15 - 30 % і зниження зольності на 2 - 5 %

Розроблення нормативно-технічної та конструкторської документації на очисний комплекс для відпрацювання крутих та крутопохилих пластів по простяганню потужністю 0,65 - 1,2 м з очисним комбайном для човниковій технології роботи

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

2300,0

285,0

Окреме доручення першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Поповича І. М. від 24 січня 2011 року N 14/01-01/9-11

Комплексна механізація очисних робот з забезпеченням видобутку 400 - 1000 т/добу, скорочення витрат лісоматеріалів у 10 - 15 разів та значне підвищення безпеки їх ведення

Розроблення вимог вибухопожежобезпеки та електробезпеки до системи електропостачання очисних комбайнів і прохідницьких машин на пластах крутого падіння, небезпечних за газодинамічними явищами (ГДЯ), та розроблення методик випробувань такої системи

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 3 кв. 2012

600,0

100,0

Окреме доручення першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Поповича І. М. від 24 січня 2011 р. N 14/1-01/9-11

Нормативний документ галузевого призначення "Технічні вимоги вибухо-пожежо-
електробезпеки до системи електропостачання очисних комбайнів і прохідницьких машин на пластах крутого падіння, небезпечних за газодинамічними явищами"

Виконання досліджень та розроблення інформаційно-аналітичної систему акустичного моніторингу гірничого масиву

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 1 кв. 2016

5000,0

350,0

Доручення Президента України, лист Держгірпромнагляду України від 29.10.2010 N 1/03-5-8а/7967

Буде розроблено, виготовлено і проведено приймальні випробування системи. Інформаційно-аналітична система моніторингу стану гірничого масиву що розробляється, буде автономною в реєстрації, передачі сигналу на поверхню, обробці й аналізі інформації

Розроблення нормативно-правового акта "Правила контролю за радіаційним станом у вугільних шахтах"

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2013

1200,0

150,0

Закон України "Про охорону праці", ст. 4; Кодекс законів про працю України, ст. 158; Гірничий Закон України, ст. 18; постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 р. N 521 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах" (Постанова N 521)

Впровадження розробленого нормативно-правового акту сприятиме створенню радіаційно-безпечних умов праці у вугільних шахтах, зниженню ступеню опромінення працюючих, що призведе до зменшення витрат, пов'язаних із захворюваннями гірників

Розроблення вибухобезпечного магнітного безіскрового пускачу, що виключає спалахування метаноповітряної суміші з використанням захисту виду "е"

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 3 кв. 2013

1400,0

200,0

Висновки експертної комісії за розслідування причин аварії з груповим нещасним випадком на СП "Шахта Дуванна" ВАТ "Краснодонвугілля", Шахта Кірова ГП "Макіїввугілля", затверджені "Технічні вимоги до виготовлення вибухобезпечних комутаційних апаратів з захистом виду "е" (результати роботи N 17050813030)

Мета роботи - розробка та освоєння серійного виробництва магнітних пускачів з безіскровою електричною частиною, які забезпечать безпеку застосування електричної енергії в шахтах. Такі пускачі в світовій практиці розробляються вперше. Магнітні пускачі, що випускаються, мають вузли та блоки, що іскрять, котрі при порушенні правил експлуатації стають джерелом підпалювання метано-повітряної суміші

Розроблення нової редакції ДНАОП "Основні положення з використання дегазації при пожежах у шахті"

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 3 кв. 2013

1700,0

100,0

Наказ Міненерговугілля України від 21.06.2011 N 232 "Про підсумки проведення протиаварійних тренувань на ВП "Шахта ім. В. М. Бажанова" ДП "Макіївугілля" (Наказ N 232), п. 4.1

Забезпечення ефективної ліквідації горіння метану і безпеки експлуатації дегазаційних систем при пожежах в шахтах

Розроблення СОУ-Н "Нормативне навантаження на очисні вибої. Методичне керівництво"

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 1 кв. 2012

99,0

69,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. N 737-р Концепція реформування вугільної галузі України, СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"

Підвищення навантаження на очисні вибої. Методичне керівництво по визначенню нормативних навантажень. Підвищення планових і фактичних навантажень, збільшення обсягу видобутку вугілля на 10 - 15 %

Розроблення СОУ-Н "Вибір засобів механізації очисних вибоїв. Методичні рекомендації"

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2012

400,0

150,0

На заміну застарілих Методичних рекомендацій, затверджених Мінвуглепромом УРСР 26.11.84 р., у зв'язку з оновленням парку механізованих комплексів

Підвищення якості видобутого вугілля через мінімізацію присікання порід в різних гірничо-геологічних умовах, зменшення енерговитрат при видобутку та транспортуванні вугілля

Розроблення галузевого нормативного документа з управління покрівлею і кріплення в очисних вибоях на пластах з кутом падіння до 35°

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2012

400,0

150,0

НПАОП 10.1-1.01-10 "Правила безпеки у вугільних шахтах"
СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"
Оновлення нормативної бази і технологічного обладнання

Розробка нормативного документа СОУ-П замість застарілого КД 12.01.2001.503-2001 з урахуванням оновлення вимог нормативної бази і сучасного технологічного обладнання очисних вибоїв; методичне керівництво для розробки технологічної проектної документації. Підвищення безпеки робіт, підвищення продуктивності праці, зменшення собівартості видобутку вугілля

Проведення системного аналізу сучасного стану проведення гірничих виробок буропідривним способом і розроблення технології їх проведення при стовповій, суцільній та комбінованій системах розробки виїмкових дільниць

Виконавець роботи визначається н підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

650,0

200,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. N 737-р Концепція реформування вугільної галузі України СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"

Розробка на підставі синтезу найбільш перспективних техніко-технологічних рішень технології швидкісного буропідривного проведення підготовчих виробок з темпами не менше швидкості відпрацювання виїмкових полів сучасними комплексно механізованими лавами. Нормативний документ СОУ-Н "Розкривні і підготовчі виробки виїмкових дільниць, що працюють по стовповій, суцільній і комбінованій системах розробки. Технологічні схеми швидкісного проведення буропідривним способом"

Проведення досліджень та розроблення технічних рішень, що забезпечать підвищення продуктивності і зниження аварійності очисних комбайнів у конкретних умовах експлуатації

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

500,0

150,0

Погіршення показників видобутку вугілля в конкретних гірничо-геологічних умовах вугільних шахт СОУ 10.1-00185790-002-2005 "Правила технічної експлуатації вугільних шахт"

Підвищення навантаження на лаву. Зниження аварійності роботи комбайнів Удосконалення виймальних органів вугільних комбайнів застарілих конструкцій, підвищення видобутку вугілля на 20 - 30 %

Розроблення технологічних схем нормалізації аерогазового і теплового режимів гірничих виробок із застосуванням турбулізаторів повітря на різноманітних джерелах енергії

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

700,0

180,0

Національна програма підвищення безпеки праці, розд. 3; постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах" (п. 9 - впровадження газовідсмоктувальних вентиляційних установок, п. 30 - здійснення заходів щодо нормалізації теплових умов праці у вугільних шахтах з глибиною розробки пластів 1000 метрів і більше; акти розслідування аварій на шахтах ім. О. Ф. Засядька, "Краснолиманська", "Південнодонбаська N 1").

Підвищення безпеки робіт за рахунок зниження кількості загазувань виробок та аварій, зменшення можливості утворювання місцевих скупчень метану та поліпшення теплових умов у виробках з малою швидкістю повітря Технологічні схеми (доповнення до КД 12.01.20201-98)

Розроблення технологічних схем провітрювання підготовчих виробок і камер при камерно-стовпових системах розробки при всмоктувальному і комбінованому способах з використанням пиловідсмоктуючих установок

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

700,0

250,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах" (п. 22 - впровадження засобів для системи всмоктуючого провітрювання під час проходження підготовчих виробок), акти розслідування аварій на шахтах "Красноармійська-Західна N 1", "Ім. О. Ф. Засядька" та ін.

Забезпечення високих темпів проведення виробок, безпеки праці та нормалізація аерогазового, пилового та теплового режимів. Типові технологічні схеми провітрювання підготовчих виробок

Проведення аналізу впровадження інвестиційних проектів технічного переоснащення для забезпечення ефективної роботи державних вугільних шахт

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2012

250,0

180,0

Програма економічних реформ на 2010 - 2014 рр. (Програма)Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008.р. N 737-р Концепція реформування вугільної галузі України

Оцінка техніко-економічних показників вугледобувних підприємств, які одержали кошти на технічне переоснащення з державного бюджету, а також залучені недержавні кошти (кредити банків, кошти інвесторів та ін.).
Аналіз результатів впровадження

Розроблення пропозицій по мінімізації негативного впливу водоприпливів закритих шахт на роботу діючих підприємств

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

300,0

100,0

Результати розслідування аварії на шахті ім. М. Горького

Вирішення еколого-гідрогеологічних проблем вугільних регіонів. Захист діючих підприємств від підтоплення

Виконання аналізу роботи шахт Міненерговугілля України для встановлення їх реального стану і визначення потреби в технічних, організаційних, фінансових та інших ресурсах для забезпечення необхідного зростання видобутку

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 1 кв. 2015 виконується щорічно

1250,0

150,0

Наказ Мінвуглепрому від 22.07.2010 р. N 270 "Про затвердження та виконання Плану-графіка реформ за напрямком "Реформа вугільної галузі"

Щорічне дослідження динаміки роботи галузі з метою отримання достовірної інформації про економічний і технічний стан шахт.
Розробка науково обгрунтованих для керівництва і структурних підрозділів Міненерговугілля України з метою прийняття раціональних і ефективних управлінських рішень

Проведення оцінки стану шахтного фонду України відповідно до вимог ефективного функціонування вугільної промисловості з метою підвищення її виробничого потенціалу

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

470,0

120,0

Указ Президента України від 08.09.2010 N 895/2010 "Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку"; постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. N 737-р
Концепція реформування вугільної галузі України

Підвищення виробничого потенціалу вугільної промисловості України.
Розробка заходів щодо подальшого ефективного функціонування діючих шахт на підставі оцінки їх сучасного стану.
Економічний ефект у цінах 2010 р. буде становити 4,5 - 5,0 млрд. грн.

Наукове забезпечення організації і виконання робіт зі стандартизації, метрології і сертифікації /щорічно, щоквартально/

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2014

1100,0

275,0

Закони України "Про метрологію і метрологічну діяльність", "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності"

Науково-методичне забезпечення організації і виконання робіт із стандартизації, метрології та сертифікації у вугільній промисловості України.
Експертиза і аналіз НДР, технічних завдань, договорів на НДЦКР, що розроблені організаціями (підприємствами) галузі

Розроблення щорічно поновлюваного кадастру-реєстру шахтних вод діючих та ліквідованих шахт, що переведені в режим постійного водовідливу

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

950,0

150,0

Наказ Мінвуглепрому від 08.02.2006 N 88 "Про удосконалення структури екологічної служби Міністерства вугільної промисловості України", вимоги законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", Водний кодекс України, Кодекс України "Про надра"; депутатський запит Арутюнова Г. Р. від 22.12.2009 N 15-09/25

Організація моніторингу за скидами шахтних вод та впливом цього на поверхневі водні об'єкти.
Створення кадастру-реєстру дозволить:
- вести щорічну реєстрацію об'єктів та обсягів скидів шахтних вод, їх характеристик;
- проводити регулярне поповнення та аналіз кількісних і якісних показників характеристики шахтних вод;
- виконувати в моніторинговому режимі оцінку впливу скидів на стан природного середовища;
- визначати тенденції та напрямки можливих змін;
- забезпечити своєчасне планування, розробку та виконання необхідних природоохоронних заходів

Розроблення СОУ "Порядок і організація обстеження металевих копрів" та "Порядок і організація обстеження залізобетонних копрів"

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

300,0

100,0

Вимоги Закону України: "Про об'єкти підвищеної небезпеки", Гірничого закону України, постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 р. N 409 "Про забезпечення надійності і безпеки експлуатації будівель споруд і інженерних мереж"

Розроблення і затвердження нормативних документів з оцінки технічного стану і паспортизації несучих конструкцій металевих і залізобетонних копрів забезпечить ведення системного обстеження і паспортизації металевих і залізобетонних копрів і підвищення безпеки експлуатації копрів за рахунок своєчасного одержання інформації про їх фактичний технічний стан

Розроблення спеціального метанометру для застосування у екстремальних газових та кліматичних умовах вугільних шахт

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2013

900,0

200,0

Рішення урядової комісії з розслідування аварії на шахті "Межирічанська" ДП "Львіввугілля", що сталася 21.12.2010

Метою роботи є створення спеціального іскро-, вибухобезпечного приладу з визначення вмісту метану у повітрі гірничих виробіток шахт за умов діючої підземної пожежі, що дозволить гірничорятувальникам мати можливість об'єктивної оцінки стану повітря гірничої виробки під час екстремальних газових та кліматичних умовах, підвищити ефективність і безпеку аварійно-рятувальних робіт

Розроблення типового положення про допоміжні гірничорятувальні команди вугільних шахт

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2012

280,0

170,0

Рішення урядової комісії з розслідування аварії на шахті "Межирічанська" ДП "Львіввугілля", що сталася 21.12.2010

Впровадження вищевказаного документу дозволить ліквідувати аварії активним способом на початковій стадії, тим самим зменшити збитки від них

Розроблення СОУ "Спеціальні тренування основного складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних команд вугільних шахт. Загальні вимоги та методи проведення

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2012

280,0

170,0

Рішення урядової комісії з розслідування аварії на шахт "Межирічанська" ДП "Львіввугілля", що сталася 21.12.2010

Визначення і підвищення фізичного стану, теплової стійкості та термоадаптивності організму гірничорятувальників і членів ДГК шахти для ефективного і безпечного проведення аварійно-рятувальних робіт, в тому числі в умовах нагрівального мікроклімату

Розроблення металобетонного кріплення з несучою здатністю до 1,2 МПа на основі дворядного армування з СВП для великопрольотних капітальних гірничих виробок

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2013

1200,0

150,0

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (стаття 8, п. 1) від 16.01.2003 N 433-IV.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах".
Лист Мінвуглепрому від 08.11.2005 N 1-3043/2/Д. Лист ВАТ "Дондіпрошахт" від 26.10.2005 N 06-6/72

Забезпечення безаварійної експлуатації великопрольотних виробок у складних умовах за рахунок застосування типорозмірного ряду металобетонного кріплення для будівництва нових і ремонту діючих виробок. Металобетонне кріплення забезпечує зниження вартості кріплення в 1,25 разу, збільшення продуктивності праці прохідників в 1,25 - 1,3 рази, підвищення безпеки праці, тривалу безаварійну та безпечну експлуатацію виробок в складних умовах

Розроблення типорозмірного ряду залізобетонних тюбінгів для зведення посиленого кріплення під час ремонту вертикальних стволів діаметром 6 - 8 м і оснастку для їх виготовлення

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2013

1450,0

100,0

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (стаття 8, п. 1) від 16.01.2003 N 433-IV. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах"

Підвищення надійності ремонту порушеного кріплення вертикальних стволів та зниження трудомісткості ремонтних робіт. Залізобетонні тюбінги нового покоління дадуть можливість створення на їх основі комбінованого кріплення з високою несучою здатністю, замінити монолітне залізобетонне кріплення більш надійним і технологічним, знизить металоємність кріплення на 0,8 - 1,2 т/м, значно скоротити трудомісткість і вартість робіт

Проведення досліджень стану кріплення вертикальних стволів державних вугільних шахт та надання пропозицій щодо ведення ремонтних робіт

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

500,0

100,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах"

Забезпечення безаварійної експлуатації підйомно-стволових комплексів і покращення стану кріплення стволів. Прийняття обгрунтованих і своєчасних рішень з ремонту порушеного кріплення стволів і виконання попереджувальних робіт, забезпечення ефективного контролю їх виконання на підставі збору, узагальнення і аналізу даних про стан кріплення стволів і про перебіг робіт з ремонту порушеного кріплення

Проведення досліджень працездатності кріплення капітальних гірничих виробок, розроблення правил обстеження стану і визначення необхідності посилення деформованого кріплення та способи його посилення

виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2013

1500,0

100,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах"

Забезпечення безаварійної експлуатації капітальних виробок і скорочення витрат на їх підтримання на 1,5 - 3,0 тис. грн/м за рахунок системного підходу до обстеження порушеного кріплення і стану породного масиву, визначення залишкової несучої здатності деформованого кріплення та своєчасного застосування попереджувальних заходів з посилення кріплення або його ремонту

Розроблення конструкторської документації на агрегат для проведення монтажних ніш для монтажу щитових агрегатів і розроблення технології його застосування

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

1000,0

300,0

Наказ Мінвуглепрому від 16.08.2007 р. N 313 "Про розвиток вугледобувних підприємств Центрального району Донбасу". Окремі доручення Міністра вугільної промисловості України від 20.05.2008 р N 01-04.

Створення нішенарізного агрегату дозволить: механізувати роботи з виймання вугілля в монтажній ніші; забезпечити кріплення при-вибійного простору механізованим кріпленням; прискорити процес підготовки монтажної ніші, що дозволить своєчасно підготовлювати нову виймальну лінію

Розроблення галузевого стандарту (СОУ-П) "Агрегати очисні щитові для крутих та крутопохилих пластів. Технологічні схеми монтажу та демонтажу"

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

580,0

200,0

Галузева програма механізації очисних та підготовчих вибоїв, енергозбереження на вуглевидобувних підприємствах Центрального району Донбасу на 2011 - 2015 роки

Виконання роботи дозволить у 2 рази збільшити коефіцієнт використання агрегатів щитових і, за рахунок цього, додатково одержати біля 2,5-х тис. т вугілля на рік з одного лавокомплекту, а після впровадження технології на 30 лавокомплектах у 2015 році дозволить збільшити видобуток вугілля, що коксується, на 75,0 тис. т на рік

Створення та передача в виробництво комплексу технологічного гучномовного безпровідного зв'язку з аварійним оповіщенням (КЗА) диспетчерові для пластів крутого падіння

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

1100,0

100,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. N 186 "Про внесення змін до Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах", п. 55; наказ Мінпаливенерго України від 07.09.2004 р. N 552 "Про посилення ролі енергомеханічних служб вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства"

Мета роботи: розробка та впровадження у виробництво комплексу зв'язку, який дозволить оснастити шахти гучномовним зв'язком з провідним та радіоканалом у вибої, в тому числі, які використовують щитові агрегати

Створення та передача в виробництво комплексу технічних засобів управління конвеєроструговою установкою (щитовим агрегатом конвеєроструговою установкою для вибоїв крутого падіння

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2014

1700,0

100,0

Окреме доручення Міністра від 20.01.2011;
Галузева програма механізації очисних та підготовчих вибоїв, переходу з пневматичного обладнання на електричне та енергозбереження вугледобувних підприємств ЦРД на 2011 - 2015 роки.

Мета: покращення безпеки умов праці при управлінні обладнанням конвеєроструговою установкою (щитового агрегату) для виїмки крутих пластів

Розроблення НПАОП "Системи засоби комплексної автоматизації і диспетчеризації шахт. Структура і загальні вимоги"

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2013

800,0

100,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. N 186 "Про внесення змін до Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах"; Вимоги п. 1.1.9 НПАОП 10.0-1.01-05 "Правила безпеки у вугільних шахтах".

Мета - розробити галузевий стандарт, який регламентує структуру і вимоги до засобів і систем автоматизації для включення їх в систему комплексної автоматизації вугільної шахти

Створення та передача в виробництво вибухобезпечного пристрою дистанційного контролю та визначення місця ушкодження жил в силових екранованих кабелях

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 3 кв. 2013

700,0

100,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 р. N 144 "Про схвалення Концепції створення на підприємствах, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, сучасної системи комплексної безпеки".

Мета роботи: створити та впровадити у виробництво пристрій для контролю силових кабелів. На даний час відсутні технічні засоби діагностики гнучких силових кабелів в шахті, на місцях його прокладки з функцією визначення місця ушкодження

Створення та передача в виробництво уніфікованого комплексу технічних засобів дистанційного управління кріпленням сполучення

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

900,0

100,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. N 186 "Про внесення змін до Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах", п. 55; наказ Мінпаливенерго України від 07.09.2004 р. N 552 "Про посилення ролі енергомеханічних служб вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства".

Мета роботи: збільшення швидкості кріплення та підвищення безпечності ведення робіт на сполученні лави зі штреком. Комплекс призначений для дистанційного управління кріпленням сполучення механізованих комплексів. Розрахунковий річний економічний ефект складає 600,0 тис. грн.

Створення та передача в виробництво базового комплекту системи автоматизованого оперативно-диспетчерського управління шахтою

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2014

1300,0

100,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. N 186 "Про внесення змін до Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах"; Рішення науково-практичного семінару по безпеці праці (5 - 9 червня 2007 р.) для виконання вимог п. 1.1.9 ПБ;
розпорядження Мінвуглепрому від 18.12.2006 р. N 132-р; розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 р. N 144-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1996 р. N 760"

Мета роботи: підвищення ефективності та безпеки роботи шахти у зв'язку зі зниженням простоїв, які пов'язані з виникненням аварійних ситуацій та затрат на їх усунення

Розроблення пристрою сигналізації про напуск каната в похилих стволах вугільних шахт

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

1000,0

100,0

1. Постанова Кабінету Міністрів України N 521 від 18.05.2011 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374" "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах" (Постанова N 521)2. "Правила безпеки у вугільних шахтах" НПАОП 10.0-1.01-10 (розділ VII, п. 5 г)

Підвищення безпеки при експлуатації підйомних установок похилих стволів вугільних шахт

Розроблення обладнання для механізованого відбору рядового вугілля з залізничних вагонів

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

1000,0

100,0

Наказ Мінвуглепрому від 02.09.2009 N 386 "Про атестацію обладнання з відбору та підготовки проб до лабораторних випробувань"

Підвищення безпеки проведення робіт і об'єктивності оцінки якості вугілля. Зниження збитків від нераціональних перевезень продукції, що не відповідає вимогам споживачів. Скорочення трудомісткості процесу випробування у 1,8 рази. Очікуваний економ ефект 2 млн. грн.

Проведення досліджень із вишукання сировинних ресурсів та розроблення складу шихти для пиловидного спалювання на ТЕС

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2013

800,0

100,0

Протокол засідання круглого столу під головуванням Прем'єр-міністра України від 10.09.2009 р., яким поставлене завдання по зменшенню використання природного газу з заміною вугіллям

Мета - підбором шихти забезпечити разом з вугіллям зольністю 20 %, спалювати вугілля зольністю 30 - 40 % і таким чином розширити сферу використання вугілля та усунути частково або повністю використання природного газу та мазуту

Розроблення конструкторської документації на стругову установку для підготовки ніш (СУН)

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2013

1000,0

200,0

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (Закон N 3715-VI) (ст. 9). Протокол НТР ДП "Артемвугілля" від 20.01.2010

Виконання стругової установки із додатковим кінцевим обладнанням (додаткові ріжучі органи), які приводяться до дії основним ріжучим органом і при цьому виймається вугілля на кінцевих ділянках вибою, що дозволяє проводити стругову виїмку без застосування ніш

Розроблення та впровадження автоматизованого вентиляційного шлюзу ШВА600/900 на базі маятникових вентиляційних дверей ВД-600/900 для шахт Центрального району Донбасу

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

500,0

100,0

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (Закон N 3715-VI)

Мета - розробити та впровадити автоматизований вентиляційний шлюз ШВА-600/900, який дозволяє управляти дверима шлюзу з рухомого локомотива і видавати через систему телемеханіки інформацію диспетчеру на поверхню про аварійний стан шлюзу (закорочування вентиляційного струменю)

Розроблення методики оцінки запасів і доцільності видобутку газу метану із закритих шахт

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

400,0

200,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах"

Визначення економічної доцільності і потенційної можливості видобутку метану із закритих шахт. Розроблення гірничо-геологічних критеріїв оцінки газового потенціалу закритих шахт для організації робіт з вилучення промислових обсягів метану та переробки його на теплову та електричну енергію

Дослідження і підготовка аналітичних звітів стану організації прохідницьких робіт, демографічної ситуації, плинності та якісного складу трудящих, зайнятих на підготовчих роботах шахт

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2011

90,0

90,0

Галузева угода між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості

Зниження собівартості видобування вугілля по елементу "заробітна плата" за рахунок покращення організації підготовчих робіт, зниження оплата сторонніх робіт і стимулювання високопродуктивної роботи прохідницьких бригад. Очікуваний ефект в розрахунку на рік 5,0 млн. грн.

Розроблення підземної модульної компресорної станції підвищено продуктивності для заміни поверхневих компресорних станцій шахт крутого падіння

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

1000,0

100,0

Закон України "Про енергозбереження"

Розробка високоефективних підземних компресорних станцій ПКС підвищеної продуктивності для заміни енергоємних поверхневих компресорних станцій та зниження на 60 - 70 % витрат електроенергії на виробку стислого повітря на шахтах

Розроблення СОУ "Служба медицини праці на підприємствах з високим професійним ризиком. Загальні положення"

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

750,0

200,0

Закон України "Про охорону праці"

Збереження здоров'я шахтарів, профілактика професійних та виробниче обумовлених захворювань, зниження захворюваності з тимчасової

Проведення досліджень руху газу метану у закрученому вихровому потоці повітряно-метанової суміші, розроблення та створення обладнання для вилучення його з вентиляційного шахтного струменя

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

900,0

350,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. N 1463 "Про розвиток промислового видобутку вугільних родовищ Донбасу";
постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2009 р. N 194 "Деякі питання забезпечення видобування та використання газу метану з вугільних родовищ"

Розробка методу видалення метану з повітряно-газової суміші за допомогою вихрового апарата.
Створення дослідно-промислового зразка обладнання для вилучення метану з вентиляційного шахтного струменя на основі вихрових апаратів та ежекторів

Розроблення пропозицій з удосконалення системи державної підтримки вугільної промисловості та ціноутворення на вітчизняне вугілля з урахуванням міжнародних зобов'язань України; визначення попиту на вітчизняне енергетичне вугілля

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 2 кв. 2012

200,0

100,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 N 1381-р "Про затвердження плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ", постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2010 N 315 "Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2011 рік (Бюджетної декларації)"

Розробка пропозицій з узгодженого удосконалення системи державної підтримки вугільної промисловості та ціноутворення на вугілля, адаптованих до законодавства СОТ та ЄС, які б забезпечували збалансований розвиток вугільної галузі

Розроблення теоретичних основ використання енергії, яка отримується при підземному спалюванні вугілля (ПСВ)

Виконавець роботи визначається н підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2011

97,0

97,0

Енергетична стратегія України на період до 2030 р., яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. N 145-р

Розробка теоретичних основ використання енергії, яка отримується при підземному спалюванні вугілля (ПСВ).
Зміст роботи:
- етап 1 "Теоретичний аналіз взаємодії вогнища ПСВ з гірськими породами та водою";
- етап 2 "Оптимізація технологічного взаємозв'язку підземного теплогенератора з тепловою електростанцією і споживачами тепла

Розроблення методики створення комплексу електрообладнання з системою швидкодіючого захисного відключення (ШВЗ) для електрифікації технологічних процесів видобутку вугілля в шахтах з крутими пластами

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2011

100,0

100,0

Окреме доручення Міністра енергетики та вугільної промисловості України від 20.01.2011 р.

Переведення приводу машин і механізмів з пневмоенергії на електроенергію на шахтах ЦРД.
Розроблення комплексу електрообладнання з системою ШЗВ для електрифікації технологічних процесів видобутку вугілля в шахтах з крутими пластами

Розроблення автоматизованої системи геолого-маркшейдерського контролю безпеки ведення гірничо-видобувних робіт

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

1000,0

100,0

Вимоги: Правил безпеки на вугільних шахтах - ДНАОП 1.1.30.-1.01.96; Постанова КМУ N 374, 29.03.2006 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вуглевидобувних та шахтобудівних підприємствах"

Мета - підвищення безпеки на вугільних шахтах і зниження їх вартості за рахунок підвищення точності, надійності та оперативності поточного й перспективного планування гірничих робіт

Розроблення методики і проведення комплексної підземної геофізичної роботи для виявлення геологічних порушень в масиві гірських порід на перспективних ділянках вугільних шахт з метою збільшення обсягів видобутку вугілля та підвищення безпеки гірничих робіт

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2013

950,0

200,0

Указ Президента України N 685/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан і перспективи розвитку вугільної промисловості та невідкладні заходи щодо підвищення безпеки праці в цій галузі"

Мета - розробка прогнозних висновків щодо геологічних умов залягання вугільних пластів в зонах геологічних порушень на перспективних ділянках вугільних шахт з метою збільшення обсягів видобутку вугілля та підвищення безпеки гірничих робіт

Розроблення Технологічного регламенту кріплення і охорони виїмкових виробок на пологих пластах

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2012

750,0

200,0

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (Закон N 3715-VI) (ст. 9)

Підвищення стійкості та повторне використання гірничих виробок, зниження собівартості кінцевої продукції

Розроблення проекту Державної цільової програми розвитку вугільної промисловості на 2011 - 2015 роки

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2011

501,252

501,252

Програма економічних реформ України на 2010 - 2014 роки (Програма)

Розробка Державної цільової програми розвитку вугільної промисловості на 2011 - 2015 роки

Розроблення проекту оновленої редакції Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

Виконавець роботи визначається на підставі конкурсних торгів

4 кв. 2011 - 4 кв. 2011

400,0

400,0

Доручення Кабінету Міністрів від 16.06.2011 N 51350/17/1-10

Розробка нової (оновленої) редакції проекту Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали