ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 лютого 2012 року N 264

Про затвердження Плану організації підготовки нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України від 9 грудня 2011 року N 4107-VI "Про Фонд державного майна України"

З метою виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26.01.2012 N 605/1/1-12 щодо Плану організації виконання Закону України від 9 грудня 2011 року N 4107-VI "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 25 січня 2012 року, враховуючи службову записку від 20.02.2012 N 18-108-4, наказую:

1. Затвердити План організації підготовки нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України від 9 грудня 2011 року N 4107-VI "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI) (далі - План), що додається.

2. Покласти відповідальність за своєчасну підготовку та затвердження нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), передбачених Планом, на керівників структурних підрозділів, визначених виконавцями відповідно до Плану.

3. Структурним підрозділам, які відповідно до Плану визначені виконавцями:

3.1. Забезпечити підготовку та затвердження нормативно-правових актів, передбачених Планом.

3.2. Щомісяця до 20 числа інформувати Управління координації розробки та виконання програмних документів про стан підготовки нормативно-правових актів відповідно до Плану, затвердженого цим наказом.

4. Управлінню координації розробки та виконання програмних документів здійснювати узагальнення інформації, отриманої від структурних підрозділів Фонду на виконання пункту 3.2 цього наказу, та надавати узагальнену інформацію про виконання Плану Голові Фонду.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

Додаток
до наказу Фонду державного майна України
21.02.2012 N 264

План
організації підготовки нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України від 9 грудня 2011 року N 4107-VI "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI)

N
п/п

Стаття Закону (Закон N 4107-VI), на реалізацію якої спрямовано нормативно-правовий акт

Проект нормативно-правового акта

Виконавці

Відповідальні за розробку виконавці у ФДМУ

Термін виконання

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

1.

Абзац перший пункту 1 статті 1 Закону (Закон N 4107-VI)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна"

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління фінансово-бухгалтерської роботи
Структурні підрозділи ФДМУ
Юридичне управління

23.02.2012

2.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку визнання Фондом державного майна України статусу саморегулівної організації оцінювачів"
(зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 N 1668)

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

3.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про втрату чинності постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1103 "Деякі питання визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)"

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

4.

Абзац перший пункту 3 статті 6 Закону (Закон N 4107-VI)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про втрату чинності постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.94 N 412"

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління кадрової роботи
Структурні підрозділи ФДМУ
Юридичне управління

23.02.2012

Нормативно-правові акти Фонду державного майна України

5.

Абзаци двадцять четвертий, двадцять п'ятий пункту 2 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до наказу ФДМУ від 03.03.2000 N 433 "Про затвердження Переліку документів, які подаються до Фонду державного майна України ініціаторами створення господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, до статутних капіталів яких передається майно, майнові права та інші активи, що є державною власністю"

ФДМУ
Мін'юст

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

6.

Абзац тридцять четвертий пункту 2 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про порядок подання відомостей для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації"

ФДМУ

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції
Юридичне управління

23.02.2012

7.

Абзац дев'ятий пункту 3 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до Положення про порядок погодження планів санації та мирових угод"
(зміни до наказу ФДМУ від 06.06.2007 N 895)

ФДМУ
Мін'юст

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності
Юридичне управління

23.02.2012

8.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про Порядок ведення, включення та виключення інформації про оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності"

ФДМУ

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

9.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості"

ФДМУ

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

10.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Спільний наказ Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України (Державної податкової служби України), Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Пенсійного фонду України "Про порядок взаємодії під час застосування оцінки для цілей оподаткування"

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

11.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів"
(зміни до наказу ФДМУ від 29.10.2001 N 1977)

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

12.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів"
(зміни до наказу ФДМУ від 30.10.2001 N 1996)

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

13.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів"
(зміни до наказу ФДМУ від 19.12.2001 N 2355)

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

14.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до Порядку перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів"
(зміни до наказу ФДМУ від 19.12.2001 N 2357)

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

15.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності"
(зміни до наказу ФДМУ від 14.03.2002 N 479)

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

16.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності"
(зміни до наказу ФДМУ від 08.05.2002 N 791)

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

17.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів"
(зміни до наказу ФДМУ від 09.09.2002 N 1594)

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

18.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії"
(зміни до наказу ФДМУ від 13.11.2002 N 1997)

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

19.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 6 квітня 2004 року N 692 "Щодо видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

20.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації"
(зміни до наказу ФДМУ від 15.04.2004 N 754)

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

21.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання"
(зміни до наказу ФДМУ від 27.03.2006 N 513)

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

22.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 19 травня 2004 року N 969 "Про затвердження тематичних планів та програм курсів базової підготовки оцінювачів за напрямами та спеціалізаціями оцінки майна"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

23.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 4 лютого 2009 року N 146 "Про утворення Комісії з тестування"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

24.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 30 червня 2010 року N 907 "Щодо затвердження стандарту надання адміністративної послуги"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

25

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 1 липня 2010 року N 912 "Щодо затвердження стандарту надання адміністративної послуги"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

26.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до переліку безоплатних адміністративних послуг, які надаються Фондом державного майна України"
(зміни до наказу ФДМУ від 29.11.2011 N 1715 (Перелік N 1715))

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

27.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про втрату чинності наказу Фонду державного майна України від 19 грудня 2011 року N 1856 "Про затвердження рекомендацій до визначення показників мінімальної вартості 1 кв. метра земельних поліпшень"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

28.

Пункт 6 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про затвердження Положення про розпорядження державними органами приватизації земельними ділянками"

ФДМУ
Мін'юст

Відділ земельних відносин
Юридичне управління

23.02.2012

29.

Пункт 6 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про затвердження Порядку розгляду державними органами приватизації заяв щодо добровільної відмови від права постійного користування земельними ділянками"

ФДМУ

Відділ земельних відносин
Юридичне управління

23.02.2012

30.

Абзац перший частини 3 статті 6 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про затвердження типових положень про Регіональні відділення ФДМУ та про представництво ФДМУ в районі, місті"

ФДМУ

Управління кадрової роботи
Структурні підрозділи ФДМУ
Юридичне управління

23.02.2012

31.

Пункт 5 частини першої статті 5 Закону (Закон N 4107-VI)

Наказ ФДМУ "Про втрату чинності наказу Фонду державного майна України від 22 листопада 2001 року N 2168 "Про затвердження Тимчасових загальних вимог до змісту навчальних програм з професійної підготовки оцінювачів"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Юридичне управління

23.02.2012

 

Директор Департаменту координації
розробки та виконання програмних
документів, оцінки та розпорядження
об'єктами державної власності

Є. Григоренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали