ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 лютого 2012 року N 261

Про затвердження Плану організації підготовки нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Для прискорення підготовки нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" від 13.01.2012 N 4336-VI (Закон N 4336-VI), враховуючи службову записку від 17.02.2012 N 18-102-3, наказую:

1. Затвердити План організації підготовки нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" від 13.01.2012 N 4336-VI (Закон N 4336-VI) (далі - План), що додається.

2. Структурним підрозділам, які відповідно до Плану визначені виконавцями:

2.1. Забезпечити підготовку та затвердження нормативно-правових актів, передбачених Планом.

2.2. Щомісяця до 25 числа інформувати Управління координації розробки та виконання програмних документів про стан підготовки нормативно-правових актів відповідно до Плану, затвердженого цим наказом.

3. Покласти відповідальність за своєчасну підготовку та затвердження нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" від 13.01.2012 N 4336-VI (Закон N 4336-VI), передбачених Планом, на керівників структурних підрозділів, визначених виконавцями відповідно до Плану.

4. Структурним підрозділам Фонду у разі виникнення потреби у розробці проектів нормативно-правових актів, що не увійшли до Плану, щомісяця до 25 числа надавати до Управління координації розробки та виконання програмних документів інформацію для внесення змін до Плану.

5. Управлінню координації розробки та виконання програмних документів:

5.1. Здійснювати узагальнення інформації, отриманої від структурних підрозділів Фонду на виконання пункту 2.2 цього наказу, та надавати узагальнену інформацію про виконання Плану Голові Фонду.

5.2. Розглядати пропозиції структурних підрозділів Фонду, отримані на виконання пункту 4 цього наказу, та здійснювати відповідні заходи щодо внесення змін до Плану.

6. Накази ФДМУ від 19.10.2010 N 1519, від 18.11.2010 N 1695 та додатки до них вважати такими, що втратили чинність.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності Григоренка Є. М.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

Додаток
до наказу ФДМУ
20.02.2012 N 261

План організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" від 13.01.2012 N 4336-VI (Закон N 4336-VI)

N п/п

Стаття Закону, на реалізацію якої спрямовано нормативно-правовий акт

Проект нормативно-правового акта

Виконавці

Відповідальні за розробку виконавці у ФДМУ

Термін виконання

1

2

3

4

5

6

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА"

1.

Стаття 5 (ч. 5, 6), 102 (ч. 2), 183 (ч. 1)

1.1. Проект постанови КМУ "Про затвердження Порядку формування переліку окремих об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, прийняття рішення про їх приватизацію та затвердження умов їх продажу"

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління планування та пільгового продажу
Управління з питань реформування власності
Управління конкурсного продажу

серпень 2012 року

1.2. Проект постанови КМУ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови КМУ від 18 вересня 1997 р. N 1035 "Про затвердження Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України приватизації об'єктів державної власності"

2.

Стаття 51

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ "Про затвердження форми звітності N 1-приватизація, додатка до форми звітності N 1-приватизація та Інструкції щодо їх заповнення" від 10.07.2006 N 1067

ФДМУ
Державна служба статистики України
Мін'юст

Управління інформаційних технологій та моніторингу

травень 2012 року

3.

Стаття 101 (ч. 1)

Проект постанови КМУ про внесення змін до Положення про передприватизаційну підготовку підприємств, затвердженого постановою КМУ від 17.08.98 N 1301

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст 

Управління з питань реформування власності
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

4.

Стаття 101 (ч. 4)

Проект постанови КМУ "Про затвердження Порядку встановлення наявності та розміру корпоративних прав держави в майні господарських організацій, заснованих на змішаній формі власності, та підготовки їх до приватизації"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань реформування власності
Управління корпоративних прав держави
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

5.

Стаття 12 (ч. 1)

5.1. Проект постанови КМУ про внесення змін до Порядку складання прогнозу надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна, затвердженого постановою КМУ від 17.08.2002 N 1141

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління планування та пільгового продажу
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

5.2. Проект розпорядження КМУ про внесення змін до розпорядження КМУ від 26.04.2002 р. N 224-р "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 19 березня 2002 р. N 267"

6.

Статті 8 (ч. 4), 12 (ч. 1)

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію, затвердженого наказом ФДМУ від 01.07.97 N 683

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань реформування власності
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

7.

Стаття 12 (ч. 4)

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Порядку передачі функцій управління майном державного підприємства до державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію цього майна, затвердженого наказом ФДМУ від 31.03.2000 N 667

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань реформування власності
Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

8.

Стаття 13

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Положення про комісію з приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 15.07.97 N 743

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань реформування власності
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

9.

Стаття 14

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Положення про план приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 01.10.97 N 1065

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань реформування власності
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

10.

Статті 14, 18, 181, 20

Проект постанови КМУ про внесення змін до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 N 1891

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

11.

Статті 16, 184, 185

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого спільним наказом Фонду, НКЦПФР, Антимонопольного комітету від 26.07.2002 N 1336

ФДМУ
НКЦПФР
Антимонопольний комітет
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК
Управління з питань реформування власності
Структурні підрозділи ФДМУ

серпень 2012 року

12.

Статті 16, 184, 185

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Положення про Порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого спільним наказом ФДМУ, НКЦПФР, Антимонопольного комітету від 31.08.2004 N 1800

ФДМУ
НКЦПФР
Антимонопольний комітет
Мін'юст

Управління конкурсного продажу
Структурні підрозділи ФДМУ

серпень 2012 року

13.

Статті 16, 184, 185

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, затвердженого спільним наказом ФДМУ, НКЦПФР, Антимонопольного комітету від 16.11.98 N 2141

ФДМУ
НКЦПФР
Антимонопольний комітет
Мін'юст

Управління біржової діяльності та проведення аукціонів
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

14.

Стаття 161

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Положення про конкурсну комісію, затвердженого наказом ФДМУ від 04.10.2000 N 2074

ФДМУ
Мін'юст

Управління конкурсного продажу
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

15.

Статті 162 (ч. 1), 185 (ч. 2)

15.1. Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Порядку проведення конкурсів з продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб, затвердженого спільним наказом Фонду, НКЦПФР від 04.10.2005 N 516

ФДМУ
НКЦПФР
Мін'юст

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

15.2. Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Положення про порядок здійснення підготовки до приватизації та продажу часток (паїв, акцій), що належать державі в майні підприємств з іноземними інвестиціями та господарських товариств, затвердженого наказом ФДМУ від 16.06.99 N 1138

16.

Стаття 17

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Порядку проведення додаткового продажу акцій відкритих акціонерних товариств за номінальною вартістю, затвердженого наказом ФДМУ від 29.07.2008 N 878

ФДМУ
Мін'юст

Управління планування та пільгового продажу
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

17.

Стаття 18

Проект постанови КМУ про внесення змін до Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства, затвердженого постановою КМУ від 11.09.96 N 1099

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань реформування власності
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

18.

Стаття 181 (ч. 1)

Проект постанови КМУ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови КМУ від 08.07.2009 N 689 "Про затвердження Порядку продажу державними органами приватизації об'єктів приватизації разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані"

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Відділ земельних відносин
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

19.

Стаття 184 (ч. 1, 2)

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Положення про Порядок вивчення попиту потенційних покупців на об'єкти приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 30.08.2000 N 1798

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань реформування власності
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

20.

Стаття 184 (ч. 2)

Проект наказу ФДМУ "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань під час підготовки об'єктів групи Г до приватизації"

ФДМУ
Мін'юст

Управління взаємодії з ВРУ та комунікаційного забезпечення
Структурні підрозділи ФДМУ

серпень 2012 року

21.

Стаття 185 (п. 5 ч. 1)

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Порядку продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів", затвердженого наказом ФДМУ від 08.09.2000 N 1871

ФДМУ
Мін'юст

Управління біржової діяльності та проведення аукціонів
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

22.

Стаття 185 (п. 2 ч. 1)

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за грошові кошти через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів", затвердженого наказом ФДМУ від 09.08.2000 N 1660

ФДМУ
Мін'юст

Управління біржової діяльності та проведення аукціонів
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

23.

Статті 19 (ч. 7)

Проект наказу ФДМУ "Про затвердження порядку подання відомостей для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації"

ФДМУ

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

24.

Статті 19 (ч. 2, 4, 5)

Проект наказу ФДМУ "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу ФДМУ від 04.02.2008 N 150 "Про затвердження типової форми публікації інформації про продаж акцій ВАТ за грошові кошти на фондових біржах України"

ФДМУ

Управління біржової діяльності та проведення аукціонів
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

25.

Стаття 23 (ч. 6)

Проект постанови КМУ про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна, затвердженого постановою КМУ від 17.03.2011 N 258 (Постанова N 258)

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління фінансово-бухгалтерської роботи
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

26.

Стаття 25

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Порядку проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого наказом ФДМУ від 03.07.2000 N 1368

ФДМУ
Мін'юст

Управління планування та пільгового продажу
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

27.

Стаття 27 (ч. 2)

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 19.08.98 N 1649

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань договірного менеджменту,
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

28.

Стаття 27 (ч. 2)

Проект постанови КМУ про внесення змін до Порядку контролю за діяльністю підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України, затвердженого постановою КМУ від 12.09.97 N 1012

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань договірного менеджменту
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

29.

Стаття 27 (ч. 1)

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу, затвердженого наказом ФДМУ від 29.10.98 N 2041

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань договірного менеджменту
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

30.

Стаття 27 (ч. 2, 6)

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження та передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою, затвердженого наказом ФДМУ від 30.03.2001 N 500

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань договірного менеджменту
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

31.

Стаття 27 (ч. 9)

Проект постанови КМУ про внесення змін до Порядку повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів, затвердженого постановою КМУ від 18.01.2001 N 32

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань договірного менеджменту
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ НЕВЕЛИКИХ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ (МАЛУ ПРИВАТИЗАЦІЮ)"

32.

Статті 3, 11, 17, 18, 181, 182

Проект наказу ФДМУ "Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об'єктів малої приватизації, затвердженого наказом Фонду від 30.07.98 N 1511"

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

33.

Статті 3, 11, 17, 18, 181, 182

Проект наказу ФДМУ "Про затвердження Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону"

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

34.

Статті 8, 9

Проект постанови КМУ про внесення змін до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 N 1891

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

35.

Стаття 18 (ч. 1)

Проект наказу ФДМУ "Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про конкурсну комісію з продажу майна, затвердженого наказом ФДМУ від 17.05.93 N 219"

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

36.

Статті 11, 17, 18, 181

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Порядку подання та розгляду заяви про включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об'єктів груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 27.04.2004 N 848

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ"

37.

Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі, затверджених наказом ФДМУ від 17.08.2000 N 1718

ФДМУ
Мінагрополітики
Мін'юст

Управління з питань реформування власності
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

38.

Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Положення про приватизацію переробних підприємств лісового господарства, затвердженого спільним наказом Міністерства лісового господарства України, Фонду державного майна України від 28.08.96 N 107/1040

ФДМУ
Мінагрополітики
Мін'юст

Управління з питань реформування власності
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

39.

Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Положення про порядок приватизації майна підприємств і організацій рибної галузі, затвердженого спільним наказом Фонду, Міністерства рибного господарства України від 11.10.96 N 1218/174

ФДМУ
Мінагрополітики
Мін'юст

Управління з питань реформування власності
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

40.

Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі в майні міжгосподарських підприємств та в статутних фондах створених на їх базі господарських товариств, затвердженого наказом Фонду, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.09.2000 N 1935/139

ФДМУ
Мінагрополітики
Мін'юст

Управління з питань реформування власності
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА"

41.

Закон України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва"

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва, затвердженого наказом ФДМУ від 11.09.2000 N 1894

ФДМУ
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації
та ЦМК
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

42.

Стаття 17

Проект постанови КМУ про внесення змін до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 N 1891

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Структурні підрозділи ФДМУ

травень 2012 року

43.

Пункт 4 Прикінцевих положень Закону України від 13.01.2012 N 4336-VI (Закон N 4336-VI)

Проект постанови КМУ про внесення змін до постанови КМУ від 26.10.2011 N 1103 "Деякі питання визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)" (Постанова N 1103)

ФДМУ
Заінтересовані органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності

травень 2012 року

 

Директор Департаменту
координації розробки та
виконання програмних документів,
оцінки та розпорядження
об'єктами державної власності

Є. Григоренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали