МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 лютого 2011 року N 71

Про затвердження Плану основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2011 рік

Відповідно до пп. 2 п. 10 Типового положення про міністерство України, затвердженого Указом Президента України від 24.12.2010 N 1199/2010, та п. 2.1 "Планування роботи" розділу 2 Регламенту роботи апарату МОЗ України, затвердженого наказом МОЗ від 29.12.2007 N 884, наказую:

1. Затвердити План основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2011 рік (далі - План заходів), що додається.

2. Першому заступнику Міністра Аніщенку О. В., заступнику Міністра Копитову С. М. відповідно до розподілу функціональних обов'язків забезпечити:

2.1. Координацію виконання Плану заходів структурними підрозділами Міністерства, підприємствами, закладами та установами, що належать до сфери управління МОЗ.

2.2. Щоквартальне підбиття підсумків виконання Плану заходів (до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом).

2.3. Внесення, у разі необхідності, окремими наказами змін та доповнень до Плану заходів, з урахуванням змін до Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Державного бюджету України на 2011 рік, програм соціально-економічного розвитку, інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління МОЗ, забезпечити:

3.1. Виконання Плану заходів.

3.2. Підготовку щоквартальних звітів про виконання Плану заходів, затверджених першим заступником Міністра, заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків (до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом), та їх подання в паперовому та електронному вигляді (e-mail: infodep@moz.gov.ua) до Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення.

3.3. Подання пропозицій щодо внесення змін до Плану заходів за результатами розгляду звітів на апаратних нарадах у Міністра та оперативних нарадах у першого заступника Міністра, заступника Міністра (протягом 3-х днів після розгляду).

4. Начальнику Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення забезпечити узагальнення звітів структурних підрозділів Міністерства, підпорядкованих підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління МОЗ та винесення матеріалів на розгляд апаратної наради у Міністра.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Аніщенка О. В.

 

Міністр

І. М. Ємець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
07.02.2011 N 71

ПЛАН
основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2011 рік

N з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Результативні показники виконання

Вступ

1.

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ

1.1.

Розробити проекти законів України

1.1.1

Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги

січень

Департамент розвитку медичної допомоги

Погоджений законопроект, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.1.2

Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері земельних відносин

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Погоджений законопроект, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.1.3

Про внесення змін до ст. 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Погоджений законопроект, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.1.4

Внесення змін до діючих законодавчих актів з питань імунопрофілактики

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Погоджений законопроект, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.1.5

Про внесення змін до Податкового кодексу України в частині ввезення в Україну лікарських засобів, призначених для проведення клінічних випробувань

I квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Погоджений законопроект, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.1.6

Про проведення у Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях експерименту з реформування системи охорони здоров'я

I квартал

Управління економіки медичного страхування та соціальних програм

Погоджений законопроект, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.1.7

Про особливості діяльності закладів охорони здоров'я

I квартал

Управління економіки медичного страхування та соціальних програм

Погоджений законопроект, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.1.8

Про затвердження Загальнодержавної програми протидії туберкульозу на 2012 - 2017 роки

III квартал

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам (далі Комітет)

Погоджений законопроект, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.1.9

Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування

IV квартал

Управління економіки медичного страхування та соціальних програм

Погоджений законопроект, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.2.

Подати пропозиції до проектів законів України, основними розробниками яких є інші органи виконавчої влади, суб'єкти законодавчої ініціативи

1.2.1

Пропозиції до проектів законів України про оголошення природних територій курортами державного значення

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Надання пропозицій до законопроекту

1.2.2

Про протидію торгівлі людьми

при надходженні

Департамент розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій до законопроекту

1.2.3

Про Державний бюджет України на 2012 рік

при надходженні

Департамент розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій до законопроекту

1.2.4

Внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу

при надходженні

Департамент розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій до законопроекту

1.2.5

Взяти участь у розробці пропозицій до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" та підготовці бюджетних запитів до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

При надходженні запитів від Міністерства фінансів

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності
Департамент організації медичної допомоги
Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Управління моніторингу та супроводу державних програм та тендерних процедур

Надання пропозицій до законопроекту

1.2.6

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

при надходженні

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Надання пропозицій до законопроекту

1.2.7

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

при надходженні

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Надання пропозицій до законопроекту

1.3.

Розробити проекти Указів Президента України

 

 

протягом року

Структурні підрозділи МОЗ

Проект Указу, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.4.

Подати пропозиції до проектів Указів Президента України, основними розробниками яких є інші органи виконавчої влади

 

 

протягом року

Структурні підрозділи МОЗ

Надання пропозицій до проекту Указу Президента

1.5.

Розробити проекти Розпоряджень Президента України

 

 

протягом року

Структурні підрозділи МОЗ

Проект Розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.6.

Надати пропозиції до проектів Розпоряджень Президента України, основними розробниками яких є інші органи виконавчої влади

 

 

протягом року

Структурні підрозділи МОЗ

Надання пропозицій до проекту Розпорядження Президента

1.7.

Розробити проекти постанов Кабінету Міністрів України

1.7.1

Про внесення доповнень до Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1849

I квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.2

Деякі питання охорони праці

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.3

Про затвердження Правил санітарної охорони території України

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.4

Про порядок використання коштів щодо поліпшення медичного обслуговування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших надзвичайних ситуацій на 2011 рік

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.5

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2010 N 376

III квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.6

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.96 N 73 "Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів"

III квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.7

Про затвердження норм харчування та порядку оздоровлення ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей

III квартал

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам
Український науково - дослідний інститут харчування

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.8

Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України

III квартал

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.9

Деякі питання обігу лікарських засобів

III квартал

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.10

Деякі питання забезпечення контролю якості лікарських засобів, які закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів

III квартал

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.11

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 260 "Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів"

III квартал

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.12

Питання організації та проведення психофізіологічної експертизи працівників, занятих на роботах підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору

IV квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.13

Про внесення змін до постанови КМУ від 21.02.2001 N 157 щодо обліку та реєстрації інфекційних хвороб

IV квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.14

Про затвердження на 2012 - 2015 роки розміру квот на відвантаження суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за ставкою акцизного збору в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового

IV квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.15

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 р. N 2026 "Правила медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичного нагляду за ними"

IV квартал

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.16

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.17

Про схвалення Концепції Державної програми запобігання та лікування бронхіальної астми та хронічних обструктивних захворювань

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.18

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Медична реабілітація" на 2012 - 2016 роки"

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.19

Про затвердження нормативів харчування у дитячих санаторно-курортних закладах різного профілю (крім туберкульозних)

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.20

Про затвердження режиму округу і зон санітарної охорони курорту Саки

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.21

Про затвердження Державної міжгалузевої програми "Дитяча гематологія та онкологія на 2011 - 2015 роки"

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.22

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 N 19 "Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів"

протягом року (за потребою)

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.7.23

Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та деякі постанови Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

протягом року

Управління економіки медичного страхування та соціальних програм

Погоджений проект постанови, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.8.

Подати пропозиції до проектів постанов Кабінету Міністрів України, основними розробниками яких є інші органи виконавчої влади

1.8.1

Про зміни у завданнях 8 і 12 Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 N 357 (в зв'язку з відсутністю в 2010 році фінансування з державного бюджету)

січень

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012

Надання пропозицій до проекту постанови

1.8.2

Про затвердження Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2009 - 2018 роки

протягом року у разі їх надходження

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Покрашення здійснення радіаційного контролю у м. Жовті Води

1.8.3

Про затвердження Порядку перегляду меж зон радіоактивного забруднення

протягом року у разі їх надходження

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Покрашення здійснення радіаційного контролю у м. Жовті Води
Упорядкування процедури перегляду межі зон радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС

1.9.

Розробити проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України

1.9.1

Про затвердження обсягів донорської крові, її компонентів та препаратів на 2011 рік

I квартал

Департамент розвитку медичної допомоги

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.2

Про затвердження Концепції "Державної цільової програми лікування хворих на ревматоїдний артрит на 2011 - 2015 роки"

I квартал

Департамент розвитку медичної допомоги

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.3

Про затвердження Концепції "Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2011 - 2015 роки"

I квартал

Департаменту розвитку медичної допомоги

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.4

Про затвердження Концепції "Державної програми профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні до 2020 року"

I квартал

Департамент розвитку медичної допомоги

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.5

Про схвалення Концепції Державної цільової програми профілактики внутрішньолікарняних інфекцій на період до 2015 року

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.6

Про затвердження Плану заходів по запобіганню та поширенню на території України епідемічного паралітичного поліомієліту, викликаного "диким" поліовірусом з ендемічних регіонів

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.7

Про Державну цільову програму створення Національної мережі з моніторингу алергічних, аутоімунних та імунодефіцитних захворювань на 2011 - 2012 роки

II квартал

Департамент розвитку медичної допомоги

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.8

Про затвердження Концепції Загальнодержавної програми протидії туберкульозу на 2012 - 2017 роки

II квартал

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.9

Про затвердження Концепції Загальнодержавної програми "Здоров'я нації"

липень

Департамент розвитку медичної допомоги

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.10

Про схвалення Концепції Державної цільової програми запобігання та протидії виробництву і розповсюдженню фальсифікованих та неякісних лікарських засобів і медичної продукції на період до 2016 року

III квартал

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.11

Концепція державної програми біобезпеки та біологічного захисту на 2010 - 2014 роки

IV квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.12

Про схвалення Концепції Державної цільової програми підвищення ефективності діяльності судово-медичної експертизи на період до 2015 року

II півріччя

Департамент розвитку медичної допомоги

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.13

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2012 - 2016 роки

II півріччя

Департамент розвитку медичної допомоги

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.14

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку гематологічної служби на 2012 - 2016 роки

II півріччя

Департамент розвитку медичної допомоги

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.15

Про схвалення Концепції Держаної цільової соціальної програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.16

Про схвалення Концепції Державної програми запобігання та лікування бронхіальної астми та хронічних обструктивних захворювань

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.17

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Медична реабілітація" на 2012 - 2016 роки

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.9.18

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку санаторно-курортної галузі

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Погоджений проект розпорядження, внесений на розгляд Кабінету Міністрів України

1.10.

Подати пропозиції до проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України, основними розробниками яких є інші міністерства та відомства

 

 

протягом року

Структурні підрозділи МОЗ

Надання пропозицій до проекту розпоряджень Кабінету Міністрів України

1.11.

Розробити проекти наказів МОЗ України

1.11.1

Про затвердження орієнтовного Плану проведення консультацій з громадськістю

січень

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підписання наказу

1.11.2

Про затвердження примірних положень про центри здоров'я

лютий

Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання наказу

1.11.3

Про затвердження Плану заходів МОЗ України на виконання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки

лютий

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підписання наказу

1.11.4

Про затвердження Плану заходів МОЗ України з реалізації Концепції сприяння розвитку громадянського суспільства на 2011 рік

лютий

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підписання наказу

1.11.5

Порядок реалізації права вибору пацієнтом лікаря первинної медико-санітарної допомоги

березень

Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання наказу

1.11.6

Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладу охорони здоров'я, що надає медичну допомогу відповідного рівня

березень

Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання наказу

1.11.7

Про внесення змін до наказу МОЗ від 08.10.2007 N 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання"

I квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.8

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 29.12.2003 N 619 "Про впровадження моніторингу вертикальної трансмісії ВІЛ від матері до дитини"

I квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.9

Про передачу цілісних майнових комплексів санітарно-епідеміологічних станцій Вінницької області

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання наказу

1.11.10

Про передачу цілісних майнових комплексів санітарно-епідеміологічних станцій Київської області

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання наказу

1.11.11

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 11.12.2007 N 811 "Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої"

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання наказу

1.11.12

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 13.12.2004 N 614 "Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці"

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання наказу

1.11.13

Про внесення змін до наказу МОЗ від 14.04.95 N 64 "Про затвердження Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства"

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання наказу

1.11.14

Про внесення змін до наказу МОЗ від 14.04.95 N 66 "Про затвердження Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності" таІнструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання наказу

1.11.15

Про організацію профілактичних та протиепідемічних заходів щодо грипу і ГРІ в Україні

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання наказу

1.11.16

Про внесення змін до наказу МОЗ від 05.06.2008 N 300 "Про затвердження переліку та складу експертних комісій по проведенню державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках"

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання наказу

1.11.17

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

I квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Підписання наказу

1.11.18

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються

I квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Підписання наказу

11.11.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповидної крові, інших тканин і клітин людини

I квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Підписання наказу

1.11.20

Про затвердження тимчасового галузевого Класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій

I квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Підписання наказу

1.11.21

Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2016 року

I квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Підписання наказу

1.11.22

Про перегляд у частині фармакотерапії наказів МОЗ, що регламентують надання медичної допомоги

I квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Підписання наказу

1.11.23

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 26.08.2005 р. N 426 "Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення"

I квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Підписання наказу

1.11.24

Про ввезення/вивезення на/з територію(ї) України, облік, зберігання, використання та знищення досліджуваних лікарських засобів, біологічних зразків для лабораторних аналізів та супутніх матеріалів, призначених для проведення клінічних випробувань лікарських засобів

I квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Підписання наказу

1.11.25

Про упорядкування договірних відносин між окремими суб'єктами при проведенні клінічних випробувань

I квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Підписання наказу

1.11.26

Про проведення медичного сортування на догоспітальному етапі та в лікувально-профілактичних закладах

I квартал

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012

Підписання наказу

1.11.27

Про затвердження табелів оснащення медичних пунктів стадіону, фан-зони та працівників медичних груп на стадіоні та у фан-зоні під час проведення заходів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

I квартал

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012

Підписання наказу

1.11.28

Про затвердження гігієнічних нормативів "Умови поводження з радіоактивними відходами, які підлягають захороненню на території зони відчуження"

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підписання наказу

1.11.29

Про затвердження "Комплексної програми здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі радіаційної гігієни, радіаційного контролю об'єктів довкілля, оцінки дозового навантаження населення України закладами державної санітарно-епідеміологічної служби на 2011 - 2016 року"

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підписання наказу

1.11.30

Про затвердження порядку визначення серологічних маркерів ВІЛ - інфекції та забезпечення якості досліджень

I квартал

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам
Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання наказу

1.11.31

Про реалізацію рішення колегії МОЗ України за підсумками діяльності галузі охорони здоров'я у 2010 році

квітень

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підписання наказу

1.11.32

Про затвердження переліку медичних послуг по рівнях надання медичної допомоги

червень

Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання наказу

1.11.33

Про затвердження класифікатора медичних послуг

червень

Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання наказу

1.11.34

Про затвердження клінічних настанов щодо лікування дітей, хворих на туберкульоз в умовах санаторію

II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.35

Про удосконалення надання пульмонологічної допомоги дітям в Україні

II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.36

Про удосконалення роботи дитячої алергологічної служби в Україні

II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.37

Про удосконалення надання отоларингологічної допомоги дітям в Україні

II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.38

Про удосконалення надання хірургічної допомоги дітям в Україні

II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.39

Про удосконалення урологічної допомоги дитячому населенню України

II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.40

Про організацію медичного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2011 року

II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.41

Удосконалення заходів профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій (ВЛІ) у ЛПЗ хірургічного профілю

II квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання наказу

1.11.42

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.07.96 N 222 "Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок"

II квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання наказу

1.11.43

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 17.05.2005 N 188 "Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором"

II квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання наказу

1.11.44

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14.01.2004 N 5 "Про затвердження Порядку одержання, обліку, зберігання та утримання тест-штамів мікроорганізмів для проведення контролю якості лікарських засобів за мікробіологічними показниками"

II квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання наказу

1.11.45

Про внесення змін до наказу МОЗ від 14.04.95 N 67 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборони, припинення, усунення)"

II квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання наказу

1.11.46

Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.07.95 N 135 "Про затвердження порядку застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства"

II квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання наказу

1.11.47

Про розподіл імунобіологічних препаратів, закуплених за кошти державного бюджету

II квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання наказу

1.11.48

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, яка пов'язана з діяльністю банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини

II квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Підписання наказу

1.11.49

Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні

II квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Підписання наказу

1.11.50

Про затвердження плану заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2016 року

II квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Підписання наказу

1.11.51

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.11.2010 N 1033 "Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами планових перевірок додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються" (Наказ N 1033)

II квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Підписання наказу

1.11.52

Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення

II квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів і продукції у системі охорони здоров'я

Підписання наказу

1.11.53

Про порядок відбору дітей для лікування в республіці Куба

II квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підписання наказу

1.11.54

Про затвердження Державних санітарних правил "Гігієнічні вимоги до умов розміщення та експлуатації дентальних рентгенівських апаратів у стоматологічних закладах"

II квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підписання наказу

1.11.55

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 05.07.95 N 6 "Про удосконалення організації судово-медичної експертизи"

I півріччя

Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання наказу

1.11.56

Про затвердження галузевої програми "Скринінг патології шийки матки" на 2011 - 2015 роки

I півріччя

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.57

Порядок встановлення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я пов'язане з виконанням трудових обов'язків

I півріччя

Відділ медико-соціальної експертизи
УкрДерж НДІ медико-соціальних проблем інвалідності

Підписання наказу

1.11.58

Про затвердження Критеріїв встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках, особливостей працевлаштування хворих та інвалідів

I півріччя

Відділ медико-соціальної експертизи
УкрДерж НДІ медико-соціальних проблем інвалідності

Підписання наказу

1.11.59

Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії для наркозалежних з опіоїдною залежністю

I півріччя

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам
Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання наказу

1.11.60

Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії для вагітних, які страждають на наркотичну (опіоїдну) залежність

I півріччя

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам
Департамент розвитку медичної допомоги
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.61

Про внесення змін до наказу МОЗ від 29.12.2003 N 619 "Про впровадження моніторингу вертикальної трансмісії ВІЛ від матері до дитини"

I півріччя

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам;
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.62

Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 30.10.2002 р. N 391 "Про затвердження Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів"

I півріччя

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

Підписання наказу

1.11.63

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 01.04.2009 N 202 "Про затвердження Порядку здійснення внутрішнього фінансового контролю за діяльністю підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України"

липень

Контрольно-ревізійний відділ

Підписання наказу

1.11.64

Про реалізацію рішення Колегії МОЗ України за підсумками діяльності галузі охорони здоров'я у I півріччі 2011 року

серпень

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підписання наказу

1.11.65

Про затвердження табелів оснащення закладів охорони здоров'я

вересень

Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання наказу

1.11.66

Про затвердження нормативів забезпечення населення цілодобовими ліжками та ліжками денного перебування

вересень

Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання наказу

1.11.67

Про затвердження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги

I - III квартал

Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання наказу

1.11.68

Про затвердження Порядку проведення підтвердження заявлених особливих характеристик спеціального харчового продукту, його безпечності, якості, ефективності матеріалами, що додаються до заяви про віднесення харчового продукту до категорії спеціального з метою його державної реєстрації

II - III квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів і продукції у системі охорони здоров'я

Підписання наказу

1.11.69

Про затвердження клінічних протоколів діагностики та лікування дітей з дерматологічними захворювання

III квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.70

Про удосконалення надання онкологічної допомоги дітям України

III квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.71

Про внесення змін до протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "Дитяча пульмонологія", затверджених наказом МОЗ від 13.01.2005 N 18

III квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.72

Про внесення змін до наказу МОЗ України N 641/84 від 31.12.2003 "Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні"

III квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.73

Про структурну реорганізацію акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги відповідно до рівня надання медичної допомоги

III квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.74

Про внесення змін до наказу МОЗ від 22.07.2009 N 529 "Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я"

III квартал

Державний експертний центр МОЗ України

Підписання наказу

1.11.75

Про створення комісій з перевірки територіальних закладів охорони здоров'я щодо використання бюджетних коштів на виконання державних програм та заходів програмного характеру

III квартал

Управління моніторингу та супроводу державних програм

Підписання наказу

1.11.76

Про затвердження Державних санітарних правил перевезення радіоактивних відходів

III квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підписання наказу

1.11.77

Про внесення змін до наказу МОЗ від 09.06.2006 N 384 "Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз"

III квартал

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Підписання наказу

1.11.78

Про внесення змін до наказу МОЗ від 09.06.2006 N 385 "Про затвердження Інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз"

III квартал

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Підписання наказу

1.11.79

Про затвердження форм первинної облікової документації і форм звітності з хіміорезистентного туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення

III квартал

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Підписання наказу

1.11.80

Про тимчасову зупинку санаторіїв на поточний ремонт

грудень

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.81

Про затвердження плану розподілу місць в спеціалізованих (спеціальних) санаторіях МОЗ для лікування дітей із соматичними захворюваннями на 2012 рік

IV квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.82

Про затвердження структури ліжкового фонду спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ туберкульозного профілю та планів розподілу місць в них на 2012 рік

IV квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.83

Про затвердження протоколів надання санаторної допомоги дітям хворим та туберкульоз та з груп ризику щодо захворювання на туберкульоз

IV квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.84

Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча гематологія"

IV квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.85

Про затвердження клінічних протоколів променевого лікування дітей з онкологічними захворюваннями

IV квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.86

Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги дітям з захворюваннями нервової системи

IV квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.87

Про удосконалення надання неврологічної допомоги дітям в Україні

IV квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.88

Про удосконалення надання кардіоревматологічної допомоги дітям України

IV квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.89

Про удосконалення надання стоматологічної допомоги дітям України

IV квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.90

Про удосконалення надання нейрохірургічної допомоги дітям України

IV квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.91

Про удосконалення онкогінекологічної допомоги жіночому населенню

IV квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.92

Про створення Державного Реєстру клінічних випробувань лікарських засобів

IV квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Підписання наказу

1.11.93

Про забезпечення виконання програм, які передбачають централізовану закупівлю лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання у 2012 році

IV квартал

Управління моніторингу та супроводу державних програм

Підписання наказу

1.11.94

Про затвердження складів Постійних робочих груп МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель у 2012 році

IV квартал

Управління моніторингу та супроводу державних програм

Підписання наказу

1.11.95

Про затвердження Державних санітарних правил "Державні санітарні правила ліквідації, консервації і перепрофілювання уранових об'єктів"

IV квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підписання наказу

1.11.96

Про затвердження Державних санітарних правил "Державні санітарні правила поводження з мінеральною сировиною, матеріалами та відходами, які містять техногенно-підсилені джерела природного походження"

IV квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підписання наказу

1.11.97

Про затвердження Державних санітарних норм і правил "Санітарні правила експлуатації уранових рудників"

IV квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підписання наказу

1.11.98

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25.05.2000 N 120 "Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД"

IV квартал

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Підписання наказу

1.11.99

Про затвердження алгоритмів діагностики онкологічних захворювань у дітей

II півріччя

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.100

Про затвердження клінічного протоколу постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції

II півріччя

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Підписання наказу

1.11.101

Про затвердження клінічних рекомендацій, розроблених на принципах доказової медицини, з питань профілактики і лікування гепатиту В у людей, що живуть з ВІЛ

II півріччя

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Підписання наказу

1.11.102

Про внесення змін до наказу МОЗ від 13 квітня 2007 року N 182 "Клінічний протокол з антиретровірусного лікування та здійснення медичного спостереження за дітьми, хворими на ВІЛ-інфекцію"

II півріччя

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам;
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.103

Про направлення дітей на лікування та українських спеціалістів на роботу в лікувально-оздоровчий центр "Тарара" (Республіка Куба) та перевезення громадян за маршрутом Київ-Гавана-Київ

щокварталу

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Забезпечення виконання програми лікування та оздоровлення дітей в Республіці Куба

1.11.104

Щодо розподілу лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, інших товарів, необхідних для виконання державних програм та заходів з охорони здоров'я, а також інших наказів, що належать до компетенції Управління

постійно

Управління моніторингу та супроводу державних програм

Підписання наказу

1.11.105

Про спеціальний одяг та взуття працівників єдиної системи екстреної медичної допомоги

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання наказу

1.11.106

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 29.08.2008 N 500 "Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні"

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання наказу

1.11.107

Про спеціальний одяг та взуття працівників єдиної системи екстреної медичної допомоги

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання наказу

1.11.108

Про затвердження рекомендацій щодо проведення деконтамінації постраждалих внаслідок дії хімічних, радіаційних та бактеріологічних чинників

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання наказу

1.11.109

Методичні рекомендації з організації лікувального харчування дітей у дитячих санаторно-курортних закладах різного профілю (крім туберкульозу)

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.110

Про затвердження клінічних протоколів для санаторно-курортного лікування дітей з наслідками черепно-мозкової травми

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.111

Про внесення змін до чинних клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.112

Про реорганізацію профілю ліжкового фонду Державного закладу "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Бердянський" Міністерства охорони здоров'я України

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підписання наказу

1.11.113

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 N 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень"

протягом року

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Підписання наказу

1.11.114

Про затвердження Змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

протягом року

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Підписання наказу

1.11.115

Про затвердження Порядку встановлення цін (тарифів) на медичну допомогу, що надається іноземним громадянам державними та комунальними закладами охорони здоров'я України

протягом року

Управління економіки медичного страхування та соціальних програм

Підписання наказу

1.11.116

Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності

протягом року

Відділ медико-соціальної експертизи
УкрДерж НДІ медико-соціальних проблем інвалідності

Підписання наказу

1.11.117

Про розподіл антиретровірусних препаратів, виробів медичного призначення та обладнання, закупленого за бюджетні кошти та гранту Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в рамках Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки

протягом року

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Підписання наказу

1.11.118

Про розподіл протитуберкульозних препаратів та обладнання, закупленого за бюджетні кошти в рамках Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 - 2011 роках

відповідно до термінів тендерних закупівель

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Підписання наказу

1.11.119

Про затвердження графіків розподілу препаратів метадон, бупренорфін

при надходженні

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам
Департамент організації медичної допомоги
Комітет з контролю за наркотиками

Підписання наказу

1.11.120

На виконання Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, програмних заходів, окремих доручень з питань діяльності та розвитку галузі охорони здоров'я

при надходженні

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підписання наказу

1.11.121

Про зміни у складі Колегії Міністерства охорони здоров'я України

за потреби

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підписання наказу

1.12.

Розробити з іншими центральними органами виконавчої влади проекти спільних наказів

1.12.1

Про втрату чинності спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 N 38/63 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)"

I квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Підписання спільного наказу

1.12.2

Про втрату чинності спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються"

I квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Підписання спільного наказу

1.12.3

Спільний наказ Держатомрегулювання та МОЗ "Про створення Міжвідомчої робочої групи експертів з питань радіаційного захисту у медицині"

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підписання спільного наказу з метою розробки та впровадження плану заходів з покращення стану радіаційного захисту персоналу та пацієнтів при застосуванні ДІВ у мед-ні

1.12.4

Проект спільного наказу МОЗ та НАМН України "Про заходи щодо покращання виявлення, попередження і лікування медикаментозної алергії"

II квартал

Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання спільного наказу

1.12.5

Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу МОЗ, Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Держкомстату від 23.07.99 N 181/121/169/97/271 "Про затвердження тимчасового набору продуктів харчування для непрацездатного населення України"

II квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання спільного наказу

1.12.6

Про внесення змін до спільного наказу МОЗ та Державного комітету статистики від 24.12.2004 N 640/663 "Про затвердження форм первинної облікової документації з питань ВІЛ-інфекції/СНІД та інструкції щодо їх заповнення"

I півріччя

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Підписання спільного наказу

1.12.7

Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у загальноосвітніх школах

III квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання спільного наказу

1.12.8

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 29.12.2003 року N 620 "Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні"

IV квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
Національна Академія медичних наук

Підписання спільного наказу

1.12.9

Спільний наказ з Державною прикордонною службою про взаємодію при наданні медичної допомоги на пунктах пропуску через державний кордон

IV квартал

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012

Підписання спільного наказу

1.12.10

Про затвердження порядку взаємодії між закладами системи охорони здоров'я, закладами Державного департаменту України з питань виконання покарань та територіальними органами внутрішніх справ в частині забезпечення наступності диспансерного спостереження за ВІЛ-позитивними особами, здійснення клініко-лабораторного моніторингу за перебігом хвороби та ВААРТ.

IV квартал

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам
Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ,
Міністерство внутрішніх справ України,
Державний департамент України з питань виконання покарань

Підписання спільного наказу

1.12.11

Спільний наказ Генеральної прокуратури України, МВС, МОЗ У "Про порядок встановлення фактів смерті людини"

II півріччя

Департамент розвитку медичної допомоги

Підписання спільного наказу

1.13.

Подати пропозиції до проектів наказів інших центральних органів виконавчої влади

 

 

протягом року

Структурні підрозділи МОЗ

Подання пропозицій до проектів наказів

2.

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ОРГАНАМИ, ЗАКЛАДАМИ ТА УСТАНОВАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

2.1.

Підготувати матеріали для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України

2.1.1

Про передачу відомчих закладів охорони здоров'я

I півріччя

Департамент розвитку медичної допомоги

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.1.2

По створення "госпітальних округів"

I півріччя

Департамент розвитку медичної допомоги

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.2.

Підготувати матеріали для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України та Урядових комітетів

2.2.1

Про затвердження обсягів донорської крові, її компонентів та препаратів на 2011 рік

I квартал

Департамент розвитку медичної допомоги

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.2.2

Про затвердження Концепції Загальнодержавної програми "Здоров'я нації"

липень

Департамент розвитку медичної допомоги

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.2.3

Про Державну цільову програму створення Національної мережі з моніторингу алергічних, автоімунних та імунодефіцитних захворювань на 2011 - 2012 роки

II квартал

Департамент розвитку медичної допомоги

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.2.4

Про схвалення Концепції Державної цільової програми підвищення ефективності діяльності судово-медичної експертизи на період до 2015 року

II півріччя

Департамент розвитку медичної допомоги

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.2.5

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2012 - 2016 роки

II півріччя

Департамент розвитку медичної допомоги

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.2.6

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку гематологічної служби на 2012 - 2016 роки

II півріччя

Департамент розвитку медичної допомоги

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.2.7

Про схвалення Концепції Держаної цільової соціальної програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.2.8

Про схвалення Концепції Державної програми запобігання та лікування бронхіальної астми та хронічних обструктивних захворювань

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.2.9

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Медична реабілітація" на 2012 - 2016 роки

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.2.10

Про затвердження Концепції "Державної цільової програми лікування хворих на ревматоїдний артрит на 2011 - 2015 роки"

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.2.11

Про затвердження Концепції "Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2011 - 2015 роки"

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.2.12

Про затвердження Концепції "Державної програми профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні до 2020 року"

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.2.13

Матеріали для розгляду на засіданні Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

щоквартально та при потребі

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.

Підготувати матеріали для розгляду на засіданнях колегії МОЗ

2.3.1

Матеріали до виступу Міністра та презентаційні матеріали щодо реалізації державної політики та результатів діяльності галузі у 2010 році

січень

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.2

Інформаційно-аналітичну довідку "Медико-демографічна ситуація та підсумки діяльності галузі охорони здоров'я України у 2010 році"

лютий

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.3

Інформаційно-аналітичну довідку "Реалізація державної політики та стан охорони здоров'я у регіонах України за 2010 рік"

лютий

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.4

Нормативно-правові акти з питань охорони здоров'я: 2010 рік

лютий

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.5

Хроніка основних офіційних повідомлень МОЗ України у 2010 році

лютий

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.6

Про стан виконавської дисципліни щодо розгляду актів та доручень Президента України, актів та доручень Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, актів та доручень Кабінету Міністрів України за 2010 рік

лютий - березень

Сектор контролю апарату,
структурні підрозділи міністерства

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.7

Аналіз звернень громадян до МОЗ протягом 2010 року

I квартал

Управління справами

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.8

Стан організації надання медичної допомоги дорослому населенню з онкологічними захворюваннями і розвиток наукових досліджень в галузі онкології

квітень

Департамент розвитку медичної допомоги

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.9

Про стан виконавської дисципліни щодо розгляду актів та доручень Президента України, актів та доручень Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, актів та доручень Кабінету Міністрів України за 1 квартал 2011 року

травень - червень

Сектор контролю апарату,
структурні підрозділи міністерства

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.10

Про затвердження плану працевлаштування випускників 2012 року вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, медінституту Сумського державного університету та медичних факультетів Ужгородського і Харківського національних університетів, які навчалися за державним замовленням

II квартал

Департаменту кадрової політики та запобігання корупції

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.11

Про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, результати здійснення внутрішнього фінансового контролю та стан усунення виявлених недоліків на виконання п. 6 постанови КМУ України від 06.01.2010 N 2

II квартал,
IV квартал

Контрольно-ревізійний відділ,
структурні підрозділи МОЗ України,
підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління МОЗ України

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.12

Інформаційно-аналітична довідка "Реалізація завдань та стан охорони здоров'я у регіонах України у I півріччі 2011 року"

I півріччя

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.13

Матеріали до виступу Міністра та презентаційні матеріали щодо діяльності галузі охорони здоров'я у I півріччі 2011 року

липень

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.14

Інформаційно-аналітичну довідку "Діяльність галузі охорони здоров'я України у I півріччі 2011 року"

липень

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.15

Про виконання актів та доручень Президента України, актів та доручень Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, актів та доручень Кабінету Міністрів України за 1 півріччя 2011 р

серпень - вересень

Сектор контролю апарату,
структурні підрозділи міністерства

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.16

Аналіз звернень громадян до МОЗ України за 6 місяців 2011 року

III квартал

Управління справами

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.17

Про виконання актів та доручень Президента України, актів та доручень Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, актів та доручень Кабінету Міністрів України за 9 місяців 2011 р

жовтень - листопад

Сектор контролю апарату,
структурні підрозділи міністерства

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.18

Впровадження державної політики протидії туберкульозу

IV квартал

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.19

Питання щодо ефективного використання бюджетних коштів та стану дебіторської та кредиторської заборгованості

протягом року

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали

2.4.

Підготувати матеріали для розгляду на апаратних нарадах у Міністра

2.4.1

Про результати виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 N 815 "Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року"

січень

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.2

Про стан виконання Плану основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2010 рік

січень

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.3

Про стан та якість подання інформаційних матеріалів для узагальнення (на виконання контрольних доручень та доручень термінового характеру)

березень

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.4

Про взаємодію з Верховною Радою України в 2010 році

березень

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.5

Про стан виконання державних програм та заходів, які передбачають централізовану закупівлю за кошти державного бюджету лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання у 2010 році

березень

Управління моніторингу та супроводу державних програм

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.6

Питання додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

I квартал

Юридичне управління

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.7

Про декларування доходів за 2010 рік державними службовцями центрального апарату Міністерства та урядових органів державного управління у складі МОЗ України

травень

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.8

Про стан виконання Державної цільової програми "Цукровий діабет" на 2009 - 2013 роки

червень

Департамент розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.9

Про стан виконання заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки в Київській області

червень

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.10

Про стан попередження випадків материнської та малюкової смертності в Україні

II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.11

Стан упорядкування відомчих нормативно-правових актів

II квартал

Юридичне управління

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.12

Про стан виконання Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року

серпень

Департамент розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.13

Про стан виконання Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006 - 2010 року

III квартал

Департамент розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.14

Про результати виконання плану працевлаштування випускників 2011 року вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, медінституту Сумського державного університету та медичних факультетів Ужгородського і Харківського національних університетів, які навчалися за державним замовленням

III квартал

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.15

Оцінка впровадження клінічних протоколів на І - III рівнях надання медичної допомоги дітям та матерям (з перевіркою регіонів)

жовтень

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.16

Про стан виконання плану заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам

грудень

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.17

Про виконання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки за 2011 рік

грудень

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.18

Про стан доїзду до місць призначення на роботу випускників 2011 року вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, медінституту Сумського державного університету та медичних факультетів Ужгородського і Харківського національних університетів, які навчалися за державним замовленням

IV квартал

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.19

Про стан надання медико-соціальної експертної допомоги населенню України (області за списком)

IV квартал

Відділ медико-соціальної експертизи

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.20

Про планування та виконання державних програм та заходів державного характеру за кошти державного бюджету

щоквартально

Управління моніторингу та супроводу державних програм
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення;
Департамент розвитку медичної допомоги;
Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду;
Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС;
Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.21

Про стан виконання Плану основних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2011 рік

щоквартально

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.22

Питання щодо ефективного використання бюджетних коштів та стану дебіторської та кредиторської заборгованості.

протягом року

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.23

Про результати проведених ГоловКРУ України та Рахунковою палатою України перевірок (ревізій) та державного фінансового аудиту МОЗ України

протягом року

Контрольно-ревізійний відділ,
структурні підрозділи МОЗ України

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.4.24

Про функціонування центру моніторингу Центру профілактики і боротьби зі СНІДом

протягом року

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.5.

Розглянути на оперативних нарадах у першого заступника та заступника Міністра питання

2.5.1

Про виконання річного плану державного контролю за додержанням суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності в галузі охорони здоров'я протягом 2010 року

I квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.5.2

Звіти керівників науково-дослідних установ та вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти про підсумки наукової діяльності у 2010 році

I квартал

Управління освіти і науки

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.5.3

Про організацію санаторно-курортного лікування у 2010 році та завдань на 2011 рік

I півріччя

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.5.4

Про планування державного бюджету на 2012 рік за бюджетними програмами на виконання централізованих заходів та державних програм

III - IV квартал

Управління моніторингу та супроводу державних програм
Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності;
Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення;
Департамент розвитку медичної допомоги;
Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду;
Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС;
Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.5.5

Про впровадження нових нормативних актів з питань медико-соціальної експертизи в діяльність медико-соціальних експертних комісій

III квартал

Відділ медико-соціальної експертизи

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.5.6

Про планування та виконання державних програм та заходів державного характеру за кошти державного бюджету

щоквартально

Управління моніторингу та супроводу державних програм
Структурні підрозділи МОЗ

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.5.7

Щодо законопроекту "Про проведення у Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях експерименту з реформування системи охорони здоров'я"

протягом року

Управління економіки медичного страхування та соціальних програм

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.5.8

Щодо законопроекту "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я"

протягом року

Управління економіки медичного страхування та соціальних програм

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.5.9

Щодо законопроекту "Про особливості діяльності закладів охорони здоров'я"

протягом року

Управління економіки медичного страхування та соціальних програм

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.5.10

Щодо законопроекту "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування"

протягом року

Управління економіки медичного страхування та соціальних програм

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.

Розглянути на селекторних нарадах питання

2.6.1

Про стан виконання Державної цільової програми "Цукровий діабет" на 2009 - 2013 роки

квітень

Департамент розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.6.2

Про результати перевірки щодо цільового використання в регіонах виробів медичного призначення, високовартісної медичної техніки, лікарських засобів тощо, поставлених в централізованому порядку, які закуплені за кошти державного бюджету

червень

Контрольно-ревізійний відділ,
Управління моніторингу та супроводу державних програм, структурні підрозділи МОЗ України,
ДУО "Політехмед",
ДП "Укрмедпостач",
ДП "Укрвакцина"

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.6.3

Про стан запровадження замісної терапії в регіонах

I півріччя

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.6.4

Про підготовку установ та закладів охорони здоров'я до роботи в осінньо-зимовий період 2011 - 2012 років.

III квартал

Відділ інвестицій, будівництва та майнових відносин

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.6.5

Про стан малюкової та материнської смертності в Україні

IV квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.6.6

Про стан діагностики ВІЛ-інфекції в регіонах

II півріччя

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Інформаційно-аналітичні матеріали до виступу

2.7.

Провести з'їзд, конгрес, симпозіум, науково-практичну конференцію, науковий семінар (додатково до Реєстру)

2.7.1

Організація та проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні проблеми ко-інфекції- теберкульоз і ВІЛ/СНІД"

березень

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Організація та проведення конференції

2.7.2

Організація та проведення науково-практичної конференції на тему: "Впровадження системи якості медичної допомоги, як пріоритетний напрям реформування системи охорони здоров'я"

II квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Організація та проведення конференції

2.7.3

Участь у підготовці та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права "Медичне право України законодавче забезпечення царини охорони здоров'я" (генезис, проблеми, розвиток та удосконалення)

II квартал

Юридичне управління

Підготовка та проведення конференції

2.7.4

Участь в організації та проведенні семінарів з питань обговорення чергових розділів проекту Ядерного кодексу України (СЕС ООРР та фахівці радіологічних підрозділів СЕС)

II - IV квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Кодифікація ядерного законодавства

2.7.5

Організація та проведення науково-практичної конференції з актуальних питань санепіднагляду за особливо небезпечними інфекціями, санітарна охорона території, біологічна безпека

вересень

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду, ЦСЕС на базі ЦСЕС на водному транспорті (м. Іллічевськ)

Проведення конференції

2.7.6

Організація та проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасний стан медико-соціальної експертизи та реабілітації в Україні

III квартал

Відділ медико-соціальної експертизи

Проведення конференції

2.7.7

Міжнародна науково-практичної конференція "25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього""

III квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Проведення конференції з метою обговорення питань медичного, соціального-економічного та екологічного стану після аварії на ЧАЕС

2.7.8

Участь у організації та проведенні науково-практичного семінару з питань організації та здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі радіаційної гігієни

III квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Проведення семінару з метою підвищення кваліфікації спеціалістів радіологічних підрозділів СЕС

2.7.9

Участь у проведенні міжнародної науково-практичної конференції: "Екзо- та ендоекологічні аспекти здоров'я людини", присвячену 25-річчю Чорнобильської трагедії

III квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Проведення конференції з метою обговорення стану здоров'я постраждалих та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, екологічний стан України

2.8.

Провести виставку

2.8.1

Організація та проведення виставки-презентації медичної галузі "Індустрія охорони здоров'я 2011" м. Київ

травень

ДУО "Політехмед",
структурні підрозділи МОЗ

Проведення виставки

2.9.

Провести семінар, нараду

2.9.1

Організація та проведення семінару-наради з завідувачами відділень лікування хіміорезистентного туберкульозу на тему: "Надання якісної медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз"

січень

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Проведення семінару

2.9.2

Організація та проведення наради директорів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I - II рівнів акредитації з питань організації проведення вступної кампанії

березень-квітень

Управління освіти та науки

Проведення наради

2.9.3

Організація та проведення наради-семінару "Особливості впровадження кредитно-модульної системи у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах I - II рівнів акредитації"

березень-грудень

Управління освіти та науки

Проведення наради

2.9.4

Організація та проведення наради головних позаштатних спеціалістів територіальних органів охорони здоров'я з онкології стосовно дотримання протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

I квартал

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведення наради

2.9.5

Організація та проведення робочої наради головних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з акушерства та гінекології

I квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

2.9.6

Організація та проведення науково-практичного семінару з питань організації та контролю клінічних випробувань лікарських засобів

I квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Проведення семінару

2.9.7

Організація та проведення робочої наради головних позаштатних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій онкогінекології

I - II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

2.9.8

Організація та проведення виїзних семінарів в Управліннях охорони здоров'я обласних, Київській та Севастопольській державних адміністраціях

I - II квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Проведення семінарів

2.9.9

Організація та проведення семінару-тренінгу для членів мультидисциплінарних та робочих груп з розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги

I - III квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Проведення семінару

2.9.10

Семінар-нарада з керівниками та заступниками структурних підрозділів МОЗ, підпорядкованих організацій, установ, підприємств. Теми семінару:
"Забезпечення права доступу до інформації у галузі охорони здоров'я";
"Деякі питання забезпечення позову в господарському процесі";
"Особливості банкротства підприємств, установ та організацій державного сектору";
"Порядок підготовки проектів нормативно-правових актів, що розробляються в МОЗ, їх погодження та державна реєстрація"

квітень

Юридичне управління

Проведення семінару

2.9.11

Організація та проведення семінару-наради відповідальних секретарів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III - IV рівнів акредитації з питань організації вступної кампанії у 2011 році

квітень

Управління освіти та науки

Проведення семінару

2.9.12

Організація та проведення семінару-наради на тему: "Інфекційний контроль за туберкульозом з лікувально-профілактичних закладах"

квітень

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Проведення семінару

2.9.13

Організація та проведення наради проректорів з міжнародних зв'язків вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації за питань розширення міжнародного співробітництва, удосконалення організації набору та навчання іноземних громадян

травень - грудень

Управління освіти та науки

Проведення наради

2.9.14

Організація та проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю з питань профілактики внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ)

червень

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду, ЦСЕС на базі Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського

Проведення конференції

2.9.15

Організація та проведення наради головних позаштатних спеціалістів територіальних органів охорони здоров'я з питань експертизи тимчасової втрати непрацездатності

II квартал

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведення наради

2.9.16

Підсумкова нарада з питань охорони материнства, дитинства

II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

2.9.17

Організація та проведення науково-практичного семінару з загальних питань проведення доклінічного вивчення лікарських засобів

II квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Проведення семінару

2.9.18

Організація та проведення науково-практичного семінару-наради за підсумками 2010 року та завданням служби МСЕ на 2011 рік

II квартал

Відділ медико-соціальної експертизи, УкрДерж НДІ медико-соціальних проблем інвалідності
НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Проведення семінарів

2.9.19

Організація та проведення науково-практичного семінару-наради за підсумками 2010 року та завданням служби МСЕ на 2011 рік

II квартал

Відділ медико-соціальної експертизи
УкрДерж НДІ медико-соціальних проблем інвалідності
НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Проведення наради

2.9.20

Організація та проведення семінару-тренінгу для членів мультидисциплінарних робочих груп з розробки індикаторів якості медичної допомоги

II - III квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Проведення семінару

2.9.21

Організація та проведення семінару-наради на тему: "Актуальні питання дитячої гематології"

I півріччя

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення семінару

2.9.22

Організація та проведення наради головних позаштатних спеціалістів територіальних органів охорони здоров'я зі спеціальності "неврологія".

I півріччя

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведення наради

2.9.23

Організація та проведення наради з головними лікарями обласних та міських центрів профілактики та боротьби зі СНІДом з питань покращення надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим

I півріччя

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Проведення наради

2.9.24

Організація та проведення семінару-наради на тему: "Актуальні питання дитячої анестезіології"

III квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення семінару

2.9.25

Організація та проведення підсумкової наради щодо діяльності будинків дитини системи МОЗ України

III квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

2.9.26

Організація та проведення семінару на тему: "Про проведення планових перевірок додержання Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються з використанням уніфікованих форм актів, затверджених Міністерством охорони здоров'я України"

III квартал

Департамент управління та контролю якості медичних послуг

Проведення семінару

2.9.27

Організація та проведення семінару на тему: "Дослідження з біоеквівалентності при доведенні ефективності, безпеки та якості лікарських засобів

III квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Проведення семінару

2.9.28

Організація та проведення науково-практичного семінару з питань проведення клінічних випробувань біологічних лікарських засобів, як оригінальних, так і біосимілярів

III квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Проведення семінару

2.9.29

Організація та проведення наради директорів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I - II рівнів акредитації та деканів мед сестринських факультетів медичних університетів і академій: "Актуальні питання покращання підготовки молодших медичних (фармацевтичного) спеціалістів і бакалаврів медицини"

жовтень - листопад

Управління освіти та науки

Проведення наради

2.9.30

Організація та проведення науково-практичного семінару з окремих питань проведення доклінічного вивчення лікарських засобів

IV квартал

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Проведення семінару

2.9.31

Організація та проведення семінару-наради на тему: "Впровадження нових медичних технологій в санаторно-курортне лікування дітей із соматичною патологією"

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення семінару

2.9.32

Організація та проведення наради головних позаштатних спеціалістів територіальних органів охорони здоров'я зі спеціальностей "психотерапія" та "медична психологія"

II півріччя

Департаменту розвитку медичної допомоги

Проведення наради

2.9.33

Організація та проведення наради головних позаштатних спеціалістів територіальних органів охорони здоров'я із спеціальності "судово-медична експертиза"

II півріччя

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведення наради

2.9.34

Організація та проведення наради головних позаштатних спеціалістів територіальних органів охорони здоров'я із спеціальності "рефлексотерапія"

II півріччя

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведення наради

2.9.35

Організація та проведення навчального семінару "Репродуктивне і сексуальне здоров'я, планування безпечної поведінки у ВІЛ-позитивних жінок і дівчат" (м. Полтава, м. Суми)

II півріччя

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення семінару

2.9.36

Організація та проведення засідання Координаційної ради з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет

щоквартально

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведення засідань

2.9.37

Організація та проведення нарад фахівців Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти МОЗ України

щоквартально

Управління освіти та науки

Проведення нарад

2.9.38

Організація та проведення наради головних позаштатних спеціалістів територіальних органів охорони здоров'я із трансфузіології

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведення наради

2.9.39

Організація та проведення консультативних нарад з питань створення та ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення нарад

2.9.40

Організація та проведення робочих семінарів, нарад з головними лікарями санаторіїв стосовно здійснення заходів щодо розвідки, обліку раціонального використання та охорони природних лікувальних ресурсів

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення семінарів

2.9.41

Організація та проведення семінарів-тренінгів для спеціалістів КДМ та національних тренерів з питань дотестового консультування з наступним обстеженням на ВІЛ-інфекцію

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення семінарів

2.9.42

Організація та проведення навчальних семінарів-тренінгів для спеціалістів КДМ щодо розвитку медико-соціальних послуг для підлітків та молоді

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення семінарів

2.9.43

Організація та проведення семінарів-тренінгів для лікарів загальної практики-сімейної медицини щодо впровадження в Україні стратегії "Інтегроване ведення хвороб дитячого віку".

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення семінарів

2.9.44

Організація та проведення засідання Координаційної ради з питань виконання Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року"

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведені засідання Координаційної ради

2.9.45

Організація та проведення навчальних семінарів-тренінгів щодо імунопрофілактики для лікарів різних спеціальностей

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення семінарів

2.9.46

Організація та проведення моніторингових візитів Методично-організаційним моніторинговим центром НДСЛ "ОХМАТДИТ" до "Клінік, дружніх до молоді"

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Відвідання клінік

2.9.47

Організація та проведення в регіональних формулярних комітетах Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та фармакотерапевтичних комісіях закладів охорони здоров'я настановних семінарів з використання державного формуляру лікарських засобів та розробки формулярів регіонального та локального рівнів

протягом року

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Проведення семінарів

2.9.48

Організація та проведення семінарів-тренінгів в робочих групах з розробки медико-технологічних нормативних документів зі стандартизації медичної допомоги згідно Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини

протягом року

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Проведення семінарів

2.9.49

Організація та проведення нарад Координаційної Ради з питань розвитку медсестринства

протягом року

Управління освіти та науки

Проведення нарад

2.9.50

Організація та проведення нарад опорних циклових комісій вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів I - II рівнів акредитації

протягом року

Управління освіти та науки

Проведення нарад

2.9.51

Організація та проведення нарад-семінарів робочих груп щодо створення ліцензійних інтегрованих іспитів для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I - II рівнів акредитації

протягом року

Управління освіти та науки

Проведення нарад

2.9.52

Організація та проведення нарад-семінарів з питань створення і впровадження галузевих стандартів освіти

протягом року

Управління освіти та науки

Проведення нарад

2.9.53

Організація та проведення науково-практичних семінарів у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Луганській, Черкаській, Тернопільській областях з впровадження індивідуальної програми реабілітації інвалідів

протягом року

Відділ медико-соціальної експертизи
НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова УкрДержНДІ медико-соціальних проблем інвалідності

Проведення семінарів

3.

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

3.1.

- медична допомога дорослому населенню

3.1.1.

Перевірка з питань експертизи тимчасової втрати непрацездатності (регіони за списком)

січень

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведені перевірки, підготовка звіту

3.1.2

Перевірка стану надання ортопедотравматологічної допомоги населенню (регіони за списком)

II - III квартал

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведені перевірки, підготовка звіту

3.1.3

Перевірка стану надання медичної допомоги хворим із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями (регіони за списком)

II - III квартал

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведені перевірки, підготовка звіту

3.1.4

Перевірка стану надання психотерапевтичної і медико-психологічної допомоги населенню (регіони за списком)

протягом року

Департаменту розвитку медичної допомоги

Проведені перевірки, підготовка звіту

3.1.5

Перевірка діяльності регіональних бюро судово-медичної експертизи (регіони за списком)

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведені перевірки, підготовка звіту

3.1.6

Перевірка стану здійснення примусових заходів медичного характеру та проведення судово-психіатричної експертизи (регіони за списком)

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведені перевірки, підготовка звіту

3.1.7

Перевірка стану надання неврологічної допомоги населенню (регіони за списком)

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведені перевірки, підготовка звіту

3.1.8

Перевірка стану надання гематологічної допомоги населенню (регіони за списком)

протягом року

Департаменту розвитку медичної допомоги

Проведені перевірки, підготовка звіту

3.1.9

Перевірка стану надання медичної допомоги хворим з опіками у Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській областях

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведені перевірки, підготовка звіту

3.1.10

Перевірка стану надання нейрохірургічної допомоги населенню (регіони за списком)

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведені перевірки, підготовка звіту

3.1.11

Перевірка з питань експертизи тимчасової втрати непрацездатності (регіони за списком)

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведені перевірки, підготовка звіту

3.1.12

Перевірка стану надання дерматовенерологічної допомоги населенню (регіони за списком)

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведені перевірки, підготовка звіту

3.1.13

Перевірка дотримання протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Онкологія" (регіони за списком)

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведені перевірки, підготовка звіту

3.1.14

Перевірка стану розвитку служби крові (регіони за списком)

протягом року

Департамент розвитку медичної допомоги

Проведені перевірки, підготовка звіту

3.2.

- медична допомога дітям і матерям

3.2.1

Здійснення аналізу щодо виконання заходів профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

I квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.2.2

Здійснення аналізу роботи щодо попередження випадків материнської смерті

II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.2.3

Здійснення аналізу діяльності центрів/відділень медико-соціальної допомоги дітям та молоді "Клінік, дружніх до молоді"

II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.2.4

Здійснення аналізу роботи акушерсько-гінекологічної та педіатричної служби за результатами звітів головних позаштатних спеціалістів

II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.2.5

Здійснення аналізу стану здоров'я дітей підліткового віку

II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.2.6

Здійснення аналізу діяльності обласних дитячих лікарень

II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.2.7

Опрацювання програми підготовки лікарів загальної практики-сімейної медицини з питань спостереження за здоровими вагітними

I півріччя

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Опрацювання програми

3.2.8

Розробка індикаторів якості надання медичної допомоги на рівні ПСМД лікарями загальної практики-сімейної медицини акушерсько-гінекологічного та педіатричного профілів

IV квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Розробка індикаторів

3.2.9

Систематизація надання медичного бальнеологічного висновку щодо природних лікувальних ресурсів

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підготовка висновку

3.2.10

Проведення розгляду звернень заявників та користувачів шляхом аналізу якості використання природних лікувальних ресурсів

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Здійснення аналізу звернень

3.2.11

Опрацювання наданих Українським НДІ медичної реабілітації та курортології відповідних матеріалів з метою виявлення медичного профілю (спеціалізації) природних територій курортів

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Визначення медичного профілю курортів

3.2.12

Розробка та видання статистично-аналітичних довідників спільно з Центром медичної статистики МОЗ України:
- "Діяльність санаторіїв, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, у 2010 році";
- "Діяльність будинків дитини";
- "Діяльність окремих типів дитячих лікарняних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, у 2010 році";
- "Стан здоров'я дітей 0 - 17 років в Україні";
- "Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2010 рік";
- "Стан медико-генетичної служби в Україні"

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Видання довідників

3.3.

- медична допомога населенню постраждалому внаслідок аварії на ЧАЕС

3.3.1

Аналіз стану лікувально-профілактичної роботи на об'єктах з особливими умовами роботи

I квартал

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.3.2

Аналіз стану роботи системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС

I квартал

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.3.3

Аналіз стану фінансової дисципліни та використання бюджетних коштів у СМСЧ

I квартал

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.3.4

Аналіз стану та якості медико-санітарної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи

березень - квітень

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.3.5

Аналіз стану забезпечення радіаційної безпеки підприємствами, які використовують у своїй діяльності ДІВ

II квартал

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.3.6

Аналіз стану наповнення бази даних Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

квітень

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.3.7

Аналіз стану професійної захворюваності на підприємствах з особливими умовами праці, що обслуговуються СМСЧ

травень

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.3.8

Перевірка стану організації та якості надання медико-санітарної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи:
- в Житомирській та Київській областях;
- в Волинській та Дніпропетровській області.

I півріччя
II квартал

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Проведення перевірки, підготовка звіту

3.3.9

Перевірка стану організації та якості надання медико-санітарної допомоги працівникам підприємств з особливими умовами праці;
- Кіровоградської (СМСЧ NN 17, 19) та Миколаївської (СМСЧ N 2) областей;
- Дніпропетровської (СМСЧ N 9) області

I півріччя
III - IV квартали

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Проведення перевірки, підготовка звіту

3.3.10

Аналіз стану забезпечення радіаційної безпеки підприємствами, що здійснюють поводження з РАВ

IV квартал

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.3.11

Участь у роботі комісії по направленню хворих на лікування за кордоном

1 раз на місяць

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підготовка звітів щодо кількості хворих направлених на лікування за кордоном

3.3.12

Контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на поліпшення медичної допомоги дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

протягом року

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення контролю, підготовка звітів

3.3.13

Аналіз стану забезпечення організації та радіаційного контролю лікарської сировини та харчових продуктів відомчими лабораторіями

протягом року

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу, підготовка звітів

3.4.

- санаторно-курортне лікування

3.4.1

Здійснення аналізу діяльності санаторно-курортних закладів МОЗ України за 2010 рік

I півріччя

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.4.2

Аналіз використання путівок санаторно-курортних закладів МОЗ України за 2010 рік

I півріччя

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Здійснення аналізу, підготовка звіту

3.5.

- діяльність у сфері народної та нетрадиційної медицини

3.5.1

Науково-методичне забезпечення інтегрування методів народної і нетрадиційної медицини до первинної медико-санітарної допомоги населенню

протягом року

ДП "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України"

Видання методичних рекомендацій, посібників

3.5.2

Заходи щодо виявлення осіб, які займаються медичною практикою за відсутності документів системи охорони здоров'я. (на виконання Указу Президента України від 31.07.98 N 823/98 "Про заходи щодо врегулювання діяльності в сфері народної та нетрадиційної медицини") разом з МВС України та Податковою Адміністрацією України

протягом року

ДП "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України"

Проведення відповідних заходів

4.

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ

4.1.

- удосконалення санітарного нагляду

4.1.1

Розробка ДСанПіН "Улаштування, утримання дошкільних навчальних закладів і організації життєдіяльності дітей"

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання нормативно-правового акту

4.1.2

Розробка ДСанПіН "Підприємства та організації поліграфічної промисловості"

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання нормативно-правового акту

4.1.3

Доопрацювання Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, припинення, зупинення) та Порядку застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства

I квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання нормативно-правового акту

4.1.4

Розробка Інструкції з організації харчування дітей у загальноосвітніх школах

II квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання нормативно-правового акту

4.1.5

Розробка методичної вказівки "Забезпечення протиепідемічної готовності санітарно-карантинних підрозділів (відділи, пункти) в пунктах пропуску через державний кордон України"

листопад - грудень

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання нормативно-правового акту

4.1.6

Розробка Положення про психофізіологічну експертизу працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору та Положення про формування, ведення і користування відомостями Єдиного реєстру даних психофізіологічної експертизи

IV квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Підписання нормативно-правового акту

4.1.7

Проведення аналізу санепідситуації в країні

щопівріччя

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Інформаційно-аналітичні матеріали

4.2.

- забезпечення епідемічного благополуччя

4.2.1

Проведення аналізу щодо підсумків епідемії грипу в Україні епідсезону 2010 - 2011 роки

березень

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Здійснення аналізу, підготовка звіту

4.2.2

Розробка Концепції державної програми біобезпеки та біологічного захисту на 2010 - 2014 роки

II квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Затвердження Концепції

4.2.3

Розробка нових санітарних правил утримання територій населених пунктів

III квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Затвердження правил

4.2.4

Розробка Державної цільової програми профілактики внутрішньолікарняних інфекцій на період до 2015 року

III квартал

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Затвердження програми

4.2.5

Проведення аналізу охоплення дітей профілактичними щепленнями у відповідності до календаря профілактичних щеплень

щоквартально

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду, Міносвіти

Здійснення аналізу, підготовка звіту

5.

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПОСЛУГ, ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

5.1.

- контроль якості медичних послуг

5.1.1

Участь у забезпеченні проведення раціональної фармакотерапії шляхом впровадження формулярної системи на підставі Державного формуляру лікарських засобів. Організаційно-технічна підтримка перегляду Державного формуляру лікарських засобів

постійно

Департамент регуляторної політики у сфері лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Впровадження формулярної системи

5.1.2

Продовження робіт з експертизи та гармонізації медико-технологічних та нормативних документів (стандартів, уніфікованих клінічних протоколів та локальних протоколів) в сфері стандартизації медичної допомоги з Державним формуляром лікарських засобів та Державним реєстром лікарських засобів

постійно

Департамент регуляторної політики у сфері лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Проведення експертизи нормативних документів

5.1.3

Участь в заходах, направлених на удосконалення законодавчої бази з питань організації та управління якістю медичної допомоги

постійно

Департамент регуляторної політики у сфері лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Участь в заходах

5.2.

- контроль якості фармацевтичних послуг

5.2.1

Участь у розробці, погодженні та виданні нормативних документів з удосконалення фармацевтичного обслуговування населення. Оновлення та розробка протоколів провізора (фармацевта) з метою забезпечення відповідального самолікування пацієнтів

постійно

Департамент регуляторної політики у сфері лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Розробка, погодження та видання нормативних документів

5.2.2

Забезпечення знаходження в обігу лікарських засобів виготовлених виключно на виробництвах з дотриманням умов належної виробничої практики (GMP)

постійно

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

Забезпечення контролю

5.3.

- контроль якості лікарських засобів і виробів медичного призначення

5.3.1

Участь у здійсненні державного контролю лікарських засобів при їх ввезенні в Україну, в частині надання одноразових дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів

постійно

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Забезпечення контролю

5.3.2

Забезпечення проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів та ведення Державного реєстру лікарських засобів

постійно

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Проведення державної реєстрації

5.3.3

Проведення експертизи науково-технічної документації, організація та проведення приймальних технічних випробувань виробів медичного призначення

постійно

ДУО "Політехмед"

Проведення експертизи

6.

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

6.1

Удосконалення методики підготовки звітів головних експертів областей, міст Києва та Севастополя, АР Крим про показники інвалідності та діяльності МСЕК

I квартал

Відділ медико-соціальної експертизи МОЗ України
УкрДержНДІ медико-соціальних проблем інвалідності

Розробка методичних рекомендацій

6.2

Аналіз роботи медико-соціальних експертних комісій щодо показників реабілітації інвалідів за 2009 рік з подальшим обговоренням результатів на обласних нарадах лікарів - експертів

I квартал

Відділ медико-соціальної експертизи НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Здійснення аналізу, підготовка звіту

6.3

Перевірка стану організації та якості проведення експертизи встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС у Дніпропетровській та Донецькій областях

I - II квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Контроль з метою підвищення якості експертної роботи з метою цільового використання бюджетних коштів

6.4

Підготовка та видання аналітико-статистичний довідник "Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2010 рік"

II квартал

Відділ медико-соціальної експертизи
УкрДержНДІ медико-соціальних проблем інвалідності

Видання довідника

6.5

Розробка пропозиції щодо забезпечення подання у повному обсязі адресних профорієниаційних послуг інвалідам з урахуванням ступеня втрати їх здоров'я, обмеження життєдіяльності та потреб ринку праці

серпень

НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Розробка пропозицій

6.6

Моніторинг за якістю формування та контролю виконання індивідуальних програм реабілітації у регіонах та забезпеченням наповнення централізованого банку даних щодо інвалідів

III - IV квартал

УкрДержНДІ медико-соціальних проблем інвалідності Відділ медико-соціальної експертизи

Проведення моніторингу, підготовка звіту

6.7

Розробка пропозицій до державних медико-соціальних нормативів у сфері експертизи професійної придатності інвалідів для різних нозологічних форм захворювань

грудень

НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Розробка пропозицій

6.8

Розробка пропозицій до методичних посібників МОЗ щодо показаних та протипоказаних умов праці, рекомендованих професій для працевлаштування інвалідів при основних інвалідизуючих захворюваннях

грудень

НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Розробка пропозицій

6.9

Організаційно-методична робота з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів обласним центрам МСЕ Чернігівської та Рівненської областей

протягом року

Відділ медико-соціальної експертизи НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Розробка пропозицій

6.10

Розробка та запровадження в практику роботи медико-соціальних експертних комісій:
- методичні рекомендації: "Медико-соціальна і клініко-експертна характеристика контингенту інвалідів молодого віку внаслідок хвороб нервової системи та оптимізація реабілітаційних заходів ";
- "Оцінка стратифікації ризику серцево- судинних захворювань у хворих на ревматоїдний артрит ";
- "Клініка, діагностика та лікування антифосфоліпідного синдрому "
- Видати методичні рекомендації з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок захворювань центральної нервової системи, професійних захворювань легенів, ортопедичної патології

протягом року

НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова
Укр ДержНДІ медико-соціальних проблем інвалідності

Розробка методичних рекомендацій

6.11

Впровадження в практику роботи МСЕК науково-методичних видань:
- "Реабілітація інвалідів з наслідками травм та ортопедичними захворюваннями опорно-рухового апарату";
- "Організаційно-методичні основи оцінки життєдіяльності та реабілітації хворих на гіпотіреоз ";
- " Оптимізація медико-експертної діагностики у хворих та інвалідів внаслідок вроджених вад розвитку системи кровообігу ";

протягом року

НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Здійснення аналізу щодо впровадження методичних рекомендацій

 

- "Особистісні фактори в експертно-реабілітаційній діагностиці при вроджених вадах розвитку системи кровообігу ";
- Критерії медико-соціальної експертизи обмеження життєдіяльності при наслідках черепно-мозкових травм ";
- "Критерії встановлення груп інвалідності у хворих та інвалідів внаслідок ІХС,які перенесли ендоваскулярні та оперативні втручання на серці

 

УкрДержНДІ медико-соціальних проблем інвалідності

 

6.12

Проведення роз'яснювальної роботи у рамках освітніх програм для населення щодо профілактики інвалідності, необхідності дотримання здорового способу життя за допомогою засобів масової інформації, публікації інформаційних пам'яток для хворих

протягом року

Відділ медико-соціальної експертизи
УкрДержНДІ медико-соціальних проблем інвалідності
УкрДержНДІ реабілітації інвалідів

Звіт щодо проведеної роботи

7.

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1

Формування планів науково-дослідних робіт підпорядкованих науково-дослідних установ, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів післядипломної освіти відповідно до обсягів бюджетного фінансування на 2011 рік та укладання договорів на проведення наукових досліджень і розробок

I квартал

Управління освіти та науки,
Департамент економіки, фінансів бухгалтерської звітності,
керівники науково-дослідних установ, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів і закладів післядипломної освіти

Формування планів науково-дослідних робіт підпорядкованих науково-дослідних установ, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів післядипломної освіти відповідно до обсягів бюджетного фінансування на 2011 рік та укладання договорів на проведення наукових досліджень і розробок

7.2

Опрацювання пропозицій до Реєстру галузевих нововведень за результатами діяльності підвідомчих науково-дослідних установ та вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти за 2010 рік

I квартал

Управління освіти та науки,
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

Опрацювання пропозицій до Реєстру галузевих нововведень за результатами діяльності підвідомчих науково-дослідних установ та вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти за 2010 рік

7.3

Розробка порядку приймання результатів наукової діяльності підвідомчих науково-дослідних установ у 2011 році та планування наукової тематики на 2012 рік

жовтень

Управління освіти та науки

Розробка порядку приймання результатів наукової діяльності підвідомчих науково-дослідних установ у 2011 році та планування наукової тематики на 2012 рік

7.4

Висвітлення в засобах масової інформації досягнень вітчизняної медичної науки та їх роль у реформуванні системи охорони здоров'я

протягом року

Управління освіти та науки,
Керівники науково-дослідних установ, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів і закладів післядипломної освіти. Редактори медичних журналів

Висвітлення в засобах масової інформації досягнення вітчизняної медичної науки та їх роль у реформуванні системи охорони здоров'я

7.5

Спільно з Національною академією медичних наук України опрацювання питання щодо формування єдиного Реєстру галузевих нововведень за результатами наукової діяльності

протягом року

Управління освіти та науки,
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

Спільно з Національною академією медичних наук України опрацювання питання щодо формування єдиного Реєстру галузевих нововведень за результатами наукової діяльності

7.6

Проведення атестації науково-дослідних установ, що належать до сфери управління МОЗ України

протягом року

Управління освіти та науки
Експертна комісія МОЗ

Проведення атестації науково-дослідних установ, що належать до сфери управління МОЗ України

7.7

Здійснення поточного контролю за виконанням науково-дослідними установами, вищими медичними (фармацевтичним) навчальними закладами і закладами післядипломної освіти розробок

протягом року

Управління освіти та науки,
Департамент економіки і фінансової політики
Керівники вищих медичних (фармацевтичного) навч. закладів і закладів післядипломної освіти

Здійснення поточного контролю за виконанням науково-дослідними установами, вищими медичними (фармацевтичним) навчальними закладами і закладами післядипломної освіти розробок

8.

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ, ПІДБОРУ І ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНИХ КАДРІВ

8.1

Аналіз плинності кадрів, своєчасного проходження атестації співробітників СМСЧ

січень
грудень

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу, підготування висновків щодо упорядкування підвищення кваліфікації спеціалістів СМСЧ

8.2

Проведення підсумків роботи з нагородження працівників галузі державними нагородами та відомчою відзнакою МОЗ України у 2010 році

I квартал

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Підготовка звіту

8.3

Підготувати пропозиції з удосконалення професійної кваліфікації фахівців СЕС ООРР, радіологічних підрозділів ОблСЕС та СМСЧ

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу, підготування висновків щодо упорядкування підвищення кваліфікації спеціалістів СЕС ООРР, радіологічних підрозділів ОблСЕС та СМСЧ

8.4

Аналіз кадрового забезпечення СЕС ООРР та фахівців радіологічних підрозділів СЕС

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу, підготування висновків щодо упорядкування підвищення кваліфікації спеціалістів СЕС ООРР, радіологічних підрозділів ОблСЕС та СМСЧ

8.5

Проаналізувати роботу Центральної атестаційної комісії МОЗ України у 2010 році. Визначити показники проатестованих відповідно до номенклатури закладів охорони здоров'я та у розрізі рівнів кваліфікаційних категорій і лікарських спеціальностей. Підготувати та затвердити графік роботи Центральної атестаційної комісії МОЗ України на 2011 рік

I - II квартал

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Проведення аналізу роботи комісій, підготовка звіту

8.6

Проведення перевірки організації і проведення прийому студентів на I курс до вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I - IV рівнів акредитації

вересень - грудень

Управління освіти та науки

Проведення перевірки

8.7

Проведення національного конкурсу "Ескулап-професіонал" (на кращу медичну сестру) серед практикуючих медсестер

вересень - жовтень

Управління освіти та науки

Підготовка та проведення конкурсу

8.8

Здійснення перевірки роботи приймальних комісій вищих навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ IV рівнів акредитації за результатами вступної кампанії 2011 року

вересень - жовтень

Управління освіти та науки

Здійснення перевірки, підготовка звіту

8.9

Проведення атестації керівників державних підприємств МОЗ України

III квартал

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Проведення атестації

8.10

Провести організаційні заходи з працевлаштування випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів 2011 року, що навчались за державним замовленням. Забезпечити робочими місцями не менше 95 % молодих спеціалістів

протягом року

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Працевлаштування випускників

8.11

Забезпечення роботи Центральної атестаційної комісії МОЗ України. Забезпечення контролю за дотриманням вимог наказу МОЗ України від 19.12.97 N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"

протягом року

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Забезпечення контролю

8.12

Підготовка матеріалів щодо нагородження державними нагородами та відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ України працівників галузі (на виконання Указу Президента України від 19.02.2003 N 138/2003 "Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України")

протягом року

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Підготовка матеріалів щодо нагородження

8.13

Проведення організаційної роботи про призначенню академічних стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, ім. М.Грушевського, М. Амосова, соціальної стипендії Верховної Ради України студентам і аспірантам вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I - IV рівні акредитації

протягом року

Управління освіти та науки

Проведення організаційної роботи

8.14

Затвердження обсягів підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців охорони здоров'я, педагогічних і науково-педагогічних кадрів

протягом року

Управління освіти та науки

Затвердження обсягів підготовки

8.15

Здійснення перевірки стану організації навчально-виховного процесу та рівня практичної підготовки у вищих медичних (фармацевтичних) закладах I - IV рівнів акредитації

протягом року

Управління освіти та науки

Здійснення перевірки, підготовка звіту

8.16

Здійснення заходів по приведенню навчально-методичного забезпечення у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I - IV рівнів акредитації до нових навчальних планів

протягом року

Управління освіти та науки

Здійснення відповідних заходів

9.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ СТРАХУВАННЯ

9.1

Збір та аналіз інформації щодо стану функціонування лікарняних кас в Україні

щоквартально

Управління економіки медичного страхування та соціальних програм

Здійснення аналізу, підготовка звіту

9.2

Збір та аналіз інформації щодо стану обов'язкових видів страхування в Україні

щоквартально

Управління економіки медичного страхування та соціальних програм

Здійснення аналізу, підготовка звіту

9.3

Збір та аналіз інформації щодо добровільного медичного страхування в Україні

щоквартально

Управління економіки медичного страхування та соціальних програм

Здійснення аналізу, підготовка звіту

10.

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ, ВІДОМЧОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1

Здійснення моніторингу пропозицій щодо визначення номенклатури товарів, централізовану закупівлю яких планується здійснити Міністерством за рахунок коштів державного бюджету у 2012 році

IV квартал

Управління моніторингу та супроводу державних програм

Здійснення моніторингу, підготовка звіту

10.2

Моніторинг виконання місцевих бюджетів з охорони здоров'я.

щомісяця, щокварталу

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності

Здійснення моніторингу, підготовка звітів

10.3

Моніторинг залучення власних надходжень закладами та установами охорони здоров'я

щомісячно

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності

Здійснення моніторингу, підготовка звітів

10.4

Здійснення видатків на виконання бюджетних програм закладів охорони здоров'я, освіти, культури, науки та одержувачів бюджетних коштів, що підпорядковані МОЗ

щомісяця

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності

Здійснення видатків

10.5

Аналіз фінансово-господарської діяльності державних підприємств, закладів охорони здоров'я, освіти, культури та науки, які знаходяться у сфері управління МОЗ

щокварталу

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності

Здійснення аналізу, підготовка звітів

10.6

Моніторинг стану оплати праці працівників охорони здоров'я та державних підприємств, які знаходяться у сфері управління МОЗ

протягом року

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності

Здійснення моніторингу, підготовка звітів

10.7

Моніторинг фінансування державних цільових програм і комплексних заходів, які формуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

протягом року

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності

Здійснення моніторингу, підготовка звітів

10.8

Моніторинг стану дебіторської та кредиторської заборгованості.

протягом року

Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності

Здійснення моніторингу, підготовка звітів

10.9

Забезпечення розгляду, узагальнення та реалізації матеріалів перевірок (ревізій) проведених органами державного контролю з метою своєчасного усунення порушень та недоліків, вжиття необхідних заходів за встановленими фактами зловживань та фактів порушень допущених у використанні бюджетних коштів установами та організаціями, що належать до сфери управління МОЗ України

протягом року

Контрольно-ревізійний відділ,
Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності,
Департамент кадрової політики, освіти і науки,
структурні підрозділи МОЗ України

Винесення на колегію або нараду інформації щодо результатів перевірок органами державного контролю, відповідно до рішення Міністра

10.10

Здійснення моніторингу та аналізу потреб та заявок Міністерства охорони здоров'я АР Крим, головних управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів охорони здоров'я, підпорядкованих Міністерству у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні, інших товарах, необхідних для виконання державних програм та заходів з охорони здоров'я у 2011 році

протягом року

Управління моніторингу та супроводу державних програм

Здійснення моніторингу та аналізу потреб та заявок Міністерства охорони здоров'я АР Крим, головних управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів охорони здоров'я, підпорядкованих Міністерству у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні, інших товарах, необхідних для виконання державних програм та заходів з охорони здоров'я у 2011 році

10.11

Здійснення моніторингу та аналізу залишків Міністерства охорони здоров'я АР Крим, головних управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів охорони здоров'я, підпорядкованих Міністерству, щодо лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, інших товарів, закуплених за кошти Державного бюджету на виконання державних програм та заходів для забезпечення закладів охорони здоров'я

протягом року

Управління моніторингу та супроводу державних програм;
Контрольно-ревізійний відділ

Здійснення моніторингу, підготовка звітів

10.12

Розгляд технічних завдань закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, інших товарів, у межах компетенції, необхідних для виконання державних програм та заходів з охорони здоров'я, підготовлених постійними робочими групами з питань профільного супроводу державних закупівель в установленому порядку

протягом року

Управління моніторингу та супроводу державних програм

Погодження технічних завдань щодо відповідності заявкам ООЗ

11.

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, КОНТРОЛЮ ЗА РАЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

11.1

Участь у комісії з прийняття звітів закладів, підпорядкованих МОЗ про використання бюджетних коштів

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення контролю, підготовка звітів

11.2

Аналіз забезпечення засобами вимірювальної техніки лабораторій СЕС ООРР та радіологічних підрозділів СЕС.

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу, підготовка пропозицій по оновленню приладного парку радіологічних підрозділів СЕС

11.3

Організація та забезпечення контролю за ходом підготовки медичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2010 - 2011 років.

III квартал

Відділ інвестицій, будівництва та майнових відносин

Здійснення контролю, підготовка звітів

11.4

Здійснення контролю щодо цільового використання в регіонах виробів медичного призначення, високовартісної медичної техніки, лікарських засобів, тощо поставлених в централізованому порядку, які закуплені за кошти державного бюджету (з перевіркою 2 - 3 регіонів)

протягом року

Контрольно-ревізійний відділ,
Управління моніторингу та супроводу державних програм,
Департамент економіки, фінансів і бухгалтерської звітності,
структурні підрозділи МОЗ України, ДП, ДУ

Здійснення контролю, за наслідками контрольних заходів прийняття відповідних рішень та надання пропозицій

11.5

Здійснення моніторингу введення в експлуатацію медичного обладнання, закупленого в централізованому порядку за кошти державного бюджету

протягом року

Контрольно-ревізійний відділ,
Управління моніторингу та супроводу державних програм,
структурні підрозділи МОЗ України,
ДУО "Політехмед",
ДП "Укрмедпостач",
ДП "Укрвакцина"

Здійснення моніторингу, контроль за вводом в експлуатацію, надання пропозицій з метою ефективного використання медичного обладнання

11.6

Забезпечення доставки лікарських засобів, які закуповуються за державними програмами до закладів охорони здоров'я

постійно

ДУО "Політехмед"

Забезпечення доставки лікарських засобів, підготовка звітів

11.7

Контроль за доставкою та введенням в експлуатацію медичного обладнання, яке закуповується за державними програмами

постійно

ДУО "Політехмед"

Здійснення контролю за доставкою лікарських засобів, підготовка звітів

12.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ДО ЄВРО 2012

12.1

Проведення нарад з питань організації та підготовки медичного забезпечення заходів чемпіонату Євро 2012 в приймаючих містах і причетних адміністративних територіях

II - IV квартали

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012

Організація та проведення нарад

13.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

13.1

Прийняття нової редакції Угоди про співробітництво між МОЗ України, МОЗ Республіки Куба та Міжнародним Чорнобильським фондом

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Продовження співробітництва з МОЗ Республіки Куба та МЧФ по виконанню програми лікування та оздоровлення дітей в Республіці Куба

13.2

Участь у проведенні засідань Комітету Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S):
- Женева, Швейцарія;
- Південно-Африканська Республіка

травень
жовтень

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

Проведення координаційної роботи з міжнародного співробітництва

13.3

Співробітництво з ВООЗ, Світовим банком, агенціями ВООЗ, ЮНІСЕФ, Генеральним Директоратом Європейської Комісії (САМКО) та іншими міжнародними організаціями

протягом року

Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду

Проведення координаційної роботи з міжнародного співробітництва

13.4

Співпраця в українсько-нідерландському проекті "MATRA"

протягом року

Управління освіти та науки

Проведення координаційної роботи з міжнародного співробітництва

13.5

Співпраця з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Світовим банком, агенціями ООН (Дитячий фонд ООН, Програма розвитку ООН, Фонд народонаселення ООН, Програма ООН з ВІЛ/СНІД) з питань розробки та реалізації політики в галузі охорони здоров'я

протягом року

Відділ міжнародних зв'язків та євроінтеграції, структурні підрозділи МОЗ

Проведення координаційної роботи з міжнародного співробітництва

13.6

Координація заходів з міжнародними донорами щодо реалізації проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетів розвитку галузі охорони здоров'я

протягом року

Відділ міжнародних зв'язків та євроінтеграції,
структурні підрозділи МОЗ

Проведення координаційної роботи з міжнародного співробітництва

13.7

Координація діяльності щодо реалізації заходів в рамках Підкомітетів та Комітету Україна - ЄС

протягом року

Відділ міжнародних зв'язків та євроінтеграції, структурні підрозділи МОЗ

Проведення координаційної роботи з міжнародного співробітництва

13.8

Участь у проведенні міжнародних семінарів МАГАТЕ

протягом року

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Отримання сучасної інформації та нових знань з питань радіаційного захисту

13.9

Співробітництво з ВООЗ, Глобальним Фондом, агенціями ООН (Дитячий фонд ООН, Програма розвитку ООН, Фонд народонаселення ООН, Програма ООН з ВІЛ/СНІД) з питань розробки та реалізації політики в галузі охорони здоров'я, міжнародними організаціями

протягом року

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Проведення координаційної роботи з міжнародного співробітництва

13.10

Співробітництво з фондом Клінтона

постійно

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Проведення координаційної роботи з міжнародного співробітництва

13.11

Співробітництво з ЮНЕЙДС

постійно

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Проведення координаційної роботи з міжнародного співробітництва

13.12

Співробітництво з ГТЦ

постійно

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Проведення координаційної роботи з міжнародного співробітництва

13.13

Співробітництво з USAID

постійно

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Проведення координаційної роботи з міжнародного співробітництва

13.14

Співробітництво з Центром контролю за інфекційними захворюваннями (SDS) США

постійно

Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Проведення координаційної роботи з міжнародного співробітництва

14.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ

14.1

Підготовка пропозицій до орієнтовного плану законопроектної роботи на 2012 рік

до 1 жовтня

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

Підготовка пропозицій

14.2

Підготовка та подання аналітичних матеріалів Міністру охорони здоров'я, першому заступнику Міністра, першому заступнику Міністра - головному державному санітарному лікарю України, заступникам Міністра для супроводу законопроектів на пленарних засіданнях Верховної Ради України

кожного пленарного тижня

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка інформаційних матеріалів Підготовка інформаційних матеріалів

14.3

Підготовка та подання до Мін'юсту звіту про стан виконання законопроектів, розроблення яких передбачено новими завданнями, визначеними законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та ініційовано Прем'єр-міністром України після затвердження орієнтовного плану законопроектної робіт

щомісячно до 20 числа

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звіту

14.4

Організація супроводу у комітетах Верховної Ради України проектів законів України, розробником яких є МОЗ України

протягом року

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка інформаційних матеріалів

14.5

Забезпечення взаємодії з Головним організаційним управлінням Апарату Верховної Ради України та Управлінням забезпечення зв'язків з Верховною Радою України Кабінету Міністрів України

протягом року

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка інформаційних матеріалів

14.6

Підготовка довідок до КМУ та профільних комітетів Верховної Ради України стосовно позиції МОЗ щодо законопроектів, які стосуються галузі охорони здоров'я, розробниками яких є народні депутати України, Президент України та Центральні органи виконавчої влади

протягом року

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка інформаційних матеріалів

14.7

Підготовка участі заступників Міністра у роботі Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я та інших комітетів Верховної Ради України у разі розгляду законопроектів або питань щодо галузі охорони здоров'я

протягом року

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

Підготовка інформаційних матеріалів

14.8

Ведення моніторингу стану проходження законопроектів з питань охорони здоров'я у комітетах Верховної Ради України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України опрацьованих МОЗ України та направлених до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України пропозицій до проектів законів України, що стосуються галузі охорони здоров'я та внесених на розгляд до Верховної Ради України

протягом року

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка інформаційних матеріалів

14.9

Ведення картотеки проходження законопроектів з питань охорони здоров'я у комітетах Верховної Ради України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України опрацьованих МОЗ України та направлених до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України пропозицій до проектів законів України, що стосуються галузі охорони здоров'я та внесених на розгляд до Верховної Ради України

постійно

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка інформаційних матеріалів

15.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ МІНІСТЕРСТВАМИ ТА ВІДОМСТВАМИ

15.1

Взаємодія з Державною митною службою України шляхом обміну інформацією про зареєстровані в Україні лікарські засоби (на виконання спільного наказу МОЗ України та Держмитслужби України від 08.06.2001 р. N 224/387 "Про затвердження Порядку ведення та використання міжвідомчої бази даних зареєстрованих в Україні лікарських засобів")

постійно

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Підготовка інформаційних матеріалів

15.2

Взаємодія з Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками

постійно

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я

Проведення відповідних заходів

15.3

Взаємодія з НАМН, проблемними комісіями МОЗ та АМН щодо здійснення координації наукових досліджень з пріоритетних напрямів медичної науки та удосконалення інноваційних процесів у галузі

протягом року

Управління освіти та науки

Здійснення координації наукових досліджень

15.4

Участь у заходах, які здійснюються МОН, НАН та НАМН з питань реалізації державної науково-технічної політики

протягом року

Управління освіти та науки

Участь у заходах

15.5

Спільно з МОН проведення ліцензування та акредитації вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

протягом року

Управління освіти та науки

Проведення ліцензування

15.6

Спільно з Мінекономіки визначення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації

протягом року

Управління освіти та науки

Визначення обсягів державного замовлення

15.7

Спільно з Міністерство освіти і науки України забезпечити створення і впровадження галузевих стандартів освіти

протягом року

Управління освіти та науки

Створення галузевих стандартів освіти

15.8

Забезпечення під час виконання покладених завдань взаємодії з органами державного контролю та правоохоронними органами, в тому числі щодо планування роботи, обміну інформацією, організації спільних контрольних заходів за зверненнями

протягом року

Контрольно-ревізійний відділ,
Структурні підрозділи МОЗ України

Участь у проведенні спільних перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання системи охорони здоров'я

15.9

Забезпечення взаємодії з ГоловКРУ України в частині погодження планів роботи внутрішнього фінансового контролю на півріччя, які затверджуються Міністром охорони здоров'я України (п. 12 Порядку, який затверджено постановою КМУ від 06.01.2010 N 2), про рішення щодо проведення позапланового контрольного заходу інформувати ГоловКРУ України з метою запобігання дублювання

протягом року

Контрольно-ревізійний відділ

Погодження з ГоловКРУ України планів роботи Контрольно-ревізійного відділу на півріччя.
Інформування ГоловКРУ України про початок позапланових контрольних заходів, які проводяться Контрольно-ревізійним відділом за наказом Міністра МОЗ України

15.10

Забезпечення подання до ГоловКРУ України звітності та узагальненої інформації про виявлені порушення за результатами контрольних заходів за встановленою формою та у визначений законодавством термін (п. 18 Порядку, який затверджено постановою КМУ від 06.01.2010 N 2)

протягом року

Контрольно-ревізійний відділ

Надання звіту (ф. N 11) про контрольно-ревізійну роботу до ГоловКРУ України, який складається за результатами контрольно-ревізійної роботи

15.11

Участь у заходах з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, які здійснює Нацагенство ЄВРО 2012, причетні міністерства

протягом року

Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО-2012

Участь у заходах, підготовка інформаційних матеріалів

16.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ

16.1

Розробка проекту розділу з питань охорони здоров'я Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2012 рік

лютий - вересень

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Проект розділу

16.2

Проведення експертизи та підготовка експертних висновків щодо проектів нормативно-правових актів, інших документів з питань системи охорони здоров'я та охорони здоров'я у регіонах

постійно

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи,
урядові органи державного управління у складі МОЗ України, підпорядковані заклади та установи

Підготовка експертних висновків

16.3

Збір, аналіз та узагальнення пропозицій структурних підрозділів Міністерства, урядових органів державного управління у складі МОЗ України, МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо подальшого розвитку галузі

постійно

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення,
МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Підготовка аналітичних звітів щодо подальшого розвитку галузі

16.4

Підготовка матеріалів щодо прогнозу розвитку галузі охорони здоров'я (на виконання окремих доручень Президента України, РНБО, Кабінету Міністрів України)

постійно

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка аналітичних матеріалів

16.5

Здійснення моніторингу, аналізу стану, підготовка пропозицій та висновків про виконання заходів і рішень законодавчих та нормативно-правових актів щодо сфери охорони здоров'я

протягом року

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Здійснення моніторингу, підготовка пропозицій та рішень

17.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ПОТОЧНОГО (ОПЕРАТИВНОГО) ПЛАНУВАННЯ

17.1

Планування основних заходів Міністерства охорони здоров'я України

щоквартально

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення
Структурні підрозділи МОЗ

Підготовка інформаційних матеріалів

17.2

Інформаційне забезпечення керівництва Міністерства, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань поточного (оперативного) планування роботи Міністерства

постійно

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка регламенту роботи

18.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

18.1

Організація громадської експертизи проектів нормативно-правових актів: законів України, указів, розпоряджень Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України шляхом розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України та урядових органів державного управління у складі МОЗ України

протягом року

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи МОЗ

Забезпечення участі громадських організацій у розробці проектів нормативно-правових актів МОЗ

18.2

Здійснення заходів МОЗ України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

протягом року

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи МОЗ

Забезпечення доступності для громадськості інформації щодо діяльності МОЗ

18.3

Сприяння проведенню громадської експертизи діяльності Міністерства, урядових органів державного управління у складі МОЗ України та підпорядкованих МОЗ України закладів та установ

протягом року

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи МОЗ

Забезпечення проведення громадської експертизи діяльності МОЗ

18.4

Забезпечення вивчення громадської думки стосовно діяльності Міністерства, урядових органів державного управління у складі МОЗ України та підпорядкованих МОЗ України закладів та установ шляхом:
1) опитування громадськості через офіційний веб-сайт Міністерства,
2) проведення щоденного експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні

протягом року

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення,
прес-служба МОЗ України

Забезпечення вивчення громадської думки стосовно діяльності Міністерства

18.5

Забезпечення підготовки матеріалів та участі фахівців МОЗ України у засіданнях, які проводяться для виконанняГенеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки

протягом року

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи МОЗ

Забезпечення виконання положень Генеральної угоди

18.6

Оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ України інформації щодо роботи МОЗ України із звернень громадян

протягом року

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення,
Управління справами

Інформування громадськості щодо роботи МОЗ із зверненнями громадян

18.7

Робота щодо удосконалення структури та інформаційного наповнення офіційного веб-сайту МОЗ України

протягом року

ДП "Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України",
Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Забезпечення вільного доступу до інформації щодо діяльності МОЗ

18.8

Забезпечення взаємодії з консультативно-дорадчими органами при МОЗ України - громадськими радами

протягом року

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Участь громадськості у формування та реалізації державної політики

19.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

19.1

Заходи щодо створення та ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Створення Державного кадастру

20.

ЗАХОДИ З КОНТРОЛЮ АПАРАТУ

20.1

Проведення семінару-наради для працівників апарату щодо нормативних та методичних матеріалів з питань організації контролю

перше півріччя

Сектор контролю апарату
структурні підрозділи МОЗ

Проведення семінару

20.2

Проведення аналізу стану виконання актів доручень Президента України, рішень РНБО України та готувати аналітичні довідки, звіти до апарату РНБО України та Секретаріату КМУ

щоквартально до 05 числа місяця наступного за звітним

Сектор контролю апарату

Здійснення аналізу, підготовка звітів

20.3

Проведення аналізу стану виконання запитів та звернень народних депутатів України та надавати інформацію до Відділу забезпечення зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

щоквартально до 05 числа місяця наступного за звітним

Сектор контролю апарату

Здійснення аналізу, підготовка звітів

20.4

Участь у комплексних перевірках МОЗ щодо виконання актів законодавства

протягом року

Сектор контролю апарату
структурні підрозділи МОЗ

Підготовка звітів за результатами перевірок

20.5

Здійснення моніторингу за виконанням завдань на виконання актів законодавства у структурних підрозділах Міністерства та надання пропозицій щодо винесення проблемних питань на розгляд апаратних нарад

постійно

Сектор контролю апарату

Здійснення аналізу, підготовка звітів

21.

ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

21.1

Затвердження плану-графіку підвищення кваліфікації працівників центрального апарату Міністерства охорони здоров'я України на 2011 рік

січень

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Затверджений план-графік

21.2

Формування та затвердження списків кадрового резерву на 2011 рік

I квартал

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Затверджені списки кадрового резерву

21.3

Проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями посадових обов'язків і завдань

I квартал

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Проведення щорічної оцінки

21.4

Затвердження списку осіб, рекомендованих для участі в конкурсному відборі на навчання в Національній академії державного управління при Президентові України

квітень

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Затверджений список

21.5

Аналіз та узагальнення практики формування кадрового резерву

IV квартал

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Здійснення аналізу, підготовка звіту

21.6

Обчислення стажу державної служби службовцям центрального апарату МОЗ України

грудень

Департамент кадрової політики та запобігання корупції

Підготовка звіту

22.

ПРАВОВА РОБОТА

22.1

Узагальнення практики застосування законодавства у відповідній сфері

грудень

Юридичне управління, структурні
підрозділи МОЗ

Підготовка звітів

22.2

Інформування Міністра про дотримання структурними підрозділами МОЗ вимог чинного законодавства під час підготовки проектів наказів МОЗ, договорів, контрактів тощо

щоквартально

Юридичне управління

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

22.3

Перевірка стану правової роботи юридичних служб в підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України

відповідно до графіку

Юридичне управління

Здійснення перевірок, підготовка звітів

22.4

Стажування працівників юридичних служб структурних підрозділів з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій

відповідно до графіку

Юридичне управління

Організація стажування

22.5

Систематичний контроль за виконанням пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731, щодо постійного перегляду виданих нормативно-правових актів

постійно

Юридичне управління

Здійснення контролю, підготовка звітів

22.6

Контроль за реєстрацією договорів (контрактів), крім трудових, виконанням договірних зобов'язань

постійно

Юридичне управління

Здійснення контролю, підготовка звітів

22.7

Забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів МОЗ у разі невиконання договірних зобов'язань

постійно

Юридичне управління

Здійснення контролю за виконанням договірних зобов'язань

22.8

Ведення реєстру судових справ МОЗ

постійно

Юридичне управління

Ведення реєстру

22.9

Аналіз результатів претензійно-позовної роботи МОЗ та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, узагальнення судової практики

постійно

Юридичне управління

Здійснення аналізу, підготовка звітів

22.10

Аналіз результатів господарської діяльності МОЗ, вивчення причин та умов виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості

за результатами перевірок

Юридичне управління
структурні підрозділи МОЗ

Здійснення аналізу, підготовка звітів

23.

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

23.1

Перевірка достовірності заповнення облікових і звітних статистичних форм у двох областях України

протягом року

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

Здійснення перевірок, підготовка звітів

23.2

Перегляд облікових та звітних медичних статистичних форм

протягом року

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

Здійснення перегляду медичних статистичних форм

23.3

Започаткування впровадження електронного реєстру пацієнтів

протягом року

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

Впровадження електронного реєстру пацієнтів

24.

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЛОВОДСТВА ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ

24.1

Підготовка нової редакції Інструкції з діловодства МОЗ України

I квартал

Управління справами

Підготовка інструкції

24.2

Проведення перевірки роботи з документами "ДСК"

Ш квартал

Управління справами

Здійснення перевірки, підготовка звіту

24.3

Підготовка статистичних, інформаційних та аналітичних матеріалів:
"Аналіз звернень громадян до МОЗ України"

щокварталу

Управління справами

Підготовка звітів

24.4

Проведення науково-технічного упорядкування документів МОЗ України, що складають Національний архівний фонд

протягом року

Управління справами

Здійснення упорядкування документів МОЗ

25.

РОБОТА З ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНИХ ДОРУЧЕНЬ

 

 

протягом року

Структурні підрозділи МОЗ

 

26.

ПІДГОТОВКА СТАТИСТИЧНИХ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

26.1

Про результати виконання постанови КМУ від 13.06.2007 N 815 щодо виконання Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року

січень,
щоквартально

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звіту

26.2

Інформаційно-аналітична довідка про виконання Генеральної угоди на 2008 - 2009 роки

лютий

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звіту

26.3

Підготовка та видання інформаційно-довідкових і аналітичних довідників та збірників нормативно-правових актів з питань регіональної політики та місцевого самоврядування

лютий
липень

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Видання довідників

26.4

Про стан виконання Комплексної програми здійснення державного санітарного нагляду в галузі радіаційної безпеки України, радіаційного моніторингу довкілля установами та закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України із залученням НДІ АМН України на 2006 - 2010 роки (наказ МОЗ України від 20.03.2006 N 137)

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підготовка звіту

26.5

Аналіз радіаційного моніторингу об'єктів довкілля за Ф Р-1

I та III квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підготовка звіту

26.6

Про охорону здоров'я та медичне забезпечення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (до 25-ї роковини Чорнобильської катастрофи):
- інформаційно-аналітична довідка;
- прес-реліз

березень-квітень

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підготовка звіту

26.7

Прийом статистичних звітів від адміністративних територій України за 2010 рік, опрацювання та подання їх до Державного комітету статистики

квітень

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

Підготовка звіту

26.8

Підготовка на магнітних носіях статистичних довідників на підставі медичних статистичних звітів та забезпечення ними територіальних управлінь охорони здоров'я

квітень

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

Підготовка звіту

26.9

Основні показники діяльності радіологічних підрозділів СЕС в сфері радіаційної гігієни

II квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підготовка звіту

26.10

Підготовка і видання статистичного довідника про стан здоров'я потерпілих від Чорнобильської катастрофи

II квартал

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

Видання довідника

26.11

Стан впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я України

II квартал

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

26.12

Підготовка матеріалів розділу "Охорона здоров'я" для формування щорічної аналітичної доповіді "Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна"

серпень-вересень

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення
Структурні підрозділи МОЗ

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

26.13

Підготовка і видання статистичного довідника "Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я України за 2010 рік"

вересень

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

Видання довідника

26.14

Про стан виконання статті 23 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

III квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підготовка звіту

26.15

Про стан діяльності з формування здорового способу життя у населення

III квартал

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

26.16

Науково-методичне забезпечення реформування охорони здоров"я у пілотних проектах

III квартал

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

26.17

Про стан забезпечення та організацію радіаційного контролю лікарської сировини та харчових продуктів відомчими лабораторіями

IV квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підготовка звіту

26.18

Про стан забезпечення радіаційної безпеки підприємствами, що здійснюють поводження з радіоактивними відходами

IV квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підготовка звіту

26.19

Про хід виконання Міжгалузевої програми "Здоров"я нації" на 2002 - 2011 роки.

IV квартал

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

26.20

Про виконання Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада" (Програма)

щомісячно

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи,
урядові органи державного управління у складі МОЗ України,
підпорядковані заклади та установи

Підготовка звітів

26.21

Про стан реалізації програмних засад діяльності Коаліції депутатських фракцій "Стабільність і реформи"

щомісячно

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

26.22

Про виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1124 "Про рішення РНБО від 29.12.2009 "Про стан соціально-демографічного розвитку, охорони здоров'я і ринку праці в Україні"

щокварталу

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

26.23

Про діяльність місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

щокварталу

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

26.24

Про забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я

щокварталу

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

26.25

Про підсумки роботи галузі

щокварталу

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи,
урядові органи державного управління у складі МОЗ України,
підпорядковані заклади та установи

Підготовка звітів

26.26

Про діяльність місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

щокварталу

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

26.27

Про стан галузі охорони здоров'я у регіонах України згідно рейтингової оцінки

щокварталу

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

26.28

Про виконання невідкладних додаткових заходів щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя

щокварталу

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

26.29

Інформаційно-аналітична довідка про виконання Генеральної угоди на 2010 - 2012 роки

щокварталу

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

26.30

Узагальнення інформації про виконання Генеральної угоди на 2010 - 2012 роки

щокварталу

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

26.31

Про виконання рекомендацій Верховної Ради України за підсумками проведення "Днів Уряду" та парламентських слухань

щопівроку

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

26.32

Хроніка основних офіційних подій у галузі охорони здоров'я

щопівроку

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

26.33

Про стан виконання заходів з реалізації Концепції державної регіональної політики

щопівроку

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

26.34

Інформаційно-аналітична довідка про виконання Галузевої угоди між МОЗ України та ЦК профспілки працівників охорони здоров'я України на 2007 - 2011 роки

щопівроку

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

26.35

Нормативно-правові акти з питань охорони здоров'я (реєстр)

щопівроку

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

26.36

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва Міністерства з окремих напрямів діяльності галузі

протягом року

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

26.37

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів до тематичних апаратних нарад

протягом року

Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

Підготовка звітів

 

Начальник Управління стратегічного
планування та аналітичного забезпечення

Р. Й. Лихотоп

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали