МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 січня 2012 року N 45

Про затвердження Плану основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2012 рік

Відповідно до п. 2.1 "Планування роботи" розділу 2 Регламенту роботи апарату МОЗ України, затвердженого наказом МОЗ України від 29.12.2007 N 884, наказую:

1. Затвердити План основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2012 рік (далі - План заходів), що додається.

2. Першому заступнику Міністра Моісеєнко Р. О., заступнику Міністра Толстанову О. К., заступнику Міністра - керівнику апарату Калішенко Г. М. відповідно до розподілу функціональних обов'язків, а також керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, забезпечити:

2.1. Координацію виконання Плану заходів структурними підрозділами Міністерства, підприємствами, закладами та установами, що належать до сфери управління МОЗ України.

2.2. Щоквартальне підбиття підсумків виконання Плану заходів (до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом).

2.3. Внесення, у разі необхідності, окремими наказами змін та доповнень до Плану заходів, з урахуванням змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління МОЗ України, забезпечити:

3.1. Виконання Плану заходів.

3.2. Підготовку щоквартальних звітів про виконання Плану заходів, затверджених першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату відповідно до розподілу функціональних обов'язків (до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом), та їх подання в паперовому та електронному вигляді (e-mail: infodep@moz.gov.ua) до відділу стратегічного планування та аналітичного забезпечення Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я.

3.3. Подання пропозицій щодо внесення змін до Плану заходів за результатами розгляду звітів на апаратних нарадах у Міністра та оперативних нарадах у першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату (протягом 3 днів після розгляду).

4. Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я забезпечити узагальнення звітів структурних підрозділів Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованих підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління МОЗ України, та винесення матеріалів на розгляд апаратної наради у Міністра.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
25.01.2012 N 45

N
з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Форма завершення заходу

 

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ

 

Підготовка проектів законів України та забезпечення їх супроводу

 

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи з протидії підробці фармацевтичної продукції та подібним злочинам, що несуть загрозу громадському здоров'ю

II півріччя

Державна служба України з лікарських засобів МОЗ України

Прийняття закону

 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми "Здоров'я-2020: український вимір"

II квартал

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Прийняття закону

 

Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів з питань служби крові

листопад

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Прийняття закону

 

Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування"

грудень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття закону

 

Супровід у Комітетах Верховної Ради України проекту Закону України "Про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування"

до прийняття законопроекту

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття закону

 

Супровід у Комітетах Верховної Ради України законопроекту "Про особливості діяльності закладів охорони здоров'я"

до прийняття законопроекту

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття закону

 

Супровід проекту Закону України "Про програму соціального і економічного розвитку України на 2013 рік"

до прийняття законопроекту

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття закону

 

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

при надходженні

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

Прийняття закону

 

Про правовий статус територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

при надходженні

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

Прийняття закону

 

Підготовка пропозицій до проектів законів України, основними розробниками яких є інші органи виконавчої влади, суб'єкти законодавчої ініціативи

 

Надати пропозиції до законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

I квартал

Департамент лікувально-профілактичної допомоги ДП "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України"

Надаються в обов'язковому порядку

 

Надання пропозицій щодо внесення змін до Загальнодержавної екологічної цільової програми поводження з радіоактивними відходами

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

Надання пропозицій до законопроекту

 

Участь у розробці Закону України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2014 - 2018 роки"

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

Надання пропозицій до законопроекту

 

Участь у розробці Кодексу України про захист населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

Надання пропозицій до законопроекту

 

Надання пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про землі енергетики та правовий статус спеціальних зон енергетичних об'єктів"

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

Надання пропозицій до законопроекту

 

Участь у розробці Ядерного кодексу України

II квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

Надання пропозицій до законопроекту

 

Надання пропозицій до внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI) та підготовка бюджетних запитів до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"

при надходженні

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Надання пропозицій до законопроекту

 

Надання пропозицій до проекту Закону України "Про програму соціального і економічного розвитку України на 2013 рік "

при надходженні

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Надання пропозицій до законопроекту

 

Надання пропозицій до проекту Закону України "Про затвердження Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2009 - 2018 роки"

при надходженні

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Надання пропозицій до законопроекту

 

Надання пропозицій до проекту Закону України "Про затвердження Порядку перегляду меж зон радіоактивного забруднення"

при надходженні

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Надання пропозицій до законопроекту

 

Надання пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

при надходженні

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

Надання пропозицій до законопроекту

 

Надання пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про правовий статус територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

при надходженні

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

Надання пропозицій до законопроекту

 

Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України та забезпечення їх прийняття

 

Про порядок роботи консультативних комісій щодо встановлення факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я

I квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття постанови

 

Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)" та провести його державну реєстрацію

I квартал

Департамент лікувально-профілактичної допомоги ДП "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України"

Прийняття постанови

 

Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи

I квартал

Держсанепідслужба України
Управління громадського здоров'я

Прийняття постанови

 

Проект Загальнодержавної програми "Здоров'я-2020: український вимір"

квітень

Департамент лікувально-профілактичної роботи

Прийняття постанови

 

Про внесення змін до Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні

II квартал

Держсанепідслужба України
Управління громадського здоров'я

Прийняття постанови

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2004 р. N 1497 "Про затвердження Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення"

II квартал

Державна служба України з лікарських засобів МОЗ України

Прийняття постанови

 

Деякі питання обігу лікарських засобів

I півріччя

Державна служба України з лікарських засобів МОЗ України

Прийняття постанови

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я"

III квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Прийняття постанови

 

Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

III квартал

Державна служба України з лікарських засобів МОЗ України

Прийняття постанови

 

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 р. N 19

протягом року

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Прийняття постанови

 

Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України та забезпечення їх прийняття

 

Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2013 рік

вересень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

 

 

Підготовка пропозицій до проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України, основними розробниками яких є інші міністерства та відомства

 

Про утворення Комісії з комплексного розв'язання економічних проблем реалізації в Україні національних і міжнародних проектів у сфері фізичного захисту, хімічної, біологічної та радіологічної безпеки

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Прийняття розпорядження

 

Підготовка наказів МОЗ України та забезпечення їх затвердження

 

Про затвердження Плану основних організаційних заходів МОЗ України на 2012 рік

січень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації невідкладної медичної допомоги у центрах первинної медико-санітарної допомоги

лютий

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

 

Про підготовку розширеного засідання колегії МОЗ щодо підсумків діяльності у 2011 році

лютий

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Про проведення розширеного засідання колегії МОЗ щодо підсумків діяльності у 2011 році

березень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін до наказу "Про впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку" від 15.07.2010 N 581

I квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги новонародженим з неонатальними інфекціями

I квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про організацію медичного забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання

I квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження орієнтовного Плану проведення консультацій з громадськістю

I квартал

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Плану основних організаційних заходів МОЗ України на 2012 рік

I квартал

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Плану заходів МОЗ України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства на 2012 рік

I квартал

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін до наказу МОЗ від 02.02.2011 N 49 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" (Наказ N 49)

I квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу

I квартал

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Про провадження в життя рішення колегії МОЗ України за підсумками діяльності галузі охорони здоров'я у 2011 році

квітень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Інструкції з проведення внутрішнього аудиту підрозділом внутрішнього аудиту МОЗ України

до 1 квітня

Підрозділ з питань внутрішнього аудиту
Структурні підрозділи МОЗ України

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Порядку проведення комісійних перевірок в МОЗ України

до 1 квітня

Підрозділ з питань внутрішнього аудиту
Структурні підрозділи МОЗ України

Прийняття наказу МОЗ

 

Про підготовку розширеного засідання колегії МОЗ щодо підсумків діяльності у першому півріччі 2012 році

червень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Про порядок проведення атестації та експертизи цілительських здібностей

I півріччя

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДП "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України"

Прийняття наказу МОЗ

 

Про порядок заняття народною медициною (цілительством)

I півріччя

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДП "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України"

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін та доповнень до клінічних протоколів лікування дітей за спеціальністю дитяча імунологія

II квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін та доповнень до клінічних протоколів лікування дітей з хронічним гепатитом B та C

II квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження клінічних протоколів з використання методів діалізної терапії у дітей

II квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін та доповнень до Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "Дитяча пульмонологія", затверджених наказом МОЗ від 13.01.2005 N 18

II кварта

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін та доповнень до Протоколів надання медичної допомоги дітям з гематологічними захворюваннями

II квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін та доповнень до клінічних протоколів діагностики та лікування дітей з дерматологічними захворюваннями

II квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про організацію медичного забезпечення оздоровлення дітей влітку 2012 року

II квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Плану заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року

II квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Державних санітарних правил "Гігієнічні вимоги до умов розміщення та експлуатації дентальних рентгенівських апаратів у стоматологічних закладах"

II квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Прийняття наказу МОЗ

 

Про проведення розширеного засідання колегії МОЗ щодо підсумків діяльності у першому півріччі 2012 році

липень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Про провадження в життя рішення колегії МОЗ України за підсумками діяльності галузі охорони здоров'я у I півріччі 2012 року

серпень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Порядок утворення консультативних комісій щодо встановлення факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я

I півріччя

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Примірного порядку госпіталізації дітей, які страждають на психічні розлади до закладів охорони здоров'я, де надається стаціонарна психіатрична допомога дітям

I півріччя

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження національного керівництва з регіоналізації перинатальної допомоги

I півріччя

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Порядку та Критеріїв встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках, особливостей працевлаштування хворих та інвалідів

I півріччя

Відділ медико-соціальної експертизи
УкрДерж НДІ медико-соціальних проблем інвалідності
НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін до спільного наказу МОЗ та МНС України від 30 травня 1997 р. N 166/129 "Про оптимізацію та удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді"

I півріччя

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 17.05.97 N 150 "Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС"

I півріччя

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України

I півріччя

Державна служба України з лікарських засобів МОЗ України

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів

I півріччя

Державна служба України з лікарських засобів МОЗ України

Прийняття наказу МОЗ

 

Про визначення понять невеликі, великі та особливо великі розміри фальсифікованих лікарських засобів

I півріччя

Державна служба України з лікарських засобів

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Правил проведення клінічних випробувань медичної техніки та виробів медичного призначення і Типового положення про комісію з питань етики

I півріччя

Державна служба України з лікарських засобів МОЗ України

Прийняття наказу МОЗ

 

Про удосконалення онкогінекологічної допомоги жіночому населенню

III квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Методичних рекомендації з оцінки діяльності закладів охорони здоров'я за стандартами державної акредитації

III квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу для гігієнічної оцінки умов праці працівників та атестації робочих місць

III квартал

Управління громадського здоров'я
Держсанепідслужба України

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження інструкції з приготування, використання та забезпечення якості компонентів крові

жовтень

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

 

Про тимчасову зупинку роботи спеціалізованих санаторіїв МОЗ України для проведення ремонтних робіт

грудень

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження плану розподілу місць в спеціалізованих (спеціальних) санаторіях МОЗ для лікування дітей із соматичними захворюваннями на 2013 рік

IV квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження плану розподілу місць спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ туберкульозного профілю на 2013 рік

IV квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження алгоритму надання паліативної та хоспісної допомоги дітям

IV квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження стандартів допоміжних репродуктивних технологій

IV квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про удосконалення надання кардіоревматологічної допомоги дітям України

IV квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про удосконалення надання нейрохірургічної допомоги дітям України

IV квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін до наказу МОЗ України N 620 від 29.12.2003 року "Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні"

IV квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін до наказу МОЗ України N 641/84 від 31 грудня 2003 року "Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні"

IV квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін до наказу МОЗ України N 771 від 23.12.2008 року "Про затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій"

IV квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про забезпечення виконання програм, які передбачають централізовану закупівлю лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання у 2013 році

IV квартал

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження складів Постійних робочих груп МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель у 2013 році

IV квартал

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14.03.2011 N 142 "Про вдосконалення державної акредитації" (Положення N 142) (включення до Стандартів державної акредитації розділу "Санаторно-курортне лікування")

IV квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Прийняття наказу МОЗ

 

Про порядок контролю та управління якістю медичної допомоги

IV квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Державних санітарних правил "Державні санітарні правила ліквідації, консервації і перепрофілювання уранових об'єктів"

IV квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Державних санітарних правил "Державні санітарні правила поводження з мінеральною сировиною, матеріалами та відходами, які містять техногенно-підсилені джерела природного походження"

IV квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Державних санітарних норм і правил "Санітарні правила експлуатації уранових рудників"

IV квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Державних санітарних правил влаштування та експлуатації радонових лабораторій і відділень радонотерапії

IV квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження типової об'єктової проектної загрози для медичних закладів, які здійснюють поводження з високоактивними радіонуклідними джерелами іонізуючого випромінювання

IV квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження клінічних протоколів лікування туберкульозу у дітей

II півріччя

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін та доповнень до клінічних протоколів лікування дітей за спеціальністю дитяча кардіоревматологія

II півріччя

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін та доповнень до клінічних протоколів лікування дітей за спеціальністю дитяча анестезіологія

II півріччя

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Порядку проведення підтвердження заявлених особливих характеристик спеціального харчового продукту, його безпечності, якості, ефективності матеріалами, що додаються до заяви про віднесення харчового продукту до категорії спеціального з метою його державної реєстрації

II півріччя

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження визначень випадків інфекційних та паразитарних захворювань

II півріччя

Управління громадського здоров'я
Держсанепідслужба України

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження параметрів безпечності природної мінеральної води та параметрів безпечності мінерально-профілактичної води та лікувальної води

II півріччя

Управління громадського здоров'я
ДУ "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України"

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження бальнеологічних норм специфічних біологічно-активних компонентів та сполук лікувальної води

II півріччя

Управління громадського здоров'я
ДУ "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України"

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження методичних вказівок "Санітарно-мікробіологічний контроль якості природних мінеральних вод"

II півріччя

Управління громадського здоров'я
ДУ "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України"
ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України"

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 15.11.2005 N 606 "Про затвердження Інструкції про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом"

II півріччя

Відділ медико-соціальної експертизи
УкрДерж НДІ медико-соціальних проблем інвалідності
НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім М. І. Пирогова

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 23.01.95 N 13 "Про затвердження Переліку медичних показань на право одержання інвалідами автомобілів з ручним керуванням"

II півріччя

Відділ медико-соціальної експертизи
УкрДерж НДІ медико-соціальних проблем інвалідності

Прийняття наказу МОЗ

 

Щодо розподілу лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, інших товарів, необхідних для виконання державних програм та заходів з охорони здоров'я

постійно

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Клінічні протоколи санаторно-курортного лікування дітей з онкологічними захворюваннями

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

 

 

Примірне Положення про організацію навчально-виховної роботи в дитячих спеціалізованих (спеціальних) санаторіях МОЗ України

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Підготовка та затвердження наказів та протоколів Центральної атестаційної комісії МОЗ України з атестації лікарів акушерів-гінекологів та лікарів педіатричного профілю

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін до діючих клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

Про зміни у складі колегії Міністерства охорони здоров'я України

за потреби

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Про проведення громадської експертизи діяльності МОЗ

за потреби

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Про затвердження Змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

протягом року

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 N 360

протягом року (за потребою)

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін до обов'язкового мінімального асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів

протягом року (за потребою)

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

 

Розробити проект наказу МОЗ України "Про порядок заняття народною медициною (цілительством)"

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДП "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України"

Прийняття наказу МОЗ

 

Про внесення змін до Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини

протягом року

Управління контролю якості медичних послуг, ДУ Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

Затвердження наказу МОЗ

 

Підготовка з іншими центральними органами виконавчої влади спільних наказів та забезпечення їх затвердження

 

Погодження наказу НАНМ України "Про створення методично-організаційного Центру впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку"

I квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу

 

Про затвердження Вимог щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної електростанції

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Прийняття наказу

 

Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча онкологія"

II півріччя

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
НАМН України

Прийняття наказу

 

Підготовка пропозицій до проектів наказів інших центральних органів виконавчої влади

 

Порядок звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Прийняття наказу

 

Про затвердження Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Прийняття наказу

 

Про внесення змін до Загальних положень безпеки атомних станцій

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Прийняття наказу

 

Про затвердження загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Прийняття наказу

 

Порядок звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Прийняття наказу

 

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ОРГАНАМИ, ЗАКЛАДАМИ ТА УСТАНОВАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України

 

(у разі наявності відповідного доручення)

 

Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України та Урядових комітетів

 

(у разі наявності відповідного доручення)

 

Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях колегії МОЗ України

 

Управління якістю медичної допомоги

січень

Управління контролю якості медичних послуг

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан виконавської дисципліни щодо розгляду актів та доручень Президента України, актів та доручень Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, актів та доручень Кабінету Міністрів України за 2011 рік

лютий

Адміністративне управління,
структурні підрозділи Міністерства

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Функціонування системи фармаконагляду Україні

лютий

Управління розвиту фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про підсумки діяльності галузі охорони здоров'я України у 2011 році

березень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Аналіз звернень громадян до МОЗ України протягом 2011 року

березень

Адміністративне управління

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Питання правової роботи та додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

квітень

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан надання медико-соціальної експертної та реабілітаційної допомоги населенню України

квітень

Відділ медико-соціальної експертизи

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан виконавської дисципліни щодо розгляду актів та доручень Президента України, актів та доручень Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, актів та доручень Кабінету Міністрів України за I квартал 2012 року

травень

Адміністративне управління,
структурні підрозділи Міністерства

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про виконання пропозицій Рахункової палати, зазначених у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству охорони здоров'я України на підготовку і підвищення кваліфікації медичних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

червень

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про затвердження плану працевлаштування випускників 2013 року вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, медінституту Сумського державного університету, медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів Ужгородського та медичного факультету Харківського національних університетів, які навчалися за державним замовленням

червень

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про результати внутрішнього аудиту з питань, визначених Міністром, відповідно до вимог Стандартів звітування, моніторингу, формування та зберігання справ, взаємодії з органами державної влади та оцінки якості за результатами внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 N 1247 (Наказ N 1247)

липень,
грудень

Підрозділ з питань внутрішнього аудиту

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про підсумки діяльності галузі охорони здоров'я України у I півріччі 2012 року

липень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Розвиток фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

липень

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про виконання актів та доручень Президента України, актів та доручень Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, актів та доручень Кабінету Міністрів України за I півріччя 2012 року

серпень

Адміністративне управління,
структурні підрозділи Міністерства

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Аналіз звернень громадян до МОЗ України протягом I півріччя 2012 року

вересень

Адміністративне управління

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Удосконалення перинатальної допомоги в Україні

вересень

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Стан реформування первинної медико-соціальної допомоги та впровадження сімейної медицини

жовтень

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про виконання актів та доручень Президента України, актів та доручень Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, актів та доручень Кабінету Міністрів України за 9 місяців 2012 року

жовтень - листопад

Адміністративне управління,
структурні підрозділи Міністерства

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про результати реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

листопад

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Підготовка матеріалів для розгляду на апаратних нарадах у Міністра

 

Про стан реформування державної санітарно-епідеміологічної служби України

13 січня

Державна санітарно-епідеміологічна служба

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про виконання Галузевої Угоди між Міністерством охорони здоров'я України та ЦК Профспілки працівників охорони здоров'я України на 2007 - 2011 роки

20 січня

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан виконання Плану основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2011 рік (План N 71)

20 січня

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про планування та виконання державних програм та заходів програмного характеру за кошти державного бюджету у 2012 році

27 січня
20 квітня
20 липня
19 жовтня

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Структурні підрозділи МОЗ

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан виконання державних програм та заходів, які передбачають централізовану закупівлю за кошти державного бюджету лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання у 2011 році

10 лютого

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан реєстрації лікарських засобів і медичних імунобіологічних препаратів

17 лютого

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я
ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Аналіз проведення державної акредитації закладів охорони здоров'я за 2011 рік, перспективи розвитку (3 області за списком)

24 лютого

Управління та контролю якості медичних послуг

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Шляхи виконання положень Закону України N 3611-6 від 07.07.2011 "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" (Закон N 3611-VI) щодо повного переходу до надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини

2 березня

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан виконання Національного плану дій на 2012 рік

16 березня
8 червня
28 вересня
14 грудня

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я
Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Управління контролю якості медичних послуг
Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я
Управління громадського здоров'я,
Державна служба лікарських засобів України

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про виконання річного плану державного контролю за додержанням суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності в галузі охорони здоров'я протягом 2011 року

16 березня

Управління контролю якості медичних послуг

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан законотворчої роботи МОЗ України та взаємодію з Верховною Радою України у 2011 році

23 березня
28 вересня

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Питання додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

30 березня

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про підсумки організації санаторно-курортного лікування у 2011 році та завдання на 2012 рік

6 квітня

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан виконання Плану основних організаційних заходів МОЗ України на 2012 рік

20 квітня
20 липня
19 жовтня

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про результати виконання плану працевлаштування випускників 2012 року вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, медінституту Сумського державного університету, медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів Ужгородського та медичного факультету Харківського національних університетів, які навчалися за державним замовленням

27 квітня

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про декларування відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік державними службовцями центрального апарату Міністерства

18 травня

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про визначення обсягів державного замовлення на підготовку лікарів (провізорів) у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України на 2012 рік згідно з Критеріями формування, розміщення державного замовлення на підготовку лікарів та розподілу випускників у 2012 році (попередні обсяги), затвердженими Міністром охорони здоров'я України Аніщенком О. В. 18.08.2011

25 травня

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан попередження малюкової смертності в Україні та шляхи розвитку перинатальної служби (стан готовності перинатальних центрів до введення в експлуатацію)

15 червня

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан виконання рішення апаратної наради від 10.07.2011 "Про стан виконання заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки в Київській області"

20 липня

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві за I півріччя (Вінницька, Дніпропетровська області)

27 липня

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Функціонування системи фармаконагляду в Україні

17 серпня

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан попередження материнської смертності в Україні (3 області за списком)

14 вересня

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про планування державного бюджету на 2013 рік за бюджетними програмами на виконання централізованих заходів та державних програм

21 вересня
7 грудня

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Структурні підрозділи МОЗ
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Оцінка впровадження концепції реформування будинків дитини (3 області за списком)

12 жовтня

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про актуальні питання ліцензування господарської діяльності в галузі охорони здоров'я

12 жовтня

Управління контролю якості медичних послуг

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан надання допомоги хворим із серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями (3 області за списком)

26 жовтня

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про проблемні питання щодо запровадження в Україні загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування

9 листопада

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан доїзду до місць призначення на роботу випускників 2012 року вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, медінституту Сумського державного університету, медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів Ужгородського та медичного факультету Харківського національних університетів, які навчалися за державним замовленням

16 листопада

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Стан реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та шляхи її удосконалення

16 листопада

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про актуальні питання контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності в галузі охорони здоров'я

23 листопада

Управління контролю якості медичних послуг

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан високоспеціалізованої допомоги дітям в Україні: проблеми та перспективи (3 області за списком, НДКСЛ "ОХМАТДИТ")

30 листопада

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан виконання плану заходів МОЗ України щодо запобігання корупції у 2012 році

7 грудня

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про виконання планів підготовки та підвищення кваліфікації лікарів у пілотних регіонах та результати вступної кампанії до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України у 2012 році

14 грудня

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про результати реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві в 2012 році (Донецька область, м. Київ)

21 грудня

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про виконання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки

21 грудня

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Щотижневе інформування керівництва про стан виконання апаратом Міністерства актів та доручень Президента України, актів та доручень Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, особистих доручень керівництва та виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)

щотижня

Адміністративне управління

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Щотижневе інформування керівництва про стан розгляду структурними підрозділами Міністерства звернень громадян

щотижнево

Адміністративне управління

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про результати проведених Рахунковою палатою України та Держфінінспекцією України державного фінансового аудиту МОЗ України

За потреби

Підрозділ внутрішнього аудиту,
структурні підрозділи МОЗ України

План заходів з усунення порушень

 

Підготовка матеріалів для розгляду на оперативних нарадах у першого заступника та заступників Міністра

 

Результати впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку в пілотних регіонах

I квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Звіти керівників науково-дослідних установ та вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які знаходяться у підпорядкуванні МОЗ, про підсумки наукової діяльності у 2011 році

I квартал

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про стан виконання рішення апаратної наради щодо стану санаторно-курортного лікування

II квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Оцінка впровадження порядку проведення профілактичних оглядів школярів

III квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Про впровадження нових нормативних актів з питань медико-соціальної експертизи в діяльність медико-соціальних експертних комісій

IV квартал

Відділ медико-соціальної експертизи

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Щодо стану реформування системи охорони здоров у Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях та м. Києві

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Щодо законопроекту "Про особливості діяльності закладів охорони здоров'я"

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Щодо законопроекту "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування"

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості та заходи щодо її ліквідації

протягом року

Управління бухгалтерського обліку

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Стан проведення інвентаризації рухомого майна. Формування, ведення та надання за результатами перевірки відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності (спільно з Фондом державного майна України та Держкомстатом)

протягом року

Управління бухгалтерського обліку

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

Розгляд на селекторних нарадах питань

 

Про стан малюкової та материнської смертності в Україні

квітень

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

 

Про стан первинної медико-соціальної допомоги та проблемні питання її організації

травень

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Про стан надання допомоги хворим з гострим коронарним синдромом у Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях

червень

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Про підготовку установ та закладів охорони здоров'я до роботи в осінньо-зимовий період 2012 - 2013 років

III квартал

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Проведення наради

 

Проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів (додатково до Реєстру)

 

Організація та проведення науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку етапного відновлювального лікування"

березень

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення конференції

 

Організація та проведення міжнародного Українсько-Європейського симпозіуму по невідкладній кардіології та неврології східного регіону (м. Запоріжжя)

травень

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення симпозіуму

 

Організація та проведення всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів"

17 - 18 травня

Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Управління громадського здоров'я
ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. В. Громашевського НАМН України"

Організація та проведення конференції

 

Організація та проведення науково-практичного семінару - наради за підсумками 2010 року та завданням служби МСЕ на 2011 рік

II квартал

Відділ медико-соціальної експертизи
УкрДерж НДІ медико-соціальних проблем інвалідності
НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І .Пирогова

Проведення семінару

 

Організація та проведення науково-практичної конференції за міжнародною участю "Динаміка стану здоров'я дітей "Чорнобиля". 25 років потому"

III квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Проведення конференції

 

Участь у проведенні міжнародної науково-практичної конференції: "Екзо- та ендоекологічні аспекти здоров'я людини", присвячену 25-річчю Чорнобильської трагедії

III квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Проведення конференції

 

Участь у II Українському міжнародному конгресі з трансфузіології. Сучасні проблеми трансфузіології і донорства. Клінічна та виробнича трансфузіологія

19 - 21 вересня

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Участь у конгресі

 

Організація та проведення науково-практичної конференції "Природні лікувальні ресурси України - основа санаторно-курортного лікування: критерії якості, раціональне використання та охорона"

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення конференції

 

Участь у проведенні міжнародного науково-практичного форуму "Цілющий Крим: цілорічне відновлювальне лікування, рекреаційний туризм та оздоровлення"

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Участь у форумі

 

Організація та проведення конференції з міжнародною участю "Охорона здоров'я підлітків"

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення конференції

 

Організація та проведення науково-практичних семінарів у Чернігівській, Житомирській, Чернівецькій областях Дніпропетровській, Черкаській областях з питань заповнення та реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів

протягом року

НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова УкрДержНДІ медико-соціальних проблем інвалідності

Проведення семінарів

 

Проведення семінарів, нарад

 

Проведення Координаційної ради з питань впровадження "Україно-швейцарської програми "Здоров'я матері та дитини"

лютий

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

 

Організація та проведення робочих нарад з обласними кардіологами та терапевтами

1 - 2 березня

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Організація та проведення робочої наради обласних спеціалістів зі спеціальності "Хірургія серця і магістральних судин"

березень

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Організація та проведення наради директорів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I - II рівнів акредитації з питань організації проведення вступної кампанії

березень-квітень

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Проведення наради

 

Організація та проведення наради відповідальних секретарів приймальних комісій вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України з питань організації проведення вступної кампанії

березень - квітень

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Проведення наради

 

Організація та проведення наради-семінару "Зміни в законодавстві щодо атестації педагогічних працівників закладів охорони здоров'я"

I квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

 

Нарада з головними обласними позаштатними спеціалістами зі спеціальності "гастроентерологія", Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України

5 - 6 квітня

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Організація первинної медико-санітарної допомоги в пілотних регіонах у період впровадження першого етапу реформування. Досвід роботи пілотних регіонів для не пілотних

квітень

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Організація та проведення робочої наради обласних спеціалістів зі спеціальності "Психіатрія"

квітень

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Організація та проведення семінару - наради з керівниками та заступниками структурних підрозділів МОЗ, підпорядкованих організацій, установ, підприємств на тему: "Деякі питання забезпечення позову в господарському процесі.
Особливості банкрутства підприємств, установ та організацій державного сектору.
Порядок підготовки проектів нормативно-правових актів, що розробляються в МОЗ, їх погодження та державна реєстрація"

квітень

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Проведення наради

 

Нарада з головними обласними позаштатними спеціалістами зі спеціальності "гастроентерологія", міжнародний день здорового травлення для лікарів різних спеціальностей

29 травня

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Організація та проведення наради директорів проректорів з міжнародних зв'язків вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації за питань розширення міжнародного співробітництва, удосконалення організації набору та навчання іноземних громадян

травень - грудень

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Проведення наради

 

Організація та проведення робочої наради обласних спеціалістів зі спеціальності "Психотерапія", "Медична психологія"

II квартал

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Організація та проведення робочої наради обласних комбустіологів

II квартал

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Організація та проведення семінару-наради обласних нейрохірургів

II квартал

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Організація та проведення підсумкової наради з питань охорони материнства, дитинства

II квартал

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

 

Організація та проведення семінару на тему: "Стан стандартизації медичної допомоги"

II квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Проведення наради

 

Організація та проведення семінару на тему: "Ліцензування господарської діяльності з медичної практики"

II квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Проведення наради

 

Участь в організації та проведенні семінарів з питань обговорення чергових розділів проекту Ядерного кодексу України (СЕС ООРР та фахівці радіологічних підрозділів СЕС)

II - IV квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС

Проведення наради

 

Організація та проведення семінару-наради "Актуальні питання дитячої анестезіології"

I півріччя

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

 

Організація та проведення семінару-наради "Актуальні питання дитячої гематології"

I півріччя

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

 

Організація та проведення семінару-наради "Актуальні питання дитячої ендокринології"

I півріччя

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

 

Організація та проведення робочих нарад з обласними кардіологами та терапевтами

19 - 21 вересня

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Організація та проведення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України з питань підсумків проведення вступної кампанії

вересень

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Проведення наради

 

Організація та проведення семінару на тему: "Порядок державного контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються з використанням уніфікованих форм актів, затверджених Міністерством охорони здоров'я України"

III квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Проведення наради

 

Участь у організації та проведенні науково-практичного семінару з питань організації та здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі радіаційної гігієни

III квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Проведення наради

 

Організація та проведення робочої наради обласних спеціалістів зі спеціальності "Психіатрія"

жовтень

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Організація та проведення наради директорів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I - II рівнів акредитації та деканів медсестринських факультетів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти "Актуальні питання поліпшення організації та якості підготовки молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів і бакалаврів медицини"

жовтень - листопад

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Проведення наради

 

Організація та проведення семінару на тему "Опрацювання методичних рекомендації з оцінки діяльності закладів охорони здоров'я за стандартами державної акредитації" за участю експертів Головної акредитаційної комісії МОЗ України, та секретарів акредитаційних комісій, які створені при МОЗ Автономної Республіки Крим, управліннях (головних управліннях) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

IV квартал

Управління та контролю якості медичних послуг

Проведення наради

 

Організація та проведення семінару-наради "Управління якістю меддопомоги в умовах реформ охорони здоров'я"

IV квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Проведення наради

 

Організація та проведення наради з головами РМЕК з питань експертизи постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС

IV квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Проведення наради

 

Організація та проведення робочої наради обласних спеціалістів зі спеціальності "Неврологія"

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Організація та проведення наради головних позаштатних спеціалістів територіальних органів охорони здоров'я із спеціальності "рефлексотерапія"

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Організація та проведення робочої наради обласних ортопедів-травматологів

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення наради

 

Організація та проведення семінару-наради "Основні напрямки удосконалення організації санаторно-курортного лікування дітей з онкологічними захворюваннями"

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

 

Організація та проведення семінарів-тренінгів для викладачів кафедр акушерства і гінекології та сімейної медицини з циклу ТУ "Ведення фізіологічної вагітності"

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

 

Організація та проведення семінарів-тренінгів для спеціалістів "Клінік дружніх до молоді" та національних тренерів з питань дотестового консультування з наступним обстеженням на ВІЛ-інфекцію

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

 

Організація та проведення навчальних семінарів-тренінгів (5 - 6) для спеціалістів "Клінік дружніх до молоді" щодо розвитку медико-соціальних послуг для підлітків та молоді

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

 

Моніторингові візити Методично-організаційним моніторинговим центром НДСЛ "ОХМАТДИТ" до "Клінік дружніх до молоді", КДСД

протягом року

Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

 

Організація та проведення циклів семінарів-нарад для лікарів-акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів з питань збереження репродуктивного здоров'я

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

 

Організація та проведення циклів семінар-нарад для лікарів різних спеціальностей з питань перинатальної допомоги

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

 

Проведення Координаційної ради з питань виконання Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення наради

 

Організація та проведення засідання Координаційної науково-методичної ради з вищої медичної освіти

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Проведення наради

 

Організація та проведення нарад фахівців Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти МОЗ України

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Проведення наради

 

Організація та проведення нарад фахівців координаційної та робочої груп з підготовки та внесення змін до галузевих стандартів вищої освіти напрямів підготовки 1101 "Медицина" та 1102 "Фармація"

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Проведення наради

 

Організація та проведення нарад фахівців робочих груп з питань підготовки національних підручників для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Проведення наради

 

Організація та проведення нарад фахівців робочих груп з оновлення бази тестових завдань ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок" з усіх напрямів та спеціальностей підготовки

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Проведення наради

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

- первинна медична допомога

 

Перевірка стану організації первинної медико-санітарної допомоги у Донецькій області

березень

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення перевірки

 

Перевірка стану організації первинної медико-санітарної допомоги у Дніпропетровській області

березень

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення перевірки

 

Перевірка стану організації первинної медико-санітарної допомоги у Вінницькій області

квітень

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення перевірки

 

Перевірка стану організації первинної медико-санітарної допомоги у м. Києві

квітень

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення перевірки

 

Розробити та затвердити наказ первинної медико-санітарної допомоги "Про затвердження стандартів інтегрованого ведення хвороб дитячого віку"

IV квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

 

- спеціалізована медична допомога

 

Перевірка стану надання екстреної хірургічної допомоги хворим у Луганській області

I - II квартал

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення перевірки

 

Перевірка стану надання медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом у Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях

II квартал

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення перевірки

 

Перевірка стану надання ортопедо-травматологічної допомоги хворим у Сумській та Київській областях

II квартал

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення перевірки

 

Перевірка стану надання допомоги хворим із серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями в Харківській, Львівській, Вінницькій областях

III квартал

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення перевірки

 

Перевірка стану надання медичної допомоги хворим з опіками в Вінницькій, Полтавській та Чернівецькій областях

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення перевірки

 

Перевірка стану надання нейрохірургічної допомоги хворим у Луганській і Донецькій областях

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення перевірки

 

Перевірка стану надання психіатричної допомоги в регіонах України (за графіком)

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення перевірки

 

Перевірка стану надання неврологічної допомоги в регіонах України (регіони за списком)

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення перевірки

 

Перевірка стану надання психотерапевтичної і медико-психологічної допомоги населенню (регіони за списком)

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення перевірки

 

- розвиток служби крові та лабораторної справи

 

Перевірки стану служби крові та трансфузійної допомоги (згідно затвердженого графіка)

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення перевірки

 

Перевірки стану надання медичної допомоги гематологічним хворим у регіонах (згідно затвердженого графіка)

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Проведення перевірки

 

- діяльність у сфері народної і нетрадиційної медицини

 

З метою інтегрування методів народної і нетрадиційної медицини в первинну медико-санітарну допомогу населенню проводити подальше науково-методичне забезпечення цього напрямку

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДП "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України"

Науково-методичне забезпечення

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА ТА САНАТОРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

- медична допомога дітям

 

Аналіз стану малюкової смертності та мертвонароджуваності

I квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення аналізу, підготовка звіту

 

Здійснення аналізу діяльності:
- центрів/відділень медико-соціальної допомоги дітям та молоді "Клінік, дружніх до молоді";
- будинків дитини;
- обласних дитячих лікарень;
- служб за дитячими спеціальностями

I - II квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення аналізу, підготовка звіту

 

Здійснення аналізу стану здоров'я дітей підліткового віку

квітень - червень

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення аналізу, підготовка звіту

 

- акушерсько-гінекологічна допомога

 

Здійснення аналізу щодо виконання заходів профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

III квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення аналізу, підготовка звіту

 

Здійснення аналізу роботи щодо попередження випадків материнської смерті

постійно

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення аналізу, підготовка звіту

 

- медико-соціальні проблеми матерів та дітей

 

Аналіз роботи будинків дитини за 2011 рік

березень - травень

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення аналізу, підготовка звіту

 

- санаторно-курортне лікування

 

Здійснення аналізу діяльності санаторно-курортних закладів МОЗ України за 2011 рік

I квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення аналізу, підготовка звіту

 

Аналіз використання путівок санаторно-курортних закладів МОЗ України за 2011 рік

I квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення аналізу, підготовка звіту

 

Проведення перевірки підготовки санаторно-курортних закладів МОЗ до роботи в період літнього оздоровчого сезону в дитячих санаторіях МОЗ Південного берегу Криму, Євпаторії

травень

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення перевірки

 

Підготовка звіту щодо сучасного стану та використання природних лікувальних ресурсів України, та оприлюднення його на сайті МОЗ

I квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Підготовка звіту

 

Підготовка засідання Центральної атестаційної комісії МОЗ з атестації педагогічних працівників закладів охорони здоров'я

квітень

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення засідання

 

Проведення перевірки роботи санаторно-курортних відбіркових комісій та санаторно-курортних закладів щодо організації санаторно-курортного лікування хворих та організацію навчально-виховної роботи в санаторіях Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Запорізькій областях

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення перевірки

 

- первинна медико-санітарна допомога матерям та дітям

 

Розробка методичного посібника для викладачів циклу тематичного удосконалення "Ведення фізіологічної вагітності"

I квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Розробка посібника

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВО-РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Здійснення моніторингу пропозицій щодо визначення номенклатури товарів, централізовану закупівлю яких планується здійснити Міністерством за рахунок коштів державного бюджету у 2013 році

IV квартал

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Здійснення моніторингу, підготовка звіту

 

Моніторинг виконання місцевих бюджетів з охорони здоров'я.

щомісяця, щокварталу

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Здійснення моніторингу, підготовка звіту

 

Моніторинг залучення власних надходжень закладами та установами охорони здоров'я

щомісячно

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Здійснення моніторингу, підготовка звіту

 

Моніторинг стану оплати праці працівників охорони здоров'я та державних підприємств, які знаходяться у сфері управління МОЗ

протягом року

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Здійснення моніторингу

 

Моніторинг фінансування державних цільових програм і комплексних заходів, які формуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

протягом року

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Здійснення моніторингу, підготовка звіту

 

Здійснення моніторингу та аналізу потреб та заявок Міністерства охорони здоров'я АР Крим, головних управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів охорони здоров'я, підпорядкованих Міністерству у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні, інших товарах, необхідних для виконання державних програм та заходів з охорони здоров'я у 2012 році

протягом року

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Здійснення моніторингу та аналізу потреб та заявок

 

Здійснення моніторингу та аналізу залишків Міністерства охорони здоров'я АР Крим, головних управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів охорони здоров'я, підпорядкованих Міністерству, щодо лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, інших товарів, закуплених за кошти державного бюджету на виконання державних програм та заходів для забезпечення закладів охорони здоров'я

протягом року

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Структурні підрозділи МОЗ

Здійснення моніторингу та аналізу залишків підготовка звітів

 

Розгляд технічних завдань закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, інших товарів, у межах компетенції, необхідних для виконання державних програм та заходів з охорони здоров'я, підготовлених постійними робочими групами з питань профільного супроводу державних закупівель в установленому порядку

протягом року

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Погодження технічних завдань щодо відповідності заявкам ТООЗ та обсягам бюджетних призначень, передбачених МОЗ у Законі України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI)

 

Здійснення моніторингу та аналізу залишків у регіонах щодо лікарських засобів та виробів медичного призначення, медичного обладнання, інших товарів, закуплених за кошти державного бюджету на виконання державних програм та заходів для забезпечення закладів охорони здоров'я

протягом року

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Управління
ДП "Укрвакцина"
ДП "Укрмедпостач"
ДУО "Політехмед"

Своєчасне забезпечення регіонів імунобіологічними препаратами для профілактики інфекційних захворювань

 

Забезпечення доставки імунобіологічних препаратів, лікарських засобів, які закуповуються за державними програмами в регіони

протягом року

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
ДП "Укрвакцина"
ДП "Укрмедпостач"
ДУО "Політехмед"

Доставка препаратів згідно програми

 

Супровід підписання договорів на поставку препаратів, що закуповуються за бюджетні кошти

після отримання акцептів від Комітету конкурсних торгів МОЗ України

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
ДП "Укрвакцина"
ДП "Укрмедпостач"
ДУО "Політехмед"
Структурні підрозділи МОЗ України

Своєчасне укладення договорів

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ, ОСВІТИ, НАУКИ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

 

- менеджмент та управління керівними кадрами галузі

 

Формування та затвердження списків кадрового резерву на 2012 рік

I квартал

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Наказ МОЗ, затверджений Міністром
до 01.10.2012

 

Проведення атестації керівників державних підприємств МОЗ України

III квартал

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Наказ МОЗ, затверджений Міністром
у I декаді квітня 2012

 

Аналіз та узагальнення практики формування кадрового резерву

IV квартал

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Доповідна директору Департаменту
до 31.12.2012

 

- медичні та фармацевтичні кадри

 

Аналіз плинності кадрів, своєчасного проходження атестації співробітників СМСЧ

січень
грудень

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Аналіз плинності кадрів, своєчасного проходження атестації співробітників СМСЧ

 

Проведення підсумків роботи з нагородження працівників галузі державними нагородами та відомчою відзнакою МОЗ України у 2011 році

I квартал

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Доповідна директору Департаменту
до 01.04.2012

 

Підготовка пропозиції з удосконалення професійної кваліфікації фахівців СЕС ООРР, радіологічних підрозділів ОблСЕС та СМСЧ

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу, підготування висновків щодо упорядкування підвищення кваліфікації спеціалістів СЕС ООРР, радіологічних підрозділів ОблСЕС та СМСЧ

 

Аналіз кадрового забезпечення СЕС ООРР та фахівців радіологічних підрозділів СЕС

I квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу, підготування висновків щодо упорядкування підвищення кваліфікації спеціалістів СЕС ООРР, радіологічних підрозділів ОблСЕС та СМСЧ

 

Аналіз роботи Центральної атестаційної комісії МОЗ України у 2011 році. Визначити показники проатестованих відповідно до номенклатури закладів охорони здоров'я та у розрізі рівнів кваліфікаційних категорій і лікарських спеціальностей. Підготувати та затвердити графік роботи Центральної атестаційної комісії МОЗ України на 2012 рік

I - II квартал

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Доповідна директору Департаменту,
графік засідань комісії, затверджений Міністром на I та II півріччя 2012 р.

 

Проведення організаційних заходів з працевлаштування випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів 2012 року, що навчались за державним замовленням. Забезпечення робочими місцями не менше 95 % молодих спеціалістів

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Інформаційні листи до Кабінету Міністрів України у I та II півріччі

 

Забезпечення роботи Центральної атестаційної комісії МОЗ України. Забезпечення контролю за дотриманням вимог наказу МОЗ України від 19.12.97 N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Доповідна директору Департаменту
до 31.12.2012

 

Підготовка матеріалів щодо нагородження державними нагородами та відомчою заохочувальною відзнакою МОЗ України працівників галузі (на виконання указу Президента України від 19.02.2003 N 138/2003 "Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України")

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Доповідна директору Департаменту
до 31.12.2012

 

- запобігання та виявлення корупції

 

Розроблення плану заходів МОЗ України щодо запобігання корупції на 2012 рік

січень

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Затвердження плану заходів наказом МОЗ
до 01.02.2012

 

Виконання плану заходів МОЗ України щодо запобігання корупції на 2012 рік

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Надання пропозицій до рішення апаратної наради
грудень 2012

 

- управління персоналом апарату, центральних органів виконавчої влади та державної служби

 

Формування та затвердження кадрового резерву центрального апарату Міністерства на 2012 рік

лютий

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Наказ МОЗ України

 

Підготовка пропозицій щодо резерву на посади I - III категорій, призначення на які здійснюється Президентом України та Кабінетом Міністрів України для їх розгляду та затвердження

березень

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Лист до Національного агентства України з питань державної служби

 

Проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків за підсумками роботи за 2011 рік

I квартал

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Щорічна оцінка

 

Підготовка графіка щорічних відпусток працівників апарату Міністерства на 2013 р.

грудень

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Графік відпусток на 2013 рік, затверджений Міністром

 

Аналіз та узагальнення практики формування кадрового резерву в структурних підрозділах Міністерства та підпорядкованих йому центральних органах виконавчої влади

IV квартал

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Листи до центральних органів виконавчої влади

 

Підготовка пропозицій Міністру щодо погодження призначення на посади керівників структурних підрозділів та їх заступників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Листи до центральних органів виконавчої влади

 

Аналіз ефективності роботи апарату Міністерства

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Доповідна записка керівникові Департаменту

 

Організація та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в апараті Міністерства

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Наказ МОЗ щодо призначення на посади

 

Обчислення загального стажу роботи та стажу державної служби, контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Протокол

 

Організація засідань комісій із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності службовців Міністерства

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Протокол

 

Комп'ютерний облік електронних особових справ державних службовців першої - п'ятої категорії, супроводжує і зберігає відомості для формування єдиної комп'ютерної системи "Кадри"

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Надання електронної версії особових карток до Нац. агентства України з питань державної служби

 

Підготовка звітів про кількісний та якісний склад державних службовців центрального апарату Міністерства та про їх рух

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Звіт, форма N 17Звіт, форма N 3-П
Звіт, форма N 4-ПНЗвіт, форма4-ПН (факт)Звіт, форма N 5-ПН (Форма N 279)Звіт, форма N 6-ПВ (Наказ N 163, 6-ПВ)Звіту форма 9-ДСЗвіт по системі "Картка"

 

- освіта

 

Здійснення перевірки роботи приймальних комісій ВНЗ IV рівня акредитації МОЗ IV рівнів акредитації за результатами проведення вступної кампанії 2012 року

вересень - жовтень

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Наказ МОЗ

 

Проведення організаційної роботи про призначенню академічних стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, ім. М. Грушевського, М. Амосова, соціальної стипендії Верховної Ради України студентам і аспірантам вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I - IV рівні акредитації

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Наказ МОЗ

 

Затвердження обсягів підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців галузі охорони здоров'я, педагогічних і науково-педагогічних кадрів

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Наказ МОЗ

 

Здійснення перевірки стану організації навчально-виховного процесу та рівня практичної підготовки у вищих медичних (фармацевтичних) закладах I - IV рівнів акредитації

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Наказ МОЗ

 

Здійснення заходів щодо організації навчально-методичного забезпечення та навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I - IV рівнів акредитації відповідно до потреб галузі охорони здоров'я

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Наказ МОЗ

 

Проведення національних професійних конкурсів серед студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів зі спеціальностей "Сестринська справа", "Стоматологія ортопедична", "Фармація", "Лабораторна діагностика"

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Лист МОЗ

 

Спільно з МОНмолодьспорт проведення ліцензування та акредитації вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, забезпечення розроблення, оновлення і впровадження галузевих стандартів вищої освіти

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Лист МОЗ

 

Спільно з Мінекономрозвитку визначення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти МОЗ України

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Лист МОЗ

 

- наука

 

Формування планів науково-дослідних робіт підпорядкованих МОЗ науково-дослідних установ, та вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації відповідно до обсягів бюджетного фінансування на 2012 рік та укладання договорів на проведення наукових досліджень і розробок

I квартал

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Затвердження планів науково-дослідних робіт та укладання договорів на проведення наукових досліджень і розробок

 

Погодження з Держінформнауки переліку наукових досліджень та розробок, які будуть виконуватися у 2013 році

II квартал

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Погодження з Держінформнауки переліку наукових досліджень та розробок, які будуть виконуватися у 2013 р.

 

Опрацювання пропозицій до Реєстру галузевих нововведень за результатами діяльності підвідомчих науково-дослідних установ та вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації за 2011 рік

III квартал

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Підготовка проекту Реєстру галузевих нововведень

 

Розробка порядку приймання результатів наукової діяльності підпорядкованих МОЗ науково-дослідних установ та вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 рік

серпень - жовтень

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Наказ МОЗ

 

Висвітлення в засобах масової інформації досягнень вітчизняної медичної науки та їх роль у реформуванні системи охорони здоров'я

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Монографії, наукові статті, методичні рекомендації, інформаційні листи

 

Здійснення поточного контролю за виконанням наукових досліджень і розробок у підпорядкованих МОЗ науково-дослідними установами, та вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Доповідна записка керівнику структурного підрозділу до 31.12.2012

 

Взаємодія з НАМН, проблемними комісіями МОЗ та НАМН щодо здійснення координації наукових досліджень з пріоритетних напрямів медичної науки та удосконалення інноваційних процесів у галузі

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Удосконалення механізмів планування та координації виконання наукових досліджень та розробок за результатами річного звіту

 

Участь у заходах, які здійснюються МОН, НАН та НАМН з питань реалізації державної науково-технічної політики

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Доповідна записка керівнику структурного підрозділу до 31.12.2012

 

- мобілізаційна робота

 

Інформація щодо планування та здійснення заходів з мобілізаційних питань сфери охорони здоров'я має обмежений доступ (ДСК, таємно)

протягом року

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Підготовка документів за встановленими чинним законодавством формами

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ РЕФОРМ ТА РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

- державне регулювання системи соціального страхування та соціальних програм

 

Збір інформації щодо стану функціонування лікарняних кас в Україні

щоквартально

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Щоквартальне здійснення аналізу та зведення таблиць

 

Збір інформації щодо стану обов'язкових видів страхування в Україні

щоквартально

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Щоквартальне здійснення аналізу та зведення таблиць

 

Збір інформації щодо добровільного медичного страхування в Україні

щоквартально

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Щоквартальне здійснення аналізу та зведення таблиць

 

- методологічне забезпечення медичного страхування та підготовки нормативно-правових актів

 

Моніторинг проведення експерименту з реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Здійснення моніторингу, підготовка звіту

 

- заходи з питань стратегічного планування

 

Розробка проекту розділу з питань охорони здоров'я Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2013 рік

лютий - вересень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Підготовка пропозицій до проекту

 

Проведення експертизи та підготовка експертних висновків щодо проектів нормативно-правових актів, інших документів з питань системи охорони здоров'я та охорони здоров'я у регіонах

постійно

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Підготовка експертних висновків

 

Збір, аналіз та узагальнення пропозицій структурних підрозділів Міністерства, урядових органів державного управління у складі МОЗ України, МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо подальшого розвитку галузі

постійно

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо подальшого розвитку галузі

 

Підготовка матеріалів щодо прогнозу розвитку галузі охорони здоров'я (на виконання окремих доручень Президента України, РНБО, Кабінету Міністрів України)

постійно

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо прогнозу розвитку галузі

 

- заходи з питань оперативного (поточного) планування

 

Планування основних заходів Міністерства охорони здоров'я України

щоквартально

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Інформаційне забезпечення керівництва Міністерства, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань поточного (оперативного) планування роботи Міністерства

постійно

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Регламент

 

- заходи з питань взаємодії з Верховною Радою України

 

Підготовка та подання аналітичних матеріалів керівництву Міністерства для супроводу законопроектів на пленарних засіданнях Верховної Ради України

кожного пленарного тижня

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Підготовка та подання до Мін'юсту звіту про стан підготовки законопроектів, розроблення яких передбачено новими завданнями, визначеними законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та ініційовано Прем'єр-міністром України після затвердження орієнтовного плану законопроектної робіт

щомісяця до 20 числа

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Моніторинг виконання орієнтовного плану законопроектної роботи на 2012 рік

щокварталу

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Організація супроводу у комітетах Верховної Ради України проектів законів України з питань охорони здоров'я

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Забезпечення взаємодії з Головним організаційним управлінням Апарату Верховної Ради України та Управлінням забезпечення зв'язків з Верховною Радою України Кабінету Міністрів України

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Підготовка довідок до Кабінету Міністрів України та комітетів Верховної Ради України стосовно позиції МОЗ щодо законопроектів з питань охорони здоров'я

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Підготовка матеріалів для участі керівництва Міністерства у роботі Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, інших комітетів Верховної Ради України у разі розгляду законопроектів, розробником яких є МОЗ

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Підготовка матеріалів для участі керівництва Міністерства у парламентських слуханнях та Годинах запитань до Уряду у Верховній Раді України

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Моніторинг проходження законопроектів з питань охорони здоров'я у Верховній Раді України на всіх етапах

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

- заходи з питань зв'язків з громадськістю

 

Організація громадського обговорення проектів нормативно-правових актів: законів України, указів, розпоряджень Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України шляхом розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України та Кабінету Міністрів України

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Забезпечення оприлюднення проектів

 

Здійснення заходів МОЗ України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Виконання плану заходів

 

Сприяння проведенню громадської експертизи діяльності Міністерства, підпорядкованих закладів та установ

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Забезпечення умов для проведення громадської експертизи

 

Забезпечення вивчення громадської думки стосовно діяльності Міністерства, підпорядкованих МОЗ України закладів та установ шляхом:
1) опитування громадськості через офіційний веб-сайт Міністерства,
2) організації проведення соціологічних досліджень

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Підготовка звіту

 

Оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ України інформації щодо роботи МОЗ України із звернень громадян та запитами на публічну інформацію

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Оприлюднення інформації

 

Забезпечення удосконалення структури та інформаційного наповнення офіційного веб-сайту МОЗ України

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Оперативне внесення змін до структури сайту

 

Забезпечення взаємодії з консультативно-дорадчими органами при МОЗ України - громадськими радами

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Підготовка звіту

 

Забезпечення підготовки матеріалів та участі представників МОЗ України у засіданнях з питань виконання Генеральної угоди

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Підготовка відповідних матеріалів

 

Забезпечення підготовки та проведення зустрічей представників Міністерства та Профспілки працівників охорони здоров'я України

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Звіт про проведену роботу

 

Спільно з громадськими організаціями проводити заходи щодо пропагування методів народної і нетрадиційної медицини

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДП "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України"

Проведення заходів

 

З метою популяризації методів народної і нетрадиційної медицини інформувати населення та медичну спільноту про наукові досягнення в галузі народної і нетрадиційної медицини через ЗМІ, друковані органи, журнали тощо

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДП "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України"

Здійснення інформування населення через ЗМІ

8

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

- координація правової роботи та експертизи нормативно-правових актів

 

Узагальнення практики застосування законодавства у сфері охорони здоров'я

грудень

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності, структурні підрозділи МОЗ

Підготовка відповідних матеріалів

 

Інформування Міністра про дотримання структурними підрозділами МОЗ вимог чинного законодавства під час підготовки проектів наказів МОЗ, договорів, контрактів тощо

щоквартально

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Підготовка відповідних матеріалів

 

Здійснення перевірки стану правової роботи у підпорядкованих підприємствах, установах, організаціях, Міністерства охорони здоров'я України

відповідно до графіка

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Здійснення перевірки

 

Здійснення стажування працівників юридичних служб структурних підрозділів з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій

відповідно до графіка

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Проведення стажування

 

Забезпечення систематичного контролю за виконанням пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731, щодо постійного перегляду виданих нормативно-правових актів

постійно

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Здійснення контролю

 

Здійснення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів

постійно

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Проведення експертизи

 

Участь у наукових заходах, що проводяться міжнародними та іноземними організаціями з проблем народної і нетрадиційної медицини

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДП "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України"

Участь у наукових заходах

 

- договірна робота та правове забезпечення

 

Здійснення експертизи проектів господарських договорів з метою приведення їх у відповідність з законодавством України

постійно

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Проведення експертизи

 

Забезпечення контролю за реєстрацією договорів (контрактів), крім трудових, контроль за виконанням договірних зобов'язань сторонами

постійно

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Здійснення контролю

 

- представництво в судах

 

Забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів МОЗ у разі невиконання договірних зобов'язань

постійно

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Забезпечення захисту

 

Забезпечення ведення реєстру судових справ МОЗ

постійно

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Реєстр

 

Здійснення аналізу результатів претензійно-позовної роботи МОЗ та підпорядкованих підприємств, установ, організацій, узагальнення судової практики

постійно

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Проведення аналізу

 

Здійснення разом із структурними підрозділами МОЗ аналіз результатів господарської діяльності МОЗ, вивчення причин та умов виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості

за результатами перевірок

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності,
структурні підрозділи МОЗ

Проведення аналізу

 

- міжнародні договори, євроінтеграція та систематизація законодавства

 

Координація питань європейської інтеграції та міжнародного співробітництва

постійно

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Здійснення координації

 

Підготовка до укладання міжнародних договорів в сфері охорони здоров'я

постійно

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

Укладання договорів

 

Співпраця з ВООЗ, Світовим банком, агенціями ВОЗ

протягом року

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
ДП "Укрвакцина"
ДП "Укрмедпостач"
ДУО "Політехмед"

Приймати участь у семінарах, отримувати пер апарати, закуплені за кошти Світового банку

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

 

- організація ліцензування та контролю якості медичних послуг

 

Проведення клініко-експертних комісій оцінки якості надання медичної допомоги матерям та дітям

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Проведення оцінки

 

Здійснення контролю щодо додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності в галузі охорони здоров'я у 2012 році

протягом року

Управління контролю якості медичних послуг

Здійснення контролю

 

Експертиза заявок головних позаштатних спеціалістів МОЗ України на розробку клінічних настанов, стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги

протягом року

Управління контролю якості медичних послуг, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

Здійснення експертизи

 

Формування мультидисциплінарних робочих груп для розробки та клінічних настанов, стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги

протягом року

Управління контролю якості медичних послуг, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", головні позаштатні спеціалісти МОЗ України

Формування робочих груп

 

Проведення семінарів-тренінгів з навчання розробників клінічних настанов, стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги

протягом року

Управління контролю якості медичних послуг, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

Проведення семінарів-тренінгів

 

Експертиза проектів клінічних настанов, стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги щодо їх відповідності методиці, затвердженій МОЗ України

протягом року

Управління контролю якості медичних послуг, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

Проведення експертизи проектів

 

Науково-методологічна підтримка процесу розробки клінічних настанов, стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги

протягом року

Управління контролю якості медичних послуг, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

Здійснення науково-методологічної підтримки

 

- державна акредитація

 

Здійснення аналізу проведення державної акредитації закладів охорони здоров'я за 2012 рік

протягом року

Управління контролю якості медичних послуг

Здійснення аналізу, підготовка звіту

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СЕКТОРУ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

- забезпечення державної політики в сфері оптової, роздрібної торгівлі продукцією в системі охорони здоров'я

 

Розробка змін до наказу МОЗ від 15.12.2004 N 626 "Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки"

II квартал

Державна служба України з лікарських засобів

Підписання наказу

 

- декларування цін на лікарські засоби та взаємодія із суб'єктами виробництва фармацевтичної продукції

 

Внесення до Класифікатора професій професії "Уповноважена особа з якості"

IV квартал

Державна служба України з лікарських засобів

Внесення пропозицій

 

Організація та проведення засідання Комітету Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S) в м. Києві

IV квартал

Державна служба України з лікарських засобів

Проведення засідання

 

- державна реєстрація та контроль якості лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я

 

Участь у здійсненні державного контролю лікарських засобів при їх ввезенні в Україну, в частині надання листів-повідомлень до митних органів відповідно до наказу МОЗ України від 26.04.2011 N 237 "Про затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів" (Порядок N 237), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 р. за N 965/19703, на ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів

постійно

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Проведення контролю

 

Забезпечення проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів

постійно

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Проведення реєстрації

 

Ведення Державного реєстру лікарських засобів

постійно

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Ведення реєстру

 

Забезпечення проведення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів

постійно

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Проведення контролю

 

- реєстрація оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та взаємодія із суб'єктами фармацевтичної продукції

 

Ведення реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

постійно

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Ведення реєстру

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ МІНІСТЕРСТВАМИ ТА ВІДОМСТВАМИ

 

На виконання Указу Президента України від 31.07.98 N 823/98 "Про заходи щодо врегулювання діяльності в сфері народної та нетрадиційної медицини" разом з МВС України, Податковою Адміністрацією України вживати заходів до виявлення осіб, які займаються медичною практикою за відсутності документів системи охорони здоров'я

протягом року

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДП "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України"

Проведення заходів

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

 

- профілактика неінфекційних захворювань та формування здорового способу життя

 

Розробка нормативно-правового акта МОЗ щодо використання хризотилу та хризотилвмісних матеріалів

I квартал

Управління громадського здоров'я Держсанепідслужба України

Підписання нормативно-правового акта

 

Розробка рекомендацій для медичних працівників закладів охорони здоров'я з надання лікувально-профілактичної допомоги особам, які бажають позбутися залежності від тютюну

II квартал

Управління громадського здоров'я
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

Прийняття наказу МОЗ

 

Розробка рекомендацій для лікарів первинної ланки (сімейних лікарів) з приводу консультування пацієнтів стосовно здорового харчування

III квартал

Управління громадського здоров'я
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

Розробка рекомендацій

 

Розробка нормативно-правового акта МОЗ щодо гігієнічних вимог до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

III квартал

Управління громадського здоров'я Держсанепідслужба України

Розробка рекомендацій

 

Проведення циклів семінар-нарад для лікарів різних спеціальностей, молодших медичних працівників щодо аспектів медичного забезпечення школярів

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Управління громадського здоров'я

Здійснення моніторингу, підготовка звітів

 

- профілактика інфекційних захворювань

 

Проведення циклів семінарів-нарад для лікарів різних спеціальностей, молодших медичних працівників щодо аспектів імунізації, профілактики та лікування інфекційних хвороб в Україні

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Управління громадського здоров'я

Проведення семінарів

 

Удосконалення наказу МОЗ України від 16.09.2011 N 595 р. "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів" (Наказ N 595), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 10.10.2011 за N 1159/19897

Протягом року

Управління громадського здоров'я
Держсанепідслужба

Прийняття наказу МОЗ

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ДОКУМЕНТОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ

 

Забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 N 522 "Про затвердження Методики проведення оцінки здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України" (Постанова N 522)

листопад

Адміністративне управління

Підготовка звіту

 

Проведення перевірки роботи з документами "ДСК" у структурних підрозділах МОЗ України

IV квартал

Адміністративне управління

Проведення перевірки

 

Проведення перевірки стану організації роботи з діловодства у структурних підрозділах МОЗ України

IV квартал

Адміністративне управління

Проведення перевірки

 

Проведення аналізу стану виконання актів та доручень Президента України, рішень РНБО України та готувати аналітичні довідки, звіти до апарату РНБО України та Секретаріату КМУ

щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним

Адміністративне управління

Проведення аналізу

 

Проведення аналізу стану виконання запитів та звернень народних депутатів України та надавати інформацію до Відділу забезпечення зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю Управління стратегічного планування та аналітичного забезпечення

щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним

Адміністративне управління

Проведення аналізу

 

Підготовка нової редакції Інструкції з діловодства МОЗ України

протягом року

Адміністративне управління

Підготовка нової редакції документа

 

Участь у запровадженні модернізованого електронного документообігу у апараті МОЗ України

протягом року

Адміністративне управління

Участь у запровадженні змін

 

Інформування працівників апарату щодо нових нормативних та методичних матеріалів з питань організації контролю

протягом року

Адміністративне управління

Проведення інформування

 

Участь у комплексних перевірках МОЗ України щодо виконання актів законодавства

протягом року

Адміністративне управління,
структурні підрозділи Міністерства

Участь у перевірках

 

Проведення науково-технічного упорядкування документів МОЗ України, що складають Національний архівний фонд

протягом року

Адміністративне управління

Здійснення упорядкування документів

 

Здійснення моніторингу за виконанням завдань на виконання актів законодавства у структурних підрозділах Міністерства та надання пропозицій щодо винесення проблемних питань на розгляд апаратних нарад

постійно

Адміністративне управління

Здійснення моніторингу

 

- робота із зверненнями громадян

 

Підготовка статистичних, інформаційних та аналітичних матеріалів:
"Аналіз звернень громадян до МОЗ України"

щокварталу

Адміністративне правління

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства

щокварталу

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Управління бухгалтерського обліку

Приймати участь у семінарах, отримувати препарати, закуплені за кошти Світового банку

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 

Забезпечення взаємодії з Держфінінспекцією України в частині погодження планів внутрішнього аудиту на півріччя, які затверджуються Міністром охорони здоров'я України (п. 2.9 Стандартів діяльності з внутрішнього аудиту, затверджених наказом МФУ від 04.10.2011 N 1247 (Наказ N 1247)), та доведення рішення Міністра МОЗ України до Держфінінспекції України щодо проведення позапланового внутрішнього аудиту з метою запобігання дублювання

червень
грудень

Підрозділ з питань внутрішнього аудиту

Погодження з Держфінінспекцією України планів роботи Підрозділ внутрішнього аудиту на півріччя.
Інформування Держфінінспекції України про початок позапланових внутрішніх аудитів, які проводяться за рішенням Міністра МОЗ України

 

Забезпечення подання до Держфінінспекції України звітності про про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту за встановленою формою та у визначені законодавством терміни (п. 16 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 28.09.2011 N 1001 (Постанова N 1001))

20 січня
20 липня

Підрозділ з питань внутрішнього аудиту

Надання звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту до Держфінінспекції України

 

Забезпечення розгляду, узагальнення та реалізації матеріалів державних фінансових аудитів, проведених Рахунковою палатою України та Держфінінспекцією України, з метою своєчасного усунення порушень та недоліків, вжиття необхідних заходів за встановленими фактами зловживань та фактів порушень, допущених у використанні бюджетних коштів установами та організаціями, що належать до сфери управління МОЗ України

протягом року

Підрозділ з питань внутрішнього аудиту

Винесення на колегію або нараду інформації щодо результатів державних фінансових аудитів, проведених Рахунковою палатою України та Держфінінспекцією України, відповідно до рішення Міністра

 

Проведення внутрішніх аудитів з питань, визначених Міністром, відповідно до вимог Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 N 1247 (Наказ N 1247)

протягом року

Підрозділ з питань внутрішнього аудиту

Аудиторські звіти та рекомендації, спрямовані на усунення усіх встановлених недоліків, порушень, відхилень та удосконалення системи управління установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

 

Запровадження та ведення бази, яка містить дані щодо об'єктів внутрішнього аудиту МОЗ України

протягом року

Підрозділ з питань внутрішнього аудиту

База даних, яка містить інформацію щодо найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит, відомості про стан реагування на висновки та рекомендації за результатами внутрішнього аудиту

 

Здійснення моніторингу використання в регіонах виробів медичного призначення, лікарських засобів, поставлених в централізованому порядку, які закуплені за кошти державного бюджету

протягом року

Підрозділ з питань внутрішнього аудиту, підрозділи МОЗ України,
ДУО "Політехмед",
ДП "Укрмедпостач",
ДП "Укрвакцина"

Інформування Міністра (заступників Міністра) з питань стану раціонального використання в регіонах виробів медичного призначення, лікарських засобів, поставлених в централізованому порядку, які закуплені за кошти державного бюджету

 

Здійснення моніторингу введення в експлуатацію медичного обладнання, закупленого в централізованому порядку за кошти державного бюджету

протягом року

Підрозділ з питань внутрішнього аудиту; структурні підрозділи МОЗ України,
ДУО "Політехмед",
ДП "Укрмедпостач",
ДП "Укрвакцина"

Інформування Міністра (заступників Міністра) з питань стану використання медичного обладнання, закупленого в централізованому порядку за кошти державного бюджету

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 

Підготовка до подання звітів головних експертів областей, м. Києва та Севастополя, АР Крим про показники інвалідності та діяльності МСЕК з урахуванням нової форми статистичної звітності

I квартал

Відділ медико-соціальної експертизи МОЗ України
УкрДержНДІ медико-соціальних проблем інвалідності

Підготовка звіту

 

Здійснення аналізу роботи медико-соціальних експертних комісій щодо показників реабілітації інвалідів за 2010 рік з подальшим обговоренням результатів на обласних нарадах лікарів-експертів

I квартал

Відділ медико-соціальної експертизиНДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Проведення аналізу, підготовка звіту

 

Перевірка стану організації та якості проведення експертизи встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС у Дніпропетровській та Донецькій областях

I - II квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Проведення перевірки

 

Підготовка матеріалів та видання аналітико-статистичного довідника "Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2010 рік"

II квартал

Відділ медико-соціальної експертизи
УкрДержНДІ медико-соціальних проблем інвалідності
НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

 

Моніторинг за якістю формування та контролю виконання індивідуальних програм реабілітації у регіонах та забезпеченням наповнення централізованого банку даних щодо інвалідів

III - IV квартал

Відділ медико-соціальної експертизи
УкрДержНДІ медико-соціальних проблем інвалідності Відділ медико-соціальної експертизи

Здійснення моніторингу

 

Надання організаційно-методичної допомоги з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів обласним центрам МСЕ Чернігівської та Чернівецької областей

протягом року

Відділ медико-соціальної експертизи НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Забезпечення надання відповідної допомоги

 

Розробка та впровадження в практику роботи медико-соціальних експертних комісій:
- методичні рекомендації: "Принципи медико-соціальної експертизи та реабілітації при вроджених вадах серця",
- "Метаболічні фактори ризику серцево-судинних уражень у хворих на СЧВ. Шляхи корекції",
- "Клініка, діагностика та лікування порушень репаративної регенерації кісток при гіпергомоцистеїнемії",
- Видання методичних рекомендацій з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів на підставі нових нормативних документів,
Розробка клінічних рекомендацій щодо реабілітації інвалідів за класами хвороб

протягом року

Відділ медико-соціальної експертизи
НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М. І. Пирогова
Укр ДержНДІ медико-соціальних проблем інвалідності

Розробка відповідних рекомендацій

 

Впровадження в практику роботи МСЕК методичних рекомендацій:
"Медико-соціальна і клініко-експертна характеристика контингенту інвалідів молодого віку внаслідок хвороб нервової системи та оптимізація реабілітаційних заходів";
"Оцінка стратифікації ризику серцево-судинних захворювань у хворих на ревматоїдний артрит ";
"Клініка, діагностика та лікування антифосфоліпідного синдрому"

протягом року

Відділ медико-соціальної експертизи
НДІ реабілітації інвалідів
ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Впровадження в практику відповідних рекомендацій

 

Моніторинг впровадження в діяльність медико-соціальних комісій методичних посібників:
"Медико-соціальна експертиза і реабілітація при патології опорно-рухового апарату";
"Тактика лікування хворих із пошкодженням сухожилків розгиначів пальців кистей";
"Тактика лікування ушкоджень сухожилків згиначів пальців кисті у критичній зоні";
"Тактика лікування переломів та псевдоартрозів човноподібної кістки";
"Оптимізація медико-експертної діагностики у хворих та інвалідів внаслідок вроджених вад розвитку системи кровообігу;
"Роль особистісних факторів в обмежені життєдіяльності у хворих з вродженими вадами серця після хірургічної корекції";
"Критерії медико-соціальної експертизи обмеження життєдіяльності при наслідках черепно-мозкових травм"

протягом року

Відділ медико-соціальної експертизи
УкрДержНДІМСПІ

Здійснення моніторингу

 

Проведення роз'яснювальної роботи у рамках освітніх програм для населення щодо профілактики інвалідності, необхідності дотримання здорового способу життя за допомогою засобів масової інформації, публікації інформаційних пам'яток для хворих

протягом року

Відділ медико-соціальної експертизи
УкрДержНДІ медико-соціальних проблем інвалідності
УкрДержНДІ реабілітації інвалідів

Проведення інформаційної роботи

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ АВАРІЇ НА ЧАЕС

 

Аналіз стану лікувально-профілактичної роботи на об'єктах з особливими умовами роботи

I квартал

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу

 

Аналіз стану роботи системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС

I квартал

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу

 

Аналіз стану фінансової дисципліни та використання бюджетних коштів у СМСЧ

I квартал

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу

 

Аналіз стану та якості медико-санітарної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи

березень - квітень

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу

 

Аналіз стану наповнення бази даних Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

квітень

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу

 

Аналіз стану професійної захворюваності на підприємствах з особливими умовами праці, що обслуговуються СМСЧ

травень

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу

 

Аналіз стану забезпечення радіаційної безпеки підприємствами, які використовують у своїй діяльності ДІВ

II квартал

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу

 

Перевірка стану організації та якості надання медико-санітарної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи:
- в Житомирській та Київській областях;
- в Волинській та Дніпропетровській області

I півріччя
II квартал

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення перевірки

 

Перевірка стану організації та якості надання медико-санітарної допомоги працівникам підприємств з особливими умовами праці;
- Кіровоградської (СМСЧ NN 17, 19) та Миколаївської (СМСЧ N 2) областей;
- Дніпропетровської (СМСЧ N 9) області

I півріччя
III - IV квартали

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення перевірки

 

Аналіз стану забезпечення радіаційної безпеки підприємствами, що здійснюють поводження з РАВ

IV квартал

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу

 

Аналіз стану забезпечення організації та радіаційного контролю лікарської сировини та харчових продуктів відомчими лабораторіями

протягом року

Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу

 

ПІДГОТОВКА СТАТИСТИЧНИХ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

Підготовка матеріалів до виступу Міністра та презентаційні матеріали щодо реалізації державної політики та результатів діяльності галузі у 2011 році

січень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Опублікування матеріалів

 

Підготовка інформаційно-аналітичної довідки "Реалізація державної політики та стан охорони здоров'я у регіонах України за 2011 рік"

лютий

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Опублікування матеріалів

 

Підготовка збірника нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я: 2011 рік

лютий

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Опублікування матеріалів

 

Підготовка хроніки основних офіційних повідомлень МОЗ України у 2011 році

лютий

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Опублікування матеріалів

 

Підготовка та видання інформаційно-довідкових і аналітичних довідників та збірників нормативно-правових актів з питань регіональної політики та місцевого самоврядування

лютий
липень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Друковане видання

 

Розробка та видання статистично-аналітичного довідника "Діяльність санаторіїв, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, у 2011 році"

I квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Видання довідника

 

Підготовка інформаційно-аналітичної довідки про виконання Галузевої угоди між МОЗ України та ЦК профспілки працівників охорони здоров'я України на 2007 - 2011 роки

I квартал

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Аналіз радіаційного моніторингу об'єктів довкілля за Ф Р-1

I та III квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Здійснення аналізу

 

Про охорону здоров'я та медичне забезпечення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (до 25-ї роковини Чорнобильської катастрофи):
- інформаційно-аналітична довідка;
- прес-реліз

березень - квітень

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

 

Розробка та видання статистично-аналітичних довідників:
- "Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2011 рік";
- "Стан медико-генетичної служби в Україні за 2011 рік";
- "Допоміжні репродуктивні технології"

II квартал

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Видання довідників

 

Основні показники діяльності радіологічних підрозділів СЕС в сфері радіаційної гігієни

II квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

 

Підготовка інформаційно-аналітичної довідки "Діяльність галузі охорони здоров'я України у I півріччі 2012 року"

липень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Опублікування матеріалів

 

Підготовка матеріалів до виступу Міністра та презентаційні матеріали щодо діяльності галузі охорони здоров'я у I півріччі 2012 року

липень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Опублікування матеріалів

 

Реалізація завдань та стан охорони здоров'я у регіонах України у I півріччі 2012 року

I півріччя

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Опублікування матеріалів

 

Підготовка матеріалів розділу "Охорона здоров'я" для формування щорічної аналітичної доповіді "Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна"

серпень - вересень

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Пропозиції МОЗ

 

Про стан виконання статті 23 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

III квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Звіт про виконання

 

Про стан забезпечення та організацію радіаційного контролю лікарської сировини та харчових продуктів відомчими лабораторіями

IV квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Звіт про виконання

 

Про стан забезпечення радіаційної безпеки підприємствами, що здійснюють поводження з радіоактивними відходами

IV квартал

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС

Звіт про виконання

 

Підготовка інформаційних матеріалів про виконання Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада" (Програма)

щомісячно

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Звіт про виконання

 

Підготовка інформаційних матеріалів про стан реалізації програмних засад діяльності Коаліції депутатських фракцій "Стабільність і реформи"

щомісячно

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Звіт про виконання

 

Підготовка інформаційних матеріалів про виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 29 грудня 2009 року N 1124 "Про Рішення РНБО від 29.12.2009 "Про стан соціально-демографічного розвитку, охорони здоров'я і ринку праці в Україні"

щокварталу

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Звіт про виконання

 

Підготовка інформаційних матеріалів про діяльність місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

щокварталу

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Звіт про виконання

 

Підготовка інформаційних матеріалів про забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я

щокварталу

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Звіт про виконання

 

Підготовка інформаційних матеріалів про підсумки діяльності галузі

щокварталу

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Звіт про виконання

 

Підготовка інформаційних матеріалів про діяльність місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

щокварталу

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Звіт про виконання

 

Підготовка інформаційних матеріалів про стан галузі охорони здоров'я у регіонах України згідно рейтингової оцінки

щокварталу

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Звіт про виконання

 

Підготовка інформаційних матеріалів про виконання невідкладних додаткових заходів щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя

щокварталу

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Підготовка хроніки основних офіційних подій у галузі охорони здоров'я

щопівроку

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Підготовка інформаційних матеріалів про стан виконання заходів з реалізації Концепції державної регіональної політики

щопівроку

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Нормативно-правові акти з питань охорони здоров'я (реєстр)

щопівроку

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Реєстр

 

Розробка та видання статистично-аналітичного довідника спільно з Центром медичної статистики МОЗ України:
- "Діяльність будинків дитини";
- "Діяльність окремих типів дитячих лікарняних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, у 2010 році";
- "Стан здоров'я дітей 0 - 17 років в Україні"

протягом року

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Видання довідників

 

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва Міністерства з окремих напрямів діяльності галузі

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів до апаратних нарад

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Про виконання Генеральної угоди на 2010 - 2012 роки

у строки, встановлені КМУ

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

Про виконання рекомендацій Верховної Ради України за підсумками проведення "Днів Уряду" та парламентських слухань

за потреби

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Інформаційна довідка

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПЕРТНОГО ЦЕНТРУ МОЗ УКРАЇНИ

 

Заходи з удосконалення законодавчої бази

 

Проект Закону України "Про лікарські засоби" (нова редакція)

IV квартал

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття закону

 

- підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України та забезпечення їх прийняття

 

Проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах"

I квартал

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття постанови

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 N 73 і від 26 травня 2005 N 376"

III квартал

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття постанови

 

- підготовка наказів МОЗ України та забезпечення їх затвердження

 

Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Наказу МОЗ України N 426 від 26 серпня 2005 року";

II квартал

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття наказу МОЗ

 

Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Наказу МОЗ України N 690 від 23.09.2009"

III квартал

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття наказу МОЗ

 

Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до Наказу МОЗ України N 898 від 27.12.2006"

II квартал

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття наказу МОЗ

 

Проект наказу МОЗ України "Про затвердження п'ятого випуску Державного формуляра лікарських засобів"

IV квартал

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття наказу МОЗ

.

Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ від 28.01.2010 N 58"

II квартал

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття наказу МОЗ

.

Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки локального формуляра лікарських засобів"

III квартал

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття наказу МОЗ

.

Проект наказу МОЗ України "Порядку обліку, зберігання, використання та знищення досліджуваних лікарських засобів, біологічних зразків для лабораторних аналізів та супутніх матеріалів, призначених для проведення клінічних випробувань лікарських засобів"

III квартал

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття наказу МОЗ

 

Провести з'їзд, конгресс, симпозіум, науково-практичну конференцію, науковий семінар

 

Організація та проведення четвертої науково практичної конференції з міжнародною участю "Клінічні випробування лікарських засобів в Україні".

III квартал

Державний експертний центр МОЗ

Проведення конференції

 

Проведення семінарів, нарад

 

Проведення семінарів-тренінгів з підготовки провідних фахівців галузі, лікарів, науковців, які залучаються до розробки/адаптації клінічних настанов/стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги та протоколів провізора (фармацевта), з метою впровадження єдиної методології розробки медико-технологічних стандартів, затвердженої МОЗ України

Протягом року

Державний експертний центр МОЗ

Проведення семінарів

 

Заходи з питань лікувально-профілактичної допомоги

 

- профілактика та первинна медико-санітарна допомога

 

Участь в розробці/адаптації клінічних настанов/стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги в сфері первинної медико-санітарної допомоги.

Протягом року

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття наказу МОЗ

 

- екстрена медична допомога

 

Участь в розробці/адаптації клінічних настанов/стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги в сфері екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Протягом року

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття наказу МОЗ

 

- спеціалізована медична допомога

 

Участь в розробці/адаптації клінічних настанов/стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги в сфері спеціалізованої медичної допомоги

Протягом року

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття наказу МОЗ

 

- розвиток служби крові та лабораторної справи

 

Участь в розробці/адаптації клінічних настанов/стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги в сфері служби крові

Протягом року

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття наказу МОЗ

 

Заходи з питань хорони материнства, дитинства та санітарного забезпечення

 

- медична допомога дітям

 

Участь в розробці/адаптації клінічних настанов/стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги в сфері медичної допомоги дітям

Протягом року

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття наказу МОЗ

 

- акушерсько-гінекологічна допомога

 

Участь в розробці/адаптації клінічних настанов/стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги в сфері акушерсько-гінекологічної допомоги

Протягом року

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття наказу МОЗ

 

- первинна медико-санітарної допомога матерям та дітям

 

Участь в розробці/адаптації клінічних настанов/стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги в сфері первинної медико-санітарної допомоги матерям і дітям

Протягом року

Державний експертний центр МОЗ

Прийняття наказу МОЗ

 

Заходи з питань контролю якості медичних послуг

 

- методологічне забезпечення стандартизації медичної допомоги

 

Методологічна підтримка регіональних формулярних комітетів та фармакотерапевтичних комісій закладів охорони здоров'я у підтримці регіональних та локальних формулярів лікарських засобів, розроблених та на основі Державного формуляра лікарських засобів

постійно

Державний експертний центр МОЗ

Здійснення методологічної підтримки

 

Розробка пропозицій щодо комплексу заходів впровадження в практику механізмів клінічного аудиту в закладах охорони здоров'я

постійно

Державний експертний центр МОЗ

Надання пропозицій

 

Вибір тем та ініціювання адаптації/розробки клінічних настанов та стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги шляхом конкурсного відбору, відповідно до уніфікованої методики, затвердженої МОЗ України

постійно

Державний експертний центр МОЗ

Затвердження клінічних настанов та стандартів

 

Забезпечення формування груп для оновлення та адаптації протоколів провізора (фармацевта)

постійно

Державний експертний центр МОЗ

Формування груп

 

Забезпечення створення та ведення галузевого реєстру медико-технологічних документів

постійно

Державний експертний центр МОЗ

Створення та ведення реєстру

 

Забезпечення формування реєстру адаптованих/розроблених клінічних настанов відповідно до Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини, затвердженої наказами МОЗ України та НАМН від 19.02.2009 N 102/18 та від 03.11.2009 N 798/75

постійно

Державний експертний центр МОЗ

Формування реєстру

 

Забезпечення формування мультидисциплінарних груп з розробки/адаптації клінічних настанов/стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги відповідно до Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (ч. I, II), затвердженої наказами МОЗ України та НАМН від 19.02.2009 N 102/18 та від 03.11.2009 N 798/75

постійно

Державний експертний центр МОЗ

Розробка/адаптація клінічних настанов/стандартів

.

Забезпечення інформаційної підтримки з використанням міжнародних баз доказової інформації при адаптації клінічних настанов та розробці стандартів медичної допомоги, уніфікованих протоколів медичної допомоги

Протягом року

Державний експертний центр МОЗ

Проведення інформаційної підтримки

 

Забезпечення відбору, оцінки клінічних настанов шляхом скринінгу документів для обґрунтування вибору прототипів з використанням інструменту AGREE

Протягом року

Державний експертний центр МОЗ

Проведення скринінгу

 

Участь в заходах, направлених на впровадження у медичну практику принципів раціональної фармакотерапії шляхом підтримки формулярної системи

постійно

Державний експертний центр МОЗ

Участь у заходах

 

Забезпечення розробки /адаптація та перегляд/ оновлення клінічних рекомендацій медичних стандартів - клінічних протоколів відповідно до Порядку розробки, апробації (пілотного тестування) та впровадження клінічних протоколів, стандартів медичної допомоги (наказ МОЗ від 27.09.2010 р. N 819), Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини" (накази МОЗ та НАМН від 19.02.2009 р. N 102/18, від 03.11.2009 р. N 798/75)

Протягом року

Державний експертний центр МОЗ

Розробка/адаптація та перегляд методичних стандартів-клінічних протоколів

 

Організація ліцензування та контролю якості медичних послуг

 

Участь у розробці, погодженні та виданні нормативних документів з удосконалення фармацевтичного обслуговування населення. Оновлення та розробка протоколів провізора (фармацевта) з метою забезпечення відповідального самолікування пацієнтів

постійно

Державний експертний центр МОЗ

Видання нормативних документів

 

Заходи з питань розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

 

- державна реєстрація та контроль якості лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я

 

Проведення експертизи матеріалів, поданих з метою реєстрації (перереєстрації), внесення змін до реєстраційних матеріалів МІБП

Постійно

Державний експертний центр МОЗ

Проведення експертизи

 

Проведення спеціалізованої експертизи матеріалів передреєстраційних та післяреєстраційних клінічних випробувань медичних імунобіологічних препаратів (МІБП) щодо безпечності та/або ефективності, у випадках, коли за результатами експертизи звітів проведених клінічних випробувань (клініко-епідеміологічних випробувань для вакцин та анатоксинів), наданих заявником, встановлено хоча б один із таких фактів:
у матеріалах реєстраційного досьє недостатні дані, для підтвердження показників ефективності МІБП;
дані клінічних випробувань (клініко-епідеміологічних випробувань для вакцин та анатоксинів) представлені не в повному обсязі або/та недостатньо обґрунтовують окремі показання для застосування або протипоказання схеми призначення;
наявні дані стосовно ефективності або безпечності МІБП потребують додаткових перевірок;
дані викликають сумнів щодо достовірності результатів проведених клінічних досліджень

Постійно

Державний експертний центр МОЗ

Проведення експертизи

 

Забезпечення проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів та ведення Державного реєстру лікарських засобів

постійно

Державний експертний центр МОЗ

Проведення державної реєстрації

 

Проведення державного контролю якості МІБП за направленнями МОЗ відповідно до Порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування в медичній практиці в Україні, затвердженого наказом МОЗ України від 06.12.2001 р. за N 486

Постійно

Державний експертний центр МОЗ

Здійснення контролю

 

Заходи з питань громадського здоров'я та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення

 

- профілактика інфекційних захворювань

 

проведення епідеміологічного нагляду за несприятливими подіями після імунізації (НППІ) та оперативне реагування у разі госпіталізації або летального випадку при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного у відповідності до наказу N 595 від 16.09.2011 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів" (Наказ N 595)

Постійно

Державний експертний центр МОЗ

Проведення нагляду

 

отримання інформації про побічні реакції (ПР) лікарського засобу (ЛЗ) (включаючи біологічного (вакцини та препарати крові) та інші ЛЗ) при його медичному застосуванні за спеціальною картою-повідомлення у відповідності до наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування" від 27.12.2006 р. за N 898

Постійно

Державний експертний центр МОЗ

Збір інформаційних матеріалів

 

визначення епідеміологічної ефективності вакцин у відповідності до наказу N 595 від 16.09.2011 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів" (Наказ N 595)

Постійно

Державний експертний центр МОЗ

Проведення визначення ефективності

 

контроль за дотриманням умов "холодового ланцюга" при зберіганні та транспортуванні МІБП у відповідності до наказу N 595 від 16.09.2011 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів" (Наказ N 595)

Постійно

Державний експертний центр МОЗ України

Здійснення контролю

 

Заходи з питань реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

 

- стратегічне планування, моніторинг та аналіз

 

Розробка /адаптація та перегляд/, оновлення клінічних індикаторів якості медичної допомоги

Протягом року

Державний експертний центр МОЗ України

Розробка клінічних індикаторів

 

Заходи з питань нормативно-правового забезпечення

 

- міжнародні договори, євроінтеграція та систематизація законодавства

 

Співпраця з ВООЗ, країнами - членами Європейського союзу, іншими міжнародними організаціями та науковими установами з питань впровадження міжнародних підходів до стандартизації медичної допомоги в Україні

Протягом року

Державний експертний центр МОЗ України

Здійснення співпраці

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали