МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 лютого 2011 року N 43

Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року N 79-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік" (Розпорядження N 79-р) наказую:

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Міністерства аграрної політики та продовольства України на 2011 рік (далі - план), що додається.

2. Керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, Департаменту з контролю апарату та роботи з персоналом (Лабоженко Д. Б.), Департаменту фінансів (Кравцов О. О.) забезпечити фінансування заходів плану у межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на 2011 рік.

3. Керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, структурних підрозділів міністерства, Міністру аграрної політики Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій, Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської державної адміністрації у межах компетенції забезпечити:

виконання плану та подання Міністерству інформації про стан реалізації заходів за перше півріччя - до 20 червня 2011 р., за рік - до 20 грудня 2011 року;

затвердження розроблених на основі зазначеного плану галузевих або регіональних планів основних заходів цивільного захисту на 2011 рік.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

М. В. Присяжнюк 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
21.02.2011 N 43 

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Міністерства аграрної політики та продовольства України
на 2011 рік

N
з/п 

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Строк виконання 

Уточнити перелік підприємств, установ та організацій, що продовжують свою діяльність в особливий період: 

 

 

1.1 

Уточнити списки підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління та продовжують свою діяльність в особливий період.
Переліки зазначених суб'єктів господарювання подати за належністю до відповідних органів управління 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України,
Державне агентство земельних ресурсів України,
Державне агентство лісових ресурсів України,
Державне агентство рибного господарства України (далі - центральні органи виконавчої влади);
структурні підрозділи Міністерства;
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрації (далі - територіальні органи) 

березень 

1.2 

Узагальнити і подати до Спеціального управління Міністерства переліки підприємств, що продовжують свою діяльність в особливий період 

Центральні органи виконавчої влади, структурні підрозділи Міністерства, територіальні органи 

квітень 

1.3 

Затвердити перелік підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва, що продовжують свою діяльність в особливий період 

Центральні органи виконавчої влади, Спеціальне управління Міністерства 

вересень 

1.4 

Внести відповідні зміни до мобілізаційного плану і плану цивільного захисту на особливий період 

Центральні органи виконавчої влади, Спеціальне управління Міністерства 

грудень 

Провести реконструкцію системи централізованого оповіщення із заміною аналогової апаратури оповіщення на цифрову: 

 

 

2.1 

Забезпечити виділення коштів на закупівлю матеріалів та обладнання для створення системи екстреного оповіщення керівництва та працівників Міністерства і підвідомчих підприємств, установ та організацій 

Департамент з контролю апарату та роботи з персоналом, Департамент фінансів, Спеціальне управління 

II квартал 

2.2 

Організувати проведення робіт та введення в експлуатацію системи екстреного оповіщення 

Спеціальне управління 

після виділення коштів 

2.3 

Уточнити найменування та характеристики апаратури систем оповіщення, скласти списки оповіщення, визначитися щодо потреби в апаратурі, шляхів вирішення питань реконструкції систем централізованого оповіщення, в тому числі і фінансування заходів 

Центральні органи виконавчої влади, територіальні органи 

травень 

2.4 

Узагальнити матеріали та надати Міністерству інформацію про проведену роботу, стан та шляхи вирішення порушеного питання 

Центральні органи виконавчої влади, територіальні органи 

червень 

Провести тренування евакуаційних органів з проведення евакуації населення у разі виникнення надзвичайної ситуації у мирний час та в особливий період у ході командно-штабних та інших навчань. Підготувати та затвердити відповідні документи і надати їх перелік разом з інформацією про проведення тренувань евакуаційних органів Міністерству 

Центральні органи виконавчої влади, територіальні органи 

березень - червень 

Провести забезпечення на 40 відсотків потреби підприємств, що належать до сфери управління, необхідним обладнанням та сучасними засобами вимірювання диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп функціональних підсистем єдиної системи цивільного захисту: 

 

 

4.1 

Уточнити кількість диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп, а також найменування та характеристики обладнання і сучасних засобів вимірювання та забезпечити виділення необхідних коштів для закупівлі зазначеного обладнання 

Центральні органи виконавчої влади, структурні підрозділи Міністерства, територіальні органи 

березень 

4.2 

Узагальнити матеріали та надати Міністерству інформацію про стан вирішення вказаного питання 

Центральні органи виконавчої влади, територіальні органи 

квітень 

Забезпечити створення страхового фонду документації на об'єктах систем життєзабезпечення: 

 

 

5.1 

Забезпечити фінансування робіт із формування страхового фонду документації підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади 

Центральні органи виконавчої влади, Департамент фінансів, територіальні органи 

протягом року 

5.2 

Організувати підготовку проекту галузевої програми страхового фонду документації центрального органу виконавчої влади на 2012 - 2016 роки та погодити його в Державному департаменті СФД 

Центральні органи виконавчої влади 

протягом року 

5.3 

Визначити суб'єктів господарювання, які планують створити страховий фонд документації на об'єкти господарювання і споруди систем життєзабезпечення для включення їх до проекту галузевої програми 

Центральні органи виконавчої влади 

протягом року 

5.4 

Здійснити загальне організаційне забезпечення виконання заходів в установлені строки та контроль за формуванням галузевого СФД 

Центральні органи виконавчої влади 

протягом року 

Організувати проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) (розпорядження КМУ від 26.11.2008 N 1473-р, зі змінами): 

 

 

6.1 

Забезпечити укладення договорів балансоутримувачів з бюро технічної інвентаризації про виготовлення технічної документації на захисні споруди як об'єкти нерухомого майна та формування інвентарних справ. Провести спільно з бюро технічної інвентаризації підготовчі заходи щодо порядку проведення інвентаризації захисних споруд 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, Державне агентство рибного господарства України, територіальні органи 

квітень 

6.2 

Організувати проведення технічного обстеження захисних споруд як об'єктів нерухомого майна, взяти участь у роботі комісій з організації заходів, пов'язаних з проведенням інвентаризації та формування інвентарних справ.

Територіальні органи

протягом року

Про стан виконання усіх заходів надати звіт і копії документів інвентарної справи МНС та поінформувати міністерство 

Центральні органи виконавчої влади 

щоквартально 

6.3 

Передбачити у фінансових планах підвідомчих підприємств на 2012 рік потребу в коштах на проведення заходів з інвентаризації захисних споруд цивільного захисту 

Департамент фінансів, центральні органи виконавчої влади, територіальні органи 

червень 

6.4 

Уточнити та оновити облікові документи на захисні споруди, внести зміни до електронної бази даних про їх облік 

Центральні органи виконавчої влади, Спеціальне управління, структурні підрозділи Міністерства, територіальні органи 

протягом року 

Здійснити комплекс протипожежних заходів в лісах та на сільськогосподарських угіддях у пожежонебезпечний період: 

 

 

7.1 

Розробити та затвердити план заходів щодо забезпечення протипожежного захисту лісових масивів, сільгоспугідь та об'єктів господарської діяльності у весняно-літній пожежонебезпечний період 

Державне агентство лісових ресурсів України, Сектор охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, Департамент ринків рослинництва, територіальні органи 

березень 

7.2 

Підготувати інформацію про стан пожежної безпеки сільськогосподарських підприємств, проведення організаційно-технічних заходів, забезпечення протипожежними матеріалами і проведення протипожежних робіт та готовність до захисту об'єктів сільськогосподарського виробництва від пожеж та надіслати до Міністерства 

- " - 

квітень 

7.3 

Доповісти Міністерству надзвичайних ситуацій про стан готовності об'єктів агропромислового виробництва до протипожежного захисту лісових масивів і сільгоспугідь у весняно-літній пожежонебезпечний період 

Державне агентство лісових ресурсів України, Сектор охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, Департамент ринків рослинництва 

квітень 

Розробити та здійснити комплекс заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків у 2011 році (відповідно до заходів Плану організаційних і практичних заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2011 році) 

Центральні органи виконавчої влади, структурні підрозділи Міністерства, територіальні органи 

лютий - травень 

Подати Міністерству надзвичайних ситуацій пропозицій до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік": 

 

 

9.1 

Підготувати пропозиції до плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік та подати Міністерству 

Центральні органи виконавчої влади, структурні підрозділи Міністерства, територіальні органи 

до 20 червня 

9.2 

Узагальнити подані пропозиції до плану основних заходів та надіслати до Міністерства надзвичайних ситуацій 

Центральні органи виконавчої влади, Спеціальне управління Міністерства 

до 10 липня 

10 

Організувати включення в бюджетні запити до відповідних бюджетів на 2012 рік потреби для фінансування заходів цивільного захисту, які виконуватимуться у 2012 році.
Вжити заходів щодо включення до фінансових планів підвідомчих підприємств коштів на проведення заходів цивільного захисту (проведення технічної інвентаризації захисних споруд, створення страхового фонду документації, встановлення систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій тощо) та подати відповідну інформацію Міністерству 

Центральні органи виконавчої влади, структурні підрозділи Міністерства, територіальні органи, підвідомчі підприємства 

до 20 червня 

11 

Організувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців органів управління і сил цивільного захисту, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, територіальних навчально-методичних установах у сфері цивільного захисту (цивільної оборони): 

 

протягом року
(за окремим планом) 

11.1 

Забезпечити підготовку і перепідготовку керівного складу та фахівців від Міністерства аграрної політики та продовольства України в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту 

Спеціальне управління, структурні підрозділи Міністерства 

 

11.2 

Організувати підготовку та підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців органів управління і сил цивільного захисту, підприємств, установ та організацій на місцевих курсах цивільного захисту за функціональними програмами навчань стосовно захисту і дій в умовах надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

Центральні органи виконавчої влади, структурні підрозділи Міністерства, територіальні органи 

 

12 

Провести збори керівного складу органів цивільного захисту Міністерства, головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій, підвідомчих підприємств, установ та організацій, а також спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху щодо протипожежного та техногенного захисту сільськогосподарських угідь у весняно-літній пожежонебезпечний період, підготовки до зернозбиральної кампанії 2011 року 

Сектор охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, Департамент ринків рослинництва, територіальні органи 

травень
(за окремим планом) 

13 

Прийняти участь у зборах: 

 

 

13.1 

Посадових осіб органів державної влади, відповідальних за планування та здійснення заходів цивільного захисту 

Спеціальне управління 

вересень 

13.2 

З відповідальними за роботу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і секретарями регіональних комісій комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Спеціальне управління 

квітень 

13.3 

Керівного складу центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2011 році, визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2012 рік та з підготовки до осінньо-зимового періоду 2011 - 2012 років 

Керівництво Міністерства та центральних органів виконавчої влади 

вересень 

14 

Вжити організаційних заходів та забезпечити підготовку об'єктів агропромислового виробництва до проведення перевірки: 

 

 

14.1 

Стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки: 

 

 

комплексної - в областях: 

Головні управління агропромислового розвитку: 

 

Харківській 

Харківської облдержадміністрації; 

березень 

Херсонській 

Херсонської облдержадміністрації; 

червень 

Волинській 

Волинської облдержадміністрації; 

серпень 

Тернопільській 

Тернопільської облдержадміністрації; 

жовтень 

Закарпатській 

Закарпатської облдержадміністрації 

грудень 

контрольної - в областях: 

Головні управління агропромислового розвитку: 

 

Київській 

Київської облдержадміністрації; 

квітень 

Житомирській 

Житомирської облдержадміністрації; 

травень 

Черкаській 

Черкаської облдержадміністрації; 

липень 

Рівненській 

Рівненської облдержадміністрації; 

вересень 

Донецькій 

Донецької облдержадміністрації 

листопад 

14.2 

Стану протипожежного захисту: 

 

 

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів 

Департамент ринків рослинництва, Сектор охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, територіальні органи, підвідомчі підприємства 

червень - серпень 

закладів освіти та підготовки до навчального 2011/12 навчального року 

Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва 

липень - серпень 

хлібоприймальних підприємств та їх готовності до прийняття та зберігання зернових культур урожаю 2011 року 

Департамент ринків рослинництва, Сектор охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, територіальні органи, підвідомчі підприємства 

травень - липень 

14.3 

Стану готовності підприємств Державного агентства лісових ресурсів, Міністерства аграрної політики та продовольства, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту у пожежонебезпечний період 

Державне агентство лісових ресурсів, Сектор охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, Департамент ринків рослинництва 

квітень - червень 

15 

Організувати проведення контрольної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки у Вінницькій області 

Спеціальне управління, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації 

вересень 

16 

Прийняти участь у проведенні комплексного навчання з органами управління та силами цивільного захисту щодо ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої лісовими пожежами, на базі одного з держлісгоспів Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства 

Державне агентство лісових ресурсів, головне управління агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації 

травень 

17 

Прийняти участь у проведенні командно-штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту щодо вчинення дій у разі загрози і виникнення масових інфекційних захворювань та епідемій 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба, головне управління агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 

лютий 

18 

Підготувати інформацію до Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2010 році: 

 

 

18.1 

Підготувати інформацію щодо: 

 

 

ураження сільськогосподарських угідь внаслідок стихійних явищ, їх масштаби та завдані збитки 

Департамент ринків рослинництва Міністерства 

до 28 лютого 

аналізу розвитку та поширення у 2010 році інфекційних, інвазійних і незаразних захворювань тварин, епізоотій 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України 

до 28 лютого 

характеристики виконаних у 2010 році профілактичних заходів із ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за якістю та безпекою сировини 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України 

- " - 

аналізу фітосанітарного стану агроценозів 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, Департамент ринків рослинництва 

- " - 

стану реалізації державних, регіональних та інших програм з питань запобігання та виникнення надзвичайних ситуацій у підпорядкованій сфері 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, Департамент ринків рослинництва 

- " - 

18.2 

Підготувати загальну інформацію для подання Міністерству надзвичайних ситуацій України 

Спеціальне управління Міністерства, Департамент ринків рослинництва, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України 

до 28 лютого 

19 

Участь у Міжнародному виставковому форумі "Технології захисту - 2011" 

Центральні органи виконавчої влади, структурні підрозділи Міністерства, територіальні органи 

вересень 

20 

Забезпечити інформування Міністерства про хід виконання плану заходів 

Центральні органи виконавчої влади, структурні підрозділи Міністерства, територіальні органи 

 

за перше півріччя 

до 20 червня 

за 2011 рік 

до 20 грудня 

21 

Узагальнити і подати до МНС України інформацію про виконання плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік 

Спеціальне управління Міністерства, центральні органи виконавчої влади 

 

за півріччя 

до 10 липня 

за 2011 рік 

до 10 січня 2012 р. 

 

Начальник
Спеціального управління
 

Л. Ф. Червінська 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали