НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 22 червня 2011 року N 1259

Про затвердження Плану основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на II півріччя 2011 року

Заслухавши інформацію голови Національної ради В. Манжосова про виконання Плану основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на I півріччя 2011 року і про проект Плану основних заходів Національної ради України на II півріччя 2011 року та керуючись Регламентом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національна рада вирішила:

1. Інформацію про виконання Плану основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на I півріччя 2011 року взяти до відома.

2. Затвердити План основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на II півріччя 2011 року (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради В. Манжосова.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток
до рішення Національної ради
22.06.2011 N 1259

ПЛАН
основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на II півріччя 2011 року

N

Заходи

Строки проведення

Відповідальний за виконання

Виконавець

Згідно з Планом розвитку національного телерадіо-інформаційного простору

Відмітка про виконання

1

Засідання Національної ради

1.1

Підготовка та проведення засідань Національної ради

щосереди

В. Манжосов
Відповідальний секретар

В. Межинський
Т. Собчук
В. Позняк

 

 

2

З питань нормативного забезпечення

2.1

Підготовка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері телерадіомовлення

за потребою

В. Манжосов

М. Пушкаренко

 

 

2.2

Аналіз нормативних документів Національної ради та підготовка пропозицій щодо приведення їх у відповідність до чинного законодавства

за потребою

Л. Мудрак

М. Пушкаренко
М. Селюк

 

 

2.3

Аналіз судових справ щодо оскарження телерадіоорганізаціями рішень Національної ради

постійно

В. Манжосов

В. Межинський
М. Пушкаренко
О. Шосталь

 

 

3

З питань технічного та частотного забезпечення

3.1

Аналіз стану використання каналів мовлення, підготовка пропозицій щодо проведення конкурсів на мовлення

липень - грудень

Л. Мудрак

Т. Мироненко
С. Курасова

 

 

3.2

Підготовка подань Національної ради до УДЦР про розробку висновків щодо ЕМС РЕЗ мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення мереж мовлення та телемереж

липень - грудень

Є. Баранов

Т. Мироненко
С. Курасова

 

 

3.3

Організація та контроль виконання бюджетної програми: "Замовлення висновків щодо ЕМС РЕЗ, необхідних для створення та розбудови каналів мовлення"

постійно

Є. Баранов

Т. Мироненко
С. Курасова

 

 

3.4

Участь у забезпеченні впровадження наземного ефірного цифрового мовлення

постійно

Є. Баранов
О. Єлманова

Т. Мироненко
О. Свістула
С. Курасова

 

 

3.5

Підготовка подань Національної ради до УДЦР про розробку висновків щодо ЕМС РЕЗ мовлення, дозволів на експлуатацію РЕЗ

постійно

Л. Мудрак
Є. Баранов

Т. Мироненко
О. Свістула

 

 

3.6

Нагляд за дотриманням ТРО та провайдерами програмної послуги стандартів і норм технічної якості телерадіопрограм

постійно

Є. Баранов

Т. Мироненко
О. Свістула

 

 

3.7

Підготовка документів для організації бюджетної програми стосовно розробки та реалізації Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору України, впровадження нових технологій і проведення досліджень щодо користування радіочастотним ресурсом для цілей телерадіомовлення

за дорученням Національної ради

Є. Баранов

Т. Мироненко
О. Свістула

 

 

3.8

Участь у засіданнях Постійної міжурядової робочої групи з питань співробітництва в галузі телекомунікацій в межах Українсько-польського комітету у справах підготовки і проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2012 та Робочої групи з питань підготовки до Всесвітньої конференції радіозв'язку 2012 року (ВКР-12) Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ)

постійно

Є. Баранов

Т. Мироненко
Д. Кардаш

 

 

4

З економічних питань

4.1

Подання Міністерству фінансів України звітів про стан виконання результативних показників відповідно до паспортів бюджетних програм за 1 півріччя 2011 року із представленням аналізу, пояснень, висновків про виконання

липень

В. Манжосов

Т. Стороженко

 

 

4.2

Розробка бюджетної пропозиції на 2012 рік відповідно до граничних обсягів видатків, затверджених Міністерством фінансів України на потреби Національної ради для забезпечення виконання всіх покладених на неї функцій і завдань за окремими бюджетними програмами

липень - вересень

В. Манжосов

Т. Стороженко

 

 

4.3

Підготовка по затверджених бухгалтерських та статистичних формах звіту за I півріччя 2011 року та подання його Міністерству фінансів України, Державному казначейству України, Податковій інспекції, Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з ТВП, Фонду Чорнобиля, Міському статистичному управління, Рахунковій палаті України

липень (відповідно до затверджених строків)

В. Манжосов

Т. Стороженко

 

 

4.4

Підготовка по затверджених бухгалтерських та статистичних формах звіту за 9 місяців 2011 року та подання його Міністерству фінансів України, Державному казначейству України, Податковій інспекції, Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з ТВП, Фонду Чорнобиля, Міському статистичному управлінню, Рахунковій палаті України

жовтень

В. Манжосов

Т. Стороженко

 

 

4.5

Подання Міністерству фінансів України інформації щодо обсягу надходжень ліцензійного збору до Державного бюджету України

щоквартально

В. Манжосов

Т. Стороженко

 

 

5

З питань контролю за дотриманням законодавства, умов ліцензії та рішень Національної ради

5.1

Здійснення цільових моніторингів мовлення загальнонаціональних телерадіоорганізацій на предмет виконання ч. 1 ст. 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (в новій редакції), якою передбачено, що у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців

вересень - грудень

О. Головатенко

О. Левчук

 

 

5.2

Здійснення цільових моніторингів мовлення загальнонаціональних телерадіоорганізацій на предмет виконання Закону України "Про захист суспільної моралі" та рішень Національної ради щодо використання позначок кваліфікації відеопродукції, яка поширюється ТРО

листопад

О. Головатенко

О. Левчук

 

 

5.3

Проведення моніторингу програмного наповнення загальнонаціональних каналів мовлення з метою здійснення нагляду за дотриманням ними вимог ст. 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

вересень - грудень

О. Головатенко

О. Левчук

 

 

5.4

Здійснення тематичних моніторингів щодо трансляції загальнонаціональними телекомпаніями передач, розрахованих на дитячу аудиторію

серпень

О. Головатенко

О. Левчук

 

 

5.5

Аналіз виконання місцевими телерадіоорганізаціями законодавства про захист суспільної моралі та рішень Національної ради щодо використання позначок кваліфікації відеопродукції, яка поширюється ТРО

листопад

О. Головатенко

О. Левчук
О. Ракіна

 

 

5.6

Здійснення цільового моніторингу загальнонаціональних телерадіоорганізацій на предмет дотримання ними вимог Закону України "Про рекламу"

липень - жовтень

О. Головатенко

О. Левчук

 

 

5.7

Підготовка та затвердження плану перевірок на I півріччя 2012 року

грудень

О. Головатенко

О.Левчук

 

 

5.8

Тематичний моніторинг на предмет дотримання місцевими ТРО норм Закону України "Про захист суспільної моралі" та рішень Національної ради щодо використання позначок кваліфікації відеопродукції, яка поширюється ТРО

жовтень

О. Головатенко

О. Ракіна

 

 

5.9

Тематичний моніторинг щодо обсягів дитячого мовлення в ефірі місцевих ТРО

листопад

Л. Мудрак
О. Головатенко

О. Ракіна

 

 

5.10

Нарада представників Національної ради у м. Києві з метою підготовки щорічних звітів

листопад - грудень

М. Фартушний

О. Ракіна

 

 

5.11

Підсумкова зустріч за результатами круглого столу з питань дитячого мовлення

грудень

Л. Мудрак
І. Опілат

О. Ракіна

 

 

6

З питань ліцензійного забезпечення

6.1

Підведення підсумків конкурсу від 20.04.2011 на отримання ліцензій на мовлення на вільних каналах мовлення багатоканальних телемереж МХ-1; МХ-2; МХ-3; МХ-5

липень

Л. Мудрак

Л. Запорожець

 

 

6.2

Підведення підсумків конкурсу від 05.05.2011 на отримання ліцензій на мовлення з використанням вільних телерадіоканалів

серпень - вересень

Л. Мудрак

Л. Запорожець

 

 

6.3

Підготовка відомостей з Державного реєстру ТРО України відповідно до п. 14 ст. 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та оприлюднення на офіційному сайті Національної ради

грудень

Л. Мудрак

Л. Запорожець

 

 

6.4

Підготовка пропозицій до Положення про видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензій провайдерів програмної послуги

липень - вересень

Л. Мудрак

Л. Запорожець

 

 

7

З питань міжнародної діяльності

7.1

У рамках програми головування України у Комітеті Міністрів Ради Європи організація та проведення міжнародного семінару "Цифрове мовлення в Європі: технічні, правові та регуляторні аспекти"

жовтень

Л. Мудрак

Л. Василенко

 

 

7.2

Співробітництво з Радою Європи в напрямку реалізації програм, передбачених Планом дій Ради Європи щодо України на 2008 - 2011 рр.

червень - грудень

Л. Мудрак

Л. Василенко

 

 

7.3

Участь делегації Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у 34-му засіданні EPRA, Бельгія (Брюссель)

жовтень

Л. Мудрак

Л. Василенко

 

 

7.4

Реалізація спільного з Координатором проектів ОБСЄ в Україні проекту "Застосування моделей саморегуляції та спільного регулювання у відносинах між регуляторними органами та електронними ЗМІ"

червень - листопад

Л. Мудрак

Л. Василенко

 

 

7.5

Проведення зустрічей з представниками міжнародних організацій та посольств, керівниками закордонних ЗМІ

червень - грудень

Л. Мудрак

Л. Василенко

 

 

8

Питання організаційного забезпечення діяльності Національної ради

8.1

Затвердження пріоритетів роботи Національної ради на другу половину 2011 року - 2012 рік

протягом півріччя

В. Манжосов

В. Межинський

 

 

8.2

Підготовка технічних завдань та проектів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності Національної ради

протягом півріччя

В. Манжосов

В. Нікуліч
Т. Тарасенко

 

 

8.3

Матеріально-технічне забезпечення та технічний супровід систем моніторингу

протягом півріччя

В. Манжосов

В. Нікуліч
Т. Тарасенко

 

 

8.4

Координація робіт щодо діяльності веб-сайту Національної ради щодо інтеграції інформації з Державного реєстру ТРО

протягом півріччя

В. Манжосов

В. Нікуліч
О. Карамушка

 

 

8.5

Запуск електронного Державного реєстру ТРО на веб-сайті Національної ради

до 01.07.2011

Л. Мудрак

Т. Кравченко
О. Карамушка

 

 

8.6

Здійснення аналізу стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах апарату Національної ради за I півріччя 2011 року

липень

Відповідальний секретар

В. Межинський
Г. Куксова

 

 

8.7

Здійснення аналізу виконання структурними підрозділами апарату рішень Національної ради та протокольних доручень даних Головою та членами Національної ради на засіданнях Національної ради у I півріччі 2011 року

липень

В. Манжосов

Т. Собчук

 

 

8.8

Організаційні заходи щодо проведення попередньої експертизи цінності архівних документів, що зберігаються, складання та подання на розгляд експертної комісії Національної ради описів справ та актів про вилучення до знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду

серпень - грудень

Відповідальний секретар

В. Межинський
Г. Куксова

 

 

8.9

Здійснення аналізу проекту номенклатури справ структурних підрозділів на 2012 рік, узагальнення та підготовка зведеної номенклатури справ Національної ради на 2012 рік

листопад - грудень

Відповідальний секретар

В. Межинський
Г. Куксова

 

 

8.10

Підготовка до здійснення перевірки стану діловодства та виконавської дисципліни в апараті Національної ради у 2011 році

грудень

Відповідальний секретар

В. Межинський
Г. Куксова

 

 

8.11

Проведення щотижневих брифінгів за підсумками засідань Національної ради

щосереди

В. Манжосов
Л. Мудрак

М. Гриценко
Т. Кравченко

 

 

8.12.

Сприяння діяльності системних засідань Громадської ради при Національній раді

щомісяця

Л. Мудрак

Т. Кравченко

 

 

8.13

Затвердження звіту про роботу зі зверненнями громадян за I півріччя 2011 року

липень

О. Головатенко

М. Гриценко

 

 

8.14

Підготовча робота до проведення фестивалю "Кришталеві джерела" - 2011

за окремим графіком

В. Манжосов
О. Єлманова
І. Опілат

В. Межинський
М. Гриценко
Т. Кравченко
О. Ракіна

 

 

8.15

Організаційні заходи щодо проведення XI Національної премії "Телетріумф"

за окремим графіком

В. Манжосов
(додатково за рішенням оргкомітету)

В. Межинський
М. Гриценко
Т. Кравченко

 

 

8.16

Проведення підсумкового круглого столу щодо забезпечення прав людей із вадами слуху в українському телепросторі

грудень

Л. Мудрак

Т. Кравченко

 

 

8.17

Підготовка матеріалів до звіту про діяльність Національної ради за 2011 рік

грудень

В. Манжосов

В. Межинський
Керівники стр. підрозділів

 

 

 

Заступник керівника апарату

А. Новицький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали