НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 14 грудня 2011 року N 2875

Про затвердження Плану основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на I півріччя 2012 року

Заслухавши інформацію голови Національної ради В. Манжосова про виконання Плану основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на II півріччя 2011 року та про проект Плану основних заходів Національної ради України на I півріччя 2012 року та керуючись Регламентом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національна рада вирішила:

1. Інформацію про виконання Плану основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на II півріччя 2011 року взяти до відома.

2. Затвердити План основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на I півріччя 2012 року (додається).

3. Виконання цього рішення покласти на управління організаційного забезпечення Національної ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради В. Манжосова.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток
до рішення Національної ради
14.12.2011 N 2875

ПЛАН
основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на I півріччя 2012 року

N

Заходи

Строки проведення

Відповідальний за виконання

Виконавець

Згідно з Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору

Відмітка про виконання

1

Засідання Національної ради

1.1

Підготовка та проведення засідань Національної ради

щосереди

В. Манжосов
Відповідальний секретар

В. Пащук
Т. Собчук

 

 

2

З питань нормативного забезпечення

2.1

Підготовка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері телерадіомовлення

за потребою

В. Манжосов

М. Пушкаренко

 

 

2.2

Аналіз нормативних документів Національної ради та підготовка пропозицій щодо приведення їх у відповідність до чинного законодавства

за потребою

Л. Мудрак

М. Пушкаренко
М. Селюк

 

 

2.3

Аналіз судових справ щодо оскарження телерадіоорганізаціями рішень Національної ради

постійно

В. Манжосов

В. Пащук
М. Пушкаренко
О. Шосталь

 

 

3

З питань технічного та частотного забезпечення

3.1

Аналіз стану використання каналів мовлення, підготовка пропозицій щодо проведення конкурсів на мовлення

січень - червень

Л. Мудрак

Т. Мироненко
С. Курасова

 

 

3.2

Підготовка подань Національної ради до УДЦР про розробку висновків щодо ЕМС РЕЗ мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення мереж мовлення та телемереж

січень - червень

Є. Баранов

Т. Мироненко
С. Курасова

 

 

3.3

Організація та контроль виконання бюджетної програми: "Замовлення висновків щодо ЕМС РЕЗ, необхідних для створення та розбудови каналів мовлення"

постійно

Є. Баранов

Т. Мироненко
С. Курасова

 

 

3.4

Участь у забезпеченні впровадження наземного ефірного цифрового мовлення

постійно

Є. Баранов
О. Єлманова

Т. Мироненко
О. Свістула
С. Курасова

 

 

3.5

Підготовка подань Національної ради до УДЦР про розробку висновків щодо ЕМС РЕЗ мовлення, дозволів на експлуатацію РЕЗ

постійно

Л. Мудрак
Є. Баранов

Т. Мироненко
О. Свістула

 

 

3.6

Нагляд за дотриманням ТРО та провайдерами програмної послуги стандартів і норм технічної якості телерадіопрограм

постійно

Є. Баранов

Т. Мироненко
О. Свістула

 

 

3.7

Підготовка документів для організації бюджетної програми стосовно замовлення висновків щодо ЕМС РЕЗ, необхідних для створення та розбудови каналів мовлення, розробки та реалізації Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору України, впровадження нових технологій і проведення досліджень щодо користування радіочастотним ресурсом для цілей телерадіомовлення

за дорученням Національної ради

Є. Баранов

Т. Мироненко
Д. Кардаш
О. Свістула

 

 

3.8

Участь у засіданнях Постійної міжурядової робочої групи з питань співробітництва в галузі телекомунікацій в межах Українсько-польського комітету у справах підготовки і проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2012

січень - червень

Є. Баранов

Т. Мироненко
Д. Кардаш

 

 

4

З економічних питань

4.1

Підготовка та подання на затвердження кошторису доходів і видатків Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, план асигнувань загального фонду бюджету на 2012 рік з розрахунками видатків в розрізі кодів економічної класифікації та погодити в Міністерстві фінансів України

I квартал

В. Манжосов

Т. Стороженко

 

 

4.2

Подання до Державної казначейської служби України даних щодо розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань на 2012 рік на паперових та електронних носіях

I квартал

В. Манжосов

Т. Стороженко

 

 

4.3

Підготовка та надання Міністерству фінансів України та Державному казначейству України звіту про виконання паспортів бюджетних програм за 2011 рік

січень - лютий

В. Манжосов

Т. Стороженко

 

 

4.4

Розробка та затвердження паспортів бюджетних програм Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на 2012 рік

I квартал

В. Манжосов

Т. Стороженко

 

 

4.5

Підготовка пропозицій щодо структурних змін до прогнозних обсягів видатків загального фонду Державного бюджету на 2013 рік та прогноз на довгострокову перспективу по бюджетних програмах

при надходженні з Мінфіну відповідного запиту

В. Манжосов

Т. Стороженко

 

 

4.6

Складання по затверджених бухгалтерських та статистичних формах звіту за 2011 рік, I квартал 2012 року та подання його Міністерству фінансів України, Державному казначейству України, Податковій інспекції, Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з ТВП, Фонду Чорнобиля, Міському статистичному управлінню, Рахунковій палаті України

січень,
квітень
(відповідно до затверджених строків)

В. Манжосов

Т. Стороженко

 

 

4.7

Щомісячно формування, перевірка та надання до Пенсійного фонду України за 2012 рік відомостей по персоніфікованому обліку застрахованих осіб на електронних та паперових носіях

відповідно до затверджених строків

В. Манжосов

Т. Стороженко

 

 

4.8

Надання Міністерству фінансів України інформації щодо обсягу надходжень ліцензійного збору до Державного бюджету України

щоквартально

В. Манжосов

Т. Стороженко

 

 

5

З питань контролю за дотриманням законодавства, умов ліцензії та рішень Національної ради

5.1

Здійснення цільових моніторингів мовлення телерадіоорганізацій на предмет виконання ч. 1 ст. 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (в новій редакції), якою передбачено, що у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців

березень - червень

О. Головатенко

О. Левчук

 

 

5.2

Здійснення цільових моніторингів мовлення телерадіоорганізацій на предмет виконання Закону України "Про захист суспільної моралі"

травень

О. Головатенко

О. Левчук

 

 

5.3

Проведення моніторингу програмного наповнення загальнонаціональних каналів мовлення з метою здійснення нагляду за дотриманням ними вимог ст. 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

березень - червень

О. Головатенко

О. Левчук

 

 

5.4

Здійснення тематичних моніторингів щодо трансляції загальнонаціональними телекомпаніями передач, розрахованих на дитячу аудиторію

лютий

О. Головатенко

О. Левчук

 

 

5.5

Аналіз виконання місцевими телерадіоорганізаціями рішень Національної ради, спрямованих на захист суспільної моралі, а також використання позначок кваліфікації відеопродукції, яка поширюється ТРО

травень

О. Головатенко

О. Левчук

 

 

5.6

Здійснення цільового моніторингу загальнонаціональних телерадіоорганізацій на предмет дотримання ними вимог Закону України "Про рекламу"

січень - квітень

О. Головатенко

О. Левчук

 

 

5.7

Підготовка та затвердження плану перевірок телерадіоорганізацій України на II півріччя 2012 року

червень

О. Головатенко

О. Левчук

 

 

5.8

Проведення у м. Луцьку виїзної наради за участі представників Національної ради в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

26 - 27 квітня

М. Фартушний

О. Ракіна

 

 

5.9

Проведення круглого столу з керівниками ОДТРК на тему: "Проблемні питання діяльності ОДТРК: реалії і перспективи"

лютий

О. Єлманова

О.Ракіна

 

 

5.10

Проведення круглого столу з питань дитячого мовлення на тему: "Хай завжди буду я!" Моральність українського екрану в розрізі підготовки дитячих програм" (до Міжнародного дня захисту дітей)

1 червня

Л. Мудрак
І. Опілат

С. Савельєв

 

 

6

З питань ліцензійного забезпечення

6.1

Підготовка відомостей з Державного реєстру ТРО України відповідно до п. 14 ст. 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

червень

В. Манжосов

Л. Запорожець
О. Гавриш

 

 

6.2

Підготовка матеріалів з оголошення конкурсу на отримання ліцензії на цифрове багатоканальне мовлення (вільні місця в мультиплексах) у складі МХ-5

відповідно до оголошення про конкурс

В. Манжосов
М. Фартушний

Л. Запорожець
Керівники структурних підрозділів

 

 

6.3

Надання інформації про виконання показників по паспорту бюджетної програми 6441010 "Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення"

щоквартально

В. Манжосов

Л. Запорожець

 

 

7

З питань міжнародної діяльності

7.1

Співробітництво з Радою Європи в напрямі реалізації програм, передбачених Планом дій Ради Європи щодо України на 2011 - 2014 рр.

січень - червень

Л. Мудрак

Л. Василенко

 

 

7.2

Участь у черговому 35-му засіданні Європейської платформи регуляторних органів, м. Порторож, Словенія

30 - 31 травня,
1 червня

Л. Мудрак

Л. Василенко

 

 

7.3

Розробка і реалізація спільного з Координатором проектів ОБСЄ в Україні проекту у сфері аудіовізуальних ЗМІ

січень - червень

Л. Мудрак

Л. Василенко

 

 

7.4

Проведення зустрічей з представниками міжнародних організацій та посольств, керівниками закордонних ЗМІ

січень - червень

Л. Мудрак

Л. Василенко

 

 

8

Питання організаційного забезпечення діяльності Національної ради

8.1

Затвердження пріоритетів роботи Національної ради на другу половину 2010 року - 2011 рік

протягом півріччя

В. Манжосов

В. Пащук

 

 

8.2

Підготовка технічних завдань та проектів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності Національної ради

Протягом півріччя

В. Манжосов

Т. Тарасенко

 

 

8.3

Матеріально-технічне забезпечення та технічний супровід систем моніторингу

Протягом півріччя

В. Манжосов

Т. Тарасенко

 

 

8.4

Модернізація системи внутрішнього документообігу Національної ради

протягом півріччя

В. Манжосов

О. Карамушка

 

 

8.5

Модернізація бази даних Державного реєстру ТРО, в тому числі покращення її інтеграції з вебсайтом Національної ради

Протягом півріччя

В. Манжосов

О. Карамушка

 

 

8.6

Розробка плану заходів з переходу на нову версію інтернет - протоколу - Ipv6

Протягом півріччя

В. Манжосов

О. Карамушка

 

 

8.7

Розробка плану заходів по підготовці до впровадження електронного документообігу (електронний цифровий підпис, електронна печатка установи)

Протягом півріччя

В. Манжосов

О. Карамушка

 

 

8.8

Здійснення аналізу виконання структурними підрозділами апарату рішень Національної ради та протокольних доручень даних Головою та членами Національної ради на засіданнях Національної ради у 2011 році

січень

В. Манжосов

Т. Собчук
Т. Коваль

 

 

8.9

Проаналізувати стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах апарату Національної ради за січень - грудень 2011 року, підготувати довідки по Ф-1,2

січень

Відповідальний секретар

Т. Собчук
Г. Куксова

 

 

8.10

Організувати перевірку стану діловодства та виконавської дисципліни у структурних підрозділах апарату Національної ради

січень - лютий

Відповідальний секретар

Т. Собчук
Г. Куксова

 

 

8.11

Здійснити організаційні заходи щодо опрацювання архівних документів (справ) за 2006 - 2011 роки

січень - червень

Відповідальний секретар

Т. Собчук
Г. Куксова

 

 

8.12

Організувати підготовку консультативно-учбових семінарів з особами відповідальними за ведення діловодства у структурних підрозділах апарату Національної ради щодо вдосконалення діловодства та архівної справи

щомісяця (за потребою)

Відповідальний секретар

Т. Собчук
Г. Куксова

 

 

8.13

Аналіз надходжень інформаційних запитів на отримання публічної інформації та реагування на них за 2011 рік

січень

В. Манжосов

Т. Собчук
М. Гриценко

 

 

8.14

Затвердження звіту про роботу зі зверненнями громадян за II півріччя 2011 року

січень

О. Головатенко

Т. Собчук
Т. Кравченко

 

 

8.15

Проведення роботи з декларування доходів державних службовців Національної ради за 2011 рік

січень - березень

В. Манжосов
Л. Мудрак

Н. Вусик

 

 

8.16

Проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Національної ради покладених на них обов'язків і завдань

січень - лютий

В. Манжосов
Л. Мудрак

Н. Вусик

 

 

8.17

Проведення щотижневих брифінгів за підсумками засідань Національної ради

щосереди

В. Манжосов
Л. Мудрак

Т. Кравченко

 

 

8.18

Сприяння діяльності системних засідань Громадської ради при Національній раді

щомісяця

Л. Мудрак

Т. Кравченко

 

 

8.19

Підготовча робота до проведення фестивалю "Кришталеві джерела" - 2012

за окремим графіком

В. Манжосов
О. Єлманова
І. Опілат

В. Пащук
М. Гриценко
Т. Кравченко
О. Ракіна

 

 

8.20

Організаційні заходи щодо проведення XII Національної премії "Телетріумф"

за окремим графіком

В. Манжосов
(додатково за рішенням оргкомітету)

В. Пащук
Т. Кравченко

 

 

8.21

Підготовка пропозицій та змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору України на 2012 рік

протягом півріччя

В. Манжосов
М. Фартушний

В. Пащук
Керівники структурних підрозділів

 

 

8.22

Підготовка матеріалів до звіту про діяльність Національної ради за 2011 рік

січень

В. Манжосов

В. Пащук
Керівники структурних підрозділів

 

 

8.23

Оприлюднення та направлення щорічного звіту про діяльність Національної ради за 2011 рік Верховній Раді України та Президентові України

січень

В. Манжосов

В. Пащук

 

 

 

Керівник апарату

В. Пащук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали