КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5 квітня 2012 р. N 184-р

Київ

Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2012 рік

1. Затвердити план першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2012 рік, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану першочергових заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах бюджетних призначень, передбачених Державним бюджетом України на 2012 рік (Закон N 4282-VI), а також інших джерел;

подавати щокварталу до 12 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання зазначеного плану.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. N 184-р

ПЛАН
першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2012 рік

1. З метою підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом:

активізувати проведення роботи з інституціями та державами - членами ЄС стосовно підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

МЗС, Мінекономрозвитку.

Інформувати щомісяця протягом року.

2. З метою залучення макрофінансової допомоги Європейського Союзу:

завершити переговори щодо укладення Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом і Кредитної угоди між Україною (як Позичальником), Національним банком України (як Агентом Позичальника) та Європейським Союзом (як Кредитором) щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

Мінфін, Мін'юст, Мінекономрозвитку, МЗС, Міненерговугілля, інші центральні органи виконавчої влади.

Липень;

розробити та подати в установленому порядку проект Закону України "Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом та Кредитної угоди між Україною (як Позичальником), Національним банком України (як Агентом Позичальника) та Європейським Союзом (як Кредитором) щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу".

Мінфін, Мін'юст, МЗС, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом двох місяців після підписання Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди.

3. Розробити з метою залучення технічної допомоги ЄС та її використання проекти рішень Кабінету Міністрів України щодо:

1) використання у 2012 році коштів, що надходять від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України".

Мінфін, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мін'юст, Держінвестпроект, Держфінінспекція, Казначейство.

Квітень;

2) використання у 2012 році коштів, що надходять від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії".

Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст, Міненерговугілля, Держенергоефективності, Держінвестпроект, Держфінінспекція, Казначейство.

Квітень;

3) використання у 2012 році коштів, що надходять від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом".

Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст, Агентство держмайна, Держфінінспекція, Казначейство.

Квітень;

4) використання у 2012 році коштів, що надійдуть від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України".

Мінфін, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Держфінінспекція, Казначейство.

Квітень;

5) використання у 2012 році коштів, що надійдуть від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України".

Мінфін, Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мін'юст, Держфінінспекція, Казначейство.

Квітень;

6) затвердження порядку використання коштів, що надійдуть від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні" ().

Мінфін, МЗС, МВС, Мінекономрозвитку, Мін'юст, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, ДМС, Держфінінспекція, Казначейство.

Квітень;

7) підписання Доповнення до Угоди про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні" ().

Мінекономрозвитку, ДМС, МЗС, Мінфін, Мін'юст.

Вересень;

8) розвитку системи управління державними фінансами.

Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст, МВС, МЗС, Держфінінспекція, Казначейство, ДПС, Нацдержслужба, Антимонопольний комітет, Рахункова палата (за згодою), інші центральні органи виконавчої влади.

До 19 квітня;

9) затвердження Плану інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Нацдержслужба, Мінекономрозвитку, МЗС, Мін'юст, Мінфін, Держкомтелерадіо.

Червень;

10) затвердження Плану інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів.

Нацдержслужба, Мінагрополітики, інші центральні органи виконавчої влади.

Червень;

11) підписання Угоди про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2011 року.

Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінфін, Мін'юст, МЗС.

Протягом року;

12) підписання Угоди про фінансування проекту "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні".

Мінекономрозвитку, Мін'юст, Мінфін, МЗС, Мінрегіон.

Протягом року;

13) підписання Угоди про фінансування програми секторальної бюджетної підтримки "Реформа адміністративно-процедурного законодавства та державної служби в Україні".

Мінекономрозвитку, Мін'юст, Мінфін, Нацдержслужба, МЗС.

Протягом року;

14) підписання Угоди про фінансування "Рамкової програми щодо підтримки підготовки та імплементації Угоди про асоціацію Україна - ЄС".

Мінекономрозвитку, Мін'юст, Мінфін, МЗС.

Протягом року.

4. З метою поглиблення торговельного та секторального співробітництва:

1) забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

Про державне регулювання в енергетиці (реєстраційний номер 0889).

Міненерговугілля, НКРЕ (за згодою).

До прийняття Закону;

Про судноплавство на внутрішніх водних шляхах України (реєстраційний номер 4319).

Мінінфраструктури.

До прийняття Закону;

2) забезпечити розроблення проектів Законів України:

про засади функціонування ринку електричної енергії України на основі двосторонніх договорів, балансуючого ринку та біржі електричної енергії.

Міненерговугілля, НКРЕ (за згодою).

Червень;

про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів.

Мінекономрозвитку, Держенергоефективності, інші центральні органи виконавчої влади.

Травень;

3) продовжити роботу із проведення технічного дослідження можливості синхронного об'єднання української та молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E.

Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінфін, МЗС.

Протягом року;

4) здійснити заходи щодо модернізації газотранспортної системи України та реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Міненерговугілля, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Мінекономрозвитку, Мінфін.

Протягом року;

5) забезпечити виконання зобов'язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Міненерговугілля, Мін'юст, Мінприроди, МЗС, Держенергоефективності, НКРЕ (за згодою), інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

6) завершити переговори щодо укладення Угоди між Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір.

Мінінфраструктури, МЗС, Мін'юст, інші центральні органи виконавчої влади.

До 2 липня;

7) здійснити заходи щодо:

зміцнення незалежності та забезпечення адміністративної спроможності національного регулятора у галузі зв'язку відповідно до законодавства ЄС та з урахуванням досвіду національних регуляторів зв'язку держав - членів ЄС.

НКРЗІ (за згодою).

Протягом року;

забезпечення участі України у програмах ЄС відповідно до положень Рамкової Угоди між Україною і Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України у програмах Співтовариства.

Мінекономрозвитку, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

приєднання до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, Фінансового інструменту цивільного захисту Європейського Союзу та Фонду солідарності Європейського Союзу з подолання наслідків надзвичайних ситуацій.

МНС, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року.

5. З метою приєднання України до єдиного Європейського дослідницького простору:

1) провести переговори з Європейською Комісією щодо участі України у Сьомій рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень і технологічного розвитку.

МОНмолодьспорт, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

До 1 вересня;

2) здійснити заходи щодо набуття членства в Європейському космічному агентстві з урахуванням національних інтересів.

ДКА, МЗС.

Протягом року.

6. З метою забезпечення розвитку співробітництва у сфері зовнішньої політики та політики безпеки вжити заходів до:

подальшої участі України в операціях та місіях Європейського Союзу з підтримання миру і безпеки, зокрема щодо боротьби з піратством.

Міноборони, МЗС, СБУ (за згодою), інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

залучення України до формування бойових тактичних груп Європейського Союзу, зокрема Вишеградської четвірки.

Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади, Державний концерн "Укроборонпром".

Протягом року;

продовження співробітництва з європейськими оборонними інституціями.

Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року.

7. З метою поглиблення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки:

1) вжити заходів до:

підписання Угоди про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

МЗС.

Квітень;

підготовки та подання в установленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України законопроекту про ратифікацію зазначеної Угоди.

МЗС, Мін'юст, інші центральні органи виконавчої влади.

До 1 червня;

2) завершити здійснення заходів щодо прийняття законодавчих, видання (прийняття) інших нормативно-правових актів, передбачених Національним планом з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 2011 р. N 494.

МЗС, Мін'юст, МВС, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади.

Квітень;

3) продовжити конструктивну взаємодію з інституціями та державами - членами ЄС з метою забезпечення переходу України до другої (імплементаційної) фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

МЗС, МВС, Мін'юст, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

4) здійснити заходи щодо проведення спільної операції "Євро-2012" під загальною координацією Європейського агентства з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав - членів Європейського Союзу (ФРОНТЕКС).

Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

Липень;

5) здійснити заходи щодо укладення:

Угоди про оперативне співробітництво з Європейським поліцейським офісом.

МВС, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

Угоди про співробітництво з Європейською організацією з питань юстиції.

Мін'юст, ДСЗПД, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали