МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 червня 2011 року N 213

Про затвердження Плану роботи Міненерговугілля України на 2011 рік та здійснення контролю за його виконанням

Згідно з Положенням про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 382/2011 (Положення N 382/2011), та з метою організації ефективної роботи структурних підрозділів Міненерговугілля України щодо забезпечення виконання покладених на Міністерство завдань наказую:

1. Затвердити План роботи Міненерговугілля України на 2011 рік (далі - План), що додається.

2. Заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів протягом 2011 року забезпечити організацію роботи з виконання заходів, передбачених Планом, та, у разі потреби, в установленому порядку вносити зміни до нього.

3. Керівникам структурних підрозділів спільно із керівниками державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, і господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, у тижневий термін, після завершення кожного звітного періоду (квартал, рік), надавати до Управління інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А. І.) на паперових та електронних носіях звіти про виконання Плану за відповідний період за формою згідно з додатком до цього наказу.

4. Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А. І.) в установленому порядку:

4.1. Надавати Міністру на затвердження до 25 числа місяця, наступного за відповідним звітним періодом, квартальні та річний звіти про виконання Плану.

4.2. Оприлюднювати на офіційному веб-сайті Міністерства затверджені квартальні та річний звіти.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінпаливенерго від 1 жовтня 2009 року N 486 "Про розроблення щорічного плану роботи Мінпаливенерго України та здійснення контролю за його виконанням".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Макуху В. О.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
10.06.2011 N 213

ПЛАН
роботи Міненерговугілля України на 2011 рік

NN п/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Строки виконання

Очікувані результати

Розділ I Пріоритети.

1.1 Зміцнення енергетичної безпеки держави.

1.1.1

Коригування Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
структурні підрозділи,
енергетичні компанії

липень

Затвердження оновлених стратегічних показників роботи ПЕК до 2030 року.

1.1.2

Забезпечення виконання Угоди про фінансування ЄС програми "Підтримка впровадження енергетичної стратегії України".

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

протягом року

Здійснення моніторингу виконання Угоди.

1.1.3

Продовження та інтенсифікація робіт з розвідки і облаштування Субботинського нафтового та Одеського і Безіменного газових родовищ.

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
НАК "Нафтогаз України"

протягом року

Прискорення ведення в дослідно-промислову розробку Субботинського нафтового та Одеського і Безіменного газових родовищ.

1.1.4

Підготовка та реалізація проектів видобутку вуглеводневої сировини за кордоном.

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
НАК "Нафтогаз України"

протягом року

Збільшення видобутку вуглеводнів за кордоном, введення в експлуатацію нових свердловин.

1.1.5

Виконання плану заходів з реалізації розвитку Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору.

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

протягом року

Підвищення ефективності використання нафтотранспортної системи.

1.1.6

Виконання Програми диверсифікації джерел постачання нафти в Україну на період до 2015 року.

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

протягом року

Збільшення обсягів транспортування нафти різних сортів на європейський ринок.

1.1.7

Виконання організаційно-технічних заходів із зниження питомих витрат умовного палива на відпуск електроенергії на ТЕЦ і ТЕС.

Департамент електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України",
НАК "Нафтогаз України",
ДПЗД "Укрінтеренерго",
енергогенеруючі компанії

протягом року

Зниження питомих витрат умовного палива на відпуск електроенергії на ТЕС і ТЕЦ.

1.1.8

Виконання організаційно-технічних заходів зі зниження витрат електроенергії на її транспортування електричними мережами напругою 0,38 - 800 кВ.

Департамент електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України",
ДП "НЕК "Укренерго",
енергопостачальні компанії

протягом року

Зниження нормативних витрат електричної енергії в мережах 0,38 - 800 кВ Міненерговугілля на 0,2 - 0,4 %.

1.1.9

Реалізація заходів щодо реконструкції та модернізації енергоблоків українських теплоелектростанцій, схваленихрозпорядженням Уряду від 8 вересня 2004 р. N 648 "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій у період до 2020 року".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України"

протягом року

Збільшення робочої потужності, подовження терміну експлуатації енергогенеруючих потужностей, зниження питомих витрат палива, забезпечення виконання екологічних нормативів.

1.1.10

Реалізація Комплексної програми робіт з подовження строку експлуатації енергоблоків атомних електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 263-р.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП"НАЕК"Енергоатом"

протягом року

Підготовка згідно із затвердженими планами-графіками діючих енергоблоків АЕС України до їх експлуатації у понадпроектні строки.

1.1.11

Створення виробництва ядерного палива в Україні.
Введення в експлуатацію - 2013 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДК "Ядерне паливо"

протягом року

Проектування заводу з фабрикації ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000.

1.1.12

Підтримання досягнутих обсягів видобутку уранової руди та забезпечення розвитку потужностей діючих шахт і освоєння нових родовищ урану.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "СхідГЗК"

протягом року

Збільшення обсягу виробництва концентрату природного урану до 890 тонн на рік.

1.1.13

Реалізація проекту кваліфікації ядерного палива для АЕС України.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Експлуатація на енергоблоці N 3 Южно-Української АЕС 42 ТВЗ виробництва компанії "Westinghouse".

1.1.14

Забезпечення українських АЕС свіжим ядерним паливом (СЯП).

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Виконання графіку постачання СЯП.

1.1.15

Розроблення та подання до Мінекономрозвитку пропозицій про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Департамент
майнових відносин та управління корпоративними правами,
галузеві департаменти

протягом року

Захист економічних інтересів держави.

1.1.16

Створення системи науково-технічної, у тому числі проектно-конструкторської, підтримки ядерно-енергетичного комплексу.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Затвердження положення про головних проектувальників ядерних об'єктів. Призначення генеральних проектувальників АЕС України.

1.1.17

Впровадження ефективної системи обліку вуглеводневої сировини на усіх етапах технологічного циклу видобування, переробки і транспортування
(реалізація законів України "Про нафту і газ", "Про трубопровідний транспорт" в частині забезпечення охорони особливо важливих об'єктів нафтогазової галузі).

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Унеможливлення розкрадання вуглеводневої сировини, недопущення незаконних втручань в роботу продуктопроводів та крадіжок обладнання і устаткування. Підвищення стану безпечної експлуатації та запобігання виникнення аварій.

1.1.18

Розробка проекту Державної цільової економічної програми "Українське вугілля" на 2011 - 2015 роки.

Департамент вугільної промисловості

II півріччя

Підвищення економічної ефективності роботи підприємств вугільної галузі.

1.1.19

Реалізація Галузевої програми "Підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів на вугледобувних підприємствах Міненерговугілля" на 2010 - 2014 роки.

Департамент вугільної промисловості

протягом року

Підвищення енергоефективності виробництва на вугледобувних підприємствах.

1.2 Підвищення надійності та якості забезпечення споживачів паливно-енергетичними ресурсами.
Реалізація пріоритетних інвестиційних проектів у паливно-енергетичному комплексі.

1.2.1

Виконання першочергових заходів
до початку будівництва енергоблоків NN 3 і 4 Хмельницької АЕС.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Завершення розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва енергоблоків NN 3 і 4 Хмельницької АЕС.
Укладання угоди на технічний проект РУ на основне обладнання з тривалим терміном виготовлення.

1.2.2

Реконструкція та переоснащення виробництва іонообмінних смол.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "Смоли"

протягом року

Розширення номенклатури, підвищення якості та конкурентоспроможності іонообмінних смол.

1.2.3

Проведення комплексу пусконалагоджувальних робіт, відпрацювання технології переробки різних видів розкритої цирконієвої сировини та виробництва двоокису цирконію.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "Цирконій"

протягом року

Створення виробничих потужностей з виробництва двоокису цирконію.

1.2.4

Продовження будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська з розширенням ПС 750 кВ "Київська" та заходами ПЛ 750 кВ.
Введення в експлуатацію - 2014 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Підвищення ефективності, якості та надійності виробництва та передачі електроенергії у західний та центральний регіони України, збільшення пропускної спроможності перетину Захід - Вінниця на 900 МВт з відповідним збільшенням видачі потужності Рівненської та Хмельницької АЕС.

1.2.5

Продовження будівництва ПС 750 кВ "Київська" з заходами ПЛ 750 - 330 кВ.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Підвищення надійності електропостачання споживачів центральної частини ОЕС України.

1.2.6

Продовження будівництва ПЛ 330 кВ "Дністровська ГАЕС - Бар" з реконструкцією ПС 330 кВ "Бар".
Введення в експлуатацію - 2012 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Збільшення величини маневрових потужностей ОЕС України за рахунок введення в експлуатацію першого гідроагрегату Дністровської ГАЕС, що підвищить сталість та надійність роботи Західної та Південно-Західної ЕС. Підвищення надійності електропостачання споживачів Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей.

1.2.7

Продовження будівництва ПС 330/110/10 кВ "Сєвєрна": розширення та реконструкція.
Введення в експлуатацію - 2013 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Забезпечення надійного та безперебійного електропостачання м. Києва та північної частини Київської області.

1.2.8

Продовження будівництва ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряної лінії 330 кВ.
Введення в експлуатацію - 2012 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Забезпечення надійного та безперебійного електропостачання м. Києва.

1.2.9

Реалізація інвестиційного проекту "ПЛ-750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами повітряних ліній 330 кВ" (пусковий комплекс: реконструкція ПС 330 кВ "Новокаховська").

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Забезпечення видачі проектної потужності Запорізької АЕС. Підвищення надійності електропостачання південних регіонів України збільшення на 800 МВт потужності, яка може бути передана із ОЕС України до Кримського півострова.

1.2.10

Підготовка інвестиційного проекту "Будівництво ПЛ 330 кВ "Новоодеська - Арциз".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Збільшення надійності електропостачання споживачів південно-західної частини Одеської області, а в умовах роздільної роботи з енергосистемою Молдови, зменшення частки недостатнього відпуску електроенергії споживачам Криму.

1.2.11

Продовження будівництва гідроагрегату N 3 Ташлицької ГАЕС потужністю 150 МВт.
Введення в експлуатацію - 2013 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Покриття пікових навантажень, заповнення нічних провалів в енергосистемі, створення надійного високоманеврового аварійного і частотного резерву потужностей в Південному регіоні України.

1.2.12

Продовження будівництва першої черги Дністровської ГАЕС.
Введення в експлуатацію - 2013 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
НАК "Енергетична компанія України",
ВАТ "Укргідроенерго"

протягом року

Створення нових генеруючих потужностей (324 МВт), підвищення надійності роботи енергосистеми України, забезпечення ефективності регулювання нерівномірного добового графіка навантаження об'єднаної енергосистеми України.

1.2.13

Продовження реконструкції гідроелектростанцій ВАТ "Укргідроенерго".
Введення в експлуатацію - 2012 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
НАК "Енергетична компанія України",
ВАТ "Укргідроенерго"

протягом року

Покращання умов роботи ОЕС України, збільшення потужності гідроагрегатів після реконструкції, підвищення ступеня безпеки гідротехнічних споруд ГЕС.

1.2.14

Підготовка інвестиційного проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Подолання вузьких місць окремих підстанцій 330 кВ та 220 кВ Дніпровського та Донбаського регіонів.

1.2.15

Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України.
Введення в експлуатацію - 2014 рік.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Проектування пускового комплексу ЦСВЯП.

1.2.16

Реалізація рішень Спільної заяви Україна - ЄС міжнародної інвестиційної конференції з модернізації газотранспортної системи України.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. N 413-р "Питання модернізації газотранспортної системи України").

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
НАК "Нафтогаз України"

протягом року

Виконання заходів відповідно до Спільної заяви Україна - ЄС, підписаної 23 березня 2009 р. у м. Брюсселі.

1.2.17

Організація підготовки вугледобувних підприємств до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 років. Контроль за виконанням плану заходів.

Департамент вугільної промисловості

червень, жовтень

Забезпечення сталої роботи підприємств в осінньо-зимовий період 2011/2012 рр.

1.3 Впровадження ринкових реформ у паливно-енергетичному комплексі.

1.3.1

Здійснення моніторингу реалізації Національного плану дій на 2011 рік, затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 р. N 504 (Указ N 504/2011), щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада" (Програма).

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

протягом року

Підготовка звітної інформації.

1.3.2

Здійснення заходів щодо проведення технічного дослідження можливості синхронного об'єднання української і молдавської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Департамент електроенергетики,
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
НАК "Енергетична компанія України",
ДП "НЕК "Укренерго"

протягом року

Започаткування технічного дослідження, в результаті проведення якого будуть визначені заходи, виконання яких дасть змогу забезпечити в Україні загальноєвропейський рівень експлуатації енергетичної системи, що у свою чергу забезпечить надійність та сталість постачання якісної електроенергії українським споживачам незалежно від роботи з іншими енергосистемами.

1.3.3

Розроблення і затвердження Кодексу електричних мереж Об'єднаної енергетичної системи України.

Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго",
НАК "Енергетична компанія України"

протягом року

Забезпечення умов для функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії.

1.3.4

Погодження проектів Концепції та Державної програми інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України до об'єднання енергетичних систем європейських держав.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго",
НАК "Енергетична компанія України"

протягом року

Затвердження Державної програми інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України до об'єднання енергетичних систем європейських держав.

1.3.5

Робота в рамках Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
Департамент електроенергетики,
ДП "НЕК "Укренерго",
НАК "Енергетична компанія України"
НАК "Нафтогаз України"

протягом року

Поступова імплементація європейського енергетичного законодавства відповідно до зобов'язань, які взяла Україна в рамкахПротоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.
Розвиток співробітництва в енергетичній сфері між країнами - учасницями Енергетичного Співтовариства, вивчення та впровадження в Україні існуючого досвіду її країн-учасниць.

1.3.6

Участь у розробленні засад функціонування ринку енергетичного вугілля.

Департамент електроенергетики

протягом року

Впровадження ринкових механізмів визначення ціни вугілля та реформування ринку вугілля.

1.3.7

Розроблення Концепції переходу на біржову форму реалізації товарної вугільної продукції.

Департамент фінансово-економічної політики

I квартал

Встановлення повноцінних ринкових механізмів ціноутворення на ринку вугілля.

1.3.8

Реалізація програми приватизації державних вугільних підприємств.

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами,
Департамент вугільної промисловості

протягом року

Збільшення обсягів залучення недержавних інвестицій у вугільну галузь.

1.3.9

Здійснення моніторингу та координації виконання програми робіт та послуг, передбачених проектами ліквідації вугільних та торфодобувних підприємств.

Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств

протягом року

Виконання показників програми "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості".

1.3.10

Реалізація комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію чисельності працівників, а також витрат енергетичних і матеріальних ресурсів, які використовуються при ліквідації вугільних підприємств.

Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств

протягом року

Підвищення ефективності та забезпечення своєчасності виконання програми робіт і послуг з ліквідації вугледобувних підприємств, які фінансуються за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості".

1.3.11

Завершення виконання робіт, передбачених проектами ліквідації 22 вугледобувних підприємствах.

Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств

грудень

Покращення екологічного стану на території гірничих підприємств та передача вуглеотримувачів до органів праці та соціального захисту населення для подальшого забезпечення побутовим паливом.

1.4 Покращення фінансово-економічного стану підприємств паливно-енергетичного комплексу.
Розв'язання боргових проблем.

1.4.1

Виконання заходів Комплексного плану із забезпечення фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Департамент фінансово-економічної політики,
Управління бухгалтерського обліку та звітності,
галузеві департаменти,
Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Розв'язання проблем дебіторсько-кредиторської заборгованості та стабілізація фінансового стану підприємств ПЕК.

1.4.2

Розробка та затвердження фінансових планів національних компаній паливно-енергетичної сфери на 2011 рік.

Департамент фінансово-економічної політики

протягом року

Прийняття урядових рішень щодо фінансових показників розвитку компаній ПЕК на 2011 рік.

1.4.3

Сприяння скасуванню пільг на електроенергію та природний газ для окремих категорій споживачів.

Департамент фінансово-економічної політики

протягом року

Зменшення перехресного субсидіювання та поетапне припинення цінового дотування окремих категорій споживачів.

1.4.4

Приведення тарифів на електроенергію для населення до економічно обґрунтованого рівня.

Департамент фінансово-економічної політики

протягом року

Зменшення перехресного субсидіювання та ліквідація цінового дотування населення.

1.4.5

Реалізація заходів щодо реструктуризації кредиторської заборгованості вугледобувних підприємств, що утворилася станом на 1 січня 2011 р. (згідно з нормами законодавства).

Департамент фінансово-економічної політики

протягом року

Зменшення боргових зобов'язань вугледобувних підприємств, у тому числі тих, які плануються до приватизації або передачі в оренду.

1.4.6

Впровадження галузевої системи моніторингу і контролю за здійсненням закупівель державними вугледобувними підприємствами.

Департамент фінансово-економічної політики

протягом року

Вдосконалення системи контролю за витратами вугледобувних підприємств на закупівлю обладнання та матеріалів.

1.4.7

Здійснення організаційних заходів щодо реалізації проекту системного навчання "Школа бригадирів" та впровадження програми навчання з виробничого менеджменту на вугледобувних підприємствах.

Департамент управління персоналом та документального забезпечення

протягом року

Поліпшення виробничого менеджменту та економічного стану вугледобувних підприємств.

1.5 Підвищення рівня безпеки функціонування виробничих та інших об'єктів.
Забезпечення безпечних умов праці, профілактика травматизму і нещасних випадків на підприємствах та об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

1.5.1

Виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнським об'єднанням організації роботодавців та всеукраїнськими профспілками та профоб'єднаннями в частині охорони праці.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Створення безпечних умов праці.

1.5.2

Реалізація державної політики щодо забезпечення безпечних умов праці, профілактики травматизму і нещасних випадків на підприємствах та об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту,
галузеві департаменти

протягом року

Зниження рівня травматизму на підприємствах та об'єктах ПЕК.

1.5.3

Контроль за виконанням заходів Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007 - 2011 роки.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах ПЕК.

1.5.4

Забезпечення безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП).

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК"Енергоатом"

протягом року

Ефективна експлуатація сховища на Запорізькій АЕС та виконання графіку вивезення ВЯП на переробку до спеціалізованих підприємств Російської Федерації.

1.5.5

Реалізація Концепції підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2005 р. N 515-р.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Реалізація заходів згідно з затвердженими планами-графіками на 2011 рік.

1.5.6

Реалізація державної політики щодо забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання.
(Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання").

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Забезпечення надійного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що входять до сфери управління Міненерговугілля. Недопущення радіоактивного забруднення довкілля та опромінювання персоналу.

1.5.7

Реалізація Національної програми протидії тероризму на 2008 - 2010 роки.
(Указ Президента України від 23 квітня 2008 р. N 381-15т).

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Підвищення рівня антитерористичного захисту об'єктів ПЕК, унеможливлення скоєння актів ядерного тероризму на радіаційно-ядерних об'єктах Міненерговугілля. Розробка проектів нормативно-правових актів у сфері фізичного захисту, протидії тероризму на об'єктах ПЕК.

1.5.8

Реалізація державної політики з організації антитерористичного захисту об'єктів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Розробка Програми підвищення ефективності та надійності захисту об'єктів ПЕК, уразливих у терористичному відношенні на 2011 - 2013 роки.

1.5.9

Реалізація Загальнодержавної цільової програми розвитку цивільного захисту на 2009 - 2013 роки.
(Указ Президента України від 26 червня 2008 р. N 590/2008, постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. N 156)

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Розробка окремих положень, погодження проекту Кодексу цивільного захисту України.

1.5.10

Підготовка та проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.
(Указ Президента України від 26 червня 2008 р. N 590/2008, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1473-р).

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Визначення фактичного стану захисних споруд та встановлення рівня їх готовності до використання за призначенням.

1.5.11

Участь у підготовці та реалізації Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011 - 2015 роки.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Формування безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація професійних та промислових ризиків.

1.5.12

Розробка і реалізація комплексних заходів з питань забезпечення пожежної безпеки.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Зменшення кількості пожеж і нещасних випадків на них.

1.5.13

Розробка і реалізація плану заходів з питань цивільного захисту, оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та захист персоналу і підприємств, що входять до сфери Міненерговугілля.

1.5.14

Впровадження заходів Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах на 2011 - 2015 рр.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту,
державні вугледобувні підприємства,
галузеві інститути

протягом року

Створення безпечних умов праці шахтарів. Зниження рівня аварійності та виробничого травматизму на вугільних підприємствах.

1.5.15

Здійснення моніторингу за виконанням профілактичних заходів згідно з:
• Планом профілактичної роботи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби (ДВГРС) у вугільній промисловості на 2011 рік;
• Програмою поліпшення вентиляції шахт на 2011 рік.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту,
державні вугледобувні підприємства,
ДВГРС

протягом року

Створення безпечних умов праці шахтарів. Зниження рівня аварійності та виробничого травматизму на вугільних підприємствах.

1.5.16

Розробка та затвердження нормативних та нормативно-правових актів стосовно діяльності Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України (ДВГРС).

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту,
ДВГРС,
НДІГС "Респіратор"

протягом року

Удосконалення нормативно-правової бази діяльності ДВГРС.
Посилення безпеки виконання аварійно-рятувальних робіт на шахтах.

Розділ II Завдання, визначені актами законодавства, актами та дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян.

Завдання 1. Здійснення відомчого моніторингу та контролю за виконанням законодавчих, нормативно-правових, організаційно-розпорядчих та інших актів

2.1.1

Здійснення моніторингу та контролю за виконанням законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, та за розглядом звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України.

Департамент управління персоналом та документального забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Здійснення постійного відповідного моніторингу та контролю.

2.1.2.

Здійснення моніторингу депутатських запитів і звернень до Кабінету Міністрів України та інформування Секретаріату Кабінету Міністрів про вирішення питань, які надійшли в запитах та зверненнях від членів коаліції.
(пункт 7 протоколу наради Кабінету Міністрів України з питань удосконалення взаємодії між Верховною Радою та Кабінетом Міністрів, покращення законопроектної роботи від 23.04.2010).

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

щомісяця

Здійснення відповідного моніторингу та контролю.

2.1.3

Організаційне забезпечення особистого прийому громадян та представників їх об'єднань Міністром та його заступниками, здійснення їх аналізу і моніторингу.

Департамент управління персоналом та документального забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Здійснення постійного відповідного моніторингу та контролю. Надання відповідей громадянам по суті питання їх звернень.

2.1.4

Участь у соціальному діалозі щодо покращення морального та матеріального становища працівників ПЕК, здійсненні соціального партнерства з Галузевими профспілками в процесі формування та реалізації соціально-трудових відносин.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. N 285-р "Про затвердження плану заходів щодо організації соціального діалогу в Україні").

Управління трудової та соціальної політики,
галузеві департаменти

протягом року

Упередження виникнення соціальної напруги на підприємствах ПЕК.

Завдання 2. Реалізація державної політики в електроенергетичній галузі

2.2.1

Реалізація заходів для переведення на електроопалення об'єктів соціально-побутового призначення.
(протокол наради під головуванням Прем'єр-міністра України від 09.07.2008 N 35131/0/1-08).

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики

протягом року

Створення передумов для переведення об'єктів соціально-побутового призначення на опалення електричною енергією з метою скорочення споживання природного газу.

2.2.2

Виконання завдань другого етапу Плану заходів з реалізації Концепції функціонування та розвитку ринку електричної енергії.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2007 р. N 1056-р "Про схвалення плану заходів щодо реалізації положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України").

Департамент фінансово-економічної політики,
Департамент електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України"

протягом року

Впровадження спеціального механізму балансування обсягів купівлі-продажу електричної енергії із збереженням централізованого складання графіків навантаження.

2.2.3

Розроблення прогнозного балансу електричної енергії по ОЕС України.

Департамент електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України",
ДП "НЕК "Укренерго",
ДПЗД"Укрінтеренерго",
ДП "НАЕК
"Енергоатом"

протягом року

Створення умов для належного задоволення попиту на електричну енергію.

2.2.4

Розроблення прогнозної структури палива теплових електростанцій.

Департамент електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України",
енергогенеруючі підприємства

протягом року

Забезпечення оптимальної структури палива для виробництва електроенергії ТЕС і ТЕЦ.

2.2.5

Координація та моніторинг виконання Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
(Закон України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні").

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент електроенергетики

протягом року

Забезпечення надійного енергопостачання об'єктів та приймаючих міст, задіяних у проведенні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2.2.6

Забезпечення реалізації бюджетної програми щодо використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2011 рік для здешевлення кредитів на закупівлю палива для ТЕС.

Департамент електроенергетики,
Департамент фінансово-економічної політики,
Управління бухгалтерського обліку і звітності,
НАК "Енергетична компанія України"

протягом року

За рахунок бюджетних коштів поліпшення фінансового стану ГК ТЕС НАК "Енергетична компанія України" при закупівлях вугілля у обсягах, необхідних для сталого проходження осінньо-зимового періоду.

Завдання 3. Реалізація державної політики в нафтогазової галузі

2.3.1

Газифікація населених пунктів, розташованих в сільській місцевості.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 N 1001-р, із змінами та доповненнями).

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
НАК "Нафтогаз України"

протягом року

Соціально-економічний розвиток сільських територій, покращення побутових умов населення сільської місцевості.

2.3.2

Здійснення моніторингу попиту та пропозицій нафти і нафтопродуктів.
(доручення Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 N 11434/3/1-08).

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

щомісяця

Інформування Апарату Президента України та Кабінету Міністрів України про ситуацію на ринку нафти та нафтопродуктів.

2.3.3

Підготовка та проведення засідань експертно-аналітичної групи з опрацювання питань функціонування ринку нафти та нафтопродуктів. (доручення Кабінету Міністрів України від 10.10.2006 N 37994/1/1-06).

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

щомісяця

Забезпечення належного функціонування ринку нафти та нафтопродуктів.

2.3.4

Підготовлення та затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу на 2011 рік.
(постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729, із змінами та доповненнями).

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

I квартал

Затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу на 2011 рік.

2.3.5

Здійснення моніторингу робіт з модернізації, реконструкції та будівництва нових потужностей нафтопереробних підприємств.
(доручення Кабінету Міністрів України від 16.12.2006 N 52144/0/1-06).

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

протягом року

Підвищення якості моторних палив до європейських стандартів.

Завдання 4. Реалізація державної політики в ядерної енергетиці та атомно-промисловому комплексі

2.4.1

Розроблення проекту Державної цільової економічної програми розвитку ядерної енергетики України.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Схвалення програми розвитку ядерної енергетики України у короткостроковий та середньостроковий період.

2.4.2

Реалізація заходів з виконання Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України". (постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1004).

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДК "Ядерне паливо"

протягом року

Виконання показників Програми.

2.4.3

Реалізація заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами на 2008 - 2017 роки.
(Закон України від 17 вересня 2008 р. N 516-VI).

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Забезпечення безпечного поводження з РАВ, захисту довкілля, населення та персоналу від іонізуючого випромінювання.

2.4.4

Реалізація заходів Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод".
(постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1029).

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "Бар'єр"

протягом року

Недопущення радіоактивного забруднення довкілля та опромінювання персоналу і населення.

2.4.5

Реалізація невідкладних заходів щодо підвищення рівня фізичного захисту, охорони на режимній території на об'єктах колишнього уранового виробництва ВО "Придніпровський хімічний завод", запобігання несанкціонованого переміщення радіоактивних матеріалів та радіоактивних відходів в межах визначеної території та за її межами на Придніпровському проммайданчику.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 1425-р).

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Розв'язання важливих екологічних проблем м. Дніпродзержинська, унеможливлення несанкціонованого переміщення радіоактивних матеріалів і радіоактивних відходів за межі режимної території колишнього уранового виробництва.

2.4.6

Реалізація заходів Програми розвитку Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості на 2007 - 2014 роки.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
СНУЯЕ та П

протягом року

Виконання заходів згідно із затвердженим планом.

2.4.7

Реалізація Плану заходів щодо забезпечення екологічної безпеки м. Дніпродзержинська та соціального захисту його населення.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2010 р. N 1628).

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

протягом року

Забезпечення покращення екологічної ситуації та захисту здоров'я населення м. Дніпродзержинська, зменшення соціальної напруги.

2.4.8

Перегляд, розроблення та удосконалення нормативно-правової бази з питань фізичного захисту радіаційно-ядерних об'єктів.
(постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 834).

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Введення в дію Типової інструкції про порядок доступу інспекторів МАГАТЕ на радіаційно-ядерні об'єкти Міненерговугілля.
Розроблення спільних наказів Міненерговугілля, Державного агентства України з управління зоною відчуження та Національної академії наук України "Про затвердження Порядку проведення контролю за забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" та "Про затвердження Порядку виконання заходів з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу в умовах надзвичайних та кризових ситуацій".

2.4.9

Проведення та участь у навчаннях з перевірки готовності, реагування та взаємодії сил і засобів, що залучаються для забезпечення фізичного захисту на об'єктах ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу.
(Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання").

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Підвищення рівня фізичного захисту та охорони радіаційно-ядерних об'єктів підприємств, які входять до сфери управління Міненерговугілля.

2.4.10

Реалізація заходів стосовно реконструкції систем автоматичної пожежної сигналізації, впровадження систем автоматичного газового пожежогасіння та систем димозахисну енергоблоках АЕС України.
(закони України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та "Про пожежну безпеку").

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Запобігання та зменшення ризику виникнення пожеж та аварій на атомних енергоблоках.

Завдання 5. Реалізація державної політики в паливно-енергетичному комплексі

2.5.1

Розроблення та затвердження порядку формування єдиного енергетичного балансу і проведення моніторингу його показників.
(Указ Президента України від 27 грудня 2005 р. N 1863 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення").

Департамент фінансово-економічної політики

протягом року

Формування єдиного енергетичного балансу.

2.5.2

Координація розробки та реалізації галузевих програм створення страхового фонду документації.
(Закон України "Про страховий фонд документації України").

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
галузеві департаменти

протягом року

Створення фонду документації для відбудови об'єктів ПЕК в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2.5.3

Виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2015 року.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 1347-р).

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

грудень

Раціональне використання державних коштів, зміцнення фінансової дисципліни та відповідне оперативне реагування на факти фінансових порушень або загрозу їх виникнення.

2.5.4

Здійснення бюджетного фінансування підприємств та організацій ПЕК за бюджетними програмами відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".

Управління бухгалтерського обліку і звітності

щомісяця

Виконання бюджетних програм відповідно до діючого законодавства.

2.5.5

Здійснення контролю та моніторингу стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери управління Міненерговугілля.
(протокол засідання Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року N 29).

Управління трудової та соціальної політики,
структурні підрозділи

протягом року

Зменшення заборгованості з виплати заробітної плати на державних підприємствах ПЕКу та надання Мінсоцполітики узагальненої інформації.

2.5.6

Укладення Галузевої угоди між Міненерговугілля України та Атомпрофспілкою на 2012 - 2013 роки.
(Закон України "Про колективні договори і угоди").

Управління трудової та соціальної політики,
структурні підрозділи

грудень

Встановлення основних норм, принципів та зобов'язань стосовно регулювання соціально-економічних та трудових відносин.

2.5.7

Укладення Галузевої угоди між Міненерговугілля України, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" і Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України на 2012 - 2013 роки
(Закон України "Про колективні договори і угоди").

Управління трудової та соціальної політики,
структурні підрозділи

грудень

Встановлення основних норм, принципів та зобов'язань стосовно регулювання соціально-економічних та трудових відносин.

2.5.8

Внесення змін та доповнень до Галузевої угоди між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості
(Закон України "Про колективні договори і угоди").

Управління трудової та соціальної політики,
структурні підрозділи

грудень

Встановлення основних норм, принципів та зобов'язань стосовно регулювання соціально-економічних та трудових відносин.

2.5.9

Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.
(постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики").

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Розвиток громадського суспільства та інформування Кабінет Міністрів України про стан реалізацій відповідної постанови.

2.5.10

Складання плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства та надання звіту про результати виконання плану заходів за попередній рік.
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2009 р. N 858-р "Про внесення змін до Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства").

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

лютий

Розвиток громадського суспільства та інформування Кабінет Міністрів України про стан реалізацій відповідної Концепції

2.5.11

Проведення атестаційних заходів та переоформлення Атестату відповідності на комплексну систему захисту інформації в автоматизованій системі класу "1", яка призначена для обробки інформації з обмеженим доступом.
(постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 180).

Спеціальний відділ

січень

Забезпечення права використання автоматизованої системи класу "1", яка призначена для обробки інформації з обмеженим доступом.

2.5.12

Забезпечення порядку допуску та доступу до державної таємниці. Надання, переоформлення та скасування допусків та доступу до державної таємниці. Проведення інструктажів і заліків.
(постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2003 р. N 1561-12).

Спеціальний відділ

протягом року

Недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації.

2.5.13

Коригування та доведення до підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля, мобілізаційних завдань з виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг в особливий період.
(постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 948-0015).

Спеціальний відділ

протягом року

Формування (корегування) мобілізаційного плану Міненерговугілля.

2.5.14

Розробка Програми підвищення ефективності та надійності захисту об'єктів паливно-енергетичного комплексу, уразливих у терористичному відношенні на 2011 - 2013 роки.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Розробка, спільно з компаніями, підприємствами та установами, що входять до сфери управління Міненерговугілля, конкретних заходів з вдосконалення захисту об'єктів ПЕК.

2.5.15

Удосконалення методів управління у видобувних галузях, посилення боротьби з корупцією, забезпечення поліпшення інвестиційного клімату в державі та участі громадського суспільства у контролі за повнотою надходження коштів до державного бюджету від діяльності, пов'язаної з видобутком корисних копалин.
(постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1098).

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
структурні підрозділи,
НАК "Нафтогаз України"

протягом року

Приєднання до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях.

Розділ III Нормотворча діяльність.

Завдання 1. Розроблення проектів законів та урядових нормативно-правових актів з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу

3.1.1

Розробка законопроекту про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків NN 3 і 4 Хмельницької АЕС та його супроводження.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент юридичного забезпечення,
Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
ДП"НАЕК "Енергоатом"

грудень

Законодавче врегулювання питань розміщення, проектування та будівництво енергоблоків NN 3 і 4 Хмельницької АЕС.

3.1.2

Розроблення проекту "Ядерного кодексу України".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП"НАЕК "Енергоатом"

протягом року

Прийняття Ядерного кодексу України.

3.1.3

Розробка законопроекту про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів та його супровід.

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
Департамент юридичного забезпечення,
Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
НАК "Нафтогаз України"

IV квартал

Законодавче врегулювання організаційних та фінансово-економічних засад створення і функціонування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

3.1.4

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних ліній електропередач, будівництво яких здійснюється у 2011 році за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

протягом року

Нормативно-правове врегулювання питань щодо забезпечення фінансування проектів будівництва об'єктів ПЕК у 2011 році за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету.

3.1.5

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку ядерної енергетики України".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП"НАЕК "Енергоатом"

грудень

Схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку ядерної енергетики України.

3.1.6

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про призначення експлуатуючої організації централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП"НАЕК "Енергоатом"

II півріччя

Призначення експлуатуючої організації ЦСВЯП.

3.1.7

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення ТЕО будівництва заводу з виробництва ядерного палива".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДК "Ядерне паливо"

II півріччя

Прийняття урядового рішення щодо розміщення та проектування заводу з виробництва ядерного палива.

3.1.8

Доопрацювання та узгодження із заінтересованими органами виконавчої влади проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо формування нової номенклатури та обсягів накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах ПЕК для забезпечення ними виконання встановлених мобілізаційних завдань. (постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 948-0015).

Спеціальний відділ

протягом року

Прийняття відповідного проекту урядового акта.

3.1.9

Підготовка проектів актів Уряду щодо затвердження інвестиційних проектів паливно-енергетичного комплексу у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент юридичного забезпечення

протягом року

Нормативно-правове забезпечення правових підстав провадження інвестиційних програм і проектів будівництва.

3.1.10

Участь у розробці проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про прогноз економічного і соціального розвитку на 2012 рік"

Департамент фінансово-економічної політики,
структурні підрозділи

III квартал

Надання Мінекономрозвитку пропозиції до відповідного проекту урядового акту.

3.1.11

Участь у розробці проекту Державної програми економічного і соціального розвитку на 2012 рік (розділ "Забезпечення енергетичної безпеки держави" в частині ПЕК").

Департамент фінансово-економічної політики,
структурні підрозділи

IV квартал

Надання Мінекономрозвитку пропозиції до відповідного проекту Державної програми.

3.1.12

Розроблення концепції та Державної цільової програми "Ядерне паливо України" на період до 2014 - 2019 років.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент фінансово-економічної політики,
ДП "СхідГКЗ"

протягом року

Створення власного виробництва ядерного палива.

3.1.13

Участь у опрацюванні законопроекту "Про Державний бюджет України на 2012 рік".
У тому числі:
• Опрацювання проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік
• Опрацювання проекту Бюджетної декларації
• Підготовка бюджетних запитів Міненерговугілля.

Департамент фінансово-економічної політики,
структурні підрозділи

IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал

Опрацювання з комітетами Верховної Ради України пропозиції Міненерговугілля.
Надання Мінфіну пропозицій до відповідного урядового акту.
Надання Мінфіну пропозицій до проекту Бюджетної декларації.
Підготовка відповідного наказу Міненерговугілля та надання Мінфіну бюджетних запитів.

3.1.14

Забезпечення оперативного проведення експертизи проектів актів законодавства, які зареєстровані у Верховній Раді України, та внесення висновків і пропозицій до Секретаріату Кабінету Міністрів України.
(п. 4 протоколу наради від 23 квітня 2010 року Кабінету Міністрів України з питань удосконалення взаємодії між Верховною Радою та Кабінетом Міністрів, покращення законопроектної роботи).

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

щомісяця

Надання пропозицій до позиції Міненерговугілля щодо підтримки проектів законів.

3.1.15

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" щодо шахтобудівних підприємств.

Департамент вугільної промисловості

II півріччя

Розповсюдження дії деяких законів України на шахтобудівні підприємства із забезпеченням соціальних гарантій їх працівникам.

Завдання 2. Удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази України з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу

3.2.1

Розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України "Про видобування та переробку уранових руд".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент юридичного забезпечення,
Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
ДП "СхідГКЗ"

протягом року

Законодавче врегулювання питання щодо ліцензування діяльності з видобутку та переробки уранових руд.

3.2.2

Внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".

Департамент фінансово-економічної політики,
структурні підрозділи

протягом року
(у разі необхідності)

Подання Мінфіну відповідних пропозицій.

3.2.3

Організація розроблення проектів актів щодо ліквідації збиткових вугільних підприємств, їх розгляд та затвердження.

Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств

грудень

Передача основних фондів підприємств на ліквідацію.

Завдання 3. Приведення нормативно-правових актів з питань паливно-енергетичного комплексу до відповідних норм Європейського Союзу

3.3.1

Опрацювання проектів нормативно-правових актів в частині паливно-енергетичного комплексу з урахуванням норм ЄС.

Департамент юридичного забезпечення

протягом року

Підтвердження відповідності нормативно-правових актів України актам Європейського Союзу.

3.3.2

Розроблення нормативно-технічної документації на продукти нафтопереробки та нафтохімії відповідно до вимог європейських стандартів.
(постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. N 229).

Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

протягом року

Підвищення якості моторних палив до європейських стандартів.

3.3.3

Перегляд та удосконалення галузевих актів з охорони праці з метою доведення їх до вимог діючого законодавства та норм Європейського Союзу.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Удосконалення нормативно-правової бази охорони праці.

Завдання 4. Розроблення та удосконалення галузевої нормативної бази

3.4.1

Розроблення та введення в дію нормативних документів з питань ядерно-енергетичного комплексу.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом",
ДП "ДНІЦ СКАР",
ДК "Ядерне паливо"

протягом року

Удосконалення нормативної бази та введення в дію галузевих нормативних документів.

3.4.2

Розроблення нормативно-правових актів та впровадження на об'єктах галузі сучасних досягнень науки, техніки і технологій у сфері пожежної безпеки.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Зменшення ризику виникнення пожеж.

3.4.4

Розробка нормативно-технічних документів щодо визначення впливу суб'єктів господарської діяльності та споживачів на показники якості електроенергії та відповідальності за недотримання параметрів якості електроенергії.

Департамент електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України",
Держенергонагляд

протягом року

Контроль за якістю електричної енергії та покращення якості послуг, що надаються енергопостачальними компаніями споживачам.
Визначення відповідальності за недотримання параметрів якості електроенергії.

3.4.5

Розробка нормативного документу "Методика визначення втрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання на оптовому ринку електричної енергії України".

Департамент електроенергетики,
Держенергонагляд

протягом року

Вирішення завдання визначення втрат електроенергії в елементах електричної мережі.

3.4.6

Внесення змін до Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальними організаціями та її споживачами.

Департамент електроенергетики,
НАК "Енергетична компанія України",
Держенергонагляд

протягом року

Визначення плати за перетікання реактивної електроенергії між енергопередавальними організаціями та її споживачами.

Розділ IV Міжнародне співробітництво. Виставкова діяльність.

Завдання 1. Підготовка, проведення та участь у міжнародних переговорах і засіданнях

4.1.1

Підготовка та проведення засідань двосторонніх комісій з питань економічного співробітництва, а саме:
- Міжурядової українсько-молдавської змішаної комісії з питань торгівельно-економічного співробітництва;
- підкомісії з питань паливно-енергетичного комплексу комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії;
- Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва;
- українсько-шведської Робочої групи з питань енергетики;
- українсько-турецької Робочої групи з питань енергетики.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
галузеві департаменти

протягом року

Налагодження та розвиток двостороннього співробітництва.

4.1.2

Участь у підготовці та проведенні засідань двосторонніх комісій, а саме:
- українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва;
- українсько-німецької Групи високого
рівня з питань економічного співробітництва;
- українсько-бельгійської Міжурядової змішаної комісії з питань торговельно-економічного та фінансового співробітництва;
- українсько-французької Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва;
- українсько-угорської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва;
- українсько-португальської Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва;
- українсько-хорватської Міжурядової комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва;
- українсько-чеської Міжурядової змішаної комісії з торговельно-економічного співробітництва;
- українсько-швейцарської Міжурядової змішаної комісії з торговельно-економічного співробітництва;
- комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії;
- Спільної міжурядової українсько-азербайджанської Комісії з питань економічного співробітництва;
- Спільної міжурядової українсько-узбецької комісії із всебічного співробітництва;
- Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з економічного співробітництва;
- Спільної міжурядової українсько-турецької комісії з торгівельно-економічного співробітництва;
- Спільної міжурядової українсько-литовської комісії з питань торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва;
- Міжурядової українсько-йорданської спільної комісії з економічного та торгівельного співробітництва;
- Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань економічної безпеки, безпеки енергетичної інфраструктури.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
галузеві департаменти

протягом року

Налагодження та розвиток двостороннього співробітництва.

4.1.3

Участь у підготовці та проведенні чергових засідань Підкомітету N 4 "Енергетика, ядерна безпека, транспорт та навколишнє середовище", Комітету з питань співробітництва між Україною - ЄС, Ради з питань співробітництва між Україною - ЄС, Самміту Україна - ЄС та виконання відповідних Планів заходів за результатами засідань.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва

протягом року

Розвиток співробітництва в енергетичній сфері між Україною та ЄС.

4.1.4

Участь у реалізації проектів МАГАТЕ:
• UKR/0/010 "Удосконалення системи управління знаннями в ядерної галузі";
• UKR/4/014 "Реалізація плану дій з довгострокової експлуатації АЕС в Україні".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП НАЕК "Енергоатом",
ДП "ДНІЦ СКАР"

протягом року

Реалізація заходів згідно із затвердженим планом.

4.1.5

Участь у діяльності Об'єднаної Уранової групи ОЕСР-ЯЕ/МАГАТЕ.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "СхідГКЗ"

I півріччя

Гармонізація позицій Міненерговугілля з питань наявних та перспективних покладів урану в Україні.

4.1.6

Участь представників Міненерговугілля у щорічній Генеральній Конференції МАГАТЕ.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП НАЕК "Енергоатом"

II півріччя

Розвиток співробітництва з Агентством.

4.1.7

Участь представників Міненерговугілля у засіданнях робочих та спеціальних груп в рамках Енергетичної Хартії.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва

протягом року

Розвиток співробітництва в енергетичній сфері між країнами учасницями Енергетичної Хартії.

4.1.8

Участь в міжнародних заходах співробітництва, передбачених членством України в Глобальній ініціативі боротьби з актами ядерного тероризму та впровадження антитерористичної діяльності.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Участь у роботі Міжвідомчої робочої групи (при МЗС України) з питань виконання державними органами влади України зобов'язань у рамках Глобальної ініціативи щодо боротьби з актами ядерного тероризму. Отримання передового світового досвіду з питань антитерористичного захисту об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

Завдання 2. Укладення та виконання міжнародних угод галузевого характеру

4.2.1

Співробітництво з Міжнародним енергетичним агентством у рамках Меморандуму від 11 грудня
2007 року про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Міжнародним енергетичним агентством.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
НЕК "Укренерго"

протягом року

Використання досвіду Міжнародного енергетичного агентства в сфері енергетики.

4.2.2

Участь у роботі Робочої групи з економічних, секторальних питань та питань щодо розвитку людського потенціалу в рамках підготовки Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (питання енергетичної сфери).

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
НАК "Нафтогаз України"

протягом року

Підготовка Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС
(розділ "Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику").

4.2.3

Участь у заходах щодо виконання спільного Україна - МАГАТЕ Інтегрованого плану забезпечення ядерної та фізичної безпеки в Україні.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Отримання рекомендацій з удосконалення фізичного захисту ядерних установок і матеріалів.

4.2.4

Реалізація Меморандуму між Україною та ЄС про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі.

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва

протягом року

Виконання положень Меморандуму.

Завдання 3. Виставкова діяльність та підвищення міжнародного іміджу паливно-енергетичного комплексу України.

4.3.1

Прийняття участі у підготовці виставкових заходів і конференцій.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
галузеві департаменти

протягом року

Створення умов для конструктивного діалогу з потенційними інвесторами стосовно участі у енергетичних проектах. Залучення іноземних та вітчизняним інвесторів до співпраці в енергетичній галузі.

4.3.2

Підготовка та проведення IX Міжнародного форуму "Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє".

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва,
Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
галузеві департаменти,
енергетичні компанії

вересень

Створення умов для конструктивного діалогу з потенційними інвесторами стосовно участі у енергетичних проектах. Залучення іноземних та вітчизняним інвесторів до співпраці в енергетичній галузі.

4.3.3

Формування позитивного міжнародного іміджу про потенціал паливно-енергетичного комплексу України.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

протягом року

Підготовка відповідної інформаційно-іміджевої продукції.

Розділ V Організація роботи апарату Міненерговугілля та виконання доручень керівництва Міністерства.
Висвітлення діяльності Міністерства.

Завдання 1. Організаційні заходи

5.1.1

Облік кореспонденції, здійснення контролю та моніторингу наказів і доручень керівництва Міненерговугілля.

Департамент управління персоналом та документального забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Здійснення постійного відповідного контролю та моніторингу.

5.1.2

Організація виконання Державного бюджету України на 2011 рік.

Департамент фінансово-економічної політики,
структурні підрозділи

протягом року

Підготовка та супроводження:
• наказу "Про виконання Державного бюджету України на 2011 рік";
• наказу "Про здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм";
• зведених кошторисів і планів асигнувань державного бюджету за окремими державними програмами.

5.1.3

Підготовлення паспортів за бюджетними програмами Міненерговугілля на 2011 рік.

Департамент фінансово-економічної політики,
структурні підрозділи

протягом року

Затвердження спільними наказами Міненерговугілля та Мінфіну паспортів за бюджетними програмами Міненерговугілля на 2011 рік.

5.1.4

Підготовка кошторисів та розподіл бюджетних асигнувань відповідно до Державного бюджету України на 2011 рік та підготовка бюджетного запиту на 2012 рік за напрямком "Мобілізаційна підготовка".

Спеціальний відділ

протягом року

Цільове використання державних коштів за відповідним напрямком.

5.1.5

Організація виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, затверджених Указами Президента України
(Укази Президента України:
• від 27 грудня 2005 р. N 1863 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення";
• від 2 серпня 2007 р. N 678 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки";
• від 27 серпня 2009 року N 681 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 червня 2009 року "Про розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року")
.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Отримання в установлені строки інформаційних матеріалів про стан виконання відповідних рішень, їх аналітична обробка.
Надання Кабінету Міністрів України і Раді національної безпеки і оборони України відповідних звітів з висновками та пропозиціями.

5.1.6

Організаційне забезпечення проведення засідань колегії Міністерства.

Управління забезпечення діяльності Міністра,
Адміністративно-господарський департамент

протягом року

Забезпечення проведення засідань колегії Міністерства.

5.1.7

Підготовка проектів рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля.

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами

протягом року

Підвищення ефективності управлінської функції Міненерговугілля.

5.1.8

Оновлення Єдиного реєстру об'єктів державного майна.

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами

протягом року

Забезпечення інформацією стосовно показників діяльності щодо використання та збереження майна.

5.1.9

Приведення установчих документів господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами, до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами

протягом року

Забезпечення відповідності статутів господарських товариств вимогам чинного законодавства.

5.1.10

Участь в опрацюванні заходів з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 року.

Департамент електроенергетики,
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива,
Департамент вугільної промисловості,
Департамент фінансово-економічної політики

квітень-жовтень

Забезпечення сталого проходження підприємств паливно-енергетичного комплексу осінньо-зимового періоду 2011/2012 року.

5.1.11

Розгляд і організація погодження інвестиційних програм у електроенергетичній галузі.

Департамент електроенергетики,
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
Департамент фінансово-економічної політики,
НАК "Енергетична компанія України",
Держенергонагляд,
Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж,
енергетичні компанії

протягом року

Забезпечення надійним та якісним електропостачанням споживачів.

5.1.12

Розроблення Плану роботи Міненерговугілля України на 2012 рік.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

грудень

Затвердження в установленому порядку відповідного Плану роботи.

5.1.13

Формування Плану діяльності Міненерговугілля з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік.

Департамент юридичного забезпечення

щокварталу

Затвердження Плану Міністерства з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік.

5.1.14

Створення функціональної підсистеми Міненерговугілля щодо Єдиної системи цивільного захисту України.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Розробка деяких положень, реєстрів і планів.

5.1.15

Організація навчання та перевірки знань:
• з охорони праці;
• Правил технічної експлуатації об'єктів електроенергетики;
• Норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Створення безпечних умов праці та зниження рівня травматизму.

5.1.16

Організація роботи комісій Міненерговугілля з питань:
• віднесення інформації до державної таємниці;
• перегляду грифів секретності;
• знищення секретних документів.

Спеціальний відділ

протягом року

Прийняття рішень, висновків державних експертів та складання відповідних актів.

5.1.17

Здійснення заходів щодо запобігання втратам матеріальних носіїв інформації, віднесеної до державної таємниці, збереження державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт у процесі формування, пересилання, приймання документів.

Спеціальний відділ

протягом року

Забезпечення встановленого порядку режиму секретності. Видання розпорядчих документів з питань охорони державної таємниці.

5.1.18

Здійснення заходів державного регулювання мобілізаційної підготовки паливно-енергетичного комплексу на особливий період.

Спеціальний відділ

протягом року

Додержання порядку планування мобілізаційної підготовки та забезпечення готовності підприємств ПЕК до роботи в особливий період.

Завдання 2. Моніторингові та облікові заходи

5.2.1

Здійснення моніторингу та аналіз показників роботи підприємств електроенергетики, складання зведених аналітичних довідок (за оперативними даними) про підсумки роботи галузі за місяць і з початку року.

Департамент електроенергетики

протягом року

Оперативне прийняття відповідних управлінських рішень.

5.2.2

Здійснення моніторингу руху палива на електростанціях, збір та аналіз відповідної оперативної інформації.

Департамент електроенергетики

протягом року

Підготовлення матеріалів до щоденної селекторної наради Міненерговугілля.

5.2.3

Здійснення моніторингу показників паливозабезпечення ТЕС, якості твердого палива, виконання ремонтів в електричних мережах 0,4 - 750 кВ та основного обладнання ТЕС, ТЕЦ, ГЕС.

Департамент електроенергетики

протягом року

Оперативне прийняття відповідних управлінських рішень.

5.2.4

Здійснення моніторингу виконання Плану роботи Міненерговугілля на 2011 рік.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

щокварталу

Складання та затвердження звітів про виконання Плану роботи Міненерговугілля на 2011 рік.

5.2.5

Організація збору, агрегування та аналітичне узагальнення показників діяльності підприємств ПЕК, складання і надання інформаційно-аналітичних матеріалів.
(доручення Кабінету Міністрів України від 22.04.2005 N 21247/0/1-05).

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

протягом року

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів керівництву Міністерства, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, комітетам Верховної Ради України, Апарату РНБОУ, ЦОВВ.

5.2.6

Здійснення моніторингу виконання Плану заходів на 2010 - 2012 рр. із подолання наслідків фінансово-економічної кризи, забезпечення функціонування вітчизняного виробництва та життєвих потреб громадян.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

щокварталу

Підготовка та надання Мінекономрозвитку відповідного звіту з висновками та пропозиціями.

5.2.7

Опрацювання інформаційних даних щодо стану розрахунків споживачів за теплову, електричну енергію, спожитий природний газ та погашення існуючої заборгованості.
(доручення Кабінету Міністрів України:
• від 04.04.2005 N 15432/1/1-05;
• від 22.03.2007 N 14062/0/1-07;
• від 19.07.2008 N 37012/1/1-08;
• від 11.02.2008 N 6268/1/1-08)
.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

протягом року

Підготовлення інформаційно-аналітичних матеріалів та пропозицій щодо забезпечення повних і своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії.
Надання Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку відповідної довідки.

5.2.8

Участь у розробленні, удосконаленні та впровадженні внутрішніх форм статистичної звітності, макетів інформаційно-аналітичних документів, систем статистичного обліку тощо.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Удосконалення системи інформаційних потоків Міністерства.

5.2.9

Приймання та зведення квартальних та річних фінансових і бухгалтерських звітів підприємств, які знаходяться в сфері управління Міненерговугілля.

Управління бухгалтерського обліку і звітності

щокварталу

Отримання та зведення інформації щодо фінансового стану підприємств.

5.2.10

Ведення обліку операцій за позиками Світового банку, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

Управління бухгалтерського обліку і звітності

щомісяця

Складання звітності по використанню позик Світового банку.

5.2.11

Здійснення моніторингу стану розрахунків підприємств ПЕК з державним бюджетом.

Департамент фінансово-економічної політики

щомісяця

Аналіз стану розрахунків підприємств ПЕК з державним бюджетом та, у разі необхідності, підготовка пропозицій щодо його поліпшення.

5.2.12

Здійснення моніторингу цін (тарифів) на електричну енергію та природний газ, оптової ринкової ціни на електроенергію.

Департамент фінансово-економічної політики

щомісяця

Забезпечення адекватної оцінки стану ринку електроенергії та природного газу та впливу динаміки цін енергоносіїв на економіку країни.

5.2.13

Проведення моніторингу закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти державними підприємствами і господарськими товариствами, в яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків та щодо яких міністерство здійснює функції з управління корпоративними правами держави.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту,
структурні підрозділи

щокварталу

Узагальнення інформації, складання та надання звіту Головному управлінню статистики за формою N 1 "Торги (тендери)".

Завдання 3. Інформаційне забезпечення керівництва Міненерговугілля

5.3.1

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів Міністру для участі в нарадах, представницьких міжнародних зустрічах та форумах, семінарах, круглих столах, робочих поїздках по країні та за її межами, інших заходах.

Управління забезпечення діяльності Міністра,
структурні підрозділи

протягом року

Експертне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Міністра.

5.3.2

Підготовка інформаційних матеріалів та тез доповідей Міністру для обговорення нормативно-правових актів на засіданнях Урядових комітетів та Кабінету Міністрів України, пленарних засіданнях Верховної Ради України та її комітетів, для участі в парламентських слуханнях.

Управління забезпечення діяльності Міністра,
структурні підрозділи

протягом року

Експертне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Міністра.

5.3.3

Підготовка аналітичної довідки про фінансово-економічні та виробничі показники роботи підприємств ПЕК.
(окреме доручення Міністра від 19.05.2010 N 96/0005).

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

щомісяця

Забезпечення керівництва Міністерства необхідними інформаційно-аналітичними матеріалами.

5.3.4

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо поїздок до регіонів країни, проведення "гарячих" телефонних ліній та селекторних нарад.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

протягом року

Забезпечення керівництва Міністерства необхідними інформаційними матеріалами.

5.3.5

Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів до засідань колегій Міненерговугілля за результатами роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу України протягом відповідного періоду.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

протягом року

Забезпечення керівництва Міністерства та учасників засідань колегій необхідними інформаційно-аналітичними матеріалами.

5.3.6

Підготовка довідок по розрахункам за електричну енергію споживачів та з питань технологічних витрат електроенергії у мережах, поставки і наявності палива на теплових електростанціях.

Департамент електроенергетики

протягом року

Забезпечення інформацією стосовно показників діяльності електроенергетичної галузі.

Завдання 4. Підвищення публічності діяльності Міністерства

5.4.1

Здійснення ефективної взаємодії із засобами масової інформації шляхом висвітлення повсякденної діяльності Міністерства, проведення прес-конференцій, брифінгів, прямих телефонних ліній, розміщення в засобах масової інформації статей, інформаційних повідомлень, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач про роботу ПЕК України.

Управління забезпечення діяльності Міністра

протягом року

Забезпечення прозорості діяльності та створення позитивного іміджу Міністерства.

5.4.2

Інформаційне наповнення офіційного веб-порталу Міненерговугілля, інтегрованого до урядового веб-порталу. Роз'яснення цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у сфері енергетики.
Висвітлення на веб-сайті Міненерговугілля наступної інформації:
• надання допомоги ЄС згідно з документом "Європейський інструмент сусідства та партнерства";
• про інвестиційні об'єкти, їх характеристики, механізм залучення коштів для інноваційного інвестування підприємств;
• перелік, умови і порядок надання адміністративних послуг;
• щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти та через систему електронних державних закупівель;
• графік прийому громадян, статистики звернень громадян до приймальні Міністерства та під час урядової "гарячої лінії" тощо.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Забезпечення прозорості діяльності Міністерства.

5.4.3

Розміщення в мережі Інтернет:
• нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Міненерговугілля;
• планів підготовки Міністерством проектів регуляторних актів та змін до них;
• повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих регуляторних актів;
• відомостей про регуляторну діяльність Міністерства тощо.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення,
структурні підрозділи

протягом року

Оприлюднення в мережі Інтернет про діяльність Міненерговугілля.

Розділ VI Підготовка та підвищення кваліфікації працівників Міненерговугілля. Створення належних виробничих і соціально-побутових умов для працівників Міненерговугілля.

Завдання 1. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

6.1.1

Організація підвищення кваліфікації державних службовців апарату Міністерства.

Департамент управління персоналом та документального забезпечення

протягом року

Підвищення рівня професійності державних службовців апарату Міністерства.

6.1.2

Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців з фізичного захисту у Навчальному центрі з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу ім. Дж. Кузьмича Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту,
Департамент управління персоналом та документального забезпечення

протягом року

Створення умов перепідготовки і підвищення кваліфікації 150 осіб.

6.1.3

Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів на курсах МАГАТЕ.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту,
Департамент управління персоналом та документального забезпечення

протягом року

Створення умов перепідготовки і підвищення кваліфікації 10 осіб.

6.1.4

Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців з питань охорони праці у Національному науково-дослідному інституті промислової безпеки та охорони праці (ННДІПБОП) Держгірпромнагляду.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту,
Департамент управління персоналом та документального забезпечення

протягом року

Створення умов перепідготовки і підвищення кваліфікації 15 осіб.

6.1.5

Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців з цивільного захисту в інституті Державного управління з питань цивільного захисту МНС України.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту,
Департамент управління персоналом та документального забезпечення

протягом року

Створення умов перепідготовки і підвищення кваліфікації 10 осіб.

Завдання 2. Консультативна та методологічна робота

6.2.1

Організація Міжнародної консультативної місії МАГАТЕ з фізичного захисту на об'єктах Придніпровського промислового майданчика.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Проведення Міжнародної консультативної місії МАГАТЕ з фізичного захисту.

6.2.2

Методологічна робота з головними бухгалтерами підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, з питань фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку.

Управління бухгалтерського обліку і звітності

протягом року

Надання рекомендацій з питань методології ведення бухгалтерського обліку.

Завдання 3. Створення належних виробничих і соціально-побутових умов для працівників Міненерговугілля

6.3.1

Забезпечення працівників Міненерговугілля комп'ютерною і копіювальною технікою, канцелярським і господарським приладдям.

Адміністративно-господарський департамент

протягом року

Поліпшення умов праці.

6.3.2

Проведення ремонтних робіт у кабінетах з обладнанням системи АПС.

Адміністративно-господарський департамент

протягом року

Поліпшення умов праці.

Розділ VII Внутрішні контрольні заходи - фінансовий контроль, адміністративний аудит та інші.

Завдання 1. Здійснення контролю фінансово-господарської діяльності, цільового та ефективного використання коштів, збереження державного майна, економного використання фінансових і матеріальних ресурсів

7.1.1

Здійснення контрольних заходів у суб'єктів господарювання, які належать до сфери управління Міненерговугілля та щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Контроль за фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання, зміцнення фінансової дисципліни, оперативне реагування на виникнення або загрозу виникнення фактів неефективного використання державних ресурсів та фінансових порушень. Надання звіту Державній фінансовій інспекції України за формою 1-КРП.

7.1.2

Контроль за використанням енергогенеруючими компаніями коштів, передбачених у державному бюджеті на 2011 рік, для здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій.

Управління бухгалтерського обліку і звітності,
Департамент електроенергетики,
Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

протягом року

Підвищення ефективності використання коштів державного бюджету.

7.1.3

Здійснення відомчого контролю за станом охорони праці, виконанням заходів з пожежної безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки на підприємствах ПЕК, що належать до сфери управління Міненерговугілля та щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту,
галузеві департаменти

протягом року

Поліпшення стану охорони праці на підприємствах. Створення безпечних умов праці та зниження рівня виробничого травматизму. Забезпечення пожежної безпеки. Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

7.1.4

Здійснення методичного керівництва за діяльністю підприємств ПЕК, що належать до сфери управління Міненерговугілля та щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, з питань пожежної безпеки та охорони праці.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту,
галузеві департаменти

протягом року

Забезпечення пожежної безпеки та охорони праці на об'єктах ПЕК.

7.1.5

Здійснення контролю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля, за станом охорони державної таємниці, станом мобілізаційної підготовки та наявністю матеріального резерву.

Спеціальний відділ

протягом року

Здійснення відповідного відомчого контролю.

7.1.6

Здійснення контрольних заходів у суб'єктів господарювання, які належать до сфери управління Міненерговугілля та щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, щодо дотримання ними чинного законодавства під час здійснення закупівель.

Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту,
структурні підрозділи

протягом року

Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог діючого законодавства у сфері державних закупівель, створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, забезпечення раціонального використання державних коштів.

7.1.7

Здійснення антикорупційних заходів у центральному апараті Міністерства та державних підприємствах, установах, організаціях та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави.

Сектор з питань запобігання та протидії корупції,
структурні підрозділи

протягом року

Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства.

7.1.8

Формування планів робіт за новими проектами технічного співробітництва МАГАТЕ на 2012 - 2013 роки.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу,
ДП "НАЕК "Енергоатом",
СНУЯЕ та П

протягом року

Затвердження планів робіт.

7.1.9

Проведення перевірки знань, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки.

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

протягом року

Недопущення до виконання роботи у сфері ядерної та радіаційної безпеки осіб без належної кваліфікації.

 

Додаток
до наказу Міненерговугілля України
10.06.2011 N 213

ЗВІТ
про виконання Плану роботи Міненерговугілля України

_____
(назва структурного підрозділу)

за ___ квартал та з початку 2011 року

NN з/п згідно з Планом

Зміст заходу

Стан виконання(*)

Результат (показник) впровадження заходу(**)

1

2

3

4


Примітка:
(*) - виконано/робота триває (термін виконання не настав)/робота не завершена (термін виконання минув)/не виконано (за результатами року);

(**) - стисла інформація (досягнуті фінансово-економічні та інші показники, зміст наданої до вищих органів влади інформації або інші ЦОВВ, причини невиконання заходу в установлений термін тощо).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали