ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПОСТАНОВА

від 3 квітня 2012 року N 25

Про затвердження плану розгляду питань на засіданнях правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2012 рік

Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановляє:

1. Затвердити план розгляду питань на засіданнях правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2012 рік (додається).

2. Взяти до уваги, що відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 Регламенту правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності можливо вносити до порядку денного питання додатково до затвердженого плану за письмовими пропозиціями сторін або окремих членів правління, поданих за 25 днів до дати засідання.

 

Голова правління

В. М. Коломієць


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
03.04.2012 N 25


ПЛАН
розгляду питань на засіданнях правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2012 рік

1. Звіт директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування про виконання рішень правління Фонду та використання страхових коштів за 2011 рік.

Термін: I квартал 2012 року


2. Про затвердження плану розгляду питань на засіданнях правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2012 рік.

Термін: I квартал 2012 року


3. Про виконання бюджету Фонду (Постанова N 14) та регіональних програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за 2011 рік.

Термін: I квартал 2012 року


4. Про внесення змін до бюджету Фонду на 2012 рік (Постанова N 73) та затвердження програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, їх кошторисів на 2012 рік.

Термін: I квартал 2012 року


5. Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, членів сімей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення на 2012 рік.

Термін: I квартал 2012 року


6. Про затвердження Порядку розгляду та оформлення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріалів про адміністративні правопорушення.

Термін: I квартал 2012 року


7. Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації та Порядку складання, подання запиту на публічну інформацію та її отримання.

Термін: I квартал 2012 року


8. Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Виконавча дирекція та робочі органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та Порядку відшкодування цих витрат.

Термін: I квартал 2012 року


9. Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду.

Термін: I квартал 2012 року


10. Про внесення змін до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Термін: I квартал 2012 року


11. Про затвердження Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що має найманих працівників.

Термін: I квартал 2012 року


12. Про внесення змін до Статуту Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Термін: I квартал 2012 року


13. Про скасування постанови правління Фонду від 16.11.2011 N 61 "Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

Термін: I квартал 2012 року


14. Про скасування постанови правління Фонду від 16.06.2011 N 43 "Про затвердження Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

Термін: I квартал 2012 року


15. Про скасування постанови правління Фонду від 16.11.2011 N 53 "Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 N 12".

Термін: I квартал 2012 року


16. Про відзнаки Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Термін: I квартал 2012 року


17. Про відзнаки відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Термін: I квартал 2012 року


18. Про стан виконання Плану заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених перевіркою Міністерства соціальної політики за період з 01.01.2008 по 01.10.2010.

Термін: I квартал 2012 року


19. Про проведення позачергового (термінового) засідання наглядової ради Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Термін: I квартал 2012 року


20. Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2012 р. N 194 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 943 "Про економію державних коштів" (Постанова N 194).

Термін: I квартал 2012 року


21. Про схвалення питання ініціювання змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 270.

Термін: I квартал 2012 року


22. Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці директору Виконавчої дирекції Фонду Бондарю О. В.

Термін: I квартал 2012 року


23. Про інформування членів правління Фонду про постанову правління Фонду, прийняту шляхом опитування.

Термін: I квартал 2012 року


24. Про окремі питання фінансування оздоровлення дітей.

Термін: I квартал 2012 року


25. Про затвердження структури та чисельності органів Фонду.

Термін: II квартал 2012 року


26. Про очікувані параметри бюджетної програми Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (розмір страхових внесків) на 2013 рік.

Термін: II квартал 2012 року


27. Про виконання бюджету Фонду (Постанова N 73) за I квартал 2012 року.

Термін: II квартал 2012 року


28. Про внесення змін до методичних рекомендацій по складанню програми відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей.

Термін: II квартал 2012 року


29. Про затвердження норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування та проведення медичних консультацій спеціалістами в санаторіях-профілакторіях за рахунок коштів Фонду.

Термін: II квартал 2012 року


30. Про основні засади інформатизації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Термін: II квартал 2012 року


31. Про внесення змін до Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 26.05.2010 N 16.

Термін: II квартал 2012 року


32. Про результати комплексних перевірок Мінсоцполітики та Держфінінспекції та затвердження заходів щодо усунення порушень і недоліків.

Термін: II квартал 2012 року


33. Про внесення змін до складу Конкурсної комісії по відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Термін: II квартал 2012 року


34. Про внесення змін до постанови правління Фонду від 26.06.2001 N 13 "Про затвердження Положення про відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

Термін: III квартал 2012 року


35. Про посилення контролю за обґрунтованістю видачі (продовження) листків непрацездатності та стан реалізації Пілотного проекту Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності.

Термін: III квартал 2012 року


36. Про виконання бюджету Фонду (Постанова N 73) за I півріччя 2012 року.

Термін: III квартал 2012 року


37. Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затвердженої постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. N 29 (Постанова N 29) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.03.2011 р. за N 393/19131.

Термін: III квартал 2012 року


38. Про внесення змін до Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів, затвердженого постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. N 30 (Постанова N 30) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2011 р. за N 394/19132.

Термін: III квартал 2012 року


39. Про внесення змін до Порядку здійснення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 16.06.2011 р. N 32.

Термін: III квартал 2012 року


40. Про виконання бюджету Фонду (Постанова N 73) та регіональних програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за 9 місяців 2012 року.

Термін: IV квартал 2012 року


41. Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2013 рік.

Термін: IV квартал 2012 року


42. Про встановлення розміру витрат коштів Фонду на придбання однієї путівки на санаторно-курортне та відновлювальне лікування на 2013 рік.

Термін: IV квартал 2012 року


43. Про затвердження плану розгляду питань на засіданнях правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2013 рік.

Термін: IV квартал 2012 року

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали