ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 грудня 2011 року N 189

Про затвердження Плану виконання основних заходів Держтехногенбезпеки у сфері цивільного захисту на 2012 рік

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1215-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік" (План N 1215-р), Плану виконання основних заходів МНС у сфері цивільного захисту на 2012 рік, затвердженого наказом МНС від 16.12.2011 N 1336, та з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері пожежної і техногенної безпеки, здійснення державного нагляду (контролю) у цих сферах, а також щодо контролю за станом цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру наказую:

1. Затвердити План виконання основних заходів Держтехногенбезпеки у сфері цивільного захисту на 2012 рік (далі - План), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Держтехногенбезпеки та підрозділів центрального підпорядкування, територіальних органів управління Держтехногенбезпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:

2.1. Забезпечити неухильне виконання заходів Плану.

2.2. Забезпечити надання Відділу кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю Держтехногенбезпеки (Михайлов Ю. М.):

звітних матеріалів про стан виконання Плану за перше півріччя - до 5 липня 2012 року, за рік - до 5 січня 2013 року;

пропозицій до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на 2013 рік" - до 5 липня 2012 року.

3. Першому заступнику (Кріса І. Я.) та заступнику Голови Держтехногенбезпеки (Гасек І. В.) під час проведення перевірок функціональних та територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту забезпечити вивчення стану виконання вимог і завдань Плану.

4. Відділу кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю Держтехногенбезпеки (Михайлов Ю. М.):

4.1. Узагальнити звітні матеріали про стан виконання Плану та пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на 2013 рік" і подати їх у встановлені терміни до МНС України.

4.2. Підготувати до 20 лютого 2013 року інформацію щодо стану реалізації заходів Плану виконання основних заходів МНС у сфері цивільного захисту на 2012 рік, затвердженого наказом МНС від 16.12.2011 N 1336.

4.3. Забезпечити розміщення Плану на офіційному веб-сайті Держтехногенбезпеки.

5. Наказ довести за належністю.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Е. Улинець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держтехногенбезпеки
28.12.2011 N 189

ПЛАН
виконання основних заходів Держтехногенбезпеки у сфері цивільного захисту на 2012 рік

N

Найменування заходу

Відповідальні за виконання згідно з Розпорядженням (План N 1215-р)

Строк виконання

Відповідальні за контроль (виконання)

 

Заходи щодо удосконалення єдиної системи цивільного захисту

1

Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для:

 

 

 

 

персоналу радіаційно та хімічно небезпечних об'єктів - у повному обсязі

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями

протягом року

Гасек І. В.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

 

працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного і хімічного забруднення, - не менш як 60 відсотків потреби

- " -

- " -

Гасек І. В.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

 

непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та зонах можливого радіаційного забруднення, - не менш як 15 відсотків потреби

- " -

- " -

- " -

2

Здійснення контролю за забезпеченням в повному обсязі закладів охорони здоров'я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії автономними джерелами електропостачання

МОЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади

- " -

Гасек І. В.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

3

Створення матеріального резерву всіх рівнів для запобігання виникненню та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій в обсязі не менш як 55 відсотків потреби згідно із затвердженою номенклатурою

центральні та місцеві органи виконавчої влади разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями

- " -

Гасек І. В.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

 

Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

4

Забезпечення впровадження на об'єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - надзвичайна ситуація) і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об'єктів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями

- " -

Гасек І. В.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

5

Розроблення та здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків у 2012 році

МНС, Держводагентство, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим

лютий - травень

Гасек І. В.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

6

Здійснення у пожежонебезпечний період комплексу протипожежних заходів у лісах та на сільськогосподарських угіддях

Держлісагентство, МНС, МВС, Міноборони, Мінагрополітики, Держкомтелерадіо, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим

квітень - жовтень

Кріса І. Я.
Байтала М. Р. - скл.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

7

Забезпечення техногенної і пожежної безпеки арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об'єктів Збройних Сил, уточнення та подання місцевим органам виконавчої влади розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об'єктах

Міноборони, МНС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади

протягом року

Кріса І. Я.
Гасек І. В.
Байтала М. Р.
Поліщук Т. В. - скл.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

8

Задоволення не менш як 45 відсотків потреби у необхідному обладнанні та сучасних засобах вимірювання диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту

центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями

- " -

Гасек І. В.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

 

Заходи щодо визначення стану готовності органів управління, сил та засобів єдиної системи цивільного захисту до дій за призначенням

9

Проведення:

 

 

 

1) комплексної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки в:

 

Кріса І. Я.
Гасек І. В.
Байтала М. Р.
Поліщук Т. В. - скл.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки у відповідних областях

 

м. Київ

МНС, Держтехногенбезпеки, відповідні місцеві органи виконавчої влади

лютий

 

м. Севастополь

- " -

травень

 

Автономній Республіці Крим

МНС, Держтехногенбезпеки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим

травень

 

Дніпропетровській області

МНС, Держтехногенбезпеки, відповідні місцеві органи виконавчої влади

липень

 

Івано-Франківській області

- " -

жовтень

 

2) контрольної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки в Харківській області

- " -

вересень

 

3) комплексної перевірки стану організації роботи з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в:

 

Кріса І. Я.
Гасек І. В.
Байтала М. Р. - скл.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

 

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

МНС, Держтехногенбезпеки

лютий

 

Національному банку

- " -

- " -

 

Мінкультури

- " -

березень

 

Мінекономрозвитку

- " -

квітень

 

Міноборони

- " -

травень

 

Держмитслужбі

- " -

червень

 

Міненерговугіллі

- " -

липень

 

ДПС

- " -

серпень

 

Укрзалізниці

- " -

вересень

 

 

4) перевірки стану готовності:

 

 

 

комунальних, об'єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням

МНС, Держтехногенбезпеки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади

березень - червень, листопад - грудень

Гасек І. В.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

 

підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ, організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту у пожежонебезпечний період

МНС, Держтехногенбезпеки, Держлісагентство, Мінагрополітики, Міноборони, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади

квітень - червень

Гасек І. В.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

 

5) цільових перевірок стану готовності аеропортів (аеродромів) та експлуатантів авіаційної техніки до пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден державної та цивільної авіації, а саме:

 

Гасек І. В.
Байтала М. Р.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки у Львівській та Донецькій областях

 

комунального підприємства Міжнародний аеропорт "Донецьк"

МНС, Держтехногенбезпеки, Міноборони, Державіаслужба

березень

 

державного підприємства Міжнародний аеропорт "Львів"

- " -

квітень

 

Заходи щодо наглядової діяльності у сфері цивільного захисту

10

Проведення:

 

 

 

1) цільової перевірки стану техногенної та пожежної безпеки арсеналів, баз і складів зберігання ракет, боєприпасів та вибухонебезпечних речовин Збройних Сил

МНС, Держтехногенбезпеки, Міноборони

за окремим планом

Кріса І. Я.
Гасек І. В.
Байтала М. Р.
Поліщук Т. В. - скл.
керівники ГУ (У) МНС та Держтехногенбезпеки в регіонах

 

2) перевірки стану протипожежного захисту:

 

 

 

сільськогосподарських підприємств та господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів

МНС, Держтехногенбезпеки, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим

червень - серпень

Байтала М. Р.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

 

закладів освіти та їх підготовки до 2012/2013 навчального року

МНС, Держтехногенбезпеки, МОНмолодьспорт, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим

липень - серпень

- " -

 

хлібоприймальних підприємств та їх готовності до прийняття та зберігання зернових культур урожаю 2012 року

МНС, Держтехногенбезпеки, Мінагрополітики, відповідні міжвідомчі комісії, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади

травень - липень

- " -

11

Проведення перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності:

 

 

 

до весняного льодоходу, повені та паводків

МНС, Держтехногенбезпеки, відповідні міжвідомчі комісії, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві ОВВ

лютий - березень

Гасек І. В.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

 

до початку сезону відпочинку місць масового відпочинку та оздоровлення громадян

МНС, Держтехногенбезпеки, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим

квітень - травень

Кріса І. Я.
Гасек І. В.
Байтала М. Р. - скл.
Поліщук Т. В.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

 

до роботи (дій) в осінньо-зимовий період

Мінрегіон, МНС, Держтехногенбезпеки, МОЗ, Мінінфраструктури, Міненерговугілля, Агентство держмайна, відповідні міжвідомчі комісії, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві ОВВ

вересень - жовтень

- " -

 

Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення

12

Організація та проведення:

 

 

 

1) XVII Всеукраїнського фестивалю - дружин юних пожежних

МНС, Держтехногенбезпеки, МОНмолодьспорт, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади

лютий - вересень

Кріса І. Я.
Гасек І. В.
Байтала М. Р.
Шаповалова В. Б. - скл.
керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

 

2) XII Всеукраїнського (VII Міжнародного) збору-змагання юних рятувальників "Школа безпеки" (Волинська область), їх районних (міських) та обласних етапів; регіональних та всеукраїнських зльотів, навчально-тренувальних зборів, польових таборів, змагань, конкурсів, семінарів

МНС, Держтехногенбезпеки, МОНмолодьспорт, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади

протягом року

- " -

13

Забезпечення використання зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у друкованих засобах масової інформації з основних напрямів безпеки життєдіяльності; проведення серед населення акцій "Запобігти, врятувати, допомогти"

МНС, МОЗ, МОНмолодьспорт, Мінрегіон, Мінінфраструктури, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади

протягом року

- " -

14

Створення циклу тематичних теле- і радіопередач, сюжетів соціальної реклами щодо основних вимог безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку розраховані такі програми

Держкомтелерадіо, МНС, МОНмолодьспорт, МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади

- " -

- " -

15.

Розроблення та виготовлення методичних посібників, збірників, буклетів, пам'яток з питань безпеки життєдіяльності

МНС, МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади

- " -

- " -

 

Виставкові, суспільні та інші заходи у сфері цивільного захисту

16.

Підготовка інформації до Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2011 році

МНС, Мінприроди, центральні органи виконавчої влади разом з Національною академією наук

до 1 квітня

Кріса І. Я.
Байтала М. Р.
Михайлов Ю. М. - скл.

17

Участь у проведенні:

 

 

 

Міжнародного виставкового форуму "Технології захисту - 2012"

МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим

26 - 28 вересня

Кріса І. Я.
Гасек І. В.
Байтала М. Р.
Поліщук Т. В.
керівники інших структурних підрозділів Держтехногенбезпеки керівники ГУ (У) Держтехногенбезпеки в регіонах

 

науково-практичної конференції на тему: "Стан сейсмічної стійкості будівель та споруд житлового та промислового призначення в Україні. Методика прогнозування наслідків землетрусу"

Національна академія наук, Мінрегіон, МНС, МОЗ, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим

серпень

Гасек І. В.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали