МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 лютого 2011 року N 161

Про затвердження Плану виконання основних заходів МНС у сфері цивільного захисту на 2011 рік

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 79-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік" (Розпорядження N 79-р) та з метою подальшого підвищення ефективності функціонування єдиної системи цивільного захисту наказую:

1. Затвердити План виконання основних заходів МНС у сфері цивільного захисту на 2011 рік (далі - План), що додається.

2. Керівникам урядових органів державного управління, департаментів і самостійних структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, ГУ(У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обл(міськ)держадміністрацій, науково-дослідних установ МНС забезпечити неухильне виконання заходів Плану.

3. Керівникам урядових органів державного управління, департаментів і самостійних структурних підрозділів центрального апарату Міністерства забезпечити надання через Департамент цивільного захисту:

звітних матеріалів про стан виконання Плану за перше півріччя - до 7 липня 2011 року, за рік - до 10 січня 2012 року;

пропозицій до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на 2012 рік" - до 7 липня 2011 року.

4. Державній інспекції техногенної безпеки України (Улинець Е. М.), Департаменту цивільного захисту (Квашук В. П.), Департаменту управління рятувальними силами (Марченко Г. Б.) під час проведення перевірок, навчань (тренувань) функціональних та територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту перевіряти стан виконання вимог і завдань Плану.

5. Департаменту цивільного захисту (Квашук В. П.):

підготувати до 10 грудня 2011 року проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік";

до 1 березня 2012 року поінформувати Кабінет Міністрів України щодо стану реалізації заходів Плану.

6. Адміністративному департаменту (Бойко А. П.) внести необхідні зміни до Плану роботи Міністерства на 2011 рік з урахуванням заходів Плану.

7. Управлінню взаємодії із засобами масової інформації та роботи з громадськістю (Єршова Ю. В.) забезпечити розміщення Плану на офіційному сайті МНС у розділі "Законодавство/Законодавчі акти/Нові надходження/Законодавчі та нормативно-правові акти".

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Болотських М. В.

 

Міністр

В. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
18.02.2011 N 161

ПЛАН
виконання основних заходів МНС у сфері цивільного захисту на 2011 рік

Найменування заходу

Відповідальні за виконання згідно з Розпорядженням

Строк виконання

Відповідальні за контроль
(виконання)

1. Уточнення переліку підприємств, установ та організацій, що продовжують свою діяльність в особливий період

центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим

протягом року

Болотських М. В.
Томко П. Ф. - скл.
керівники підприємств, організацій і установ МНС

2. Проведення реконструкції системи централізованого оповіщення із заміною аналогової апаратури оповіщення на цифрову

центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями

- " -

Болотських М. В.
Лоєнко А. О. - скл.
керівники структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

3. Організація тренування евакуаційних органів з проведення евакуації населення у разі виникнення надзвичайної ситуації у мирний час та в особливий період у ході командно-штабних та інших навчань

- " -

- " -

Болотських М. В.
Квашук В. П. - скл.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

4. Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для:

 

 

 

персоналу радіаційно- та хімічнонебезпечних об'єктів в повному обсязі

Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями, МНС, Міністерство енергетики та вугільної промисловості

- " -

Болотських М. В.
Квашук В. П. - скл.
Улинець Е. М.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного і хімічного забруднення, не менш як 50 відсотків потреби

- " -

- " -

- " -

непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, не менш як 10 відсотків потреби

- " -

- " -

- " -

5. Забезпечення впровадження на об'єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - надзвичайна ситуація) і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об'єктів

Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями

протягом року

Болотських М. В.
Улинець Е. М. - скл.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах

6. Задоволення не менш як 40 відсотків потреби у необхідному обладнанні та сучасних засобах вимірювання диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту

центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями

- " -

Болотських М. В.
Квашук В. П. - скл.
Улинець Е. М.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

7. Забезпечення створення страхового фонду документації на 1100 об'єктах систем життєзабезпечення

Державна архівна служба, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями

- " -

Бондаренко А. Ю.
Степаненко В. Л. - скл.
керівники структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

8. Розроблення методики прогнозування наслідків землетрусу (визначення ступеня руйнування, обсягу матеріальних та людських втрат)

Національна академія наук, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, МНС, МОЗ

- " -

Бут В. П.
Євсюков О. П. - скл.
Квашук В. П.
Колєсніченко Ю. Ю.

9. Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями

- " -

Болотських М. В.
Квашук В. П. - скл.
Главаті П. Й.
керівники структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

10. Вивчення стану організації та надання методичної допомоги в проведенні технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) у:

 

 

 

1) центральних органах виконавчої влади:

 

 

 

Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном

МНС, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Українська асоціація "Укртехінвентаризація", відповідні центральні органи виконавчої влади

березень

Болотських М. В.
Квашук В. П. - скл.

МВС

- " -

квітень

- " -

Міністерство інфраструктури, Державна авіаційна служба, Державна автотранспортна служба, Укравтодор, Державна служба зв'язку, Державна служба морського та річкового транспорту

- " -

червень

- " -

2) місцевих органах виконавчої влади:

 

 

 

Полтавська область

МНС, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Українська асоціація "Укртехінвентаризація", відповідні місцеві органи виконавчої влади

травень

Болотських М. В.
Квашук В. П. - скл.
керівники структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

Дніпропетровська область

- " -

липень

- " -

Донецька область

- " -

серпень

- " -

Автономна Республіка Крим

- " -

вересень

- " -

Запорізька область

- " -

жовтень

- " -

Чернівецька область

- " -

листопад

- " -

11. Забезпечення медичних формувань Державної служби медицини катастроф необхідним обладнанням та виробами медичного призначення в обсязі не менш як 80 відсотків визначеної номенклатури

МОЗ, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

протягом року

Болотських М. В.
Волянський П. Б. - скл.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

12. Забезпечення закладів охорони здоров'я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання у повному обсязі

МОЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

- " -

- " -

13. Здійснення комплексу протипожежних заходів в лісах та на сільськогосподарських угіддях у пожежонебезпечний період

Державне агентство лісових ресурсів, МНС, МВС, Міноборони, Міністерство аграрної політики та продовольства, Держкомтелерадіо, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим

- " -

Болотських М. В.
Улинець Е. М. - скл.
Марченко Г. Б.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах

14. Забезпечення техногенної і пожежної безпеки арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об'єктів Збройних Сил, уточнення та подання місцевим органам виконавчої влади розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об'єктах

Міноборони, МНС, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

протягом року

Болотських М. В.
Улинець Е. М. - скл.
Марченко Г. Б.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

15. Очищення від вибухонебезпечних предметів 50 відсотків території недіючих військових полігонів:
13-го авіаційного "Кам'янка-Бузька"
48-го авіаційного "Херсон"

Міноборони

- " -

Болотських М. В.
Марченко Г. Б. - скл.

16. Уточнення та коригування планів евакуації населення, яке проживає в населених пунктах, що перебувають у зоні можливого катастрофічного затоплення, небезпечного хімічного забруднення, районах можливого виникнення стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій

Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, підприємства, установи та організації

I квартал

Болотських М. В.
Квашук В. П. - скл.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

17. Розроблення та здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків у 2011 році

МНС, Державне агентство водних ресурсів, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим

лютий - травень

Болотських М. В.
Квашук В. П. - скл.
Марченко Г. Б.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

18. Подання Міністерству надзвичайних ситуацій пропозицій до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік"

центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим

до 10 липня

Болотських М. В.
заступники Міністра
Квашук В. П. - скл.
керівники урядових органів державного управління, департаментів і самостійних структурних підрозділів центрального апарату МНС

19. Включення в бюджетні запити до відповідних бюджетів на 2012 рік потреби для фінансування заходів цивільного захисту, які виконуватимуться у 2012 році

центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим

червень - липень

Бут В. П.
Загрева Б. Ю. - скл.
Главаті П. Й.
керівники урядових органів державного управління, департаментів і самостійних структурних підрозділів центрального апарату МНС, ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

20. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування навчально-консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах

МНС

I квартал

Бут В. П.
Євсюков О. П. - скл.
керівники структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

21. Створення навчально-консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах

Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади разом з виконавчими органами рад, МНС

протягом року

- " -

22. Підготовка керівного складу і працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, територіальних навчально-методичних установах у сфері цивільного захисту (цивільної оборони)

МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями

протягом року
(за окремим планом)

Бут В. П.
Євсюков О. П. - скл.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

23. Проведення:

 

 

 

1) зборів керівного складу центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій щодо протипожежного та техногенного захисту торф'яників і сільськогосподарських угідь у весняно-літній пожежонебезпечний період, підготовки до зернозбиральної кампанії 2011 року

Міністерство аграрної політики та продовольства, МНС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями

травень

Болотських М. В.
Улинець Е. М. - скл.
керівники структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим обл(міськ)держадміністрацій

2) зборів керівного складу центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій з питань техногенного та протипожежного захисту закладів освіти і підготовки до навчального 2011/12 року

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, МНС, МОЗ, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

- " -

- " -

3) зборів посадових осіб органів державної влади, відповідальних за планування та здійснення заходів цивільного захисту

МНС, Вінницька облдержадміністрація разом з іншими органами державної влади

вересень

Болотських М. В.
Квашук В. П. - скл.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

4) зборів керівного складу центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2011 році, визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2012 рік та з підготовки до осінньо-зимового періоду 2011/12 року

МНС разом з іншими органами державної влади

- " -

Болотських М. В.
заступники Міністра
Квашук В. П. - скл.
керівники урядових органів державного управління, департаментів і самостійних структурних підрозділів центрального апарату МНС, ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

5) науково-практичного семінару за участю представників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, структурних підрозділів з питань освіти і науки місцевих органів виконавчої влади та начальників навчально-методичних установ у сфері цивільного захисту на тему "Цивільний захист у школі"

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, МНС, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

червень

Бут В. П.
Євсюков О. П. - скл.
керівники структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

6) зборів керівного складу галузі, регіону, підприємства, установи та організації щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2011 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2012 рік

центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями

грудень

Болотських М. В.
заступники Міністра
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

7) міжвідомчої наради з представниками суб'єктів єдиної державної системи проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт щодо підсумків роботи у 2011 році та основних завдань на 2012 рік

МНС, Міністерство інфраструктури, Міноборони, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Товариство сприяння обороні України

- " -

Болотських М. В.
Трінько Ю. А. - скл.
Марченко Г. Б.

8) зборів з відповідальними за роботу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і секретарями регіональних комісій комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим

квітень

Болотських М. В.
Квашук В. П. - скл.
Улинець Е. М.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

24. Проведення перевірки відповідно до перспективного плану проведення перевірок Державної інспекції техногенної безпеки:

 

 

 

1) стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки:

 

 

 

комплексної - в областях:

 

 

Болотських М. В.
заступники Міністра
Улинець Е. М. - скл.
керівники урядових органів державного управління, департаментів і самостійних структурних підрозділів центрального апарату МНС, ГУ(У) МНС у відповідних областях, структурних підрозділів з питань НС відповідних облдержадміністрацій

Харківській

МНС, відповідні місцеві органи виконавчої влади

березень

Херсонській

- " -

червень

Волинській

- " -

серпень

Тернопільській

- " -

жовтень

Закарпатській

- " -

грудень

контрольної - в областях:

 

 

Київській

- " -

квітень

Житомирській

- " -

травень

Черкаській

- " -

липень

Рівненській

- " -

вересень

Донецькій

- " -

листопад

2) стану організації роботи з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах, товариствах та установах (комплексної):

 

 

 

Генеральна прокуратура України

МНС

березень

Болотських М. В.
Улинець Е. М. - скл.
Квашук В. П.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах

Вищий господарський суд України

- " -

квітень

Конституційний суд України

- " -

- " -

ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"

- " -

травень

Державна служба молоді та спорту

МНС

травень

Міністерство інфраструктури

- " -

червень

МЗС

- " -

- " -

Академія медичних наук

- " -

липень

Національна акціонерна страхова компанія "Оранта"

- " -

- " -

МВС

- " -

серпень

Державна архівна служба

- " -

вересень

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

- " -

жовтень

Державне агентство резерву

- " -

листопад

Верховний суд України

- " -

- " -

3) стану техногенної та пожежної безпеки:

 

 

 

арсеналів, баз і складів зберігання ракет, боєприпасів та вибухонебезпечних речовин Збройних Сил (цільової)

МНС, Міноборони

за окремим планом

Болотських М. В.
Улинець Е. М. - скл.,
керівники ГУ(У) МНС в регіонах

хімічно небезпечних, вибухонебезпечних, вибухопожежонебезпечних об'єктах

МНС, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

- " -

Болотських М. В.
Улинець Е. М. - скл.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

4) стану протипожежного захисту:

 

 

 

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів

МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим

червень - серпень

- " -

місць масового відпочинку та оздоровлення громадян

МНС, МОЗ, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим

квітень - травень

- " -

закладів освіти та підготовки до навчального 2011/12 року

МНС, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим

липень - серпень

- " -

хлібоприймальних підприємств та їх готовності до прийняття та зберігання зернових культур урожаю 2011 року

МНС, Міністерство аграрної політики та продовольства, відповідні міжвідомчі комісії, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

травень - липень

- " -

5) стану готовності:

 

 

 

державних, комунальних, об'єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням

МНС, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

березень - квітень

- " -

підприємств Державного агентства лісових ресурсів, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міноборони, комунальних та інших підприємств, установ, організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту у пожежонебезпечний період

МНС, Державне агентство лісових ресурсів, відповідні міжвідомчі комісії, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

квітень - червень

- " -

чергових авіаційних пошуково-рятувальних сил та засобів суб'єктів єдиної державної системи проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт до виконання аварійно-рятувальних робіт

МНС

за окремим планом

Болотських М. В.
Трінько Ю. А. - скл.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах

до використання за призначенням систем централізованого оповіщення (комплексної) загальнодержавної, спеціальної "Сигнал-Д", регіональних із доведенням до населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації

МНС, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади разом з ВАТ "Укртелеком"

листопад

Болотських М. В.
Лоєнко А. О. - скл.
керівники структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

аеропортів (аеродромів) та експлуатантів авіаційної техніки до здійснення пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден державної та цивільної авіації (цільової):

 

 

Болотських М. В.
Трінько Ю. А. - скл.
Орліковський А. І.
Бутківський В. В.

аеродром "Миргород", військова частина А1356 Повітряних Сил Збройних Сил

МНС, Міністерство інфраструктури, Міноборони

червень

ВАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа"

- " -

вересень

25. Проведення відповідно до галузевих та регіональних планів основних заходів цивільного захисту на 2011 рік перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності:

 

 

 

до весняного льодоходу, повені та паводків

МНС, відповідні міжвідомчі комісії, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

лютий - березень

Болотських М. В.
Квашук В. П. - скл.
Улинець Е. М.
Марченко Г. Б.
керівники структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

місць масового відпочинку на водних об'єктах до початку сезону відпочинку

МНС, Міністерство екології та природних ресурсів, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

квітень - травень

Болотських М. В.
Улинець Е. М. - скл.
керівники структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

до роботи (дій) в осінньо-зимовий період

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, МНС, Міністерство інфраструктури, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, МОЗ, Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном, відповідні міжвідомчі комісії, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

вересень - жовтень

- " -

автодорожніх служб до дій під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період

Укравтодор, відповідні міжвідомчі комісії, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

жовтень - листопад

- " -

26. Проведення навчань:

 

 

 

1) з органами управління та силами цивільного захисту територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту (з повним розгортанням і проведенням тактичних навчань зведених загонів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння великих пожеж Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС) (командно-штабних) в областях:

 

 

Болотських М. В.
заступники Міністра
Квашук В. П. - скл.
Марченко Г. Б.
Волянський П. Б.
Лоєнко А. О.
Улинець Е. М.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС обл(міськ)держадміністрацій в Кіровоградській, Вінницькій, Київській, Рівненській областях та м. Києві

Кіровоградській

МНС, МВС, МОЗ, Міністерство інфраструктури, Державне агентство лісових ресурсів, Держкомтелерадіо, відповідні місцеві органи виконавчої влади

травень

Вінницькій

- " -

червень

Київській

- " -

серпень

у м. Києві (за участю представників рятувальних та медичних організацій штату Каліфорнія Сполучених Штатів Америки)

- " -

жовтень

Рівненській

- " -

листопад

2) з органами управління та силами цивільного захисту (із залученням представників центральних органів виконавчої влади) щодо ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої лісовими пожежами, на базі одного з держлісгоспів Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства (комплексних)

Луганська облдержадміністрація, МНС, Державне агентство лісових ресурсів

травень

Болотських М. В.
Марченко Г. Б. - скл.
Квашук В. П.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

3) з органами управління та силами цивільного захисту із залученням Державної спеціалізованої протифонтанної служби (СВАРЧ) МНС та представників центральних органів виконавчої влади) щодо ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої аварією на газокомпресорній станції, на базі одного із структурних підрозділів управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" (командно-штабне тренування)

Міністерство енергетики та вугільної промисловості, МНС, Дніпропетровська облдержадміністрація разом з національною акціонерною компанією"Нафтогаз України"

серпень

- " -

4) з органами управління та силами цивільного захисту територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту (тренування):

 

 

 

щодо виконання завдань під час весняного льодоходу та повені

Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

лютий

Болотських М. В.
Квашук В. П. - скл.
Марченко Г. Б.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

щодо вчинення дій у разі загрози і виникнення масових інфекційних захворювань та епідемій (командно-штабне тренування)

МОЗ, МНС, Міністерство аграрної політики та продовольства, інші центральні органи виконавчої влади, Львівська облдержадміністрація

- " -

Болотських М. В.
Волянський П. Б. - скл.
Квашук В. П.
Марченко Г. Б.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії:

 

 

 

на залізничному транспорті

Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

I квартал

Болотських М. В.
Квашук В. П. - скл.
Марченко Г. Б.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

на хімічно небезпечному об'єкті

- " -

III квартал

- " -

щодо переведення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період

- " -

II - III квартал

- " -

з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах зберігання ракет та боєприпасів з тренуванням евакуаційних органів

Міноборони, МНС, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

за окремим планом

- " -

5) з підрозділами Державної служби медицини катастроф щодо ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій (подій), пов'язаних з проведенням спортивних заходів з великою кількістю глядачів (командно-штабне тренування)

МОЗ, МНС, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

- " -

Болотських М. В.
Волянський П. Б. - скл.
Квашук В. П.
Марченко Г. Б.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

6) з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту Рівненської області щодо організації реагування у разі загрози та виникнення аварії на виробничому підприємстві "Рівненська АЕС" (командно-штабне тренування)

Рівненська облдержадміністрація, МНС, МОЗ, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Міністерство інфраструктури, Державна інспекція ядерного регулювання, Держкомтелерадіо

листопад

Болотських М. В.
Холоша В. І.
Квашук В. П. - скл.
Линник С. О.
Оглобля В. М.
Симонюк В. А.

7) з аварійно-рятувальними службами та формуваннями щодо організації пошуку і рятування рибалок у зимово-весняний період на водоймах (тренування)

МНС, відповідні аварійно-рятувальні служби

березень, листопад

Болотських М. В.
Марченко Г. Б. - скл.
Квашук В. П.
Трінько Ю. А.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

27. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення, підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях:

 

 

 

1) розроблення міжвідомчого комплексного плану заходів щодо проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення з основних вимог правил безпеки життєдіяльності

МНС, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, МОЗ, Міністерство інфраструктури, Держкомтелерадіо, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

протягом року

Болотських М. В.
Єршова Ю. В. - скл.
Євсюков О. П.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

2) проведення:
всеукраїнських та регіональних змагань, семінарів, тренінгів та фінальної частини VI Міжнародного (XI всеукраїнського) збору-змагання юних рятувальників "Школа безпеки" (в Миколаївській області)

МНС, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Держкомтелерадіо, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

протягом року (за окремим планом)

Болотських М. В.
Євсюков О. П. - скл.
Єршова Ю. В.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

акції "Запобігти, врятувати, допомогти", "Герой-рятівник року", Всеукраїнського фестивалю "Дружин юних рятувальників-пожежних"

- " -

- " -

Болотських М. В.
Єршова Ю. В. - скл.
Євсюков О. П.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

3) організація проведення в дитячих дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах тижня знань з основ безпеки життєдіяльності населення, утворення і розвиток у системі загальної середньої та позашкільної освіти гуртків, факультативів, курсів з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи

МНС, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, МОЗ

квітень, вересень

Болотських М. В.
Єршова Ю. В.
Євсюков О. П. - скл.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

4) забезпечення використання зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у газетах і журналах з основних напрямів безпеки життєдіяльності

МНС, МОЗ, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство інфраструктури, Держкомтелерадіо, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

протягом року

Болотських М. В.
Єршова Ю. В. - скл.
Євсюков О. П.
керівники ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

5) розроблення та виготовлення літературно-методичних посібників, брошур для навчання населення основним вимогам безпеки життєдіяльності

МНС, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

- " -

- " -

6) створення циклу тематичних телевізійних та радіопередач, сюжетів соціальної реклами з основних вимог безпеки життєдіяльності з урахуванням аудиторії, на яку розраховані такі програми

Держкомтелерадіо, МНС, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, МОЗ, Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконавчої влади

- " -

- " -

28. Підготовка Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2010 році

МНС, Міністерство екології та природних ресурсів, центральні органи виконавчої влади разом з Національною академією наук

до 1 квітня

Болотських М. В.
Колєсніченко Ю. Ю. - скл.
керівники урядових органів державного управління, департаментів і самостійних структурних підрозділів центрального апарату МНС, науково-дослідних установ МНС, ГУ(У) МНС в регіонах, структурних підрозділів з питань НС Ради міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацій

29. Проведення міжнародного виставкового форуму "Технології захисту - 2011"

МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим

вересень

Болотських М. В.
Євсюков О. П. - скл.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали