МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 лютого 2012 року N 69

Про затвердження Плану виконання завдань на 2012 рік щодо реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

З метою виконання Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) у 2012 році наказую:

1. Затвердити План виконання завдань на 2012 рік з реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - План), що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, заступнику Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків забезпечити координацію виконання Плану.

3. Керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, структурних підрозділів Міністерства, підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління МОЗ:

3.1. Забезпечити виконання заходів, передбачених Планом.

3.2. Директору Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я Підгорній Л. М.:

- здійснювати постійний моніторинг виконання Плану, забезпечувати інформування Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України про стан виконання завдань;

- узгодити План із завданнями Національного плану дій на 2012 рік (після затвердження) та внести відповідні зміни до наказу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
01.02.2012 N 69

ПЛАН ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ НА 2012 РІК
з реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)

N

Мета

Зміст завдання

Індикатори виконання

Строк виконання

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

5

6

Розділ 1. Реформа державних фінансів

Поліпшення управління державними фінансами

1.

Запровадження ефективного державного стратегічного планування та середньострокового бюджетного планування на рівні головних розпорядників бюджетних коштів

затвердження планів діяльності головних розпорядників коштів державного бюджету на 2013 - 2015 роки, побудованих за принципом "місія-ціль-завдання-результат"
Виконавці:
керівники органів влади, що визначаються головними розпорядниками коштів держбюджету

Показники видатків у проекті держбюджету на 2013 рік для головних розпорядників коштів не відхиляються на більш ніж 5 % від прогнозних видатків на 2013 - 2014

Зменшено кількість державних цільових програм не менше ніж на 20 %

липень

Левицький О. І.
Підгорна Л. М.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Григоренко А. А.
Александріна Т. А
Соловйов О. С.
Пономаренко А. М.

 

 

скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм
Виконавці:
А. Клюєв, керівники центральних органів виконавчої влади

квітень

Хобзей М. К.
Осташко С. Л.
Григоренко А. А.
Александріна Т. А.

2

Запровадження внутрішнього аудиту відповідно до стандартів Європейського Союзу

Забезпечення повноцінного функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, відповідно до рекомендацій ЄС
Виконавці: керівники центральних органів виконавчої влади

Функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в усіх міністерствах, інших ЦОВВ

березень

Мельниченко Л. А.

Регіональний розвиток і реформа міжбюджетних відносин

3.

Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів

Запровадження програмно-цільового методу бюджетування та елементів середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів, у тому числі:

 

 

 

 

 

затвердження бюджетних програм та паспортів бюджетних програм за усіма напрямами використання бюджетних коштів у місцевих бюджетах - учасниках експерименту із запровадження програмно-цільового методу
Виконавці:
В. Хорошковський, керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування регіонів - учасників експерименту

Затверджено бюджетні програми та паспорти бюджетних програм у регіонах - учасниках експерименту

Запроваджене програмне забезпечення для
обслуговування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом

лютий

Левицький О. І.
Слабкий Г. О.

 

 

розроблення та затвердження методики здійснення моніторингу виконання бюджетних програм, проведення оцінки ефективності та результативності бюджетних програм в місцевих бюджетах - учасниках експерименту із запровадження програмно-цільового методу
Виконавці:
В. Хорошковський, керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування регіонів - учасників експерименту

березень

Левицький О. І.
керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Розроблення і впровадження програмного забезпечення в частині планування і казначейського обслуговування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом
Виконавці:
Ф. Ярошенко, С. Марченко, керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування регіонів

листопад

Левицький О. І.
Лапенко Н. Г.
керівники УОЗ пілотних регіонів

Регіональний розвиток і реформа міжбюджетних відносин

4.

Забезпечення справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами

Перегляд нормативно-правових актів, що встановлюють штатні нормативи при здійсненні видатків бюджетними установами, у тому числі в галузях:
- охорони здоров'я;
Виконавець:
О. Аніщенко

Оновлено штатні нормативи у відповідних сферах

жовтень

Левицький О. І.
Вороненко В. В.
Слабкий Г. О.

 

 

Розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо соціальних стандартів та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, у тому числі в галузях:
- охорони здоров'я;
Виконавці:
О. Аніщенко, В. Хорошковський

Прийнято соціальні стандарти та фінансові нормативи бюджетної забезпеченості у галузях, відповідних сферах

серпень

Левицький О. І.
Слабкий Г. О.

Розділ 3. Реформа медичного обслуговування

Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування

Реалізація пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

1.

Модернізація первинної медичної допомоги у пілотних регіонах

Оснащення закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу (амбулаторій ЗПСМ, ФАПів та ін.) відповідно до табелів оснащення за рахунок субвенції з державного бюджету та інших джерел
Виконавці: О. Аніщенко, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Оснащено повністю від визначеної потреби 60 % закладів

вересень

Левицький О. І.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів з відповідним планом заходів щодо його створення, в першу чергу, у пілотних регіонах, враховуючи завдання щодо ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (включаючи медичне обслуговування)
Виконавці: О. Аніщенко, С. Тігіпко, О. Лавринович, Ф. Ярошенко, П. Яцук (за згодою)

Прийнято акт

березень

Стахівський С. М.

 

 

Розробка та затвердження порядку ведення електронного реєстру пацієнтів з урахуванням процедури уточнення списку прикріплених до центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги осіб, для створення та першочергового впровадження цього реєстру у пілотних регіонах
Виконавці: О. Аніщенко, С. Тігіпко, П. Яцук (за згодою)

Прийнято акт

квітень

Стахівський С. М.

 

 

Впровадження електронного реєстру пацієнтів у пілотних регіонах
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Електронний реєстр пацієнтів охоплює не менше 80 % пацієнтів мешканців пілотних регіонів

вересень

Стахівський С. М.
керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Реалізація нового фінансового механізму використання бюджетних коштів для надання первинної медичної допомоги, в тому числі шляхом запровадження договорів про медичне обслуговування населення на 2012 рік
Виконавці: О. Аніщенко, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Укладено 100 % договорів із ЦПМСД

січень

Левицький О. І.
Коблош В. В.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Укладання договорів про медичне обслуговування населення на 2013 рік
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Укладено 100 % договорів із ЦПМСД

грудень

керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Доопрацювання та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я", який передбачає затвердження порядку визначення фонду оплати праці медичних працівників центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги відповідно до кількості населення, що ними обслуговується, та порядку оплати їх праці в залежності від обсягу та якості виконаної роботи
Виконавці: О. Аніщенко

Прийнято акт КМУ

січень

Левицький О. І.

 

 

Запровадження нових умов оплати праці медпрацівників, які передбачають залежність розміру оплати праці від обсягу та якості наданої медичної допомоги, шляхом, зокрема, підготовки відповідних методичних рекомендацій (не пізніше 01.03.2012), у т. ч. щодо роботи на першому етапі, в умовах підготовки і налаштування роботи електронного реєстру пацієнтів у пілотних регіонах.
Виконавці: О. Аніщенко, Ф. Ярошенко, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Збільшення середньої зарплати медпрацівників ЦПМД на 25 %

квітень

Левицький О. І.
Стахівський С. М.
керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Організація проведення медичного огляду населення, прикріпленого до центрів первинної медичної допомоги
Виконавці: О. Аніщенко, Ф. Ярошенко, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Охоплення оглядом 100 % пацієнтів, що звернулися до ЦПМД

грудень

Хобзей М. К.
Осташко С. І.
керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Запровадження нових програм перенавчання лікарів-терапевтів дільничних та лікарів-педіатрів дільничних для отримання спеціальності "лікар загальної практики - сімейний лікар" з використанням дистанційних методів (у т. ч. через мережу Інтернет)
Виконавці: О. Аніщенко, Д. Табачник

Оптимізація часу на проходження перепідготовки по спеціальності "загальна практика - сімейна медицина"

квітень

Вороненко В. В.

 

 

Забезпечення укомплектованості посад лікарів загальної практики - сімейної медицини у Центрах первинної медико-санітарної допомоги
Виконавці: О. Аніщенко, Д. Табачник, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Збільшення укомплектованості посад принаймні на 15 %

грудень

Вороненко В. В.
керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Затвердження регіональних програм "місцевих" стимулів для медичних працівників на 2012 р.
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Рішення ОДА, органів місцевого самоврядування

лютий

керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Проведення навчання (тренінгів) організаторів та фахівців фінансово-економічного профілю для центрів первинної медичної допомоги
Виконавці: О. Аніщенко, Ф. Ярошенко, Д. Табачник, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Проведено навчання 100 % фахівців від визначеної потреби

квітень

Левицький О. І.
керівники УОЗ пілотних регіонів

2.

Модернізація вторинної медичної допомоги в пілотних регіонах

Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок створення госпітальних округів"
Виконавці: О. Аніщенко

Прийнято акт КМУ

січень

Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Левицький О. І.
Слабкий Г. О.

 

 

Затвердження порядку складання та затвердження планів-схем госпітальних округів, включаючи підготовку Плану перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров'я
Виконавець: О. Аніщенко

Прийнято наказ МОЗ

У місячний строк після прийняття постанови КМУ "Про порядок створення госпітальних округів"

Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Слабкий Г. О.
керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Затвердження планів-схем госпітальних округів з урахуванням планів перспективного розвитку закладів охорони здоров'я
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Затверджено плани-схеми госпітальних округів

листопад

керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту розпорядження про порядок проведення інвентаризації високовартісного обладнання в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров'я (незалежно від підпорядкування), що надають вторинну медичну допомогу у пілотних регіонах (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання та ін.)
Виконавці: О. Аніщенко, Б. Колесніков, А. Сердюк (за згодою)

Затверджено акт

березень

Слабкий Г. О.
Левицький О. І.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Сердюк А. М.

 

 

Проведення інвентаризації високовартісного обладнання в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу в регіоні
Виконавці: О. Аніщенко, Б. Колесніков, А. Сердюк (за згодою), М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Звіти за результатами інвентаризації, подані до МОЗ

липень

Лапенко Н. Г.
Левицький О. І.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Слабкий Г. О.
керівники УОЗ
Сердюк А. М.

 

 

Визначення обсягу ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу, на підставі: результатів інвентаризації, медичних потреб та обсягу надання медичної допомоги в межах госпітального округу
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Підготовлено бюджетний запит

липень

керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Створення закладів охорони здоров'я нового типу, що входять до складу госпітального округу
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Створено заклади охорони здоров'я нового типу

грудень

керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Проведення навчання (тренінгів) організаторів та фахівців фінансово-економічного профілю для забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, що входять до складу госпітального округу
Виконавці: О. Аніщенко, Ф. Ярошенко, Д. Табачник, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Проведено навчання 100 % фахівців від визначеної потреби

вересень

Левицький О. І.
Слабкий Г. О.

3.

Модернізація екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах

Затвердження регіональних Планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги (у форматі, визначеному МОЗ, та за погодженням з МОЗ), передбачивши, зокрема, створення у 2012 році у рамках регіону централізованої оперативно-диспетчерської служби
Виконавці: О. Аніщенко, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

розпорядження голови ОДА

лютий

Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Слабкий Г. О.
керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Формування центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею станцій/підстанцій/пунктів тимчасового базування бригад у пілотних регіонах
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Сформовано мережу екстреної медичної допомоги

квітень

керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Створення оперативно-диспетчерської служби для забезпечення діяльності системи в межах регіону
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Створено і оснащено централізовану оперативно-диспетчерську службу у кожному регіоні

липень

керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Забезпечення прибуття бригад ШМД на виклик у строк до 20 хвилин
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

На кінець року на 25 % збільшено кількість викликів, що виконані в межах нормативу прибуття

грудень

керівники УОЗ пілотних регіонів

4.

Модернізація третинної медичної допомоги у пілотних регіонах

Визначення необхідного ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають третинну високоспеціалізовану медичну допомогу (наявність приміщень, обладнання, кадрового потенціалу та обсяги фінансування) за результатами спеціалізації закладів охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу та створення госпітальних округів, а також медичних потреб у третинній медичній допомозі.
Виконавці: О. Аніщенко, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Сформовано бюджетний запит

грудень

Левицький О. І.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Слабкий Г. О.
керівники УОЗ пілотних регіонів

 

 

Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту розпорядження про порядок проведення інвентаризації високовартісного обладнання в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров'я (незалежно від підпорядкування), що надають третинну медичну допомогу у пілотних регіонах (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання та ін.)
Виконавці: О. Аніщенко, Б. Колесніков, А. Сердюк (за згодою)

Акт КМУ

березень

Слабкий Г. О.
Левицький О. І.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Сердюк А. М.

 

 

Проведення інвентаризації високовартісного обладнання в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають третинну медичну допомогу в регіоні
Виконавці: О. Аніщенко, Б. Колесніков, Д. Табачник, А. Сердюк (за згодою), М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Звіти за результатами інвентаризації, подані до МОЗ

липень

Лапенко Н. Г.
Левицький О. І.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Слабкий Г. О.
Сердюк А. М.
керівники УОЗ пілотних регіонів

Реалізація реформи медичного обслуговування на загальнодержавному рівні (крім пілотних регіонів)

5.

Завершення реорганізації первинної медичної допомоги

Розробити та затвердити методичні рекомендації щодо модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу з урахуванням досвіду пілотних регіонів (зокрема, щодо підготовки Плану перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров'я)
Виконавець: О. Аніщенко

Затверджено наказ МОЗ

лютий

Слабкий Г. О.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Підгорна Л. М.

 

 

Затвердження регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу (регіональні плани) з визначенням кількості необхідних Центрів первинної медичної допомоги та їх штатної чисельності, з урахуванням рекомендацій МОЗ
Виконавці: Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА

Затверджено 100 % планів

березень

Міністр ОЗ АРК керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

 

 

Моніторинг стану виконання регіональних планів та їх оцінка
Виконавець: О. Аніщенко

Звіти про результати виконання планів

липень - грудень

Слабкий Г. О.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Підгорна Л. М.

 

 

Формування мережі центрів первинної медичної допомоги у регіонах згідно із затвердженими регіональними планами
Виконавці: Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА

Сформовано мережу центрів ПМСД у регіоні 80 % від регіонального плану

грудень

Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

 

 

Визначення обсягу фінансування центрів первинної медичної допомоги та підготовки пропозицій щодо удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів", в частині розрахунку видатків на охорону здоров'я
Виконавці: Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА

Пропозиції надано МОЗ та Мінфіну

травень

Міністр ОЗ АРК керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

6.

Підготовка до модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Доопрацювання та внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження проекту Закону України "Про особливості діяльності закладів охорони здоров'я"Виконавці: О. Аніщенко

Прийнято Закон України

червень

Підгорна Л. М.
Слабкий Г. О.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Вороненке В. В.
Пономаренко А. М.
Александріна Т. А.

 

 

Розробка та затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та підготовки Плану перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров'я
Виконавці: О. Аніщенко

Затвердження наказу МОЗ

березень

Слабкий Г. О.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Александріна Т. А.

 

 

Проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, підготовка планів перспективного розвитку закладів охорони здоров'я та уточнення проектів планів - схем госпітальних округів
Виконавці: Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА

Затвердження наказу МОЗ щодо реалізації заходів за результатами проведеного аудиту

грудень

Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Міністр ОЗ АРК керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

7.

Підготовка до модернізації екстреної медичної допомоги та створення системи екстреної медичної допомоги

Доопрацювання та внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження проекту Закону України "Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги"Виконавці: О. Аніщенко

Прийнято Закон України

лютий

Хобзей М. К.
Осташко С. І.

 

 

Розробка та затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення
Виконавці: О. Аніщенко

Затвердження наказу МОЗ

квітень

Слабкий Г. О.
Левицький О. І.
Воронеико В. В.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.

 

 

Проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення і підготовка проектів регіональних планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги
Виконавці: Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА

Рішення щодо оптимізації системи надання екстреної медичної допомоги

липень

Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Міністр ОЗ АРК  керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

 

 

Затвердження регіональних планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги
Виконавці: Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА

Затверджено регіональні плани розвитку системи екстреної медичної допомоги

У місячний строк після прийняття ЗУ "Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги"

Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Міністр ОЗ АРК  керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

8.

Посилення кадрового забезпечення регіональних органів виконавчої влади щодо управління процесами реформування галузі

Проведення навчання (тренінгів) працівників регіональних управлінь охорони здоров'я щодо роботи у нових умовах за напрямками:
економіко-фінансової діяльності;
кадрової політики, менеджменту та управління кадрами; організаційно-методичної роботи
Виконавці:
О. Аніщенко, Ф. Ярошенко, Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА

Затверджено плани навчань та забезпечено їх виконання

жовтень

Вороненко В. В.
Левицький О. І.
Слабкий Г. О.
Міністр ОЗ АРК  керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

Підвищення якості медичних послуг на загальнодержавному рівні

9.

Покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я

Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо підняття престижності праці медичних працівників закладів охорони здоров'я у сільській місцевості
Виконавці: О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

вересень

Левицький О. І.
Вороненко В. В.
Слабкий Г. О.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.

 

 

Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови "Про внесення змін до Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення" (щодо поширення дії постанови на лікарів загальної практики - сімейної медицини)
Виконавці: О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

березень

Левицький О. І.
Вороненко В. В.
Слабкий Г. О.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.

 

 

Розроблення та затвердження перспективного (щорічного) плану підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина" на період до 2015 року у розрізі регіонів
Виконавці: О. Аніщенко, Д. Табачник, голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА

Затверджено план підготовки та перепідготовки кадрів

квітень

Вороненко В. В.
Слабкий Г. О.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.

 

 

Забезпечення виконання у 2012 році перспективного Плану підготовки та перепідготовки лікарів загальної практики - сімейних лікарів у пілотних регіонах
Виконавці: О. Аніщенко, Д. Табачник, голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА

Забезпечено підготовку лікарів на 100 % від запланованої

грудень

Вороненко В. В.
Міністр ОЗ АРК  керівники УОЗ пілотних регіонів

10.

Спрощення порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я

Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я" (щодо приведення порядку до Основ законодавства України про охорону здоров'я)  
Виконавці: О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

жовтень

Донченко Т. М.

Підвищення ефективності державного фінансування

11.

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

Запровадження програмно-цільового методу бюджетування та елементів середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів, у тому числі:

 

 

 

 

 

розроблення та затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Охорона здоров'я", зокрема бюджетні програми: первинна, вторинна, третинна та екстрена медична допомога; 
Виконавці:
Ф. Ярошенко, О. Аніщенко

Затверджено спільний наказ МОЗ та Мінфіну
Затверджено бюджетні програми "первинна", "вторинна", "третинна" та "екстрена" медична допомога

березень

Левицький О. І.
Міністр ОЗ АРК  керівники УОЗ регіонів

 

 

залучення районних бюджетів та бюджетів міст до запровадження програмно-цільового методу враховуючи консолідацію бюджетних коштів для надання вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги на обласному бюджеті в рамках реалізації пілотного проекту з реформування системи медичного забезпечення;
Виконавці:
Ф. Ярошенко, О. Аніщенко, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов

Залучено 100 % обласних бюджетів пілотних регіонів що визначені законом про пілоти та нормативними документами МФ щодо проведення експерименту про впровадження ПЦМ

травень

Левицький О. І.
Міністр ОЗ АРК  керівники УОЗ регіонів

 

 

проведення навчання фахівців системи охорони здоров'я щодо застосування ПЦМ Виконавці: О. Аніщенко, Ф. Ярошенко

Проведено навчання 100 % від запланованої потреби

лютий - вересень

 

 

 

Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про загальнодержавну програму "Здоров'я 2020: український вимір".
Виконавці: О. Аніщенко, Д. Табачник

Внесено до Верховної Ради України проект Закону України

травень

Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Сердюк А. М.
Слабкий Г. О.

12.

Застосування інноваційних та інформаційних технологій у сфері охорони здоров'я

Оптимізація обліково-статистичної звітності у сфері охорони здоров'я
Виконавці: О. Аніщенко, О. Осауленко

Скорочено до 25 % форм

вересень

Голубчиков М. В.
Стахівський С. М.
Слабкий Г. О.
Левицький О. І.
Вороненко В. В.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.

 

 

Проведення аудиту ресурсного забезпечення закладів охорони для запровадження системи електронного документообігу у сфері охорони здоров'я, зокрема електронного обігу медичних форм
Виконавці: О. Аніщенко, Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА

Звіт за результатами аудиту

квітень

Стахівський С. М.
Горбань А. Є.
Голубчиков М. В.
Слабкий Г. О.
Левицький О. І.
Вороненко В. В.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.

 

 

Запровадження системи електронного документообігу, зокрема електронного обігу медичних форм, у сфері охорони здоров'я
Виконавці: О. Аніщенко, О. Лавринович, голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА

Запровадження системи

вересень

Стахівський С. М.
Горбань А. Є.
Голубчиков М. В.
Слабкий Г. О.
Левицький О. І.
Вороненко В. В.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.

Забезпечення якості та доступності лікарських засобів і виробів медичного призначення

13.

Забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України рішення щодо забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення з урахуванням положень Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я на 2011 - 2020 роки (затвердженої наказом МОЗ України від 13.09.2010 N 769), передбачивши, зокрема:
створення системи використання при закупівлі, в тому числі централізованої, лікарських засобів та виробів медичного призначення зареєстрованих цін на ці види продукції;
запровадження диференційованих граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок на лікарські засоби залежно від їх вартості;
удосконалення системи призначення та відпуску лікарських засобів (рецептурний відпуск);
методи планування та розрахунку кількості лікарських засобів, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів для забезпечення визначених груп населення на основі відповідних реєстрів;
поступове впровадження відшкодування коштів на придбання окремих лікарських засобів та виробів медичного призначення (з урахуванням категорій населення, видів захворювань і переліку лікарських засобів, вартість яких може бути компенсована)  
Виконавці: О. Аніщенко

Прийнято рішення КМУ

серпень

Коношевич Л. В.

14.

Дерегуляція підприємницької діяльності у сфері лікарських засобів та виробів медичного призначення

Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо включення діяльності з імпорту лікарських засобів до переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню)
Виконавці: О. Аніщенко

Внесено до Верховної Ради України проект Закону України

грудень

Соловйов О. С

 

 

Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України нормативно-правового акта щодо спрощення процедури державної реєстрації медичних виробів
Виконавець: О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

травень

Соловйов О. С.

 

 

Внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, зокрема, у частині встановлення відповідальності суб'єктів господарської діяльності за порушення встановлених законодавством націнок  на лікарські засоби
Виконавці: О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

травень

Соловйов О. С.

15.

Запровадження в Україні чинних у Європейському Союзі вимог щодо належних фармацевтичних практик

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" (зміни щодо приведення порядку реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів до міжнародних стандартів)
Виконавці: О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

червень

Соловйов О. С.
Бліхар В. Є.

 

 

Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту змін до Постанови КМУ від 14.09.2005 N 902 з метою унеможливлений обігу на території України неякісних лікарських засобів, зокрема тих, що виготовлені без дотримання умов належної виробничої практики
Виконавці: О. Аніщенко

Прийнято постанову КМУ

липень

Соловйов О. С.

16.

Підвищення ефективності лабораторного контролю

Дооснащення лабораторій територіальних органів Держлікслужби України до вимог керівного документа ВООЗ QAS/09.296 Rev.1 та рекомендацій ВООЗ
Виконавець: О. Аніщенко

Дооснащення лабораторій відповідно виділених на ці цілі коштів державного бюджету

листопад

Соловйов О. С.

6. Дерегуляція і розвиток підприємництва

Спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування

17.

Проведення "дозвільної гільйотини"

Здійснення аналізу законодавчих актів, якими встановлюється необхідність отримання документів дозвільного характеру, узагальнення практики їх застосування та надання обґрунтованих пропозицій Міністерству економічного розвитку та торгівлі України щодо доцільності подальшого існування кожного з документів дозвільного характеру
Виконавці: керівники центральних органів виконавчої влади

Скорочено кількість документів дозвільного характеру не менш як на 70 %

лютий

Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.

18.

Спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру

Перегляд нормативно-правових актів, якими визначено перелік документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру, з метою його скорочення та скасування необхідності подання документів та/або відомостей:
- що містяться у державних реєстрах;
- що безпосередньо не пов'язані з підтвердженням можливості суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності;
- які не впливають на безпечність, носять формальний характер, обмежують та/або ускладнюють можливості застосування сучасних технологій, матеріалів, обладнання, досягнень науки і техніки та/або не відповідають сучасності
Виконавці:
А. Клюєв, керівники центральних органів виконавчої влади

Прийнято нормативно-правові акти

липень

Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.

 

 

Розроблення, та забезпечення прийняття проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо передачі територіальним органам центральних органів виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям повноважень з видачі документів дозвільного характеру Виконавці: А. Клюєв, керівники центральних органів виконавчої влади

Прийнято нормативно-правові акти

жовтень

Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.

19.

Подальше скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

 

 

 

 

 

Проведення аналізу:
- відповідності ліцензування видів господарської діяльності встановленим критеріям впровадження ліцензування;
- ефективності ліцензування видів господарської діяльності на предмет попередження загроз, що є критеріями їх ліцензування;
- галузевого законодавства на предмет його достатності для регулювання та контролю відповідних видів господарської діяльності без їх ліцензування
Виконавці:
А. Клюєв, керівники центральних органів виконавчої влади

Проведено аналіз всіх видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню

лютий

Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Александріна Т. А.

Державний нагляд (контроль)

20.

Удосконалення та зменшення частоти здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Зменшення частоти здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

За показниками Дослідження МФК "Інвестиційни й клімат в Україні":
- зменшення відсотка підприємств, підданих перевіркам за рік, з 74 % до 64 %;
- зменшення середньої частоти перевірок з 4,5 до 3,5 на одному підприємств і за рік;
- скорочення загальної тривалості перевірок з 14 до 11 днів;
- скорочення середніх витрат підприємств а на перевірки з 6680 грн. до 5120 грн.

травень

 

 

 

Розроблення та забезпечення прийняття постанов Кабінету Міністрів України про перегляд критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, з метою:
- зменшення частоти здійснення перевірок;
- зменшення кількості суб'єктів господарювання, що відносяться до найвищої та середньої групи ризику
Виконавці:
А. Клюєв, керівники центральних органів виконавчої влади

 

Донченко Т. М.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Александріна Т. А.

 

 

Перегляд нормативно-правових актів, дотримання вимог яких перевіряється контролюючими органами, забезпечивши усунення дублювань у вимогах різних органів, та скасування застарілих вимог і правил
Виконавці:
А. Клюєв, керівники центральних органів виконавчої влади

травень

Донченко Т. М.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.

 

 

Розроблення та прийняття уніфікованих форм Актів перевірок, що містять перелік питань для перевірки. Зазначені форми Актів перевірки мають:
відповідати затвердженим Методичним рекомендаціям;
містити виключний перелік питань; унеможливлювати (забороняти) перевірку тих питань, що не передбачені формою акта.
Виконавці:
А. Клюєв, керівники центральних органів виконавчої влади

липень

Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Александріна Т. А.

 

 

Забезпечення вільного та безоплатного доступу суб'єктів господарської діяльності до нормативно-правових та інших актів, дотримання вимог яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), шляхом розміщення таких актів на офіційних веб-сайтах контролюючих органів у мережі Інтернет
Виконавці:
А. Клюєв, керівники центральних органів виконавчої влади

листопад

Донченко Т. М.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.

 

 

Розроблення та забезпечення прийняття нормативно-правових актів щодо встановлення заборони контролюючим органам перевіряти виконання вимог нормативно-правових актів, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарської діяльності, встановлення відповідальності за перевірку інспектором тих вимог, вільний та безоплатний доступ до яких відсутній (не забезпечено)
Виконавці:
А. Клюєв, керівники центральних органів виконавчої влади

листопад

Александріна Т. А.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.

21.

Створення ефективного механізму координації дій органів державного нагляду (контролю)

Розроблення та забезпечення прийняття нормативно-правових актів щодо створення Інспекційної ради - об'єднання декількох (мінімум трьох до кінця року) органів державного нагляду (контролю) з метою проведення спільних заходів контролю
Виконавці: А. Клюєв, керівники центральних органів виконавчої влади

Прийнято НПА, необхідні для впровадження механізмів координації дій органів державного нагляду (контролю) та приватно-публічного діалогу у сфері державного контролю

липень

Донченко Т. М.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Александріна Т. А.

22.

Створення ефективного механізму приватно-публічного діалогу у сфері державного контролю

Розроблення та забезпечення прийняття нормативно-правових актів щодо залучення до діяльності Інспекційної ради представників бізнес-асоціацій та неурядових організацій
Виконавці: А. Клюєв, керівники центральних органів виконавчої влади

Прийнято нормативно-правові акти

липень

Донченко Т. М.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Александріна Т. А.

 

Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг

Розроблення та забезпечення прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження вимог до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, порядку його функціонування та розміщення інформації на ньому
Виконавці:
А. Клюєв, керівники центральних органів виконавчої влади

Створення єдиної бази даних адміністративних послуг, які надаються  адміністративними органами, та можливості отримання інформації через веб-портал

лютий

Донченко Т. М.
Левицький О. І.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.

Забезпечення безпечності харчових продуктів та окремих показників якості цих продуктів

 

Забезпечення дотримання європейських вимог до інформування споживачів про харчові продукти

Гармонізація законодавства про інформування споживачів про харчові продукти з Європейськими стандартами

 

 

 

 

 

Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону України інформування споживачів про харчові продукти, що гармонізований ЄС N 1169/2011 Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2011 стосовно надання інформації споживачам про властивості харчових продукті за напрямами:
- сфера застосування;
- термінологія;
- загальні вимоги до інформування споживачів про харчові продукти;
- основні вимоги до реклами, маркування та зовнішнього вигляду харчових продуктів;
- перелік інформації, що надається споживачам в обов'язковому порядку, а також деталізовані правила виконання викладених в кожному пункті цього переліку вимог;
- правила стосовно розміщення добровільних заяв про властивості харчових продуктів.
Виконавці:
М. Присяжнюк, О. Аніщенко

Внесено законопроект на розгляд Верховної Ради України

жовтень

Григоренко А. А.

 

Приведення системи санітарних та фітосанітарних стандартів у відповідність із законодавством ЄС

Розробка та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для приведення системи санітарних і фітосанітарних заходів у відповідність із законодавством Європейського Союзу

 

 

 

 

 

Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про новітні харчові продукти, що гармонізований з Регламентом ЄС N 258/97, який передбачає зокрема:
- встановлення критеріїв, за якими оператори продовольчого ринку можуть самостійно визначити, чи є той чи інший продукт новітнім;
- визначений вичерпний перелік документів та дій (включаючи дослідження з метою підтвердження безпечності), що необхідні для проведення МОЗ України державної реєстрації новітнього харчового продукту;
- спрощену процедуру реєстрації новітніх харчових продуктів у випадку реєстрації такого харчового продукту у країнах ЄС;
- встановлення двохрічного перехідного періоду впровадження Закону
Виконавці:
М. Присяжнюк, О. Аніщенко

Внесено законопроект на розгляд Верховної Ради України

квітень

Григоренко А. А.

 

 

Розроблення та затвердження порядку державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів, що гармонізований з Регламентом ЄС N 1331/2008, яким визначено зокрема:
- форма заявки на державну реєстрацію;
- вичерпний перелік документів, що подаються разом із заявкою на державну реєстрацію та/або протягом проведення такої реєстрації;
- визначена спрощена процедура державної реєстрації у випадку існування схвалення предмета реєстрації хоча б однією відповідною міжнародною організацію (в рамках СОТ) та/або ЄС;
- підстави для державної реєстрації;
- підстави для відмови в державній реєстрації;
- забезпечення конфіденційності інформації, що надається заявником;
- порядок ведення відповідних реєстрів;
- порядок оприлюднення інформації, що міститься в реєстрах
Виконавці:
О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

протягом двох місяців з дня прийняття Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів

Григоренко А. А.

 

 

Розроблення та затвердження санітарних правил і норм щодо застосування харчових добавок, у тому числі переліку харчових добавок, дозволених до використання в харчових продуктах, що гармонізований з Регламентом ЄС N 1333/2008, яким визначено зокрема:
- перелік речовин, що не відносяться до категорії харчових добавок;
- умови, що необхідні для включення до переліку харчових добавок, які допущені до використання в харчових продуктах;
- класи харчових добавок;
- вимоги до маркування харчових добавок, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- вимоги до маркування харчових добавок, що призначені для реалізації кінцевому споживачу  
Виконавці:
О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

протягом двох місяців з дня прийняття Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів

Григоренко А. А.
Проданчук М. Г.

 

 

Розроблення, та затвердження санітарних правил і норм щодо застосування ароматизаторів, у тому числі переліку ароматизаторів, дозволених до використання в харчових продуктах, що гармонізований з Регламентом. ЄС N 1334/2008, яким визначено зокрема:
- умови застосування ароматизаторів в та на харчових продуктах;
- види/групи ароматизаторів;
- види/групи ароматизаторів, що не підлягають державній реєстрації;
- вимоги до маркування ароматизаторів, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- вимоги до маркування ароматизаторів, що призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- умови виробництва термічно оброблених ароматизаторів та максимально допустимі рівні залишків деяких речовин в термічно оброблених ароматизаторах;
- речовини, вміст яких регламентується в харчових продуктах, до яких додаються ароматизатори або харчові інгредієнти з ароматичними властивостями;
- максимальні межі залишків речовин, що природно присутні в ароматизаторах та інгредієнтах з ароматичними властивостями, для певних харчових продуктів, до яких додавалися ароматизатори або інгредієнти з ароматичними властивостями;
- затверджений перелік ароматизаторів, гармонізований з відповідним переліком ЄС  
Виконавці:
О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

протягом двох місяців з дня прийняття Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів

Григоренко А. А.
Проданчук М. Г.

 

 

Розроблення та затвердження санітарних правил і норм щодо застосування ензимів, у тому числі переліку ензимів, дозволених до використання в харчових продуктах, що гармонізований з Регламентом ЄС N 1332/2008, визначено зокрема:
- умови включення до переліку ензимів, які допущені до використання в харчових продуктах;
- умови застосування ензимів в харчових продуктах;
- вимоги до маркування ензимів, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- вимоги до маркування ензимів, що призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- затверджений перелік ензимів, який гармонізований з відповідним переліком ЄС
Виконавці:
О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

протягом двох місяців з дня прийняття Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів

Григоренко А. А.
Проданчук М. Г.

 

 

Затвердження вимог до гігієни молока та молочних продуктів, параметрів їх безпечності та окремих показників якості, що гармонізовані із відповідними документами Комісії, Кодекс Аліментаріус та законодавством ЄС
Виконавці:
О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

протягом 3 місяців з дати опублікування ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів"

Григоренко А. А.
Проданчук М. Г.

 

 

Затвердження вимог до гігієни м'яса та м'ясних продуктів, параметрів їх безпечності та окремих показників якості, що гармонізовані із відповідними документами Комісії, Кодекс Аліментаріус та законодавством ЄС
Виконавці:
О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

протягом 3 місяців з дати опублікування ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів"

Григоренко А. А.
Проданчук М. Г.

 

 

Затвердження вимог до гігієни води питної, включаючи воду природну мінеральну, параметрів їх безпечності та окремих показників якості, що гармонізовані з Директивами ЄС N 80/777/ЕЕС, N 98/83/ЕС, N 2003/40/ЕС та замінюють "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН2.2.4 - 400-10)
Виконавці:
О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

протягом 3 місяців з дати опублікування ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів"

Григоренко А. А
Проданчук М. Г.

 

 

37.1.9. Затвердження вимог до гігієни соків і сокових напоїв, параметрів їх безпечності та окремих показників якості, що гармонізовані із відповідними документами Комісії, Кодекс Аліментаріус та законодавством ЄС
Виконавці:
О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

протягом 5 місяців з дати опублікування ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів"

Григоренко А. А.
Проданчук М. Г.

 

 

Затвердження вимог до гігієни безалкогольних напоїв, параметрів їх безпечності та окремих показників якості, що гармонізовані із відповідними документами Комісії, Кодекс Аліментаріус та законодавством ЄС
Виконавці:
О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

протягом 5 місяців з дати опублікування ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів"

Григоренко А. А.
Проданчук М. Г.

 

 

Затвердження вимог до гігієни кондитерських виробів, параметрів їх безпечності та окремих показників якості, що гармонізовані із відповідними документами Комісії, Кодекс Аліментаріус та законодавством ЄС
Виконавці:
О. Аніщенко

Прийнято нормативно-правовий акт

протягом 5 місяців з дати опублікування ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів"

Григоренко А. А.
Проданчук М. Г.

 

 

Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про мікробіологічні критерії щодо харчових продуктів, що гармонізований із Регламентом ЄС N 2073/2005.
Виконавці:
О. Аніщенко

Внесено законопроект на розгляд Верховної Ради України

травень

Григоренко А. А.
Проданчук М. Г.

 

Скасування вимог щодо одержання виробниками харчових продуктів документів дозвільного характеру, що не застосовуються в законодавстві ЄС, та максимальне скорочення часу видачі документів виробниками харчових продуктів

Розробка та прийняття нормативно-правових актів щодо приведення вимог до документів дозвільного характеру, які отримують виробники харчових продуктів, у відповідність з законодавством ЄС

 

 

 

 

Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо внесення змін до деяких законів України (стосовно гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС у частині документів дозвільного характеру, висновків, сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які повинні одержувати та/або проходити (здійснювати) оператори ринку харчових продуктів)  
Виконавці:
М. Присяжнюк, О. Аніщенко

Внесено законопроект на розгляд Верховної Ради України

вересень

Григоренко А. А.

 

 

Розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів стосовно гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС у частині документів дозвільного характеру, висновків, сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які повинні, одержувати та/або проходити (здійснювати) оператори ринку харчових продуктів)
Виконавці:
М. Присяжнюк, О. Аніщенко

Внесено законопроект на розгляд Верховної Ради України

жовтень

Пономаренко А. М.
Григоренко А. А.

13. Реформа системи державного управління

 

Оптимізація функцій ЦОВВ у сферах державного нагляду (контролю)

Скорочення кількості державних контрольно-наглядових функцій центральних органів виконавчої влади
Виконавці: О. Лавринович, керівники ЦОВВ

Затверджено нові структури та штатні розписи ЦОВВ

вересень

Мельниченко Л. А.
Вороненко В. В.

 

 

Усунення дублювання контрольно-наглядової діяльності центральними органами виконавчої влади
Виконавці: О. Лавринович, керівники ЦОВВ

вересень

Мельниченко Л. А.
Вороненко В. В.

 

 

Розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо усунення надлишкових контрольно-наглядових функцій
Виконавці: О. Лавринович, керівники ЦОВВ

грудень

Мельниченко Л. А.
Вороненко В. В.

 

 

Перегляд структури апарату центральних органів виконавчої влади з метою приведення у відповідність до постанови N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"
Виконавці: керівники ЦОВВ

 

у двомісячний термін після прийняття постанови

Вороненко В. В.

 

 

Внесення змін до актів ЦОВВ щодо посилення ролі директорів департаментів ЦОВВ з метою розвантаження керівників ЦОВВ (від виконання невластивих функцій)
Виконавці: керівники ЦОВВ

Директори департаментів ЦОВВ мають право підпису документів та представницькі повноваження

липень

Вороненко В. В.
Коблош В. В.

 

Зменшення кількості міжвідомчого документообігу

Внесення змін до актів щодо оптимізації процедур міжвідомчого узгодження, звітування та надання доручень, у тому числі до регламентів органів виконавчої влади
Виконавці: керівники ЦОВВ

Зменшено кількість міжвідомчого
документообігу на 30 %, у тому числі на рівні місцевих органів ВВ

вересень

Вакуленко Л. Л.
Коблош В.В.

 

 

Скорочення чисельності міжвідомчого документообігу шляхом оптимізації системи контролю та звітування
Виконавці: А. Клюєв, керівники ЦОВВ, МДА

листопад

Вакуленко Л. Л.
Коблош В.В.

 

Реформування Державної санітарно-епідеміологічної служби

Модернізація структури Державної санітарно-епідеміологічної служби
Виконавці: О. Аніщенко

Створено мережу територіальних органів, у т. ч. міжрайонних, скорочення чисельності персоналу до 30 тисяч осіб

грудень

Пономаренко А. М.

Затвердження Плану заходів щодо модернізації структури та чисельності територіальних органів Держсанепідслужби, що визначає стратегію реструктуризації служби, формування мережі та структури територіальних органів відповідно до чисельності населення, кількості та епідеміологічного ризику об'єктів нагляду, скорочення її чисельності
Виконавці:
О. Аніщенко

березень

Пономаренко А. М.

 

 

 

Реалізація Плану заходів щодо модернізації структури та чисельності територіальних органів Держсанепідслужби
Виконавці:
О. Аніщенко

 

грудень

Пономаренко А. М.

 

 

Оптимізація контрольно-наглядових функцій Державної санітарно-епідеміологічної служби шляхом

 

 

 

 

 

Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України" щодо:
• Встановлення вичерпного переліку повноважень посадових осіб служби.
Запровадження декларативного принципу для суб'єктів господарювання з низьким та середнім епідеміологічним ризиком.
Запровадження орієнтованого на ризик підходу до здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Виконавці:
О. Аніщенко

Встановлено вичерпний перелік повноважень посадових осіб служби
Запроваджено декларативний принцип Запроваджено ризик-орієнтований підхід

червень

Пономаренко А. М.

 

 

Внесення змін до Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Україні від 22.06.99 р. N 1109, щодо:
• Уніфікація процедур державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
Визначення процедур державного обліку інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень.
Виконавці: О. Аніщенко

Уніфіковано процедури державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Визначено процедури державного обліку інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень

липень

Пономаренко А. М.

 

 

Затвердження Дорожньої карти оптимізації мережі лабораторних підрозділів територіальних органів Держсанепідслужби, яка визначає:
• стратегію розвитку лабораторного контролю відповідно до європейських практик
• концепцію реструктуризації мережі лабораторій, створення міжрегіональних та міжрайонних лабораторних центрів, розробка вимог щодо їх табельного оснащення
Виконавці: О. Аніщенко

Затверджено Дорожню карту

листопад

Пономаренко А. М.

 

 

Приведення у відповідність до європейської практики нормативно-правових актів у сфері санітарного законодавства:
• "Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів", затверджені МОЗ СРСР від 01.08.89 N 5061-89;
• "Санітарні правила та норми з використання полімерних матеріалів у будівництві та виготовленні меблів", затверджені МОЗ СРСР від 12.08.97 N 6027 А-91;
• "Вкладення хімічних волокон у матеріали для дитячої одежі та взуття у відповідності з їх гігієнічними показниками", затверджені МОЗ СРСР N 42-125-4390-87 від 13.07.87.
Виконавці: О. Аніщенко

Прийнято всі нормативні акти, які відповідають європейським стандартам

листопад

Пономаренко А. М.

 

Директор Департаменту
з реформ та розвитку галузі
охорони здоров'я

Л. М. Підгорна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали