ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 січня 2012 року N 13

Про затвердження Плану заходів Держтехногенбезпеки з реалізації у 2012 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

Відповідно до Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1035-р, керуючись Положенням про Державну інспекцію техногенної безпеки України, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. N 392 (Указ N 392/2011), з метою налагодження ефективної співпраці та налагодження взаємодії органів Державної інспекції техногенної безпеки України з інститутами громадянського суспільства наказую:

1. Затвердити План заходів Держтехногенбезпеки з реалізації у 2012 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства (далі - План), що додається.

2. Начальникам головних управлінь (управлінь) Держтехногенбезпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі врахувати заходи, передбачені Планом, затвердженим цим наказом.

3. Відділу кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю (Михайлов Ю. М.) забезпечити оприлюднення Плану на сайті та забезпечити контроль за його виконанням.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держтехногенбезпеки І. Я. Крісу.

 

Голова

Е. Улинець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Державної інспекції техногенної безпеки України
Е. М. Улинець
26 січня 2012 р.

ПЛАН
заходів Державної інспекції техногенної безпеки України з реалізації у 2012 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

N
з/п

Зміст заходу

Відповідальний структурний підрозділ

Строк виконання

I. Удосконалення нормативно-правових актів, проведення громадських слухань з обговорення проектів нормативно-правових документів

1.

Проведення громадських слухань з обговорення проектів нормативно-правових актів (відповідно до окремого плану)

Департамент пожежної безпеки, Управління техногенної безпеки, сектор юридичного забезпечення висвітлення - Шаповалова В. Б.

До прийняття Верховною Радою

2.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті та через власні видання МНС проектів нормативно-правових актів з метою їх громадського обговорення

Департамент пожежної безпеки, Управління техногенної безпеки, сектор юридичного забезпечення висвітлення - Шаповалова В. Б.

На час розроблення

II. Взаємодія з громадськими організаціями, представниками засобів масової інформації, іншими групами громадськості

3.

Проведення брифінгів за результатами роботи Державної інспекції техногенної безпеки України із залученням представників Громадської ради, науково-експертної ради

Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю, сектор взаємодії зі ЗМІ, структурні підрозділи Держтехногенбезпеки, ГУ (У) Держтехногенбезпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Відповідно до окремого плану

4.

Забезпечення висвітлення в ЗМІ діяльності Державної інспекції техногенної безпеки (проведення відкритих засідань колегії за участю членів Громадської ради, науково-експертної ради, ЗМІ) та громадське обговорення її результатів

Шаповалова В. Б., сектор взаємодії із ЗМІ, структурні підрозділи Держтехногенбезпеки, ГУ (У) Держтехногенбезпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

За графіком проведення засідань Колегій

5.

Інформування суспільства через ЗМІ про заходи взаємодії з інститутами громадянського суспільства, Громадською радою, науково-експертною радою

Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю, сектор взаємодії зі ЗМІ, структурні підрозділи Держтехногенбезпеки

При проведенні заходів

6.

Проведення днів відкритих дверей для представників інститутів громадянського суспільства, зустрічей з керівництвом ГУ (У) Держтехногенбезпеки у регіонах щодо налагодження взаєморозуміння в галузі забезпечення техногенної та пожежної безпеки в державі

Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю, сектор взаємодії зі ЗМІ, структурні підрозділи Держтехногенбезпеки, ГУ (У) Держтехногенбезпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Один раз на півроку

7.

Проведення спільних засідань, "круглих столів", семінарів-нарад за участю представників Держтехногенбезпеки та Громадської ради при Держтехногенбезпеки із заінтересованими відомствами, громадськими організаціями, спілками для залучення широких верств населення до обговорення проблемних питань з реалізації державної політики у сфері забезпечення техногенної та пожежної безпеки:

Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю, сектор взаємодії із ЗМІ, структурні підрозділи Держтехногенбезпеки, ГУ (У) Держтехногенбезпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Березень, квітень.
Регіональні підрозділи за окремим планом

7.1.

Семінар з питань ліцензування

Державна інспекція техногенної безпеки України, зацікавлені міністерства та відомства, громадські організації, ЗМІ

Березень, м. Київ

7.2.

Семінар "Здійснення дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил"

Державна інспекція техногенної безпеки України, зацікавлені міністерства та відомства, громадські організації, ЗМІ

Квітень, м. Київ

7.3.

Семінар-нарада з особами, які відповідно до посадових інструкцій здійснюють юридичне забезпечення діяльності органів та підрозділів Держтехногенбезпеки

Державна інспекція техногенної безпеки України, зацікавлені міністерства та відомства, громадські організації, ЗМІ

Квітень, м. Київ

8.

Здійснення комплексу організаційно-практичних заходів щодо проведення міжнародної конференції "Актуальні питання забезпечення пожежної та техногенної безпеки України"

Державна інспекція техногенної безпеки України, зацікавлені міністерства та відомства, громадські організації, ЗМІ

Вересень - жовтень.
Місце визначається

9.

Участь у міжнародних виставках "Технології захисту" і "КІПС-2012". Проведення в їх рамках семінарів-нарад

Державна інспекція техногенної безпеки України, зацікавлені міністерства та відомства, громадські організації, ЗМІ

Лютий - березень, вересень,
м. Київ

10.

Залучення громадських організацій до проведення конкурсів серед різних верств населення щодо знання ними основ пожежної та техногенної безпеки

Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю, сектор взаємодії із ЗМІ, структурні підрозділи Держтехногенбезпеки, ГУ (У) Держтехногенбезпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Протягом року

11.

Спільно з представниками різних релігійних конфесій провести засідання щодо організації роботи з парафіянами з основ пожежної та техногенної безпеки

Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю, сектор взаємодії зі ЗМІ, структурні підрозділи Держтехногенбезпеки, ГУ (У) Держтехногенбезпеки у Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Раз на півроку

III. Заходи з формування громадянської культури суспільства

12.

Участь керівництва Державної інспекції техногенної безпеки України в телевізійній програмі "На зв'язку з Урядом"

Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю, сектор взаємодії зі ЗМІ, структурні підрозділи Держтехногенбезпеки України

Відповідно до графіка

13.

Участь Голови Державної інспекції техногенної безпеки у роботі "гарячої" урядової лінії

Структурні підрозділи Державної інспекції техногенної безпеки України, сектор взаємодії зі ЗМІ

Згідно з графіком проведення

14.

Розробка спільного плану взаємодії з АТЗТ "Магнолія-ТВ" щодо висвітлення діяльності Держтехногенбезпеки України, проведення спільних рейдів (відповідно до окремого графіка), оприлюднення "без монтажу" брифінгів, прес-конференцій тощо

Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю

Лютий 2012 р.

15.

Налагодження співпраці з радіо "Київ-ФМ" та започаткування акції "Вогнегасник в кожну оселю": проведення конкурсу в режимі он-лайн серед населення на знання громадянами правил пожежної безпеки

Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю

Лютий - березень 2012 р.

16.

Налагодження співпраці з телеканалом "Тоніс" для участі керівництва Держтехногенбезпеки в телепроекті "Соціальний статус"

Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю

Березень 2012 р.

17.

Спільно з МНС України, Добровільним пожежним товариством провести 17-ий Всеукраїнський фестиваль Дружин юних пожежників

Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю

Лютий, травень, вересень 2012 р.

IV. Взаємодія з благодійними, меценатськими, волонтерськими організаціями

18.

Залучення благодійних організацій для проведення конкурсів, акцій на тематику безпеки життєдіяльності серед різних верств населення

Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю

Червень - вересень 2012 р.

V. Вивчення громадської думки

19.

Проведення моніторингу пропозицій та зауважень громадськості до роботи Державної інспекції, оприлюднених у засобах масової інформації, забезпечення їх аналізу, здійснення заходів щодо реагування

Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю, сектор взаємодії із ЗМІ разом із іншими структурними підрозділами Держтехногенбезпеки України

Постійно

20.

Вивчення та аналіз громадської думки, вжиття комплексу заходів щодо усунення недоліків у роботі підрозділів Держтехногенбезпеки, широке їх оприлюднення через ЗМІ (за умови бюджетного фінансування)

Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв'язків з громадськістю, сектор взаємодії зі ЗМІ, структурні підрозділи Держтехногенбезпеки, ГУ (У) Держтехногенбезпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щокварталу

 

Начальник Відділу кадрового,
адміністративного забезпечення
та зв'язків з громадськістю

Ю. М. Михайлов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали