ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 березня 2012 року N 341

Про затвердження Плану заходів ФДМУ з виконання Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки

Відповідно до Закону України "Про Державну програму приватизації" від 13 січня 2012 року N 4335-VI (Закон N 4335-VI), доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2012 N 4669/1/1-12 та враховуючи службову записку Управління координації розробки та виконання програмних документів від 06.03.2012 N 18-166-2, наказую:

1. Затвердити План заходів Фонду державного майна України з виконання Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки (Закон N 4335-VI) (далі - План заходів), що додається (Додаток 1).

2. Заступникам Голови Фонду, керівникам структурних підрозділів та регіональних відділень Фонду забезпечити у своїй роботі неухильне дотримання норм Закону України "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI) (далі - Програма) та безумовне виконання Плану заходів, затвердженого цим наказом.

3. Керівникам структурних підрозділів та регіональних відділень Фонду здійснювати постійний моніторинг виконання ними завдань Програми (Закон N 4335-VI), аналіз досягнутих результатів та, у разі необхідності, готувати пропозиції щодо корегування Плану заходів.

4. Заступникам Голови Фонду та секретаріату Колегії Фонду забезпечити внесення до Плану засідань Колегії розгляд щокварталу на колегії Фонду звітів не менше двох керівників регіональних відділень Фонду про виконання Програми (Закон N 4335-VI).

5. Управлінню координації розробки та виконання програмних документів із залученням керівників структурних підрозділів та регіональних відділень Фонду забезпечити моніторинг виконання Програми (Закон N 4335-VI), а саме:

5.1. Подавати щокварталу Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України аналітичну довідку про хід виконання Програми (Закон N 4335-VI).

5.2. Інформувати щомісяця Президента України та Кабінет Міністрів України про хід виконання Програми (Закон N 4335-VI).

5.3. Складати і подавати щороку до 1 квітня Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України звіт про результати виконання Програми (Закон N 4335-VI) за попередній рік.

6. Управлінню координації розробки та виконання програмних документів надавати Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення і Управлінню офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції матеріали, зазначені у пунктах 5.1, 5.2 та 5.3 цього наказу, для оприлюднення.

7. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення і Управлінню офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції забезпечити відповідно оприлюднення матеріалів, зазначених у пунктах 5.1, 5.2 та 5.3 цього наказу, шляхом розміщення на веб-сторінці Фонду державного майна України в мережі Інтернет та опублікування в офіційних друкованих виданнях Фонду - Державному інформаційному бюлетені про приватизацію або його додатку - газеті "Відомості приватизації".

8. Контрольно-ревізійному управлінню залучати представників правоохоронних органів до планових перевірок діяльності регіональних відділень та представництв Фонду.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

Додаток 1
до наказу ФДМУ
06.03.2012 N 341

План заходів Фонду державного майна України з виконання Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки (Закон N 4335-VI)

N п/п

Завдання відповідно до Закону України "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI)

Заходи Фонду

Термін виконання

Відповідальні виконавці у ФДМУ

1

2

3

4

5

1. Перший етап виконання Програми (Закон N 4335-VI) (I півріччя 2012 року)
Створення необхідної правової, нормативної та організаційної бази для переходу до приватизації на засадах, визначених Програмою.

1.1.

Здійснення передприватизаційної підготовки і приватизації об'єктів групи Г на індивідуальних засадах.

1.1.1. Вжити заходів щодо здійснення передприватизаційної підготовки об'єктів групи Г на індивідуальних засадах.

30.06.2012

Управління з питань реформування власності

1.1.2. Вжити заходів щодо здійснення приватизації об'єктів групи Г на індивідуальних засадах.

30.06.2012

Управління з питань реформування власності

Управління планування та пільгового продажу

Управління конкурсного продажу

1.2.

Скорочення обмежень для включення до приватизації державних об'єктів.

1.2.1. Вжити заходів щодо скорочення обмежень для включення до приватизації державних об'єктів:

- щодо внесення змін до Переліку об'єктів прав державної власності, що не підлягають приватизації (за поданням Міністерства економічного розвитку торгівлі на опрацювання)

30.06.2012

Управління планування та пільгового продажу

керівники структурних підрозділів Фонду

1.3.

Формування переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації протягом 2012 - 2013 років.

1.3.1. Скласти переліки об'єктів державної власності, що підлягають приватизації протягом 2012 - 2013 років.

30.06.2012

Управління планування та пільгового продажу

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

Управління конкурсного продажу

Управління корпоративних прав держави

Управління інформаційних технологій та моніторингу

1.4.

Підготовка (внесення змін) до нормативно-правових актів щодо виконання Програми (Закон N 4335-VI).

1.4.1. Сформувати План організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI).

15.03.2012

Управління координації розробки та виконання програмних документів

керівники структурних підрозділів Фонду

1.4.2. Розробити та привести нормативно-правові акти Фонду у відповідність із Законами України "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI) та "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI).

Відповідно до п. 1 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI)

керівники структурних підрозділів Фонду

1.4.3. Забезпечити перегляд і скасування нормативно-правових актів Фонду, що суперечать Законам України "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI) та "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI).

Відповідно до п. 1 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI)

керівники структурних підрозділів Фонду

1.5.

Організація постійного моніторингу виконання Програми (Закон N 4335-VI) з метою проведення аналізу стану приватизації та внесення у разі потреби відповідних змін до законодавства.

1.5.1. Забезпечити відповідно до своєї компетенції моніторинг виконання завдань відповідно до Програми (Закон N 4335-VI) та аналіз досягнутих результатів щодо проведення приватизації.

Постійно

керівники структурних підрозділів Фонду

1.5.2. У разі потреби розробляти зміни до законодавства та нормативно-правових актів.

Постійно

керівники структурних підрозділів Фонду

2. Другий етап Програми (Закон N 4335-VI) (II півріччя 2012 року - 2013 рік)
Завершення продажу об'єктів малої і масової приватизації та об'єктів, приватизація яких розпочалася до набрання чинності Програмою.

2.1.

Залучення до приватизації всіх об'єктів груп А, В, Д, Е і Ж, а також тих, приватизація яких розпочалася до набрання чинності Програмою (Закон N 4335-VI), і завершення їх продажу до кінця 2013 року.

2.1.1. Скласти переліки об'єктів, приватизацію яких пропонується здійснити після набрання чинності Програмою (Закон N 4335-VI), а також переліки об'єктів, приватизація яких розпочалася до набрання чинності Програмою:

2012 - 2013

 

- груп А, Д, Ж, в тому числі разом із земельними ділянками, об'єктів групи Е, приватизація яких здійснюється регіональними відділеннями ФДМУ;

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

- ЦМК груп В, Г;

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

Управління з питань реформування власності

- групи Е, приватизація яких здійснюється центральним апаратом ФДМУ.

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

2.1.2. Вжити заходів щодо продажу об'єктів, 2012 - 2013 приватизацію яких пропонується здійснити після набрання чинності Програмою (Закон N 4335-VI), а також об'єктів, приватизація яких розпочалася до набрання чинності Програмою:

2012 - 2013

 

- груп А, Д, Ж, в тому числі разом із земельними ділянками, об'єктів групи Е, приватизація яких здійснюється регіональними відділеннями ФДМУ;

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

РВ ФДМУ

- ЦМК груп В, Г;

Управління з питань реформування власності

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

- групи Е, приватизація яких здійснюється центральним апаратом ФДМУ.

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

2.1.3. Скласти переліки пакетів акцій акціонерних товариств розміром менш як 50 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства, які закріплені (тимчасово залишені) в державній власності і підлягають продажу в 2012 - 2013 роках.

30.06.2012

Управління планування та пільгового продажу

Управління корпоративних прав держави

Управління з питань реформування власності

РВ ФДМУ

2.1.4. Вжити заходів щодо вилучення та приватизації майна, пакетів акцій акціонерних товариств неосновної (непрофільної) діяльності із складу державних холдингових, національних і державних акціонерних компаній.

31.12.2012

Управління корпоративних прав держави

Управління конкурсного продажу

Управління планування та пільгового продажу

2.2.

Здійснення приватизації державних об'єктів на індивідуальних засадах.

2.2.1. Вжити заходів щодо удосконалення системи вивчення попиту на об'єкти групи Г.

Постійно

Управління з питань реформування власності

керівники структурних підрозділів Фонду

2.2.2. Визначити об'єкти групи Г, до роботи з підготовки до продажу яких залучаються на конкурсних засадах радники (уповноважені особи)

З 2012 року щороку

Управління з питань реформування власності

Управління конкурсного продажу

2.2.3. Вжити заходів щодо складання переліку об'єктів, які підлягають продажу в 2013 - 2014 роках.

II півріччя 2012 року

Управління планування та пільгового продажу

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

Управління конкурсного продажу

Управління корпоративних прав держави

Управління інформаційних технологій та моніторингу

РВ ФДМУ

2.3.

Запровадження приватизації об'єктів державної власності разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані.

2.3.1. Здійснювати вивчення попиту на об'єкти приватизації, які пропонуються для продажу разом із земельними ділянками державної власності.

2012 - 2014 роки

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

Управління з питань реформування власності

керівники структурних підрозділів Фонду

2.3.2. Вживати заходів щодо підготовки до продажу та продажу об'єктів приватизації разом із земельними ділянками, на яких такі об'єкти розташовані:

2012 - 2014 роки

 

- щодо залучення виконавців робіт із землеустрою;

Відділ земельних відносин

керівники структурних підрозділів Фонду

- щодо забезпечення проведення оцінки об'єктів приватизації разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об'єкти;

Управління з питань оціночної діяльності

керівники структурних підрозділів Фонду

- щодо продажу об'єктів приватизації разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані.

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

керівники структурних підрозділів Фонду

2.4.

Формування переліку об'єктів, приватизація яких завершується у 2013 - 2014 роках.

2.4.1. Вжити заходів щодо формування вичерпного переліку об'єктів, приватизація яких завершується у 2013 - 2014 роках.

31.12.2012

Управління планування та пільгового продажу

керівники структурних підрозділів Фонду

РВ ФДМУ

2.5.

Залучення до приватизації інвесторів, заінтересованих у довгостроковому розвитку підприємств після приватизації.

2.5.1. Вжити заходів щодо організації за результатами вивчення попиту своєчасного інформування потенційних покупців, у тому числі і потенційних іноземних інвесторів, щодо планів приватизації об'єктів групи Г.

2012 - 2014 роки

Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

Управління конкурсного продажу

Управління планування та пільгового продажу

2.5.2. Вжити заходів щодо інформування Фондом державного майна України разом з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Українським національним інформаційним агентством (Укрінформ), іншими органами виконавчої влади громадян, суб'єктів господарювання України та іноземців про умови приватизації в Україні.

2012 - 2014 роки

Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

Управління конкурсного продажу

Управління планування та пільгового продажу

2.6.

Управління приватизаційним процесом.

2.6.1. Взяти участь у розробленні методики визначення частки державного сектору у складі економіки.

2012 рік

Управління інформаційних технологій та моніторингу

керівники структурних підрозділів Фонду

2.6.2. Підготовка інформації для постійного моніторингу відповідних показників за результатами квартальної звітності.

З 2012 року постійно

Управління інформаційних технологій та моніторингу

керівники структурних підрозділів Фонду

3. Третій етап Програми (Закон N 4335-VI) (2014 рік)
Завершення приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту, підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині визначення функцій органів управління, включаючи Фонд державного майна України, для забезпечення переходу від процесу приватизації до продажу об'єктів державної власності як функції з управління об'єктами державної власності

3.1.

Завершення процедур продажу об'єктів.

3.1.1. Завершити процедури продажу об'єктів.

2014 рік

Керівники структурних підрозділів

 

Підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства у сфері приватизації в частині переорієнтації завдань органів приватизації на облік та управління об'єктами державної власності.

Вжити заходів стосовно підготовки пропозицій щодо внесення змін до законодавства у сфері приватизації в частині переорієнтації завдань органів приватизації на облік та управління об'єктами державної власності з урахуванням Концепції трансформації приватизаційного законодавства:

 

 

3.2.1. Участь у підготовці проекту Концепції трансформації приватизаційного законодавства з урахуванням завершення приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту.

2014 рік

Управління координації розробки та виконання програмних документів

керівники структурних підрозділів Фонду

3.2.2. Внесення змін у разі необхідності до Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI).

Після прийняття Концепції трансформації приватизаційного законодавства.

Юридичне управління

керівники структурних підрозділів Фонду

3.2.3. Організація підготовки пропозицій щодо внесення змін до законів України з питань приватизації.

Після прийняття Концепції трансформації приватизаційного законодавства.

Управління координації розробки та виконання програмних документів

керівники структурних підрозділів Фонду

3.2.4. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства у сфері обліку та управління корпоративними правами держави.

31.12.2014

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності

Управління корпоративних прав держави

Керівники структурних підрозділів

3.2.5. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства у сфері управління державним майном.

31.12.2014

Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності

Керівники структурних підрозділів

3.2.6. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства у сфері орендних відносин

31.12.2014

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

Керівники структурних підрозділів

 

Директор Департаменту
координації розробки та
виконання програмних документів,
оцінки та розпорядження
об'єктами державної власності

Є. Григоренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали