МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 вересня 2011 року N 582

Про затвердження Плану заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 7 липня 2011 року N 3611-VI "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги"

З метою виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16.08.2011 N 37566/1/1-11 щодо Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 7 липня 2011 року N 3611-VI "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" (Закон N 3611-VI), наказую:

1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 7 липня 2011 року N 3611-VI "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" (Закон N 3611-VI) (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, відповідальним за розробку проектів актів, визначених Планом заходів, директору ДУ "Український інститут стратегічних досліджень" Слабкому Г. О. забезпечити:

2.1. Опрацювання проектів нормативно-правових актів, передбачених Планом заходів, спільно з співвиконавцями, визначеними дорученням Кабінету Міністрів України від 16.08.2011 N 37566/1/1-11;

2.2. Інформування Кабінету Міністрів України про прийняття актів, визначених Планом заходів;

2.3. Надання Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я копії затверджених нормативно-правових актів, передбачених Планом заходів, для розміщення їх на веб-сайті МОЗ України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12.09.2011 N 582

План заходів
Міністерства охорони здоров'я України щодо організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 7 липня 2011 року N 3611-VI "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" (Закон N 3611-VI)

N п/п

Положення Закону України від 7 липня 2011 року N 3611-VI (Закон N 3611-VI)

Заходи

Найменування нормативно-
правового акта

Виконавець

Термін

1.

Абзац четвертий пункту 6 розділу I (Закон N 3611-VI)Порядок створення, припинення закладів охорони здоров'я, особливості діяльності та класифікація закладів визначаються законом

розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів законопроект щодо порядку створення, припинення закладів охорони здоров'я, особливостей їх діяльності та класифікації

Проект Закону України "Про особливості діяльності закладів охорони здоров'я"

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я,
Департамент лікувально-профілактичної допомоги,
ДП "Український інститут стратегічних досліджень"

01.10.2011

2.

Абзац сьомий пункту 6 розділу I (Закон N 3611-VI)Заклади охорони здоров'я підлягають акредитації у випадках та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів проект рішення про порядок акредитації закладів охорони здоров'я

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок акредитації закладів охорони здоров'я"

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя,
Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

01.10.2011

3.

Абзац двадцять другий пункту 14 розділу I (Закон N 3611-VI)З метою забезпечення належної якості та доступності безоплатної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та ефективного використання ресурсів системи охорони здоров'я в Україні створюються госпітальні округи. Порядок створення госпітальних округів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів проект постанови про порядок створення госпітальних округів

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок створення госпітальних округів"

ДУ "Український Інститут стратегічних досліджень",
Департамент лікувально-профілактичної допомоги,
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

01.11.2013

4.

Абзаци п'ятий - сьомий пункту 2 розділу I (Закон N 3611-VI)Вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;

затвердити порядок безоплатного надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що надається за медичними показаннями

Порядок безоплатного надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що надається за медичними показаннями

Департамент лікувально-профілактичної допомоги,
ДП "Український інститут стратегічних досліджень",
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

01.10.2013

Третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;

затвердити порядок безоплатного надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, що надається за медичними показаннями

Порядок безоплатного надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, що надається за медичними показаннями

Департамент лікувально-профілактичної допомоги,
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень",
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

01.10.2011

Паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

затвердити порядок безоплатного надання паліативної допомоги, що надається за медичними показаннями

Порядок безоплатного надання паліативної допомоги, що надається за медичними показаннями

Департамент лікувально-профілактичної допомоги,
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень",
ДП "Інститут паліативної та хоспісної медицини"

01.10.2011

5.

Абзац десятий пункту 5 розділу I (Закон N 3611-VI)Галузеві стандарти у сфері охорони здоров'я розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

розробити та затвердити у разі необхідності галузеві стандарти у сфері охорони здоров'я

Галузеві стандарти у сфері охорони здоров'я

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя,
Департамент лікувально-профілактичної допомоги

01.10.2011

6.

Абзац дев'ятий пункту 6 розділу I (Закон N 3611-VI)Керівником закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

розробити та затвердити єдині кваліфікаційні вимоги для призначення керівника закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності

Єдині кваліфікаційні вимоги для призначення керівника закладу охорони здоров'я

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції,
Департамент лікувально-профілактичної допомоги,
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя

01.10.2012

7.

Абзац п'ятий пункту 11 розділу I (Закон N 3611-VI)Порядок надання медичної допомоги лікарями та іншими медичними працівниками і порядок направлення пацієнтів до закладу охорони здоров'я, що надає медичну допомогу відповідного виду, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

розробити та затвердити порядок надання медичної допомоги лікарями та іншими медичним працівниками і порядок направлення пацієнтів до закладу охорони здоров'я, що надає медичну допомогу відповідного виду

Порядок надання медичної допомоги лікарями та іншими медичним працівниками і порядок направлення пацієнтів до закладу охорони здоров'я, що надає медичну допомогу відповідного виду

Департамент лікувально-профілактичної допомоги,
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
ДП "Український інститут стратегічних досліджень"

01.10.2011

8.

Абзац шостий пункту 12 розділу I (Закон N 3611-VI)Нормативи навантаження лікуючих лікарів затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

розробити та затвердити нормативи навантаження лікуючих лікарів

Нормативи навантаження лікуючих лікарів

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень",
Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції,
Департамент лікувально-профілактичної допомоги

01.10.2011

9.

Абзац шостий пункту 14 розділу I (Закон N 3611-VI)Лікуючий лікар з надання первинної медичної допомоги обирається пацієнтом у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

розробити та затвердити порядок вибору пацієнтом лікуючого лікаря з надання первинної медичної допомоги

Порядок вибору пацієнтом лікуючого лікаря з надання первинної медичної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги,
ДП "Український інститут стратегічних досліджень",
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

01.11.2012

10.

Абзац восьмий пункту 14 розділу I (Закон N 3611-VI)Порядок надання первинної медичної допомоги визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

розробити та затвердити порядок надання первинної медичної допомоги

Порядок надання первинної медичної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги,
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
ДП "Український інститут стратегічних досліджень"

01.11.2012

11.

Абзац двадцять перший пункту 14 розділу I (Закон N 3611-VI)Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров'я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а також порядок надання такої допомоги визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

розробити та затвердити порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров'я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а також порядок надання такої допомоги

Порядок направлення та госпіталізації пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров'я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а також порядок надання такої допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги,
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
ДП "Український інститут стратегічних досліджень"

01.10.2013

12.

Абзац тридцять другий пункту 14 розділу I (Закон N 3611-VI)Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров'я, що забезпечують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а також порядок надання такої допомоги встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

розробити та затвердити порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров'я, що забезпечують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а також порядок надання такої допомоги

Порядок направлення та госпіталізації пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров'я, що забезпечують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а також порядок надання такої допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги,
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень",
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

01.10.2013

13.

Абзац тридцять шостий пункту 14 розділу I (Закон N 3611-VI)Порядок надання паліативної допомоги та перелік медичних показань для її надання визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

розробити та затвердити порядок надання паліативної допомоги та перелік медичних показань для її надання

Порядок надання паліативної допомоги та перелік медичних показань для її надання

Департамент лікувально-профілактичної допомоги,
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень" ДП "Український інститут паліативної та - хоспісної медицини"

01.10.2013

14.

Абзац сорок четвертий пункту 14 розділу I (Закон N 3611-VI)Медична реабілітація здійснюється за медичними показаннями у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

розробити та затвердити порядок здійснення медичної реабілітації за медичними показаннями

Порядок здійснення медичної реабілітації за медичними показаннями

Департамент лікувально-профілактичної допомоги,
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

01.10.2013

15.

Абзац третій пункту 21 розділу I (Закон N 3611-VI)Порядок проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності громадян визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

розробити та затвердити порядок проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності громадян

Порядок проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності громадян

Департамент лікувально-профілактичної допомоги,
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення,
Центр медичної статистики,
Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності

01.12.2011

 

Директор Департаменту з
реформ та розвитку
галузі охорони здоров'я

Л. М. Підгорна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали