МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 серпня 2011 року N 524

Про затвердження Плану заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 7 липня 2011 року N 3612-VI "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві"

З метою виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16.08.2011 N 37565/1/1-11 щодо Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 7 липня 2011 року N 3612-VI "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" (Закон N 3612-VI), та пункту 1 Протокольного рішення за результатами наради щодо експерименту з реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах в рамках Комітету з економічних реформ, що відбулася 9 серпня 2011 року в Адміністрації Президента України, наказую:

1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 7 липня 2011 року N 3612-VI "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" (Закон N 3612-VI) (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, відповідальним за розробку проектів актів, визначених Планом заходів, директору ДУ "Український інститут стратегічних досліджень" Слабкому Г. О.:

2.1 Забезпечити опрацювання проектів нормативно-правових актів, визначених дорученням Кабінету Міністрів України від 16.08.2011 N 37565/1/1-11, спільно з центральними органами виконавчої влади, Національною академією медичних наук та управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я пілотних регіонів;

2.2 До 20 вересня 2011 року подати, у разі необхідності, пропозиції заступнику Міністра охорони здоров'я України Толстанову О. К. щодо прийняття актів, не передбачених Планом заходів, для підготовки відповідних пропозицій до Кабінету Міністрів України;

2.3 Інформувати Кабінет Міністрів України про прийняття актів, визначених Планом заходів;

2.4 Щомісяця до 2 числа, наступного за звітним, подавати до Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я інформацію про стан підготовки актів, передбачених Планом заходів.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28.07.2011 N 444 "Про затвердження переліку нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" (Перелік N 444).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
19.08.2011 N 524

План заходів
Міністерства охорони здоров'я України щодо організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 7 липня 2011 року N 3612-VI "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" (Закон N 3612-VI)

N п/п

Положення Закону України від 7 липня 2011 року N 3612-VI (Закон N 3612-VI)

Заходи

Найменування нормативно-правового акта

Виконавець

Термін

1.

Абзаци перший і третій частини п'ятої статті 4 (Закон N 3612-VI)Для забезпечення ефективного надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на території пілотних регіонів у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, створюються госпітальні округи, до складу яких входять заклади охорони здоров'я відповідного профілю та спеціалізації.
У межах однієї адміністративно-територіальної одиниці пілотного регіону у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку може бути створено більше ніж один госпітальний округ.

Розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів проект рішення Уряду про затвердження Порядку створення госпітальних округів, до складу яких входять заклади охорони здоров'я відповідного профілю та спеціалізації

Про порядок створення госпітальних округів

ДУ "Український Інститут стратегічних досліджень"
Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;

01.11.2011

2.

Частина третя статті 6 (Закон N 3612-VI)Примірне положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів проект рішення Уряду про затвердження положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Про затвердження Примірного положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

15.10.2011

3.

Частина перша статті 10 (Закон N 3612-VI)Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я відповідно до цього Закону (Закон N 3612-VI), в тому числі порядок встановлення заохочувальних виплат медичним працівникам виходячи з обсягу та якості виконаної роботи, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів проект рішення Уряду про затвердження порядку встановлення заохочувальних виплат медичним працівникам виходячи з обсягу та якості виконаної роботи

Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

15.09.2011

4.

Абзац четвертий частини третьої статті 2 (Закон N 3612-VI)Порядок планування та прогнозування розвитку мережі комунальних закладів охорони здоров'я у пілотних регіонах, а також нормативи щодо медичного обслуговування населення за видами медичної допомоги визначає центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Затвердити нормативно-правові акти щодо порядку планування та прогнозування розвитку мережі комунальних закладів охорони здоров'я у пілотних регіонах;

Про затвердження методичних рекомендацій щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров'я

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень";

01.09.2011

Методичні рекомендації щодо розмежування медичних послуг між первинним, вторинним та третинним рівнями медичної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень";

01.09.2011

Методологія розрахунку потреби населення у медичних послугах

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень";

01.09.2011

затвердити нормативи щодо медичного обслуговування населення за видами медичної допомоги

Нормативи щодо медичного обслуговування населення за видами медичної допомоги

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень
Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

01.11.2011

5.

Частина четверта статті 2 (Закон N 3612-VI)Перелік типів закладів охорони здоров'я за видами медичної допомоги, що ними надається, їх функції відповідно до профілю і спеціалізації визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Затвердити перелік типів закладів охорони здоров'я за видами медичної допомоги, що ними надається; їх функції відповідно до профілю і спеціалізації

Про затвердження номенклатури закладів охорони здоров'я

Департамент лікувально-профілактичної допомоги;
Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції;
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень";

01.11.2011

Про затвердження Примірного статуту (положення) лікарні інтенсивного лікування

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень";
Департамент лікувально-профілактичної допомоги;

01.11.2011

Про затвердження Примірного статуту (положення) лікарні планового лікування

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"; Департамент лікувально-профілактичної допомоги;

01.11.2011

Про затвердження Примірного статуту (положення) лікарні відновного (реабілітаційного) лікування

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень";
Департамент лікувально-профілактичної допомоги;

01.11.2011

Про затвердження Примірного статуту (положення) закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс"

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень";
Департамент лікувально-профілактичної допомоги;

01.11.2011

Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів первинної медичної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

01.09.2011

Про затвердження Примірних табелів матеріально-технічного оснащення:
- лікарні планового лікування;
- лікарні інтенсивного лікування;
- лікарні відновного (реабілітаційного) лікування;
- закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс"

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

01.11.2011

6.

Абзац третій частини другої статті 3 (Закон N 3612-VI)Первинну медичну допомогу, у тому числі з проведенням медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, можуть надавати також лікарі загальної практики - сімейні лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.

Затвердити порядок надання лікарями загальної практики - сімейними лікарями первинної медичної допомоги, у тому числі з проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності

Про внесення Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Центр медичної статистики

01.11.2011

Про затвердження примірної форми договору з лікарями загальної практики - сімейної медицини, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці

Департамент нормативно-правового забезпечення
Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

01.11.2011

7.

Абзац третій частини третьої статті 3 (Закон N 3612-VI)Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

затвердити Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Про затвердження Примірного положення про центр первинної медико-санітарної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДП "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

01.09.2011

Про Примірний штатний розпис центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

01.09.2011

8.

Абзац четвертий частини третьої статті 3 (Закон N 3612-VI)Порядок вибору та зміни пацієнтом лікаря загальної практики - сімейного лікаря та порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Затвердити порядок вибору та зміни пацієнтом лікаря загальної практики - сімейного лікаря та

Про Примірний порядок вибору лікаря первинної медичної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДП "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент нормативно-правового забезпечення

01.08.2011

порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Про Примірний порядок надання первинної медико-санітарної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

01.09.2011

Про затвердження Примірних переліків основних захворювань та станів

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

01.11.2011

9.

Частина третя статті 4 (Закон N 3612-VI)Критерії визначення закладів охорони здоров'я, які можуть задовольняти потреби населення в пілотних регіонах у вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі, їх типи та види визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Затвердити критерії визначення закладів охорони здоров'я, які можуть задовольняти потреби населення пілотних регіонів у вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі, їх типи та види

Критерії визначення закладів охорони здоров'я, які можуть задовольняти потреби населення пілотних регіонів у вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі, їх типи та види

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

01.11.2011

10.

Абзац перший частини четвертої статті 4 (Закон N 3612-VI)Організація медичного обслуговування громадян у закладах охорони здоров'я вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Затвердити порядок організації медичного обслуговування громадян у закладах охорони здоров'я вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Порядок організації медичного обслуговування громадян у закладах охорони здоров'я вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДП "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

01.11.2011

11.

Абзац другий частини четвертої статті 4 (Закон N 3612-VI)Порядок направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Затвердити порядок направлення громадян до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу.

Про затвердження Примірного порядку направлення та госпіталізації пацієнтів до закладів охорони здоров'я державної і комунальної форм власності, що надають спеціалізовану (вторинну) допомогу

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДП "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент нормативно-правового забезпечення

01.10.2011

12.

Абзац шостий частини п'ятої статті 4 (Закон N 3612-VI)Нормативи та вимоги щодо організації діяльності госпітальних округів пілотних регіонів встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я з урахуванням щільності та характеру розселення населення, стану транспортних комунікацій та інших регіональних особливостей.

Затвердити нормативи та вимоги щодо організації діяльності госпітальних округів пілотних регіонів з урахуванням щільності та характеру розселення населення, стану транспортних комунікацій та інших регіональних особливостей

Нормативи та вимоги щодо організації діяльності госпітальних округів пілотних регіонів з урахуванням щільності та характеру розселення населення, стану транспортних комунікацій та інших регіональних особливостей

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДП "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

01.11.2011

13.

Частина шоста статті 4 (Закон N 3612-VI)Координація діяльності закладів охорони здоров'я, що входять до складу госпітального округу, здійснюється в межах повноважень органом управління охороною здоров'я обласної (Київської міської) державної адміністрації відповідного пілотного регіону.

Забезпечити координацію діяльності закладів охорони здоров'я, що входять до складу госпітального округу

 

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Разом з УОЗ ОДА пілотних регіонів

Постійно

14.

Частина третя статті 5 (Закон N 3612-VI)Критерії визначення закладів охорони здоров'я, які можуть задовольняти потреби населення у третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі, їх типи та види визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Затвердити критерії визначення закладів охорони здоров'я, які можуть задовольняти потреби населення у третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі

Критерії визначення закладів охорони здоров'я, які можуть задовольняти потреби населення у третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДП "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент нормативно-правового забезпечення

01.11.2011

15.

Абзац перший частини четвертої статті 5 (Закон N 3612-VI)Порядок направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Затвердити порядок направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

Про затвердження Примірного порядку направлення та госпіталізації пацієнтів до закладів охорони здоров'я державної і комунальної форм власності, що надають високоспеціалізовану (третинну) медичну допомогу

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент нормативно-правового забезпечення

01.09.2011

16.

Абзац другий частини четвертої статті 5 (Закон N 3612-VI)Організація медичного обслуговування громадян у закладах охорони здоров'я третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Затвердити порядок організації медичного обслуговування у закладах охорони здоров'я третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

Порядок організації медичного обслуговування у закладах охорони здоров'я третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
Департамент нормативно-правового забезпечення

01.09.2011

17.

Частина друга статті 7 (Закон N 3612-VI)Розподіл обсягу видатків між закладами охорони здоров'я у пілотних регіонах за видами медичної допомоги, яка ними надається, здійснюється відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Затвердити методику розподілу обсягу видатків між закладами охорони здоров'я у пілотних регіонах за видами медичної допомоги, яка ними надається

Методика розподілу обсягу видатків між закладами охорони здоров'я у пілотних регіонах за видами медичної допомоги, яка ними надається

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Департамент лікувально-профілактичної допомоги
ДП "Український інститут стратегічних досліджень"

01.11.2011

18.

Абзац другий частини першої статті 8 (Закон N 3612-VI)Примірні договори про медичне обслуговування населення затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Затвердити примірні договори про медичне обслуговування населення

Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування населення

Департамент нормативно-правового забезпечення
Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
ДП "Український інститут стратегічних досліджень"

15.10.2011

19.

Частина перша статті 11 (Закон N 3612-VI)Моніторинг реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві проводиться центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я з використанням системи індикаторів.

Забезпечити проведення моніторингу реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві

 

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я
ДП "Український інститут стратегічних досліджень"
УОЗ ОДА пілотних регіонів,
ГУОЗ КМДА

Постійно

20.

Частина друга статті 11 (Закон N 3612-VI)Індикатори для проведення оцінки результатів пілотного проекту, а також індикатори якості медичної допомоги затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Затвердити індикатори для проведення оцінки результатів пілотного проекту;

Про затвердження комплексу показників для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
ДП "Український інститут стратегічних досліджень"
Департамент лікувально-профілактичної допомоги

15.08.2011

затвердити індикатори якості медичної допомоги

Про затвердження індикаторів якості медичної допомоги

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя
Департамент лікувально-профілактичної допомоги

01.10.2011

21.

Інші нормативно-правові акти

 

Про затвердження примірних посадових інструкцій медичних працівників закладів охорони здоров'я, що надають спеціалізовану (вторинну) допомогу

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

01.12.2011

 

 

 

Штатний розпис територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
УОЗ ОДА пілотних регіонів, ГУОЗ КМДА

30.09.2011

 

 

 

Про створення оперативно-диспетчерської служби в пілотних регіонах

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

01.11.2012

 

 

 

Про розробку порядку розміщення бригад швидкої медичної допомоги

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
УОЗ ОДА пілотних регіонів, ГУОЗ
КМДА

15.09.2011

 

 

 

Розрахунок кількості інтенсивних та реанімаційних бригад швидкої медичної допомоги в пілотних регіонах

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

15.09.2011

 

 

 

Порядок забезпечення лікарськими засобами бригад ШМД центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пілотних регіонів

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент управління та контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя
УОЗ ОДА пілотних регіонів, ГУОЗ
КМДА

15.10.2011

 

 

 

Порядок забезпечення наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами бригад ШМД центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пілотних регіонів

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент управління та контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя
УОЗ ОДА пілотних регіонів, ГУОЗ
КМДА

15.10.2011

 

 

 

Про створення відділень невідкладної допомоги в лікарнях інтенсивного лікування пілотних регіонів

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
УОЗ ОДА пілотних регіонів, ГУОЗ
КМДА

01.12.2011

 

 

 

Про створення центрів травми пілотних регіонів

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
УОЗ ОДА пілотних регіонів, ГУОЗ
КМДА

01.04.2012

 

 

 

Про затвердження стандартів та протоколів надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах

Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Департамент управління та контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя

01.12.2011

 

 

 

Про організацію навчання та підвищення кваліфікації лікарів з медицини невідкладних станів та фельдшерів швидкої медичної допомоги в пілотних регіонах

Департамент кадрової політики освіти, науки та запобігання і корупції
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

01.09.2011

 

Директор Департаменту
з реформ та розвитку галузі
охорони здоров'я

Л. М. Підгорна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали