МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 червня 2011 року N 240

Про затвердження Плану заходів Міністерства соціальної політики України щодо виконання Указу Президента України від 19 травня 2011 р. N 588 "Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями"

На виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 19 травня 2011 року N 588 "Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями" (Указ N 588/2011), схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 року, протокол N 39, наказую:

1. Затвердити План заходів Міністерства соціальної політики України щодо виконання Указу Президента України від 19 травня 2011 р. N 588 "Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями" (Указ N 588/2011), що додається.

2. Першому заступнику Міністра В. Надразі, заступнику Міністра Л. Дроздовій, голові Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України В. Маслакову, директорам Департаменту соціального захисту інвалідів О. Поляковій, Департаменту соціальних послуг І. Тарабукіній, Департаменту заробітної плати та умов праці О. Товстенку, Фінансового департаменту А. Клименку, Департаменту ринку праці та зайнятості М. Лазебній, директору Державного центру зайнятості В. Галицькому, керівнику секретаріату Комісії - секретарю Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів В. Назаренко, в. о. генерального директора ПО "Укрпротез" В. Петросову, Міністру соціальної політики Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, Головного управління праці та соціального захисту населення Київської та Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міськдержадміністрацій забезпечити виконання Плану заходів Міністерства соціальної політики України щодо виконання Указу Президента України від 19 травня 2011 р. N 588 "Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичним і можливостями" (Указ N 588/2011).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

  

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
15.06.2011 N 240

План заходів
Міністерства соціальної політики України щодо виконання Указу Президента України від 19 травня 2011 р. N 588 "Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями" (Указ N 588/2011)

Положення акта законодавства

Зміст заходу з виконання відповідних завдань

Органи, відповідальні за виконання, та структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів України

Строк виконання

Виконавці в Міністерстві та в регіонах

Термін виконання в Міністерстві

1

2

3

4

5

6

1. Завдання, відповідальність за виконання яких покладено актом на Кабінет Міністрів України

Стаття 1пункт 1 (Указ N 588/2011)

забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку заходів, спрямованих на виконання Плану дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими фізичними можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими фізичними можливостями в Європі в 2006 - 2015 роках (Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи Rec(2006)5)

Підготувати та в установленому порядку внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект відповідного рішення Уряду

Мінсоцполітики заінтересовані центральні органи виконавчої влади Управління експертизи соціально-трудових відносин

до 15 червня 2011 року

Дроздова Л. М.
Полякова О. Ю.

до 15 червня 2011 року

пункт 2 (Указ N 588/2011)

вжити додаткових заходів для активізації роботи органів виконавчої влади, спрямованої на привернення уваги суспільства до проблем людей з інвалідністю, популяризацію загальнолюдських цінностей, толерантного та поважного ставлення до осіб з обмеженими фізичними можливостями

забезпечити відповідно до компетенції виконання завдання, зокрема, залучаючи при цьому до взаємодії громадські організації інвалідів, та про вжиті заходи поінформувати Мінсоцполітики

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (відповідно до компетенції)

до 15 червня 2011 року

Дроздова Л. М. - координація
Маслаков В. О. - відповідальний
Полякова О. Ю.
Скібінський Е. В.
Назаренко В. М.
Петросов В. Г.

до 15 червня 2011 року

про результати поінформувати Адміністрацію Президента України та Кабінет Міністрів

Мінсоцполітики

Управління експертизи соціально-трудових відносин

Департамент фахової експертизи

до 17 червня 2011 року

Дроздова Л. М. - координація
Маслаков В. О. - відповідальний
Полякова О. Ю.
Скібінський Е. В.
Назаренко В. М.

до 17 червня 2011 року

пункт 3 (Указ N 588/2011)

розглянути питання стосовно збільшення у 2011 році бюджетного фінансування пов'язаних із реалізацією прав осіб з обмеженими фізичними можливостями заходів, зокрема, щодо санаторно-курортного лікування інвалідів та дітей-інвалідів, забезпечення їх технічними та іншими засобами реабілітації, підтримки всеукраїнських громадських організацій інвалідів у реалізації програм і заходів із соціального захисту інвалідів, у тому числі збільшення видатків на фінансову підтримку організацій невиробничої сфери Українського товариства глухих та Українського товариства сліпих

забезпечити виконання завдання та про результати поінформувати Адміністрацію Президента України та Кабінет Міністрів

Мінфін
Мінсоцполітики
МОЗ
Управління експертизи соціально-трудових відносин

Департамент фахової експертизи

до 15 червня 2011 року

Надрага В. І.
Дроздова Л. М.
Маслаков В. О.
Клименко А. А. - відповідальний
Полякова О .Ю.

до 15 червня 2011 року

пункт 4 (Указ N 588/2011)

підготувати та внести до 1 вересня 2011 року в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти: про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості населення стосовно вдосконалення механізмів сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, економічного стимулювання роботодавців до створення ними робочих місць для інвалідів;

підготувати та в установленому порядку внести на розгляд Кабінету Міністрів відповідні законопроекти

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

Управління експертизи соціально-трудових відносин

до 10 серпня 2011 року

Дроздова Л. М. - координація Маслаков В. О.
Полякова О. Ю. - відповідальна
Лазебна М. В.
Галицький В. М.
Скібінський Е. В.
Назаренко В. М.

до 9 серпня 2011 року

про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи надання соціальних послуг особам, які опинилися в складних життєвих обставинах.

підготувати та в установленому порядку внести на розгляд Кабінету Міністрів відповідні законопроекти

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

Управління експертизи соціально-трудових відносин

до 10 серпня 2011 року

Дроздова Л. М. - координація
Тарабукіна І. І. - відповідальна
Полякова О. Ю.

до 9 серпня 2011 року

пункт 5 (Указ N 588/2011)

забезпечити підготовку за участю всеукраїнських громадських організацій інвалідів та затвердити до 1 листопада 2011 року державну цільову програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів", передбачивши, зокрема:

удосконалення умов оплати праці спеціалістів, педагогічних працівників навчальних закладів для роботи з дітьми з особливими потребами, зокрема, встановлення їм доплат за особливі умови праці;

 

підготувати та в установленому порядку внести на розгляд Кабінету Міністрів проект рішення Уряду про затвердження зазначеної державної цільової програми

Мінсоцполітики
заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Управління експертизи соціально-трудових відносин

до 1 жовтня 2011 року

Надрага В. І.
Дроздова Л. М. - координація
Полякова О. Ю. - відповідальна
Товстенко О. П.
Клименко А. А.
Тарабукіна І. І.

до 30 вересня 2011 року

розвиток та технічне супроводження ведення Централізованого банку даних із проблем інвалідності, його відповідне бюджетне фінансування; створення нових або відповідне облаштування існуючих державних закладів оздоровлення та відпочинку для надання послуг із реабілітації та санаторно-курортного лікування дітей з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі тих, які проживають у дитячих будинках-інтернатах

 

 

 

 

 

2. Завдання, відповідальність за виконання яких покладено актом безпосередньо на органи виконавчої влади

Стаття 6 (Указ N 588/2011)

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

забезпечити виконання завдань

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

Керівники регіональних органів праці та соціального захисту населення
Дроздова Л. М.
Тарабукіна І. І.
Полякова О. Ю.

 

активізувати взаємодію з громадськими організаціями інвалідів, залучати в установленому порядку представників регіональних "комітетів доступності" до розгляду питань, пов'язаних із доступністю для осіб з обмеженими фізичними можливостями об'єктів соціальної, архітектурної, транспортної інфраструктури, інформаційного середовища, та здійснення моніторингу стану виконання таких рішень;

 

 

 

 

Протягом року

забезпечити проведення щороку інвентаризації матеріально-технічної бази державних та комунальних будинків-інтернатів, інших установ, які обслуговують інвалідів, ужити в установленому порядку заходів щодо її оновлення та модернізації;

 

 

 

 

Щороку (до 1 березня)

забезпечити в установленому порядку належне фінансування будинків-інтернатів (пансіонатів), стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), дитячих будинків-інтернатів;

 

 

 

 

Щороку

здійснювати постійний контроль за умовами проживання і наданням соціальних, медичних та реабілітаційних послуг у таких закладах, а також за використанням коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України або органами праці та соціального захисту населення установам (закладам), в яких особи перебувають на повному державному утриманні, у частині спрямування зазначених коштів виключно на поліпшення умов перебування осіб у таких установах (закладах);

 

 

 

 

Постійно

ужити заходів щодо оздоровлення та санаторно-курортного лікування дітей-інвалідів, які проживають у дитячих будинках-інтернатах, ураховуючи їх особливі фізичні і психічні вади

 

 

 

 

Щороку

  

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Ю. Полякова

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали