МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 січня 2012 року N 71

(з основної діяльності)

м. Київ

Про затвердження Плану заходів МНС України з реалізації у 2012 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року N 1035-р "Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства" наказую:

1. Затвердити План заходів Міністерства надзвичайних ситуацій України з реалізації у 2012 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства (далі - План), що додається.

2. Керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, департаментів і структурних підрозділів апарату Міністерства, головних управлінь, управлінь МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі організувати виконання заходів у повному обсязі та у визначені терміни.

3. Звіти про проведену роботу та пропозиції до Плану на наступний рік надавати до Відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС до 14 січня 2013 року у друкованому та електронному вигляді.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В. П.

 

Міністр

В. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
26.01.2012 N 71

ПЛАН
заходів Міністерства надзвичайних ситуацій України з реалізації у 2012 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

N
з/п

Зміст заходу

Відповідальний структурний підрозділ

Строк виконання

1

2

3

4

I. Удосконалення нормативно-правових актів, проведення громадських слухань з обговорення проектів нормативно-правових документів

1

Проведення громадських слухань з обговорення проектів нормативно-правових актів (відповідно до окремого плану)

Структурні підрозділи апарату Міністерства, Держтехногенбезпеки, Держгірпромнагляд, ДАЗВ

До прийняття Верховною Радою України

2

Оприлюднення на офіційному веб-сайті та через власні видання МНС проектів нормативно-правових актів з метою їх громадського обговорення

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, структурні підрозділи апарату Міністерства, Держтехногенбезпеки, Держгірпромнагляд, ДАЗВ

На час розроблення

II. Розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства

3

Проведення Днів відкритих дверей для представників інститутів громадянського суспільства, зустрічей з керівництвом територіальних підрозділів щодо налагодження ефективної та плідної співпраці в галузі забезпечення цивільного захисту населення, техногенної та пожежної безпеки в державі

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, структурні підрозділи апарату Міністерства, Держтехногенбезпеки, Держгірпромнагляд, ДАЗВ, територіальні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щокварталу

4

Організація висвітлення в ЗМІ діяльності МНС України, Держтехногенбезпеки, Держгірпромнагляду, ДАЗВ (проведення відкритих засідань колегій за участю членів громадських та науково-експертних рад, ЗМІ)

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, Департамент організаційно-контрольної роботи, Держтехногенбезпеки, Держгірпромнагляд, ДАЗВ

За графіком проведення засідань колегій

5

Проведення брифінгів за результатами роботи МНС України, Держтехногенбезпеки, Держгірпромнагляду, ДАЗВ із залученням представників громадських та науково-експертних рад

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, структурні підрозділи апарату Міністерства, Держтехногенбезпеки, Держгірпромнагляд, ДАЗВ

Щокварталу

6

Інформування суспільства через ЗМІ про заходи взаємодії з інститутами громадянського суспільства, громадською та науково-експертною радою

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, структурні підрозділи апарату Міністерства, Держтехногенбезпеки, Держгірпромнагляд, ДАЗВ

При проведенні заходів

7

Семінар з питань ліцензування

Держтехногенбезпеки

Березень

8

Семінар "Здійснення дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил"

Держтехногенбезпеки

Квітень

9

Проведення міжнародної конференції "Актуальні питання забезпечення пожежної та техногенної безпеки України"

МНС України, Держтехногенбезпеки

IV квартал

10

Участь у міжнародних виставках "Технології захисту" і "КІПС-2012". Проведення в їх рамках семінарів-нарад

МНС України, Держтехногенбезпеки

Лютий - березень, вересень

11

Проведення семінару-наради з відповідальними працівниками територіальних підрозділів МНС України та Держтехногенбезпеки за зв'язки зі ЗМІ та роботу з громадськістю

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, Держтехногенбезпеки, територіальні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

I квартал

III. Формування громадянської культури суспільства

12

Участь керівництва МНС, Держтехногенбезпеки, Держгірпромнагляду, ДАЗВ у роботі "гарячої" урядової лінії

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, структурні підрозділи апарату Міністерства, Держтехногенбезпеки, Держгірпромнагляд, ДАЗВ

Згідно з графіком проведення

13

Організація роботи "гарячої" телефонної лінії Міністерства

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, структурні підрозділи апарату Міністерства, Держтехногенбезпеки, Держгірпромнагляд, ДАЗВ

Щомісяця

14

Проведення роз'яснювальної роботи в трудових колективах, громадських організаціях, спілках щодо публічності та відкритості в прийнятті рішень, визначенні пріоритетних напрямків реалізації державної політики в сфері відповідальності МНС України

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, структурні підрозділи апарату Міністерства, Держтехногенбезпеки, Держгірпромнагляд, ДАЗВ, територіальні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щомісяця

15

Проведення в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах та на базі пожежно-технічних виставок, музеїв пожежно-рятувальної служби, пожежно-рятувальних частин тижнів, "відкритих уроків" з питань безпеки життєдіяльності за участю працівників МНС України, Держтехногенбезпеки, громадських організацій

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, структурні підрозділи апарату Міністерства, Держтехногенбезпеки, територіальні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Квітень, травень, вересень, листопад

16

Проведення прес-туру на державні підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Міністерства

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, структурні підрозділи апарату Міністерства, Держтехногенбезпеки, Держгірпромнагляд, ДАЗВ, територіальні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щокварталу

17

Проведення Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежників

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, структурні підрозділи апарату Міністерства, Держтехногенбезпеки, територіальні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Лютий - травень, вересень

IV. Взаємодія з благодійними, меценатськими, волонтерськими організаціями

18

Проведення всеукраїнської акції "Запобігти. Врятувати. Допомогти"

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, структурні підрозділи апарату Міністерства, Держтехногенбезпеки, територіальні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щокварталу

19

Залучення благодійних організацій для проведення конкурсів, акцій на тематику безпеки життєдіяльності серед різних верств населення

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, структурні підрозділи апарату Міністерства, Держтехногенбезпеки, територіальні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щокварталу

V. Вивчення громадської думки

20

Проведення моніторингу пропозицій та зауважень громадськості до роботи Міністерства, оприлюднених у засобах масової інформації, забезпечення їх аналізу, здійснення заходів щодо реагування

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, структурні підрозділи апарату Міністерства, Держтехногенбезпеки, Держгірпромнагляд, ДАЗВ, територіальні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щомісяця

21

Вивчення та аналіз громадської думки, вжиття комплексу заходів щодо усунення недоліків у роботі підрозділів МНС України, широке їх оприлюднення через ЗМІ (за умови бюджетного фінансування)

Відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю МНС України, структурні підрозділи апарату Міністерства, Держтехногенбезпеки, Держгірпромнагляд, ДАЗВ, територіальні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щокварталу

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали