МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 серпня 2011 року N 547

Про затвердження плану заходів МОЗ України з розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. N 702 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621" (Постанова N 702) наказую:

1. Затвердити План заходів МОЗ України з розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету (далі - План заходів), що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату відповідно до розподілу функціональних обов'язків забезпечити координацію виконання Плану заходів структурними підрозділами Міністерства.

3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" забезпечити виконання заходів, передбачених Планом заходів, та своєчасне подання інформації основному виконавцю пункту.

4. Основним виконавцям пунктів Плану заходів узагальнювати та подавати інформацію відповідальним за виконання центральним органам виконавчої влади відповідно до термінів.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
30.08.2011 N 547

ПЛАН ЗАХОДІВ МОЗ України
з розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету

N з/п

Найменування заходу

Строк виконання виконавцями

Виконавці

1

2

5

6

2.

Опрацювання та погодження сценарних умов функціонування галузі охорони здоров'я, переліку прогнозних показників, розподілу розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу (Мінекономрозвитку, до 25 вересня)

до 20 вересня

Підгорна Л. М.
Левицький О. І.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Вороненко В. В.
Худошина О. В.
Григоренко А. А.
Стеців В. В.
Коблош В. В.
Філіппов В. А.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Єщенко О. Г.
Слабкий Г. О.

3.

Подання середньострокових прогнозних показників за сценарними умовами функціонування галузі охорони здоров'я, останніх уточнених звітних даних та передбачуваних даних виконання державного бюджету в цілому за рік, а також відповідних розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період та подання його співвиконавцям на погодження (Мінекономрозвитку, до 20 жовтня)

до 15 жовтня

Підгорна Л. М.
Левицький О. І.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Вороненко В. В.
Худошина О. В.
Григоренко А. А.
Стеців В. В.
Коблош В. В.
Філіппов В. А.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Єщенко О. Г.
Слабкий Г. О.

4 - 5

Опрацювання та погодження проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

до 15 листопада

Підгорна Л. М.
Левицький О. І.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Єщенко О. Г.
Слабкий Г. О.

10.

Опрацювання та погодження сценарних умов функціонування економіки на наступний та два подальші роки, переліку прогнозних показників, розподілу розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним, між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу (Мінфін скликання)

до 25 лютого

Левицький О. І.
Підгорна Л. М.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Єщенко О. Г.
Слабкий Г. О.

22.

Подання пропозицій щодо розвитку галузі охорони здоров'я для розроблення Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період (Мінекономрозвитку, до 4 квітня)

до 25 березня

Підгорна Л. М.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Вороненко В. В.
Левицький О. І.
Худошина О. В.
Григоренко А. А.
Стеців В. В.
Коблош В. В.
Філіппов В. А.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Єщенко О. Г.
Слабкий Г. О.

26.

Погодження скоригованих сценарних умов функціонування галузі охорони здоров'я на поточний, наступний та два подальші роки (Мінфін скликання)

до 13 квітня

Підгорна Л. М.
Левицький О. І.
Пономаренко А.М.
Соловйов О. С.
Єщенко О. Г.
Слабкий Г. О.

31.

Подання прогнозних показників за сценарними умовами функціонування економіки на поточний, наступний та два подальші роки, уточнених звітних даних, відповідних розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним (Мінекономрозвитку, до 30 квітня)

до 25 березня

Левицький О. І.
Підгорна Л. М.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Вороненко В. В.
Худошина О. В.
Григоренко А. А.
Стеців В. В.
Коблош В. В.
Філіппов В. А.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Єщенко О. Г.
Слабкий Г. О.

33.

Підготовка пропозицій до проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період

до 18 травня

Левицький О. І.
Підгорна Л. М.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Єщенко О. Г.
Слабкий Г. О.

34.

Опрацювання та погодження проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним

до 25 травня

Підгорна Л. М.
Левицький О. І.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Вороненко В. В.
Худошина О. В.
Григоренко А. А.
Стеців В. В.
Коблош В. В.
Філіппов В. А.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Єщенко О. Г.
Слабкий Г. О.

35.

Підготовка пропозицій до проекту закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період

до 30 травня

Підгорна Л. М.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Вороненко В. В.
Левицький О. І.
Худошина О. В.
Григоренко А. А.
Стеців В. В.
Коблош В. В.
Філіппов В. А.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Єщенко О. Г.
Слабкий Г. О.

37.

Опрацювання та погодження проекту закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період

до 3 червня

Підгорна Л. М.

49.

Складання та затвердження планів діяльності МОЗ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, державних цільових програм

у місячний строк після доведення інструкцій з підготовки бюджетних запитів та індикативних прогнозних обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

Підгорна Л. М.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Вороненко В. В.
Худошина О. В.
Григоренко А. А.
Стеців В. В.
Коблош В. В.
Філіппов В. А.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Єщенко О. Г.
Слабкий Г. О.

50.

Подання бюджетних запитів на підставі плану діяльності, інструкцій з підготовки бюджетних запитів та індикативних прогнозних обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (Мінфін скликання)

у строк, визначений Мінфіном

Левицький О. І.

52.

Подання інформації, необхідної для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників (Мінфін скликання)

до 1 серпня

Левицький О. І.

60.

Подання Кабінетові Міністрів України уточнених розрахунків до прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди на підставі закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (Мінфін скликання)

у 25-денний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

Левицький О. І.

62.

Приведення планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди у відповідність із Державною програмою економічного і соціального розвитку України на плановий рік, показниками державного бюджету на відповідний бюджетний період та прогнозом Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

у 50-денний строк після опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

Підгорна Л. М.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Вороненко В. В.
Худошина О. В.
Григоренко А. А.
Стеців В. В.
Коблош В. В.
Філіппов В. А.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Єщенко О. Г.
Слабкий Г. О.

63.

Розроблення прогнозів розвитку галузі охорони здоров'я

у двомісячний строк після схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

Підгорна Л. М.
Слабкий Г. О.
Левицький О. І.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Вороненко В. В.
Худошина О. В.
Григоренко А. А.
Стеців В. В.
Коблош В. В.
Філіппов В. А.
Пономаренко А. М.
Соловйов О. С.
Єщенко О. Г.

 

Директор Департаменту з реформ
та розвитку галузі охорони здоров'я

Л. М. Підгорна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали