МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 січня 2012 року N 29

Про затвердження Плану заходів МОЗ України з виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 1057 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року" (Постанова N 1057) (далі - Програми) наказую:

1. Затвердити План заходів МОЗ України з виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (далі - План).

2. Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, відповідно до розподілу функціональних обов'язків, забезпечити організацію здійснення заходів, передбачених Планом.

3. Структурним підрозділам МОЗ України:

- враховувати визначені завдання, заходи, а також результати їх виконання при формуванні пропозицій до розділу з охорони здоров'я проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік;

- подавати щокварталу до 6 числа наступного місяця до відділу стратегічного планування, моніторингу та аналізу Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я інформацію про хід та результати виконання плану (у паперовому та електронному вигляді, e-mail: infodep@moz.gov.ua).

4. Відділу стратегічного планування, моніторингу та аналізу Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я подавати до Міністерства соціальної політики України щокварталу до 15 числа наступного місяця узагальнену інформацію про результати виконання закріплених за МОЗ заходів Програми.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
16.01.2012 N 29

ПЛАН ЗАХОДІВ МОЗ УКРАЇНИ
з виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (Постанова N 1057)

Найменування заходу

Строк виконання, роки

Основні виконавці МОЗ

Відповідальні за виконання

Заходи, у яких МОЗ є основним виконавцем

38.

Оптимізація мережі бюджетних установ з урахуванням потреб у наданні послуг та спрямування вивільнених коштів на підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери

IV квартал 2011 - 2015

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Левицький О. І.

42.

Забезпечення підготовки до запровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування

IV квартал 2011 - 2014

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Підгорна Л. М.

71.

Продовження роботи з розроблення державних соціальних нормативів та стандартів надання медичної допомоги

IV квартал 2011 - 2015

Департамент лікувально-профілактичної роботи

Хобзей М. К.
Осташко С. І.
Стеців В. В.

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Худошина О. В.
Слабкий Г. О.

72.

Посилення державного контролю за якістю медичної допомоги, лікарських засобів і виробів медичного призначення, їх ціноутворенням

- " -

Управління контролю якості медичних послуг

Худошина О. В.

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

Стеців В. В.
Соловйов О. С.

73.

Проведення роботи з пропаганди здорового способу життя

- " -

Управління громадського здоров'я

Григоренко А. А.
Слабкий Г. О.

74.

Здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров'я матері та дитини

- " -

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Осташко С. І.

Заходи, у яких МОЗ є співвиконавцем

20.
 

Забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

IV квартал 2011 - 2015
 

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
 

Вороненко В. В.
 

Основні виконавці: Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців

21.

Створення рівних можливостей для працевлаштування жінок і чоловіків

- " -

- " -

Вороненко В. В.

Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

22.

Створення умов для роботи молоді у вільний від навчання час

- " -

- " -

Вороненко В. В.

Основні виконавці: Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

23.
 

Сприяння зайнятості осіб з обмеженими можливостями шляхом:

 

 

 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці, у тому числі через центри професійної реабілітації інвалідів, а також за участю державної служби зайнятості та Фонду соціального захисту інвалідів, не менш як 6 тис. осіб (щороку);

IV квартал 2011 - 2015

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Відділ медико-соціальної експертизи

Вороненко В. В.
Марунич В. В.

Основні виконавці: Мінсоцполітики, МОЗ, Фонд соціального захисту інвалідів за участю об'єднань організацій роботодавців,
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

працевлаштування за участю державної служби зайнятості, зокрема на робочі місця, створені роботодавцями за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

- " -

- " -

Вороненко В. В.
Марунич В. В.

35.

Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення виникнення заборгованості з її виплати

IV квартал 2011 - 2015

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Левицький О. І.

Основні виконавці: Мінсоцполітики, заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

48.

Надання пропозицій стосовно створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери і запровадження електронної соціальної картки

IV квартал 2011 - 2015

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Вороненко В. В.

Основні виконавці: Мінсоцполітики, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

56.
 

Удосконалення законодавчих актів у частині розроблення механізмів залучення до надання соціальних послуг недержавних суб'єктів

- " -
 

Управління контролю якості медичних послуг
 

Худошина О. В.
Хобзей М. К.
Осташко С. І.
 

Основні виконавці: Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, МОЗ, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст

66.
 

Розроблення та затвердження Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року:
- надання пропозицій та опрацювання проекту

- " -
 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України
 

Пономаренко А. М.
Осташко С. І.
 

Основні виконавці: МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, МОЗ, Мінкультури, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін'юст, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

Директор Департаменту з реформ
та розвитку галузі охорони здоров'я

Л. М. Підгорна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали