МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.03.2011 р. N 48-р

Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року в Миколаївській області

Відповідно до статей 2, 13, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 року N 1794-р "Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року":

1. Затвердити план заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року в Миколаївській області (далі - план заходів), що додаються.

2. Доручити райдержадміністраціям, управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації та запропонувати виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад забезпечити виконання плану заходів в установлені терміни і раз на півроку (починаючи з липня 2011 року), до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію про хід їх виконання.

3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації подавати голові облдержадміністрації і Міністерству економічного розвитку і торгівлі України раз на півроку (починаючи з липня 2011 року) до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, узагальнену інформацію про виконання плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року в Миколаївській області.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації та заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
01.03.2011 N 48-р


ПЛАН
заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року в Миколаївській області

N
п/п

Зміст заходу згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 р. N 1794-р

Заходи облдержадміністрації

Відповідальні виконавці

Строк виконання


1

2

3

4

5

1.

Розробити:

 

 

 

 

проекти, які потребують першочергової реалізації в регіонах у 2011 році в рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243, з урахуванням затверджених регіональних та галузевих програм енергоефективності

Забезпечити виконання заходів Цільової програми підвищення енергоефективності Миколаївської області на 2010 - 2015 роки

Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), підприємства області (за узгодженням)

Протягом року

Забезпечити розроблення проектів, які потребують першочергової реалізації у 2011 році в рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки, розробити експертно-технічну документацію їх виконання та забезпечити проведення її експертизи в територіальному управлінні Державної інспекції з енергозбереження по Миколаївській області

 

регіональні програми розвитку житлового будівництва на 2011 рік

Розробити регіональну програму розвитку житлового будівництва Миколаївської області на 2011 рік

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації, Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (за узгодженням), спеціалізована кредитно-фінансова господарська організація "Миколаївський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

I квартал 2011 року

 

10. Забезпечити:

 

 

 

 

підготовку проектів угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та відповідними обласними радами

Продовжити роботу по підготовці проекту угоди щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та Миколаївською обласною радою

Головне управління економіки облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації

Протягом року

 

подальший розвиток мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Сприяти розвитку територій та об'єктів природно-заповідного та природоохоронного фонду області шляхом створення на них туристичної інфраструктури

Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації

Протягом року

 

Внести на розгляд сесії Миколаївської обласної ради проект обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі до 2015 року

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області (за узгодженням), головне управління економіки облдержадміністрації

Протягом року

 

При формуванні розподілу видатків обласного цільового фонду охорони навколишнього середовища передбачити кошти на здійснення пріоритетних заходів щодо розвитку природно-заповідного фонду області, а саме:
створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області (за узгодженням), головне управління економіки облдержадміністрації

Протягом року

 

створення умов для ефективного функціонування дозвільних центрів за принципом організаційної єдності та видачі місцевими дозвільними органами всіх документів дозвільного характеру виключно через такі центри

Здійснити моніторинг діяльності місцевих дозвільних центрів, результати якого розглядати на відповідних нарадах та засіданнях колегії облдержадміністрації

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Щокварталу до 5 числа, наступного за звітним

Проводити навчання державних адміністраторів

Головне управління економіки облдержадміністрації

Щопівроку

Підготувати та надати пропозиції Міністерству економічного розвитку і торгівлі України в частині створення умов для ефективного функціонування дозвільних центрів за принципом організаційної єдності та видачі місцевими дозвільними органами всіх документів дозвільного характеру виключно через такі центри

Головне управління економіки облдержадміністрації

Протягом року

 

запровадження механізму залучення фінансових ресурсів у агропромислове виробництво, у тому числі в розвиток сільських територій та інфраструктури аграрного ринку, розбудову оптових ринків сільськогосподарської продукції та мережі елеваторів, розвиток тваринництва і рослинництва, налагодження ефективної співпраці інвесторів з органами місцевого самоврядування

Сприяти залученню фінансових ресурсів у агропромислове виробництво, у тому числі в розвиток сільських територій та інфраструктури аграрного ринку, розбудову оптових ринків сільськогосподарської продукції та мережі елеваторів, розвиток тваринництва і рослинництва, налагодження ефективної співпраці інвесторів з органами місцевого самоврядування

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

Протягом року

 

реалізацію пілотного проекту із створення україномовної версії інформаційного порталу "Міжнародна підприємницько-інноваційна і технологічна зона" для забезпечення прямого підключення баз даних про інноваційні проекти регіонів до пошукової інформаційної системи країн - членів Європейського Союзу.

Брати участь у наповненні україномовної версії інформаційного порталу "Міжнародна підприємницько-інноваційна і технологічна зона"

Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації, головне управління економіки облдержадміністрації

Протягом року

 

проведення інвентаризації та розроблення облікової документації на об'єкти культурної спадщини

Забезпечити проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини в Новоодеському та Очаківському районах

Управління культури облдержадміністрації, державна інспекція по охороні пам'яток культури в Миколаївській області (за узгодженням), Новоодеська і Очаківська райдержадміністрації

Протягом року

Вжити заходів щодо розроблення облікової документації на об'єкти культурної спадщини

Райдержадміністрації, міські (міст обласного значення) ради (за узгодженням)

 

виконання територіальних (регіональних) програм зайнятості населення

Забезпечити виконання заходів Програми зайнятості населення Миколаївської області на 2010 - 2011 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Протягом року

 

розвиток мережі центрів та клубів фізкультурно-спортивної спрямованості різних організаційно-правових форм для надання доступних та високоякісних фізкультурно-оздоровчих послуг за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян

Сприяти розвитку мережі центрів та клубів фізкультурно-спортивної спрямованості різних організаційно-правових форм для надання доступних та високоякісних фізкультурно-оздоровчих послуг за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян

Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

Протягом року

 

створення організаційних, фінансових, матеріально-технічних умов для ефективного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Сприяти створенню організаційних, фінансових, матеріально-технічних умов для ефективного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

Протягом року

 

організацію підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників соціальних служб у центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій

Проводити тематичні семінари за участю спеціалістів Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Протягом року

Брати участь в навчанні за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

надання методичної та інформаційної допомоги розробникам проектів транскордонного співробітництва, спрямованих на підвищення рівня соціально-економічного розвитку прикордонних територій, поліпшення їх екологічного стану, розбудову прикордонної інфраструктури, розвиток туризму, для реалізації з наданням державної підтримки в рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007 - 2013 роки

Розповсюджувати та оприлюднювати інформацію щодо реалізації Спільної операційної програми Басейну Чорного моря 2007 - 2013 ЄІСП ПС серед райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад та громадськості;
надавати інформацію щодо поточного стану виконання програми Басейну Чорного моря 2007 - 2013 ЄІСП ПС на веб-сайт облдержадміністрації;
надавати консультаційну допомогу розробникам проектів транскордонного співробітництва.
Проводити наради за участю районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад та громадських організацій області з питань підготовки та впровадження проектів транскордонного співробітництва за окремим графіком

Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації

Протягом року

 

фінансову підтримку реалізації проектів транскордонного співробітництва у рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007 - 2013 роки

Уразі відбору проектів транскордонного співробітництва в рамках виконання Спільної операційної програми Басейну Чорного моря 2007 - 2013 за участі області своєчасно надавати пропозиції обласній раді щодо співфінансування впровадження проектів

Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації

Протягом року

11.

Удосконалити механізм визначення об'єктів культурної спадщини, роботи на яких виконуються за рахунок коштів державного бюджету

Забезпечити залучення коштів державного бюджету на проведення робіт на пам'ятках національного значення, розташованих на території області, з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінрегіонбуду від 31.03.2010 N 119

Управління культури облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації

Протягом року

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали