МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 жовтня 2011 року N 653

Про затвердження Плану заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року

На виконання Указу Президента України від 27 квітня 2011 року N 504/2011 "Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Указ N 504/2011), наказу МОЗ України від 01.08.2011 року N 454 "Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року" наказую:

1. Затвердити План заходів МОЗ України на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні (далі - План заходів), що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання Плану заходів впровадження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні та щопівріччя до 5 числа наступного за звітним місяця подавати до МОЗ інформацію про хід його виконання.

3. Департаменту управління та контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя здійснювати постійний моніторинг впровадження Плану заходів і звітувати про хід його виконання на апаратних нарадах у Міністра.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
10.10.2011 N 653

План заходів МОЗ України
на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 р.

N з/п

Назва заходу

Виконавці

Термін виконання

1.

Впровадити галузеву програму стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року в практику охорони здоров'я.

Департамент управління та контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя; ДП "Державний експертний центр" МОЗ України; Міністерство охорони здоров'я АР Крим, головні управління і управління (відділи) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2011 - 2020 р.

2.

Розробити та затвердити індикатори якості медичної допомоги у сфері охорони здоров'я.

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя; Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції; ДП "Державний експертний центр" МОЗ України; ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"; ДУ "Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України".

2011 р.

3.

Розробити нормативно-правову базу для реалізації Концепції управління якістю у систему надання медичної допомоги.
1.1 Підготувати та затвердити план роботи щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань впровадження політики якості у систему надання медичної допомоги.
1.2 Сформувати постійно діючу робочу групу перегляду існуючої та створення нової нормативно-правової бази, внести зміни до наказу МОЗ України від 04.06.2007 N 165-Адм "Про створення робочої групи".

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя; Департамент лікувально-профілактичної допомоги; Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення; Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції; Державна служба України з лікарських засобів; Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

2011 р.

4.

Удосконалити критерії (стандарти) акредитації закладів охорони здоров'я відповідно кращим міжнародним практикам поліпшення якості медичної допомоги.

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя; Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції; ДП "Державний експертний центр" МОЗ України; ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"; ДУ "Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.

2011 - 2013 р.

5.

Забезпечити розробку/адаптацію та перегляд /оновлення клінічних настанов/ медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів відповідно чинного Порядку розробки, апробації (пілотного тестування) та впровадження клінічних протоколів, стандартів медичної допомоги.

Департамент лікувально-профілактичної допомоги; Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення; Державна служба України з питань протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань; Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя; ДП "Державний експертний центр" МОЗ України.

2011 р.

6.

Розробити та впровадити Порядок контролю якості медичної допомоги.

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя; ДП "Державний експертний центр" МОЗ України; ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"; Департамент лікувально-профілактичної допомоги; Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення; Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

2011 - 2013 р.

7.

Забезпечити впровадження в практику механізму клінічного аудиту з оцінкою клінічних індикаторів якості медичної допомоги в процесі безперервного покращення якості надання медичної допомоги.

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя; ДП "Державний експертний центр" МОЗ України.

Починаючи з 2014 р.

8.

Забезпечити створення ведення та вільного доступу до галузевого реєстру медико-технологічних документів.

ДП "Державний експертний центр" МОЗ України.

Починаючи з 2013 р.

9.

Забезпечити розробку в закладах охорони здоров'я локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів), як нормативних документів регіонального рівня, що спрямовані на забезпечення надання безперервної, ефективної та економічно доцільної медичної допомоги, координацію та упорядкування за часовим графіком технологій та методів надання медичної допомоги багато-/міждисциплінарного змісту, реєстрацію медичної інформації і ведення клінічного аудиту.

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя; ДП "Державний експертний центр" МОЗ України.

2013 - 2020 р.

10.

Подальше впровадження формулярної системи як складової системи медичної стандартизації шляхом: Забезпечення інформаційної підтримки Державного формуляра лікарських засобів. Розробки методики регіональних та локальних формулярів лікарських засобів; Розробки та впровадження методики оцінки використання лікарських засобів у медичній практиці; Впровадження моніторингу побічних реакцій лікарських засобів.

Центральний формулярний комітет; Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя; ДП "Державний експертний центр" МОЗ України.

2011 - 2020 р.

11.

Розробити пропозиції щодо удосконалення професійної підготовки медичних кадрів на післядипломному рівні з запровадженням методології управління якістю медичної допомоги, заснованій на доказовій медицині.

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя; Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції; ДП "Державний експертний центр" МОЗ України; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика; Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця.

2011 - 2012 р.

12.

Сформувати персональний склад та забезпечити діяльність Координаційної ради МОЗ України з управління якістю медичної допомоги відповідно до наказу МОЗ України від 24.02.2010 N 163 "Про управління якістю медичної допомоги".

Департамент управління та контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя; ДП "Державний експертний центр" МОЗ України.

2011 р.

13.

Забезпечити підготовку та узагальнення звітів органів охорони здоров'я щодо діяльності з безперервного покращання якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я для подання керівництву у Щорічній доповіді про стан здоров'я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію за рік.

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

Щорічно згідно графіку

14.

Розробити нормативно-правову базу для розробки формулярів лікарських засобів на первинному рівні медичної допомоги.

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя; ДП "Державний експертний центр" МОЗ України.

2012 - 2013 р.

15.

Оновлення та постійний перегляд протоколів провізора (фармацевта).

ДП "Державний експертний центр" МОЗ України.

Щороку

16.

Регулярно проводити галузеві науково-практичні конференції з питань управління якістю медичної допомоги.

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя; ДП "Державний експертний центр" МОЗ України.

Щорічно згідно графіку

17.

Забезпечити запровадження в практику охорони здоров'я нових методів діагностики, нових медичних технологій та лікарських засобів з науково доведеною ефективністю шляхом обґрунтованого їх включення до клінічних настанов, стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги та локальних протоколів.

Департамент лікувально-профілактичної допомоги; Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення; ДП "Державний експертний центр" МОЗ України.

2012 - 2020 р.

18.

Продовжити співпрацю із ВООЗ, країнами - членами Європейського союзу, іншими міжнародними організаціями та науковими установами з питань управління якістю медичної допомоги.

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя; Департамент лікувально-профілактичної допомоги; Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення; Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань; ДП "Державний експертний центр" МОЗ України.

2012 - 2020 р.

19.

Розробити та впровадити систему управління якості клінічних лабораторних досліджень

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя; Департамент лікувально-профілактичної допомоги, Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції; Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "ОХМАТДИТ".

2012 р.

20.

Розробити та впровадити державну систему зовнішньої оцінки якості клінічних лабораторних досліджень шляхом створення державного центру контролю якості клінічних лабораторних досліджень на базі Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "ОХМАТДИТ"

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя, Департамент лікувально-профілактичної допомоги, Український Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "ОХМАТДИТ", Референті центри та референтні лабораторії.

2012 - 2013 р.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління контролю якості
медичних послуг Департаменту контролю
якості медичних послуг, регуляторної політики
та санітарно-епідемічного благополуччя

О. В. Худошина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали