МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 січня 2011 року N 15/7

Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в центральному апараті Міністерства юстиції та територіальних органах юстиції на 2011 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 30 вересня 2011 року N 3099/5 (Наказ N 3099/5)

З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим правопорушенням в центральному апараті Міністерства юстиції та територіальних органах юстиції, відповідно до Закону України "Про державну службу" та положень антикорупційного законодавства, наказую:

1. Затвердити План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в центральному апараті Міністерства юстиції та територіальних органах юстиції на 2011 рік (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції, начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі:

1. Відповідно до цього Плану заходів затвердити Плани заходів щодо попередження та профілактики корупційних діянь управлінь та відділів на 2011 рік.

2. Забезпечити, в межах компетенції, виконання завдань, передбачених Планом заходів.

3. Надавати інформацію про виконання Плану заходів Департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики Міністерства юстиції відповідно до визначених строків.

3. Департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики:

1. Довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції та керівників територіальних органів юстиції.

2. Забезпечити контроль за виконанням Плану заходів.

3. Здійснювати моніторинг виконання Плану заходів та, у разі необхідності, вносити пропозиції для забезпечення його виконання.

 

Міністр

О. Лавринович

  (Наказ N 3099/5)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства юстиції України13.01.2011 N 15/7(у редакції наказу Міністерства юстиції Українивід 30.09.2011 N 3099/5) (Наказ N 3099/5)

План заходівщодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в центральному апараті Міністерства юстиції, територіальних органах юстиції та органах, що координуються через Міністра юстиції на 2011 рік (Наказ N 3099/5)

1. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями центрального апарату Міністерства, територіальних органів юстиції та органах, що координуються через Міністра юстиції покладених на них обов'язків і завдань, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів. (Наказ N 3099/5)

Департамент кадрової роботи та державної служби,Головне управління юстиції Міністерстваюстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управління юстиції в областях, мм. Києві та СевастополіДепартамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

Постійно (Наказ N 3099/5)

2. Відповідно до вимог (Наказ N 3099/5) Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) забезпечити подання державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в центральному апараті Міністерства, територіальних органів юстиції та органах, що координуються через Міністра юстиції. (Наказ N 3099/5)

Департамент кадрової роботи та державної служби,Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі,Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

До 1 жовтня 2011 року (Наказ N 3099/5)

3. Здійснювати на засіданнях колегії територіальних органів юстиції та органів, що координуються через Міністра юстиції розгляд питань стосовно виконання законодавства про державну службу, запобігання та протидії корупції, а також реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері. (Наказ N 3099/5)

Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі,Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

Постійно (Наказ N 3099/5)

4. Неухильно забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені (Наказ N 3099/5) Законами України "Про державну службу" та (Наказ N 3099/5) "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI). (Наказ N 3099/5)

Департамент кадрової роботи та державної служби,Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі,Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

Постійно (Наказ N 3099/5)

5. Передбачити у навчальних планах підвищення кваліфікації працівників органів юстиції та органів, що координуються через Міністра юстиції вивчення питання шляхів забезпечення доброчесності на державній службі. (Наказ N 3099/5)

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції,Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

Постійно (Наказ N 3099/5)

6. Здійснювати заходи щодо роз'яснення нового антикорупційного законодавства. (Наказ N 3099/5)

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя,Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції,Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі,Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

Постійно (Наказ N 3099/5)

7. Організовувати навчання стосовно проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів. (Наказ N 3099/5)

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя,Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції. (Наказ N 3099/5)

Вересень 2011 рокуЖовтень 2011 рокуЛистопад 2011 року (Наказ N 3099/5)

8. Проводити семінарські заняття з новопризначеними державними службовцями з питань запобігання та протидії проявам корупції і дотримання етики поведінки державного службовця. (Наказ N 3099/5)

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції,Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя,Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

Протягом року (Наказ N 3099/5)

9. З метою залучення неурядових громадських організацій до проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, забезпечити проведення заходів стосовно висвітлення методики здійснення вказаної експертизи. (Наказ N 3099/5)

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя. (Наказ N 3099/5)

Протягом року (Наказ N 3099/5)

10. Здійснювати моніторинг практики проведення структурними підрозділами центрального апарату Міністерства юстиції експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм та надавати методичну допомогу у здійсненні вказаної експертизи. (Наказ N 3099/5)

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя,Структурні підрозділи центрального апарату Міністерства юстиції, які здійснюють правову експертизу проектів нормативно-правових актів. (Наказ N 3099/5)

Постійно (Наказ N 3099/5)

11. Забезпечувати в межах компетенції всебічний розгляд звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них проблем. (Наказ N 3099/5)

Структурні підрозділи центрального апарату Міністерства,Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

Постійно (Наказ N 3099/5)

12. Визначити категорії посад з підвищеним корупційним ризиком в органах, що координуються через Міністра юстиції (Наказ N 3099/5)

Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

До 31 грудня 2011 року (Наказ N 3099/5)

13. Запровадити журнали "Відгуків та пропозицій" і телефонні "Лінії довіри" в органах, що координуються через Міністра юстиції. (Наказ N 3099/5)

Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

До 31 грудня 2011 року (Наказ N 3099/5)

14. Аналізувати пропозиції, що надходять від громадян через журнал "Відгуків та пропозицій" і телефонну "Лінію довіри", та здійснювати заходи стосовно усунення недоліків та покращення роботи структурного підрозділу головного управління юстиції, до якого надійшли такі пропозиції. (Наказ N 3099/5)

Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі,Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

Постійно (Наказ N 3099/5)

15. Аналізувати скарги та звернення громадян, в яких вбачається порушення працівниками органів юстиції та органів, що координуються через Міністра юстиції (Наказ N 3099/5) Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), що надходять на електронну адресу для отримання повідомлень про випадки корупції в органах юстиції. Отримані результати розглядати на нарадах з відповідними висновками та рекомендаціями. (Наказ N 3099/5)

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя,Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

Щоквартально (Наказ N 3099/5)

16. Узагальнити та проаналізувати практику реагування на корупційні правопорушення, недодержання керівниками різних рівнів порядку притягнення до відповідальності за вчинення корупційних діянь їх підлеглими працівниками та факти невжиття заходів щодо запобігання подібних випадків, з метою вироблення заходів по усуненню умов, що сприяють цьому. (Наказ N 3099/5)

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя,Департамент кадрової роботи та державної служби,Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі,Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

До 15 січня 2012 року (Наказ N 3099/5)

17. У разі недодержання державними службовцями законодавства про державну службу, про запобігання та протидію корупції, проводити службові розслідування (перевірки). (Наказ N 3099/5)

Департамент кадрової роботи та державної служби,Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі,Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

Постійно (Наказ N 3099/5)

18. Забезпечувати інформування правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов'язків. (Наказ N 3099/5)

Департамент кадрової роботи та державної служби,Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя,Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі;Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

Постійно (Наказ N 3099/5)

19. Забезпечити подання інформації про результати розгляду повідомлень про випадки корупції та проведені службові розслідування до Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя для подальшого узагальнення. (Наказ N 3099/5)

Департамент кадрової роботи та державної служби,Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя,Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі;Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

Щоквартально до 1 числа місяця наступного за звітним періодом (Наказ N 3099/5)

20. Під час проведення комплексних та цільових перевірок територіальних органів юстиції та органів, що координуються через Міністра юстиції здійснювати оцінку ефективності організації роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства та Плану заходів. (Наказ N 3099/5)

Департамент кадрової роботи та державної служби,Департамент взаємодії з органами влади,Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі. (Наказ N 3099/5)

Протягом року, відповідно до планів перевірок (Наказ N 3099/5)

21. Надавати територіальним органам юстиції та органам, що координуються через Міністра юстиції методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції. (Наказ N 3099/5)

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя,Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності,Департамент взаємодії з органами влади,Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі. (Наказ N 3099/5)

Постійно (Наказ N 3099/5)

22. Забезпечити своєчасне подання до Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя аналітичної інформації про виконання вимог антикорупційного законодавства та цього Плану заходів для подальшого узагальнення. (Наказ N 3099/5)

Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі,структурні підрозділи центрального апарату Міністерства,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

До 31 грудня 2011 року (Наказ N 3099/5)

23. Забезпечувати своєчасне подання інформації про заходи, що вживаються Міністерством юстиції, територіальними органами юстиції та органами, що координуються через Міністра юстиції, по виконанню антикорупційного законодавства для розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в рубриці "Антикорупційні ініціативи". (Наказ N 3099/5)

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя,Департамент кадрової роботи та державної служби,Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності,Департамент організаційного та ресурсного забезпечення,Відділ прес-служби,Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції,Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі,Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

Щоквартально до 15 числа останнього місяця відповідного кварталу (Наказ N 3099/5)

24. Забезпечити інформування громадськості через друковані засоби масової інформації, радіо та телебачення про негативний вплив корупції на авторитет державної влади і суспільства в цілому та значні кроки держави щодо зменшення рівня корупції. (Наказ N 3099/5)

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя,Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності,Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі. (Наказ N 3099/5)

Постійно (Наказ N 3099/5)

25. Забезпечувати наповнення антикорупційної рубрики в періодичному виданні "Бюлетень Міністерства юстиції України". (Наказ N 3099/5)

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності,Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя,Департамент кадрової роботи та державної служби. (Наказ N 3099/5)

Постійно (Наказ N 3099/5)

26. Забезпечити підготовку проекту Плану щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в центральному апараті Міністерства юстиції, територіальних органах юстиції та органах, що координуються через Міністра юстиції на 2012 рік. (Наказ N 3099/5)

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя,Департамент кадрової роботи та державної служби,Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності,Департамент організаційного та ресурсного забезпечення,Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції,Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головні управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі,Департамент взаємодії з органами влади,Державна архівна служба України,Державна виконавча служба України,Державна пенітенціарна служба України,Державна реєстраційна служба України,Державна служба з питань захисту персональних даних України. (Наказ N 3099/5)

До 20 грудня 2011 року. (Наказ N 3099/5)

(План заходів у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.09.2011 р. N 3099/5) (Наказ N 3099/5)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали